Masse viktig informasjon for en billig penge!

Seminar om biologisk medisin
basert på erfaringer fra Klinik im Leben, Tyskland
Dr. Ralph Oettmeier er en kapasitet innen biologisk medisin i Tyskland.
Hans private klinikk var den første som fikk offentlig godkjenning på lik
linje med tradisjonelle sykehus og behandler i dag en rekke kroniske
sykdommer (også kreft) med alternative verktøy. De benytter både
alternative og tradisjonelle diagnosemetoder og behandlinger. De
bruker også mye tid på etter-behandling/forebygging ved hjelp av urter
og salter.
Dr Oettmeier vil dele 15 års erfaring med oss og gi oss mange nye
impulser som terapeuter selv kan implementere. Alt dette gjør han
gratis og den symbolske seminaravgiften dekker derfor bare lokalleie.
Målet med seminaret er å formidle status om alternativ behandling i Tyskland i dag. Deltakerne vil få
oppdatert kunnskap både om diagnose- og behandlingsmetoder relatert til en privat klinikk med
offentlig godkjennelse i et av foregangslandene for komplementær behandling i verden. Her er det mye
input å hente!
1. Status biologisk medisin i Tyskland i dag. Gjennomgang av forskjellige diagnoseverktøy og
behandlingsmetoder på Klinik im Leben.
2. De viktigste medisinske naturplanter som benyttes ved behandling i klinikken.
Beskrivelse og praktisk bruk.
3. Styrking av organer og kroppsfunksjoner ved bruk av cellesalt. I Tyskland er cellesalt
(mineralsalter) i homeopatisk utgave i sterk fremmarsj. Ubalanse i mineralbalansen i kroppen
kan gi sykdommer (mineralsk metabolisme).
4. Mørkefeltmikroskopiering – eksempel på diagnoseverktøy som benyttes ved klinikken.
Gjennomgang av de viktigste prinsippene.
5. FX Meyer-kur som et forebyggende verktøy for å unngå kroniske lidelser. Kuren som bygger
på faste og avgiftning av kroppen har fått bred anerkjennelse i Tyskland.
Det legges i noen grad til rette for spørsmål og svar underveis. Seminaret holdes på engelsk, men vi vil
ha fagfolk tilstede for å løse eventuelle språk- og begrepsforvirringer.
Sted: P-Hotels Oslo lørdag 1. juni kl 10-17 (Grensen 16, 0159 Oslo)
Påmelding: [email protected] eller telefon 32791190 senest 16. mai. Pris kr 490,-.
Dette seminaret er kommet i stand i samarbeid mellom Heilpraktiker Nicole Hafenrichter, akupunktør
og homeopat Jarle Botnen, naturterapeut Stein Flaatrud og Natur & Helse v/Øystein Rud
Begrenset antall plasser – førstemann til mølla………
Masse viktig informasjon for en billig penge!