Zahltunet salgsoppgave - Mo og Omegn Boligbyggelag

st r an dv e i e n , n e s n a
8 stk leiligheter
Generelt om borettslaget
Adresse:
Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna
Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten er fra Strandveien til felles parkering
og inngang til leilighetene.
Garasjeanlegget med boder har adkomst fra byggets vestside i
sokkeletasje.
EIER/SELGER: Bernhard Olsen AS
MegLer: MOBO Eiendomsmegling
TYPE EIENDOM:
8 stk andelsleiligheter i 3 etg. leilighetsbygg, hvor underetasje
består av felles garasjeanlegg og boder til alle leilighetene.
TOMT: Eiet tomt på 2106 m2. Gnr. 57, Bnr. 42.
Byggeår: 2013/2014.
Byggemåte:
Boligene blir oppført etter gjeldende lover og forskrifter.
Priser:
Se vedlagte prisliste. Selger forbeholder seg retten til å øke prisene på usolgte enheter.
areal:
BRA 91,3m2 - 108,7m2, P-rom 79,9m2 - 95,4m2.
Garasjer/Parkering:
Alle leilighetene får parkeringsplass i kjeller og en bod. Hver
biloppstillingsplass i garasjeanlegget har egen port.
Igangsettelse:
Prosjektet igangsettes så snart 4 leiligheter er solgt.
Ferdigstillelse:
Byggetiden er ca. 13 – 15 måneder fra igangsettelse.
Borettslaget:
Zahltunet Brl består av 8 andelsleiligheter og vil bli tilknyttet Mo og Omegn BBL (MOBO). Dette sikrer trygg
drift av din bolig. Borettslag er egne juridiske enheter og
eies av dere som bor der. Borettslaget styres av generalforsamlingen og borettslagets eget styre. Generalforsamlingen er et møte med alle eierne (andelshavere) i borettslaget og møtes normalt en gang i året. Hver andelseier har
en stemme på generalforsamlingen.
Rettigheter/forpliktelser:
Kjøper må være/bli medlem i MOBO. Borettslaget har legalpant for fellesutgiftene. Kjøper forplikter seg til å følge
borettslagets vedtekter. Forslag til disse kan hentes hos
megler.
Felleskostnader:
(drift/finans): Se prisliste. Det legges opp til at følgende
poster skal inngå i fellesutgiftene:
Felles forsikring på eiendommene (innboforsikring må
den enkelte sørge for selv), kom.avg, renovasjon, forretningsførsel, kabel tv, brøyting, avsetting til vedlikehold og
renteomkostninger på fellesgjeld. Dersom det i etterkant
inkluderes flere tjenester enn dette i fellesutgiftene, vil
dette kunne påvirke fellesutgiftenes størrelse.
Andel fellesgjeld:
Se prisliste for spesifisert fellesgjeld på de ulike andelene. I tillegg til innskuddet, overtar kjøper andel av
fellesgjeld som er knyttet til den andelen som er kjøpt.
Vi gjør oppmerksom på at fellesutgiftene vil øke når avdragene begynner å løpe om 20 år. Fellesutgiftene kan
også endres ved en renteendring og eventuelle endringer i lånevilkårene. Det gis mulighet for at borettslaget
kan tilknyttes ordningen med individuell nedbetaling av
fellesgjeld (IN-ordning). Første mulighet for innbetaling
av fellesgjeld vil være i forbindelse med overtagelse av
andelen, men dette må avklares med selger i god tid før
overtagelsen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på
at ordningen kun kan benyttes dersom fellesgjelden har
flytende rente og at innbetalingen ikke kan reverseres.
I prislisten er fordeling med 50% innskudd og 50% fellesgjeld, som er den minste innbetaling. Fellesgjelden er
avdragsfri i 20 år. Borettslaget vil bli søkt innmeldt i
BORETTSLAGENES SIKRINGSFOND.
Garantier:
Utbygger stiller garanti ihht Bufl § 12 og 47.
Generelt:
Det vises ellers til MOBO eiendomsmegling for kjøpeinformasjon for øvrig.
Lignigsverdi:
Fastsettes av ligningskontoret og utgjør normalt ca. 30%
Av kostpris.
Omkostninger:
Omkostninger for stiftelse av borettslaget tilkommer kjøpesummen med kr. 20.000,-. + kr. 800,- for medlemskap i
MOBO.
Forbehold:
- Utbygger vil forestå fordeling av parkeringsplasser og
boder
- Komplett salgsmateriell omfatter tegninger, prospekt,
leveransebeskrivelse og prisliste
- Kjøkkentegninger i prospektet og på plantegninger er
ikke endelig og kan derfor avvike fra leveransen.
-
Enkelte illustrasjoner i tegnings- og salgsmaterialet er
ment som eksempler og kan vise forhold som ikke er
i samsvar med leveranse. Dette kan være møblering,
fargevalg, dør- og vindusform, antall vinduer,
bygningsmessige detaljer, detaljer på fellesareal,
materialvalg, beplantning o.l
-
Mindre avvik kan forekomme i leilighetenes areal
grunnet inntegninger av sjakter etc. Forutsatt at dette
ikke fører til vesentlige endringer i leveransen, vil det
ikke medføre aksept av krav om prisreduksjon/avslag.
-
Det tas forbehold om offentlig godkjennelse, godkjent
detaljregulering og rammetillatelse. Utbygger kan trekke prosjektet uten noen form for økonomiske konsekvenser hvis slik tillatelse ikke blir gitt.
- Selger står fritt til å endre prisene på usolgte leiligheter.
- Plassering av teknisk utstyr i kjøkken er ikke endelig
besluttet og kan avvike fra det som vises på leilighetstegningene.
HONORAR:
Selger betaler kr. 37.500,- i honorar til megler pr. andel.
BUSTADOPPFØRINGSLOVA:
Andelene selges under bustadoppføringslova. For profesjonelle kjøpere gjelder avhendingsloven og garantier blir
ikke stillt.
Teknisk beskrivelse
Entre/gang:
På gulv legges eikeparkett. På vegger leveres ferdig tapetserte
plater med lys farge. Himling med hvitmalte takplater.
Bad:
Flislagt gulv med gulvvarme. Vegger med Fibo baderomsplater.
1,2 meter baderomsinnredning leveres i hvit utførelse. Alternativt utførelse i eik leveres mot pristillegg.
Innvendig bod:
Lys flis på gulv. Vegger og tak kledd med malte plater.
Soverom:
Gjelder alle soverom:
På gulv legges eikeparkett. Vegger leveres med ferdig tapetserte
plater med lys farge og tak kledd med malte plater.
Garderobe: se eget pkt.
Stue/Kjøkken:
På gulv legges parkett av eik kvalitet. Vegger leveres med ferdig
tapetserte plater med lys farge. Tak kledd med malte plater.
Det leveres hvit kjøkkeninnredning. Innredning kan leveres med
eik front som alternativ mot pristillegg. Det kan leveres hvitevarer
bestående av kjøl/fryseskap, komfyr med platetopp og oppvaskmaskin som tillegg på bestilling.
Garderober:
Det leveres 100 cm. garderobeskap etter tegning. Alternativt kan
skyvedørsgarderober leveres mot pristillegg.
Lister:
Alt listverk og foringer leveres ferdigmalt. Listverk har synlig
stifting.
Oppvarming:
Leilighetene har pipe og ildsted, samt gulvvarme i alle boligrom.
Ventilasjon leveres med ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Garasjeanlegget leveres ikke oppvarmet.
Generelt:
Bygget leveres etter ny TEK 10 bygningsstandard i energiklasse
C. Underetasje/garasjeanlegg leveres i betong. Alle gulv i leilighetene består av leca byggeplank med komfortgulv og effektiv
varmefordeling og trinnlydisolasjon. Vegger og takverk leveres
i tre med ferdig utvendig behandlet panel og snekkerier. Gulv
på svalganger og terrasser leveres med betongoverflate pålagt
plast tremmegulv. Det er fra 1. etasje etablert egen lukket heis og
trapp til 2. etasje.
regulering:
Eiendommen er regulert til boligformål. Det er i reguleringen åpning for å bygge to boliger på tomten, men det er bestemt at et evt.
byggetrinn to ikke vil bli på mer enn en etasje. Borettslaget vil stå
som eier av tomten og har dermed medbestemmelsesrett.
P-rom 95,4m2, BRA 108,7m2 antall rom: 3
P-rom 79,9m2, BRA 91,3m2 antall rom: 2
P-rom 96,8m2, BRA 108,7 m2 antall rom: 3
www.spirenett.no
EGNE NOTATER
Tina Jakobsen
E-post: [email protected]
Dir. tlf: 75 13 70 14
Thora Meyers Gate 9
8622 Mo I Rana