Silje Bakke - Utviklende læring

Praktisk gjennomføring
med eksempler fra 1. – 2. trinn
Temaoversikt
Praktisk gjennomføring:
- overordnet
- skole-hjem-samarbeid
- undervisningsøkt
Tips, erfaringer og råd
Tall og telling til 100 det viktigste
Hoderegning – lære enkle tenkestrategier
Sammenligne tall og bruke symboler
Algebra og enkle ligninger
relasjonstegn: < = >
Parenteser
Addisjon(+) og subtraksjon(-) 0-100.
Geometri
Bruke faguttrykk :
Måling
ledd + ledd = verdien av sum
Observasjoner, oppmerksomhetstrening –
ledd – ledd = verdien av differanse
finne likheter og forskjeller (form, farge,
antall, størrelser) på bilder/figurer.
Begrunne svar.
Vekt, måling av vekt
Tallene 0-100
(tallord, skrevet med siffer)
Likninger: x – a = b
Algebraisk framstilling av noen kjente
resultater
Ulike strategier for addisjon og
subtraksjon av tosifrete tall.
Horisontal, vertikal oppstilling.
Tekstoppgaver
Med og uten tierovergang.
Utvidet form
Sum og differanse av hele tiere
Den assosiative loven for addisjon
Geometri
Begrepet rominnhold/volum
Måling
Tid, måling av tid
«Begrensningene ligger ikke hos elevene. Det er
vi som voksne som lager dem for elevene.»
•
Høyt læringstrykk i timene
•
Utfordringer blir en vane –
utholdenhet
•
Arbeidsinnsats hos elevene er
en forutsetning
•
Forklare og begrunne –
vant til å bruke presist matematisk språk
•
Samarbeide to og to – diskuterer ytterst saklig
•
Skaper matematikk i klasserommet med elevene
lærer
•
Fokus på oppgaver – ikke gi opp
•
Blir flink når du stiller spørsmål – lærer av feil
•
Ingen ler av hverandre når noen svarer feil
•
Lærer av hverandre – medelever hjelpere for å nå nærmeste
utviklingssone
Må bruke mer tid til forberedelser
Mye dialog, diskusjon og
oppsummering krever engasjement
gjennom hele arbeidsøkten
Mer interessante timer, tiden
‘flyr’, mer tid til faglig fokus –
morsomme og uventede svar fra
elevene
Gode rutiner i klassen – når elevene kommer inn i klassrommet,
har undervisningen begynt.
Grublis er skrevet på tavla i forkant.
Utnytte tiden
– rydde vekk uvesentligheter/forstyrrelser.
Bøker, utstyr – alt på plass –
god orden i hyllene.
Foresatte med på banen fra dag 1.
Tidlig kartlegging, ‘’Bli-kjent-samtale’’ tidlig høsten 1.trinn
Bevisst matematisk språkbruk både på skole og hjemme.
Begrepshjelpen for elever og foresatte.
Mangfold av strategier.
Opplevelsen av en ‘’smitteeffekt’’ til andre fag
Oppstart
Oppmerksomhetstrening, logiske gåter, kjappe ferdighetsoppgaver,
hoderegning osv.
Repetisjon fra forrige økt
Nytt stoff
– som regel i fellesskap på tavlen
Repetisjon
Avrunding
Grublis – Hvilken bit mangler?
Hvilke former består figuren av?
Eksempler på spørsmål: Velg og varier 2-3 spm.
Hva har du lært i dag?
Hvilke begreper har vi øvd på?
Var det noe du syns var vanskelig?
Var det noe du syns var interessant?
Hvilke oppgaver likte du?
Hva kan du fortelle om hjemme?
Korte spørsmål knyttet til tema for økten.
Differensiering
Telle i kor, telle hverandre frem og tilbake (reise seg, sette seg)
Trene preposisjoner med bevegelse
Sang og bevegelse, eksempler:
Buggi buggi, Trollgubben Lurvelegg, Hode-skulder-kne og tå
Vi bygger reflekterte og strategiske barn.
Alle elevene skal oppleve mestringsfølelse.
Bruke språk og snakke matematikk.
Tenke høyt.
Mindre tid til å skrive – regne stykker og ’produsere svar’.
En pedagogikk man kan dra nytte av i alle fag.
Sats på utviklende læring!