Dagens Næringsliv 18. mars 2014

TIRSDAG 18. MARS 2014 DAGENS NÆRINGSLIV
AV TOPP KVALITET
Oslo - Bergen - Trondheim
Hjerterå
3 6
3
5
9
3
5
2
7
9 1 6
7 4 6
7
1
7
8 2
1 3
4
1
9
8 4
1
3 8
9
4 7
7 6
2
7
9 9
5
7
1
7 2
4
9
1
2 8
3
9 1
6
9
1 3
9 6
5
9
8
1 3 5
2
9 7 1
6
8
4
6 5
6
4
5
1
9 2
grafikk/Kilde: Mark Huckvale
STÅLBYGG
Vanskelig
Middels
20©14
Sudoku
Regel: Det samme tallet (fra 1 til 9) kan ikke gjentas vannrett, loddrett eller innenfor noen av de ni «boksene» (defineres av de tykke linjene).
2
8
4
6
5
7
1
9
3
3
2
1
4
7
5
9
6
8
5
6
8
2
3
9
4
1
7
4
9
7
8
6
1
5
3
2
1
4
3
5
8
6
7
2
9
8
7
2
9
1
4
3
5
6
6
5
9
7
2
3
8
4
1
4
9
1
2
8
5
3
6
7
2
3
7
6
1
4
9
5
8
6
8
5
9
7
3
4
2
1
7
6
4
5
9
1
2
8
3
9
1
2
8
3
6
7
4
5
3
5
8
7
4
2
6
1
9
8
2
6
3
5
9
1
7
4
5
4
9
1
6
7
8
3
2
1
7
3
4
2
8
5
9
6
9
2
6
5
1
3
7
4
8
3
4
7
2
9
8
1
5
6
5
8
1
7
6
4
3
9
2
6
7
9
4
8
5
2
3
1
8
5
4
1
3
2
6
7
9
2
1
3
6
7
9
4
8
5
1
6
8
9
4
7
5
2
3
4
3
2
8
5
1
9
6
7
7
9
5
3
2
6
8
1
4
Hjerterå
9
1
6
3
4
8
2
7
5
Vanskelig
kan du
Fra kl. 22se morgenogså lø sudoku
dagens
Løsning mandag 17. mars 7
3
Dagens løsning finner du i 5
morgendagens avis 1
eller på 9
/sudoku 2
Henvendelser: 6
[email protected] 8
4
Middels
SISTE
Løs
på
sudokuett
nettbr
Oppgjør med slagord
dag diskuterer den årlige
Spekterkonferansen ledelse.
Statsminister Erna Solberg
(H) og Aps Jonas Gahr Støre er
blant deltagerne, sammen med
ledere fra næringslivet.
har dere ledelse
1 Hvorfor
som tema på årets konferanse, administrerende
direktør Anne-Kari Bratten i
Spekter?
– Fordi vi vil realitetsorientere politiske slagord, som for
eksempel «sikre gjennomføringskraft», og «styre i stort og
ikke i smått». Vi vil ha en gjennomgang av hvordan vi skal få
til dette innenfor den norske
modellen. Alle snakker også om
produktivitet. Men hvis regjeringen gjennomfører all den
valgfriheten den snakker om, så
vil flere jobbe deltid og produktiviteten faller. Regjeringen
I
Navn: Anne-Kari Bratten.
Alder: 49 år.
Stilling: Administrerende direktør
i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Har virksomheter i privat og
offentlig sektor med 200.000
ansatte.
Aktuell: Arrangerer Spekterkonferansen i Oslo i dag. Temaet er
ledelse.
burde vise handlekraft ved å
sette ned det arbeidstidsutvalget som den har varslet.
du noen eksempler?
2 Har
– Vi vil vise at det er
stor forskjell på for eksempel å
lede en pølsebod og det å lede
en Spektervirksomhet. Det at
våre medlemmer driver virksomheter som betyr mye for
folk vil vi ha frem. Vi mener det
er lurt å lage foretak av virksomheter som leverer offentlige
tjenester. Det gir en rendyrket
ledelse som fører til rendyrket
ansvar. Vi ser blant annet at det
går kjempebra i Posten.
Bedriften gir inntekter på stats-
budsjettet i stedet for minus.
Posten har gått helt til topps i
omdømme i en periode med
kritikk og motstand mot post i
butikk.
det folk med spesielle
3 Er
llederegenskaper som
deltar og innleder?
– Som leder av to departementer er for eksempel Aps
Jonas Gahr Støre en meget
erfaren leder. Stein Kinserdal
har lykkes godt med å lede
Sykehuset Vestfold, og Kai
Henriksen leder en statsmonopolbedrift, Vinmonopolet, med
topp
pp o
omdømme.
er kritisk til alle
4 Spekter
kravene til dokumentak
sjon i samfunnet? Er det
spesielt mye i helsesektoren?
– Krav om at lederne må
dokumentere alt føles som
detaljstyring hos de ansatte. Jeg
vil ikke si det er spesielt mye i
helsesektoren. Hver gang Stortinget vedtar rettigheter, så må
det dokumenteres.
konferansen
5 Har
sammenheng med tariffoppgjøret? Sykehuslegenes
arbeidstid er vel blant
temaene?
– Hvis fagforeningene ser på
tariffavtalene som om de er
hugget i stein og er vanskeligere
å endre enn Grunnloven, blir
Q
HANDLING. – Det viktigste
for en leder er å skaffe nok
handlingsrom for å bli handlekraftige, sir Anne-Kari Bratten i
Spekter.
Foto: Thomas Haugersveen
det vanskelig å lede handlekraftig. Da svekkes oppslutningen om det organiserte
arbeidslivet, og det er ingen
tjent med.
[email protected]
6.–7. MAI 2014
Kompetanseutvikling og nettverksbygging på
Norges ledende SPA-resort. For deg som ønsker
å realisere ditt potensiale og bygge nettverk.
MODERNE LEDERE
En konferanse som gir minner for livet!
Kr
3.995,-
per person i enkeltrom
QUALITY SPA & RESORT
NOREFJELL
QUALITY SPA & RESORT NOREFJELL // +47 32 14 82 00 // [email protected] // facebook.com/norefjellsparesort // twitter.com/norefjellspa // norefjellsparesort.no
Sentralbord 22 00 10 00
Kundeservice 815 11 815
Annonse 22 00 10 75
Trykk: Polaris Trykk Trondheim
LARS HENRIK BJØRGUM
OSLO
FEM KJAPPE
SPEKTERKONFERANSEN
Trykk: Schibsted Trykk Stavanger
Trykk: Polaris Trykk Harstad
Anne-Kari Bratten i
Spekter vil ha politiske
populære slagord ned på
jorden. Hun vil ha full gjennomgang av hvordan få til
god ledelse og styring i
praksis.