ID-kort Bodø Lufthavn

Revidert: 26.02.2015 SFV
SMFK rutine
ID-kort for
Bodø Lufthavn
Denne artikkel beskriver hvordan medlemmer av Salten Mikroflyklubb som
har behov for adgang til Bodø Lufthavn, går fram for å søke om ID-kort.
Bakgrunnssjekk
For å få ID-kort må det først søkes om bakgrunnssjekk hos Luftfartstilsynet.Bakgrunnssjekk
er gyldig i 5 år.
Her finner du info fra Luftfartstilsynet om dette:
http://www.luftfartstilsynet.no/avdelinger/Security/Bakgrunnssjekk/article7956.ece
Kort fortalt skal:
Del 1 og del 2 fylles ut av søker og sendes
Luftfartstilsynet.
Salten Mikroflyklubb er din arbeidsgiver i
del 2 (rekvirent), og medlemmer over 18
år som søker kan selv skrive under som
arbeidsgiver
I forbindelse med bakgrunnssjekk trenger
Luftfartstilsynet uttømmende Politiattest.
Søknad kan gjøres på nett ved bruk av
bank id.
Husk at det må skrives inn i
merknadsfeltet i søknaden at du
samtykker til at Politiet kan sende den til
Luftfartstilsynet. (se tekst i veiledning ).
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
Del 1 Søknad om bakgrunnssjekk Søkers
opplysninger
Del 2 Søknad om bakgrunnssjekk
Arbeidsgivers bekreftelse
Side 1 av 3
Revidert: 26.02.2015 SFV
SMFK rutine
Søknad om ID-Kort
Gå inn på http://avinor.no/idkort/bodo
Velg Lokalt ID-KORT
Fyll ut søknadsskjema (se eksempel nedenfor)
Side 2 av 3
Revidert: 26.02.2015 SFV
SMFK rutine
Når du har sendt inn søknad her, går den til behandling hos klubbens kortbestiller/rekvirent.
Klubbens kortbestiller/rekvirent ser over og verifiserer at søknaden, og godkjenner denne når
melding om godkjent bakgrunnssjekk kommer inn.
Rekvirent sender deg mail når dette er på plass, og du tar da selv kontakt med ID kontoret på
Bodø lufthavn for å avtale tid for kurs og henting av kort. Husk å ha med førerkort (eller annen
gyldig legitimasjon hvis du ikke skal ha kjøretillatelse).
Om kurs
Alle må ha gyldig «Lokalt Airside Safety-kurs» og skal du ha kjøretillatelse er det også ett kurs
for dette som må avlegges. Kursene er gyldige i 5 år fra bestått eksamen. Påmelding og
avlegging av kurs gjør du hos ID-kontoret på Bodø Lufthavn når du har mottatt beskjed fra
klubbens kortbestiller/rekvirent om at bakgrunnssjekk og kortsøknad er godkjent.
Mistet kort?
Kontakt ID-kontoret med en gang for å få sperret kort. Legg deretter inn bestilling på nytt
kort. ID-kontoret må alltid kontaktes, bestilling av nytt kort erstatter ikke tapsmelding.
Ved spørsmål, kontakt klubbens bestiller/rekvirent.
Kontaktinfo:
Bestiller/rekvirent hos Salten Mikroflyklubb:
Stian Fosdahl Vaag
Tlf: 48084707
E-post: [email protected]
ID-KONTORET BODØ LUFTHAVN
SENTRALBORD: 815 30 550
Direkte: 67 03 35 21
E-POST: [email protected]
POSTADRESSE: 8041 Bodø
BESØKSADRESSE: Bodø Lufthavn
MANDAG-FREDAG 08.00-14.00
Side 3 av 3