Datablad 5kgco2.pdf

3 Euronorm
Euronorm
DIN EN 3
Kullsyreslokker
Type:
Gloria kullsyreslokkere brukes
i følgende brannklasser:
Brannklasse:
KS2SBS
KS5SE
34 B
89 B
4,30 m
Slokking med kullsyre
forårsaker ingen rester av
slokkemiddel. Særlige
bruksområder er brennbare
væsker, store motorrom,
laboratorier, EDB-anlegg,
anlegg med høy elektrisk
spenning.
Slokkerne leveres i trykkaluminium uten skjøter.
Flasken er testet til 250 bar.
Overflatebehandlet med
værbestandig polyesterlakk
uten miljøskadelige stoffer.
Kombinert bærehåndtak
og utløserhåndtak.
Leveres med stabil veggbrakett.
Snerøret sikrer god fordeling
og styring av slokkemiddelet.
KS2SBS
Bilde: KS5SE
KS2SBS
KS5SE
Kohlendioxidlöscher
Typ: KS 5 SE, KS 5 AM
Kullsyreslokker
Type:
KS2SBS
KS5SE
Schnittzeichnung
GLORIA Kohlendioxidlösch
Snittegning GLORIA kullsyreslukker
Funktion:
Funksjon:
� Sicherungsstift abziehen.
Gerät ist einsatzbereit.
1 Trekk ut sikringspinnen.
� Auslösehebel nach unten drücken.
Apparatet er nå klart for bruk.
Ventildichtkegel � öffnet das Ventil.
�
�
�
2�Trykk
ned utløserhåndtaket.
Steigrohr
Durch das Steigrohr strömt das CO2
3 Ventilspindelen
trykkes ned
zur Schlauchleitung.
og åpner ventilen.
� Schneerohr mit Düse
Das Schneerohr gewährleistet eine
4 CO2 strømmer gjennom stigerøret
Schneeausbeute.
og utflächendeckende
i slangen.
�
5 Snerøret sørger for optimal fordeling
av kullsyresneen
�
DIN
EN ISO
ISO 9002
9001
DIN EN
QS 9000 · VDA 6.1
Type
Godkj. nr.
Totalvekt
kg.
Slokkemiddel
Mengde
slokkemiddel
Drivgass
Tømmetid isek.
Kastelengde
i meter
Driftstemp.°C
Dimensjoner i mm.
Høyde
Bredde
Dybde
KS2SBS
749-028
5,4
CO2
2
CO2
8,5
3
-30o- +60oC
412
265
117
KS5SE
749-027
14,0
CO2
5
CO2
13,5
4-5
-30 - +60 C
770
480
160
o
o