kunstgressfondet

STØTT OPP OM NYTT
KUNSTGRESS
PÅ ÅRVOLL
– KJØP ANDELSBREV TIL
KUNSTGRESSFONDET
aarvoll.no/kunstgressfondet
Årvoll har potensial til å bli
verdens beste sted å bli født i,
vokse opp i, bli i og dø i.
Vi på Årvoll ønsker å påvirke planlegging og utvikling av Årvoll. Årvoll ble bygd
på solidaritetstanken. Denne vil vi videreutvikle i det moderne Årvoll.
Årvoll IL har fått JA fra kommunen å legge kunstgress på femmerbanen ved
Sletta. Vi vil legge en liten sjuerbane, med tre oppbergede femmerbaner
inkludert i sjueren.
Anleggssituasjonen på Årvoll er prekær. En sjuer på Sletta vil øke både
opplevelsen for barna og ikke minst antall brukstimer.
Anlegget vil være øremerket barna fra 5 til og med 12 år. I tillegg vil anlegget bli
en berikelse for nærmiljøet, herunder barnehager og borettslag.
Her har dere skissen over en sjuer, inkludert tre femmerbaner på Sletta.
Prisen er 1. 7 millioner. Prislappen må vi dekke sjøl. Vi har nå en anleggskomite
som jobber knallhardt med finansieringen. Vi har en tredjedel av summen,
resten må vi skaffe til veie.
Bretter vi opp armene – sammen – står kunstgressbanen ferdig i august 2013.
KJØP ANDELSBREV TIL
KUNSTGRESSFONDET
Vi er nå i gang med å selge andelsbrev til kunstgressbanen. Alle som kjøper
andelsbrev vil i tillegg til andelsbrevsdiplomet, få sin organisasjon, firma eller
sitt navn inngravert på en Årvoll – granitt stein satt opp ved kunstgressbanen,
avduket på baneåpningen. Pengene som blir samlet inn vil uavkortet gå til
prosjektet. Konseptet er som følger:
BRONSE
BRONSE
BRONSE
SØLV
SØLV
GULL
Andelsbrev
Andelsbrev
Andelsbrev
Andelsbrev
BRONSE
SØLV
GULL
PLATINA
tildelt
tildelt
tildelt
tildelt
SØLV
GULL
PLATINA
for verdifullt bidrag i forbindelse med
Årvoll Ils kunstgressprosjekt
2012 - 2013
for verdifullt bidrag i forbindelse med
Årvoll Ils kunstgressprosjekt
2012 - 2013
for verdifullt bidrag i forbindelse med
Årvoll Ils kunstgressprosjekt
2012 - 2013
GULL
PLATINA
for verdifullt bidrag i forbindelse med
Årvoll Ils kunstgressprosjekt
2012 - 2013
PLATINA
Andelsbrev – BRONSE
Andelsbrev – GULL
• Rettes mot medlemmer, beboere og
støttespillere tilknytning til Årvoll IL
og Årvoll generelt.
• Sum inngang – minimum kr 1000.-
• Rettes mot samarbeidspartnere,
privatpersoner og firmaer som har
tilknytning til Årvoll og eller nytteverdi
i å bidra. Herunder, andre grupper
i idrettslaget, borettslag, klubber,
organisasjoner, privatpersoner etc.
• Sum inngang – minimum kr 10 000.-
Andelsbrev – SØLV
• Rettes mot samarbeidspartnere,
privatpersoner og firma som har
tilknytning til Årvoll og eller nytteverdi
i å bidra. Herunder, borettslag, klubber,
organisasjoner privatpersoner etc.
• Sum inngang – minimum kr 5 000.-
Andelsbrev – PLATINA
• Rettes mot samarbeidspartnere og
firma som har tilknytning til Årvoll og
eller nytteverdi i å bidra. Herunder andre
grupper i idrettslaget, borettslag, klubber,
organisasjoner, privatpersoner etc.
• Sum inngang – minimum kr 20 000.-
GJENNOMFØRING OG KONTROLL
AV KUNSTGRESSFONDET.
Kunstgressfondet vil bli administrert av klubbens hovedstyre ved kasserer:
Kristin Haarseth - [email protected]
Hele idrettslaget, med alle undergrupper står bak og støtter Kunstgressfondet.
Kunstgressfondet vil være underlagt klubbens revisor.
Kunstgressfondets daglige leder er:
Svein Bjørnar Torsetnes - [email protected] .
Spørsmål rettet mot Kunstgressfondet,
ta kontakt med Svein Bjørnar Torsetnes på mail eller tlf.: 950 77 271.
Ønsker du å bidra med Andelsbrev til Kunstgressfondet gå inn på:
aarvoll.no/kunstgressfondet/jeg-vil-at-flere-skal-kjøpe-andelsbrev
eller ta kontakt med daglig leder.
Kunstgressfondets navn og adresse vil være:
Årvoll IL – Fond Kunstgress Sletta
Kontonummer: 6090. 06. 08589
Bård Skolemesters vei 1
Postboks 15 Årvoll
0515 Oslo
Årvoll ILs organisasjonsnummer er: 982 674 239
Bidragsytere til Årvoll ILs Kunstgressfond har skattemessig fradragsrett for
bidraget som gave og/eller reklame. Andelsbrev defineres her som reklame.
Bidrag til Kunstgressfondet vil bli offentliggjort på Årvoll Ils hjemmesider
www.aarvoll.no hver søndag fra uke 44 til uke 52 i 2012.
Bidrag til Kunstgressfondet vil i tillegg bli offentliggjort i Akers Avis Groruddalen
annenhver fredag fra uke 44 til og med uke 52 i 2012.
FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG