Målområde: Kunst, kultur og kreativitet Mål: Elevene skal gis erfaring

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet
Mål: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur og få mulighet til
å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk.
Retningsgivende føringer for utforming av innhold:
• AKS tilrettelegger for ukentlige kunst- og kulturaktiviteter
• AKS presenterer ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og
foresatte
Aktivitet
Mål og stikkord
Målgruppe Når
Ansvar
AKS legger til rette
Alle
Hver dag
Alle
Frie aktiviteter
for aktiviteter som
ansatte
(hver dag)
tegning, klipp og lim,
perling og lignende så
barna får trent opp
kreativiteten og
finmotorikk.
Alle
1 gang/uke
Organisert forming Lære seg å følge en
oppskrift/instruksjon.
1.trinn: tirsdager
Ellen,
Adriana
Lære nye formingsteknikker gjennom
3. trinn
Eva/
hele undervisnings
Janne/Pia
året.
Flere ganger
pr.uken på 4.trinn
Dans og bevegelse
Disco
1.trinn
Fredager
3. trinn
3. trinn
Høsten 2014
Janne
Oktober/november Janne/Eva
3. trinn
Høsten 2014
Janne
Vi bretter morsomme
figurer av papp/papir.
Motorisk trening
1.trinn
Tirsdager
Adriana
3. trinn
Høsten 2014
Eva
Vekke interesse for
sagn og historier om
de greske guder og
norrøn mytologi
2.-3. trinn
Hele året
Amund
Lage sin “lille
verden” i en skoeske
med bruk av
glansbilder etc.
Mime/eventyrstund Barna får høre gamle
tradisjonelle regler,
med musikk
rim og sang.
Tittekasse
Origami
Magisk & Mytisk
Lise,
Sigurd,
Lene
Ellen,
Kristin
Lære grunnteknikk.
Følge enkle
strikkeoppskrifter
Legge en gipsmaske
på et ansikt.
Dekorasjon.
4.trinn
Hele året
Lise
4.trinn
Oktober, uke 4243
Lise, Lene
Bygge figurer i
papp/papir.
Følge oppskrift
4.trinn
Oktober, uke 4344
Sigurd
Teatersminke
Forming:
Vi lærer bruk av
nål/tråd og lager et
kosedyr.
Juleverksted med
ideer fra 1960-tallet
4.trinn
November
Lise,
Lene,
Sigurd
4.trinn
Desember
Lise, Lene
Veving
Grunnteknikker i
veving
1.trinn
Mandager og
onsdager
Kjersti
Juleverksted
Tradisjonelle
formingsaktiviteter
som øver
finmotorikken
Sette opp et kort
russisk eventyr.
Dekorasjoner, sminke
og fortellerkunst
1.trinn
Uke 49-51
Alle
ansatte
2.trinn
Uke 45-47
Natasha
Vi lager et lite
bondegård. Dyrene
lages av ulike
grønnsaker.
1.trinn
Uke 41-43
Adriana,
Ellen,
Kjersti
Strikking, Hekling
Teatermasker i
gips.
Figurbygging fra
Mine Craft
Søm og forming
Retro Jul
Teaterlek
Forming med
naturmaterialer