Kundebrev landbruk - Vekstra Hedemarken Regnskap

Nyhetsbrev juni 2014
God sommer!
Søknadsfrist produksjonstilskudd 20. august
Den 20. august er fristen for å søke på mange av tilskuddsordningene i
landbruket. Søknad om produksjonstilskudd kan sendes to ganger i
året. I august kan både plante- og husdyrprodusenter søke
produksjonstilskudd, og Statens landbruksforvaltning oppfordrer til at
søknader om produksjonstilskudd leveres elektronisk via Altinn.
Søknaden kan ikke sendes inn før registreringsdatoen 31. juli. Ved
innsendelse etter 20. august vil tilskuddet blir redusert med 1 000
kroner for hver virkedag etter fristens utløp.
Les hele saken her
Nye regler for A-melding neste år
1. januar 2015 innføres et nytt regelverk for innrapportering av pliktige
opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold til det offentlige.
Ordningen omfatter alle som yter lønn og godtgjørelser. Det mest
opplagte er alle som yter lønn til ansatte, men det vil også omfatte alle
som bare yter utgifts-godtgjørelser og naturalytelser, for eksempel
kårytelser i landbruket. Din regnskapsfører kan hjelpe deg med å utføre
de innrapporteringer som de nye reglene pålegger deg.
Les hele saken her
Ny rapport: Trender i landbruket 2014
Å surfe på internett i
utlandet kan fort bli
dyrt. Sjekk priser hos
din mobiloperatør før du
reiser for å unngå
overraskelser.
Les mer om det her
En ny rapport fra Bygdeforskning om trender i landbruket 2014 viser at
så mange som 22% av norske bønder regner det som sannsynlig at de
vil legge ned driften. Økningen fra 2012 har vært på hele 5%, og
representerer den største økningen i noen toårsperiode siden
tusenårsskiftet.
Les mer om trender i landbruket
Høy skatt på inntekt fra skog
Det regjeringsoppnevnte utvalget Skog 22 skal gi politikerne
konkrete anvisninger på hva som må endres for å få styrket
skogbrukets og skogindustriens konkurransekraft. Blant annet skal
det vurderes hvordan skattereglene for inntekt på skog påvirker
aktiviteten i næringen. Skogbruket er nå i en situasjon der de fleste
skogeiere betaler ± 50 % skatt på inntekter fra skog – og så
AVDELINGSLEDER YNGVE HOLTH – GLOMMEN
SKOG UTTALER SEG OM UTVALGET SKOG22
kommer formuesskatten i tillegg. Glommen Skog på Østlandet er
representert i utvalget.
Les hele saken her
Regnskapsførerne Vekstra
Norske jordbruksarealer: Statistikken lyver!
Jordstatistikken lyver, skriver Ingrid Tenge i en kronikk som er gjengitt
på nettsiden til Skog og landskap. Paradokset er dette: De siste tiårene
er stadig større arealer av matjord bygget ned som følge av
veiprosjekter og regulering til bolig- og næringsbygg. Årlig bygges det
ned ca. 10 000 dekar med matjord i Norge, noe som tilsvarer 1550
fotballbaner. Likevel sier statistikken at vi fortsatt har om lag 3%
Lik oss på facebook!
landbruksjord i Norge. Til alt overmål har faktisk arealet økt de siste
årene. Hvordan kan dette ha seg?
Les hele saken her
Har du planer om å selge skog?
Det tar tid å selge skog, og
inntekter fra skog beskattes i
Nå kan du følge oss
på facebook. Der
finner du:
dag etter ganske høye
prosenter. Men det finnes
unntak. Flere sitter nok i bedre







Informasjon
Skattenyheter
Tidsfrister
Næringslivsnytt
Lover og regler
Økonomitips
Aktuelt fra web
skatteposisjoner enn de tror.
Her er en liten oversikt over
unntakene fra skatteregelen:
Les hele saken her