Bosted - DIS

Trond Øivindsson Lunde, mai 2011
[email protected]
Konfirmerte kommunikanter
i Eidsvoll og Langset
1820-1880
___
Da kirkebøkene for Eidsvoll fra 1688 ble flammenes rov i brannen i prestegården natta til 9.
januar 1877, mistet vi den viktigste kilden til bygdas personalhistorie. Vi har imidlertid noen
få lysglimt, blant annet kommunikantbøkene fra 1820 til 1880. De inneholder lister over
konfirmanter som har gått til nattverd første gang etter konfirmasjonen. Den eldste
kommunikantboka 1820-34 ligger på Digitalarkivet sammen med Lassens utdrag av
kirkebøkene 1688-1856: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?
idx_fylke=2&idx_kommune=Eidsvoll+prgj&idx_kilde=Alle&idx_periode=&idx_textsearch=&js=j .
Bøkene fra 1834 til 1880 har Kari Thingvold avfotografert og lagt ut på sin bloggside:
Avfotograferte slektshistoriske kilder https://docs.google.com/Doc?
docid=0ARObjEDIMMfTZGNnOG4yYndfMTFnODJxanpkcw&hl=no
Det er viktig å merke seg at listene over konfirmerte kommunikanter ikke er komplette. For
eksempel ble Henrik Wergeland i følge Lassens avskrifter konfirmert 14. november 1824,
men han er ikke ført opp i listen over kommunikantene 15. april 1825. Det mangler lister for
tre år; 1820, 1859 og 1860. Konfirmanter fra Langset sokn er bare unntaksvis ført opp i åra
1861-1876. Klokkerbøkene for Langset mangler konfirmasjonslister 1861 og 1863-76. Jeg har
valgt å sette opp avskriften i tabeller med fornavn, farsnavn, slektsnavn og bosted. Det gjør
det enklere å søke.Jeg tar gjerne i mot spørsmål, tilbakemeldinger og kommentarer på denne
kilden. Se også denne oversikten over kilder for Eidsvoll:
http://oa.disnorge.no/slektsforskning-i-akershus
Altergang og nattverd:
http://forum.arkivverket.no/index.php?/topic/164318-78977altergang/page__p__1404133__hl__78977__fromsearch__1#entry1404133
1820
1
Det er ikke ført lister for dette året. I følge Lassens avskrifter var konfirmasjonsdatoen 19.
november 1820
1821
18. november 1821
Communion den 23de Novbr. 18211
Fornavn
Farsnavn
Friderik
Ole
Ole
Hans
Ole
Ole
Gulbrand
Christian
Gulbrand
Christen
Anders
Gulbrand
Carsten
John
Christopher
Christopher
Hans
Christopher
Ole
Niels
Ole
Iver
Lars
Jens
Embret
Gulbrand
Niels
Lars
Hans
Lars
Lars
Hansen
Olsen
Andersen
Johnsen
Andersen
Olsen
Christiansen
Gulbrandsen
Christophersen
Larsen
Jensen
Poulsen
Gulbrandsen
Johnsen
Larsen
Gudmundsen
Nielsen
Nielsen
Embretsen
Pedersen
Hansen
Hansen
Jensen
Christiansen
Olsen
Olsen
Andersen
Andersen
Olsen
Christensen
Slektsnavn
Bosted
Bjørnsen
Steensbye
Baadshoug
Sundet
Præstegaarden
Lille Baarlie
Stavie
Tronsbraaten
Fossum
Brustad eie
Katterudeie
Røssie
Dønnum
Eidsvold verk
Baadshoug
Lie
Aaseie
Bjerknæs
Bergerflaen
Hoel
Bøn
Habberstadbakken
Rynæs
Holt eie
Grue eie
Venger eie
Trollerud
Ljødal eie
Holm
Houg
Brustadeie
Løken
1
Protokoll 1, side 17-18. I følge Lassens kirkebokavskrifter var konfirmasjonsdagen 18. november
1821
2
Anders
Niels
Lars
Erik
Peder
John
Ole
Else Magrethe
Johanne
Berthe
Anne Catrine
Randi
Anne Catrine
Ingebor Marie
Kari
Anne Marthea
Anne Dorthea
Inger
Maria
Karen Marie
Berthe
Marthe
Marthe
Mari
Inger Margrethe
Anne Catrine
Anne Marie
Berthe
Gunnild
Karen Magrethe
Marthe
Anne Marie
Fridrike Christiana
Berthe.
Berthe Marie
Marie
Marie
Berthe
Dorthe
Anne Sobine
Kari
Kristine
Magrethe
Dorthe
Inger Marie
Anne Marthea
Marthe
Larsen
Olsen
Hansen
Pedersen
Nielsen
Sørensen
Johannesen
Mikkelsd.
Amundsd
Jensd.
Pedersd.
Christiansd.
Eriksd.
Halvorsd.
Gunnersd.
Olsd.
Christensd.
Larsd.
Olsd.
Larsd.
Mathiasd.
Gulbrandsd.
Larsd.
Olsd.
Larsd.
Gulbrandsd.
Halvorsd.
Jensd.
Alvsd.
Embretsd.
Olsd.
Larsd.
Hansd.
Jensd.
Davidsd.
Olsd.
Davidsd.
Hansd.
Gulbrandsd.
Iversd.
Andersd.
Taraldsd.
Larsd.
Halvorsd.
Eriksd.
Halvorsd.
Henriksd.
Smedstad
Opsal
Berger eie
Aaseie
Korslund
Dorr
Græslien
Fossum
Ørbæk
Elstad
Byrud
Steenshol
Jøndaleie
Sundet
Fossum
Vengerbakken
Venger
Lysager
Berger eie
Liødahl
Eidsvold verk
Nedre Holtet
Aalborg eie
Røssie
Langvæg
Holt
Kommisrud
Enger eie
Habberstad
Sjøeberg
Brustad
Fossum
Brandt
Ulvind eie
Røgholt eie
Lynæs eie
Bokkens
Brustad
Venger eie
Hougs eie
Opsahl eie
Dytterud
Bjerke eie
Fuglerud
Elsteen
Baadshoug
Aalborg eie
3
1822
1. desember 1822
Confirmeret 1te Søndag i Advent, og communiceerte
Fredagen den 6te December 18222
Fornavn
Vilhelm August
Bernt Amund
Gunder
Andreas
Lars
Ole
Ole
Peter
Embret
Niels
Amund
Svend
Ole
Christen
Christen
Christopher
Lars
Anders
Lars
Niels
Alf
Christen
Christopher
Søren
Peter
Hans
Bernt Theodor
Peder
Ole
Niels
2
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Kyhn
Nissen
Mikkelsen
Andreasen
Pedersen
Christophersen
Johnsen
Henriksen
Hansen
Christophersen
Larsen
Johnsen
Eriksen
Jørgensen
Christophersen
Johnsen
Pedersen
Amundsen
Gulbrandsen
Halvorsen
Olsen
Olsen
Christophersen
Sørensen
Schviofskye
Larsen
Poulsen
Gudmundsen
Christophersen
Olsen
Protokoll 1, side 28-29.. Første søndag i advent 1822 var 1. desember
4
Habberstadvolden
Grue
Hammerstad
Aas
Egger
Myhrer
Baadshoug
Bønsdalen
Grue eie
Habberstad
Sander
Siggerud
Skyttersæter
Aas
Hasler eie
Julsrud eie
Aas
Brænsmark
Lynæs
Aaseie
Bønsd.
Strand
Eidsvold verk
Risebroe
Tangen
Aspelien
Ulvind
Næs eie
Lars
Halvor
Ole
Halvor
Gulbrand
Christopher
Hans
Ole
Lars
Knud
Andreas
Christian
Hans
Lars
Ole
Carl Friderik
Jens
Amund
Hans
Frøken Hedevig Augusta
Frøken Christiane Ulrike Elisabet
Maria
Marthe Magrethe
Inger Maria
Anne Severine
Rønnouv Christine
Berthe
Anne Catrine
Maren
Maria
Berthe Maria
Maria
Anne Chrisine
Christine
Berthe
Mari
Anne Maria
Anne Maria
Berthe
Anne Maria
Johanne Maria
Mari
Berthe
Olea
Marthe
Else
Kari
Anne.
Davidsen
Larsen
Davidsen
Christophersen
Poulsen
Hansen
Olsen
Hansen
Andersen
Johnsen
Henriksen
Larsen
Christiansen
Poulsen
Nielsen
Andreasen
Christensen
Petersen
Johnsen
Hasler
Berger nordre
Kalsæg
Habberstad
Elstad
Dorr
Julsrud
Skraarud
Røgholt
Baarlie
Baserud
Ulvind
Eidsvoldbakken
Hage
Ulvind
Blakkisrud
Vardrum
Grue
Katterud
von Krogh
v. Krog
Larsd.
Olsdatter
Hansd.
Jensd.
Olsd.
Larsd.
Olsd.
Gulbrandsd.
Torersd.
Olsd.
Nielsd.
Madsd.
Alfsd.
Olsd.
Olsd.
Gudmundsd.
Christensd.
Pedersd.
Olsd.
Jacobsd.
Larsd.
Johansd.
Arnesd.
Amundsd.
Jensd.
Svendsd.
Halvorsd
5
Bjerke
Lysager
Julsrud
Blægstad
Askim
Skovsæt
Myhrer
Maae
Tansem
Tønsager
Svangerudengen
Heiret
Habberstad
Ulvind
Ladderud
Bjertnæs
Holtet
Aas
Hage
Verket
Vengermoen
Berger
Sætre
Vilberg eie
Ulvind
Ladderud
Hoelsæter
Ingebor Laurentse
Karen Friderike
Johanne
Maria
Gorine
Berthe Maria
Anne
Inger
Berthe Maria
Maren.
Johannesd.
Olsd.
Larsd.
Evensd.
Olsd.
Andersd.
Halvorsd.
Jacobsd.
Halvorsd.
Christophersd
Baarli
Sundet
Amunrud
Hage eie
Hoel
Tønsager
Fremmen
Sundgaarden
Houg
Berger
1823
Ukjent dato
Communion fredagen den 12te December 18233
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Torsten
Gullich
Ole
Hans
Gulbrand
Alf
Hans Jacob
Johannes
Jens
Halvor
Ole
Niels
Peter
Hans
Even
Christen
Ole
Michael
Amund
Christian Frederich
Ole
John
Larsen
Alfsen
Christiansen
Gulbrandsen
Christophersen
Petersen
Jørgensen
Nielsen
Haagensen
Amundsen
Hansen
Pedersen
Nielsen
Embretsen
Olsen
Hansen
Christophersen
Olsen
Larsen
3
Slektsnavn
Bosted
Tønsager
Habberstad
Johnsbraaten
Jøndahl
Aalborg
Rønsen
Venger eie
Østbye
Fremmen
Hoel
Steensbye eie
Aalborg eie
Vengermoen
Fløtterud
Qvædalen
Holt eie
Katterudeie
Baarliedalen
Røssie
Brandt
Hansen
Pedersen
Sinkerud
Aaseie
Protokoll 1, side 39. Konfirmasjonsdagen er ikke nevnt i Lassens avskrifter.
6
Ole
Lars
Ole
Ole
Hans
Lars
Christopher
Even
Niels
Olsen
Olsen
Christensen
Jørgensen
Christensen
Andersen
Amundsen
Olsen
Hansen
Lønliefaldet
Store Smestad
Holteteie
Kind
Løken
Venger eie
Skyttersæter
Lille Fossum
Himblie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Karen
Catrine
Elisabet Maria
Maria
Dorthea
Marthe Maria
Marthe Catrine
Kari
Catrine
Anne
Dorthea
Berthe Olea
Dorthea
Berthe Marie
Anne Christine
Inger
Marthe
Marthe
Pernille
Christensd.
Gulbrandsd.
Christophersd.
Larsd.
Jacobsd.
Amundsd.
Larsd.
Evensd.
Jensd.
Olsd.
Johansd.
Olsd.
Larsd.
Olsd.
Michelsd.
Andersd.
Larsd.
Gundersd.
Enersd.
Verket
Baarstad
Aalborg
Lie
Snesrud
Julsrud
Steensbye eie
Vaaler
Døhlie eie
Strand
Dønnum
Sander
Store Fossum
Store Smestad
Stavie
Præstbakken
Findstadeie
Fossum
Baarlidalen
1824
14. november 1824
Communion Fredagen 15de April 18254
4
Protokoll 1, side 51. I følge Lassens kirkebokavskrifter var konfirmasjonsdagen 14. november 1824 /
Oslo fylke, Garnisonsmenigheten, Lysningsprotokoll nr. 2 (1829-1835), Lysninger 1834, side 74, nr.
22.
7
Fornavn
Farsnavn
8
Slektsnavn
Bosted
Gulbrand
Lars
Christopher
Ole
Bernt Andreas
Lars
Gulbrand
Ole
Lars
Christen
Haagen
Halvor
Thomas
Ole
Lars
Amund
Amund
Hans
Halvor
Christopher
Amund
Niels
Ole
Ole
Niels
Ole
Johanes
Hans
Lars
Niels
Embret
Amund
Johan
Casper
Christopher
Thorer
Gulbrand
Ole
Frøken Augusta Annete
Jomfrue Helene Christine Adolphine
Berthe
Marthe Marie
Anne Marie
Anne Christine
Anna Marie
Anne
Christine
Olea
Hansen
Christiansen
Erichsen
Johannesen
Andersen
Halvorsen
Larsen
Olsen
Pedersen
Gulbrandsen
Larsen
Larsen
Andersen
Tronsen
Bertelsen
Larsen
Johnsen
Gulbrandsen
Christians.
Larsen
Nielsen
Olsen
Hansen
Hermandsen
Olsen
Erichsen
Olsen
Davidsen
Simensen
Henriksen
Gullichsen
Henriksen
Jensen
Larsen
Poulsen
Davidsen
Hansen
Christophersen
Baadshoug
Dokken
Sander
Kommisrud
Mork
Kommisrud
Ljødal
Rynæs
Byrud
Storbraaten
Raaholt
Store Fossum
Eidsvold verk
Store Fossum
Holm
Langvæg
Habberstad
Brustad
Johnsbraaten
Johnsbraaten
Hoel
Habberstad
Mork
Tansem
Verket
Korslund
Mork
Kalsæg
Maae
Aalborg eie
Sander
Frilsæt
Doknæs
Præstegaarden
Kind
Løken
Korslund
Berger
Vergeland
Nissen
Christensd.
Pedersd.
Jacobsd.
Nielsd.
Petersd.
Olsd.
Olsd.
Michalsd.
9
Vengerbakken
Hammerstad
Aas
Venger
Aas
Snesrud
Bjerke
Tyskerud
Gorene
Mari
Catrine
Ingeborg
Marthe
Inger
Berthe Marie
Marthe
Berthe
Marthe
Marie
Marthe
Berthe
Ingeborg
Pouline
Marthe Marie
Anne Marie
Marthe
Kari
Gorene Marie
Anne
Inger
Anne Marie
Olsd.
Johnsd.
Halvorsd.
Olsd.
Johnsd.
Nielsd.
Olsd.
Andersd.
Embretsd.
Jonsd.
Olsd.
Olsd.
Larsd.
Pedersd.
Poulsd.
Pedersd.
Hansd.
Gulbrandsd.
Davidsd.
Olsd.
Larsd.
Olsd.
Poulsd.
Myhrer
Lie
Myrer
Julsrud
Sander
Fjeldet
Sander
Præstbakken
Heireteie
Græslien
Heiret eie
Byrud
Fossum
Fremmen
Dytterud
Habberstadbaken
Korslund
Holt
Storbraaten
Sandholdt
Lønlifaldet
Brøhoug
Eidshoug
1825
6. november 1825
Marie Bebudelsesdag 18265
Confirmerede 18256
Fornavn
Farsnavn
Laurentis
Ole
Gudmund
Andreas
Niels
Ole
Johannesen
Larsen
Olsen
Olsen
Olsen
Steffensen
Slektsnavn
Bosted
Baarlie
Bjerke
Vengerbakken
Grue
Askim
Aasgaard
5
Protokoll 1 , side 59. 30. april 1826
I følge Lassens kirkebokavskrifter var konfirmasjonsdagen 6. november 1825. / Oslo fylke, Aker,
Lysningsprotokoll nr. 3 (1845-1848), Lysninger 1847, uten sidenr., nr. 99
6
10
Lars
Lars
Lars
Ole
Jens
Christopher
Peder
Ole
Ole
Lars
Anders
Arne Andreas
Halvor
Christen
Michael
Knud
Hans
Ole
Ole
Johanne
Johanne
Johanne
Ragnild Marie
Magrethe
Johanne Marie
Ragnild Marie
Maria
Gorene
Berthe Marie
Marthe
Marthe
Ingebor Marie
Bergethe Rangdine
Berthe Maria
Ingebor
Gunnild
Gorene
Inger
Maria
Anne Cathrine
Ingebor Maria
Anne Sophia
Christiana Susanna
Karen Dorthea
Magrethe
Anne Marie
Maria
Cathrine
Nielsen
Christensen
Halvorsen
Olsen
Jensen
Olsen
Nielsen
Eriksen
Halvorsen
Amundsen
Johannesen
Hansen
Larsen
Borgersen
Larsen
Evensen
Svendsen
Christensen
Hansen
Evensd.
Madsd.
Svendsd.
Hansd.
Jensd.
Pedersd.
Larsd.
Sørensd.
Larsd.
Christiansd.
Hansd.
Davidsd.
Svendsd.
Trondsd.
Andersd.
Larsd.
Larsd.
Olsd.
Poulsd.
Olsd.
Halvorsd.
Olsd.
Jensd.
Ulvind
Tjærebraaten
Hoelsæter
Julsrud
Øvre holtet
Tronsbraaten
Østbye
Dalen under Fossum
Lynæs
Kalsæg
Dorr eie
Rønsen
Korslund
Baarstad
Aalborg
Styhren
Bækkedal
Verket
Strands eie
Heireth
Heireth
Heireth
Mork eie
Dønnum
Dønnum
Venger eie
Hougsflaen
Smedstad
Dokken
Julsrud
Sandholt
Kommisrud
Sundgaarden
Aas
Brustad
Brustad eie
Kind
Elstad
Brustad
Habberstad
Habberstad
Braaten
Schviofskye
Michaelsd.
Henrichsd.
Olsd.
Hansd.
Henrichsd.
Tyskerud
Basserud
Olsrud
Sæterdal
Dalum
11
Gorene
Inger
Marthe
Mari
Larsd.
Ols.
Christophersd.
Christophersd.
Næs
Holtet nedre
Baarlie
Julsrud
1826
8. oktober 1826
Communion Fredagen den 13d October 18267
Dr.
Fornavn
Georg Friderich
Christian Ulrich
Ole
Gunner
Hans
Herman
Ole
Peder
Gulbrand
Niels
Lars
Hans
Thomas
Embreth
Andreas
Amund
Hans
Andreas
Hans
Hans
Ole
Gudmund
Christopher
Ole
Ole
Hans
Peder
Niels
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Sissener
Kyhn
Christensen
Nielsen
Hansen
Hansen
Larsen
Hansen
Olsen
Mikkelsen
Hermansen
Tronsen
Christophersen
Larsen
Pedersen
Gulbrandsen
Hansen
Olsen
Hansen
Nielsen
Olsen
Rasmusen
Olsen
Christensen
Larsen
Jensen
Olsen
Poulsen
Vengerbakken
Frilseteie
Fuglerud
Stavie
Heireth
Raaholt
Heireth eie
Store Findstad
Lille Fossum
Store Fossum
Bøhnsdalen
Carlstuen
Lille Fossum
Storbraaten
Habberstad
Sundet
Myhren
Findstadeie
Styhren eie
Tønsager eie
Haga
Elstad
Trannum
Fuglerud
Hoeleie
Vardrums eie
7
Protokoll 1, side 65. I følge Lassens kirkebokavskrifter var konfirmasjonsdagen 8. oktober 1826. /
Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 4 (1848-1853), Lysninger 1848, uten sidenr., nr. 152
12
Hans
John
Niels
Johan Christopher
Hans
Anders
Hans
Jens
Lars
Anders
Gulbrand
Peder
Johan Friderik
Niels
Niels
Christopher
Michael
Lars
Mons
Alf
Niels
Olsen
Johnsen
Frideriksen
Andersen
Pedersen
Taraldsen
Nielsen
Steffensen
Pedersen
Eriksen
Amundsen
Clausen
Østensen
Olsen
Olsen
Torstensen
Olsen
Christensen
Hansen
Hansen
Olsen
Ljødahl eie
Egger
Mork eie
Myhrer
Holt eie
Korslund eie
Rønsen eie
Røssie
Ulvind
Korslundeie
Millie
Eidsvoldværk
Aas eie
Askim
Maae
Bjerke
Heiretheie
Smedstad
Grinden
Kleven
Nedre Holtet
Pige
Fornavn
Farsnavn
Jomfrue Anna Friderika
Marthe Cathrine
Marthe Cathrine
Anne Dorthea
Anne Cathrine
Caroline Friderike
Anne Marthea
Inger
Marie
Berthe
Helene
Marthe Cathrine
Anne Marie
Olea
Ingebor Marie
Christine
Anne Marthea
Anne
Gorene
Ragnild Marie
Andersd.
Svendsd.
Nielsd.
Olsd.
Christiansd.
Nielsd.
Jørgensd.
Christophersd.
Gulbrandsd.
Amundsd.
Christiansd.
Bertelsd.
Larsd.
Larsd.
Andersd.
Jensd.
Johansd.
Evensd.
Jensd.
Slektsnavn
Bosted
Arnesen
Stafvie
Røgholt
Glabak
Lysager
E. Værk
Frilsæth
Siggerud
Venger
Nedre Holtet
Ørbæk
Johnsbraaten
Holm
Aalborg
Raaholt
Jøndahl
Byrilrud
Dokken
Heireth
Blægstad
13
Anne Sophia
Karen Marthea
Anne
Anne
Marie
Christiana
Berthe
Anne
Marthe
Karen
Anne Cathrine
Maria
Maria
Marthe
Christiane
Margrethe
Inger Magrethe
Anne Magrethe
Mari
Anne
Anne Christine
Elen Maria
Inger Marie
Anne
Marthe
Ingebør Maria
Elen Marie
Inger Marie
Marthe
Marthe Marie
Elen Maria
Magnild
Anne Sophia
Berthe Oline
Marie
Berthe Maria
Kari
Christine
Inger Magrethe
Gunnild Marie
Marthe
Berthe Marie
Pedersd.
Andersd.
Olsd.
Larsd.
Christophersd.
Hansd.
Olsd.
Nielsd.
Christophersd.
Johansd.
Olsd.
Christensd.
Arnesd.
Nielsd.
Pedersd.
Gunnersd.
Hansd.
Pedersd.
Gulbrandsd.
Larsd.
Christiansd.
Gudmundsd.
Johansd.
Nielsd.
Hansd.
Larsd.
Olsd.
Johansd.
Svendsd.
Larsd.
Christensd.
Pedersd.
Jensd.
Jensd.
Larsd.
Christophersd.
Hansd.
Henriksd.
Arnesd.
Olsd.
Hansd.
Jensd.
Hasler eie
Findbraaten
Eidsvoldværk
Lie
Holteie
Bergerflaen
Brøhoug
Østre Hoel
Doknæs
Vestre Hoel
Steenshoel
Aas
Risebroe
Sander
Beenrud
Lille Fossum
Baarlie
Ulvind
Doknæs
Ulvind eie
Dokken
Aspelien
Berger
Lyssjøen
Venger
Lille Smedstad
Grue eie
Houg
Klokkerstuen
Fossumhagen
Eidsvoldværk
Dokken
Himbliaasen
Brøhoug
Holteie
Tronsbraaten
Dønnum
Aalborgeie
Sætre
Julsrud
Brøhougeie
Bøhnseie
1827
14. oktober 1827
14
Comunion den 17de October 18278
Fornavn
Harald Titus Alexius
Carl Lauritz
Iver
Gondro
Ole
Ole
Herman
Christen
Thorer
Embreth
Ole
Andreas
Ole
Lars
Ole
Ole
Thorer
Halvor
Gulbrand
Johannes
Poul
Ole
Lars
Christian
Ole
Amund
Michael
Christopher
Ole
Gulbrand
Jens
Christopher
Jørgen
Friderik Martinus
Ole
Even
Lars
Erik
Lars
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Vergeland
Larsen
Poulsen
Johannesen
Amundsen
Nielsen
Gunnersen
Christophersen
Amundsen
Olsen
Olsen
Larsen
Hansen
Arnesen
Andersen
Olsen
Hansen
Halvorsen
Nielsen
Johnsen
Olsen
Eriksen
Christophersen
Andersen
Davidsen
Olsen
Gudmundsen
Nielsen
Gudmundsen
Alfsen
Henriksen
Hansen
Davidsen
Larsen
Christophersen
Hansen
Johnsen
Eriksen
Christensen
Klokkerstuen
Jøndahl
Store Baarlie
Katterud
Fjældet
Maae
Aalborg
Graven
Værket
Sandholt
Langvæg
Ulvind eie
Sviinaasen
Venger eie
Aalborg
Dokken
Lille Fossum
Vengermoen
Lille Baarlie
Store Smestad
Johnsrud
Østre Hoel
Eidsvold verk
Storbraaten
Vilberg eie
Habberstadbak
Sander
Aspelien
Habberstad
Enger
Holteie
Kalsæg
Blakisrud
Ulvind
Skraarud
Sørlie
Sander
Aas
8
Protokoll 1, side 77-78. I følge Lassens kirkebokavsrifter var konfirmasjonsdagen 14. oktober 1827. /
Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 1 (1834-1842), Lysninger 1836, uten sidenr., 12., 19. og 26.
Februar 1836. Christian Andersen
15
Hans
Ole
Lars
Lars
Lars
Anders
Lars
Ole
Johan Christian
Peder
Christian
Johannes
Gulbrand
Caroline Marthea
Anne Marthea
Albertine
Marthea Christine
Maren Catrine
Gorene Magdalene
Olea
Dorothea
Sicilia
Marthe
Kari
Kari
Marie
Karen
Anne Marthea
Anne Marthea
Olea
Gjørand Dorthe
Johanne
Anne
Gubjør
Anne Marie
Sørine Marthea
Anne Marie
Berthe Marie
Cathrine
Barbra
Anne
Marthe
Andrine Marthea
Maria Elisabet
Anne Malene
Marthe Helene
Ingebor
Marthe Christine
Guttormsen
Olsen
Larsen
Christensen
Eriksen
Larsen
Larsen
Olsen
Gulbrandsen
Pedersen
Hansen
Poulsen
Larsen
Frilsæt
Dahlen
Ulvind
Østerud
Styren
Korslund
Korslund
Sandrud
Fremen eie
Habberstadbakken
Eidsvoldverk
Præstegaarden
Præstegaarden
Larsen
Larsd.
Larsd.
Pedersd.
Tønsager
Tønsager
Sæterdal
Brandt
Brandt
Halvorsd.
Sørensd.
Larsd.
Poulsd.
Andersd.
Olsdatter
Olsd.
Johnsd.
Jensd.
Jensd.
Hansd.
Christophersd.
Evensd.
Embretsd.
Christophersd.
Johnsd.
Jensd.
Olsd.
Hansd.
Petersd.
Nielsd.
Gunnersd.
Larsd.
Jensd.
Olsd.
Larsd.
Hansd.
Gulbrandsd.
Olsd.
Hoelsæter
Hougsfladen
Steen
Dytterud
Aas
Lynæs
Habberstad
Habberstad
Elstad
Dønnum
Sæterdal
Skyttersæt.
Haga
Graven
Frilsæth
Skraarud
Engereie
Engereie .
Styreneie
Aaseie
Svangerud
Elstad
Holm
Braaten
Julsrud
Steensbyeie
Houg
Holt
Tønsager
16
Marthe Olea
Anne
Dorthe Marie
Berthe
Berthe
Anne
Marie
Johanne
Halvorsd.
Christensd.
Nielsd.
Poulsd.
Olsd.
Larsd.
Davidsd.
Larsd.
Findstad
Ladderud
Sundbyeeie
Edshoug
Ljødahlseie
Venger eie
Løken eie
Røgholt
1828
14. oktober 1828
Communion den 17de Octobr. 18289
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Bernt Martin
Ole
Isaak
Carl
Halvor
Lars
Svend
Ole
Jørgen
Ole
Gulbrand
Anders
Lars
Ole
Lars
Peder Andreas
Ole
Hans
Hans Christopher
Even
Lars
Lars
Andersen
Larsen
Hansen
Hansen
Isaksen
Svendsen
Andersen
Tronsen
Arnesen
Gulbrandsen
Olsen
Hansen
Torersen
Mikkelsen
Olsen
Abrahamsen
Amundsen
Larsen
Olsen
Jørgensen
Christophersen
Johnsen
Frilsæt
Næs
Nordre Berger
Nordre Berger
Bogsrud
Doknæs
Stafvie
Berger
Sætre
Jøndahl
Lysager
Steensbye eie
Egger
Habberstadvold
Myhrer
Sundet
Bjerke
Korslund
Dokken
Siggerud
Habberstadvold
Lie
9
Protokoll 1, side 90. Ingen konfirmerte nevnt i Lassens kirkebokavskrifter, men konfirmasjonsdagen
var 14. oktober 1828 (Oslo fylke, Garnisonsmenigheten, Lysningsprotokoll nr. 3 (1835-1840),
Lysninger 1835, side 8-9. Lysning for Peder Pedersen Stenshol (Styren) og Petronelle Andersdatter)
17
Peder
Niels
Ole
Hans
Anders
Erik
Lars
Ole
Embreth
Mads
Lars
Christen
Michael
Ole
Amund
Anders
Ole
Christen
Lars
Ole
Henrik
Hans
Henrik
Peter
Gulbrand
Peder
Jens
Karen
Johanne
Olea
Marthe Marie
Christine
Anne Catrine
Anne Catrine
Marthe Marie
Marthe Marie
Olea
Inger
Marthe Marie
Sørine Marie
Berthe Olea
Maren
Marthe Marie
Ingebor
Olava
Karen Marthea
Mette Sørine
Johanne
Johnsen
Andersen
Olsen
Henriksen
Halvorsen
Halvorsen
Olsen
Larsen
Berntsen
Olsen
Christiansen
Olsen
Andersen
Larsen
Amundsen
Hansen
Pedersen
Christensen
Christophersen
Christensen
Endresen
Thomasen
Larsen
Larsen
Larsen
Pedersen
Christophersen
Olsd.
Christiansd.
Jensd.
Olsd.
Pedersd.
Olsd.
Hansd.
Olsd.
Amundsd.
Christophersd.
Hansd.
Olsd.
Nielsd.
Olsd.
Olsd.
Amundsd.
Christiansd.
Christophersd.
Olsd.
Olsd.
Andersd.
Sander eie
Ulvind
Kind
Hoel
Habberstad
Hoelsæter
Sander
Røgholt
Baarlidal
Lien
Dokken eie
Opsahl
Ørbæk
Brudstad eie
Aalborgsæter
Snesrud
Aaseie
Verket
Vardrum
Løken
Byrilrud
Jocumspl.
Klokkerstuen
Himblie
Ulvindeie
Styren
Venger
Jøndal
Verket
Blægstad
Bjerke
Hammerstad
Strand
Julsrud
Graven
Graven
Baarlie
Habberstad
Dorr
Frilsæt
Braaten
Fremmen
Ørbæk
Jøndal
Julsrud
Kapaasen
Fuglerud
Tronsbraaten
18
Berthe
Marie
Berthe Marie
Jørgine
Berthe
Marthe
Marthe
Anne Marie
Berthe Olea
Ingebor Marie
Berthe Marie
Marthe Christine
Magrethe
Magrethe Olea
Ingebor
Anne Marie
Anne
Kari
Maren Henrika
Mikkelsd.
Henriksd.
Johnsd.
Gulbrandsd.
Henriksd.
Halvorsd.
Amundsd.
Johannesd.
Gulbrandsd.
Larsd.
Alfsd.
Andersd.
Evensd.
Halvorsd.
Christophersd.
Lucasd.
Amundsd.
Hansd.
Pedersd.
Findstad
Frilsæt
Ørbæk
Holt
Frilsæth
Julsruddalen
Bøhn
Vestengen
Fremmentangen
Korslund
Habberstad
Tønsager eie
Dalen
Eidsvold Verk
Vaaler
Sæterdal eie
Vilberg eie
Tønsager eie
Habberstadbakken
1829
25. oktober 1829
20de Søndag efter Trinitatis 182910
Confirmerede Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Jens
Peder
Amund
Andreas
Hans
Christian
Lars
Lars
Johannes
Ole
Hans
Jens
Engebret
Larsen
Amundsen
Larsen
Nielsen
Halvorsen
Larsen
Michaelsen
Nielsen
Nielsen
Larsen
Christiansen
Olsen
Jacobsen
Houersplads
Julsrudeie
Fjeldhamer
Blakkisrud
Smeestad
Dønnum
Tyskerud
Habberstad
Rønsenflaen
Lie
Elstad
Braaten
Præstgaarden
10
Protokoll 1, side 102-103. 1. november 1829. I følge Lassens kirkebokavskrifter var
konfirmasjonsdagen 25. oktober 1829. / Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 1 (1834-1842),
Lysninger 1842, uten sidenr., 3., 10. og 17. April 1842. Ole Olsen, gift 3. Juni 1842
19
Ole
Ole
Ole
Carl
Ole
Christopher
Lars
Erik
Hans
Johan
Andreas
Ole
Ole
Christen
Hans
Christen
Amund
Hans
Ole
Anders
Ole
Niels
Engebret
Christopher
John
Mads
Christian
Halvorsen
Olsen
Christensen
Nielsen
Olsen
Larsen
Davidsen
Jensen
Christiansen
Eriksen
Halvorsen
Hermansen
Olsen
Madsen
Hansen
Olsen
Olsen
Steffensen
Halvorsen
Johnsen
Andreasen
Nielsen
Frideriksen
Amundsen
Larsen
Olsen
Olsen
Vaaler
Lien
Ladderud
Østbye
Nordre Myhrer
Tærud
Mork eie
Dønnum
Johnsbraaten
Ørbæk
Storbraaten
Enden
Østerud
Heiret
Strands eie
Bokkens
Habberstad
Røssie
Findstad eie
Sørlie
Dokken
Strands eie
Mork eie
Vilbergeie
Fremmen
Dalen
Byrud
Piger
Fornavn
Frøken Jacobine Camille
Elisabet Petrine
Johanne
Anne Marie
Anne Gorine
Gunnild
Marthe
Gorine
Anne Dorthea
Inger
Marthe
Anne Marie
Kari
Anne Marthea
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Vergeland
Nissen
Kyhn
Poulsd.
Henriksd.
Thorersd.
Andersd.
Jensd.
Christiansd.
Andersd.
Larsd.
Gulbrandsd.
Christensd.
Nielsd.
Jøndal
Enger
Tansem
Myhrer nordre
Fuglerud
Aaseie
Røssie eie
Kalsæg
Storbraaten
Opsahl
Svangerud
20
Marthe Christine
Olea
Anne Lovise
Lovise
Anne Christine
Ingeborg Maria
Marthe
Anne Maria
Inger
Anne
Marthe Catrine
Karen Marthea
Anne
Anne Malene
Marthe Marie
Marthe Marie
Anne Olea
Olea
Maria
Anne Marthea
Johanne
Anne
Berthe
Marthea
Anne
Berthe Marie
Berthe
Berthe Marie
Kari
Olsd.
Jacobsd.
Olsd.
Jensd.
Christensd.
Christensd.
Andersd.
Hansd.
Hansd.
Pedersd.
Nielsd.
Hansd.
Hansd.
Andersd.
Borgersd.
Larsd.
Svendsd.
Gulbrandsd.
Johannesd.
Olsd.
Olsd.
Amundsd.
Larsd.
Halvorsd.
Johnsd.
Olsd.
Olsd.
Olsd.
Davidsd.
Rundtom
Snesrud
Julsrud
Enger eie
Dønnum
Dønnum
Værket
Dønnum
Sinkerud
Mork
Aasgaard
Fuglerud
Dokken
Tønsagereie
Døhlie
Trannum
Hoel
Vardrumseie
Kommisrud
Himblie
Øvre Minde
Venger
Korslund
Sundgaarden
Lille baarlie
Strandseie
Nedre Holtet
Øvre Minde
Løken eie
1830
10. oktober 1830
Comunion 15d Octobr 183011
Fornavn
Emil Severin
Carsten Herman Anker
Hans
Halvor
Hans
Michael
11
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Nielsen
Arnesen
Aas
Olsen
Hansen
Halvorsen
Olsen
Egger
Hammerstad
Findstad
Houen
Protokoll 1, side 117. I følge Lassens kirkebokavskrifter var konfirmasjonsdagen 10. oktober 1830
21
Andreas
Ole
Christian
Hans
Christopher
Andreas
Jens
Ole
Søren
Anders
Ole
Ole
Ole
Embret
Lars
Gulbrand
Jens
Ole
Lars
Ole
Anders
Lars
Ole
Mathias
Ole
Christopher
Amund
Christopher
Hans
Gunner
Embret
Herman
Lars
Lars
Lars
Hans
Lars
Erik
Søren
Anders
Hans
Hans
Even
Erik
Ole
Ole
Lars
Christopher
Olsen
Johnsen
Olsen
Christophersen
Halvorsen
Evensen
Christensen
Eriksen
Christophersen
Christophersen
Amundsen
Larsen
Olsen
Olsen
Pedersen
Larsen
Nielsen
Johnsen
Alfsen
Christophersen
Hansen
Olsen
Olsen
Pedersen
Eriksen
Olsen
Gulliksen
Christophersen
Johnsen
Embretsen
Andersen
Henriksen
Jensen
Abrahamsen
Svendsen
Christensen
Hansen
Halvorsen
Tronsen
Hansen
Hansen
Olsen
Nielsen
Johannesen
Embretsen
Larsen
Olsen
Gunnersen
Eidsvold verk
Eidsvold verk
Nordre Myhrer
Venger
Vaaler Vestre
Østre Vaaler
Verket
Jøndalseie
Baarlie eie
Skyttersæter
Habberstadvolden
Raaholt
Sandholt
Hoelseie
Aas eie
Næss
Fjeldet
Myhrer
Habberstadeie
Østre Hoel
Langsæteie
Døhlie eie
Døhlie eie
Nordre Myhrer
Heiret eie
Store Myhrer
Nedre Sander
Aalborg
Egger
Kommisrud
Løken
Aalborg eie
Leerhuus
Stafvie
Røssie
Svangerud
Ulvind eie
Røssi eie
Steensbye eie
Holt eie
Mork eie
Fossumhagan
Vengermoen
Vestengen
Houen
Skyttersæter
Frourud
Elstad
22
Jens
David
Ole
Friderik
Ole
Hans
Martinius
Lars
Herman
Hans
Jomfrue Augusta Theresia
Marthe
Lovise Marthea
Anne Marie
Sophie
Anne
Marthe
Marthe Marie
Marthe Marie
Karen Christine
Magrethe
Helena
Anne Dorthea
Inger Marie
Berthe Marie
Anne Catrine
Olea
Berthe
Dorthea
Malene
Laurentze
Anne Marie
Gorene
Marthe Magrete
Inger
Kari
Johannes
Magrethe
Berthe Marie
Anne Catrine
Caroline
Johanne Marie
Catrine
Anne Marie
Elen
Inger Marie
Marthe Marie
Karen
Jensen
Olsen
Larsen
Jacobsen
Olsen
Evensen
Pedersen
Andersen
Johannesen
Olsen
Græslien
Tønsager eie
Skovsæth
Soelberg
Himblie
Frilsæth
Brænsmork
Frilsæth
Sydmoen
Lønliefaldet
Larsen
Christensd.
Hansd.
Olsd.
Hansd.
Amundsd.
Christophersd.
Hansd.
Embretsd.
Haagensd.
Christensd.
Jørgensd.
Nielsd.
Olsd.
Olsd.
Hansd.
Jensd.
Hansd.
Larsd.
Christophersd.
Christensd.
Amundsd.
Gulbrandsd.
Tomasd.
Amundsd.
Olsd.
Gudmundsd.
Henriksd.
Johansd.
Pedersd.
Jensd.
Vengerbakken
Heiret
Verket
Dønnum eie
Bjerke
Baadshougeie
Strandseie
Bøhn
Amunrud
Værket
Doknæs
Aasgaard
Findstadeie
Søndre Strand
Lille Baarlie
Elstad
Dønnum
Brustad
Julsrud
Findstad
Venger
Heiret eie
Verket
Baarlie
Møllerhouen
Bjerknæs
Dalen
Steen
Tømte
Venum
Scwiofskye
Larsd.
Pedersd.
Olsd.
Borgersd.
Christiansd.
Andersd.
Aalborg
Grue eie
Dalen
Aalborg
Johnsrud
Langsætbraaten
23
Ingebor
Dorthea
Karen
Anne
Anne Cathrine
Anne
Anne Marthe
Inger Magrethe
Olea
Marthea
Anne
Berthe Marie
Berthe
Marthe Olea
Birgitha Caroline
Anne Magrethe
Berthe Marie
Anne
Karen
Berthe
Ragnild Marie
Gunnild
Christophersd.
Larsd.
Nielsd.
Christophersd.
Christophersd.
Hansd.
Gulbrandsd.
Olsd.
Nielsd.
Johnsd.
Olsd.
Hansd.
Larsd.
Larsd.
Olsd.
Olsd.
Evensd.
Halvorsd.
Jensd.
Larsd.
Embretsd.
Olsd.
Morkjernfossen
Risebroe
Sundbye eie
Holteie
Holteie
Heireteie
Blegeberg
Rønsen
Hoel
Habberstad
Ladderud
Risebrobakken
Grue eie
Korslund
Fuglerud
Baarlidalen
Langsæt
Fremmenflaen
Eidsvoldverk
Bjerke eie
Grøndalen
Ulvindeie
1831
9. oktober 1831
20d Søndag efter Trinitatis 183112
Konfirmerede Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Ole
Hans Jacob
Bernt Casper
Niels
Hans
David
Ole
Halvor
Ole
Christen
John Andreas
Larsen
Larsen
Pedersen
Pedersen
Pedersen
Nielsen
Larsen
Larsen
Petersen
Larsen
Johannesen
Tønsager
Tønsager
Rønsen
Rønsen
Hammerstad
Opsahl
Østbyehagan
Opsahl eie
Aaseie
Fremmen
Baarli
12
Protokoll 1, side 128. 16. oktober 1831. I følge Lassens kirkebokavskrifter var konfirmasjonsdagen
9. oktober 1831
24
Embret
Hans Jacob
Andreas
Hans
Halvor
Christian
Lars
Henrik
Christopher
Lars
Ole
Ole
Jens
Niels
Lars
Gunner
Iver
Jens
John
Andreas
Michal
Gulbrand
Christopher
Frederik
Amund
Hans
Ole
Ole
Lars
Andreas
Iver
Gudmund
Christopher
Carl
Herman
Ole
Halvor
Christian
Anders
Halvor
Christopher
Michael
Gulbrand
Embret
Hansen
Tomesen
Johannesen
Jensen
Olsen
Andersen
Olsen
Pedersen
Pedersen
Nielsen
Hansen
Christensen
Hermansen
Hansen
Larsen
Poulsen
Olsen
Gulbrandsen
Halvorsen
Olsen
Gunnersen
Johnsen
Rasmusen
Christophersen
Olsen
Andersen
Pedersen
Olsen
Andersen
Gulbrandsen
Halvorsen
Olsen
Christophersen
Pedersen
Michelsen
Pedersen
Olsen
Hansen
Halvorsen
Olsen
Hansen
Andreasen
Evensen
Andersen
Baarlie
Svangrudeie
Baarlidal
Enger eie
Tønsager eie
Dokken eie
Nordre Myhrer
Pedersplads
Pedersplads
Frantsstuen
Venger
Løken
Enden
Strandseie
Haagensplads
Frilsæt
Jøndal
Støren
Hoelsæter
Lønliefaldet
Halvorspld.
Græslien
Tønsager
Fossen
Fremmen
Ulvind
Ulvind
Ulvind
Svangerud
Holt
Smeestad
Smeestad
Berger
Eidsvoldværk
Findstad
Beenrud
Minde eie
Sæterdal
Dytterud
Bunæs
Bergerflaen
Blakkisrud
Heiret
Doknæseie
Piger
25
Fornavn
Farsnavn
Maren Henrika
Karen Andrine
Anne Catrine
Anne Marthea
Anne Marie
Inger Marie
Olea
Marthe Christine
Karen
Marthe Marie
Maren Gorene
Inger Marthea
Inger
Maria
Karen Henricha
Anne Catrine
Karen Marthea
Malene
Randi
Randi
Frøken Catrine
Jomfrue Julia Augusta
Maren
Kari
Mari
Marthe
Olava
Anne Marie
Berthe Pouline
Marthe Marie
Marthe Magrete
Catrine
Catrine
Marte Sophie
Anne Christine
Pouline Marie
Anne Gorene
Maren Sicilia
Anne Marie
Hansd.
Hansd.
Amunsd.
Olsd.
Arnesd.
Andersd.
Andersd.
Ouensd.
Andersd.
Jensd.
Halvorsd.
Steffensd.
Embretsd.
Embretsd.
Olsd.
Halvorsd.
Embretsd.
Christiansd.
Andersd.
Nielsd.
Slektsnavn
Bosted
Berger
Berger
Risebrob.
Risebrob.
Sviinaasen
Dytterud
Fossumhagen
Tisløf
Venger eie
Leerhuus
Fremen
Røssie
Røssie eie
Røssie eie
Habberstad
Habberstad eie
Elstad
Johnsbraaten
Tønsager eie
Lyssjøn
Anker
Bai
Gulbrandsd.
Nielsd.
Olsd.
Johnsd.
Andersd.
Andersd.
Halvorsd.
Larsd.
Larsd.
Olsd.
Evensd.
Andersd.
Halvorsd.
Berntsd.
Hansd.
Jacobsd.
Larsd.
Dokæseie
Østbye
Søndre Aas
Lie
Aas
Doknæseie
Dønum
Dønum
Braaten
Vengerbakkeie
Poulsplads
Findbraaten
Sundet
Baarliedal
Kinds eie
Præstbakken
Himblie eie
1832
30. september 1832
26
Comunion 5te October 183213
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Joseph Frants Oscar
Christian
Christopher
Michael
Bernt
Christopher
Lars
Ole
Erich
Ole
Jens Jørgen
Ole
Ole
Christopher
Carl
Lars
Gunner
Lars
Andreas
Erich
Hans
John
Ole
Niels
Ole
Gullik
Gudmund
Hans
Rasmus
Ole
Ole
Carl
Hans
Niels
Jørgen
Niels
Andreas
Geert Juul
Larsen
Embretsen
Larsen
Nielsen
Olsen
Olsen
Hansen
Nielsen
Halvorsen
Olsen
Hansen
Jensen
Olsen
Hansen
Larsen
Johnsen
Olsen
Hansen
Thomassen
Jensen
Christensen
Amundsen
Gulbransen
Madsen
Gulbransen
Hendrichs.
Hansen
Jensen
Pedersen
Olsen
Embrethsen
Hansen
Pedersen
Tommesen
Jensen
Christensen
Amuns.
Slektsnavn
Bosted
Wergeland
Bjerke
Bøhn
Haugersplads
Ulvind
Heiretheie
Lien
Fossumhagen
Ladderud
Habberstad
Lysager
Grueeie
Aaseie
Baarlidal
Komisrud
Brustad
Baarlie
Haslereie
Ulvindeie
Svangrud
Brustad
Rynæs
Døhlieie
Saugmoen
Heireth
Katterud
Enger
Heiretheie
Aaseie
Tømte
Lyssjøen
Komisrud
Værket
Lyssjøen
Komisrud
Julsrud
Røssie
Aalborgsæter
13
Protokoll 1, side 141-142. I følge Lassens kirkebokavskrifter var konfirmasjonsdagen 30. september
1832. / Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 1 (1834-1842), Lysninger 1841, uten sidenr.. Lysning
11., 18., og 25. Juli 1841. Hans Hansen
27
Hendrich
Lars
Paul
Andreas
Arne
Hans
Andreas
Niels
Christen
Ole Andreas
Niels
Peder
Jens
Larsen
Olsen
Olsen
Christens.
Olsen
Amunsen
Pedersen
Hansen
Olsen
Jørgensen
Olsen
Larsen
Christensen
Heireth
Julsrud
Minde
Doknæs
Døelie
Strand
Habberstad
Frilsæth
Brøhaug
Bjerke
Ulvind
Næss
Opsal
Piger
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Johanne
Anne Marie
Kari
Marthe Olea
Else
Johanne Marie
Christine Sophie
Karen
Marthea
Anne Dorthea
Olea
Berthe
Anne Dorthea
Anne Marthea
Dorthea
Inger Maria
Anne Marthea
Anne Dorthea
Maren
Elen Gurine
Ole
Eline
Ingebor
Ingebor Marie
Elen Marthea
Ingebor Marie
Anne Dorothea
Marthe
Marthe C.
Berthe Marie
Gulbransd.
Larsd.
Nielsd.
Olsd.
Hansd.
Christensdatter
Abrahamsd.
Christophersd.
Erichsd.
Larsd
Andersd.
Halvorsd.
Larsd.
Olsd.
Svensd.
Amunsd.
Knudsd.
Halvorsd.
Andersd.
Gulbrandsd.
Olsdatter
Olsd.
Olsd.
Larsd.
Christophersdat.
Gunnersd.
Halvorsd.
Hansd.
Johnsd.
Nielsd.
Heireth
Lie
Blakisrud
Braaten
Sæterdal
Halvorsplads
Fossum
Jøndal
Jøndaleie
Dalen
Værket
Hoelsæter
Korslund
Bunæs
Tønsagereie
Røssieie
Egger
Bjærkeeie
Tønsagereie
Tønsager
Brustad
Brustad
Døelie
Aalborg
Eidsvoldbakken
Ulvind
Baarstadeie
Skraarud
Myhrer
Aasgaard
28
Barbra
Christine
Anne Marthea
Anne Cathrine
Else Karine
Karen
Ragnild M.
Else Marie
Marthea
Marthea
Johanne M.
Anne Marthea
Ingebor Marie
Lovise
Marthe
Johanne M.
Anne Dorothea
Lisbeth M.
Marthe
Johanne
Inger
Anne
Inger Laurentse
Anne Gurine
Berthe
Anne Sophie
Anne M.
Berthe
Marthea
Jensd.
Erichsd.
Olsd.
Olsd.
Aslevsd.
Christensd.
Olsd.
Johsd.
Jens datter
Johansd.
Simensd.
Christensd.
Evensd.
Hansd.
Christophersd.
Svensd.
Christensd.
Johnsd.
Christensd.
Hansd.
Hansd.
Halvorsd.
Jørgensd.
Olsd.
Hansd.
Johnsd.
Christophersd.
Olsd.
Hansd.
Aasgaard
Minde
Sandholt
Strandseie
Sander
Ladderud
Fossumhagen
Sandereie
Ulvind
Byerud
Værket
Østerud
Dalen
Baarstad
Vaaler
Siggerudeie
Aas
Aas
Aas
Bergerflaen
Habbertadeie
Julsruddalen
Doknæs
Smedstad
Dokken
Østbye
Sviinaasen
Dorr
Hellestad
1833
6. oktober 1833
20de Søndag efter Trinitatis 183314
Confirmanterne for s. a.
Confirmanterne
Fornavn
Farsnavn
Slekts-
14
Bosted
Protokoll 1, side 168-169. 20. oktober 1833 I følge Lassens kirkebokavskrifter var
konfirmasjonsdagen 6. oktober 1833. / Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 2 (1842-1845),
Lysninger 1845, uten sidenr. Lysning 4., 11. Og 18. Mai 1845. Nils Kristensen
29
navn
Ludvig
Børger
Christopher
Christian
Gulbrand
Hans Jacob
David
Jens Christian
Iver
Anders
Amund
Ole
Embret
Hans
Hendrik
Ole
Gulbrand
Halvor
Ole
Hans
Thorger
Andreas
Michal
Ole
Ole
Andreas
Ole
John
Christian
Bernt
Ole Bernhard
Anders
Andreas
Andreas
Hendrik
Peder
Niels
Even
Olaf
Ole
Erik
Lars
Christen
Andreas
Niels
Thomas
Christen
Kyhn
paa Baarlie
Hoel
Skytersæter
Tronsbraaten
Siggerud
Jøndal
Øvre Dokken
Lynæs
Vestre Smedstad
Habberstadvold
Himlie
Dorrseie
Heireth
Baarlieeie
Hellestad
Morkeie
Væverbaken
Dokkeneie
Julsrud
Østbye
Nordre Berger
Verket
Fossum
Bækkedal
Søndre Strand
Habberstad
Svangerud
Aaseie
Opsaleie
Ulvindeie
Evensen
Christophers.
Olsen
Larsen
Olsen
Olsen
Olsen
Hansen
Amundsen
Larsen
Johannesen
Evensen
Christophersen
Larsen
Davidsen
Nielsen
Gulbrandsen
Olsen
Nielsen
Hansen
Christensen
Christensen
Nielsen
Olsen
Olsen
Embretsen
Christensen
Olsen
Hansen
Ottestad
Christophersen
Jensen
Larsen
Pedersen
Steffensen
Halvorsen
Olsen
Larsen
Børgersen
Olsen
Halvorsen
Nielsen
Halvorsen
Nielsen
Halvorsen
Jensen
Holm
Engereie
Dorrseie
Grueeie
Røssie
Støren
Brustad
Opsaleie
Baarstad
Øvre Dokken
Vestre Vaaler
Sundbye
Raaholteie
Væverbakken
Grønbæk
Frilsæt
30
Hans
Bernt Christian
Ole
Lars
Niels
Niels
Christopher
Lars
Lars
Gunner
Hans Jacob
Anders
Ole
Thoresen
Pedersen
Mikkelsen
Christophersen
Gunnersen
Christensen
Larsen
Amundsen
Andersen
Olsen
Eriksen
Eriksen
Larsen
Vardrumeie
Holl
Findstad
Graabakken
Halvorsplads
Sinkerud
Bergereie
Vilbergeie
Elstadeie
Smedstad
Sander
Houg
Sanderud
Piger
Fornavn
Farsnavn
Johanne Elisabet Caroline
Marte
Christiane
Marthe Cathrine
Marthe Magrete
Marte
Anne Dorthea
Elisabeth Dorthea
Elen Marthea
Anne Marthea
Berte Marie
Berte Marie
Marte
Anne Marie
Olava
Anne Magrete
Karen Martea
Marthe Olea
Marte Marie
Anne Marthea
Ingebør Marie
Thore Olea
Gunnild
Marthe Christine
Gurine
Ingebør Marie
Marie
Marte
Andersd.
Hansd.
Olsd.
Hansd.
Amundsd.
Embretsd.
Jensd.
Amundsd.
Johnsd.
Jensd.
Johnsd.
Amundsd.
Gulbrandsd.
Christiansd.
Johnsd.
Davidsd.
Embrethsd.
Pedersd.
Halvorsd.
Olsdatter
Christensd.
Hansdatter
Hendrichsd.
Halvorsdatter
Olsdatter
Hansdatter
Davidsd.
Slektsnavn
Bosted
Sissener
Hamarstad
N. Berger
Dokken
Clauseie
Bjerke
Hougen
Leerhuus
Ørbækeie
Aalborgsæter
Dokkeneie
Verket
Aalborgsæter
Julsrud
Aaseie
Ørbæk
Fossum
Bjørnholtet
Nord. Myhrer
Smeedstad
Himlieeie
Findstad
Ulvind
Dalen
Brustadeie
Lessjøebraaten
Tønsagereie
Storbraaten
31
Magrethe Sophie
Inger Dorthea
Inger Magrethe
Gunnild Marie
Johanne Magrethe
Marte Sophie
Inger
Anne
Marte Marie
Berthe
Anne Magrethe
Cathrine
Rønnou Christine
Marie
Ingebor Marie
Johnsd.
Gulbrandsd.
Halvorsd.
Olsd.
Pedersd.
Halvorsd.
Halvorsd.
Hansdatter
Svendsd.
Halvorsd.
Olsd.
Olsd.
Andersd.
Olsdatter
Christensd.
Braaten
Frilsæt
Grinden
Skyttersæter
Aaseie
Røssieeie
Hoelsæter
Venger
Røisie
Findstadeie
Lille Baarlie
Søndre Myhrer
Dytterud
Heiretheie
Bøhnsdal
1834
10. november 1834
Confirmanterne Comuniceret 10d Novb. 183415
Drg.
Fornavn
Adolf Theodor
Jørgen Justinius
Chistopher Munthe
Ole
Christen
Poul
Iver
Anders
Ole
Hans
Lars
Christian
Carl
Theodor
Jens
Ole
Ole
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Nissen
Bay
Kyhn
Sanderud
Brænsmark
Baarlie
Dønnum
Trannum
Lie
Svangrud
Hoelsæter
Saugmoen
Styren
Ulvind
Nord. Myhrer
Dokkeneie
Frilset
Carlstuen under Fossum
Ørbæk
Brustad
Halvorsen
Jensen
Larsen
Hansen
Halvorsen
Gulbrandsen
Christophersen
Henriksen
Christophersen
Jensen
Olsen
Larsen
Pedersen
Jensen
15
Protokoll 2, side 6. / Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 4 (1848-1853), Lysninger 1851, uten
sidenr., nr. 210, 1850, 29. Desember 1850, 5. og 12. Januar 1851. Berthe Olea Christoffersdtr.
32
Anders
Gulbrand
Lars
Peder Andreas
Andreas
Ole
Jens
Gunner
Hendrik
Hans
Jørgen
Carsten Anker
Ole
Ole
Gunner
Gulbrand
Gunner
David
Ole
Hermand
Bernt
Jens
Christopher
Hans
Johan
Lars
Niels
Lars
Jens
Ole
Peder
Hans
Nielsen
Amundsen
Olsen
Andersen
Gulbrandsen
Pedersen
Olsen
Svendsen
Davidsen
Olsen
Johnsen
Øvre Sander
Røisieeie
Frank
Liinløkken
Liøedal
Rønsen
Dorr
Siggerudeie
Kalsæg
Eidsvoldværk
Sønd. Aas
Wenum
Olsen
Evensen
Nielsen
Jensen
Halvorsen
Halvorsen
Halvorsen
Simensen
Nielsen
Olsen
Hansen
Hansen
Larsen M.
Larsen
Hansen
Evensen
Olsen
Larsen
Christophersen
Olsen
Fremmen
Røgholt
Østre Hoel
Nord. Fuglerud
Sandholt
Smedstad
Frilsæt
Eidsvold V.
Røisieie
Østerud
Risebrobakk.
Myhrer
Brændsmork
Skovsæt
Fossum
Baarlie
Dalen
Øvre Korslund
Dønnum
Mindeeie
Piger
Fornavn
Frøken Laura Eleonore Berhardine
Frøken Mathilde Dorthea Eguine
Hendrikke
Berthe Marie
Hendrikke
Gurine
Olea
Anne Gurine
Inger Olea
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Sissener
Sissener
Olsd.
Eriksd.
Svendsd.
Embretsd.
Amundsd.
Olsd.
Olsd.
33
Hage
Doknæs
Tønsagereie
Bøhn
Graven
Kalsæg
Fremmeneie
Aase Marie
Berthe Marie
Berthe Marie
Anne Cathrine
Berthe Marie
Anne
Marthe
Anne Marthea
Marthea
Anne.
Anne
Inger Marie
Anne Malene
Anne Marie
Marthe Marie
Johanne
Marthe Marie
Johanne
Else Magrethe
Else Marie
Inger Marie
Berthe Maria
Marthe
Marthe
Berthe Marie
Inger Marie
Elen Marie
Maren Syrene
Karen
Johanne M.
Olea
Inger Dorthea
Mari
Gurine
Anne
Inger Magrethe
Christine
Anne Gurine
Inger Magrethe
Ragnild Marie
Berthe Marie
Anne Gurine
Marthe Olea
Anne Dorthea
Anne Maria
Berthe
Arnesd.
Mathisd.
Olsd.
Johnsd.
Hansd.
Larsd.
Christensd.
Olsd.
Christophersd
Christophersd.
Olsd.
Nielsd.
Andersd.
Nielsd.
Olsd.
Olsd.
Olsd.
Olsd.
Larsd.
Embrethsd.
Christophsd.
Olsdatter
Larsd.
Olsd.
Olsd.
Hansd.
Andersd.
Nielsd.
Jensd.
Halvorsd.
Embretsd.
Larsd.
Christophersd.
Olsd.
Nielsd.
Hansd.
Andersd.
Iversd.
Olsd.
Andersd.
Olsd.
Jensd.
Jørgensd.
Halvorsd.
Andersd.
34
Elstad
Røgholt
Rønsen
Store Myhrer
Lie
Fuglerud
Næss
Elstad
Tønsagereie
Habberstadvold.
Mortkjernfossen
Aalborgsæter
Dønnum
Findbraaten
Skovsæt
Fuglerudeie
Findstadeie
Nedre Røssie
Julsrud
Steensbyeie
Frilsæt
Høgsæt
Hoelseie
Røgholt
Døhlieie
Buenæs
Lille Baarlie
Tønsager
Rynæs
Eidsvold V.
Hoel-Sæter
Heiret eie
Røgholt
Baarliedal
Risebroebakken
Aasgaard
Brøhoug
Tønsager
Røgholt
Bokkens
Langsæteie
Himlie
Øvre Styren
Bodshaugeie
Liødalseie
Julsrud
1835
6. desember 1835
Confirmerde Ungdom 11te Dec. 183516
Dr.
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Ferdinand
Anders
Halvor
Ole
Gulbran
David
Amund
Hans
Ole
Erich
Niels
Ouden
Jørgen
Johannes
Herman
Peder
Fredrik
Amund
Hans
Lars
Christopher
Lars
Ole
Hans
Lars
Anders
Christopher
Werner
Halvor
Jens
Andreas
Bernt
Ole
Niels
Nielsen
Pedersen
Erichsen
Nielsen
Embrethsen
Jensen
Nielsen
Olsen
Halvorsen
Christiansen
Hendrichsen
Johannessen
Christensen
Andersen
Andersen
Johannessen
Hansen
Nielsen
Halvorsen
Ingebrethsen
Andersen
Erichsen
Jensen
Halvorsen
Pedersen
Johnsen
Hansen
Larsen
Larsen
Olsen
Pedersen
Olsen
Andersen
Gulbrandsen
Aas
Hamerstad
Sander
Haberstad
Bøhn
Dønnum
Brensmark
Houen
Heiretheie
Præstegaard.
Frilsæteie
Richardsbraaten
Østerud
Hammerstad
Heireth
Baarlidalen
Fossumhag.
Bækkedal
Brustadeie
Heiretheie
Vengereie
Jøndaleie
Ørbæk
Vaaler
Skraarudeie
Aas
Venger
Tyskerud
Bjerkeeie
Engereie
Pedersplads
Lien
Holt
Heiretheie
16
Protokoll 2, side 17. I følge Lassens kirkebokavskrifter var konfirmasjonsdagen 6. desember 1835. /
Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 3 (1845-1848), Lysninger 1846, uten sidenr., nr. 122. Christian
Eriksen
35
Lars
Jens
Peder
Gullik
Ole
Peder
Ole
Embreth
Anders
Randin
Hans
David
Jens
Søren
Hans
Jens
Christopher
Hans
Christian
Niels
Anders
Niels
Ole
Johannes
Ole
Hans
Lars
Jens
Hendriksen
Evensen
Andersen
Olsen
Hansen
Pedersen
Andersen
Hansen
Olsen
Larsen
Michelsen
Larsen
Larsen
Andersen
Olsen
Erichsen
Christophersen
Christiansen
Erichsen
Hansen
Olsen
Christophersen
Paulsen
Larsen
Gulbrandsen
Christensen
Larsen
Gunnersen
Frilsætheie
Røgholt
Doknæseie
Aalborgsæter
Sæterdal
Aaseie
Blakisrud
Heiretheie
Søndre Myhrer
Opsalengen
Ladderud
Østbyehagen
Trannum
Dokkenmoen
Døelieie
Østerudeie
Tønsager
Dokkeneie
Sæterdal
Langsætheie
Nedre Holtet
Ulvindeie
Jøndal
Skovsæth
Holt
Sinkerud
Øvre Korslund
Elstad
Piger
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Berthe Olava
Anne Maria
Karine Marie
Ingebor Beathe
Karen Maria
Marthe
Maren
Anne Gurine
Anne Cathrine
Berthe Maria
Anne
Karen Johanne
Berthe Olea
Mari
Maren Olea
Paulsd.
Olsd.
Olsd.
Gulbransd.
Hansd.
Olsd.
Gunnersd.
Gunnersd.
Hendrichsd.
Thommesd.
Olsd.
Johansd.
Amunsd.
Olsd.
Larsd.
Hammerstad
Sundet
Braaten
Julsrud
Grueeie
Myhrer
Strand
Ulvind
Bækkedal
Verket
Døelie
Steen
Haberstadvld.
Fossumhagen
Borgersplads
36
Olea
Marthe Olava
Elen Maria
Inger Lovise
Maren Olea
Anne
Anne Marthea
Karen Olea
Helene
Anne Maria
Marthe
Karen Marthea
Anne Bergitthe
Anne Gurine
Karen
Marthea
Anne Cathrine
Marthe
Berthe
Anne Cathrine
Marthe Maria
Anne Maria
Maren
Karen Gurine
Marthea
Christiane
Berthe M.
Marthe Olea
Christine
Karen
Marthea
Anne Marthea
Anne Maria
Inger Magrethe
Maria
Berthe
Anne Maria
Berthe Maria
Anne Dorthea
Ingebor
Inger Maria
Inger Olea
Gunnild Maria
Arnesd.
Pedersd.
Olsd.
Olsd.
Larsd.
Christophersd.
Amunsd.
Olsd.
Olsd.
Johannesd.
Olsd.
Hendrichsd.
Olsd.
Johannesd.
Madsd.
Jensd.
Amunsd.
Andersd.
Erichsd.
Nielsd.
Halvorsd.
Christensd.
Svensd.
Steffensd.
Pedersd.
Christensd.
Halvorsd.
Olsd.
Amunsd.
Nielsd.
Christophersd.
Gulbransd.
Erichsd.
Christophersd.
Larsd.
Paulsd.
Larsd.
Hansd.
Petersd.
Larsd.
Johnsd.
Jensd.
Halvorsd.
Himlie
Holt
Baarlidalen
Grue
Himlie
Løken
Døelie
Eidsvold Værk
Øvre Minde
Steenshoel
Skyttersæter
Aaseie
Egger
Frementang.
Heireth
Aaseie
Julsrudeie
Sander
Bjerke
Halvorspl.
Støren
Røssie
Røssie
Røssie
Berger
Søndre Aas
Bjerkeeie
Haga
Jøndal
Thronsbraaten
Grueeie
Løken
Richardsbraat.
Sanderud
Trannum
Aasengen
Vestre Vaaler
Hagaeie
Aaseie
Nordre Berger
Bjerke
Hoel
Fremmen
1836
37
23. oktober 1836
Communion 28 October 183617
Confirmerede Drenge
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Ole
Carl Johan
Ole
Jens
Hans
Johan Edvard
Ole
Hans
Lars
Carl
Hans
Ole
Amund
Christian
Lars
Hendrik
Lars
Ole
Christen
Christen
Paul
Ole
Peder
Ole
Ole
Jens
Gulbran
Jens
Niels Marthinius
Ole
Hendrik
Ole
Andreas
Christopher
Christen
Larsen
Evensen
Hansen
Olsen
Gulbrandsen
Hermandsen
Larsen
Jørgensen
Christensen
Petersen
Halvorsen
Amundsen
Gudmundsen
Jensen
Pedersen
Vernersen
Eriksen
Olsen
Halvorsen
Hendriksen
Gulbrandsen
Christensen
Olsen
Olsen
Olsen
Eriksen
Pedersen
Paulsen
Johannesen
Olsen
Nielsen
Larsen
Olsen
Hansen
Gulbrandsen
Morkeie
Hoel
Clauseie
Østre Hoelseie
Frilsetheie
Heireth
Kapaasen
Doknæs
Krogvold
Beenrud
Skovsæth
Smedstad
Enger
Fuglerud
Tømte
Bergereie
Doknæs
Lysager
Haberstad
Aaseie
Findstad
Sundgaarden
Steenshoel
Nordre Myhrer
Haberstad
Røgholt
Haberstadeie
Eidsvoldværk
Dorrseie
Kind
Ladderud
Dokkeneie
Himlieeie
Dølie
Ørbæk
17
Protokoll 2, side 25. I følge Lassens kirkebokavskrifter var konfirmasjonsdagen 23. oktober 1836/
Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 3 (1845-1848), Lysninger 1847, uten sidenr., nr. 41. Jens
Clausen
38
Peder
Lars
Ole
Dyhre
Peder
Embreth
Poul
Even
Anders
Hans
Niels
Ole
Hansen
Olsen
Andersen
Hansen
Olsen
Olsen
Olsen
Olsen
Larsen
Hansen
Andersen
Larsen
Sæterdal
Heiretheie
Langsæteie
Bergerhouen
Heiretheie
Fuglerudeie
Strandseie
Vilbergeie
Skyttersæter
Præstegaarden
Præstegaarden
Nedre Minde
Piger
Fornavn
Jomfrue Emilie Augusta
Jomfrue Johanne Marthine
Berthe Marie
Thorine
Eline
Olava
Helene
Marthe Maria
Cathrine
Marthea
Ingebor Maria
Karen
Berthe Maria
Barbra Marthea
Karen
Maria
Marthea
Marthe Lovise
Eli
Inger Maria
Bergitthe
Anne Gurine
Karen Johanne
Berthe Maria
Karen
Magrethe
Marthe Magrethe
Ingebor Maria
Anne Maria
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Nissen
Evensen
Olsd.
Amunsd.
Gunnersd.
Johnsd.
Andersd.
Olsd.
Olsd.
Olsd.
Larsd.
Johnsd.
Larsd.
Hansd.
Hansd.
Hansd.
Embrethsd.
Gulbransd.
Pedersd.
Larsd.
Embrethsd.
Hendriksd.
Pedersd.
Hansd.
Nielsd.
Andersd.
Evensd.
Hansd.
Nielsd.
Heireth
Graven
Ulvind
Lie
Nordre Myhrer
Tønsagereie
Østre Venger
Kalsæg
Dokken
Verket
Aaseie
Strandeie
Vengerflaen
Vengerflaen
Frilsæteie
Tønsager
Nordre Aaseie
Carlstuen
Lønlifaldet
Dalen
Pedersplads
Lille Baarli
Øvreneie
Verket
Røgholdt
Svangrud
Steensbye
39
Karen
Berthe Maria
Anne Maria
Anne Maria
Mari
Gunnild Maria
Ragnild Maria
Berthe Maria
Olea
Maria
Anne Marthea
Berthe Maria
Maria
Johanne Marthea
Anne Maria
Marthea
Anne Cathrine
Maria
Live Marthea
Anne Maria
Anne Cathrine
Borgersd.
Andersd.
Christensd.
Halvorsd.
Jensd.
Amundsd.
Christensd.
Thorersd.
Johnsd.
Nielsd.
Davidsd.
Amunsd.
Christiansd.
Johannesd.
Olsd.
Hansd.
Jensd.
Olsd.
Olsd.
Jensd.
Erichsd.
Vengerbakken
Findbraaten
Fossum
Smedstad
Stavijordet
Askim
Verket
Løkeneie
Aalborgsæter
Aalborg
Storbraat.
Sjøberg
Aaseie
Vestengen
Dokken
Bodshougdalen
Heireth
Svangrudeie
Brustad
Aaseie
Præstegaarden
1837
15. oktober 1837
Confirmerede 15e Oct.
Communion 20de October 183718
Drenge
Fornavn
Peter Johan Brandt
Harald Peter Cornitz
Christopher
Gulbran
Ole
Bernt
Ole
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Sissener
Nissen
Christophersen
Christophersen
Pedersen
Olsen
Olsen
Venger
Haberstad
Grueeie
Corneliusplads
Kalsæg
18
Protokoll 2, side 35. I følge Lassens kirkebokavskrifter var konfirmasjonsdagen 15. oktober 1837. /
Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 3 (1845-1848), Lysninger 1846, uten sidenr., nr. 147. Nils
Amundsen
40
Ole Andreas
Hans
Christian
Niels
Hans
Peder
Bertn Christian
Peder
Lars
Jacob
Ole Mathias
Halvor
Embreth
Hermand
Andreas
Hans
Halvor
Amund
Lars
Peder
Bernt Marthin
Lars
Hans Peter
Ole
Hans
Ole
Iver
Johan
Christian
Nicolai
Anders
Niels
Johannes
Niels
Johannes
Christian
Christian
Lars
Hendrik
Ole
Anders
Johannes
Hans
Halvor
Andreas
Hans
Gulbran
Amund
Gulbrandsen
Christophersen
Johnsen
Olsen
Paulsen
Johnsen
Hendriksen
Olsen
Johannessen
Michelsen
Jensen
Andersen
Christophersen
Davidsen
Larsen
Gulbrandsen
Olsen
Johanness.
Eriksen
Eriksen
Andreasen
Andersen
Jacobsen
Hansen
Andersen
Christiansen
Olsen
Olsen
Embrethsen
Baarstad
Tyskerud
Sønd. Myhrer
Fossumhagen
Frilsæth
Skraarud
Enger
Fremmen
Steensbyeie
Ladderud
Weenum
Pryds
Olsen
Larsen
Jensen
Amundsen
Olsen
Hansen
Gudmunds.
Halvorsen
Jensen
Olsen
Jensen
Hansen
Hansen
Gunnersen
Olsen
Olsen
Halvorsen
Gulbrands.
41
Øvren
Sviinaasen
Vardrum
Sanderudeie
Store Fossum
Millie
Ørbæk
Sæterdal
Sæterdal
Mandrud
Lønnelien
Snedsrud
Glabak
Store Findstad
Raaholt
Egger
Præstegaarden
Kommisrud
Hoelseie
Frilsæth
Dorrseie
Dokkenmon
Aalborgsæter
Vengereie
Skraarudeie
Aspelien
Hoelsæter
Mathiasplads
Bergereie
Korslundeie
Ulvindeie
Kommisrud
Halvorspl.
Himlie
Risebrobakken
Raaholt
Tønsager
Peder
Andreas
Halvor
Ole
Andreas
Hans
Hans
Ole
Fredrik Marthinius
Knud
Gunner
Gunner
Hans
Jens
Niels
Christopher
Olsen
Christiansen
Olsen
Embrethsen
Johnsen
Pedersen
Olsen
Andersen
Hansen
Christophers.
Davidsen
Andersen
Andersen
Hendriksen
Halvorsen
Hansen
Dokken
Dokken
Kind
Heiretheie
Aas søndre
Grueeie
Heiretheie
Østre Aas
Smedstad
Svinaasen
Breen
Døelieie
Heiretheie
Ned. Sætre
Liødalseie
Smedstad
Piger
Fornavn
Farsnavn
Anna Lovise
Olava
Marthe Magrethe
Lovise
Marthe Maria
Nicoline
Anne Cathrine
Berthe
Anne Maria
Cathrine
Maren
Maren
Anne Christine
Elen Syrene
Karen
Berthe Gurine
Berthe Maria
Anne Marthea
Berthe Gurine
Ingebor Maria
Maren
Karen
Anne Christine
Karen
Marthe Maria
Paulsdatter
Jensd.
Hansd.
Larsd.
Larsd.
Olsd.
Amunsd.
Hansd.
Christophersd.
Larsd.
Amunsd.
Jacobsd.
Paulsd.
Tollevsd.
Embrethsd.
Gulbransd.
Hendriksd.
Jensd.
Andersd.
Jensd.
Jensd.
Larsd.
Olsd.
Gulbransd.
Olsd.
Slektsnavn
Bosted
Hammerstad
Frilsæt
Ned. Berger
Steensbyeeie
Vengereie
Søndre Strand
Askim
Sæterdal
Søndre Myhrer
Trannum
Døelieie
Doknæs
Ishoug
Baarlidal
Frilsæt
Doknæs
Siggerudeie
Jocumsplads
Dokkenmoen
Brustad
Brustad
Ørbækeie
Tønsager
Findstad
Nedre Holtet
42
Paulene
Else Maria
Anne Marthea
Olea
Olea
Anne Dorthea
Lisbeth Maria
Marthe Maria
Else Maria
Christine Maria
Berthe Maria
Berthe Maria
Johanne Dorthea
Else Maria
Berthe Maria
Berthe Maria
Dorthe Magrethe
Johane Maria
Berthe Olea
Anne Maria
Gunnild Maria
Inger Maria
Marthea
Magrethe Olea
Anne Cathrine
Berthe Maria
Hendrike
Eline
Maren Hendrikke
Marthe Olea
Christiane
Ingebor Maria
Olava
Andrine Nicoline
Sicilie
Ingebor Marthea
Anne Marthea
Jørgine Bergithe
Gunnild Maria
Anne
Christiane
Marthe Olea
Anne Dorthea
Anne
Anne Cathrine
Gurine
Berthe Maria
Christiane
Hansd.
Eriksd.
Johannesd.
Christophersd.
Olsdat.
Davidsd.
Olsd.
Olsd.
Olsd.
Johnsd.
Nielsd.
Knudsd.
Olsd.
Nielsd.
Nielsd.
Embrethsd.
Grueeie
Sander
Tønsagereie
Røssieeie
Bunæs
Morkeie
Frourud
Ulvind
Kind
Elstad
Dokken
Kommisrud
Bokkens
Røssie
Johnsrud
Houg
Schwioffsky
Johnsd.
Gulbransd.
Johannesd.
Olsd.
Jensd.
Nielsd.
Abrahamsdatter
Olsd.
Hansd.
Paulsd.
Nielsd.
Jørgensd.
Pedersd.
Amunsd.
Amunsd.
Hansd.
Larsd.
Olsd.
Gulbransd.
Olsd.
Amunsd.
Larsd.
Hansd.
Jensd.
Pettersd.
Nielsd.
Olsd.
Erichsd.
Nielsd.
Halvorsd.
Paulsd.
Braaten
Blegeberg
Richardsbraaten
Haberstadeie
Jøndalseie
Sagstuen
Sundet
Halvorsplads
Bøn
Blakisrud
Østbye
Siggerudeie
Skraarud
Ørbæk
Ørbæk
Fuglerud
Frourud
Baarlie
Hellestad
Østerud
Aas
Opsaleie
Lundsgrinden
Mathisplads
Nedre Holteie
Væverbakken
Haga
Smeedstad
Sundbyeeie
Bjærkehagen
Østre Hoel
43
Karen Sophie
Ragnild Maria
Marthe Christine
Marthea
Berthe Maria
Ragnild
Erdine
Anne Maria
Christophersd.
Jensd.
Gulbransd.
Olsd.
Halvorsd.
Jensd.
Gulbransd.
Olsd.
Baarlieie
Aaseie
Ørbækeie
Fuglerud
Haslereie
Verket
Brustadgruben
Lønlifald
1838
21. oktober 1838
Confirmerede 21 October
Communion 26de October 183819
Drenger
Fornavn
Farsnavn
Erik
Lars
Ole
Jens
Lars
David
Peder
Johannes Laurenzius
Lars
Ole
Christopher
Jens
Ole
Jens
Hans
Ole
Halvor
Erik
Gulbran
Ole
Hans
Gulbrandsen
Christophersen
Larsen
Andersen
Olsen
Gulbransen
Andersen
Johannesen
Olsen
Larsen
Johnsen
Hendriksen
Larsen
Larsen
Halvorsen
Hendriksen
Hansen
Nielsen
Olsen
Poulsen
Olsen
Slektsnavn
Bosted
Julsrud
Grøndal
Sinkerud
Moestue
Tømte
Dokken
Hammarstad
Dorseie
Grue
Dorseie
Styren
Ulvindeie
Haga
Himlie
Baarstad
Frilseteie
Hol
Bækkedal
Sandholt
Venger
Baarliedalen
19
Protokoll 2, side 44. / Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 5 (1853-1864), Lysninger 1861, side
714-715, Marie Olsen
44
Halvor
Lars
Hans
Lars
Andreas
Christian
Erik
Erik
Niels Christian
Johannes
Andreas
Hans
Andreas
Ole
Bernt
Johan
Thorger
Gulbran
Ole
Christian
Søren
Lars
Andreas
Christopher
Anders
Ole
Christopher
Ole
Niels
Ole
Christopher
Niels
Marthin
Ole
Carl Edvard
David
Andreas
Christen
Anders
Thron
Fredrik
Gulbran
Halvor
Andreas
Andreas
Ole
Bernt
Anders
Hansen
Larsen
Pedersen
Gulbransen
Andersen
Jensen
Olsen
Olsen
Christophersen
Jensen
Christensen
Fredriksen
Gunnersen
Larsen
Olsen
Christensen
Hansen
Thronsen
Jensen
Christensen
Christophersen
Hansen
Gunnersen
Halvorsen
Hansen
Andersen
Olsen
Halvorsen
Nielsen
Larsen
Thorstensen
Nielsen
Olsen
Stephensen
Hansen
Gulbransen
Larsen
Larsen
Olsen
Christophersen
Olsen
Halvorsen
Halvorsen
Pedersen
Pedersen
Hendriksen
Olsen
Olsen
Kleven
Røgholt
Opsal
Tønsager
Elstadeie
Aaseie
Strandseie
Haga
Løkeneie
Heiretheie
Ladderud
Grinden
Ulvind
Tyskerud
Mindeeie
Dahlen
Venger
Vengereie
Braaten
Staviejordet
Myhrer
Stavie
Elstad
Bjerkeeie
Vilbergeie
Døhlieeie
Kind
Fremmen
Hoel
Hoel
Lønkjernet
Aasgaard
Mindeeie
Røssie
Smestad
Bønsdalen
Korslund
Korslund
Brøhougeie
Rønsenflan
Aalborgsæter
Vaaler
Opsal
Lynæs
Rønsen
Mork
Lessjøe
Haslereie
45
Hans
Johannes
Olsen
Johannesen
Korslund
Fremmeneie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Karen Hedevig
Anne
Marie
Berte Christine
Anne Cathrine
Berte Olea
Anne Marie
Laurenze
Maren Lovise
Marte Karine
Elen Marthea
Oline
Oleane
Karen Marie
Ingebør Marie
Susane
Marie
Gurine
Karen Olea
Marte Olea
Berte Gurine
Johanne Marie
Anne Cathrine
Berte Marie
Marte Cathrine
Anne Marie
Maren Christine
Marte
Anne Fredrikke
Olga
Inger
Anne Marthea
Anne Marie
Anne
Magrethe
Anne
Berte
Karen Andrea
Marie
Halvorsdatter
Pedersd.
Nielsd.
Larsd.
Christensd.
Olsd.
Mikkelsd.
Olsd.
Olsd.
Hansd.
Hansd.
Hansd.
Embretsd.
Evensd.
Hansd.
Halvorsd.
Olsd.
Eriksd.
Eriksd.
Davidsd.
Olsd.
Andersd.
Svendsd.
Andersd.
Andersd.
Abrahamsd.
Thronsd.
Christophersd.
Nielsd.
Eriksd.
Olsd.
Christophersd.
Larsd.
Larsd.
Nielsd.
Andersd.
Andersd.
Andersd.
Olsd.
Slektsnavn
Bosted
Dønnum
Lysager
Habberstad
Lille Finstad
Finstad
Habberstad
Habberstad
Myhrer
Brustadeie
Døhlie
Jøndaleie
Strandseie
Frilsetheie
Røgholt
Habberstadeie
Liøedalseie
Baarlieeie
Jøndaleie
Røgholt
Bjerke
Kalsæg
Bergereie
Haagenspl.
Løkeneie
Holt
Sundet
Strandseie
Holteie
Stavie
Store Bergereie
Dokken
Graabakken
Tønsagereie
Næs
Dokkeneie
Elstad
Verket
Svangrud
Hagaeie
46
Gurine
Laura
Marte Marie
Marte
Olava
Elene
Karen
Elen Marie
Ingebør
Maren Helene
Gunnild Marie
Marte
Marte Christine
Marthea
Olea
Ingebør Marie
Berte Marie
Gurine
Anne Cathrine
Mari
Helene
Marte
Marte Olea
Thommesd.
Fredriksd.
Nielsd.
Andersd.
Johansd.
Evensd.
Larsd.
Halvorsd.
Halvorsd.
Pedersd.
Pedersd.
Nielsd.
Johnsd.
Christophersd.
Larsdatter
Haagensd
Haagensd.
Johannesd.
Johannesd.
Hansd.
Amunsd.
Christensd.
Johnsd.
Svangrudeie
Schviofskye
Verket
Doknæseie
Risebrubakken
Heiretheie
Korslund
Fuglerud
Julsruddalen
Ulvind
Berger
Steenbyeeie
Aas
Bøhn
Opsaleie
Minde
Minde
Qvædalen
Qvædalen
Lille Smeestad
Ørbæk
Opsal
Ørbæk
1839
6. oktober 1839
Confirmeret 6te og communiceret 11e October 183920
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Ole
Andreas
Sven
Anders
Carl
Marthin
Nicolai
Ole
Ole
Johnsen
Olsen
Pedersen
Eriksen
Hansen
Embretsen
Gunnersen
Johannessen
Olsen
20
Slektsnavn
Bosted
Lie
Thronsbraat.
Tømte
Doknæs
Grueeie
Bøhn
Strand
Baarlidal
Væstre Dokken
Protokoll 2, side 54-55
47
Christian
Gullik
Johannes
Andreas
Ole
Johannes
Lars
Christian
Christian
Hans jacob
Bernt Casper
Niels
Andreas
Laurentius
Andreas
Ole
Lars
Paul
Sven
Hans
Sven
Johannes
Christian
Iver
Gulbrand
Lars
Ole Andreas
Andreas
Ole
Niels
Ole
Christen
Embreth
Amund
Johannes
Abraham
Gulbran
Lars
Andreas Balser
Peder
Even
Gunner
Ole
Ole
Olsen
Hendriksen
Halvorsen
Larsen
Christensen
Larsen
Olsen
Olsen
Paulsen
Amundsen
Halvorsen
Jensen
Hansen
Halvorsen
Jørgensen
Svensen
Johnsen
Larsen
Svensen
Carlsen
Svendsen
Olsen
Johannessen
Guldbrandsen
Andreasen
Olsen
Thronsen
Christophersen
Embrethsen
Hendriksen
Hansen
Michelsen
Olsen
Svensen
Christensen
Larsen
Gudmundsen
Andersen
Olsen
Larsen
Christophersen
Knudsen
Larsen
Halvorsen
Braaten
Dalen
Møllers
Dalen
Piger
48
Stavie
Steenshoel
Frantsstuen
Fossum
Eidsvoldværk
Carlstuen
Eidsvoldværk
Vengereie
Frilsæteie
Graven
Hoelssæter
Korslundeie
Lille Baarlie
Opsaleie
Baskop
Ladderudeie
Eidsvoldverk
Store Findstad
Siggerudeie
Opsaleie
Tønsagereie
Løkeneie
Store Baarlie
Ørbækeie
Løkeneie
Stavi
Strandseie
Grueeie
Kommisrud
Fossum
Heiretheie
Ladderudeie
Møllerhouen
Røssie
Opsal
Stavie
Liødal
Findbraaten
Heiretheie
Øvre Røssieie
Byrildrud
Præstegaarden
Østre Vaaler
Fremmeneie
Fornavn
Farsnavn
Slektsnavn
49
Bosted
Johnnetthe
Laura Augusta
Hermanne Dorothea
Helene Magrethe Olivia
Christiane
Anne
Marie
Anne Marthea
Karen
Ingebor
Paulene
Marie
Marthe
Ingebor Marie
Marthe Olea
Maria
Karen Augusta
Marthe Maria
Anne Maria
Maren
Anne
Inger
Maria
Inger
Anne M.
Anne
Anne
Karen Andrine
Anne M.
Karen
Andrine
Olivia Mathilde
Johanne
Karen
Anne
Marthe
Hendrikke
Marthea
Anne Marthea
Marie
Marthe Christine
Erine Marthea
Ingebor Marie
Maren Christine
Marthe
Cathrine
Marthe Marie
Lisbeth Marthea
Nielsen
Wergeland
Kyhn
Bai
Amunsd.
Olsd.
Larsd.
Jensd.
Johnsd.
Larsd.
Gulbransd.
Christensd.
Evensd.
Olsd.
Jensd.
Olsd.
Christophersd.
Nielsd.
Paulsd.
Halvorsd.
Larsd.
Olsd.
Christophersd.
Pedersd.
Olsd.
Andersd.
Jensd.
Olsd.
Hansd.
Davidsd.
Christophersd.
Olsd.
Embrethsd.
Larsd.
Larsd.
Christensd.
Olsd.
Olsd.
Olsd.
Amundsd.
Olsd.
Jensd.
Hansd
Johannesd.
Jensd.
Olsd.
Larsd.
Arnesd.
Aas
Baarli
Askim
Nordre Myhrer
Næs
Ludvigspl.
Byrud
Kapaasen
Doknæseie
Krogvold
Heireth
Bierkeie
Fuglerud
Døelie
Frourud
Snedsrud
Frilsæt
Haberstad
Elstad
Himlieie
Graabakken
Nord. Berger
Corneliuspl.
Aas østre
Fuglerud
Dønnum
Næseie
Strandseie
Jøndaleie
Engereie
Krogsrud
Aaseie
Frourud
Trannum
Kind
Haga
Tjærebraaten
Graven
Opsaleng.
Svangerudeie
Wardrum
Richardsbraaten
Nordre Berger
Svangerudeie
Løken
Sønd. Aas
50
Berthe Marie
Marthe Oline
Ingebor M.
Berthe Maria
Maren
Inger Sørine
Gurine Maria
Karen
Anne Maria
Johanne
Karen Marthea
Anne Marie
Berthe M.
Anne Dorthea
Anne
Marthe Olea
Christine
Karen Andrine
Karen Oline
Gulbransd.
Olsd.
Olsd.
Larsd.
Hansd.
Thronsd.
Paalsd.
Hansd.
Pedersd.
Thommasd.
Olsd.
Nielsd.
Halvorsd.
Andersd.
Christophersd.
Gunnersd.
Pedersd.
Christiansd.
Olsd.
Bønseie
Tønsagereie
Brensmarkeie
Øvre Dokken
Søndre Berger
Styreneie
Sandholt
Risebrobakken
Grueeie
Jocumsplads
Sandholt
Rønsen
Julsruddal.
Langsæt
Rynæs
Tønsagereie
Paulsplads
Bierke
Dorr
1840
11. oktober 1840
Communion 16de October 184021
Confirmerede 17e Søndag efter Trinitatis22, S. A.
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Johan
Lars
Lars
Ole
Andreas
Niels
Christopher
Jens
Christopher
Hansen
Nielsen
Larsen
Jensen
Olsen
Johannessen
Hansen
Halvorsen
Gulbrandsen
Slektsnavn
Bosted
Sæterdal
Johnsrud
Dokken
Baadshoug
Nord. Myhrer
Dønnum
Vilbergeie
Østre Vaaler
Findstad
21
Protokoll 2, side 65
11. oktober 1840. Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 4 (1848-1853), Lysninger 1850, uten
sidenr., nr. 45. Ole Gulbrandsen
22
51
Lars
Ole
Ole
Gunner
Peder
Ole
Jens
Søren
Jens
Anders
Anders
Lars
Paul
Jens
Andreas
Hans
Carl Johan
Christian
Gulbrand
Hans
Jens
Ole
Anders
Ole
Andreas
Ole
Bernt Randulf
Christopher
Ole
John
Christian
Ole
Niels
Johannes
Olaf
Peder
Christopher
Lars
Iver
Anders
Hans
Halvor
Amund
Hendrik
Ole
Ole
Andreas
Ole
Nielsen
Embrethsen
Eriksen
Pedersen
Andersen
Gulbrandsen
Olsen
Christophersen
Jensen
Andersen
Pedersen
Christiansen
Johnsen
Olsen
Hansen
Johannessen
Olsen
Johannessen
Hansen
Gulbrandsen
Hansen
Andersen
Hendriksen
Larsen
Nielsen
Amundsen
Eriksen
Larsen
Johnsen
Olsen
Olsen
Hansen
Jensen
Jensen
Christiansen
Christensen
Hansen
Olsen
Jensen
Gulbrandsen
Olsen
Larsen
Andersen
Evensen
Hansen
Larsen
Larsen
Olsen
Verket
Krogsrud
Steensbyeie
Grueie
Heiretheie
Løkeneie
Tranum
Rønseneie
Brustad
Lønnelie
Skraarud
Aaseie
Aas
Trannum yngre
Strandseie
Steensbyeie
Heiretheie
Dønnum
Dønnumeie
Ørbæk
Smeedstad
Liinløkken
Ulvindeie
Himlie
Ulvindeie
Øvre Hoel
Sander
Risebrobakken
Aalborgsæter
Millie
Aalborg
Fossum
E. Verk
Steensbyeie
Dokkeneie
Hoelseie
Vengerfl.
Aalborgsæter
Præstegaarden
Løkeneie
Steensbyeie
Findstadeie
Glabak
Heiretheie
Holteie
Korslund
Lynæseie
Opsaleie
Dalen
52
Paul Hermand
Ole
Gulbrand
Lars
Halvor
Gulbrand
Ole
Andreas
Bernt
David
Olsen
Guldbrandsen
Gulbrandsen
Gulbrandsen
Hansen
Guldbrandsen
Larsen
Larsen
Hansen
Gulbrandsen
Paulsplads
Bøhnsdalen
Heireth
Brustadgruben
Lille Smedstad
Tønsager
Lynæsdalen
Mindeie
Langsæteie
Løkeneie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Marthe
Anne Marie
Marthe Laurenze
Sophie
Ingebor M.
Berthe
Johanne
Marthea
Dorthea
Anne Lovise
Anne
Marthe
Marthe C.
Berthe Marie
Berthe
Anne
Anne Marthea
Anne Dorthea
Ingebor Maria
Gurine
Anne Marie
Inger Magr.
Anne Cathrine
Marthe Christine
Anne Marthea
Anne Maria
Berthe Sørine
Maria
Maria
Karen Hendrikke
Anne Maria
Dorthe Gurine
Pauline
Evensd.
Olsd.
Alfsd.
Nielsd.
Olsd.
Sandersd.
Jørgensd.
Pedersd.
Larsd.
Hansd.
Halvorsd.
Amundsd.
Christophersd.
Larsd.
Hansd.
Johnsd.
Amunsd.
Amunsd.
Jacobsd.
Olsd.
Andersd.
Olsd.
Larsd.
Halvorsd.
Larsd.
Thommesd.
Halvorsd.
Jensd.
Christophersd.
Larsd.
Jensd.
Thorersd.
Olsdatter
Hoel
Thronsbraat.
Fosum
E. Verk
Julsrud
E. Verk
Doknæs
Steenshoel
Findstad
Findstad
Findstad
Askim
Myhrer
Morkeie
Nordre Berger
Aas
Nedre Holtet
Sjøberg
Dokkeneie
Findstadeie
Svangrud
Kalseeg
Dønnum
Aas
Opsalengen
Aas
Fuglerudeie
Røssie
Haberstadvold.
Steensbyeie
Dokkeneie
Løkeneie
Doknæseie
53
Ingebor Maria
Anne Maria
Anne Gurine
Thorine
Anne Gurine
Lovise
Anne Magr.
Johanne
Anne Magrethe
Anne
Marie
Johanne
Marie
Christine
Ragnild M.
Sønnou Maria
Gurine
Dorthe Maria
Berthe Marie
Ingebor Maria
Magrethe
Anne Magrethe
Karen Magr.
Gurine Marthea
Berthe Sørine
Inger Maria
Maren Gurine
Hendrikke
Anne Magr.
Marthe Marie
Marthe Gurine
Ovidia
Anne Maria
Anne
Dorthe Olea
Christine
Berthe Maria
Andersd.
Hansd.
Olsd.
Andreasd.
Nielsd.
Larsd.
Olsd.
Andersd.
Larsd.
Olsd.
Olsd.
Haagensd.
Morthensd.
Embrethsd.
Eriksd.
Christophersd.
Olsd.
Nielsd.
Olsd.
Hermandsd.
Christensd.
Gulbransd.
Halvorsd.
Christiansd.
Amunsd.
Amunsd.
Larsd.
Olsd.
Christensd.
Davidsd.
Gulbransd.
Jørgensd.
Embrethsd.
Jensd.
Christophersd.
Simensd.
Larsd.
Baarlie
Skraarud
Liødalseie
Findsbraaten
Jøndaleie
Tønsagereie
Tansemb.
Findbraat.
Blækisrud
Fossumhagen
Egger
Heiretheie
Graven
Frilsæteie
Askim
Stranseie
Findstadeie
Findstadeie
Lille Baarlie
Enden
Amundrud
Katterud
Smeedstad
Bønseie
Røssieie
Elstadeie
Røgholt
Myhrer
Tansem
Bønseie
Fuglerudeie
Baadshoug
Verket
Stavie
Hagaeie
Verket
Findstadeie
1841
24. oktober 1841
54
Confirmerede 20de Søndag efter Trinit. og communiceret
29de Octobr. 184123
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Peder
Jens
Hans Laurentius
Johan Christian
Gunner
Michel
Niels
Hendrik
Ole
Gulbrand
Hans
Hans
Even
Gunner
Hans
Hans
Embreth
Anders
Ole
Ole
Christopher
Ole
Even
Ole
Ole
Johannes
Ole
Ole
Jens
Hans
Hans Laurentius
Jørgen
Anders
Christopher
Hans
Christopher
Olaf
Fredrik Malakias
Christopher
Pedersen
Erichsen
Halvorsen
Halvorsen
Johannessen
Nielsen
Gulbrandsen
Olsen
Jensen
Engebrethsen
Nielsen
Jørgensen
Larsen
Nielsen
Andersen
Nielsen
Jensen
Hansen
Olsen
Olsen
Eriksen
Andersen
Evensen
Hendriksen
Christophersen
Hansen
Hansen
Johannessen
Olsen
Christophersen
Olsen
Andersen
Halvorsen
Olsen
Hendriksen
Larsen
Eriksen
Johnsen
Paulsen
Rønsen
Doknæs
Dønnum
Dønnum
Dorrseie
Sundbyeie
Dokken
Aalborgsæter
Røssie
Haberstadbakken
Rønsen
Baskop
Dorreie
Frilsæteie
Øvren
Korslundeie
Sandholteie
Ulvindeie
Dølieie
Raaholt
Sæterdal
Dokkeneie
Røgholt
Enger
Sviinaasen
Vardrum
Amundrud
Baarstadeie
Himlie
Iishoug
Julsrud
Tønsager
Røssieie
Dokken
Dalen
Trannum
Bergereie
Verket
Iishoug
23
24. oktober 1841. Protokoll 2, side 75/ Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 3 (1845-1848),
Lysninger 1846, uten sidenr., nr 221. Dortea Gurine Christensd.
55
Ole
Ole
Anders
Christopher
Ole
Christian
Hans
Christopher
Ole
Lars
Laurentius
Halvorsen
Thommessen
Halvorsen
Olsen
Hansen
Christiansen
Christophersen
Olsen
Halvorsen
Halvorsen
Larsen
Raaholteie
Værket
Opsal
Bunæs
Baadshougdalen
Sander
Dahl
Læssjøe
Hasler
Lønlifald.
Røssieie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Indiane
Eline Oleane
Marthe Maria
Marthe Maria
Marthea
Anne Magrethe
Karen Oline
Karen Marthea
Berthe Maria
Anne Dorthea
Theodota Randine
Anne Maria
Lovise
Anne Cathrine
Berthe Cathrine
Rønnoug Maria
Inger
Anne Bergitthe
Berthe Maria
Marthe Olea
Maren Andrine
Christine
Anne Marie
Karen Maria
Maria
Inger Maria
Christiane
Marthe Andrea
Berthe Karine
Anne
Hermandsd.
Slektsnavn
Bosted
Heiretheie
Evensen
Paalsd.
Pedersd.
Olsd.
Olsd.
Christophersd.
Hansd.
Nielsd.
Olsd.
Gulbrandsd.
Larsd.
Olsd.
Christiansd.
Nielsd.
Hansd.
Gundersd.
Hansd.
Amunsd.
Larsd.
Embrethsd.
Johansd.
Nielsd.
Hansd.
Christensd.
Olsd.
Olsd.
Olsd.
Larsd.
Larsd.
Hjort
56
Hammerstad
Askimeie
Kalsæg
Værket
Byrud
Heiretheie
Frilsæteie
Kind
Baarstad
Sandholt
Tønsager
Bierke
Frilsæteie
Frilsæteie
Ulvind
Dølie
Dølieie
Ulvind
Kommisrud
Steen
Ladderud
Smedstad
Opsal
Kommisrud
Aasgaard
Dølie
Løken
Waalereie
Elen Gurine
Karen Andrine
Berthe
Mina Olava
Anne Marie
Anne Marie
Marthe Olea
Maren
Karen Bergithe
Marthea
Anne
Marthe Maria
Marthe
Dorthe Gurine
Lovise
Anne Battesebag Magrethe
Anne
Anne Maria
Karen
Pauline
Dorthe
Ingebor
Maren Cathrine
Lovise Bergithe
Anne Marthea
Anna Maria
Anne
Anne
Karen
Berthe Gurine
Marthe Malene
Anne Magrethe
Marthe Maria
Anne Marthea
Marthe Maria
Gulbransd.
Amunsd.
Haagensd.
Johansd.
Halvorsd.
Larsd.
Amundsd.
Fredriksd.
Johnsd.
Hansd.
Gulbransd.
Eriksd.
Olsd.
Christensd.
Gulbrandsd.
Guldbrandsd.
Olsdatter
Larsd.
Jensd.
Tollevsd.
Nielsd.
Thronsd.
Christiansd.
Christiansd.
Christophersd.
Gulbrandsd.
Nielsd.
Olsdatter
Olsd.
Christiansd.
Johnsd.
Hendriksd.
Olsd.
Simensd.
Olsd.
Tønsager
Dølieie
Berger
Fredriksplads
Johnsbraaten
Tyskerud
Vengereie
Grinden
Ørbæk
Frilsæth
Haberstadbak.
Løkeneie
Lessjøe
Lundsgrinden
Blegeberg
Heiretheie
Fremmen
Støren
Julsrud
Baarlidalen
Gaden
Strandseie
Lillebak
Raaholt
Verket
Fossum
Ulvind
Brustad
Vaaler
Holseie
Braaten
Vengereie
Mindeie
Verket
Steenshoel
1842
9. oktober 1842
Confirmerede 20e Søndag efter Trinit. og communiceret
9e October 184224
24
9. oktober 1842. Protokoll 2, side 85-86
57
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Ole
Erik
Peder
John
Ole
Svend
Amund
Hans
Jens
Embreth
Lars
Peder
Andreas
Jens Christian
Christen
Andreas
Johan
Johan Peter
Hans
Embreth
Jørgen
Ole
Andreas
Gulbrand
Peder
Johannes
Christopher
Johannes
Gulbrand
Christopher
Søren
Lars
Christopher
Christian
Ole
Ole
Peder
Gulbrand
Even
Anders
Anders
Christian
Michael
Amund
Christophersen
Larsen
Johnsen
Christensen
Vernersen
Slektsnavn
Bosted
Grøndalen
Tærud
Byrud
Krogvold
Bergereie
Bay
Eriksen
Christensen
Hansen
Andersen
Embrethsen
Eriksen
Olsen
Nielsen
Larsen
Jensen
Hansen
Thorgersen
Gundersen
Olsen
Arnesen
Johnsen
Gulbrandsen
Nielsen
Pedersen
Larsen
Halvorsen
Christensen
Evensen
Thronsen
Hansen
Olsen
Larsen
Olsen
Andersen
Hendriksen
Gudmundsen
Johannessen
Christophersen
Olsen
Larsen
Johnsen
Larsen
Halvorsen
Richardsbraaten
Østerud
Katterudeie
Lille Baarli
Bøhn
Sønd. Myhrer
Vengermoen
Snedsrud
Aaseie
Hoelsletten
Sønd. Venger
Heireth
Enger
Haagensplads
Søndre Aas
Søndre Aas
Tønsager
Nedre Hoel
Tønsagereie
Borgersplads
Haslereie
Frilsæth
Røgholt
Vengereie
Vengerflaen
Grinden
Østre Vaaler
Jøndal
Frilsæth
Steenshoeleie
Lynæstangen
Fremmen
Store Baarli
Holteie
Præstbakken
Furulund
Frourud
Fremmen
58
Hans
Jens
Nicolai
Lars
Anders
Ole
Søren
Lars
Ole
Carl
Søren
Olsen
Olsen
Hansen
Dyhresen
Olsen
Olsen
Mathiesen
Hansen
Knudsen
Olsen
Johnsen
Strandseie
Jøndaleie
Grueeie
Lyssjøen
Mindeeie
Brustadbraaten
Dokken
Haberstadeie
Vilberg
Himlie
Ulvindeie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Dorthe Marie
Eline
Gurine
Karen Marthea
Inger Johanne
Else Magrethe
Marthe
Lovise
Maren
Karen Marthea
Inger Maria
Ingebor M.
Dorthea
Marthe Maria
Oline Maria
Maren Sophie
Anne Marie
Karen
Maren Ovidia
Mari
Marthea
Marthe M.
Maria
Anne Maria
Marthea
Helene
Berthe Christine
Anne Maria
Marthea
Maren Marthea
Hermandsd.
Jørgensd.
Olsd.
Larsd.
Larsd.
Gulliksd.
Pedersd.
Olsd.
Pedersd.
Amundsd.
Pedersd.
Jensd.
Amundsd.
Larsd.
Jørgensd.
Evensd.
Gunnersd.
Larsd.
Morthensd.
Paulsd.
Larsd.
Larsd.
Hansd.
Hansd.
Pedersd.
Johannesd.
Christoffersd.
Tharaldsd.
Halvorsd.
Hansd.
Slektsnavn
Svangrud
59
Bosted
Heireth
Sundgaarden
Østre Hoelseie
Dalen
Dokken
Dokken
Haberstadeie
Kind
Nord. Berger
Venger
Venger
Aasgaard
Askim
Sinkerud
Findstad
Hoel
Strand
Dokkeneie
Mork
Franch
Carlstuen
S. Bergereie
Søndre Venger
Findstadeie
Langsæt
Møllerstuen
Dokken
Svangrudengen
Haberstad
Baarlie
Berthe Maria
Andrine
Anne Maria
Anne Olea
Maren Henrikke
Karen
Randie
Marthea
Karen Andrine
Berthe
Live Maria
Marthea
Anne Marthea
Inger
Marthe Magrethe
Ragnild M.
Olea
Anne Maria
Anne Magrethe
Else Johanne
Karen
Maren
Anne Christine
Marthe Olea
Karen Dorthea
Karen Sophie
Anne Sofie
Marthe
Olea
Haagene
Olava
Berthe Maria
Marthe Cathrine
Anne Gurine
Paaline
Karen Marthea
Maria
Anne Maria
Marthe Magrethe
Anne Cathrine
Inger M.
Inger Maria
Pedersd.
Larsd.
Gulbrandsd.
Halvorsd.
Evensd.
Nielsd.
Johannesd.
Nielsd.
Gulbrandsd.
Nielsd.
Christensd.
Svendsd.
Carlsd.
Olsd.
Larsd.
Olsd.
Christensd.
Larsd.
Larsd.
Amundsd.
Larsd.
Larsd.
Jensd.
Olsd.
Christensd.
Sørensd.
Hendriksd.
Johnsd.
Halvorsd.
Haagensd.
Halvorsd.
Christophersd.
Olsd.
Christophersd.
Pedersd.
Christophersd.
Christophersd.
Olsd.
Hendriksd.
Hansd.
Christophersd.
Gulbrandsd.
Runtom
Korslund
Heiretheie
Fremmen
Holt
Dokkenmoen
Risebrobakken
Haberstad
Løkeneie
Bøhnseie
Røssieie
Østerudeie
Opsalengen
Ulverudeie
Braaten
Risebrobakken
Tansembeie
Brustadgruben
Sanderud
Sjøberg
Østre Vaaler
Braaten
Lynæseie
Haberstadeie
Løkeneie
Heiretheie
Ulvindeie
Smedstad
Brustadeie
Steenshoel
Lie
Stensby
Nord. Myhrer
Sanderudie
Grueeie
Sviinaasen
Rønsen
Dønnumseie
Værket
Lille Smedstad
Baarlidalen
Findstad
1843
60
15. oktober 1843
Confirmeret 15e og communiceret 19de October 184325
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Ole
John
Hans
Ole
Niels
Carl
Alf Christian
Jens
Andreas
Hans Andreas
Christopher
Paul
Gulbrand
Ole
Cristian
Andreas
Fredrik Wilhelm
Hans
Ole
Peder
Peder Hagen
Gulbrand
Ole
Johan Edvard
Harald
Niels
Lars
Niels
Steffen
Gunner
Ole
Ole
Gulbrand
Ole
Christopher
Ole
Ole
Lars
Evensen
Olsen
Olsen
Larsen
Andersen
Guldbrandsen
Hansen
Johnsen
Larsen
Syvertsen
Jensen
Jacobsen
Olsen
Jensen
Hansen
Pedersen
25
Slektsnavn
Bosted
Eidsvoldbakken
Thronsbraaten
Julsrud
Nord. Myhrer
Svangrud
Baadshoug
Strandeie
S. Myhrer
Ulvind
Heiretheie
Dokkenmoen
Dokkeneie
Findstadeie
Fuglerud
Store Findstad
Ørbæk
Schwioffsky
Jensen
Gulbrandsen
Paulsen
Engebrethsen
Christophers.
Nielsen
Jensen
Olsen
Nielsen
Hendriksen
Olsen
Halvorsen
Johnsen
Christophersen
Hansen
Andersen
Christophersen
Embrethsen
Olsen
Andersen
Olsen
Doknæs
Heiretheie
Blakisrud
Baadshaug
Graabakken
Ørbæk
Fulgerud
Dønnum
Ladderud
Rønsen
Raaholt
Smedstad
Skraarudeie
Baarlieie
Lille Baarlie
Nyhuus
Vengerbak
Heireteie
Aasgaard
Øvren
Risebrobakken
Protokoll 2, side 95-96
61
Jens
Hans
David
Peder
Theodor
Fredrik
Bernt
Lars
Ole
Ole
Peder Christian
Christopher
Johan
Bernt
Hans
Amund
Halvor
Jens
Johannes
Iver
Olaf
Even
Ole
Jacob Christian
Hans
John Andreas
Lars
Halvor
Bernt
Anders
Paulsen
Andersen
Mikkelsen
Olsen
Olsen
Olsen
Jensen
Johnsen
Embrethsen
Halvorsen
Johannessen
Thoresen
Olsen
Theodorsen
Andersen
Christensen
Halvorsen
Svendsen
Halvorsen
Olsen
Olsen
Jensen
Christophersen
Amundsen
Hansen
Steffensen
Andersen
Poulsen
Thorstensen
Christiansen
Venger
Dølieie
Skyttersæter
Steensbyeie
Baarlie
Løkeneie
Korslundeie
Ørbæk
Haberstadbakken
Johnsbraaten
Sedsvold
Strandseie
Frilsæth
Grueeie
Langseteie
Aasengen
Julsruddalen
Røssie
Blakisrud
Jøndalseie
Graven
Trannumseie
Grueeie
Øvre Hoel
Langsæteie
Røssie
Opsalengen
Blægstad
Brustadgruben
Tønsager
Piger
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Laura Andrea
Inger Magrethe
Anne Dorthea
Anne Marthea
Ingebor Maria
Lovise
Marthe Maria
Ingeborg Thora
Gunnild Maria
Ragnild
Maren
Berthe
Anne Maria
Larsd.
Guldbransd.
Larsd.
Hansd.
Christophersd.
Hansd.
Davidsd.
Embrethsd.
Gulbrandsd.
Olsd.
Olsd.
Iversd.
Larsd.
Tønsager
Julsrud
Bunæseie
Sæterdal
Byrud
Ulvindeie
Vilberg
Frilsæteie
Ørbæk
Møllersplads
Bunæs
Venger
Kapaasen
62
Elen Maria
Else Magrethe
Marthe
Anne Marthea
Anne Maria
Marthea
Marthea
Maren Andrine
Else Olava
Berthe Maria
Inger
Berthe Maria
Inger Magrethe
Olava Marthea
Karen Andrine
Inger Marthea
Anne Gurine
Anne
Inger Gurine
Karen Marthea
Anne Maria
Anne
Berthe Karine
Lovise
Maren
Marthe Karine
Johanne Maria
Berthe
Inger Magrethe
Kari
Christiane
Marie
Karen
Karen Marthea
Johanne Marthea
Olava
Marthea
Inger
Ragnild Marthea
Marthe Christine
Else Maria
Anne Maria
Christine
Fredrikke
Dorthe
Gurine
Magrethe
Karen Andrine
Olsd.
Johnsd.
Andersd.
Olsd.
Olsd.
Mikkelsd.
Olsd.
Pedersd.
Christiansd.
Larsd.
Johannesd.
Gulbrandsd.
Halvorsdatter
Hendriksd.
Olsd.
Larsd.
Jensd.
Nielsd.
Olsd.
Christophersd.
Nielsd.
Nielsd.
Olsd.
Nielsd.
Erichsd.
Johannesd.
Pedersd.
Christophersd.
Pedersd.
Hansd.
Pedersd.
Larsd.
Larsd.
Halvorsdatter
Jørgensd.
Hansd.
Eriksd.
Olsd.
Olsdatter
Hansd.
Halvorsd.
Johansd..
Jensd.
Larsd.
Mikkelsd.
Olsd.
Olsd.
Olsd.
Heiretheie
Aas
Fuglerudeie
Haga
Tønsagereie
Aalborg
Doknæseie
Grueie
Bjerke
Sandholteie
Runtom
Fuglerudeie
Siggerud
Bækkedal
Millie
Dønnum
Brustad
Korslundeie
Kind
Katterudeie
Dokken
Fuglerudeie
E. Verk
Steensbyeie
Sætre
Houg
Bækkedal
Elstadeie
Rønsen
Vilbergeie
Pedersplads.
Røssieie
Korslund
Strandseie
Brustad
Smedstad
Røgholt
Dokkeneie
Corneliusplads
Jocumsplads
Blakisrud
Berger
Steensbyeie
Røssieie
Smedstad
Dalum
Dokken
Risebrobakken
63
Inger Marie
Berthe
Marthea
Maren Gurine
Johanne
Berthe
Anne
Elen Paalene
Karen Elisabeth
Anne Dorthea
Ingebor Maria
Nielsd.
Christensd.
Olsd.
Larsd.
Larsd.
Caspersd.
Jensd.
Petersdatter
Christiansd.
Olsd.
Andersdatter
Hoel
Tønsagereie
Bøhnseie
Elstad
Vaalereie
Ulvindeie
Aaseie
Beenrud
Bøhnseie
Heiretheie
Røssieie
1844
21. oktober 1844
Confirmeret 21de October og communiceret 1 Nov. 184426
Fornavn
Farsnavn
Halvor
Carl Marthin
Anthon
Lars
Ole
Andreas
Lars
Hans Harald
Amund
Alf Peder
Ole
Gulbrand
Ole
Gunner
Ole
Halvor
Ole
Ole
Ole
Ole
Gulbrand
Thorsensen
Thorgersen
Olsen
Larsen
Paulsen
Amundsen
Jensen
Christensen
Pedersen
Jensen
Jacobsen
Larsen
Olsen
Gulbrandsen
Olsen
Hansen
Olsen
Andreasen
Eriksen
Gulbrandsen
Olsen
26
Slektsnavn
Bosted
Sundet
Haberstad
Ulvind
Lie
Hammarstad
Haberstadvold
Korslundeie
Myhrvold
Verket
Røssie
Findsbraaten
Frilsæteie
Kind
Knofløkken
Læssje
Vilbergeie
Houg
Tærud
Richardsbraat.
Hellestad
Sagmoen
Protokoll 2, side 108
64
Marthin
Halvor
Ole Gunnerus
Hans
Ole
Christopher
Lars
Ole
Carl
Carl
Martin
Ole
Johannes
Ole
Niels
Ole
Halvor
Alf Andreas
Abraham
Hermand
Jacob
Alf Andreas
Christian
Embreth
Ole
Erik
Christopher
Christopher
Fredrik
Johannes
Thorvald
Nicolai
Hans
Christopher
Ole Peder
Christopher
Amund
Ole
Knud
Gulbrand
Embreth
Niels
Johan
Niels
Carl
Lars
Hans Sæbjørn
Hans Peder
Nielsen
Olsen
Olsen
Jensen
Jensen
Olsen
Larsen
Olsen
Halvorsen
Nielsen
Andersen
Olsen
Gulbrands.
Olsen
Johnsen
Olsen
Olsen
Christensen
Johnsen
Hendriksen
Olsen
Olsen
Paalsen
Simensen
Hansen
Olsen
Olsen
Nielsen
Olsen
Pedersen
Pedersen
Lund
Baarlidalen
Baarlidalen
Julsrud
Dalen
Holm
Sandholt
Tansemb
Leerfløtten
Ulvindeie
Dølieie
Fossumhagen
Baarstadeie
Tønsagereie
Baadshoug
Bokkens
Haberstadeie
Tjærebraaten
Braaten
Dalen
Aas
Opsalengen
Røgholt
Verket
Vardrum
Aalborgsæter
Fremmen
Øvreneie
Løkeneie
Berger
Askim
Weenum
Gulbrandsen
Larsen
Arnesen
Christophers.
Sørensen
Olsen
Johannessen
Larsen
Jensen
Christensen
Christiansen
Andersen
Christiansen
Nielsen
Embrethsen
Andersen
Løken
Himlie
Svenskerud
Korslundb.
Holtetseie
Liødalseie
Frementang.
Tansembeie
Næsseie
Tønsager
Myhrer
Clauseie
Raaholt
Nedre Hoel
Raaholteie
Bergereie
65
Ole
Carl
Hans
Ole
Ole Jeremias
Johannes
Ole
Ole
Hansen
Christohersen
Olsen
Evensen
Olsen
Christophers.
Christophersen
Andersen
Langsæteie
Jocumspl.
Østerud
Heiretheie
Baarlieie
Heiretheie
Venger
Dølieie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Inger H.
Caroline
Anne C.
Inger Bergethe
Berthe Maria
Else M.
Berthe
Anne G.
Oleane
Ingebor
Ingebor M.
Karen Nicoline
Marthe Maria
Karen Ingebor
Gurine
Else Magrethe
Marthe Karine
Augustine
Marthea
Inger M.
Anne Olava
Marthe Cristine
Live M.
Anne C.
Inger Magrethe
Anne G.
Berthe
Hermana
Anne Marthea
Ingebor
Olea
Thora Oline
Maren C.
Christophersd.
Olsd.
Paulsd.
Gulbrand.
Hendriksd.
Larsd.
Hansd.
Johnsd.
Olsd.
Larsd.
Christiansd.
Olsd.
Hansd.
Olsd.
Michelsd.
Amunsd.
Gulbrandsd.
Christophersd.
Svensdsd.
Halvorsd.
Nielsd.
Eriksd.
Johannesd.
Hansd.
Jørgensd.
Evensd.
Petersd.
Christiansd.
Amundsd.
Embrethsd.
Olsd.
Hansd.
Pedersd.
Slektsnavn
Bosted
Haberstadvold.
Heireth
Franch
Dokken
Enger
Dokken
Vengerflaen
Aas
Sandholt
Dorreie
Hoelseie
Jøndal
Himlie
Tønsagereie
Findstad
Askim
Vestengen
Sanderud
Brensmarkeie
Holtet
Jøndaleie
Dahlshougen
Ørbæk
Baarlie
Siggerudeie
Røgholt
Støren
Riis.
Røssieie
Svangrud
Heiretheie
Dytterud
Dokken
66
Dorthea
Anne G.
Guri
Karen Lovise
Gurine
Dorthea
Berthe Maria
Karen Ingebor
Olava
Gurine
Anne Gurine
Julie Amalia
Ingebor M.
Anne Marthea
Berthe M.
Maren Olava
Inger
Anne
Dorthea
Inger
Anne M.
Christine
Andrea
Anne M.
Christensd.
Jensd.
Knudsd.
Engebrethsd.
Pedersd.
Olsd.
Olsd.
Olsd.
Christensd.
Hansd.
Pedersd.
Henriksd.
Larsd.
Jensd.
Pedersd.
Olsd.
Davidsd.
Johannesd.
Amund.
Tollevsd.
Theodorsd.
Larsd.
Gulbrandsd.
Christensd.
Ladderud
Lynæseie
Rønsenflaen
Komisrud
Holteteie
Heiretheie
Venger
Verket
Opsal
Heiretheie
Liødal
Pain
Trannum
Bjerke
Svenses
Egger
Morkeie
Tønsagereie
Døelie
Baarlidalen
Sandereie
Johnsbraaten
Frilsæth
Braaten
1845
12. oktober 1845
Confirmerede 12te, og communiceret 17de October 184527
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Even
Thommas
Bernt
Ole
Jens
Niels
Hans
Hans
Jens Christian
Evensen
Hermands.
Eriksen
Olsen
Andersen
Johannessen
Jensen
Olsen
Olsen
Eidsvoldbak.
Opager
Dønnum
Dokken
Øvren
Ørbæk
Aasgaard
Baadshoug
Haslereie
27
Protokoll 2, side 118-119. / Oslo fylke, Aker, Lysningsprotokoll nr. 5 (1853-1864), Lysninger 1857,
side 400-401., nr. 213. Karen Olsdtr.
67
Hans
Paul Laurentius
John
Olaf
Johannes
Lars
Bernt
Lars
Peder
Niels
Ole
Niels
Amund
Niels
Jens Andreas
Ole
Johannes
Ole
Johannes
Carsten
Paal
Gulbrand
Carl
Thorvald
Ole
Embreth
Ole Andreas
Johan Edvard
Jens
Olaus
Henrik
Andreas
Hans
Olaus
Anders
Lars
Hermand
Carl Andreas
Niels Peder
Amund
Ole
Jørgen
Lars
Ole
Lars
Hans
Gulbrand
Hans
Hansen
Thronsen
Amunds.
Hansen
Gulliksen
Christoffersen
Nielsen
Olsen
Olsen
Tharaldsen
Embrethsen
Olsen
Christens.
Andersen
Michaelsen
Gulbrandsen
Halvorsen
Hansen
Hansen
Hansen
Hansen
Guldbrandsen
Halvorsen
Larsen
Larsen
Larsen
Pedersen
Embrethsen
Gulliksen
Andersen
Johnsen
Gulbrandsen
Christensen
Larsen
Olsen
Olsen
Hansen
Johnsen
Christoff.
Jensen
Olsen
Olsen
Guldbrandsen
Fredriksen
Jensen
Olsen
Nielsen
Olsen
Lille Baarlie
Strandseie
Sjøbeg
Vilberg
Dokken
Katterudeie
Findstad
Dønnum
Vestengen, nedre Holtet
Svangerudeng.
Heiretheie
Strand
Røssieie
Aas
Heiretheie
Løken
Aas
Risebrobakken
Smedstad
Hoel
Gruebraaten
Tønsager
Raaholt
Bjerke
Lynæs
Vaaler
Aas
Bøhn
Brustad
Bergereie
Aas
Findstad
Myhrer
Bergereie
Dølieie
Doknæseie
Haslereie
Baarlie
Frourud
Dønnum
Mork
Jøndaleie
Hagaeie
Grinden
Hoelsæter
Dølie
Sander
Strandseie
68
Ole
Hans
Hans
Peter
Bernt
Ole
Johan
Christian
Larsen
Olsen
Hansen
Halvorsen
Andersen
Olsen
Knudsen
Hansen
Løken
Thronstuen
Holteie
Aasengen
Baadshougdal
Heiretheie
Houg
Løkeneie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Christiane
Maren Andrine
Mari
Karen
Marthe Maria
Anne
Karen Maria
Olia
Cathrine
Elene
Karen
Anne Dorthea
Olava
Anne Magrethe
Karen Fredrikke
Karen Hendrikke
Dorthea
Inger Maria
Olea
Lovise
Karen Soffie
Eli
Anne
Maren Sørine
Berthe Gurine
Marthe Cathrine
Caroline
Dorthea
Inger Christine
Anne Maria
Emilie Hendrikke
Oline
Karen
Inger Maria
Mari
Pedersd.
Christensd.
Olsd.
Olsd.
Olsd.
Larsd.
Olsd.
Johnsd.
Hansd.
Hansd.
Pedersd.
Hansd.
Gunnersd.
Halvorsd.
Carlsd.
Pedersd.
Thronsd.
Larsd.
Olsd.
Hendriksd.
Olsd
Kjøstelsd.
Haagensd.
Hansd.
Olsd.
Jørgensd.
Gulbrandsd.
Nielsd.
Eriksd.
Nielsd.
Haagensd.
Olsd.
Nielsd.
Olsd.
Davidsd.
Langsæth
Dorr
Julsrud
Kalseg
Braaten
Dokken
Holm
Søndre Aas
Wenger
Elstadeie
Haberstadeie
Aalborg
Strand
Blakisrud
Dokken
Rønsen
Fransstuen
Fossumhagen
Holteie
Ulvindeie
Aasgaard
Steensbye
Nord. Berger
Vilbergeie
Tansemb
Baarlie
Baarstad
Steensbyeie
Steensbyeie
Berger nord.
Svangerudengen
Mindeeie
Sagmoen
Findstadeie
Baarstadeie
69
Syrene Maria
Anne Marthea
Olava
Olava
Hansine Marthea
Anne Hendrikke
Magnild
Maren Olava
Anne Marthea
Magrethe
Gurine
Johanne Maria
Thore Johanne
Anne Cathrine
Anne
Christiane
Oline
Anne Maria
Marthea
Karen Marthea
Lena
Anne Marthea
Berthe Maria
Karen Marthea
Anne Christine
Karen Hendrikke
Marthe Olea
Inger.
Oliane
Margrethe Maria
Elen Maria
Karen Olea
Oleane
Christoffersd.
Halvorsd.
Pedersd.
Thommasd.
Morthensd.
Halvorsd.
Guldbrandsd.
Larsd.
Halvorsd.
Olsd.
Christensd.
Larsd.
Gulbrandsd.
Olsd.
Halvorsd.
Pedersd.
Gulbrandsd.
Christoffersd.
Johannesd.
Larsd.
Larsd.
Hansd.
Olsd.
Larsd.
Hermansdsd.
Johnsd.
Pedersd.
Christoffersd
Nielsd.
Eriksd.
Hansd.
Olsd.
Jensd.
Jøndal
Haagenplads
Svenses
Svangerudeie
Graven
Tømteie
Korslund
Sanderhagen
Fuglerudeie
Aaseie
Tansemb
Tærud
Løken
Frilsæth
Aas, Søndre
Braaten
Ørbækeie
Lynæs
Runtom
Løken
Korslund
Bergereie
Sundbye
Tyskerud
Enden
Ulvindeie
Rødkjerndalen
Bjertnæs
Frilsætheie
Aaseie
Dølie
Dølie
Aamodt
1846
11. oktober 1846
Confirmerede 11te og comuniceret 15de October 184628
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Steffen
Evensen
Hoel
28
Protokoll 2, sode 129-130
70
Halvor
Andreas
Lars
Lars
Ole
Andreas
Ole Marthin
Ole
Andreas
Lars
Hans
Gulbrand
Andreas
Carl Johan
Ole
Hans
Lars
Ole
Johannes
Syvert
Christian
Hans
Amund
Niels
Peter
Arne
David
Marthin
Gulbrand
Bernt
Embreth
Lars
Ole
Halvor
Niels
Christian
Niels
Jens
Lars
Borger
Hans
Ole
Henrik
Jens
Andreas
Ole
Lars
Hans
Olsen
Amundsen
Halvorsen
Christensen
Embrethsen
Andersen
Johnsen
Johansen
Andersen
Jensen
Nielsen
Jensen
Pedersen
Larsen
Lasen
Nielsen
Olsen
Nielsen
Hansen
Olsen
Jørgensen
Embrethsen
Olsen
Nielsen
Olsen
Olsen
Jacobsen
Andersen
Andersen
Hansen
Gulbrandsen
Pedersen
Nielsen
Larsen
Christoffersen
Johnsen
Larsen
Larsen
Olsen
Olsen
Hansen
Pedersen
Knudsen
Christoffersen
Andersen
Olsen
Hansen
Halvorsen
Millie
Vardrumseie
Grueie
Røssieie
Frilsætheie
Baarlie
Haberstadsvingen
Johnsrud
Dokkenmoen
Røssieie
Fuglerudeie
Baadshoug
Grueeie
Sagmoen
Qvædalen
Brøhoug
Julsrud
Langsæth
Jøndalseie
Præstegaarden
Sigrudeie
Heiretheie
Dønnum
Dokken
Haslereie
Corneliuspl.
Findsbraat.
Clauseie
Døelieie
Strandseie
Liødalseie
Steenshoel
Lundseie
Braaten
Bogsrud
Braaten
Trannum
Myhrer
Tønsagermoen
Smedstuen
Kleven
Sander
Aalborg
Grue
Doknæs
Rynæs
Svangrudeie
Svangerud
71
Niels
Ole
Ole
Ole
Gulbrand
Larsen
Halvorsen
Casparsen
Tharaldsen
Sørensen
Tyskerud
Lønlifaldet
Ulvindeie
Julsrudmoen
Heiretheie
Piger:
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Maren Bergithe
Berthe Maria
Marthe Olea
Maren Andrine
Marthe Christine
Berthe Maria
Karen Marthea
Else Maria
Hendrikke
Marthe Maria
Marthe Olava
Anne Maria
Maren Andrine
Nicoline
Anne Marthea
Gunnild
Inger
Anne
Inger Maria
Karoline
Anne Lovise
Maren
Mina
Elen Maria
Ingeborg Maria
Maren Olava
Anne Maria
Marthe Oline
Marthea
Karen
Anne Marthea
Olava
Anne Gurine
Marthea
Anne Cathrine
Marthe Christine
Anne Cathrine
Maren Hendrikke
Christensd.
Pedersd.
Jensd.
Olsd.
Larsd.
Mikkelsd.
Olsd.
Johnsd.
Davidsd.
Larsd.
Halvorsd.
Amund.
Nielsd.
Gunnersd.
Olsd.
Simensd.
Andersd.
Guldbrandsd.
Olsd.
Olsd.
Nielsd.
Christensd.
Iversd.
Christoffersd.
Andersd.
Christofersd.
Petersd.
Jensd.
Christensd.
Olsd.
Olsd.
Halvorsd.
Eriksd.
Hendriksd.
Johnsd.
Olsd.
Iversd.
Olsd.
Ørbæk
Millie
Dokkemoen
Heireth
Dokken
Svangrudeie
Heiretheie
Byerud
Vilberg
Røssieie
Hoel
Hoel
Holtet
Ulvind
Engereie
Verket
Lønlien
Thronsbraat.
Bunæs
Kommisrud
Ørbæk
Morkeie
Heireth
Frourud
Langsæth
Bjerke
Støren
Støren
Krogvold
Liødalseie
Heiretheie
Maae
Røgholt
Dalen
Braaten
Brøhoug
Vengermoen
Venger
72
Olea
Anne Dorthea
Karen Oline
Ingeborg Marie
Caroline
Oline
Karine
Karen
Anne Maria
Karen
Marthe Maria
Anne Maria
Andrine
Anne Cathrine
Anne Maria
Olava
Olava
Ragnild Maria
Anne Marthea
Else Karine
Lovise Marthea
Helene
Ingeborg Maria
Marthe Magrethe
Maren Hendrikke
Alethe
Marthe
Marthe
Inger Magrethe
Johanne
Andrine
Helene Marthea
Marthe Christine
Marthe
Nicoline
Karen Maria
Olea
Hansd.
Olsd.
Gulbrandsd.
Andersd.
Christiansd.
Christiansd.
Nielsd.
Johnsd.
Halvorsd.
Olsd.
Larsd.
Olsd.
Larsd.
Olsd.
Larsd.
Olsd.
Nielsd.
Christoffersd.
Pedersd.
Gulliksd.
Larsd.
Larsd.
Pedersd.
Petersd.
Hansd.
Jensd.
Pedersd.
Nielsd.
Pedersdatter
Andersd.
Larsd.
Engebrethsd.
Larsd.
Hansd.
Hansd.
Olsd.
Hansd.
Himlie
Lynæsdalen
Frilsæteie
Fuglerudeie
Langsætheie
Langsætheie
Rønsen
Ørbæk
Leerfløtten
Lessjøbraaten
Himlie
Fremmen
Borgersplads
Haberstadbakken
Vengereie
Tyskerud
Strandseie
Heiretheie
Hoel
Løken
Vaaler
Houersplads
Jøndal
Vengermoen
Baadshougdalen
Corneliusplads
Lysager
Ulvindeie
Aamodt
Heiretheie
Tønsagereie
Sjøberg
Køia
Holteie
Smedstad
Tyskerud
Smedstad
1847
10. oktober 1847
Confirmerede 10de og communiceret 15de October 184729
29
Protokoll 2, side 140-141
73
Fornavn
Farsnavn
Bosted
74
Ole
Christian
Jacob Thorvald
Niels
Christian Magnus
Jørgen
Andreas
Hans
Ole Peter
Hans
Jens
Ole
Christian
Olaus
Lars
Christoffer
Gullik
Bernt Caspar
Bernt
Andreas
Johan
Olavus Andreas
Ole
Carl
Marthin
Johan
Ole
Johannes
Hans
Peder
Lars
Hans
Arne
Niels
Holm
Ole
Syvert
Amund
Johannes
Paul
Hans Jacob
Fredrik
Bernt Marthin
Lars
Gulbrand
Ole
Jacob Lauritz
Isak
Guldbrandsen
Olsen
Olsen
Larsen
Gunnersen
Olsen
Larsen
Christensen
Olsen
Amundsen
Nielsen
Engebrethsen
Amundsen
Larsen
Gulliksen
Olsen
Amundsen
Nielsen
Eriksen
Andersen
Hansen
Paulsen
Olsen
Engebrethsen
Olsen
Jensen
Olsen
Arnesen
Hansen
Eriksen
Andersen
Larsen
Alfsen
Davidsen
Clemmetsen
Jensen
Hansen
Guldbrandsen
Olsen
Olsen
Jonsen
Olsen
Hansen
Olsen
Christensen
Gulbrandsen
Amundsen
Olsen
Dokken
Værket
Baarlidal.
Frilsætheie
Haberstadvolden
Værket
Sinkerud
Fremmeneie
Heireth
Venger
Bøhnseie
Værket
Værket
Braaten
Dokken
Julsrud
Askim
Steenshoel
Richardsbraaten
Øvren
Vengerflaen
Glabak
Hoel
Paulstuen
Aalborgsæter
Aamodt
Kind
Aas
Nordre Berger
Bogsrudeie
Røssie
Fremmeneie
Mathisplads
Fjeldet
Hasler
Hoelsletten
Vilbergeie
Aalborgsæter
Haslereie
Bøhnseie
Aas
Bergereie
Vardrum
Kind
Storbraaten
Vangen
Liødal
Haslereie
75
Jens
Hans
Jens
Christoffer
Gunner
Anders
Halvor
Lars
Hans
Lars
Anders
Andreas
Jens
Peder
Carl Johan
Ole
Christian
Hans
Gunder
Hans
Bernt
Lars
Hans
Paul
Jens
Olaf
Jacob
Paul
Lars
Christen
Christoffer
Hendrik
Alf Christian
Peder
Ole
Carl
Jørgensen
Olsen
Embrethsen
Nielsen
Andersen
Larsen
Evensen
Sørensen
Nielsen
Gulliksen
Olsen
Evensen
Hansen
Hansen
Mathisen
Olsen
Olsen
Tharaldsen
Christoffersen
Christensen
Larsen
Johannessen
Olsen
Olsen
Dyhresen
Thorstensen
Larsen
Christoffersen
Larsen
Christoffersen
Jensen
Christoffersen
Paulsen
Pedersen
Paulsen
Dyhresen
N. Brustad
Kommisrud
Kommisrud
Ladderud
Bergereie
Findstadeie
Aalborg
Heiretheie
Toftnes
Brustad
Guldværket
Røgholt
Smedstad
Smedstad
Svinaasen
Frilsæth
Frourud
Doknæs
Bjertnæsmoen
Frilsæth
Værket
Tønsagereie
Jøndaleie
Dønnum
Steensbyeie
Sandholt
Tansem
Dyterud
Lynæsdalen
Fremmen
Lynæseie
Bøhnseie
Røgholt
Dokken
Fossumhagen
Steensbye
Piger:
Fornavn
Marie Helene
Else Maria
Maren
Anne Marthea
Else Marthine
Ingeborg Maria
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Steenberg
Jørgensd.
Hansd.
Nielsd.
Kristoffersd.
Jensd.
Doknæs
Dalen
Johnsrud
Byerud
Julsrud
76
Marthe Maria
Anne Maria
Anne
Marthe Maria
Karen
Maren Hendrikke
Berthe Maria
Ingebor Maria
Ingeborg Maria
Thorine
Berthe Gurine
Johanne
Karen Oline
Olava
Anne Magrethe Hyberthine
Olava
Berthe Maria
Berthe Maria
Helene
Anne Cathrine
Charlotte Amalie
Johanne Fredrikke
Anne Marthea
Inger Marthea
Anne Maria
Berthe Maria
Karen Christine
Karen Marthea
Maia
Maren Christine
Maren Christine
Dorthe Christine
Inger
Ingeborg M.
Anne Sørine
Anne Gurine
Anne
Anna Hendrikke
Marthe Maria
Berthe Maria
Thora Lovise
Nicoline
Amalie Lorenze
Marthe
Marthe
Johanne
Elen Maria
Anne Maria
Larsd.
Christensd.
Olsd.
Olsd.
Paulsd.
Petersd.
Nielsd.
Andersd.
Hendriksd.
Amundsd.
Syvertsd.
Christensd.
Larsd.
Christensd.
Piro
Myhrer
Sæterdal
Dalum
Franch
Løken
Korsludeie
Døelieie
Rønsen
Graven
Heiretheie
Østerud
Bunæseie
Dorr
Schouverød
Olsd.
Engebrethsd.
Larsd.
Hansd.
Andersd.
Engebrethsd.
Jensd.
Christensd.
Hansd.
Olsd.
Embrethsd.
Hansd.
Larsd.
Olsd.
Amundsd.
Olsd.
Olsd.
Johannesd.
Christiansd.
Sørensd.
Larsd.
Larsd.
Halvorsd.
Nielsd..
Hansd.
Larsd.
Olsd.
Christensd.
Gulbrandsd.
Nielsd.
Johnsd.
Larsd.
Olsd.
Aasgaard
Svangrud
Qvædalen
Risebrobakken
Ulvind
Poulsplads
Baadshoug
Hoel
Store Findstad
Raaholt
Krogvold
Doknæs
Findstad
Haberstadbakken
Rønsen
Tansemb
Baarlie
Sæterdal
Lillebak
Brøhougeie
Siggerud
Røssieeie
Smedsad
Bjørnholtet
Katterud
Bjerkeie
Egger
Smedstuen
Hagaeie
Bergereie
Hellestad
Ulvind
Iishoug
77
Anne Gurine
Anne Maria
Marthe Maria
Karen Marthea
Larsd.
Larsd.
Olsd.
Eriksd.
Ulvind
Bjerkeeie
Elstad
Bergereie
1848
15. oktober 1848
Confirmerede 15e og communiceret 22e Oct. 184830
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Bernt
Hans
Jens Christian
Ludvig
Ole
Ole
Ole Sigvardt
Carl
Lars
Anders
Mathies
Andreas
Ole
Ole
Ole
Olaus
Hans
Hans
Andreas
Lars
Olavus
Johannes
Ole
Johannes
Ole
Ole
Hans
Johan
Carl
Carl
Andreasen
Hansen
Thorstensen
Olsen
Olsen
Jensen
Christensen
Eriksen
Johnsen
Larsen
Petersen
Amundsen
Jacobsen
Gunnersen
Halvorsen
Olsen
Olsen
Johannessen
Paulsen
Nielsen
Larsen
Andersen
Jørgensen
Pedersen
Hansen
Gunnersen
Hansen
Evensen
Engebrethsen
Larsen
Tærud
Sæterdal
Sundet
Julsrud
Lynæs
Aasgaard
Doknæs
Sæterdal
Aas
Myhrer
Vengermoen
Hoel
Strand
Strand
Hoel
Aalborgsæter
Dokkenmoen
Houg
Berger
Steensbyeie
Bunæseie
Bjerke
Brustad
Ørbæk
Julsrud
Ulvind
Ulvindeie
Heiretheie
Hougen
Tyskerud
30
Protokoll 3, side 15-16
78
Ole
Carl
Ole
Ole
Halvor
Jens
Ole
John
Jens
Jens
Christoffer
Hans
Hendrik
Ole
Lars
Ole
Andreas
Ole
Anders
Christian
Peder
Wilhelm
Gulbrand
Anders
Niels
Alf Marthin
Halvor
Andreas
Jens
Lars
Hans
Bernt
Christian
Ole
Christoffer
Erik
Ole
Alf Christian
Bernt
Ole
Ole
Ole
Andreas
Christoffer
Hans
Ole
Alf Christian
Johan
Olsen
Simensen
Johnsen
Johansen
Amundsen
Halvorsen
Pedersen
Larsen
Pedersen
Andersen
Olsen
Christoffersen
Pedersen
Nielsen
Olsen
Hansen
Christoffersen
Christoffersen
Guldbrandsen
Johansen
Larsen
Johannessen
Nielsen
Olsen
Larsen
Jensen
Christoffersen
Pedersen
Olsen
Knudsen
Jensen
Hendriksen
Olsen
Pedersen
Hermansen
Eriksen
Christiansen
Johnsen
Christensen
Hermandsen
Hansen
Hansen
Hansen
Larsen
Madsen
Mathiesen
Hansen
Hansen
Saugmoen
Værket
Olsrud
Berger
Haberstadvolden
Holtet
Steenshoel
Trannum
Berger
Dokkenmoen
Dokkenmoen
Korslundbakken
Støren
Sandereie
Svangerudeie
Smedstadeie
Frourud
Sviinaasen
Løkenvangen
Haslereie
Findstad
Baarlie
Hoel
Heiretheie
Bjerkeeie
Hoelsæter
Hoelsæter
Askimeie
Corneliusplads
Rønsenflaen
Røssieie
Ulvindeie
Haga
Langsæth
Baarstad
Bergereie
Haga
Johnsbraaten
Frilsæth
Tønsager
Findstad
Dølie
Ljødal
Frourud
Findstad
Berger
Tønsagereie
Brensmark
79
Piger:
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Karen Marthea
Anne Maria
Marthe Christine
Marthe Christine
Ragnhild Maria
Hendrikka
Oline
Berthe Maria
Anne
Berthe Olava
Petronelle
Pauline
Nicoline
Maren Christine
Marie
Maren Andrine
Olava
Maren Helene
Berthe Maria
Jensine Maria
Oline
Sørine
Marthe
Marthe Cathrine
Marthe Olava
Maren Olava
Anne Soffie
Anne Maria
Marthe
Lovise Marthea
Petronelle
Ingebor
Berthe
Andrine
Maren Lovise
Berthe Maria
Oline
Maren Soffie
Maren Olava
Maren
Anne Dorthea
Karen Maria
Anthonia Valonethe
Thorgersd.
Jensd.
Christoffersd.
Johnsd.
Jensd.
Olsd.
Halvorsd.
Hansd.
Olsd.
Hansd.
Christiansd.
Olsd.
Larsd.
Olsd.
Haakensd.
Gulliksd.
Hansd.
Embrethsd.
Pedersd.
Christensd.
Pedersd.
Larsd.
Nielsd.
Nielsd.
Larsd.
Nielsd.
Nielsd..
Halvorsd.
Christoffersd.
Larsd.
Pedersd.
Nielsd.
Theodorsd.
Christoffersd.
Engebrethsd.
Olsd.
Johnsd.
Nielsd.
Larsd.
Nielsd.
Halvorsd.
Larsd.
Valberg
Bønsdal
Siggerud
Haberstadvold
Byerud
Fuglerud
Verket
Blakisrud
Myhrer
Aas
Venger
Bjerke
Heiretheie
Vaaler
Berger
Berger
Brustad
Haberstad
Baadshoug
Røgholteie
Blægstad
Vengerbakken
Kapaasen
Hoel
Rønsen
Rønsen
Snedsrud
Verket
Findstad
Haslereie
Vaalereie
Fuglerudeie
Heireth
Sandereie
Katterudeie
Bøhn
Styren
Braaten
Raaholteie
Doknæseie
Brøhoug
Væverbakken
Opsalengen
Raaholt
80
Karen
Maren Oline
Karen Magrethe
Karen Maria
Hendrikke Marthea
Karen
Marthe
Anne Cathrine
Thora Marthea
Inger Maria
Karen Marthea
Embrethsd.
Guldbrandsd.
Olsd.
Jensd.
Christensd.
Olsd.
Johannesd.
Pedersd.
Christoffersd.
Jensd.
Olsd.
Raaholteie
Opsalengen
Opsalengen
Jøndaleie
Braaten
Bokkens
Sagmoen
Paulstuen
Risebrobakken
Holtet
Jøndalseie
1849
7. oktober 1849
Confirmerede 7 og Communiceret 14 October 184931
Fornavn
Hans Joachim
Arne
Lars
Ole
Christian
Hendrik
Johan
Hans Christian
Christoffer
Gulbrand
Lars
Sigvardt
Hans
Ole
Lars
Even
Carl
Halvor
Gulbrand
Johannes
Engebreth
31
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Merknad
Vengermoen
Nordre Aas
Væstre Hoel
Haberstadeie
Aaseie
Østbye
Rønsen
Strandseie
Aas Søndre
Brustad
Baarlidal
Østre Venger
Ulvindeie
Hougsflaen
Jøndal
Store Myhrer
Lynæs
Røgholthag.
Grueeie
Haberstad
født Himlieie
Werner
Borgersen
Olsen
Evensen
Pedersen
Jensen
Johannesen
Hendriksen
Olsen
Johnsen
Guldbrandsen
Tollevsen
Olsen
Hendriksen
Nielsen
Olsen
Christoffersen
Christoffersen
Olsen
Christoffersen
Pedersen
Tønsagereie
Protokoll 3, side 31
81
Johannes
Lars
Peder
Ole
Christian
Christoffer
Ole
Ole
Jensen
Larsen
Halvorsen
Olsen
Jensen
Olsen
Olsen
Andersen
Elstad
Dokkensvingen
Fremmen
Kindsengen
Aamodt
Dølie
Smedstadeie
Elstadeie
født Dokkeneie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Marthine
Maren Olava
Anne
Olava
Inger Lovise
Maren Maria
Karen Andrine
Marthea
Ingeborg Maria
Marthe
Berthe
Olava Marthea
Inger Marthea
Johanne Magrethe
Karen Pauline
Gurine
Andrine
Karen Olava
Karen Marthea
Olava Fredrikke
Ingeborg Maria
Christiane
Augusta
Anne Maria
Maren Dorthea
Inger
Anne Paulene
Marthe Maria
Olsd.
Amundsd.
Larsd.
Evensd.
Hansd.
Jacobsd.
Nielsd.
Larsd.
Hansd.
Amundsd.
Gunnersd.
Olsd.
Mathiesd.
Christoffersd.
Larsd.
Johannesd.
Olsd.
Guldbrandsd.
Chrisensd.
Olsd.
Pedersd.
Christiansd.
Christiansd.
Guldbrandsd.
Hansd.
Larsd.
Larsd.
Amundsd.
Øvre Heireth
Wenger
Sæterdal
Opsal
Brustad
Findsbraaten
Frilsætheie
Sandholt
Julsrud
Sjøberg
Ulvind
Millie
Bjertnæseie
Byrud
Sinkerud
Runtom
Knophsløkken
Ørbæk
Ørbæk
Bokkens
Ørbæk
Bøhnseie
Bøhnseie
Dokken
Kindsengen
Findstadeie
Sætre
Vardrumseie
1850
6. oktober 1850
82
Merknad
født Steensbyeie
uægt af E. Sigrud
født uægte Haberstad
Confirmerede 6e og Communicerde 13 Octobr 185032
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Halvor
Wilhelm
Nicolai Peter
Anders
Lars
Ove
Ole Peder
Johan
Johan
Carl Johan
Ole
Johan Christian
Johan
Jens Magnus
Ole
Guldbrand
Christian
Peter Andreas
Ole
Hans
Niels
Lars
Guldbrand
Andreas
Jens
Haagen
Fredrik
Carl Marthin
Guldbrand
Hans
Jens
John Andreas
Ole
Jens
Carl
Guldbrand
Johannes
Jens Olavus
Hans
Carl
Hansen
Olsen
32
Slektsnavn
Bosted
Smedhagen
Brensmorkeie
Kongsvinger Dreier
Larsen
Olsen
Olsen
Kind
Tandsemb
Borgerplads
Lysager
Jacobsen
Olsen
Embethsen
Olsen
Pedersen
Johansen
Jensen
Guldbrandsen
Amundsen
Nielsen
Amundsen
Hansen
Hansen
Olsen
Olsen
Larsen
Pedersen
Jensen
Pedersen
Morthensen
Nielsen
Larsen
Jacobsen
Sørensen
E. verk
Egger
Krogsrud
Store Findstad
Hoel
Elstadeie
Dokkenmoen
Fluglerudeie
Løkenvangen
Bønseie
Eidsvolds Værk
Wengerflaen
Nordre Haberstad
Haberstadeie
Lynæs
Tønsagereie
Øvre Holtetdseie
Røssieie
Bøhn
Mølletstuen
Haga
Rønseneie
Nedre Styren
Nedre Holteteie
Ørbæk
Olsen
Olsen
Andersen
Hermandsen
Gulbransen
Johansen
Jensen
Pedersen
Tønsagereie
Jøndaleie
Fuglerudeie
Tønsager
Løken
Væstre Smedstad
Svangerud
Rødkjærndalen
Protokoll 3, side 46-47
83
Embreth
Christian
Ole
Lars
Hans
Niels
Ole
Andreas
Carl Marthin
Jørgen
Ole
Gunner
John
Hans
Niels
Harald
Laurentius
Ole
Ingebreth
Ole
Andreas
Peder
Bernt
Gudmund
Syvart
Embreth
Marthin
Christian
Lars
Bernt
David Andreas
Paul
Hans
Ole
Amund
Gulbrand
Fredrik
Even
Ole
Ole
Ole
Andreas
Andreas
Johannes
Guldbrandsen
Christoffersen
Christoffersen
Olsen
Hansen
Paulsen
Olsen
Jensen
Larsen
Jørgensen
Olsen
Nielsen
Theodorsen
Nielsen
Olsen
Pedersen
Christensen
Guldbrandsen
Eriksen
Olsen
Olsen
Olsen
Christoffersen
Olsen
Guldbransen
Larsen
Larsen
Alfsen
Larsen
Guldbrandsen
Dyresen
Tollevsen
Olsen
Hansen
Christoffersen
Olsen
Knudtsen
Larsen
Amundsen
Larsen
Jørgensen
Olsen
Larsen
Guldbrandsen
Fuglerudeie
Risebrobakken
Heiretheie
Bønseie
Risebrobakken
Glabak
Vestengen under Holtet
Steensbyeeie
Tandsembakken
Frilsætheie
Steensbyeie
Steenshoelseie
Tønsagereie
Øvreneie
Øvre Hoel
Tønsagereie
Tandbsembeie
Heiretheie
Søndre Myhrer
Juulsrud
Smeedstuen Tønsagereie
Rynæs
Aaseie
Rynæs
Øvre Tønsagereie
Østre Elstad
Nedre Dønnum
Styren
Røssieie
Frilsætheie
Steenbyeie
Baarlidalen
under Dalum Aalborg
Liødalseie
Røssieie
Kind
Rønsenflaen
Vaalereie
Østbye
Bøhnseie
Baadshoug
Ulvindeie
Sanderhagen
Vangen
Piger:
84
Fornavn
Farsnavn
Slektsnavn
85
Bosted
Anne Sophie Magrethe
Maren Oline
Camille Christine Amalie
Karen
K. Maren Henrikke
Olava
Nicoline
H. Christine Henrikka
Anne Gurine
Inger Laurenze
Mari
Berthe Christine
Berthe
Nicoline
Marthe Christine
Karen Marthea
Anne
Paulene Olava
Oline
Anne Dorthea
Nicoline
Laura
Karen Oline
Karen Andrine
Maren Olava
Anne Maria
Gurine
Karen
Karen Olava
Oleanne
Christiane
Berthe Maria
Anne Maria
Leene
Anne Christine
Oliane
Anne Marthea
Karen Henrikke
Karen Andrine
Marthea
Berthine
Christine
Marthe Maria
Maren Jonethe
Gunnild Dorthea
Henrikke Olava
Olava
Maren
Holmsen
Krag
Nilsen
Sandersd.
Simensd.
Nielsd.
Olsd.
Hansd.
Guldbrandsd.
Hansd.
Evensd.
Amund.
Olsd.
Larsd.
Nielsd.
Ols.
Monsd.
Pedersd.
Thorgersd.
Jensd.
Gundersd.
Petersd.
Larsd.
Olsd.
Larsd.
Gulbrandsd.
Larsd.
Larsd.
Gulliksd.
Olsd.
Johannesd.
Nielsd.
Johannesd.
Larsd.
Larsd.
Hansd.
Pedersd.
Hansd.
Olsd.
Olsd.
Nielsd.
Christensd.
Larsd.
Olsd.
Thronsd.
Andersd.
Nielsd.
Jensd.
Eidsvoldverk
Eidsvoldverk
Øvre Johnsrud
Iggelsrud
Amundrud
Store Findstad
Liødal
Østre Frilseth
Liødal
Hoelseie
Ulvind søndre
Ulvindeie
Dølie
Møllersplads
Borgersplads
Bønsdalen
Kapaasen
Lille Baarlie
Fremmen
Lille Findal
Heiretheie
Næsseie
Tønsager nedre
Røssie eie
Himlie
Dokken vestre
Brustadeie
Sætre
Øvre Sætre
Nordre Myhrer
Løken
Piro
Grueeie
Grueeie
Store Findstad
Østre Dønnum
Nordre Berger
Fuglerudeie
Fremmeneie
Fremmeneie
Blakisrud
Strandseie
Lille Baarlie
Øvre Korslund
Holt
86
Olava
Ingeborg Maria
Marthe Christine
Karen Olea
Karen Christine
Johanne Marthea
Anne Karine
Marthea
Marthe Olava
Christiane
Marthe
Dorthe Marthilde
Karen Marthea
Anne Haaine
Anne Gurine
Marthea
Marthea
Marthea
Berthe Maria
Laurentze
Karen Marthea
Karen Pauline
Karen Oline
Andrine
Laura Evine
Anne Marthea
Andersd.
Johnsd.
Johansd.
Guldbrandsd.
Olsd.
Thronsd.
Larsd.
Hansd.
Johannesd.
Larsd.
Olsd.
Hendriksd.
Andersd.
Halvorsd.
Hansd.
Eriksd.
Halvorsd.
Olsd.
Hansd.
Larsd.
Thommasd.
Pedersd.
Pedersd.
Hansd.
Haagensd.
Christoffersd.
Røssieie
Baadshoug
Sander
Holt
Tyskerud
Frantzstuen
Egger
Vestre Smedstad
Aasengen
Eidsvold Verk
Baadhoug
Sagmoen
Opsalengen
Fossum
Tønsagereie
Sætredal
Baadstadeie
Tandsemb
Jocumspl.
Haug
Raaholteie
Nordre Berger
Grueeie
Holteie
Bøhn
Heiretheie
Øvern
Steene
Den døvstumme Engebrith Embrethsen Elstad 33 ½ aar, blev confirmeret 15 Dec ogsaa Aar
1850
1851
5. oktober 1851
Confirmerede 5te og communiceret 12 Oct. 185133
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Gulbrand
Johan
Thomassen
Pedersen
Steenberg
Minne
Dønnumseie
33
Protokoll 3, side 65-66
87
Christian
Edvard
Johan
Lars
Carl
Ludvig
Johannes
Anders
Hans Marthin
Marthin
Christian
Hans
Ole Peter
Johannes
Lars
Bernt Marthin
Søren
Olavus
Andreas
Niels
Olaf Thorvald
Hans
Jens
Hans
Hans
Olavus
Lars
Ole
Hans
Christopher
Steffen Henrik
Nicolai
Ole
Jens
Jens
Ole Jacob
Bernt
Ole
Paul
Hans Odin
Jens
Andreas Thorenius
Ole
Even
Marthin
Christian Edvard
Christian Marthin
Ludvig
Sørensen
Olsen
Olsen
Hansen
Andreasen
Johnsen
Andersen
Nielsen
Olsen
Svendsen
Hansen
Halvorsen
Nielsen
Larsen
Halvorsen
Thronsen
Nielsen
Hansen
Amundsen
Petersen
Schauror
Olsen
Olsen
Andersen
Paulsen
Alfsen
Johansen
Gulbrandsen
Christensen
Hansen
Johansen
Larsen
Halvorsen
Olsen
Amundsen
Olsen
Nielsen
Petersen
Christophersen
Thoresen
Christensen
Thorstensen
Amundsen
Haagensen
Larsen
Gulbrandsen
Larsen
Christophersen
88
Heiretheie
Wærket
Wærket
Lundgaard
Haget
Nordre Braaten
Clauseie
Jocumsplads
Johnsbraaten
Væstre Habberstad
Hemlie
Nedre Hoel
Habberstad
Hoel
Johnsbraaten
Styreneie
Haugsflaen
Løken
Løkenmoen
Vengermoen
Risebrobakken
Løkenvangen
Julsrud
Bergereie
Heiretheie
Løken
Bergereie
Dytterud
Søndre Doknæs
Lille Baarlie
Sætre
Øvre Ulvind
Aalborg
Bøhn
Venger
Heiretheie
Sandereie
Støren
Røgholdt
Dokken
Doknæs
Sundet
Askim
Bøhn
Hoel
Opsal
Elstad
Bjerke
Ole Sigvard
Nicolai
Bernt
Bernt
Ole
Ludvig Johan
Even
Paul
Jens
Andreas
Lars
Johan Caspar
Nicolai
Christian
Jens
Paul
Ole
Ole
Gulbrand
Gulbrand
Larsen
Amundsen
Halvorsen
Olsen
Christensen
Larsen
Ingebrethsen
Christiansen
Johnsen
Amundsen
Halvorsen
Christiansen
Olsen
Christophersen
Pedersen
Gulbrandsen
Christophersen
Gulbrandsen
Gulliksen
Halvorsen
Elstad
Vardrum
Røgholdt
Tønsagereie
Myhrer
Skovsæth
Frilsæth
Storbraaten
Ulvindeie
Askim
Braaten
Bøhnseie
Habberstadbakken
Røgholdt
Steenshoel
Dønnum
Dokkeneie
Thronsbraaten
Brustad
Løkeneie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Oline
Karen Andrine
Berthe Marie
Lovise
Maren Indiana
Bergitte
Karen
Maren
Berthe Marie
Inger Marie
Maren Andrine
Anne Marie
Berthe Marie
Inger Marie
Andrine
Else Marie
Andrine
Oline
Karine
Christine
Anne Cathrine
Larsd.
Gulbrandsd.
Jørgensd.
Paulsd.
Larsd.
Alfsd.
Johnsd.
Olsd.
Amundsd.
Nielsd.
Olsd.
Nielsd.
Engebrethsd.
Olsd.
Andersd.
Nielsd.
Halvorsd.
Syversd.
Christensd.
Christophersd.
Johnsd.
Slektsnavn
Bosted
Strand
Baarstadeie
Brustad
Franch
Værket
Mathisplads
Olsrud
Cornelius
Haberstadvolden
Nedre Hoel
Øvre Hoel
Habberstad
Jøndals-Tømte
Hellum, Brøhaug
Lønlien
Smedsrud
Øvre Holtet
Heiretheie
Fuglerud
Byrud
Byrud
89
Anne Lovise
Maren Gurine
Maren Sophie
Berthe Marie
Mathea
Lovise
Dorthe Marie
Jørgine Mathea
Karen
Live Marie
Olava
Maren
Gurine
Albrethine
Lovise
Lise Johanne
Berthe Marie
Marthe Marie
Maren Henrikka
Anne Cathrine
Mathea
Maren Christine
Maren
Lovise
Maren Johnette
Berthe
Laura
Elen Dorthea
Eline
Maren
Anne Marie
Caroline
Johanne
Mathea
Christine Olava
Caroline Emilie
Karen Gurine
Anne Gurine
Jensd.
Olsd.
Jensd.
Knudsd.
Iversd.
Olsd.
Larsd.
Halvorsd.
Henrichsd.
Andersd.
Nielsd.
Olsd.
Larsd.
Gulbrandsd.
Nielsd.
Olsd.
Christophersd.
Christophersd.
Amundsd.
Henriksd.
Alfsd.
Henriksd.
Dyresd.
Embrethsd.
Johannesd.
Jensd.
Larsd.
Olsd.
Christophersd.
Eriks.
Olsd.
Olsd.
Larsd.
Pedersd.
Larsd.
Hansd.
Olsd.
Evensd.
Bøhn
Lille Baarlie
Aasgaard
Baarlie
Vengermoen
Bergereie
Smedstuen
Strandseie
Ulvindeie
Korslund
Ulvindeie
Amundrud
Tærud
Tønsager
Brøhaug
Dønnum
Sandereie
Lie
Sjøbeg
Pain
Mortkjærnfossen
Dalen
Steensbye
Paulstuen
Østby
Krokhagen
Kommisrud
Doknæseie
Fraurud
Julsrud
Tansemb
Smedstad
Holm
Sundgaarden
Bergereie
Haug
Jøndalseie
Sandholdteie
1852
3. oktober 1852
Confirmerede 3 October 185234
34
Protokoll 3, side 82
90
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Hagen Elias Dar
Christian Jacob
Hans Sigvard
Christian
Ludvig
Even
Peder
Bernt Andreas
Christian
Carl
Ole
Christopher
Johan Edvard
Ole
Anton
Carl
Christian
Larsen
Svendsen
Amundsen
Olsen
Larsen
Sørensen
Larsen
Hermandsen
Christiansen
Sandersen
Olsen
Olsen
Morthensen
Halvorsen
Pettersen
Christophersen
Hansen
Mork
Habberstad
Hoel
Kommisrud
Sanderhagen
Holteie
Piro
Tønsager
Wengerbakken
Dalen
Smedstad
Døli
Sougmoen
Tømtemoen
Heireth
Hougerseie
Fremmeneie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Inger
Ingeborg Marie
Berthe Marie
Karoline Henrikka
Christine
Maren Sophie
Cathrine
Olava
Olava Henrikka
Augusta
Christine
Karen Magrethe
Dorthea
Anne Mathea
Karen Henrikka
Karoline Emilie
Maren Christine
Pedersdatter
Hansdatter
Slektsnavn
Bosted
Habberstadeie
Habberstad
Runtom
Gunnersd.
Olsdatter
Paulsdatter
Olsdatter
Nielsdatter
Xstoffersd.
Gunnersdatter
Eriksdatter
Larsdatter
Olsdatter
Larsdatter
Hansdatter
Olsdatter
Jensdatter
Habberstadvolden
Sandholdtmoen
Glabak
Amundrud
Rønsen
Dokken
Ulvind
Bogsrud
Hoelsæter
Trollerud
Enden
Ljødal
Strandeie
Røssi
1853
91
3. april 1853
Confirmerede 3 April 185335
Drenge
Fornavn
Ole Hermand Johannes
Gustav Andreas
Bernt Marthin
Christen
Bernt
Johannes
Jens Jørgen
Hans
Sigvard
Niels Christian
Gunner
Nicolai
Jens
Ole
Embreth
Jens
Jens
Hakon Christian
Gulbrand
Gulbrand Laurits
Peter Ludvig
Jens Christian
Hans
Amund
Hans
Lars
Christen
Marhin
Hans Jacob
Jens
Peder
Hans
Ole
Bernt
Hans
Alf Hagbart
Hermand
Hans Edvard
35
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Krag
Larsen
Hansen
Christophersen
Johannessen
Gulbrandsen
Johnsen
Sørensen
Olsen
Gunnersen
Hansen
Olsen
Olsen
Olsen
Larsen
Halvorsen
Christophersen
Nissen
Olsen
Evensen
Christensen
Johnsen
Nielsen
Andersen
Petersen
Olsen
Halvorsen
Arnesen
Olsen
Eriksen
Johnsen
Gulbrandsen
Larsen
Davidsen
Olsen
Andersen
Jensen
Olsen
Protokoll 3, side 86-87
92
Braaten
Katterudeie
Heiretheie
Sougmoen
Dokken
Aas
Brøhaug
Aalborgsæter
Baarli
Bjerknæsløkken
Thronsbraaten
Dokkeneie
Kindsengen
Waaler
Skovsæth
Katterudeie
paa Dønnum
Løkenmoen
Siggerud
Dorr
Braaten
Stavi
Røssistuen
Rolighed
Julsrud
Carlstuen
Aas
Fraurud
Richardsbraaten
Aas
Storbraaten
Waalereie
Bøhnseie
Saugmoen
Fremmen
Aamodt
Myrer
Nicolai Bernhard
Gulbrand
Engebreth
Niels
Jacob Andreas
Ole Marthin
Hans Peter
Abraham
Anders
Andreas
Carl
Christian
Hansen
Gulbrandsen
Hansen
Engebrethsen
Johansen
Larsen
Larsen
Larsen
Eriksen
Christensen
Olsen
Olsen
Styren
Wangen
Jøndal
Raaholtseie
Aas
Bunæseie
Sandholteie
Fraurud
Nord. Myrer
Storbraaten
Findstad
Heireth
Piger
Fornavn
Marie Sophie Fredrika
Pernille
Maren Nicoline
Karen Oline
Karen
Anne Mathea
Anne Christine
Ingeborg Marie
Maren Oline
Thea henrikke
Else Karine
Marthine
Maren Henrikke
Mathea
Dorthea
Johanne Fredrikke
Lovise
Marthe
Maren Olava
Marthina
Ingeborg Marie
Karoline
Berthe Marie
Karen Andrine
Mathea
Berthe Marie
Anne Marie
Anne Gurine
Maren Olava
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Sandberg
Evensdatter
Gulbrandsdatter
Nielsdatter
Johansdatter
Larsdatter
Evensdatter
Olsdatter
Morthensdatter
Olsdatter
Hansdatter
Olsdatter
Larsdatter
Gulbrandsdatter
Larsdatter
Andersdatter
Embrethsdatter
Hansdatter
Larsdatter
Olsdatter
Halvorsdatter
Hansdatter
Larsdatter
Jensdatter
Nielsdatter
Borgersdatter
Olsdatter
Andersdatter
Pedersdatter
Heiretheie
Raaholdt
Skyttersæter
Myrer
Bjerke
Hoel
Aas
Morkeie
Heireth
Morkeie
Eidsvoldbakken
Sinkerud
Tønsager
Bogsrud
Bergereie
Raaholdtseie
Fuglerud
Kind
Julsrud
Aalborg
Myrer
Tansemb
Bøhn
Ishaug
Wengermoen
Rynæs
Steensbyeie
Askim
93
Karen Andrine
Pauline
Marthe Marie
Andrine
Ingeborg Marie
Mathea
Anne Dorthea
Marthe Christine
Mathea
Karen Lovise
Loves Christine
Olsdatter
Christophersdatter
Olsdatter
Christiansdatter
Andersdatter
Larsdatter
Davidsdatter
Christophersdatter
Olsdatter
Larsdatter
Christensdatter
Styren
Grueeie
Styreneie
Fossum
Aalborg
Bøhnseie
Wilberg
Røssieie
Bjerknæseie
Johnsbraaten
Braaten
2. oktober 1853
Confirmerede 2 October 185336
Drenge
Fornavn
Gudmund Wilhelm
Lars
Christian Fredrik
Isak
Ole
Lars
Ludvig Andreas
Carl Ludvig
Christian Nicolai
Peder
Lars
Hans Justinius
Hans
Peder
Christian
Bernt Laurits
Caspar Andreas
Embreth
Johan
Even Nicolai
Ole
Christopher
Gulbrand
Ole Andreas
Niels
36
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Knudsen
Andersen
Christophersen
Christophersen
Johnsen
Hansen
Olsen
Andreasen
Gulliksen
Jensen
Caspersen
Larsen
Hermandsen
Olsen
Pettersen
Hansen
Opager
Larsen
Knudsen
Olsen
Nielsen
Olsen
Nielsen
Thoresen
Olsen
Protokoll 3, side 96
94
Dorseie
Grinden
Sanderudeie
Baadshaug
Wilbergseie
Blakisrud
Tærud
Dokken
Siggerud
Ulvindeie
Egger
Dokken
Tansemb
Steenshoel
Brustadgruben
Heireth
Hundsebittet
Baarli
Julsrud
Holtet
Skyttersæter
Langsæth
Graven
Ulverud
Nicolai Hagbart
Peder
Hans Jacob
Ole Laurits
Johan
Bernt Olaus
Marthin
Ole
Ole
Marthin
Anders
Lars
Niels
Hans
Hans
Lars
Ole
Lars Peter
Christopher
Olaus
Hans
Christopher
Bernt Christian
Amund
Niels
Gulbrand
Gulbrand
John
Gulbrand
Andreas
Ole
Nielsen
Olsen
Jørgensen
Gulbrandsen
Christensen
Nielsen
Amundsen
Johnsen
Hansen
Larsen
Larsen
Larsen
Hansen
Nielsen
Larsen
Jørgensen
Larsen
Larse
Pedersen
Pedersen
Nielsen
Olsen
Hansen
Hansen
Olsen
Hansen
Gulbrandsen
Christophersen
Olsen
Eriksen
Jensen
Øs. Hoel
Brøhaugstuen
Brustad
Opsal
Bleegstad
Saugmoen
Heireth
Aas
Strandseie
Ulvind
Wengereie
Doknæs
Løken
Stavi
Findstad
Graven
Ulvind
Ulvind
Langsæth
Johnsrud
Johnsrud
Bøhnseie
Holt
Holt
Smedstuen
Brustadeie
Østengen
Byrud
Tansemb
Myrer
Myrer
Piger
Fornavn
Bryndhildou Elise
Laura
Anne Lovise
Gunnild
Marthe
Inge Marie
Anne Bergitte
Maren Lovise
Anne Sophia
Anne Mathea
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Gudmundsen
E. Wærk
Blægstad
Sætre
Berger
Doknæs
Gaden
Holm
Minne
Snedsrud
Braaten
Olsdatter
Hansdatter
Olsdatter
Andersdatter
Christensdatter
Olsdatter
Larsdatter
Nielsdatter
Olsdatter
95
Mina
Christine Sophia
Berthe Caroline
Oleana Hermana
Indiana
Karen Hennrikka
Eline
Anne Cathrine
Henrikka
Ingeborg Marie
Anne Cathrine
Maren Christine
Ingeborg
Maren
Marthe Olia
Maren Sørine
Else Petro
Oleana
Gurine Marie
Berthe
Berthe Marie
Elen Oline
Inge Marie
Maren Henrikka
Oline
Petrine
Cathrine Marie
Inger Marie
Inge Christine
Maria
Karen Mathea
Berthe Olea
Christine
Anne Christine
Nielsdatter
Olsdatter
Johannesdatter
Olsdatter
Olsdatter
Jørgensdatter
Eriksdatter
Hansdatter
Hansdatter
Alfsdatter
Olsdatter
Gulbrandsdatter
Olsdatter
Gulbrandsdatter
Halvorsdatter
Pedersdatter
Olsdatter
Nielsdatter
Halvorsdatter
Jacobsdatter
Gulbrandsdatter
Larsdatter
Jensdatter
Christophersd.
Nielsdatter
Jensdatter
Larsdatter
Dyresdatter
Andersdatter
Christiansdatter
Jacobsdatter
Pedersdatter
Larsdatter
Hansdatter
Lundsgrinden
Cornelius
Aasengen
Styri
Elstadeie
Lyssjøn
Sæterdal
Smedstadhagen
Løken
Løken
Aas
Brustad
Hoelssleten
Dytterud
Dytterud
Raaholdt
Habberstadbakken
Bjørnholdtet
Løkeneie
Findsbraaten
Heireth
Dølieie
Smedstuen
Engereie
Frilsæth
Smedstuen
E. Wærk
Steenshoel
Styren
Langsæth
Dokken
Øvre Holtet
Løken
Jøndalseie
1854
1. oktober 1854
Confirmerede 1 October og communiceerede 8 Ocb. 185437
Drenge
Fornavn
37
Farsnavn
Slekts-
Protokoll 4, side 9-10
96
Bosted
navn
Bernt
Halvor
Ole
Ole
Christian
Jens Carsten
Peder
Ole
Halvor
Nicolai
Hans
Hans Olaus
Carl
Hans Fredrik
Gulbrand
Edvard Andreas
Marthin
Hans
Ole
Johan Peter
Bernt Andreas
Nicolai
Johan Marthin
Ole
David
Henrik
Gunner
Anthon Edvard
Anders
Bernt Andreas
Ludvig
Ole
Gulbrand
Ludvig
Christopher
Ole
Halvor
Hans
Bernt Christian
Ole
Nicolai
Paul
Anders
Ole
Embreth
Gulbrand
Embreth
Henriksen
Halvorsen
Christensen
Thorgersen
Jensen
Tomassen
Jensen
Larsen
Christiansen
Gulbrandsen
Clemetsen
Paulsen
Jacobsen
Henriksen
Hansen
Olsen
Larsen
Larsen
Gulbrandsen
Evensen
Embretsen
Svendsen
Olsen
Amundsen
Larsen
Halvorsen
Gudmundsen
Xstophersen
Olsen
Andersen
Larsen
Andreasen
Jensen
Larsen
Larsen
Christensen
Halvorsen
Johansen
Christophersen
Johnsen
Pedersen
Gulbrandsen
Olsen
Hansen
Hansen
Christensen
Amundsen
Rønsen
Fremmen
Fremmeneie
Bøhnsdalen
Tyskerud
Steenberg
Dor
Elstad
Langsæth
Milli
Hasler
Franch
Møller
Borgers
Julsrud
Sundet
Lynæs
Piro
Braaten
Siggerud
Paulstuen
Habberstad
Fjeldberg
Habberstadvolden
Mortkjærngrina
Gruebraaten
Tønsagereie
Risebrobakken
Aas
Risebrobakken
Fremmeneie
Ljødalseie
Lynæseie
Findstad
Bergereie
Tansembeie
Hoel
Bergereie
Holt
Byrud
Tønsagereie
Tønsager
Lynæseie
Wilbergseie
Hagaeie
Prestegaarden
Askim
97
Piger
Fornavn
Laura Helena Marie
Rosalie Helena
Marie Margrethe
Andrine
Mathea
Maren Oleana
Anne Christine
Eli
Karen
Olava
Ingeborg
Anna Lovise
Laura
Karine Mathea
Inger Olava
Anne Marie
Inger Marie
Ingeborg
Anne Gurine
Anne Lovise
Karen Henrikka
Berthe Marie
Karen Eline
Anne Marie
Farsnavn
Slektsnavn
Hansen
Nielsdater
Larsdatter
Davidsd.
Olsdatter
Olsdatter
Eriksdatter
Davidsdatter
Olsdatter
Jensdatter
Hermansdatter
Jensdatter
Nielsdatter
Larsdatter
Gulbrandsdatter
Hansdatter
Amundsdatter
Pedersdatter
Halvorsd.
Larsdatter
Thoresdatter
Olsdatter
Bosted
Kaasen
Dreyer
Dreyer
Fremmeneie
Sætre
Mortkjærnbakken
Frilsætheie
Julsrud
Helstad
Bækkehagen
Haslereie
Aasgaard
Elstad
Kapaasen
Habberstad
Rønsen
Opsalengen
Myrer
Wenger
Berger
Holm
Waalereie
Dokken
Frelsætheie
1855
15. april 1855
Confirmerede 15 April 185538
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Ole
Hans Jacob
Peder
Ole Andreas
Olsen
Berntsen
Pedersen
Andersen
Baadshaug
Rønsen
Habberstad
Aalborg
38
Protokoll 4, side 13
98
Carl
Hans Christian
Niels
Christian
Jens
Ole
Hans Jacob
Hans Jacob
Christian Marthin
Hans Jacob
Jacob Christian
Jens
Gulbrand
Anders
Carl
Christian
Peder Marthin
Olaf
Niels
Jens Christian
Ole
Marthin
Ole
Hans Marthin Laurits
Carsten Marthin
Andreas
Jens
Marthin
Embrethsen
Christiansen
Thronsen
Olsen
Hermandsen
Christophersen
Andersen
Olsen
Andersen
Nielsen
Hansen
Christensen
Tharaldsen
Johansen
Tharaldsen
Olsen
Olsen
Christophersen
Gulbrandsen
Evensen
Hansen
Petersen
Larsen
Gulbrandsen
Carlsen
Hansen
Larsen
Gulbrandsen
Bøhn
Bøhn
Fransstuen
Brubakken
Baarli
Fraurud
Ulvind
Trannumseie
Steenengen
Hoel
Baadshougdalen
Røisieie
Sanner
Myrer nord.
Dokken
Ulverud
Tømte
Løkeneie
Øvren
Qvædalen
Kindsengen
Støren
Rundtom
Hoel
Myra
Bjerknæseie
Røisi
Wangen
Piger
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Berthe Marie
Anne Christine
Marthe Gorine
Oline
Bergitte Henrikka
Marie Elisabeth
Oleana
Maren Nicoline
Karen
Olava
Marthine Oleane
Christine
Hermana
Bergitte
Olava Henrikka
Eriksdatter
Hansdatter
Nielsdatter
Olsdatter
Johnsdatter
Olsdatter
Pedersdatter
Christophersdatter
Olsdatter
Gulliksdatter
Nielsd.
Eriksdatter
Jensdatter
Larsdatter
Olsd.
Wilberg
Bjerknæs
Haugen
Baadshaugdalen
Baadshaug
Smedstad
Lysager
Sanner
Dahlum
Brustad
Wengerbakeie
Bergereie
Findstad
Bjerke
Hellum
99
Mathea
Bergitte Randine
Laura Marthina
Anne Marie
Anne Marie
Marthe Marie
Maren Dorthea
Maren Andrine
Berthe Olia
Jensdatter
Christophersd.
Amundsd.
Olsdatter
Halvorsdatter
Johnsdatter
Olsdatter
Hansd.
Olsdatter
Aamodt
Lynæseie
Haga
Døli
Dytterud
Ulvindeie
Habberstadbakken
Habberstad
Strandseie
oktober 1855
Confirmerede i October 185539
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Gulbrand
Henrik
Gunner Marthin
Johan Edvart
Hermand
Isak
Carl Henrik
Bernt
Niels Otto Pløen
Hans
Paul
Christian
Christian
Carl Thorinius
Ole
Christopher
Carl Ludvig
Hans Christian
Anthon
Mads
Gunner
Bernt Christian
Stephen
Lars
Niels Gunerius
Lars
Hans
Larsen
Gudmundsen
Olsen
Olsen
Larsen
Hansen
Olsen
Morthensen
39
Slektsnavn
Bosted
Habberstadeie
Frilsæth
Hoel
Julsrud
Enden
Lundgaard
Svangerud
Morkeie
Mandal
Nielsen
Andreassen
Jensen
Halvorsen
Lasen
Olsen
Christiansen
Paulsen
Christophersen
Jensen
Christensen
Jensen
Olsen
Pedersen
Olsen
Gulbrandsen
Larsen
Johnsen
Berger
Haget
Julsrud
Hoel
Lille Findstad
Trannum
Trannum
Glabak
Holtet
Aalborgsæter
Jæra
Elstad
Jøndalseie
Iishaug
Smedstad lille
Raaholdt
Lii
Olsrud
Protokoll 4, side 18. Vet ikke hvilken dato
100
Even
Johannes
Paul
Andreas
Andreas
Hans
Bernt
Hans
Edvart
Hans Jacob
Jon Andreas
Olaus
Christian Petter
Henrik, Hans
Johan Fredrik
Ole Anthon
Johannes
Andreas
Andreas
Jens
Hans Catrinius Bygbal
Christian
Evensen
Eriksen
Vernersen
Eriksen
Christophersen
Embrethsen
Andersen
Olsen
Larsen
Olsen
Jensen
Christensen
Olsen
Amundsen
Amundsen
Nielsen
Gulbrandsen
Nielsen
Andersen
Sørensen
Heiretheie
Amundrud
Berger
Berger
Heiretheie
Lille Baarli
Baarli
Bøhnseie
Frilsæth
Kalsæg
Bøhn
Bakkehagen
Blakkisrud
Vardrumseie
E. Værk
Lie
Heiretheie
Langsæth
Bergereie
Brøhaugseie
Lund
Christophersen
Bakkehagen
Piger
Fornavn
Farsnavn
Karen Jonette
Karen Olava
Oleanna
Elen Sørine
Mathea
Anne Dorthea
Karen Mathea
Marthe Oline
Ingeborg Marie
Marthe Olava
Anne Olava
Marthe Marie
Mathilde Elise
Jonette Olianna
Olava Marthe Anthonette
Karen Andrine
Elen Marie
Elen Mathea
Maren Olianne
Larsdatter
Jacobsdatter
Gulbrandsdatter
Larsdatter
Olsdatter
Johannesdatter
Hansdatter
Olsdatter
Johannesdatter
Amundsdatter
Olsdatter
Olsdatter
Slektsnavn
Bosted
Tyskerud
Findsbraaten
Tønsager
Sandholdt
Tønsagereie
Holteie
Vilberg
Aaseie
Østby
Hoel
Brøhaug
Saugbygningen
Verner
Verner
Andreasdatter
Larsdatter
Evensdatter
Hansdatter
Gudmundsdatter
101
Braaten
Værket
Hoel
Egger
Vengerbakken
Marthe Cathrine
Maren Lovise
Olava
Anne Marie
Johanne Marie
Gurine
Marthe Marie
Karen Nicoline
Heleonore Dorthea
Maren Emilie
Laura Gurine
Sønnøv Marie
Maren
Karen Mathea
Anne Marie
Maren Christine
Anne Olava
Anne Mathea
Marthe Magrethe
Marthe Christine
Inge Bergitte
Maren Sørine
Christine
Olive Laura
Maren Olea
Anne Marie
Marthe Olava
Johanne Marie
Anne Marie
Inge
Marthe Olava
Elen Christine
Olava
Anne
Berthe Marie
Sophie
Olea
Christensdatter
Alfsdatter
Olsdatter
Henriksdatter
Christensdatter
Alfsdatter
Larsdatter
Pedersdatter
Olsdatter
Christophersdatter
Olsdatter
Hansdatter
Olsdatter
Nilsdatter
Thomasdatter
Pedersdatter
Larsdatter
Nielsdatter
Andreasdatter
Larsdatter
Pedersdatter
Olsdatter
Larsdatter
Larsdatter
Olsdatter
Andersdatter
Olsdatter
Iversdatter
Johansdatter
Andreasdatter
Larsdatter
Andreasdatter
Johannesdatter
Alfsdatter
Hansdatter
Hansdatter
Halvorsdatter
Myrer
Mathisplads
Jæra
Grue
Morkeie
Vaaler
Hoelsæter
Østby
Værket
Dokken
Amundrud
Findstad
Aas
Raaholdt
Raaholdt
Sanner
Sanner
Holtet
Tærud
Ulvind
Korslund
Aas
Dokken
Dokken
Findstad
Vardrumseie
Solberggraven
Vengereie
Myrereie
Korslundbakken
Dytterud
Aaseie
Rundtom
Frilsæth
Haga
Berger
Baarlieie
1856
6. juli 1856
Confirmerede 6 Juli 185640
40
Protokoll 4, side 27
102
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Ole
Christian
Hans
Bernt
Sigvart
Anders
Niels
Christopher
Christian
Ingebreth
Paul Bernhard
Christan
Ole Marthin
Ole Marthin
Hans Andreas
Anthon
Andreas
Lars
Hans Andreas
Lars
Hans Carl
Christian
Hans Jacob
Niels Laurits
Ole
Christian
Jørgen
Bernt
Marthin
Hans
Jens Nicolai
Hans Marthin
John
Hans Gustav
Gulbrand
Peder
Ole
Eivind
Eivind Gustav
Hans Ludvig
Hans Jacob
Christopher
Olaus
Marthin Edvard
Christian
Christophersen
Olsen
Nielsen
Gulbrandsen
Johnsen
Pedersen
Larsen
Olsen
Larsen
Larsen
Olsen
Amundsen
Larsen
Paalsen
Gunnersen
Gunnersen
Larsen
Amundsen
Nielsen
Larsen
Pedersen
Olsen
Evensen
Larsen
Jensen
Andreassen
Larsen
Ingebrethsen
Halvorsen
Nielsen
Pedersen
Andreassen
Olsen
Gulbrandsen
Christophersen
Johansen
Ingebrethsen
Hansen
Larsen
Amundsen
Andersen
Olsen
Larsen
Thorstensen
Johnsen
Bjerke
Habberstadvolden
Holteie
Brustad
Aas
Østby
Dønnum
Aas
Dokken
Nordre Myrer
Rynæs
Askheim
Askheim
Berger
Sinkerud
Baarli
Vaaler
Venger
Snippen
Bjerkehagen
Opsal
Kalsæg
Frelsæth
Værket
Braaten
Myrer
Svangerud
Berger
Hasler
Ørbæk
Ørbæk
Storbraaten
Tansemb
Jøndal
Engereie
Myrer
Baadshaug
Brustadeie
Ljødalseie
Dønnum
Rynæs
Kindeie
Findstad
Sundet
Byrud
103
Christopher
Jørgen
Ole
Johannes
Even Olaus
Peder
Lars
Christopher
Carl Edvard
Ole Andreas
Carl
Søren
Halvor Nicolai
Lars
Ole
Hans Marthin
Jacob Christian
Olsen
Christophersen
Olsen
Larsen
Jensen
Nielsen
Gulbrandsen
Larsen
Amundsen
Larsen
Olsen
Sørensen
Olsen
Hansen
Knudsen
Hansen
Thorstensen
Brøhaug
Bjerknæs
Skyttersæter
Bøhnseie
Dor
Brøhaug
Ulvind
Boshaug
Sjøberg
Lessjø
Saugmoen
Brøhaugeie
Holm
Holseie
Lille Baarli
Julsrud
Storbraaten
Piger
Fornavn
Sophie Bolette
Emilie
Lovise
Berthe Marie
Karen
Olea
Maren Andrine
Nicoline Laura
Anne Christine
Olava
Marthe Marie
Maren Jonette
Jonette
Ingeborg Marie
Anne Olava
Marthine Olava
Karen Henrikka
Anne Mathea
Karen Gurine
Henrikka
Indiana
Olava
Andrine
Maren
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Schnitler
Andreasdatter
Olsdatter
Christophersd.
Syversdatter
Jensdatter
Knudsd.
Pedersdatter
Larsdatter
Pedersdatter
Larsdatter
Jacobsdatter
Christophersdatter
Larsdatter
Christophersd.
Thorerdatter
Hansd.
Olsd.
Johansd.
Christiansd.
Olsdatter
Olsdatter
Olsdatter
Olsdatter
Mork
Smedstuen
Røgholdt
Heiretheie
Lynæseie
Rønseneie
Askheimeie
Doknæseie
Habberstadeie
Aaseie
Strand
Lii
Smedstadtømte
Myrer
Graven
Fuglerud
Raaholdt
Berger
Bøhnseie
Heireth
Berger
Vestengen
Bjerknæseie
104
Berthe Olea
Maren Andrine
Anne Jørgine
Dorthea
Anne Lovise
Anne Marie
Marie Gustava
Maren Andrine
Olava Indiana
Maren Olava
Karen Andrine
Maren Dorthea
Christiane
Laura Nicoline
Anne Gurine
Indiane
Henrikka
Anne Olava
Ingeborg Marie
Nicoline
Chrestofersd.
Jonsdatter
Christensd.
Marthiniusd.
Larsdatter
Eriksdatter
Olsdatter
Olsdatter
Olsd.
Amundsd.
Olsdatter
Nielsd.
Nielsd.
Olsd.
Halvorsd.
Larsdatter
Larsdatter
Nielsdatter
Johnsd.
Halvorsd.
Sander
Tønsager
Tansemeie
Leerhuus
Braaten
Myrer
Jøndal
Utsjøn
Jøndaleie
Fremmeneie
Jøndalseie
Haget
Braaten
Styrieie
Holtet
Løken
Ulvind
Sandereie
Aas
Johnsbraatebakken
1857
6. september 185741
Confirmerede 185742
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Gulbrand
Hans Jacob
Poul
Johannes
Lars
Poul Anthon
Olaf Marthin
Ole
Ole
Bernt Christian
Hans Marthin
Ingebrethsen
Ingebrethsen
Nielsen
Jensen
Christophersen
Larsen
Hansen
Andreassen
Hansen
Larsen
Hansen
Frilsæth
Frelsæth
Frelsætheie
Jøndal
Enger
Elstad
Grue
Grue
Grue
Elstad
Tønsagereie
41
Oslo fylke, Garnisonsmenigheten, Lysningsprotokoll nr. 7 (1872-1893), Lysninger 1873, side 12-13.
Nr. 1 pige Anne Kathrine Kristensdatter, født 31. mars og døpt 10. april 1842. Konfirmert 6. september
1857. Foreldre skomaker Kristen Olsen Aas og pige Marthe Hansdatter Aasengen
42
Protokoll 4, side 38-39. 14. søndag etter treenighet, 13. september 1857
105
Gulbrand
Ole
Carl Andreas
Edvard Ludvig
Andreas
Bernt Casper
Andreas
Ole
Amund
Laurits
Amund
Bernt
Hans Marthin
Lars
Bernt
Bernt Marthin
Christian Anthon
Jacob Christian
John Marthin
Johan Edvart
Nicolai
Christopher
Hans Peter
Johannes
Ole
Henrik
Andreas
Ole
Andreas
Marthin
Andreas
Halvor
Niels
Anthon
Bernt Ludvig
Christian
Johan Marthin
Ole
Christian
Andreas
Hans
Olaf
Bernt
Marthin
Andreas
Bernt
Christian
Ole Jacob
Gulbrandsen
Nielsen
Hansen
Hansen
Gulliksen
Nielsen
Andersen
Hansen
Nielsen
Rasmussen
Andersen
Christophersen
Henriksen
Olsen
Gulbrandsen
Thorsen
Larsen
Andersen
Christensen
Ingebrethsen
Nielsen
Jensen
Hansen
Olsen
Johansen
Olsen
Jensen
Larsen
Nielsen
Jacobsen
Olsen
Christophersen
Andersen
Amundsen
Pedersen
Paulsen
Eriksen
Morthensen
Ingebrethsen
Hermandsen
Olsen
Haagensen
Olsen
Larsen
Johnsen
Andersen
Sørensen
Sørensen
Tønsager
Hoel
Hoel
Røgholdt
Brustad
Habberstad
Habberstad
Habberstad
Holteie
Lynæstangen
Røisieie
Røiseie
Ulvind
Brustadbraaten
Thronsbraaten
Richardsbraaten
Runtom
Sørli
Røisi
Paulstuen
Væverbakken
Opsal
Aas
Aaseie
Liinløkken
Kommisrud
Kapaasen
Holen
Rolighed
Værket
Braaten
Hauger
Piro
E. Værk
Svenses
Franch
Saugmoen
Saugmoen
Heiretheie
Haga
Heiretheie
Bøhn
Trollerud
Smestua
Strand
Snedsrudeie
Baarli
Galgehaugen
106
Hans
Ingebreth
Peter Ludvig
Bernt Christian
Marthin
Johansen
Larsen
Olsen
Christensen
Gulliksen
Holt
Bjerke
Bjerke
Blægstad
Heiretheie
Piger
Fornavn
Farsnavn
Jonette
Berthe Marie
Jonette
Helvine Antonette Mathea Andrea
Christine
Christine
Oleanna
Caroline
Laura Andrea
Gurine
Maren Laura
Anne Marie
Berthe Olea
Mina
Jørgine
Aletta Gunelia
Marthe
Maren Olea
Maren
Laura Andrea
Jørgine
Maren Jonette
Maren Sørine
Marthe Marie
Ragnhild Marie
Anthonette
Maren Olava
Olanne Vilhelmine
Henrika
Inger Gurine
Jørgine
Anne Mathea
Marthe
Marthe
Anne Marie
Berthe Christine
Olsdatter
Christophersd.
Hansdatter
Olsd,
Theodorsdatter
Pedersdatter
Olsdatter
Larsdatter
Larsd.
Larsdatter
Henriksd.
Hansdatter
Eriksd.
Andersdatter
Larsdatter
Eriksd.
Halvorsdatter
Pedersdatter
Jensdatter
Davidsdatter
Johannesd.
Fredriksdatter
Olsdatter
Christiansd.
Larsdatter
Hansdatter
Olsdatter
Johnsd.
Larsdatter
Olsdatter
Thomasdatter
Hansdatter
Hansdatter
Olsdatter
Olsdatter
Olsdatter
107
Slektsnavn
Bosted
Frilsæth
Frilsæth
Styren
Sundet
Tønsager
Maae
Hoel
Sanner
Sanderhagen
Rønseneie
Sandholdteie
Brustadeie
Lynæs
Lynæsdalen
Fremmeneie
Rønseneie
Øvren
Ørbæk
Græslien
Tønsagereie
Thronsbraaten
Blegeberg
Ulvindeie
Trandum
Lie
Lund
Fredriks
Braaten
Braaten
Ludvigs
Raaholdt
Heireth
Haslereie
Haslereie
Skyttersæter
Skyttersæter
Maren Andrine
Maren Thorine
Ingeborg Marie
Anne Mathea
Marie
Ingeborg
Caroline Albertine
Mathea
Berthe Christine
Marthe Marie
Anne Cathrine
Camilla Mathilde
Berthe Olava
Laura
Karen Mathea
Johanne
Hanna Hermane B.
Marthe Marie C.
Olsdatter
Larsdatter
Larsdatter
Nielsdatter
Olafsdatter
Olsdatter
Sørensd.
Halvorsdatter
Nielsdatter
Amundsd.
Christensd.
Olsd.
Larsd.
Jensdatter
Vilhelmsd.
Larsdatter
Hellestad
Haslereie
Døli
Sundby
Findstad
Strand
Aalborg
Aalborg
Snedsrud
Baarli
Dønnum
Blægstad
Bogsrud
Blægstadeie
Dokkeneie
Bergereie
Krag
Holmsen
1858
24. oktober 185843
Confirmander 1858 – 30te Octb.44
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Johan And.
Xfer
Paal Syv.
Ole
Iver
Ludvig
Xan Edv.
Hans
Bernt
Nils
Lars
Anton Edv.
Ole Andr.
Bernt
Jensen
Hansen
Iversen
Henriksen
Johannessen
Hansen
Engebretsen
Jensen
Pedersen
Persen
Xstensen
Torstensen
Olsen
Jacobsen
Jøndahlseie
Jøndahlseie
Jøndahl
Rønsen
Maa
Gjødal
Tønsager
Ørbæk
Ørbæk
Holtet
Storbraaten
Storbraaten
Jonsbraaten
Finsbraaten
43
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Ministerialbok nr. 3 (1882-1895), Ekteviede 1891, side 45, nr. 10.
Lars Jensen Aasgaard
44
Protokoll 4, side 47-48
108
Nikolai
Hans
Martin
Ole
Martin
Ole Andreas
Xffr
Jens Xan
Georg Fredrik Xan
Alf Gunnerius
Xan
Nils
Peer
Jens
Olsen
Olsen
Pedersen
Olsen
Xstens.
Halvors.
Gulbrands.
Haakensen
Xans.
Xfer
Xstensen
Olsen
Gulbrs
Jonsen
Brustadgruben
Stensby
Bækken
Baadshoug
Sagmoen
Raaholt
Haslereie
Bøhn
Lillebak
Sundby
Aalborg
Skyttersæter
Dytterud
Baarli
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Anne Lovise
Karen Lovise
Anne M.
Xstine
Maren Oliane
Karen Marthea
Anne Marie
Mari
Marie
Henrikke Marthea
Johanne Dorth.
Maren Jonette
Berthe M.
Anne Helene
Berthe Xstine
Anne Xstine
Marthea Lau.
Maren Bergitte
Karine
Mathilde
Maren Jonette
Karen
Guro
Jørgine Martea
Karen Jonette
Marthe Xstine
Karen M.
Maren L.
Inger K.
Olsd.
Andersd.
Halvorsd.
Hansd.
Olsd.
Hansd.
Olsd.
Xfersd.
Hansd.
Eriksd.
Pedersd.
Larsd.
Xstensd.
Tomasd.
Olsd.
Larsd.
Eriksd.
Johansd.
Xfersd.
Olsd.
Olsd.
Andersd.
Xfersd.
Andersd.
Paalsd.
Carlsd.
Larsd.
Haakensd.
Smestad
Bønseie
Opsalengen
Dytterud
Haga
Skyttersæter
Løken
Vengermoen
Jokumsplads
Sigrud
Dønum
Benrud
Hoel
Fuglerud
Steen
Fjelberg
Tyskerud
Sgmo
Berger
Berger
Sagmoen
Dalseie
Fuglerud
Finstad
Tærud
Glabak
E. Værk
Sagmoen
Heireteie
Piger
109
Pauline
Inger Johanne
Karen Lov.
Karen Oline
Martine Pauline
Johanne M.
Xstine
Oleane
Elen Martine
Laura
Inger Margr.
Gusta Jonette
Petrine Emma
Maren Kat.
Nikoline
Anne Gurine
Maren J.
Xstine Amalie
Anne Pettrine
Hanna Theodore
Maren Sofie
Berthe Xstine
Anne T.
Petra And.
Berthe M.
Ida
Jørgine M.
Berthe Xstine
Xstine
Johanne Marie
Oline
Larsd.
Larsd.
Bertelsd.
Olsd.
Xfersd.
Carlsd.
Gudmundsd.
Hansd.
Larsd.
Jensd.
Xstensd.
Peersd.
Olsd.
Larsd.
Nilsd.
Mortensd.
Olsd.
Gulbrd.
Johansd.
Hansd.
Henriksd.
Alfsd.
Olsd.
Jørgensd.
Xansd.
Xstensd.
Andersd.
Olsd.
E. Værk
E. Værk
E. Værk
E. Værk
Bjerke
Vengerbak
Egger
Dokken
Julsrud
Doknæs
Ishaug
Smestad
Komisrud
Myrer
Sinkerud
Mørkeie
Mørkeie
Mørkeie
Mørkeie
Mørkeie
Mørkeie
Baarstadeie
Grue eie
Vaaler
Frilset
Frilset
Vilberg
Kalseg
E. V.
Dalum
Drenge
Fornavn
Farsnavn
Olaus
Iver
Ole
Olaus
Carl August
Carl M.
Hans Xan
Lars
Gulbr.
Ole L.
Evensen
Hansen
Xfersen
Gulbrs.
Hans.
Olsen
Hansen
Jensen
Peders.
Larsen
Slektsnavn
Bosted
Siggerud
Løken
Løken
Løken eie
Boxrud
Julsrud
Dokken
Aasgaard
Lønlifaldet
Borgerspl.
110
Ole Martin
Andreas
Xan
Edv. Haken
Xan
Jens Xan
Olaus
Hans
Jens
Anders
Xan
Hans
Oschar M.
Hans Ludv.
Edvart
Herman
Anders
Emil M.
Ole And.
Lars
Isak
Bernt
Hans Bernhard
Johan
Gulbr. Olaus
Johannes
Xan
Bernt R.
Lars
Gulbrand
Peder
Ole
Xfer
Vilhelm
Maren
Bergithe
Maren Andrine
Inger Jonette
Maren Jonette
Line Andr.
Xane
Nikoline
Anne Margr.
Maren I.
Anne Lovise
Olava
Jørgine
Inger Henr.
Gulliksen
Poulsen
Olsen
Isaksen
Olsen
Xstensen
Olsen
Xansen
Olsen
Amunds.
Amundsen
Olsen
Simensen
Gulbrs.
Henriks.
Nilsen
Olsen
Olsen
Engebrets.
Xfersen
Evensen
Larsen
Peders.
Pedersen
Larsen
Ingebretsen
Hansen
Gudmunds.
Larsen
Hansen
Gulbrs.
Olsen
Pettersen
Pettersen
Halvorsd.
Gundersd.
Gundersd.
Jensd.
Gudmundsd.
Olsd.
Gulbrandsd.
Hansd.
Halvorsd.
Jensd.
Larsd.
Gulbrandsd.
Olsd.
Knudsd.
Dokken
Minneeie
Julsrud
Doknæs
Raatholdt
Heiret øvre
Krogsrud
Myrereie
N. Myrer
Opsal
Venger
Vengerbakken
Sandberg
Braaten
Borgerspl.
Bergereie
Sagmoen
Paalspl.
Lillebaarli
Myrer store
Hoel
Finstad lille
Baarlidal
Haneborgeie Skedsmo
Majorsæter Hovind
Baarlidal
Dokkeneie
Tønsagereie
Tønsager øde
Tønsager eie
Vangen
Dokkeneie
Schaurø
Schaurø
Brustad
Habberstad
Habberstad
Lynæseie
Tønsagereie
Kalsæg
Frilseteie
Habberstd
Sander
Elstad
Baadshaugeie
Brustad
Brustad
Rønsenflaen
111
Berthe Jonette
Barbra Marie
Marthe Olava
Berthe M.
Andrea
Anne Olava
Jørgine
Marthe Olia
Olava
Olava
Peder Ludv.
Jens Ludv.
Larsd.
Andreasd.
Hansd.
Halvorsd.
Gudmundsd.
Hansd.
Xfersd.
Hansd.
Pedersd.
Larsd.
Larsen
Halvorsen
Holsæter
Storbraaten
Baadshaugdal
Grue
Frilset
Gjødahlseie
Engereie
Bjerknæs
Kroghagen
Xania
Haslereie
Boxrud
1859
16. oktober 185945
Det er ikke ført lister for dette året.
1860
Eidsvoll kirke oktober 1860
October 21d – 20d Søndag efter Trefoldighed i
Hovedkirken:
Confirmanderne communicerede denne dag; men lade sig ikke antagne; 46
1861
Eidsvoll kirke oktober 1861
Den 22de Søndag ef. Tref. (27de October)
45
Oslo fylke, Petrus, Ministerialbok nr. 2 (1881-1896), Ekteviede 1881, side 55, nr. 34. Laurits
Andersen, født 1843, konfirmert 16. oktober 1859.
Oslo fylke, Gamle Aker, Lysningsprotokoll nr. 1 (1870-1878), Lysninger 1873, uten sidenr., nr. 139.
Karen Olsen
46
Protokoll 4, side 65
112
Confirmerede i 186147
Fornavn
Petter Martin
Lars
Syvert
Ole
Ludvig
Syvert
Hans
Nils Christian
Ole Syvert
Hans Martin
Ole
Torvald
Peder
Hans
Bernt Martin
Christian
Lars
Ole Edvard
Ole
Olaus
Andreas
Jens
Ole
Julius
Jens
Karl
Nils
Nils
Lars
Nikolai
Anton
Anton
Johan
Mads
Hendrik
Christofer
Christian
Anton
Karl Olaus
Iver
Jens Ludvig
Andreas
47
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Sinkerud
Jensen
Amundsen
Olsen
Pedersen
Gulliksen
Nilsen
Larsen
Larsen
Berntsen
Johansen
Nilsen
Berntsen
Olsen
Hansen
Hansen
Andersen
Hansen
Engebretsen
Iversen
Johansen
Jensen
Halvorsen
Andreassen
Randinsen
Isaksen
Nilsen
Olsen
Christofersen
Berntsen
Evensen
Christensen
Amundsen
Christensen
Hansen
Tomassen
Guldbrandsen
Paulsen
Torstensen
Johnsen
Karstensen
Larsen
Elstad
Askim
Dokkenmon
Askim
Dokken
Braaten v: E. Værk
Saugmon
Elstad
Holsæther
Husebit v: Baadshaugeie
Svangerud
Strands-Eie
Dokken-Eie
Snedsrud
Opsahl
Aas
Baarstad-Eie
Strands Eie
Østerud
Doknæss
Aasgaard
Opsahl
Risebrobakken
Opsahl-Engen
Kjelsen
Aasgaard
Tømte
Dokken
Bjærkehagen
Siggerud
Heireth
Venger
Fuglerud
Fuglerud
Raaholt
Braaten
Finstad
Sundet
Baarlid
Fuglerud
Eidsvold Værk
Protokoll 4, side 75-76
113
Olaf
Karl Andreas
Anton
Guldbrand
Martin
Martin
Ole
Julius Martin
Hans Edvart
Nikolai
Jacob
Engebret
Edvart
Petter
Peder
Gulliksen
Johansen
Christensen
Larsen
Hansen
Thoresen
Olsen
Olsen
Andersen
Teodorsen
Andersen
Christofersen
Jensen
Evensen
Nilsen
Dahlen
Baarlid
Storbraaten
Baadshaug
Styren
Graven
Bjærtnæss
Tønsager-Eie
Snesrud
Baarlidalen
Holen v: E. Værk
Bøhn
Røkholt
Berger Værk
Sundbye-Eie
Piger:
Fornavn
Farsnavn
Anne Gorine
Berthe Christine
Karen
Lovise
Maren Sofie
Kaspara
Lovise Amalie Carlotte
Johanne
Torine
Marthe
Laura
Thea Augusta Marthine
Laura Andrea
Mina
Olava
Nikoline
Laura Eline
Karine
Mina
Laura
Anne Caroline
Oleana
Marie
Lovise Marie
Marie
Maren Oleane
Olsdatter
Christiansd.
Guldbrandsdatter
Larsdatter
Nilsd.
Slektsnavn
Bertling
Grippel
Haagensd.
Larsd.
Larsd.
Alvsd.
Olsdatter
Olsd.
Kristofersd.
Olsdatter
Guldbrandsd.
Olsdatter
Christofersd.
Jensdatter
Larsdatter
Pedersd.
Hansdatter
Gudmundsdatter
Andersd.
Hansdatter
Jensd.
114
Bosted
Aas
Tansem
Elstad
Lundsgrinen v: E. Værk
Dalen v: E. Værk
v: Berger Værk
ved Berger Værk
Raaholt
Smedstuen
Snesrud
Mortkjærnfossen
Haga-Eie
Aas-Eie
Risebrobakken
Aalborg
Væverbakken
Mork-Eie
Holm
Aamot
Bjærke
Strandseie
Løken
Vengerbakken
Sundfossen
Jøndahls-Eie
Jøndalen
Inge Marthea
Gina
Maren
Anne Cæcilie
Anne Gurine
Maren Dorthea
Maren Christine
Andrine
Oleana
Josefine
Anne Marie
Lovise Marie
Marthe Marie
Mina
Lovise Cathrine
Jørgine
Maren Olava
Ida
Christensd.
Gundersd.
Sørensdatter
Olsen
Knutsd.
Olsd.
Larsd.
Larsen
Olsdatter
Amundsd.
Larsd.
Hansd.
Bertelsd.
Guldbrandsd.
Halvorsd.
Torstensd.
Hansd.
Storbraaten
Baarlid
Baarlid
Sundet
Baarlid
E. Værk
Smedstuen
Berger
Aas-Eie
Aas-Eie
Baadshaug
Rolighed
Haagens
Fuglerud-Eie
Haagens
Storbraaten
Bøhn
Værner
1862
Langset kirke 14. september 186248
Eidsvoll kirke 19. oktober 186249
Onsdagen 22de October. De konfirmerede:50
Fornavn
Farsnavn
Carl Johan
Ole Christian
Christofer
Guldbrand
Hans
Ole
Christofer
Martin
Anton
Ole Andreas
Svend
Carl Johan
Martin
Christiansen
Olsen
Andersen
Andreassen
Larsen
Christofersen
Olsen
Larsen
Andreassen
Eriksen
Olsen
Halvorsen
Halvorsen
Slektsnavn
Bosted
Løken
Bøhn
Holm
Dønum
Bønsdahlen
Finstad-Eie
Finstad
Dokken
Storbraaten
Strands-Eie
Tømte-Eie
Strand
Storbaarlid
48
Akershus fylke, Langset i Eidsvoll, Klokkerbok nr. II 1 (1861-1877), Konfirmerte 1862, side 180-184
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 1 (1861-1866), Konfirmerte 1862, side 85.
50
Protokoll 4, side 84
49
115
Ole
Edvard
Christian Martin
Hans
Johan
Ole Gunerius
Hans Martin
Ole Sigvart
Hans Martin
Edvard
Carl
Hans Olaf
Gunder
Hans
Johan Randin
Julius
Henrik
Hans
Ole
Martin
Ole Andreas
Ole
Ole
Nikolai
Joseph
Ole
Martin
Halvor
Olaf Peter
Karl Anton
Ole
Otto
Lars
Bernt Christian
Martin
Nils
Ole
Hans
Hermand
Hans
Edvard
Ole
Jakob
Hans
Teodor
Karl
Mikaelsen
Jakobsen
Mikaelsen
Christofersen
Johansen
Engebretsen
Olsen
Olsen
Hansen
Olsen
Hansen
Olsen
Olsen
Andreassen
Heireth
E. Station
Tønsager
Baarlid
Baarlid
Tønsager-Eie
Hemblie-Eie
Enger-Eie
Baadshaugdalen
Jonsbraaten
Jonsbraaten
Styren-Eie
Grue-Eie
Braaten
Værner
Pedersen
Johnsen
Jensen
Paulsen
Larsen
Olsen
Larsen
Jensen
Andersen
Larsen
Olsen
Christiansen
Andersen
Olsen
Amundsen
Guldbrandsen
Torstensen
Larsen
Olsen
Andersen
Gulmunsen
Christofersen
Larsen
Jensen
Guldbrandsen
Olsen
Larsen
Johansen
Larsen
Sørensen
Christiansen
Braaten
Braaten
Ladderud
Frank
Lundegaard
Haga
Vaaler
Stavejordet
Aalborgsæther
Lie
Aas
Haga-Eie
Hollsæther
Røkholt
Hollsæther
Græslen
Eidsvoldbakken
Dokkenmon (Stellet)
Enerhaugen
Skovseth
Frilseth
Holstangen
Sagmon
Sagmon
Baadshaug
Elstad
Tønsager-Eie
Solberg
Runtom
Elstad-Eie
Aspelien
116
Onsdagen den 22de October konfirmerede:
Piger
Fornavn
Farsnavn
Ida Marie
Petrine
Eline
Anne
Nikoline
Dorthea
Karen Gustava
Maren Jonette
Oliane
Maren
Anne Cathrine
Oliane Caroline
Albertine
Maren
Emilie Henriette
Maren Andrea
Mina Albertine
Indiane Nikoline
Anne Marie
Anne
Marthe Christine
Anne Marie
Anne Marie
Anne Christine
Marthe Marie
Maren Christine
Oliane
Maren Olava
Berthe Marie
Olava
Oline
Anne
Maren Hendrikke
Laura
Maren Christine
Marthine
Laura
Caroline
Josephine
Allette
Else Magrethe
Olsdatter
Pedersdatter
Johansdatter
Larsdatter
Christensdatter
Torgersdatter
Guldbrand.
Andreasd.
Svendsdatter
Olsdatter
Jensdatter
Larsdatter
Eriksdatter
Larsdatter
Nilsd.
Larsd.
Andersd.
Larsd.
Larsdatter
Nilsdatter
Paulsd.
Olsdatter
Johnsdatter
Jensdatter
Olsd.
Christensd.
Hansdatter
Larsd.
Olsdatter
Olsdatter
Olsdatter
Jakobsdatter
Andreasd.
Nilsdatter
Hansdatter
Jakobsdatter
Olsdatter
Nilsdatter
Slektsnavn
Bosted
Aas
Garskjøn i Hurdal
Mork
Blægstad-Eie
Blægstad
Bønsdahlen
Tønsager-Eie
Aas-Eie
Tønsager-Eie
Tønsager-Eie
Opsahl
Dokken
Blekeberg
Baarlid
Frilseth-Eie
Finstad-Eie
Jøndahls-Eie
Værket
Hasler
Præstegaarden
Smedstad
Ladderud
Olsrud
Braaten
Risebrobakken
Piro
Fraurud
Finstad-Eie
Haga-Eie
Ludviges
Tønsager
Finsbraaten
Tærud
Vengerbakken
Sundet
Møllers
Aagaard
Aasgaard
Isaksen
Kjelsen
Larsd.
117
Julsruddahlen
Grøndahlen
Kamilla
Anne Marie
Maren Sørine
Mina
Anne Marie
Albertine
Gustava
Anne Cathrine
Maren
Anne Cathrine
Mina
Marthea
Maren Andrine
Marthe Marie
Maren
Indiana
Sørine
Pedersdatter
Halvorsd.
Hansd.
Halvorsdatter
Torstensd.
Fredriksd.
Olsdatter
Christiansd.
Olsdatter
Larsdatter
Olsdatter
Hansdatter
Andersd.
Engebretsd.
Olsdatter
Mikalsdatter
Olsdatter
Dokken
Graven
Vilberg-Eie
Haget
Storbraaten
Blegeberg
Elstad
Holl
Sagmon
Aas
Sagmon
Jøndahls-Eie
Habberstad-Eie
Aalborg
Tønsager-Eie
Løken-Eie
hos prost Somerfelt
1863
Eidsvoll kirke 18. oktober 186351
Torsdagen, den 22de October
De confirmerede d. A.52
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Christofer
Ole
Georg
Christian
Ole Martin
Lars Edvad
Gustav Ludvig
Andreas
Fredrik
Christian
Hans Gustav
Lars
Jensen
Hansen
Johannessen
Nilsen
Halvorsen
Larsen
Olsen
Jensen
Torgersen
Hendriksen
Andersen
Larsen
51
52
Slektsnavn
Bosted
Elstad
Løken
Ebakken
Strands-Eie
Graven
Tønsaker-Eie
Amundrud
Tyskerud
Ladderud
Kalsæg
Elstad
Askim
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 1 (1861-1866), Konfirmerte 1863, side 88.
Protokoll 4, side 92-93
118
Johan
Andreas Martin
Hans
Lars
Ole
Ole
Nils
Andreas
Hans
Ferdinand
Johan Anton
Bernt
Hans
Karl Edvard
Olaus
Sigvart
Hans Petter
Jens
Martin
Lars
Peder Martin
Andreas
Anton
Johannes
Lars
Sigvart
Anton
Ole
Bernt Martin
Oluf
Anton
Oskar
Hans Nikolai
Olaf
Nikolai
Ingebret
Hans Christian
Jens
Anders
Jens Olaf
Olaus
Hans
Andreas
Daniel
Edvard
Even
Lars
Bernt Gustav
Christiansen
Larsen
Andreassen
Olsen
Olsen
Olsen
Guldbrandsen
Jensen
Larsen
Hansen
Hermandsen
Nielsen
Nilsen
Hansen
Nilsen
Svendsen
Pedersen
Olsen
Hendriksen
Andreassen
Pedersen
Jensen
Davidsen
Hansen
Christiansen
Jensen
Christofersen
Larsen
Olsen
Andreassen
Karlsen
Christiansen
Amodt
Torstensen
Olsen
Martinsen
Gundersen
Nilsen
Evensen
Pedersen
Berntsen
Halvorsen
Christofersen
Gustavsen
Gustavsen
Larsen
Olsen
Olsen
Olsen
119
Smedstad
Frilseth-Eie
Grue
Dokken
Kroghagen
Søndre Strand
Styren
Holsæther
Dokken
E. Værk
Heireth-Eie
Sagmon
Fuglerudmon
Grue-Eie
Haga-Eie
Vilberg
Støraasen ): Grue-Eie
Tømte
E. Værket
Ulvind
Askim
Roligheds-Eie
Smedstad
Snesrud
Vaaler
Aasgaard
Sundbye
Tydskerud
Tønsaker
Hasler-Eie
Bøhnsmon
Dokken
Dokken
Julsrud
Haget
Svangerud-Eie
Raaholt
Olsrud
Klas-Eie
Ulvind
Dytterud
Frilseth-Eie
Aas
Aas
Ulvind
Aas-Eie
Blægstad
Korslundbakken
Anton
Ole Martin
Hans Martin
Christian (Christen)
Ole
Bernt
Martin
Hans
Halvorsen
Guldbrandsen
Jensen
Christofers.
Olsen
Guldbrandsen
Hansen
Alfsen
Øvren
Milli
Hoelsletten
Sander
Knofsløkken
Vangen
Habberstad
Mortkjærnfossen
Piger:
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Justine
Berthe Karoline
Martine
Anne Hendrikke
Karen Andrea
Anne Martine
Maren
Hanna Gustava
Andrea
Lars Edvard
Hans
Maren Andrea
Maren Nikoline
Caroline
Hendrikke
Albertine
Kamilla
Olava
Indiana Henrikke
Petronelle
Laura
Laura
Berthe Christine
Ingeborg Marie
Marthea
Josefine
Maren Andrea
Christine
Laura
Karoline
Maren Oline
Anne Kathrine
Marthe Marie
Marthea
Anne Olava
Hansdatter
Pedersd.
Hansdatter
Guldbrand.
Christofersd.
Amundsd.
Hendriksd.
Hansd.
Syversen
Larsen
Larsen
Hansd.
Larsd.
Christofersd.
Larsd.
Iversd.
Jensdatter
Olsdatter
Amundsd.
Berntsdatter
Christofersd.
Jensdatter
Nilsd.
Hermansd.
Larsd.
Nilsdatter
Guldbrand.
Knutsd.
Eriksd.
Guldmundsd.
Olsdatter
Nilsd.
Hansd.
Pedersd.
Nilsd.
Bøhnsdahlen
Beenrud
Grue
Frilseth-Eie
Enger-Eie
Lynæs-Eie
Grue-Eie
Styren-Eie
Strand
Tønsaker-Eie
Tyskerud
Styren
Finstad
Dokken
Komisrud
Svangerud
Julsrud
Aas
Venger
Rønsen
Kyhn
Røkholt
Aalborg
Dalum
Lundgaard
Dal Station
Habberstad
Baarlid
Samgon
Tønsaker
Enger
Vengerbak-Eie
Elstad-Eie
Brænsmork-Eie
Siggerud-Eie
120
Pauline
Maren Kathrine
Martine Henrikke
Karen Oleane
Stina
Oleane
Josefine Christine
Jonette
Karen Jonette
Anne Marie
Martine
Karen Petrine
Marte Kristine
Gusta Henrikke
Martine
Albertine
Karen Oleane
Kristine
Mina
Karen Laura
Maren
Lina
Vedestine
Christensdatter
Havorsdatter
Larsd.
Olsd.
Nilsd.
Amundsd.
Gundersd.
Pedersdatter
Davidsd..
Heireth-Eie
Jonsbraaten
Rønsen
n. Berger
Præstegaards-Eie
Løkenvangen
Rønsen
Østby
Mortkjærnfossen
Frilseth
Julsrud
Dytterud
Rynæss
Fremen
Tansemb
Sørli
Ladderud
Ladderud
Laderud
Habberstad
Fuglerud
Brustad
Andersen
Olsdatter
Halvorsd.
Olsd.
Amunsd.
Olsdatter
Andersd.
Olsd.
Johansdatter
Martinsdatter
Nilsdatter
Karstensdatter
Gulliksdatter
Schaurøe
1864
Langset kirke 11. september 186453
Eidsvoll kirke 23. oktober 186454
Konfirmerede – 23d sønd. efter Tref.
(den 30te October)55
Drenger:
Fornavn
Farsnavn
Andreas
Hans
Xansen
Olsen
Slektsnavn
Christensen
53
Bosted
Dokkenmon
Fulgeruds-Eie
Akershus fylke, Langset i Eidsvoll, Ministerialbok nr. II 2 (1897-1907), Ekteviede 04.04.1902, side
113, nr. 5. Ole Andreas Jensen
54
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 1 (1861-1866), Konfirmerte 1864, side 92.
55
Protokoll 4, side 101
121
Alexander
Ole
Christofer
Olaus
Guldbrand
Hans
Nikolai
Anton
Johannes
Anton
Christian
Guldbrand
Guldbrand
Nikolai
Bernt Syvart
Hans
Anton
Christian
Amund
Nikolai
Olaus
Martin
Karl
Hans Adolf
Christofer
Lars
Nikolai
Elias
Hans Martin
Jakob
Nikolai
Lauritz
Nikolai
Christian
Lars
Ole
Gullik
Jens Petter
Anton
Johan Martin
Sigvart
Nils Christian
Hans Christian
Bernt Niklai
Christian
Ole
Knut
Gunder
Fredriksen
Johansen
Larsen
Nilsen
Nilsen
Larsen
Larsen
Larsen
Hansen
Guldbsen
Xfersen
Olsen
Guldbrandsen
Olsen
Svendsen
Jonsen
Mikaelsen
Olsen
Torstensen
Pedersen
Olsen
Christofersen
Christensen
Mikaelsen
Bertelsen
Bertelsen
Nilsen
Christofersen
Davidsen
Guldbrandsen
Engebretsen
Pedersen
Andersen
Fuglerud
Morch-Eie
E. Station
Sundbye-Eie
Tønsaker
Aas-Eie
Finstad
Holsæther
Snesrud
Væverbakken
Bjærke
Dokkemon
Græslien
Mork-Eie
Grandalen
Bøhn
Haugers
Kind
Storbraaten
Myrer-Eie
Siggerud
Storbraaten
Heireth
Bøhn
Holm
Holm
Sagmon
Kirkemyrer
Tønsaker-Eie
Tønsaker-Eie
Baarlid
Næss
Siggerud
Kjelsen
Paulsen
Nilsen
Evensen
Nilsen
Evensen
Nilsen
Døhli
Dahlen
Berger Værk
Sagmon
Raaholt
Bøhn
Dahl
Tærud
Berger Værk
Børgers (E. V.
Rolighed
Bokkens v. E. Værk
Braaten v. E. V.
Sagmon
Sissener
Johnsen
Christiansen
Olsen
Hansen
Olsen
Pedersen
Nilsen
122
Nils
Hans
Hans Olaus
Edvard
Jens
Edvart
Jens Christian
Hendrik
Even
Christian
Johan Edvart
Gundersen
Torstensen
Nilsen
Andreassen
Johnsen
Syvertsen
Olsen
Andreassen
Xfersen
Christofersen
Hansen
Frilseth
Sundet
Berger
Fuglerud-Eie
Jøndahls-Eie
Vaaler-Eie
Xansplads
Bokkens
Kalsæg
Kyhn
Heireth-Eie
Pigerne:
Fornavn
Gina
Marie
Maren
Gorine Marie
Marthe
Maren Hendrikke
Laura
Marthe Marie
Anne Marthea
Christine
Caren Marthea
Nikolin
Laura
Marthe Marie
Marie
Dorthea Marie
Gunda Johane
Karine
Maren
Grete Johanne
Christine
Marie
Christine
Anne Martine
Maren Hendrikke
Maren
Karen Elise
Marthe
Berthe
Anne
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Nilsen
E. Station
Strands-Eie
Haga
Utkjøn
Snesrud
Olsen
Mortkjærnfossen
E. Værk
Bøhnsmon
E. Værk
Fraurud
Baserud
Elstad
Løkenvangen
hos skolelærer Narvesen
Kalsæg
Sandholt
Fuglerud
Dønums-Eie
Sagmon
Bækkedalen
Vaaler
Rolighed
Kalsæg
Myrer-Eie
Tømte
Finstad-Eie
Finstad-Eie
Johnsbraaten
Elstad-Eie
Pedersdatter
Olsdatter
Olsdatter
Hansdatter
Olsd.
Hansd.
Andersdatter
Xansd.
Gundersd.
Olsdatter
Xansd.
Pedersen
Olsdatter
Hendriksd.
Hansdatter
Xansen
Gustavsd.
Torgersdatter
Hansdatter
Olsdatter
Olsdatter
Johansd.
Olsen
Larsen
Larsdatter
Johansdatter
Andersdatter
123
Marie
Josephine
Karoline
Jonette
Maren
Laura
Karen Andrea
Maren
Ingeborg Marie
Oleane Marthea
Anne Marthea
Thora
Helena Albertine
Indiane
Pauline
Karen Hendrikke
Karine
Olena
Maren Andrea
Marthine
Mina
Nikoline
Oleane
Hanna
Gustavsdatter
Nilsdatter
Johannesdatter
Larsdatter
Olsdatter
Xfersd.
Amundsdatter
Hansd.
Fredriksd.
Hendriksd.
Hansdatter
Berntsd.
Hansdatter
Pedersd.
Olsd.
Martinsdatter
Johnsdatter
Johansd.
Andersd.
Paulsdatter
Hansdatter
Andersdatter
Holsæther
Hemlie-Eie
Bøhn
Karlstuen
Aasgaard
Enger
Jøndahl-Eie
Holsæther
Opsahl
Blekeberg
Dønums-Eie
Sundet
Manderud
Løken
Dokkenmoen
Sagmon
Sagmon
Heireth-Eie
Ormelien
Baarlidahl
Smedstad
Hethye
Svendsen
Berger Værk
Raaholt
1865
Eidsvoll kirke 22. oktober 186556
20de Søndag efter Trefoldighed
(:29de October:)57
De konfirmerede
Drengene:
Fornavn
Farsnavn
Torvald
Peder
Christian
Xansen
Guldbrandsen
Olsen
56
57
Slektsnavn
Bosted
Dønnum lille
Baadshaug
Station
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 1 (1861-1866), Konfirmerte 1865, side 96.
Protokoll 4, side 109-110
124
Ludvig
Julius
Johan
Vilhelm Andreas
Elias
Ole
Bernt Martin
Guldbrand
Hans
Nikolai
Andreas
Christian
Ole Syvart
Frithjof
Andreas
Andreas
Karl
Ole
Petter Anton
Gustav
Hans Christian
Jens Christian
Andreas
Ole Christian
Edvard
Oskar
Bernt
Hans
Lars
Ole
Hakon
Halvor
Christian
Jens
Hans
Jens
Oskar
Oskar
Ole Edvard
Andreas
Christian
Hans
Jens
Christian
Guldbrand
Ole
Ludvig Edvard
Edvard
Larsen
Amundsen
Gundersen
Olsen
Andersen
Olsen
Gunders.
Evensen
Halvorsen
Jakobsen
Olsen
Olsen
Larsen
Olsen
Xansen
Olsen
Torkildsen
Johannessen
Grue
Bertling
Berntsen
Halvorsen
Guldbsen
Jensen
Iversen
Guldbrandsen
Nilsen
Davidsen
Larsen
Amundsen
Berntsen
Berntsen
Hansen
Nilsen
Pedersen
Olsen
Andersen
Svendsen
Engebretsen
Larsen
Xansen
Larsen
Tomassen
Andreassen
G.
Nilsen
Andreassen
Johannessen
Guldbrandsen
125
Bjærke
Baarlid
Sinkerud
Amundrud
Holen
Østerud
Svangerud-Eie
Røkholt
Glabak
Finsbraaten
Julsrud
Ladderud
Sander
Jøndahl
B. Værk
Berger
Tønsaker
Myrer n.
B. Værk
Haugers
Graven
Paulses: E. V.
Myrer nordre
Svangerud
Tønsaker
Haug
Mortkjærnbraaten
Dokkenmon
Opsahlengen
Lesja
Holsæther
Jødahl
Dølie
Klas-Eie E. V.
Hamerstad
Jødahls-Eie
Raaholt
Habberstadbakken
Elstad
Kirke-Myrer søndre
Opsahl-Eie
Raaholt
n. Myrer
Fugleruds-Eie
Fuglerud
Haget
Skovseth
Tønsaker-Eie
Ole Martin
Lauritz
Olaus
Martin
Ole
Andreas
Ole
Gunder
Ole
Alf
Bernt
Nikolai
Jens
Lauritz Fredrik
Bernt Olaus
Andreas
Peder
Olsen
Larsen
Olsen
Xfersen
Berntsen
Holm
Enden
Sanderløkken
Bøhn
Rønsen
Dytterud
Bunæss
Røkholt
Østbye
Blægstad
Toftnæss
Sagmon
Doknæss
Xfersen
Xansen
Pedersen
Olsen
Berntsen
Larsen
Hansen
Bay
Engeb.
Larsen
Larsen
Lynæss
Lønlien
Habberstad
Pigerne:
Fornavn
Hanna
Dorthea
Cathinka
Olava
Marthea
Marthe Marie
Marthe Kristine
Maren
Nikoline
Marie
Gorine
Oleane Beatha
Andrea
Hendrikke
Lina Marie
Marthine
Christine
Maren Hendrikke
Maren Indiana
Albertine
Maren Hendrikke
Anne Marie
Karoline
Maren
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Syvertsen
Fougner
Johannessen
E. Station
hos Capt. Berg
Larsdatter
Andersd.
Eriksd.
Andersd.
Hansd.
Hendriksd.
Jensdatter
Gundersd.
Larsd.
Hansdatter
Larsd.
Andersd.
Olsd.
Karlsdatter
Hansd.
Olsd.
Larsd.
Andreasdatter
Eriksd.
Amundsd.
Nilsdatter
Lie
Baarlid
Holsæther
Berger-Eie
Johnsbraaten
Dalum
Tønsaker
Habberstadvolden
Elstad-Eie
Myrer
Vardrum
Strands-Eie
Vengermon
E. Værk
Tømte-Eie
Sandholt
Elstad
Jøndals-Eie
Strands-Eie
Fraurud
Sagmon
126
Indiana
Karoline
Maren Oleane
Hendrikke
Thea Andrea
Oleana
Maren Hendrikke
Emma Indiana
Karen Helene
Marthe Marie
Karoline Alette
Gusta
Josefine
Inge Marie
Maren Olava
Maren Olava
Olava
Indiana
Gitta
Lovise
Martinsd.
Gundersd.
Guldbransd.
Hansd.
Olsdatter
Larsdatter
Andreasdatter
Pedersd.
Berntsd.
Olsdatter
Amundsd.
Andreasd.
Martinsd.
Sørensd.
Larsd.
Evensd.
Nilsdatter
Jensdatter
Kjelsen
Møller
Sagmon
Habberstadvolden
Tønsaker
Eidsvold Værket
Elstad
E. Værk
Storbraaten
Elstad-Eie
Sørlie
Grue
Vangen
Røisie-Eie
Aass
Elstadhaugen
Baadshaug
Sundet
Sagmon
Rolighed
Julsruddalen
hos Thoresen
1866
Eidsvoll kirke 14. oktober 186658
Fredagen, den 19de October59
De konfirmerede:
Drenge:
Fornavn
Gottlieb
Hendrik
Johan
Carl Julius
Ole
Andreas August
Hermand
Martin
Lauritz Edvard
58
59
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Johannessen
Hendriksen
Hendriksen
Torstensen
Olsen
Tømte
Julsrudeie
Heireth
Heireth
Heireth
Mathisen
Hansen
Andreassen
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 2 (1866-1871), Konfirmerte 1866, side 110.
Protokoll 4, side 116-117
127
Even
Andreas
Andeas
Andreas
Johan Anton
Martin Ludvig
Karl Bernhard
Christian
Andreas
Paul
Gustav
Even
Karl
Hans
Olaf
Andreas
Jakob
Hermand
Carl
Nikolai
Hans
Olaus
Ole
Albertine
Hans Jakob
Carl Ludvig
Ludvig
Ole
Johan Gustav
Johan
Bernt Christian
Martin Olaf
Hans Jakob
Christian
Hans
Nils
Hans Nicolai
Ole
Hans
Jens
Christian
Jens
Bernt
Guldbrand
Lars
Nikolai
Hans
Guldbrand
Xfersen
Karlsen
Sørensen
Hansen
Xfersen
Jensen
Xansen
Pedersen
Pedersen
Gundersen
Xansen
Gundersen
Xfersen
Olsen
Isaksen
Xansen
Holstangen
Byrud
Myrer
Berger
Braaten
Braaten
Svenskerud
Møllerhaugen
Julsrudeie
Baarlid
Engereie
Finstad-Eie
Frilsetheie
Strands-Eie
Julsrud-Dalen
Dytterud
Renberg
Dahlen
Larsen
Nilsen
Christensen
Olsen
Johansen
Jensen
Johnsen
Micaelsen
Larsen
Christensen
Olsen
Gundersen
Martinsen
Sagmon
Sagmon
Svangerud
Fuglerud
Solberg
Græslien
Fraurud
Finstad
Løken
Ladderud
Fuglerud
Sagmon
E. Værk
Aamott
Fuglerud
Siggerud
Opsahl
Læsja-Eie
Løkeneie
Morkporten
Blækstad
Bjærke
Elstad
Lund
Aabakken
Sørlie
Borstad-Eie
Vaaler
Aaseie
Christiansen
Larsen
Jensen
Olsen
Hansen
Larsen
Christensen
Larsen
Johannessen
Hansen
Xansen
Andersen
Hansen
Larsen
Olsen
128
Olaus
Ole
Ole Martin
Christian
Christian
Anton Edvard
Ole
Carl
Johan
Ole Ludvig
Jens Christian
Andreas
Olaf
Ole Gustav
Hans Martin
Lars Martin
Olaf Nikolai
Edvard
Eriksen
Hansen
Nilsen
Larsen
Jakobsen
Xansen
Davidsen
Johansen
Hansen
Olsen
Johansen
Olsen
Nilsen
Gundersen
Berntsen
Olsen
Johannessen
Martinsen
Heireth
Saugen
Fossumhagen
E. Værk
Myrvold: Værket
Dønums-Eie
Dokken
Aas-Eie
Tønsaker-Eie
Solberggraven
Skovseth
Baadshaug
Hemblid-Eie
Kjærebraaten
Bjærke lille
Bjærke lille
Doknæss
Risebrobakken
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Marie
Maren Agnethe
Mathilde Elisabeth
Maren Hendrikke
Laura
Maren Christine
Christine
Helene Maria
Albertine
Olava
Maren Christine
Oline
Maren Dorthea
Jonette
Marie
Mathilde
Karen
Hendrikke
Dorthea
Maren Johanne
Maren Thorine
Martha
Maren Oline
Olsdatter
Gulliksd.
Gustavsd.
Olsdatter
Tomasdatter
Larsdatter
Engebretsd.
Larsd.
Jensen
Andersen
Svensdatter
Olsdatter
Slektsnavn
Bosted
Julsrud
Dahl
Lillefinstad
Strand
Tønsaker-Eie
Møllers: Ev
Aalborgeie
Tyskerud
Græslien
Smedstad-Eie
Sagmon
Haget
Nordalshaugen
Løkenvangen
Hansd.
Carlsen
Christiansdatter
Larsdatter
Johansen
Christiansen
Thoresd.
Bernsdatter
Nilsen
Andersd.
Skyttersæther
Stokslund
Haga
Dokken
Vengerbakken
Smedstad
129
Karen Oline
Inge Marie
Olava
Elise Magrethe
Jørgine
Laura Bergine
Alberthine
Marthe Marie
Else Marie
Karen
Maren Oline
Marie
Laura
Anne Marie
Maren
Karoline
Anne Marie
Karoline Olava
Kathrine
Karen
Lovise
Hanna
Lina
Emma
Maren Olava
Caren Jonette
Oleana
Laura Tomine
Laura
Olsdatter
Eriksdatter
Simensdatter
Andersd.
Larsen
Andersen
Olsd.
Hansd.
Værket
Tanghagen
Sagmon
(Larsen)
Sundgaarden
Hetthye
Styren
Fjelberg
Smedstad
Berger Værk
Johansdatter
Christensen
Larsdatter
Pedersd.
Eriksdatter
Hansdatter
Hansd.
Guldbrandsen
Pedersen
Johansdatter
Johnsdatter
Andersdatter
Hansdatter
Xfersdatter
Xansd.
Andreasd.
Halvorsdatter
Vanger
Larsdatter
Fjelberg
Dahlen
Brænsmork
Raaholt
Raaholt
Fuglerud
Braaten
Vengermon
Værket
Braaten
Berger
Hammerstad
Bjærkehagen
Dokkenmon
Fossum
Glabak
Berger Værk
Nordløk-Eie
1867
Eidsvoll kirke 27. oktober 186760
21de Søndag efter Trefoldighed
10de November:61
De konfirmerede:
Drengene:
60
61
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 2 (1866-1871), Konfirmerte 1867, side 114.
Protokoll 4, side 124-125
130
Fornavn
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
131
Lars
Hans
Martin
Bernt
Hans Jakob
Nikolai
Jens
Karl Ludvig
Ole
Bernt
Hans
Ole
Ludvig
Hans Petter
Peder
Martin
Edvard
Christian
Anton
Karl Johan
Martin
Jens
Halvor Martin
Hans Jakob
Karl Olaf
Hans Olaf
Ole
Karl
Martin
Gustav
Lars
Hans
Sigwart
Anton Gustav
Nils
Gustav
Karl
Ole Christian
Christian
Guldbrad
Ludvig
Hendrik
Martin
Ole
Petter Olaf
Hans
Edvard
Christian
T.
Andersen
Xfersen
Andreassen
Eriksen
Xfersen
Larsen
Olsen
Nilsen
Larsen
Larsen
Andreassen
Hansen
Andersen
Hansen
Xfersen
Hansen
Jensen
Amundsen
Andreassen
Olsen
Eriksen
Engbsen
Jensen
Martinsen
Paulsen
Christensen
Hansen
Olsen
Pedersen
Halvorsen
Johansen
Andersen
Larsen
Halvorsen
Larsen
Pedersen
Larsen
Engebretsen
Johansen
Jensen
Hansen
Gulds.
Pedersen
Hansen
Andreass.
Tønsaker
Sandholt
Sundbye
Nyemon
Holsæther
Røkholt
Sanderud
Berger
Sagmon
Elstad
Opsahlengen
Berger
Bjærtnæss
Ihshaug
Habberstad
Sandholt
Bunæss
Toftnæseie
Elstad
Røisi
Frilseth
Lynæss
Holsæther
Tønsakereie
Holseie
Dokkeneie
Smedstad
Storbraaten
Tønsakereie
Smedstad
Askim
Braaten
Jøndahl
Smedstadeie
Lynæss
Dytterud
Smedstadeie
Opsahl
Røkholt
Holsæther
Stavejordet
Enger
Jøhndal
Siggerud
Dønumseie
Vardrum
Næsfossen
Dønumsflan
132
Martin
Ole
Lars
Lars
Olaf Gunerius
Karl Ludvig
Nikolai
Martin
Ole
Leon Sigwart
Edvard
Gustav
Karl
Ole Christian
Martin
Christian
Lars
Hans
Karl Johan
Ole
Hans
Ludvig
Hans Petter
Hans
Ole
Edvard
Anton
Olaus
Olsen
Engebretsen
Gundersen
Nilsen
Olsen
Jensen
Knudsen
Iversen
Pedersen
Anders.
Larsen
Haga
Præstbakken
Sinkerud
Aalborg
Kalsæg
Østbyhagen
Baarlid
Svangerud
Strandseie
Steensengen
Aalborgeie
B. Værk
Bøhn
Baarlid
Ulverud
Risebrobakken
Aass øvre
Kinsengen
Ladderud
S. Myrer
Løken
Vengerbakeie
Amundrud
Vaaler
Smedstad
Smedstad
Dølie
Haslereie
Brauer
Mikaelsen
Hansen
Olsen
Olsen
Olsen
Hansen
Pedersen
Xfersen
Andersen
Nilsen
Hansen
Larsen
Hansen
Hansen
Hansen
Olsen
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Justine
Gina
Marie
Maren Otila
Christine
Lovise
Gorine
Maren Dorthea
Anne Christine
Andrine
Julia
Anne Christine
Maren Jonette
Hansd.
Gundersdatter
Johansdatter
Andersd.
Eriksdatter
Larsdatter
Larsdatter
Engeb.
Hend.
Jensd.
Andersdatter
Hansd.
Johnsd.
Hetthye
B. Værk
Baserud
Morkeie
Baarlidalen
Dønum
Baadshaug
Braaten
Sagmon
Toftner
Sagmon
Sander
Klaseie
Braaten
133
Maren
Anne Dorthea
Else Marthea
Karoline Emilie
Karen Marthine
Anne Dorthea
Maren Janette
Hanna Emilie
Maren Christine
Marte Christine
Kristine
Berthe Camilla
Lovise
Johanne Marie
Oline
Marthine
Ingeborg Marie
Marthe Marie
Maren Gorine
Gorine
Caren Jonette
Klara
Gustava Martine
Maren Dorthea
Martina
Berthe Marie
Olava
Sofie
Hendrikke
Olava
Indiana
Marie
Andrine
Berthe
Albertine
Oline
Thea
Oleana
Gusta
Regine
Inga Laura
Oleana
Petra Sofie
Indiana
Maren Oleane
Martina
Pauline
Pedersd.
Larsd.
Christiansd.
Xansd.
Svensd.
Andreasd.
Larsd.
Halvorsd.
Gundersd.
Olsdatter
Johannesd.
Pedersd.
Pedersd.
Kristiansd.
Xfersdatter
Hansd.
Olsdatter
Jensd.
Larsdatter
Engebretsdatte
r
Olsdatter
Hansdatter
Davidsd.
Olsd.
Olsdatter
Eriksd.
Guldbrandsd.
Klaseie
Myrer nord.
Trandum
S. Berger
Lie
Møllers
Krokvold
Ishaug
Nyhus
n. Myrer
n. Myrer
Lille Smedstad
Julsrud
Berger Værk
Baarlidalen
Doknæss
Aass øvre
Ladderud
Askim
Tønsakereie
Hansen
Hansd.
Berntsdatter
Amundsd.
Tørisdatter
Pedersdatter
Hendriksdatter
Torkilsd.
Engebretsd.
Olsdatter
Olsdatter
Iversdatter
Pedersdatter
Olausdatter
Larsdatter
Jansdatter
Hansdatter
Martinsd.
Halvorsd.
Halvorsd.
134
Fuglerud
Præstegaarden
Mortkjærnbakken
Kjærnsmoe
Sandholt
Tønsaker
Frilsetheie
Sundgaarden
Sundgaarden
Jøndahl
Holsæther
Dokken
Hjørnet
Grue
Frilseth
Baarlidal
Utsjøn
Sagmon
Ørbek
Braaten
Holm
Sagmon
Haga
Skjøberg
Sandereie
Jøndahl
Jøndahl
Gusta
Oleana
Laura
Oleana Martine
Bergethe Nikoline
Laura Olava
Oleana
Laura
Caren Marthea
Karen Olava
Marie
Martine
Hendrikke
Karen Marthea
Laura Karine
Hansdatter
Olsdatter
Olsdatter
Olsdatter
Nilsd.
Martinsd.
Olsd.
Olsdatter
Olsdatter
Olsdatter
Johansdatter
Berntsd.
Torgersdatter
Hansd.
Davidsd.
Løken
Løkeneie
Bønsmon
Holl
Bønsmon
Habberstadeie
Jøndahlseie
Heireth
Kiind
Kin
Heireth
Ulvind
Bækkedal
Bønsdalen
Smedstad
1868
Eidsvoll kirke 18. oktober 186862
Tirsdagen, den 27de October63
De konfirmerede:
Drengene
Fornavn
Farsnavn
David
Anton
Ole
Ole
Ole
Anton
Ole
Agathon
Paul
Hans Allet
Halvor
Ole
Halfdan
Johan
Karl
Christiansen
Pedersen
Hansen
Jensen
Jensen
Andreassen
Jensen
Hansen
Jensen
Engebretsen
Andreassen
Larsen
Nilsen
Nilsen
Xfersen
62
63
Slektsnavn
Bosted
Baarlidalen
Beenrud
Grueeie
Elstad
Grue-Eie
Aaseie
Frilseth
Jøndahl
Enger
Holtet v: Skyttersæther
Dahl
Lie
Hemblieeie
Præstegaarden
Sagmon
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 2 (1866-1871), Konfirmerte 1868, side 118
Protokoll 4, side 132-133
135
Olaf
Syverin
Karl
Paul
Hendrik
Nikolai
Oskar Fredrik
Ludvig
Nils
Ole
Hans Petter
Nikolai
Johannes
Jens
Ludvig Anton
Hans Jakob
Fredrik Rudolph
Christoffer
Ole
Gunder
Lars
Jørgen
Vilhelm
Martin
Ole
Gustav
Bernt
Ole
Martin
Ole Edvard
Guldbrand
Ole
Sigwart
Nikolai
Gunvald
Olaf
Nikolai
Anton
Even
Andreas
Fredrik
Gunder
Anton
Ole
Olaf
Karl
Nikolai
Hans
Olsen
Mortensen
Christiansen
Gundersen
Berntsen
Olsen
Mikalsen
Halvorsen
Olsen
Andersen
Olsen
Larsen
Engebretsen
Paulsen
Olsen
Olsen
Xansen
Christiansen
Olsen
Engebretsen
Gundersen
Johansen
Frilsetheie
Sagmon
Sagmon
Frilseth
Jøndahl
Ladderud
E. Værk
Korset v: Heiretheie
E. Værk
Furulund
Ormelien
Braaten
Fossum
Doknæss
Dokkenmen
Østbyehagen
B. Værk
Svangerud
Hammerstad
Præstegaarden
Sinkerud
Aalborg
Kjelsen
Olsen
Pedersen
Christiansen
Hermandsen
Olsen
Christiansen
Olsen
Olsen
Guldbrandsen
Engebretsen
Larsen
Larsen
Andreassen
Jakbsen
Hansen
Hansen
Andreassen
Hansen
Halvorsen
Andreassen
Eriksen
Christiansen
Xfersen
Svendsen
Olsen
Røkholt
Snesrudeie
Aalborgeie
Dalum
Sundgaarden
Sandholteie
Lysaker
Langvæg
Tønsaker
Holm
Sundgaarden
Bjærke
Storbraaten
Tronsbraaten
Baadshaugdalen
Jonsbraaten
Tønsakereie
Mortkjærnfossen
Dønum
Bjærke
Møllerhaugen
Dønum
Bøhn
Aass
Blakisrud
136
Ole
Johan
Karl
Hans
Andreas
Siegwart
Martin
Olsen
Nilsen
Nilsen
Olsen
Xfersen
Johnsen
Larsen
Kalsæg
Dahlen
Dahlen
Blakesrud
Bjærkehagen
E. Station
Sinkerudbygningen
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Slektsnavn
Maren Magdalena
Martine
Mina
Klara Marie
Thea
Maren Johanne
Jørgine
Lina
Martine
Mina Bergethe
Elisabeth Amalie
Cathrine
Berthe Marie
Anne Martine
Karoline
Oleane
Lovise
Anne Marthea
Gurine Marthea
Martine
Albertine
Berthe Marie
Indiana Hedvig
Anne
Thea
Kristine
Kristine
Marthe Marie
Laura
Martine
Anne Marie
Alette
Karoline Martine
Maren Olava
Johansd.
Johansd.
Kristiansen
Joachimsen
Hansdatter
Knudsd.
Evensen
Xfersdatter Christensdtr.
Olsdatter
Hansd.
Iversd.
Larsd.
Andersd.
Hansd.
Engebretsd.
Hendriksd.
Olsdatter
Amundsd.
Olsd.
Davidsd.
Christiansd.
Evensd.
Hansd.
Olsdatter
Nilsd.
Larsd.
Hansd.
Larsd.
Christiansd.
Andersd.
Amunsd.
Halvorsd.
Andreasd.
Berntsd.
137
Bosted
Næss
Igelsrud
Smedstad
.
Værner
Dønum
Baarlid
Sundgaarden
Løken
Østerud
Løken
Heireth
Smedstadeie
Julsrud
Heiretheie
Skyttersæther
Kalsæg
Sundgaarden
Stoksflo
Ladderud
Smedstad
Sandholteie
Røkholt
Lund v: E. Værk
Amundrud
Fossumhagen
Furulund
Siggerud
Vilberg
Fjelbergeie
Jøndahlseie
Jøndahlseie
Jøndahlseie
Jøndahlseie
Vangen
Lovise
Martine
Kristine
Andrea
Gustava Indiana
Karen Gurine
Mathilde
Anne Christine
Josephine Emilie
Maren Olava
Anne Josefine
Olava Karlotte
Maren Sofie
Thea
Else
Maren Olava
Mathilde
Josefine
Kristine
Indiana
Ingeborg Marie
Maren Kristine
Marie
Olsdatter
Olsdatter
Jensdatter
Christiansd.
Olsd.
Hansd.
Evensd.
Olsd.
Xfersd.
Gundersdatter
Amundsd.
Engebretsd.
Olsd.
Olsdatter
Andreasd.
Larsd.
Abrahamsd.
Andersen
Guldbransd.
Olsd.
Johansd.
Auensd.
Sagmon
Sagmon
Rolighedseie
Aspelien
Steen
Steenrud
Raaholt
Venger
Næseie
Svangerudeie
Elstad
Fraurud
Elstad
Storbraaten
Solberggraven
Holsæthereie
Braaten
Frilseth
Braaten
Ludvigs v: E. Værk
Vardrum
Braaten
1869
Eidsvoll kirke 17. oktober
Langset kirke 24. oktober 186964
Fredagen 29de October65
De konfirmerede d. A:
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Ole
Lars
Carl
Hermandsen
Andersen
Slektsnavn
Svenskerud
64
Bosted
Haslereie
Heiretheie
Dal Station
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 2 (1866-1871), Konfirmerte 1869, side 125 og
128
65
Protokoll 4, side 140-141
138
Hans
Lauritz
Ole
Ole
Ole
Peder Agaton
Gorinius
Carl
Lars
Torvald
Karl Johan
Jørgen
Torvald Martinius
Guldbrand
Hans Olaus
Martin
Johan Oskar
Jens
Hans Ludvig
Ole
Ole
Ludvig Gustav
Hans Ludvig
Hans
Ole
Olaus
Karl Johan
Hans
Christoffer
Hans Gunerius
Martin Olaus
Hans
Christian
Olaf Martin
Hans Jakob
Edvard
Karl
Anton
Christoffer
Ole Ludvig
Ole
Hans
Paul
Hans
Lars
Jens
Ole
Anton
Guldbrandsen
Hansen
Hendriksen
Guldbrandsen
Larsen
Olsen
Xfersen
Paulsen
Halvorsen
Nielsen
Gundersen
Hansen
Nilsen
Olsen
Johannessen
Johansen
Larsen
Christensen
Larsen
Engebretsen
Olsen
Xansen
Olsen
Hansen
Fredriksen
Jensen
Eriksen
Larsen
Andersen
Jensen
Hansen
Xfersen
Engeb.
Olsen
Martinsen
Olsen
Eriksen
Xfersen
Hansen
Nilsen
Jensen
Jensen
Christiansen
Hansen
Xfersen
Hansen
Olsen
Hetthye
Risebrobakken
Lynæsdahlen
Perses v: E. Værk
Paalses v: E. V.
Møllers v: E. Værk
Habberstad
Bøhn
Finstad
Jonsbraatebakken
Frilsetheie
Frilsetheie
B. Værk
Sundgaarden
Julsrud
E. Værk
E. Værk
Berger n.
Stavejordet
Løken
Enden v: E. Værk
Sagmon
Løkeneie
Løkeneie
Dokken
Doknæss
Doknæss
Langvæg
S. Strand
St. Finstad
Strandseie
Blægstad
Hjørnet v: E. Station
Holstangen
Holsæther
Bøhn
Karlsæg
Karlsæg
Karlsæg
Kyhn
Heireth
Præstegaarden
Sandholteie
Røkholt
Vaaler
Tønsaker
Røkholteie
Sagmon
Sagmon
139
Ole
Lauritz
Christian
Christian
Olaf
Martin
Johan Edvard
Bernt
Christian
Ole
Christian
Johan
Carl Johan
Johan
Bernt Torvald
Karl
Ole Vilhelm
Torvald Ludvig
Ludvig
Hans
Martin Olaf
Guldbrandsen
Pedersen
Xfersen
Olsen
Jensen
Nilsen
Knutsen
Hansen
Larsen
Olsen
Guldbrandsen
Christiansen
Nilsen
Jensen
Olsen
Olsen
Halvorsen
Nilsen
Olsen
Guldbrandsen
Mikaelsen
Baadshaug
Brænsmorkeie
Engereie
Enger
Jøndahlseie
Dahl Station
S. Strand
Døliestuen
Piro: E. V.
Amundrud
Braaten
Sagmon
Svenskerud
Smedstuen
Svinaasen
Raaholt
Fuglerud
Raaholt
Sander
Græslien
Bøhn
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Indiana
Berthe Marie
Thea
Allette Karoline
Josefine Marie
Marie
Karen Hilda
Maren Hendrikke
Adolffine Marie Lisabeth
Maren
Ingeborg Marie
Marie
Thea Andrea
Mina Oline
Marie
Martine
Gyda
Marie
Emma
Olava Sofie
Johannesdatter
Olsdatter
Nilsdatter
Andreasd.
Johannesd.
Hansd.
Evensd.
Johnsd.
Andreasd.
Bertelsd.
Martinsd.
Pedersd.
Xfersd.
Olsd.
Halvorsd.
Gudmundsd.
Torstensd.
Berntsd.
Johannesdatter
Larsd.
Slektsnavn
Bosted
Habberstad
Habberstad
Svangerudengen
Frilsetheie
Frilseth
Jøndahlseie
Berger Værk
B. Værk
B. V.
Haagens v: E. Værk
Kroghagen
Klaseie
Kirkemyrer
Kinn
Finstadhagen
Tønsakereie
Tønsaker
Vaalereie
Finstad
Aalborgeie
140
Olava
Emma
Janette
Hanna Martine
Anne Lovise
Albertine
Emma
Laura
Josefine
Sina
Indiana
Inge
Gorine
Pedersdatter
Karoline Emilie
Inga Olava
Marthe
Kristine
Lina
Maren Gorine
Gusta Marthea
Anna
Marie
Klara
Caroline Marie
Randine
Gusta
Maren Olava
Mina
Marthe Marie
Oleane
Maren Olava
Mina
Mina
Olava Henriette
Inger Olava
Anne Carine
Maren Oline
Indiana
Dorthe Elisabeth
Dorthea
Maren Kamilla
Marthe Olava
Lina Marthea
Petrine
Maren
Berthe Marie
Thea
Hansd.
Amundsd.
Hansdatter
Olsdatter
Xansdatter
Paulsdatter
Berntsd.
Strandseie
Kjelsen
Christiansd.
Olsd.
Olsd.
Rikardsd.
Christiansd.
Engebretsd.
Larsdatter
Olsdatter
Berntsd.
Karlsd.
Andreasd.
Jensdatter
Hansd.
Olsdatter
Andreasd.
Olsdatter
Andreasd.
Jensdatter
Gustavsdatter
Larsd.
Olsdatter
Johannesd.
Halvorsd.
Andersdatter
Carstensd.
Larsdatter
Martinsd.
Pedersd.
Xansd.
Larsen
Gundersd.
Karlsd.
Torstensd.
Dokkenmoen
Elstad
Hammerstad
Dalum
Hendriksen Elverhøi
Risebrobakken
Mork
Sundgaarden
Pedersen
Sundgaarden
Prætbakken
Bjærke
Sandholt
Svendsen
Raaholt
Jonsbraaten
Holsæther
E. Værk
E. Værk
E. Værk
Braaten
Toftnæs v: E. V.
Dorph
E. Station
Dorph
E. Station
Bjærkehagen
Dahl Station
Elstadeie
Holseie
Lien v: Guldværket
Heiretheie
Aaseie
Baadshaugdalen
Heireth
Sagmon
Aaseie
Risebrobakken
Holsæther
Fuglerudmon
Andersdatter Holm
Værket
Fuglerud
Sagmon
Rødkjærndalen
Rødkjærndalen
Borgersbraaten
Jonsrud
Baserud
Bønsmon
Bønsmon
141
Gina Mathilde
Johannesd.
Skovseth
1870
Langset kirke 14. oktober 187066
Eidsvoll kirke 23. oktober 187067
Konfirmerede i d. A.68
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Olaf Teodor
Ole Syvart
Andreas
Anders
Ole
Olaf
Ludvig
Ole Anton
Martin
Anton Edvard
Olaus August
Johan
Jens
Hans Konrad
Alexander
Hans
Lars
Anton Petter Christian
Christian
Edvard
Gustav
Bernt
Ole
Karl Martin
Jakob
Ole
Gundersen
Xfersen
Xfersen
Laren
Hansen
Torstensen
Christensen
Guldbrandsen
Larsen
Hansen
Hansen
Martiniussen
Olsen
Slektsnavn
Bertling
Svendsen
Olsen
Evensen
Amundsen
Bentsen
Olsen
Amundsen
Hansen
Johansen
Olsen
Bosted
B. Værk
Berger Værk
Berger Værk
Støraasen
Røkholt-Eie
Tønsaker
Tønsaker
Tønsakereie
Vilberg
Raaholt
Heireth
Sagmon
Bokkens v: E. V.
v: B. V.
Raaholt
Holl
Røkholt
Baarlidalen
Manderud
Moestue
Hendriksen
Olafsen
66
Baarlid
Grue-Eie
Stoksflo
Heireth-Eie
Elverhøi
Dokken-Eie
Akershus fylke, Langset i Eidsvoll, Ministerialbok nr. II 2 (1897-1907), Ekteviede 1902, side 113, nr.
9. Gustav Andersen
67
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 2 (1866-1871), Konfirmerte 1870, side 130 og
134
68
Protokoll 4, side 148-149. Alle helgens dag 6te Novemb.
142
Ludvig
Olaus
Ole
Peder
Jørgen
Carl Martin
Kristian
Olaf
Ole Christian
Johan
Bernt
Hans
Christian
Lars
Anton
Ole
Hans Anton
Bernt
Martin
Nikolai
Martin Agathon
Edvard
Christian
Christian
Ole Johan
Martinius
Hans Martin
Hans
Olai
Nikolai
Ole
Alexander Otto
Edvard
Ole
Andreas
Ole Peton
Martin
Ole Andreas
Christian
Olaus
Ole
Johan
Hans Christian
Bernt Martin
Markus
Nikolai
Ole Otto
Christian
Amundsen
Jensen
Larsen
Hansen
Larsen
Andreassen
Andreassen
Andersen
Pedersen
Jensen
Olsen
Jensen
Olsen
Andersen
Berntsen
Christiansen
Johansen
Gundersen
Andreassen
Hansen
Guldbs.
Jensen
Hansen
Ellingsen
Jøndahls-Eie
Tyskerud
Sagmoen
Opsahl
Tyskerud
Grue
Grue
Opsahl
Østbye
Aasgaard
Bønsmoen
Dahl Station
Fjelberg
Ulverud
Kornelius
Svangerud
Snesrud
Haga-Eie
Heireth-Eie
Løken-Eie
Haga-Eie
Løkenvangen
Hammerstad
Graven
Dahl
Andersen
Larsen
Hansen
Johannessen
Hansen
Hansen
Kristensen
Olsen
Fredriksen
Olaussen
Andreassen
Larsen
Pettersen
Xfersen
Nilsen
Larsen
Larsen
Syvertsen
Jonsen
Andersen
Xansen
Olsen
Andersen
Baarlidalen
Kind
Jøndahl
Bønsdahlen
Bønsdahlen
Fuglerud
Dahl
Heireth
Fuglerud
Holm v: E. V.
Jøndahls-Eie
Siggerud
Blakisrud
Næs-Eie
Vengerbak-Eie
Lund v: E. Værk
Braaten v: E. V.
Vaaler-Eie
Braaten
Jøndahls-Eie
B. Værk
Amundrud
Løken
143
Anders
Andreas
Lauritz Christian
Jensen
Pedersen
Davidsen
Frilseth
Egger
Opsahl
Piger:
Fornavn
Farsnavn
Berthe Karine
Laura
Bollette
Indiana
Anne Sørine
Torine
Hermanna
Maren
Martine
Jonette Emilie
Berthe Gorine
Kristine
Hanna Nikoline
Pauline
Laura
Kaja Indiana
Oline
Andrea
Ingeborg
Thinka Mathilde
Andrea
Indiana
Hanna Andrine
Hagny
Inge Randine
Gyda Marie
Laura
Laura Indiana
Maren
Marie
Marie
Bergethe
Karen Nikoline
Anne Dorthea
Camilla
Alette
Oleane
Karen Marthea
Karlsd.
Isaksdatter
Hansdatter
Hansdatter
Davidsd.
Jonsdatter
Hermandsd.
Larsdatter
Nilsdatter
Olsen
Hansd.
Hansdatter
Olsd.
Hansdatter
Eriksdatter
Andersd.
Larsdatter
Guldbrandsdatter
Pedersdatter
Slektsnavn
Johnsen
Xfersdatter
Xfersdatter
Xansdatter
Nilsd.
Jonsdatter
Jensdatter
Johannesd.
Olsd.
Hansd.
Gundersdatter
Larsdatter
Carlsd.
Nilsdatter
Olsdatter
Pedersdatter
Larsdatter
Olsd.
144
Bosted
E. Værk
Dokken
Dokkenmon
Tønsaker
Tønsaker
Dønums-Eie
Dalum
Dønum
Vestenghagen
Berger S.
Berger S.
Berger S.
Venger
Holt
Holsæther
Holsæther
Braaten
Frilseth-Eie
Østbye
E. Station
E. Station
Sundbye
Finstad
Lilledønum
Hemliestuen
Stoksflo
Røkholt
Aalborg
E. Station
Sundgaarden
Frilseth
Opsahl
Opsahlengen
Aasgaard
Askim
Grue
Elstad
Løkenvangen
Bergethe
Martine
Karen Dorthea
Randine Martine
Olava
Karen Olava
Ingeborg Marie
Olava
Martine
Caroline
Martine
Olava
Berthe Marie
Milla
Hanna
Marie
Marie
Laura Andrine
Maren Indiana
Martina
Kristine
Marthea
Marie Josefine
Laura
Ragna
Hansd.
Hansdatter
Andreasd.
Andreasd.
Berntsdatter
Pedersd.
Berntsd.
Andreasdatter
Nilsdatter
Hansen
Eriksd.
Amundsd.
Eriksd.
Johansd.
Hansd.
Olesdatter
Olsdatter
Hansdatter
Andreasd.
Andersd.
Karlsdatter
Hansdatter
Nilsd.
Torvaldsdatter
Xfersdatter
Steenrud
Løken
Elstad-Eie
Elstad-Eie
Rikardsbraaten
Beenrud
Lesja
Opsahl
Haga
Jøndahl
Dokkenskolen
Askim
Hellestad
Dahl
Smedstuen
Steen
Enger-Eie
Grue
Baskop
Smedstuen
Ormelien
Klas-Eie
Oberg v: Bønsmon
Dønums-Eie
Bjærkehagen
1871
Eidsvoll kirke 16. april 187169
De konfirmerede paa denne Dag:70
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Christian
Hans Bernhard
Bernt Ludvig
Johan Nikolai
Christian
Jens
Martin
Andreassen
Larsen
Larsen
Vilhelmsen
Halvorsen
Olsen
Nilsen
69
70
Slektsnavn
Bosted
Finstadeie
Myrvold
Aalborgeie
Aalborgeie
Strandseie
Sagmon
Brændtangen
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 2 (1866-1871), Konfirmerte 1871, side 185
Protokoll 4, side 151-152. 23. april 1871
145
Christian
Christian
Christian
Vilhelm Christian
Magnus
Gustav
Hans Christian
Andreas Edvard
Lars
Peder
Anton
Hans Andreas
Johannes
Anton
Olaus
Christian
Christian
Gustav Fritjof
Ole
Christian
Einar
Carl
Erik
Ole
Gunner
Gunnerius
Ole
Josef Ludvig
Johan Christian
Anton
Ole Siegwart
Ole
Hans Martin
Carl
Guldbrand
Ole Gunerius
Anton
Jens Edvard
Hans
Edvard
Martin
Lauritz
Christian
Olaf Martin
Einar
Johansen
Aaseie
Thoresen
Olsen
Larsen
Xansen
Andersen
Torgersen
Olsen
Berntsen
Jensen
Andreassen
Jestsen
Xansen
Nilsen
Jensen
Larsen
Olsen
Carlsen
Jensen
Xfersen
Olsen
Olsen
Hansen
Olsen
Hansen
Olsen
Evensen
Pedersen
Jonsen
Nilsen
Amunds.
Hansen
Olsen
Jensen
Carlsen
Remberg
Iversen
Larsen
Hansen
Eriksen
Pedersen
Martinsen
Guldbrandsen
Gundersen
Sundt
Piger:
146
E. Station
Tønsakereie
Finstad
Baarlidalen
Bækkedal
Styreneie
Vaalereie
Grue-Eie
Fuglerud
Heireth
Raaholtmon
Svangerud
Smedstuen
Venger
Venger
Askim
Dokkenmon
Fuglerud
Tønsaker
Frilsetheie
Myrer
Holsæther
Jonsbraaten
Heireth
Sagmon
B. Værk
B. Værk
Vengermon
Rikardsbraaten
Guldværket
Solberggraven
Sagmon
Sandholteie
Sagmon
Heireth
Aas-Eie
Opsahl
Dønum
Braaten
Roligheds-Eie
Frank
Holl
Fornavn
Ida
Inga
Hanna Karine
Hanna Christine
Anna
Maren
Maren
Karen Lovise
Otilia
Emilie Christine
Berthe
Laura Matilde
Marthea
Emma
Mina
Gyda
Dorthea
Anne Kathrine
Paula Andrea
Maren Camilla
Christine
Maren
Emma Olava
Justine
Laurine
Indana
Hendrikke
Olava
Beate
Emma
Farsnavn
Evensd.
Karlsd.
Olafsd.
Slektsnavn
Bosted
Morberg
Siggerud
Sundgaarden
Sundgaarden
B. Værk
B. Værk
Manderud
Hansd.
Knutsd.
Andersd.
Xstensd.
Halvorsd.
Jensd.
Larsd.
Gunders.
Hermandsd.
Andersd.
Andersd.
Iversd.
Olsd.
Nilsd.
Xfersdatter
Nilsd.
Nilsdater
Iversd.
Guldbrandsd.
Christiansd.
Davidsd.
Eriksd.
Guldbrandsd.
Olsd.
Jonsd.
Doknæss
Baarlidalen
Baarlidalen
Blægstad
Sunna
Jonsbraaten
Baadshaugeie
Sinkerud
Hjørnet
Smedstadeie
Østbyehagen
Svangerud
Haagens
Sandholtbraaten
Risebrobak-Eie
Sagbygningen
Sagbygningen
Styreneie
Berger Værk
Sagmon
Smedstad
Berger
Aamott
Holl østre
øst. Holseie
Eidsvoll kirke 1.oktober 187171
De Konfirmerede den 15de Octob.72
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Anton
Anton
Hendrik
Jens Devart
Andreassen
Larsen
Guldbrandsen
Olsen
Grinden
Opsahlengen
Styren
Morkhagen
71
72
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1871, side 120
Protokoll 4, side 155
147
Ole
Ole
Edvard
Anton Herman
Anders
Ole
Ole Martin
August
Ole
Hans Petter
Olaf
Nikolai
Ole Christian
Nikolai
Karl
Ole Julius
Olsen
Olsen
Hansen
Halvors.
Andersen
Hans
Syvertsen
Olsen
Thoresen
Olsen
Olsen
Xansen
Gulliksen
Engebretsen
Hansen
Hansen
Tømte-Eie
Heireth
Heireth
Holsæther
Mortkjærnfossen
Kins-Eie
Trollerud-Eie
Julsrud
Dokken
Haug
Ulverud
Fjeldbergeie
Dahl
Fossum
Bønsdalen
Katterud
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Christine
Marie
Laura
Anne Marie
Ida Mathilde
Lina
Ellen Marie
Karen Marthea
Martine
Maren
Lina
Marte Marie
Carine
Laura Tomine
Karen Mathea
Karen Oline
Martina
Martina
Karen
Christine
Allette
Caren Lovise
Anne Marie
Ingeborg
Hansdatter
Olsdatter
Larsd.
Xfersd.
Hansd.
Svensd.
Børgersd.
Olsd.
Hansd.
Karlsd.
Xfersd.
Xfersd.
Svensd.
Xfersd.
Olsd.
Xansd.
Engebetsd.
Pedersd.
Andreasd.
Martinsd.
Jakobsd.
Guldbrandsd.
Andreasd.
Larsd.
Aasgaard
Venger
B. Værk
Berger Værk
Berger Værk
Bøns-Eie
Baarlidalen
Blakkisrudeie
Næsfossen
Bøns-Eie
Vardrum
Kirkemyrer
Grandalen
Dokken
Løkenmon
Dahl
Holm
Klas-Eie
Jokums v: E. V.
Haget
Jøndahls-Eie
Aalborg
Kjærebraaten
Aaseie
Piger:
148
1872
Eidsvoll kirke 7. april 187273
De konfirmerede: 14de April74
Fornavn
Farsnavn
Slektsnavn
Frithjof Hagbart
Lars
Bernt
Martin
Johan Petter
Edvard
Ole
David
Nils
Johannes
Lars
Edvard
Siegvart
Johan
Karl Martin
Johan Lauritz
Johannes
Bernt
Olaf
Jens
Gustav Adolf
Anton
Ole
Dyvart
Anton
Olaf
Christian
Martin
Sigwart
Karl Anton
August Emanuel
Carl Gustav
Andreas
Albert
Joachimsen
Johannessen
Johannessen
Solberg
Kyhn
73
74
Guldbrandsen
Thorvaldsen
Nilsen
Larsen
Andreassen (dresen)
Xansen
Olsen
Martinsen
Karlsen
Amundsen
Guldbrands.
Olsen
Tørrissen
Olaussen
Pedersen
Eriksen
Andersen
Larsen
Alfsen
Larsen
Gundersen
Fredriksen
Olsen
Sørensen
Halvorsen
Torkildsen
Guldbrands.
Mikaelsen
Davidsen
Martiniussen
Johansen
Bosted
Egger
Baarlid
Væverbakken
Sagmon
Døliehagen
Elstadeie
Bræntangen
Ormelien
Kalsæg
Sandholtlien
Jøndalseie
Hagaeie
Grandalen
Vilberg
Styreneie
Dokkenmon
Holsæther
Holsæther
Runtom
Tønsakereie
Finstad
Baserud
Løkeneie
Sæthere
Hembliehøgda-Eie
Holsæther
Tønsakereie
Røkholt
Kroghagen
Opsahl
Sagmon
Qvædalen
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1872, side 122
Protokoll 4, side 158
149
Peder Christian
Anton
Hans Petter
Ole
Syvart
Fredriks.
Xfersen
Christiansen
Xfersen
Andreassen
E. V.
Sagmon
B. Værk
Sundbye
Storbraaten
Piger:
Fornavn
Farsnavn
Karen Indiana
Lovise
Laura
Karen Sørine
Sine
Mina
Marie
Anne Marie
Anne Marie
Marthea
Karen
Elise Marie
Randine
Gina
Karen Olava
Anne Christine
Indiana
Marie
Maren Gorine
Berthe
Gyda
Gyda Petra
Hanna Martina
Albertine
Christine
Allette Indiana
Hanna Teoline
Anna
Marie
Berthe Marie
Christine
Hanna
Evensd.
Slektsnavn
Danielsen
Berntsdatter
Pedersd.
Olsd.
Engebretsd.
Davidsd.
Larsd.
Olsd.
Berntsd.
Evensd.
Bosted
Blægstadeie
Holl
B. Værk
B. Værk
Dønums-Eie
Jøndalseie
Døli (Dalen)
Kalsægeie
Bøhn
Jøndahl
Røkholt
Amundsen
Andersd.
Gundersd.
Olsd.
Xfersd.
Jakobsd.
Jensd.
Andreasd.
Larsdatter
Berntsd.
Andreasd.
Guldbrandsd.
Paulsdatter
Olsdatter
Halvorsd.
Hansd.
Johannesd.
Joannesd.
Xstoffersd.
Larsd.
Hendriksd.
Strand
Sinkerud
Kalsæg
Ormelien
Myrereie
Røkholt
Aaseie
Elstad
Aass
Elstadeie
Elstadeie
Smedstad
Dokken
Tønsakereie
Tønsakereie
Baadshaugbraaten
Dokkenmon
B. Værk
E. Værk
Dalum
Eidsvoll kirke 6. oktober 187275
75
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1872, uten sidenr
150
De konfirmerede samme Dag:76
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Bosted
Karl
Ludvig
Hans
Agathon
Ole
Karl August
Ole Ludvig
Hans
Karl
Christoffer
Anton
Lauritz
Julius
Ole
Ole
Hans
Christian August
Martin
Torger
Andreas
Ludvig
Kristen Axel
Pedersen
Larsen
Olsen
Paulsen
Berntsen
Amundsen
Larsen
Nilsen
Torstensen
Hansen
Gulliksen
Olsen
Gerhardsen
Andreassen
Jørgensen
Eriksen
Berntsen
Larsen
Johannessen
Knutsen
Guldbrandsen
Johannessen
Møllerhaugen
Risebrobakken
Hasler
Finstad
Bjærke
E. Station
Dønum
Borstadeie
Tønsaker
Tønsaker
Fornavn
Farsnavn
Slektsnavn
Marie
Dorthea
Petra
Berthe Christine
Jakobine
Olava
Anne Gorine
Petronelle Oline
Hermanna
Marthe
Dina
Maren Olava
Nikolaisd.
Nilsdatter
Johnsdatter
Eriksen
Steenodden
Fossum
Rolighed
Dokkenmon
Haugsflan
Bønsdalen
Finstadskoven
Aalborg
Dahl
Piger.
76
Bosted
n. Strand
Venger
Dønum
Johannessen
Johannesdatter
Hansd.
Pedersd.
Olsd.
Johnsd.
Syvertsd.
Olsdatter
hos Thoresen
Grue
Brænsmork
Baskop
Dokken
Vaalereie
Bøhn
Protokoll 4, side 162. 13. oktober, 20. Søndag etter treenighet.
151
Gyda Dorthea
Olausd.
E. Værk
1873
Eidsvoll kirke 27. april 187377
Den 4de Mai – 3die Sønd. efter Paaske78:
De konfirmerede:
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Guldbrand
Bernhard
Ole Morland
Johan
Ole
Hendrik
Karl
Bernholt
Ole
Lars
Bernt
Lars
Ole
August
Guldbrand
Olaf
Ole
Anton
Anton
Anton
Kristoffer
Edvard Julius
Nikolai
Kristian
Andreas
Oskar
Bernt
Even
Guldbsen
77
78
Slektsnavn
Johnsen
Olsen
Engebretsen
Amundsen
Pettersen
Larsen
Eliassen
Jensen
Halvorsen
Jensen
Halvorsen
Hansen
Larsen
Halvorsen
Jensen
Berntsen
Hansen
Johansen
Johansen
Knutsen
Olsen
Nilsen
Nilsen
Mortensen
Amundsen
Guldbsen
Johansen
Bertelsen
Bosted
Tønsakereie
E. Station
Aasskolen
Tønsakereie
Baarlid
Tønsakereie
Vilbergeie
Sundgaarden
Sandholt
Jøndalseie
Elstad
Jøndahlseie
Fraurud
Snesrud
Tyskerud
Vaalereie
Heireth
Brei
Stoksflo
Braaten
Saghaugen
Tyskerud
Sagmon
Sagmon
Risebrobakken
Heireth
Ladderud
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1873, side 127.
Protokoll 4, side 165
152
August
Lars
Martin
Emil
Kristian
Jens
Guldbrand
Torvald
Christian
Martin
Karl
Martin
Jakob Waldemar
Frithjof Gotthard
Nils Anton
Olaf
Erik
Jensen
Johansen
Larsen
Larsen
Olsen
Engebretsen
Xansen
Guldbrandsen
Johansen
Jensen
Pedersen
Bertelsen
Dahl
Stofer
Vaaler
Habberstad
Holsæther
Sandholtbraaten
Jødal
Hembli
Holseie
Beenrud
Haakens v: EV
Knutsen
Pedersen
Torvaldsen
Larsen
Larsen
Næss v: Dal
Jøndal
Grøndahl
Komisrud
Piger:
Fornavn
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Anne Marie
Carlotte Amalie
Andrea
Lina
Petra
Ingeborg
Olava
Marie
Anne Marie
Berthe Carine
Alette Marie
Maren Andrea
Hanna Olava
Marie
Gina Torine
Vilhelmine Matilde
Teoline Emilie
Karen
Anne
Martine
Indiana
Marie
Kristine
Maren
Olsd.
Berg
Berg
E. Station
Sundgaarden
Baarlidalen
Svangerud
Strandseie
Næsfossen
Engereie
Baarlidalen
Vilberg
Sundgaarden
Elstad
Grueeie
Strandseie
Aalborg
Fraurud
Dokkenmon
Dahl
Katterudeie
Dahl
Sætereie
Grandalen
Bokkens v: E. V.
Sagmon
Bokkens
Davidsd.
Iversd.
Johansdtr.
Hansdtr.
Olsdtr.
Engebretsdtr.
Davidsdtr.
Berntsdtr.
Hansd.
Jensd.
Andreasd.
Halvorsen
Hansdtr.
Johansd.
Nilsen
Larsd.
Gulliksdatter
Larsdtr.
Svensdtr.
Olsdtr.
Christensdtr.
Larsdtr.
153
Maren
Marie
Frøken Ida Cæcilie
Anne emilie
Mathilde
Jonette
Indiana
Amalie
Karlsdatter
Olsdtr.
Ormelien
Tomasstuen v: E. V.
Thoresen
Andersdtr.
Xansdtr.
Olsdtr.
Jensdtr.
Jensdtr.
Opsahl
Frilseth
Jøndahl
Komisrud
Røgholt
Eidsvoll kirke 12. oktober 187379
19de October, De konfirmerede80:
Drengene:
Fornavn
Farsnavn
Nikolai
Lars
Adolf
Anton
Karl
Martin Edvard
Karl Martinius
Ole
Peder
Thorvald
Thorvald
Jens Anton
Ole Torvald
Thorvald
Ole
Olaf Emil
Petter Olaf
Hendrik
Ludvik
August
Karl
Martin
Karl Vilhelm
Ole
Bernt Christian
Hansen
Andersen
Olsen
Olsen
Johansen
Haraldsen
Xfersen
Eriksen
Andersen
Engebretsen
Hansen
Andersen
Halvorsen
Christensen
Svendsen
Olsen
79
80
Slektsnavn
Bosted
Jonsbraaten
Elstadeie
Dønum
Tønsakereie
Elstadeie
Elstadeie
Sandholt
Julsrud
Julsrud
Præstbakken
Nordahlshaugen
Snesrudeie
Sundet
Fjelbergeie
Lie
Aasgaardeie
Bakke
Solem Pedersen
Syvertsen
Larsen
Andersen
Evensen
Pedersen
Johansen
Nilsen
Olsen
Løken
Braaten
Holm v: E. V.
Olsrud
Klaseie
Stavejordet
E. Værk
Krogsrud
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1873, side 131
Protokoll 4, side 169
154
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Sørine
Berthe Marie
Gorine
Karoline
Maren Olava
Oline
Elise
Karine
Petra
Marie
Thea
Martina
Josefine
Maren
Mina
Hanna
Hanna
Marie
Gorine
Emma
Gusta Mathilde
Beate Martine
Marie
Inga Jonette
Amundsd.
Nilsd.
Olsd.
Gustavsdatter
Hansd.
Xfersdatter
Andersdatter
Evensdatter
Olsd.
Xfersdatter
Torvaldsdtr.
Nilsdatter
Gundersen
Eriksdatter
Kristensdatter
Andersdatter
Hansen
Slektsnavn
Bosted
Grue-Eie
Sagmon
Venger
Venger
Jonsbraaten
Holstangen
Mortkjærnfossen
Sundgaarden
Sundgaarden
Bøhn
Dønnums-Eie
Aass
Berger Værk
Tærud
Heireth
Snesrudeie
Stenrud Snesrud
Dahl
Aass
Stavejordet
Svangerud
Snesrud
Kornelius
Klaseie
(Pedersen)
Eriksen
Lauritzsd
Johannesd.
Engebretsd.
Andersd.
Arnesd.
Pedersd.
1874
Eidsvoll kirke 19. april 187481
Fredagen, den 24de April82:
De konfirmerede d: A.
Drengene:
Fornavn
Farsnavn
Bernt
Engebretsen
81
82
Slektsnavn
Bosted
Fossum
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1874, side 133, 134
Protokoll 4, side 171-172
155
Ole
Karl
Olaus
Gustav
Ole
Martin
Lars
Anders
Oluf
Olaus
Alexander
Bernt
Lauritz
Kristian
Hans
Johan
Nils
Bernt
Karl Martin
Gotfrid
Hans
Karl
Emil
Hans
Johan
Edvard
Emil
Nikolai
Einar Sigwart
Ole
Andreas
Axel
Christian
Hans Gunnerius
Torvald
Karl Johan
Anton
Martin
Lars
Emil Julius
Ludvig
Ole
Xfersen
Xfersen
Fredriksen
Engebrets.
Olsen
Randinsen
Olsen
Andersen
Christiansen
Olsen
Olsen
Engebretsen
Hansen
Olsen
Olsen
Hermands.
Larsen
Karlsen
Karlsen
Pedersen
Olsen
Hansen
Larsen
Xstoffersen
Ingebretsen
Gustavsen
Ingebretsen
Nilsen
Guldbrandsen
Fredriksen
Hansen
Olsen
Jensen
Xansen
Olsen
Hansen
Gundersen
Gundersen
Jensen
Kyhn
Baarlidalen
Sundgaarden
Skyttersæther
Bakkehagen
Opsahl
Moen
Karstensen
Dokkenmon
Haug
Møllers
Fossum
Bønsdalen
Bønsmoen
Tønsaker
Lundsgrinden
Præstegaards Eie
Sandholtlien
Dahl
Næss
Risebrobakken
Stavejordet
Sagmoen
Berger
Saugen
Sagmon
Holm
Dokken
Solberg
Holm
Aass
Hellerud
Julsrud
Opsahl
Jøndahlseie
Jøndahlseie
Holl østre
Kjærebraaten
Røkholt
Holl
Olsen
Olsen
Kjærnsmoe
Haga
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Slekts156
Bosted
navn
Pauline Marie
Maren
Inge Marie
Maren Jonette
Inge Marie
Anne Dortea
Martine
Marie
Indiana
Anne Karine
Elise
Jonette
Kristiane
Marie
Nikoline
Anne
Marie
Marie
Klara Bergine
Nikoline Fredrikke
Marte Marie
Olava
Maren Indiana
Martine
Karoline
Berte
Jonette
Lina Matilde
Maren Oline
Lovise
Mina
Marie
Emilie
Hanna pauline
Gyda Beata
Maren Christine
Emma Karoline
Anne Marie
Marie
Anne Christine
Martinsdtr.
Andreasdtr.
Andreasdtr.
Johansdtr.
Johnsen
Grinden
Aas
Aas
Svendsen
Berntsdtr.
Johanesdtr.
Hansen
Larsdtr.
Amundsdtr. Olsdtr.
Larsdtr.
Jensdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Guldbrdtr.
Xansdtr.
Olsdtr.
Guldbrandtr.
Nilsd.
Nilsdtr.
Nilsd.
Larsdtr.
Gulliksdtr.
Gundersdtr.
Amundsdtr.
Andersdtr.
Larsdtr.
Andreasdtr.
Gundersdtr.
Pedersdtr.
Hansdtr.
Pettersdtr.
Halvorsdtr.
Larsdtr.
Olsdtr.
Andersdtr.
Hansdtr.
Gulliksdtr.
Eriksdtr.
Dokken
Jonsbraatebakken
Sundgaarden
Kalsæg
Dønumstangen
Dølehagen
Dokken
Vengereie
Løkeneie
Døliflan
Løkeneie
Østerudeie
Svangerudeie
Berger
Dokken
Sandhaugen v: Bønseie
Aasgaard
Sagmon
Askim
Frilseth
Frilseth
Braaten
Komisrud
Dahl
Baserud
Braaten
Doknæss
Amundrud
Tønsakereie
Runtom
Graven
Braaten
Steenengen
Braaten
Raaholt
Eidsvoll kirke 18. oktober 187483
83
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1874, side 135
157
Tirsdagen; den 20de October84
De konfirmerede:
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Ole
Ole
Kristian
Albert
Peder
Anton
Bernt
Hans
Bernt
Ole
Kristian
Johan
Nikolai
Arne
Oskar
Kristian
Nikolai
Peder
Ole
Ole
Gustav
Ole
Gunnerius
Lorentz
Ludvig
Gudbrand
Karl
Hans
Olsen
Nilsen
Hansen
Slektsnavn
Bosted
Ladderud
Hemlie-Eie
Lien
Lytzow
Rynning
Iversen
Hansen
Johannessen
Olsen
Karlsen
Nilsen
Larsen
Svensen
Eriksen
Larsen
Nilsen
Berntzen
Xfersen
Olsen
Gudbrandsen
Olsen
Gundersen
Jensen
Nilsen
Larsen
Hans
Olsen
Svangerud
Glabak
Bjerke
Heireth
E. Værk
Vengermon
Haugsflan
Hellerud
Sundbye
Trollerud
Doknæss
Lesja
Lesja
Liinløkken
Elstadeie
Utsjøn
Hagaeie
Komisrud
Dahlen
Smedstad
Lund: E: V
Finstad
Piger:
Fornavn
Farsnavn
Erike
Gina
84
Slektsnavn
Rynning
Manderud
Protokoll 4, side 176
158
Bosted
Jenny
Andrea
Gunnerius
Jørgine
Laura
Josefine Marie
Martine
Karine
Alette Laura
Kamilla
Bollette
Bolla
Karoline Amalie
Josefine
Marthea
Maren
Andrine
Petra
Marie
Konstanse
Oline
Hanna
Indiana
Oline
Nikoline
Karoline
Karen
Helene
Hanna
Hendriksen
Olsdtr.
Gundersen
Olsdtr.
Olsdtr.
Xstiansd. Xfersd.
Larsdtr.
Johannesdtr.
Iversdtr.
Olsdtr.
Villiamsdtr.
Nilsdtr.
Guldbrd.
Martinsdtr.
Xansdtr.
Paulsdtr.
Andreasdtr.
Hansdtr.
Olsdtr.
Karlsdtr.
Martinsdtr.
Johansdtr.
Larsdtr.
Torgersen
Hansdtr.
Kristensdtr.
Johannesdtr.
Xstiansdtr.
Olsdtr.
Frilsetheie
Hagaeie
Langvæg
Dokken
Opsahl
Opsahlengen
Vardrum
Styreneie
Askim
Aalborgeie
Svangerud
Dølie
Sagmon
Sagmon
Sagmon
Stenodden E. V.
E. V.
Myrvold
Vengermon
Haget
Vengereie
Braaten
Bækkedahl
Hagaeie
Heiretheie
Bjørnsrud
Heiretheie
Skyttersæther
1875
Eidsvoll kirke 18. april 187585
Samme Dag de konfirmerede
25de April86:
Drengene:
Fornavn
85
86
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1875, side 136
Protokoll 4, side 178
159
Hans Fredrik
Søren
Frithjof
Anders
Hans
Ludvig
Johan
Johan
Allik
Frans
Christian
Anders
Olaus
Hans
Johan
Ole
Ole
Ole
Even
Haakon
Gunder
Hansen
Kaspersen
Amundsen
Jørgensen
Andersen
Andreassen
Hansen
Hansen
Karlsen
Nilsen
Hermandsen
Johansen
Jensen
Larsen
Hansen
Halvorsen
Jensen
Johans.
Amundsen
Andreassen
Abrahamsen
Igelsrud
Sundgaarden
Sagmon
Borlidalen
Svenskerud
Opsahl
Opsahl
Elstad
Elstad
Ladderud
Heireth
Hasler
Utsjøn
Solberg
Aspelien
Sundet
Sundet
Dokken
Heireth
Jøndahl
Vaaler
Habberstad
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Hanna
Agnethe Carine
Marte Marie
Marte Marie
Laura
Teoline
Maren
Kristine
Emma
Hanna
Gunda
Ingeborg Christine
Marte Marie
Mariane Kristine
Xfersdtr.
Slektsnavn
Johannessen
Berntsdtr.
Kristiansdtr.
Johannesdtr.
Nilsdtr.
Martiniusdtr.
Berntsdtr.
Halvorsdtr.
Abrahamsen
Olsdtr.
Johannesdtr.
Bosted
Baadshaugtangen
Klokkerboligen
Jøndahl
Sagmon
Heireth
Dahl
Sagmon
Dokkenmon
Jøndahlssæther
Vilbergsbroten
Habberstad
Holen
Stoksflo
Bertelsen
Eidsvoll kirke 7. november 187587
87
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1875, side 137
160
Konfirmanderne 14d Novbr.88
Drengene:
Fornavn
Farsnavn
Karl
Bernt
Olaf
Martin
Johannes
Jens
Jens
Hans
Olaf
Olaf
Lars
Lars
Ole
Ole Sigwart
Hans
Magnus
Nikolai Peton
Guldbrand
Ludvig
Ole
Lars
Eliot
Edvard
Johan
Karl
Anton
Adolf
Olaf
Anton Andreas
Ole
Ludvig
Hans Jakob
Edvard
Hans
Martin
Johan Anton
Hendrik
Gustav
Johan
Ole
Engebrethsen
Borgersen
88
Slektsnavn
Nordbye
P.
Hendriksen
Andersen
Olsen
Eriksen
Hansen
Olsen
Olsen
Xfersen
Davidsen
Halvorsen
Paulsen
Karlsen
Andreassen
Larsen
Jensen
Johansen
Olsen
Olsen
Pedersen
Halvorsen
Xstensen
Engebretsen
Andersen
Davidsen
Olsen
Andersen
Hansen
Olsen
Olsen
Olsen
Hansen
Olsen
Hansen
Evensen
Xansen
Pedersen
Dokkenmon
Bosted
Hundsebidt
E. Station
Asper
Møllerhaugen
Baadshaug
Aass
Dokken
Dokken
Dokken
Finstadeie
Bøhn
Finstad
Døli
Aaseie
Finstad
Dokkenmon
Jøndalseie
Elstad
fra Xania
Røisieie - Blakisrud
Vaaler
Sundgaarden
Trollerud
Jøndalseie
Guldværket
Holseie
Utsjøn
Mortkjærnfossen
Bokkens
Holm
Venger
Heiretheie
Raaholt
Dahl
Raaholt
Dalen
Raaholt
Dønum
E. Værk
Protokoll 4, side 182
161
Christian
Ole Johan
Paul
Hans Jakob
Ole
Hans Jakob
Olsen
Hansen
Eriksen
Olsen
Andreassen
Olsen
Heireth
Dahl
Søndre Strand
Strand
Strand
Raaholt
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Annette Johanne
Allette Indiana
Milla
Indiana Martine
Mina Audine
Martine
Marie
Dina
Karen Lovise
Gurine Marie
Olava
Karen Emilie
Marie
Hilda Kristine
Hanna Karoline
Mathilde
Mathilde
Dorthe
Maren Olava
Maren Gorine
Hanna Mathilde
Karoline
Maren
Helga
Gina Martine
Laura
Karoline
Laura
Olsdtr.
Berntsdtr.
Jensdtr.
Syversdtr.
Hansdtr.
Hansdtr.
Iversdtr.
Svensdtr.
Larsdtr.
Knutsdtr.
Johannesdtr.
Eriksdtr.
Larsdtr.
Olsdtr.
Hansdtr.
Guldbrandsdtr.
Nilsdtr.
Monsdtr.
Hansdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Nilsdtr.
Slektsnavn
Halvorsen
Xansdtr.
Paulsdtr.
Olsdtr.
Halvorsdtr.
Bosted
Dal
Styren
Blægstad
Jøndalseie
Finstadbroten
Opsahl
Vaalereie
Grandalen
Holsæther
Finstadeie
Aspelibakken
Holsæther
Piro
Trollerud
Vardrumseie
Fransstuen
Sagmon
Bræi – Næs
Borstadeie
Bønseie
Morkhagen
Tisløfhagen
Lysaker
Aalborg
Opsahl
Dokken
Liinløkken
Hellerud
1876
Eidsvoll kirke 23. april 187689
89
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1876, side 138
162
De konfirmerede i d. A.
7de mai90
Drenge:
Fornavn
Petter
Erik
Bernt
Olaf Gustav
Fredrik
Gustav Adevold
Even
Haakon
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Berg
Sundgaarden
Borlidalen
Heireth
Holm
Sundgaarden
Snesrud
Baadshaug
Heiretheie
Jensen
Gjestsen
Olafsen
Hansen
Jonassen
Guldbrandsen
Xstensen
Fornavn
Farsnavn
Allette Olava
Marie
Thea
Gorine Ulrika
Aagot
Johanne
Mina
Helene
Karen Martina
Anna Gorine
Mathilde
Indiana
Ida
Nikoline Marie
Maren Olava
Indiana Marie
Marie
Andreasdtr.
Larsdtr.
Jonsdtr.
Gustavsdtr.
Slektsnavn
Bosted
Elstadeie
Dønum
Dønum
Sagmon
Kjelsen
Berntsdtr.
Hendriksdtr.
Halvorsdtr.
Nilsdtr.
Guldbrandtr.
Nilsdtr.
Hansdtr.
Johansen
Berntsdtr.
Gundersdtr.
Haralsdtr.
Olsdtr.
Manderud
Løk
Kroghagen
Aasgaard
Heireth
Fuglerudmon
Fuglerud
Brei
Sundg.
Tjærebraaten
Elstadbækken
Engereie
Eidsvoll kirke 22. oktober 187691
Langset kirke 5. november 187692
90
Protokoll 4, side 184
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Klokkerbok nr. I 3 (1871-1877), Konfirmerte 1876, side 139
92
Akershus fylke, Eidsvoll i Eidsvoll, Ministerialbok nr. 3 (1882-1895), Ekteviede 1891, side 42, Thora
Ulvin og side 46, nr. 17.. Ole Peter Olsen
91
163
Fredagen – 27de October93:
Konfirmanderne:
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Jens
Ludvig
Christian
Jens
Ludvig
Lars Allik
Lars
Christian
Haakon
Christian
Martin
Anton
Ole
Lauritz
Johan
Ole Siegwart
Ole
Hans Kristian
Ole
Gunder
Nikolai
Ole Petter
Edvard
Anton
Ole
Karl Andreas
Hans
Hans Ludvig
Theodor
Emil
Haakon
Johan
Anders
Julius
Hans
Karl August
Hans
Gustav Adolf
Hansen
Olsen
Pettersen
Fredriksen
Olsen
Nilsen
Andersen
Iversen
Johannessen
Hansen
Olsen
Iversen
Gundersen
Hansen
Olsen
Larsen
Engebretsen
Hansen
Hansen
Knutsen
Arntsen
Nilsen
Engebretsen
Andersen
Jensen
Pedersen
Borgersen
Olsen
Andersen
Olsen
Jensen
Olsen
Larsen
Gundersen
Johansen
Karlsen
Olsen
93
Slektsnavn
Bosted
Næsfossen
Sagmon
Tyskerud
Sandhaugen
Aaseie
Sagmon
Aaseie
Heireth
Blakisrud
Vangen v: Guldværket
Svangerud
Svangerud
Haslereie
Løken
Pladsen v: E. V.
E. V.
Præstbakken
Jonsbraaten
Borlidalen
Borlidalen
Vengermon
Lund V: E. V.
E. Værk
E. Værk
Jonsrud
Guldværkskolen
Baarlideie
Sundgaarden
Værket
Dølie
Frilseth
Frilseth
Løken
Sinkerud
Vardrum
Moestue
Hendriksen
Protokoll 4, side 188
164
Blægstad
Elverhøi
Otto
Johan
Hans Christian
Andreassen
Andersen
Johannessen
Storbraaten
Dahl
Dahl
Piger:
Fornavn
Farsnavn
Inga Indiana
Anne Marie
Christine
Anne Marie
Laura
Sina
Julie Antonette
Martine
Maren
Maren Hendrike
Anne Marie
Elen Martine
Mina Karoline
Helga
Martine
Maren
Hanna
Anne Marie
Emma Mathilde
Marie
Hanna
Josefine Martine
Mathilde
Matea
Maren Kristine
Martine
Oline
Karoline
Mathilde Amalie
Hedvig
Christine
Marie Emilie
Jonette
Anne Marie
Martine
Anne Marie
Karen
Dina
Evensdtr.
Guldbrandsdtr.
Arntsdtr.
Halvorsdtr.
Xfersdtr.
Olsdtr.
Larsdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Larsdtr.
Johannesdtr.
Xfersdtr.
Xfersdtr.
Halvorsdtr.
Nilsdtr.
Johannesdtr.
Hansdtr.
Andreasdtr.
Iversdtr.
Olsdtr.
Mortensdtr.
Iversdtr.
Fredriksdtr.
Olsdtr.
Siegwartsdtr.
Larsdtr.
Christiansdtr.
Olausdtr.
Pedersdtr.
Andreasdtr.
Eriksdtr.
Pedersdtr.
Olsdtr.
Johannesdtr.
Larsdtr.
Hansdtr.
Torvaldsdtr.
Slektsnavn
Bosted
Olsrud v: E. V.
Tønsakereie
E. Værk
E. V.
Bøhn
Præstegaardseie
Graven
Haug
Fjeldhammer
Snesrud
Læsjebroten
Skovseth
Næseie
Kyhn
Østbye
Brændtangen
Børnehjemmet
Børnehjemmet
Styren
Vaalereie
Søndre Berger
Sagmon
Svangerud
Løkenvangen
Løkenmon
Doknæss
Vestenghagen
Raaholtmon
Braaten v: E. V.
Braaten
Dønumsflan
Tærud
Dokken
Rikardsbroten
Vangen
Læsjebraaten
Græslien
Dønums-Eie
165
Martine
Martine
Marie
Eleonore
Petra Oline
Indiana
Idda
Anne Mathilde
Anne Josefine
Gina
Bergithe
Thore
Kristine
Karoline Albertine
Emma Josefine
Jensdtr.
Olsdtr.
Hansdtr.
Komisrud
Tronsbraaten
Julsrud
Dokken
Tønsakereie
Elstadeie
Dølie
Døli
Baadshaugeie
Aasskolen
Hammerstad
Tønsaker
Tønsaker
Fraurud
Bækkehagen
Hultgren
Halvorsdtr.
Larsdtr.
Nilsdtr.
Berntsen
Toresdtr.
Olsen
Olsen
Thorstensen
Hansdtr.
Hansdtr.
Nilsdtr.
1877
Eidsvoll kirke 7. oktober 187794
Langset kirke 21. oktober 187795
Fredagen – 12te October96:
Confirmanderne d. Dag:
Drenge:
Fornavn
Martin Sigwart
Julius
Hans
Bernhard
Thore Nils
Ole Vins
Julius
Anton
Hans Christian
Gustav
Ole Andreas
Farsnavn
Slektsnavn
Bosted
Manderud
Johnsen
Hansen
Engebretsen
Borlid
Borlid
Borlid
Thoresen
Hansen
Hansen
Hermandsen
Olsen
Davidsen
Martinsen
Smedstuen
Nordahlshaugen
Haslereie
Løkeneie
Dalen v: E. V.
Sagmon
94
Akershus fylke, Eidsvoll, Ministerialbok nr. 1 (1877-1881), Konfirmerte 1877, side 144 og 148
Akershus fylke, Langset i Eidsvoll, Klokkerbok nr. II 2 (1877-1897), Konfirmerte 1877, side 81
96
Protokoll 4, side 193-194
95
166
Ole
Axel Frithjof
Edvard
Johan Einar
Ludvig Olaf
Karl Gustav
Hans
Torsten
Axel Johan
Martin
Karl Edvard
Olaf
Ole
Otto Haakon
Albert Edvind
Johan
Martin
Hans Martin
Ole Petter
Anton
Lars
Anton
Amund
Ole Christian
Christian
Karl
Ole Sigvart
Jens
Karl Martin
Axel
Gunder
Peder
Anders
Petter Martin
Ole
Hans
Lauritz
Johan
Karl
Ole
Johan Bernhard
Ludvig
Johan
Johannes Olaf
Olaf
Oskar Fredrik
Ole Christian
Ole Halfdan
Berntsen
Martinsen
Olsen
Johannessen
Olsen
Guldbsen
Johansen
Torkildsen
Olsen
Johansen
Guldbsen
Olsen
Larsen
Olsen
S. Berger
Sagmon
S. Berger
Ormelien
Holen v: E. V.
Braaten v: E. V.
Jonsbraaten
Finsbraaten
Elstad
Elstad
Elstad
Sundgaarden
Grue
Blekeberg
E. S.
Tønsakereie
Vardrumseie
Solberg
E. Station
Johnsen
Pettersen
Hansen
Jensen
Larsen
Andreassen
Larsen
Larsen
Amundsen
Olsen
Larsen
Jensen
Jensen
Hansen
Xfersen
Walberg
Holseie
Karlsæg-Eie
Dønumseie
Enden
Styren
Katterudeie
Jøndalseie
Aass
Dokkenmon
Sundgaarden
Haugsflan
Lie
Styren
Fuglerudsmon
Hansen
Larsen
Svendsen
Hansen
Hansen
Nilsen
Johansen
Martinsen
Jensen
Martinsen
Martinsen
Hansen
Olsen
Jørgensen
Johannessen
Syvertsen
Larsen
Antonsen
Larsen
Moestue
Stoksflo
Haget
Jeskerud
Karlsæg
Karlsæg
Lien
Julsrud
Svenskerud
E.V.
Finstad
Sagmon
Borstad
167
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Anne Marie
Anne
Lovise
Anne Helene
Caroline
Gusta Martine
Allette
Lina
Gina
Marie Lovise
Gina
Johanne
Maren
Karoline
Kamilla
Olava
Indiana
Jonette
Maren Hendrikke
Lovise
Inge Marie
Martina
Josefine
Anna
Anne
Martine
Lina Marie
Maren
Dina Marie
Martine
Emma
Theodora Marie Kathrine
Marie
Berte Marie
Maria
Inger
Lina
Helmine
Maren Jonette
Andrea
Indiana
Johansdtr.
Martinsdtr..
Xfersdtr.
Andersdtr.
Martinsdtr.
Olsdtr.
Haralsdtr.
Guldbrandsdtr.
Olsdtr.
Larsdtr.
Gundersdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Xansdtr.
Nilsdtr.
Slektsnavn
Bertelsen
Johannesdtr.
Olsdtr.
Hansdtr.
Andersdtr.
Nilsdtr.
Johannesdtr.
Gunerusdtr.
Markusdtr.
Nilsdtr.
Nilsdtr.
Mikkelsdtr.
Larsdtr.
Olsdtr.
Karlsen
Bernsdtr.
Bosted
Heireth
Lie
Borlidal
Borlidal
Styreneie
Grue
Dønum
Smedstuen
Hasler
Piro
Frilsetheie
Børnehjemet
Dølie
Sagmon
Sagmon
E. Station
Aaseie
v. Aass
Fraurud
Frilseth
Solbakken
E. Station
E. Station
E. Station
Aass øvre
Dokkensvingen
Heiretheie
Aspelien
Næss
Bøhnsmon
Dokkenmon
Berg
Andersdtr.
Hansdtr.
Andreasdtr.
Knutsdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Jonsdtr.
Olsdtr.
Andersdtr.
Opsahlengen
E. Værk
Bønsdalen
Bønsdalen
Tisløfhagen
Baadshaugdalen
Utsjøn
Rikardsbraaten
Fuglerud
168
Thea
Karoline
Berthe Marie
Thea
Gusta
Maren Kristine
Ellen Marie
Inga Mathilde
Maren
Gorine
Milla Lovise
Marie
Andrea
Marthe Christine
Martine
Larsdtr.
Martinsdtr.
Johansdtr.
Ingebretsdtr.
Olsdtr.
Xansdtr.
Hansdtr.
Halvorsdtr.
Hansen
Hansdtr.
Larsdtr.
Styreneie
Heiretheie
Bjørnsrud
Holtet v: Dahl
Kroghagen
Furulund
Guldværket
Sundet
Steenengen v: Rolighed
Steenengen
Fredrikkes v: E. V.
Guldbrandsen Aalborg
Løkenvangen
Stavejordet
Aass
Olsdtr.
Larsdtr.
Nilsdtr.
1878
Eidsvoll kirke 13. oktober 187897
Langset kirke 20. oktober 187898
Thorsdag – 17de – Octobr99.
De konfirmerede:
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Ole
Gustav
Martin Lauritz
Ludvig Oskar
Lars
Gunder
Ole
Ole
Johan Hans
Ole Christian
Petter
Halvorsen
Pedersen
Nilsen
Engebrets.
Borgersen
Nikolaisen
Hansen
Arnesen
Nilsen
Xansen
Johannessen
Slektsnavn
Bosted
Skyttersæther
Skyttersæther
Sagmon
Guldværket
Tærud
n. Strand
Julsrud
Vengermon
Sagbygningen
fra Xania
Vestengen
97
Akershus fylke, Eidsvoll, Ministerialbok nr. 1 (1877-1881), Konfirmerte 1878, side 157 og 161
Akershus fylke, Langset i Eidsvoll, Klokkerbok nr. II 2 (1877-1897), Konfirmerte 1878, side 83
99
Protokoll 4, side 200-201
98
169
Oskar
Halvor
Christian
Hans
Thorstein
Ole Teodor
Edvard
Hans
Olaf
Christian
Karl
Adolf
Martin
Nikolai
Karl Ragnvald
Julios
Martin
Johannes
Jens Martin Morland
Lars
Torvald
Karl
Johan Magnus
Ludvig
Kristian
Ole
Bernt
Olaf
Ole Edvard
Ludvig
Bernt Martin
Bernhard Anton
Kristian
Ole Vilhelm
Nils
Petter Olaf
Anton
Gunder
Harald Nikolai
Johan
Gustav
Amund
Engebret
Anton
Jens
Petter
Julius
Karl Ragnvald Valdemar
Olsen
Larsen
Jensen
Hansen
Olsen
Olsen
Olsen
Andreassen
Johannessen
Siegvartsen
Andersen
Berntsen
Olsen
Guldbrands.
Xstensen
Olafsen
Hansen
Johannessen
Olsen
Olsen
Davidsen
Svendsen
Svendsen
Engebrets.
Paulsen
Olsen
Hansen
Jensen
(Pedersen)
Olsen
Olsen
Olsen
Olsen
Karstensen
Olsen
Olsen
Olsen
Gundersen
Hansen
Pedersen
Larsen
Olsen
Gulliksen
Guldbrandsen
Olsen
Johannessen
Andersen
Larsen
Karlstad v:
Karlstad v:
Langvæg
Borlid
Sandholt
Sundgaarden
Sundgaarden
Sundgaarden
Skovseth
Doknæs
Jøndahlseie
Vaalereie
Bokkens v: E. V.
Væverbakken
Skovset
E. Værk
Fraurud
Klokkergaarden
Aaseie
Døli
(Bøhn)
Bøhn
Vengerfladen
Dokken
Bøhnsmon
Storbraaten
Skovseth
Brænsmorkhagen
Bønsdalen
Engereie
Frilsetheie
Graven
Dahl
Dahl
Dahl
Myrers Eie
VardrumsEie
Myrer
Dokken
Aas
Aasgaard
Askim
Fransstuen E. V.
Bøhn
Bønsdalen
Haget
Grinden
170
Kristian
Even
Kristian
Indian
Amund Severin
Anton
Lauritz
Alexander
Olaf
Gustav
Svendsen
Eriksen
Olsen
Olsen
Hansen
Nilsen
Christofersen
Hansen
Johansen
Guldbrandsen
Hellerud
Aas
Finstad
Fuglerud
Stenerud
Haga
Bøhn
Heireth
Fuglerudmon
Snesrud (Græslien)
Piger:
Fornavn
Farsnavn
Slektsnavn
Mathilde
Anne Christine
Marie
Laura
Hilda Josefine
Oline
Oline
Inge
Mina
Hanna Mathilde Martine
Hanna Christine Vilhelmine
Amalie
Gina Alvilde
Lina
Ida Marie
Hanna Olava
Anna Martine
Marte Marie
Lina Sofie Caroline
Marie
Anne
Maren Olava
Berte Marie
Marie
Olava
Marie
Helga
Hilda Emilie
Anne
Hanna Mathilde
Hilda
Christiansdtr.
Xansdtr.
Guldbrandsdtr.
Larsdtr.
Hansdtr.
Nilsdtr.
Eriksdtr.
Jensdtr.
Larsdtr.
Olsdtr.
Evensdtr.
Halvorsdtr.
Nilsdtr.
Xansdtr.
Paulsdtr.
Halvorsdtr.
Olsdtr.
Hansdtr.
Martinsdtr.
Xansdtr.
Hansdtr.
Olsdtr.
Xansdtr.
Jensdtr.
Johannesdtr.
Evensdtr.
Larsdtr.
(Halvorsen)
Hansen
Davidsdtr.
Larsdtr.
Dorph
171
Bosted
Holsæther
Opsalengen
Alfs`s
Braaten
Lund v: E. V.
E. Værk
Tærud
n. Strandseie
E. Værk
E. Værk
Sagmon
S. Berger
Sagmon
Aalborg
Fraurud
S. Strand
Aaseie
Jonsbraaten
Børnehj.
Ormelien
Opsahl
Vangen
Aspelien
Solberg
Solberg
Blægstadeie
Holl
Sundgaarden
Hundsebidt
Dønum
Thora Elisabeth
Petra
Mathilde
Laura Josefine
Else Marie
Martine
Dorte
Inga Mathilde
Inge Marie
Maren Indiana
Hilda Marie
Maren Olava
Anna Martine
Indiana
Jenni Konstance
Anne
Anne
Mathilde Karine
Anne Marie
Martine
Anne
Maren Oleane
Maren Christine
Gina Martine
Marie
Martine
Marie
Nilsen
Berntsdtr.
Andreasdtr.
Olsdtr.
Larsdtr.
Olsdtr.
Torersdtr.
Karlsdtr.
Hansdtr.
Engebretsdtr.
Olafsdtr.
Johansdtr.
Larsdtr.
Knutsdtr.
Martinsdtr.
Olsen
Olsdtr.
Olsdtr.
Larsdtr.
Olsdtr.
Nilsdtr.
Xansdtr.
Hansdtr.
Nilsdtr.
Xansdtr.
Hermandsdtr.
Hansdtr.
Sundgaarden
Dokken
Styreneie
Elstad
Vaaler
Baadshaugeie
Klokkerengen
Aasgaard
Jøndahlssæther
Braaten
Vardrum
Kinn
Kinn
Røgholt
Sten Risebrobak.
Solberggraven
Ladderud
Holsæther
Raaholt
Fuglerud
Brobakken
Venger
Lysaker
Amundrud
Lundsgrinden
Tømte
1879
Langset kirke 12. Oktober 1879100
Eidsvoll kirke 19. oktober 1879101
Onsdagen den 22de October102:
Konfirmanderne:
Drengene:
Fornavn
Farsnavn
Slekts-
100
Bosted
Akershus fylke, Langset i Eidsvoll, Klokkerbok nr. II 2 (1877-1897), Konfirmerte 1879, side 86
Akershus fylke, Eidsvoll, Ministerialbok nr. 1 (1877-1881), Konfirmerte 1879, side 169 og 174
102
Protokoll 4, side 206-207
101
172
navn
Alf
Martin
Frithjof
Andreas
Hans
Karl Julius Edvard
Hans
Lars
Ole
Hans Andreas
Edvard
Martin
Martin
Kristian
Even
Filip
Karl Ludvig
Karl Anton
Johannes
Frithjof
Julius
John
Johan Peton
Hans Martin
Karl
Ole Ludvig
Martin
Isak
Karl
Ole
Jens
Hans Jakob
Christian
Peder
Anton
Johan Nikolai
Karl
Lars
Karl
Peter Kristofer
Sigwart
Guldbrand
Gustav
Karl Martin
Karl Ludvig
Ole Grøndahl
Gottfried Martinius
Hansen
Haakensen
Larsen
Hansen
Gundersen
Juliussen
Olsen
Larsen
Andreassen
Andersen
Hansen
Hansen
Olsen
Olsen
Larsen
Hansen
Olsen
Jensen
Jakobsen
Fredriksen
Guldbrandsen
Johnsen
Andreassen
Larsen
Nilsen
Halvorsen
Berntsen
Johannessen
Johansen
Olsen
Christofersen
Halvorsen
Olsen
Hagbartsen
Syvertsen
Karlsen
Andersen
Nilsen
Nilsen
Th.
Christiansen
Larsen
Jensen
Xfersen
Johansen
Larsen
Julsrud
Aalborgeie
Aalborgeie
Aalborg
Frilsetheie
Bjærke-Eie
Dokkenbraaten
Sagmon
SnesrudEie
Borlidal
Brobakken
Furulund v: E. V.
Myren v: E. V.
Haug
Askim
Nordahlshaugen
Tisløfhagen
Skovsethagen
Myrersameien
Sundgaarden
Dalum
Tønsaker
Tønsaker-Eie
Grue
Fossumhagen
Røshagen v: Braaten E. V.
B. Værk
Bønsdalen Raaholt
Stoksflo v. Heireth
Døli
Næs-Eie
GrøndalsEie
Liinløkken
Grue-Eie
Frilsethtangen
Raaholthaugen
Løken
Aas-Eie
Sagmon
Schowroe
Johnsen
173
Finbraaten
Finbraaten
KatterudEie
EngerEie
tønsakerEie
GrøndahlsEie
E. Station
Kristian
Fredrik
Karl Oskar
Christian Otto
John
Syvart
Jens
Filip
Anton
Hans
Nikolai
Johan
Hans
Karl Johan
Herman
Lars
Sigvart
Hans Christian
Oskar
Hagbart
Karsten Gustav
Olaf Peton
Kristian
Peder
Ole Martin
Karl Kristian Ludvig
Karl Olaf
Peder
Christian
Anton
Lars
Andreassen
Engebretsen
Kristensen
Larsen
Guldbrandsen
Andersen
Johnsen
Kristensen
Pettersen
Olsen
Hansen
Jørgensen
Larsen
Gaarder
Kristiansen
Nilsen
Andersen
Guldbrandsen
Ottosen
Hansen
Olsen
Johannessen
Nilsen
Olsen
Amunds.
Olsen
Hansen
Berntsen
Amundsen
Olsen
Pedersen
Baadshaug
E. Station
Aalborg
Finstad-Eie
Finstad-eie
Aas
Aas
E. Værk
Tyskerud
Aas-Eie
Hamerstad
Aas
Jonsrud
Sundgaarden
Sagmon
Aas
Smestad
B. V.
Heireth
Fuglerud
Blekeberg
Sandholteie
Haga-Eie
Heireth
Grueeie
Styren-Eie
Holsæther
Græslien
Dønum
Snesrud
Trollerud-Eie
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Maren
Lydia Haakine
Oline
Marie
Maren Olava
Karoline
Laura
Martina
Kristine
Martina
Andreasdtr.
Halvorsdtr.
Hansdtr.
Jørgensdtr.
Andreassen
Iversdtr.
Engebretsdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Engebretsdtr.
Slektsnavn
Bosted
S. Strand
Jøndahlseie
Doknæss
Svenskerud
Stenodden v: E. V
Heireth
Holtet v: Dal
Heireth
Heireth
Borlid
174
Oline
Gorine
Berthe Marie
Anne Marie
Hanna
Olava
Kristine Oleane
Josefine Katrine
Maren.
Lovise
Petra Bernhardine
Hanna
Maren Martine
Andrea Mathilde
Maren Kristine
Marte
Elise Fredrikke
Laura
Maren Olava
Christine
Petra
Andrea
Sofie Emilie
Gusta Mathilde
Magna Otilia
Olava
Oleane
Karen Mathea
Thea
Josefine
Lina
Inga Amalia
Martina
Emma Martine
Maren Oline
Maren Dorthea
Olava
Gurine (Karine?)
Oline
Anne Amalie Karoline
Berthe Marie
Gunda
Marie
Inga Petronelle
Mina
Marie
Albertine
Hilda Cathrine
Olsdtr.
Johansdtr.
Hansdtr.
Jonsdtr.
Nilsdtr.
Johannesdtr.
Hansdtr.
Halvorsdtr.
Olsdtr
Larsdtr.
Nikolaisdtr.
Hansdtr.
Hansdtr.
Andreasdtr.
Andersen
Johnsdtr.
Berntsen
Larsdtr.
Borgersdtr.
Halvorsdtr.
Evensdtr.
Johannesdtr.
Xansdtr.
Jakobsdtr.
Andreasdtr.
Andreasdtr.
Andreasdtr.
Gustavsdtr.
Hansdtr.
Hansdtr.
Berntsdtr.
Johnsdtr.
Andreasdtr.
Xfersdtr.
Larsdtr.
Larsdtr.
Jensdtr.
Evensdtr.
Halvorsdtr.
Johansdtr.
Olsdtr.
Pedersen
Paulsdtr.
Olsdtr.
Fredriksdtr.
Larsdtr.
Torvaldsdtr.
Steffensdtr.
175
Heireth
Bjørnsrud
Grueeie
Grueeie
Karlsstuen
E. Værk
B. Værk
Sunna
Sagmon
Aaseie
Tronsbraaten
Fraurud
Borlidal
Borlidal
Borlidal
DønumEie
Borlidal
Kjensmoe
Borlid-Eie
Børnehjem
Børnehjem
Børnehjem
Aas
Lilleaas
Sundgaard
Aasbakken
Lindløkken
Egger
Bønsdalen
Bønsdalen
Døli
Julsrud
Frilseteie
Millidalen
E. Værk
Haugsflan
Komisrud
Blakisrud
Græslien
Kinn
FrilsethEie
Guldværket
Døli
Frilsetheie
Sanhaugen
Vaaler
Dønumseie
Dokken
Martine
Berte Marie
Hansdtr.
Berntsdtr.
Furulund
Lesja
1880
Langset kirke 10. Oktober 1880103
Eidsvoll kirke 17. Oktober 1880104
Onsdagen 20de October105:
De konfirmerede:
Drenge:
Fornavn
Farsnavn
Carl Martin
Gustav Adolf
Carl
Anton
Martin
Ingvold
Bernt Christian
Eve Marius
Albert Konrad
Hugo
Jørgen Gregorius
Hans August
Gudbrand
Lars Petter
Hans
Jens
Alexander
Ole Ludvig
Ole
Anton
Ole
Ole
Jens
Ferdinand
Olsen
Hansen
Svendsen
Gulliksen
Larsen
Andreassen
Edvardsen
Edvardsen
Slektsnavn
Hansen
Pedersen
Bosted
S. Berger
S. Berger
Grandalen
Askim
Raaholthaugen
Doknæs
Styreneie
Styreneie
Millidalen
Borlitangen
Bertelsen
Xfersen
Andreassen
Larsen
Guldbrandsen
Jensen
Ingebretsen
Jensen
Johansen
Guneriussen
Haraldsen
Nikolaisen
Jonsen
Johannessen
Bjærkehagen
Tønsakereie
Røkholteie
Elstadeie
Røkholt
Raaholt
Vardrumseie
Vardrum
Trollerud
Dønum
Tronsbraaten
Dokken
Dokken
103
Akershus fylke, Langset i Eidsvoll, Klokkerbok nr. II 2 (1877-1897), Konfirmerte 1880, side 88.
Akershus fylke, Eidsvoll, Ministerialbok nr. 1 (1877-1881), Konfirmerte 1880, side 181 og 186
105
Protokoll 4, side 214-216
104
176
Bernt
Ludvig
Olaf Adolf
Carl Johan
Carl
Olaf
Gustav Adolf
Christian
Karl Johan
Karl
Ole
Ludvig
Axel
Christian
Olaus
Edvard
Johan Edvard
Carl
Halvor
Nils
Johannes
Lars
Christian
Ole
Martin
Karl
Christofer
Christen Dahler
Isak Kold
Ole Martinius
Arnt Fredrik
Johan
Jens
Hans Martin
Christian Fredrik
Andreas
Karl Jalmar
Jens Gustav
Hans
Even
Hans
Peder Jalmar
Anton
Johannes
Markus
Haakon
Ole
Karl Johan
Olsen
Davidsen
Lauritzen
Hansen
Hermandsen
Jensen
Johnsen
Karlsen
Olsen
Halvorsen
Nikolaisen
Larsen
Danielsen
Larsen
Jensen
Olsen
Larsen
Christiansen
Karlsen
Guldbrandsen
Andersen
Svendsen
Svendsen
Sigvartsen
Olsen
Larsen
Xfersen
Venger
Mortkjærn-Bakken
Skyttersæther
Smedstuen
Hasler
Dahl
Maa
Ladderud
Steen
Haga
n. Strand
Styreneie
Holm v: E. Værk
Aaseie
E. Station
Erlandsen
Vestenghagen
Vengerbakken
Raaholt
Bogsrud
Opsahl
Lie
Lie
Doknæs
Erlandsen
Fredrikkes v: E. V.
Aalborg
Larsen
Olsen
Madsen
Pedersen
Xfersen
Hansen
Xfersen
Hendriksen
Guldbrands.
Martins
Larsen
Olsen
Hansen
Kristensen
Larsen
Johannessen
Andersen
Pedersen
Fredriksen
Xansen
Hansen
Halvorsen
Pettersen
Halvorsen
177
E. Station
Dokken
Morkeie
Borlidahlen
Borlidalen
Styren
Elverhøi
Baadshaug
Sagmon
Holsæther
Fredrikkes v: E. V.
Frilseth
Aalborg
Graven
Vangen
Opsahl (Grøndalen)
Tønsakereie
Løkenvangen
Lilledønum
Fuglerud
Otto Adolf
Martin
Olsen
Berntsen
Braaten v. E. V.
Græslien
Pigerne:
Fornavn
Farsnavn
Mina Olava
Hanna
Karoline Oleane
Agnes
Emma
Martine
Maren Leane
Christine Oleane
Mathilde
Olava
Emma
Hilda
Thea
Berte Marie
Marie
Anna
Mina Olava
Gunda Jørgine
Marte
Marie
Dortea
Marte Marie
Albertine
Anne Marie
Anna
Valborg Terecie
Laura Thora
Laura
Marie
Kristine
Olava
Mina Albertine
Caroline Marie
Andrine
Mathilde Amalie
Marie
Lina
Thea
Julie
Fredriksdtr.
Hansdtr.
Hansdtr.
Slektsnavn
Hansen
Hansen
Olsdtr.
Larsdtr.
Hansdtr. Hansdtr.
Paulsdtr.
Hansdtr.
Bertelsen
Hansdtr.
Olsdtr.
Larsdtr.
Martinsdtr.
Martinsdtr.
Olsdtr.
Xansdtr.
Johansdtr.
Andreasdtr.
Davidsdtr.
Olsdtr.
Ingebretsdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Xansdtr.
Torkildsdtr.
Larsdtr.
Olsdtr.
Hansdtr.
Olsdtr.
Olsdtr.
Karstensdtr.
Andreasdtr.
Johansdtr.
Johansdtr.
Johansdtr.
Olsdtr.
Larsdtr.
178
Bosted
S. Berger
Jonsbraaten
Jonsbraaten
Skipper Hansens Børn
Skipper Hansens Børn
Røkholt
Kinn
Evens v: E. V.
Fraurud
Vardrumseie
Haagens v: E. V.
Steen v: E. V.
Venger
Aspelien
Baarstad
Børnehjem
Ormelien
Ormelien
Vilbergskolen
Tønsaker
Vilberg
Sandholt
Elstad
Vaaler
Hjørnet
Østbyehagen
Finbraaten
Finbraaten
Saughaugen v: E. V.
Løkenvangen
Løkenvangen
Løkenvangen
Dahl
Dahl
Manderud
Raaholt
Aaseie
Sundfossen
Mauerbraaten
Inga Marie
Ellen Christine
Hanna Amalie
Pernille
Ingeborg
Hanna Marie
Aagot
Olava
Mina
Maren
Marie
Klara Sofie
Frøken Hagny Marie
Olava.
Anne Marie
Maren Jonette
Anne Lovise
Maren Bollette
Kristine Gustava
Marie
Anna Josefine
Emma
Karen Lovise
Valborg Olava
Jensine
Lina
Laura Amalie
Gunda
Nikoline
Anne Marie
Anne Alette
Karen Marie
Hansdtr.
Xansdtr.
Berntsdtr.
Olsdtr.
Xansdtr.
Andreasdtr.
Jensdtr.
Evensdtr.
Xansdtr.
Knutsdtr.
Guldbdtr.
Olsen
Thoresen
Hansdtr
Xfersdtr.
Olsdtr.
Pedersdtr.
Andreasdtr.
Karlsdtr.
Halvorsdtr.
Larsdtr.
Olsdtr.
Engebretsdtr.
Olsdtr.
Johansdtr.
Nilsdtr.
Karlsdtr.
Svensdtr.
Nilsdtr.
Xansdtr.
Engebretsdtr.
Andreasdtr.
Doknæs
Manderud
Baarlid
Heireth
Snesrud
Dokken
Venger
Langvæg
Aamott
Finstadeie
Væverbakken
Aas Skole
Katterud
Torbjørnsen
Næs
179
Holen v: E. V.
Klaseie
Snesrud
Dokken
Dokkenmon
Kalsæg
Rikardsbraaten
Baarlidahlen
Heiretheie
(Dahl)
Haga
Bøhnsdalen
Bønsdalen
Fuglerud
Vaalereie
Jøndahlseie
Kroghagen