Offisiell måling av Whippet og Italiensk mynde

Offisiell måling av Whippet og Italiensk mynde
Følgende størrelsesregler gjelder ved tildeling av CACIL.
 Whippet 12-24 måneder: maksimal høyde hannhunder 49 cm, tisper 47 cm
 Whippet 24 måneder og eldre: maksimal høyde hannhunder 51 cm, tisper 48 cm.
 Italiensk mynde 12-24 måneder: maksimal høyde på 37 cm
 Italiensk mynde 24 måneder og eldre: maksimal høyde på 38 cm.
Målingene blir utført fra 12 måneder. Målingene skal utføres av autorisert lure coursingdommer og godkjent
sekretær.
Følgende prosedyre skal følges:
Hunden skal måles på et sklisikkert underlag, eller på et stort nok bord. Hundens bein må være korrekt vinklet
og hodet skal holdes naturlig (strupehodet skal være omtrent på samme høyde som skulderbladene). Mellom
hver måling skal hunden bevege seg på bakken. Hunden skal måles fra toppen på skulderbladet eller
ryggkammen dersom denne er høyere enn skulderbladet. Er det umulig å foreta en godkjent måling skal selve
målingen avbrytes og ikke godkjennes. Hunden måles ti ganger. Hvis hunden er godt under eller over godkjent
høyde kan målingen avsluttes etter fjerde måling dersom det er enighet om dette. Hvis man etter 10 målinger når
fem like resultater utføres en 11. måling og resultatet av denne blir den gjeldende. Se for øvrig FCIs regelverk.
Sted: _____________________________________________________________________
Dato: _____________________________________________________________________
Type måling:
1
2
3
4
5
12-24 mnd
over 24 mnd
Ekstra 1 bestilt
Ekstra 2 bestilt
Kontroll bestilt
av eieren
av eieren
av NLCK
Hundens navn:______________________________________________________________
Id-nr:________________________________
Reg-nr:__________________
Kjønn:
Hanne
Tispe
Fødselsdato: ___________________________________
Eiers navn:________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Eiers Telefon _____________________
Eiers mail: ______________________
Dommer 1 _______________________
Signatur: _______________________
Dommer 2 _______________________
Signatur: _______________________
Sekretær _________________________
Signatur: _______________________
Måling:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hundens høyde: _______________
Hunden er målt OK
Referanse:
Dato:
Skjemanummer:
NLCK
2013-04-22
LC-07
Hunden er for høy
Version:
1