BoGlede - Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag

BoGlede
Nr. 1 April 2011
Samarbeid PBBL og LABO • Urædd Friidrett • Mat og vin
DIREKTØR ANDERS HOEL
Prioritert
– når du
trenger
ny bolig!
PBBL har 13.000 medlemmer!
Er dere unge og trenger egen bolig for første gang?
Kanskje dere allerede er en familie på 3?
Da kan kanskje en populær rekkehusleilighet falle i smak?
Da er medlemskapet i PBBL et gullkantet dokument.
Stikkordet er forkjøpsrett.
Bodde dere i Lundejordet Borettslag tidligere sier du?
Og nå har dere bodd i enebolig i Hovenga i 30 år.
Vil dere tilbake til Lundejordet nå?
Ja, dere har vel beholdt medlemskapet i PBBL?
Selvsagt har vi det.
Medlemskapet : Bringer deg framover i boligkøen når du
trenger det.
Er du interessert i en vestvendt toppleilighet i Osebakken
Park med panoramautsikt over Porsgrunnselva og gangavstand til kafe Osebro? Vi håper å komme i gang med salg
av første byggetrinn til sommeren.
2
BoGlede nr 1 - 2011
Eller kanskje en splitter ny leilighet på Kjølnes eller i
Dr. Munksgate også kunne være aktuell?
PBBL har også et utstrakt samarbeid med de fleste andre
utbyggere i Grenland. Dette betyr at mange prosjekter
framover, som ikke bygges av oss, vil gå ut i markedet med
forkjøpsrett for våre medlemmer.
Tegn medlemskap i PBBL. Det er nyttig å ha flere medlemskap i familien. Gå inn på vår hjemmeside www.pbbl.no
eller kom innom vårt kontor i Jernbanegata til en
“medlemsprat” og en kopp kaffe.
Jeg ønsker alle våre medlemmer en positiv tid framover
- nyt våren - det er forventningenes og optimismens årstid.
Anders
PBBL
- Ja, jeg kan bekrefte ryktene,
smiler Asle F. Granerud, administrerende direktør i Larvik
Boligbyggelag. Vi har bestemt
oss for å sette i gang et samarbeidsprosjekt, som omfatter
flere ulike områder. - Men vi
tar et skritt av gangen, så dette er mer en forlovelse enn et
ekteskap, påpeker direktør
Anders Hoel i PBBL spøkefullt.
HAR FUNNET TONEN: Administrerende direktør Asle F. Granerud i LABO og Anders Hoel, direktør i
PBBL, har bestemt seg for å utvide samarbeidet over fylkesgrensen.
S
temningen hos Larvik
Boligbyggelag (LABO)
er god. - Vi har fått en
god start på det nye året, forteller Asle og skjenker i nytraktet kaffe. - Det har vært
høy aktivitet i Larvik, med
stigende interesse for nye
prosjekter og full fart i bruktmarkedet. Og prisene går
bare en vei - oppover! Ballen
flyr kjapt mellom Asle og
Anders. Det er tydelig at gutta har funnet tonen.
- Hvorfor samarbeide med
PBBL? Jo, nå skal du høre at
tankene om et slikt samarbeid har faktisk vært der en
stund, men det var først i fjor
høst at vi fikk i gang en fruktbar dialog. Det hele munnet
ut i en avtale, som ble signert
i desember. Så det er nå det
begynner!
Bygger på likeverdighet
- Vi starter forsiktig, men det
er ingen tvil om at begge kan
ha mye å hente på dette samarbeidet, nikker Anders. - Det er
mange grunner til at dette
samarbeidet føles naturlig.
Larvik og Porsgrunn er byer
med svært lik identitet og en
historie preget av lange og
stolte industritradisjoner.
Avtalen bygger på likeverdig-
denne veien står ferdig neste år
vil reisetiden blir dramatisk
redusert. I tillegg bidrar den
digitale hverdagen og teknologiske utviklingen til at grensene mellom kommuner og
fylker viskes mer og mer ut.
”Vi er omtrent like store,
med en sterk lokal forankring,
mange trofaste medlemmer, høy
markedsandel og solid økonomi.
Som de sier: Like barn
leker best.”
het. Vi er omtrent like store,
med en sterk lokal forankring,
mange trofaste medlemmer,
høy markedsandel og solid
økonomi. Som de sier: Like
barn leker best.
Grensene viskes ut
- Dessuten blir avstanden
mellom Larvik og Porsgrunn
stadig kortere. Arbeidet med
nye E-18 mellom byene våre
har kommet godt i gang. Når
Økt kompetanse
- Dette er et samarbeid på
flere plan, fortsetter Asle.
- Det er åpenbart fordeler å
hente ved å tenke større enheter. I forkant av avtalen så
vi på ulike funksjoner som
begge organisasjonene deler.
En bredere plattform og økt
kompetanse er et godt grunnlag for mer kostnadseffektive
løsninger.
Sammen er vi sterke
- Det handler også om å være
klar for fremtiden, understreker Anders. - Sagt på en annen
måte: Nå forbereder vi grunnen for det som skal skje 5 til
10 år frem i tid. Husk at både
PBBL og LABO opererer i et
marked preget av store, ja, ofte
landsdekkende aktører.
Konkurransen blir bare tøffere,
derfor er det ingen tvil om at vi
ved å stå sammen kan vise mer
muskler og slagkraft. I fellesskap har vi for eksempel økonomi til å sette i gang med
langt større prosjekter enn de
vi har gjort tidligere. I startfasen vil nok ikke medlemmene
våre merke mye til avtalen med
LABO, men vi håper jo at et
nærmere samarbeid vil kunne
gi en positiv effekt på flere områder. Medlemmene har en forventning om at vi kontinuerlig
forbedrer oss. En klar målsetting må være at totaltilbudet til
deg som medlem skal bli bedre
og bredere takket være samarbeidet med LABO.
BoGlede nr 1 - 2011
3
SKOLEGATA STAHELLE
På ”gymnastikktomta”
med utsikt mot Brevik
Skolegata Borettslag på Stathelle i Bamble fremstår som et
moderne, godt utstyrt flerboligbygg til stor glede for de seks
heldige medlemmene som fikk sitt boligønske oppfylt.
B
oGlede besøkte ekteparet Turid og Roar Ryste
Busk. Så langt hadde de
bare sovet tre netter i leiligheten og var i full gang med innflyttingsaktivitetene. – Det var
spesielt Turid som ønsket seg
noe enklere enn den store eneboligen vi hadde i
Kjellestadbakken, med blomsterhage, svømmebasseng og
stort hageareal.. Da dette prosjektet dukket opp, med sin
gode plassering og flott utsikt
mot sjøen, bestemte vi oss.
Opprinnelig bodde vi i en av
blokkene i Jønholtdalen, så det
å bo i borettslag er ikke fremmed for oss. Siden vi nå hadde
4
BoGlede nr 1 - 2011
mer enn 20 års medlemskap i Boligbyggelaget, ga
det oss muligheten til å
velge den leiligheten vi ønsket oss. Siden prosjektet
ligger i vårt hjemmemiljø,
med samme avstand til
venner og kjente, og med
en ønsket utforming av leiligheten, er det godt å være
på plass i vår fremtidige
bolig.
Kort vei til turopplevelser
Det er kort vei til gode turområder og sjøen. Vi kan
nesten se båten og bryggeanlegget i båthavna på
Gamle Stathelle herfra. Å
Stathelle er en by
i Bamble kommun
e
i Telemark. Byen
har ca 8 000 innb
yggere, og ligger på
vestsiden av der
Langesundsfjord
en, Frierfjorden og
Eidangerfjorden
møtes og er den øv
re
delen av Langesun
dshalvøya. Byen
var tidligere et la
dested under Skie
n,
og egen kommun
e inntil 1964 da de
n
ble en del av Bam
ble kommune.
Kilde: wikipedia.no
NYINNFLYTTET: Ekteparet Turid og Roar Ryste Busk har bare bodd i sin nye leilighet i tre netter. Nå gleder de seg til sommeren!
ta søndagsturen til Rognsåsen
og Sandvika , eller sykkelturen
til Bamblebygda og Flåtevann
fra sin egen utgangsdør er ikke
alle forunt. Som gammel sjømann ligger det i blodet å være
på farta. Vi er glade i å reise og
har allerede sett store deler av
verden. Vi har vært i alle verdensdeler, og ennå ser vi for
oss flere spennende utenland-
sturer. Da blir det godt å komme tilbake til leiligheten, med
lite å stelle og lite ansvar.
Fra Skolegata ser vi også opp
på Brotorvet som har de fleste
av de tjenester vi måtte trenge.
Kommer du til å savne hagen
og veksthuset?
Roar drar på smilebåndet. – Jo
da, men jeg kan jo pusle litt
utendørs her også. Dessuten
har vi barn med eget hus som
aldri sier nei takk til en
hjelpende hånd. Så har jeg
hobbyer som medlem av
Sjømannsforeningen og er
aktiv sanger i Langesund
Mannsangforening. Da blir
dagene til og med for korte i
blant. Det blir gode morgenstunder med kaffekoppen
og avisa. Da kan jeg mimre om
barndom og oppvekst i det jeg
ser rett over sundet. For
Brevik og Øya var mitt
barndoms paradis, avslutter
Roar Ryste Busk og ser svært
så fornøyd ut.
• Knut Bendiksen
PARADIS: Om sommeren kan Stathelle være et paradis. Her er bildene fra det originale prospektet. Foto: Digital Design Distribution
BoGlede nr 1 - 2011
5
PBBL
HAR GITT RESPONS:
PBBL går nye veier for å
markedsføre sine tjenester.
Vekker oppsikt!
Du har sikkert møtt dem på veien her i Grenland: To busser
klistret opp med PBBLs logo, farger og ansatte. Den ene
bussen er viet megleravdelingen, mens økonomiavdelingen
møter deg på den andre. En ny og annerledes, men svært
effektiv måte å markedsføre seg på!
STOPPEFFEKT: Jentene i megleravdelingen
gjør seg bemerket i bybildet i Grenland.
6
BoGlede nr 1 - 2011
Tone Lillefjære, megler PBBL Eiendomsmegling
Send SMS
efaring”
“PBBL – b 23
til 909 776
eller ring!
Har du planer om å selge leiligheten din i vår, kan det lønne seg
å ta kontakt med oss nå. Kontakt din megler i dag, for et godt
tilbud og en gratis verdivurdering.
PBBL Eiendomsmegling 35 57 31 00
www.pbbl.no
EIENDOMSMEGLING
BUERHAVEN BRL
Glade barn
i godt naboskap
Buerflata Barnehage er omgitt av høye blokker på alle kanter, og byggingen av første
blokka i Buerhaven Borettslag ble ikke bare nøye fulgt fra A til Å, men brukt som studie og
bygget i papp. Modellen ble overrakt PBBL for en rimelig byggesum!
B
uerflata Barnehage ble
ferdigstilt i 2008 og har
i alt 76 barn fra O til 6
år. Det er totalt 20 ansatte som
passer, veileder, mater og kler
på og av denne livlige gjengen.
Uteområdet blir flittig brukt,
og da byggeprosessen for den
nye blokka ble satt i gang,
fulgte både store og små nøye
med.
Arkitektprosjekt
”Tante” Linn fikk oppdraget å
bruke denne muligheten til læring, og så ble arkitektprosjektet satt i gang med hele
3-6-årsgruppa som arkitekter,
ingeniører og malere. Det
var tydelig at både gutter
og jenter syntes dette var
spennende, og det haglet
med spørsmål. Hvordan blir vinduene laget, Linn, og hvordan skal vi få
frem fargene slik som blokka
skal bli! De spekulerte svært
på hvordan man lager en trapp
og hvordan balkongene henger
fast. - Jeg lagde det hvite rundt
vinduene, sier
Vår og
8
BoGlede nr 1 - 2011
peker ivrig på modellen, - og vi
var å så på heisekranen og alle
lastebilene, skyter Oliver
inn, - vi
prøvde å
de ta heisen til der de bor. Når
vi spør om hva de skal bli, er
Kristian helt sikker,
- jeg
skal
bli
bygge hele huset, og så klarte
vi det, stråler Sander og ser
svært så fornøyd ut. Når
BoGlede spør Thomas om
hvor bilene skal stå, fikk vi
kontant svar; - i garasjen vel,
og så kan
”polti” og kjøre ”poltihelikopter”.
Godt naboskap
Personalet inviterte tidlig beboerne i borettslagene Nordre
Borge I, II og III til å besøke
barnehagen for
omvisning og samtale om naboskap, parkering og trafikk.
Mange kom, og interessen omkring drift, aktiviteter og utstyr var gledelig stor. Bare
noen dager etter møtet kom en
beboer med en mengde barnebøker, og noen andre kom
med spill og restegarn, som
ble kjærkomne gaver til nyetableringen.
- Vi har gjensidig nytte av at
alle tar ansvar for utvendig orden og vedlikehold, og når vi
sammen finner gode løsninger på trafikk- og parkeringsproblemer på travle
dager, blir det godt naboskap, sier bestyrer Kirsti
Brenne. - Så føler vi oss
beskyttet av at det alltid
er folk i området, og vi
har ikke hatt noe problem med hærverk, forstyrrelser eller dårlig oppførsel fra
noen. Opplever oss rett og
slett trygge, og det er svært
godt, avslutter bestyrer Kirsti
og berømmer god mottakelse
fra alle hold.
BoGlede nr 1 - 2011
9
VI HOLDER SKANSEN:
Fremdeles over 13.000 medlemmer i PBBL
NYHE
TER
FRA P
BBL
Økning av boligselskaper/boliger til forretningsførsel
(5.870 boliger, 242 boligselskaper)
Boligbyggelaget utvider møtemulighetene
for boligselskapene hos PBBL
Vi opplever stor interesse for
seniorboliger i Hovenga
Boligbyggelag kan nå få tilskudd til bygging
av omsorgsboliger fra Husbanken.
Lars Christensen
ansatt som markedssjef
PBBL ønsker alle
våre medlemmer en
riktig God Påske!
10
BoGlede nr 1 - 2011
BUERHAVEN BRL, Borgeåsen
Bo
sentralt og
landlig!
NY SOLRIK LEILIGHET TIL SALGS!
Kun 1 stk igjen!
Lekker innflyttingsklar leilighet i 2 etasje i Buerhaven BRL.
med heis og garasje i parkeringskjeller. Bra 101,6 kvm.
Innskudd kr 2.170.000,- Fellesgjeld kr 895.000,- Garasje kr 175.000,-
For mer informasjon, eller visning, besøk vår hjemmeside www.pbbl.no, eller at kontakt med
Cathrine Christensen på telefon 35 57 31 20 / 952 74 060 eller Tone Lillefjære på telefon 35 57 31 22 / 909 77 623
De sorte og hvite
Uredde er de og ”Urædderær” heter de alle som har Urædd
som sin klubb. Urædd Friidrett er en egen avdeling av klubben,
med mange kjente navn på startlistene både før og nå.
12
BoGlede nr 1 - 2011
F
riidrettsgruppa ble stiftet i
1917, men medlemmer av
klubben Urædd drev med
friidrett allerede tidlig på 1880
tallet. Conrad Carlsrud var en
av dem som utmerket seg i
flere øvelser, og kom så langt
at han ble tatt ut til deltagelse i
London OL allerede i 1909.
Frem til 1922 var aktiviteten i
gruppa stor, og i 1919 ble det
arrangert distriktsstevne for
Telemark med i alt 11 lag. Da
Carlsrud dro til USA kom det
en tyngre periode både for entusiasme og rekruttering til friidrettsgruppa, som varte til
nærmere 1930. Men så dukket
et stort talent opp som troll av
eske. Hans Adolfsen var bare
16 år da han i 1932 viste fremragende egenskaper i høyde og
tresteg. Historien sier at han
kunne blitt en av de store
innen friidrett i klubbens historie. Men så kom krigen og
bare 24 år gammel ble det
stopp for hans friidrettskarriere.
Sigurd Holom var ikke bare en
dyktig formann i flere år, men
også en ivrig skautraver. Han
ville se mange flere ute mellom
trær og koller i nærområdet,
og arrangerte allerede i 1936
den første TURPASSturen. I
kompaniskap med pressen i
Skiensfjorden, som det står,
ville han få folk ut på søndagstur med ”passet i hånden”
som beskrev den merkede løypa. Et flott initiativ som ennå
lever, riktignok med en annen
arrangør. Det tok tid å få aktiviteter og utøvere i godt gjenge
etter krigen, men om vi hopper frem til 1955 er det mange
som husker Magnar Moland.
Han ble en lysende stjerne for
klubben og gruppa i mange år.
Han deltok i lengde, tresteg og
som OL kampkjemper, og har
ikke mindre 43 ganger entret
banen med det norske flagget
på brystet . Men historien kan
ikke avsluttes uten å si noen
ord om familien Eiken.
BoGlede nr 1 - 2011
13
Odd Eiken jobbet som ingeniør på Hydro med stort ansvar, men hadde allikevel tid
og krefter til et stort og viktig
engasjement for klubben
Urædd og friidrettsgruppa.
Han kalles Kjølnesanleggets
far, var en fantastisk ledertype,
og i tidlige år også aktiv som
lengdehopper og løper. Mari
Eiken var sprinter og hekkeløper og sammen med sine 3
sønner har de vist stort engasjement og ansvar i mange
sammenhenger. Stort ble savnet da Odd Eiken i 1986 gikk
bort, bare 64 år gammel.
Urædd Friidrettsgruppe kunne
vise til mange kjente navn og
14
BoGlede nr 1 - 2011
store prestasjoner både på
1960 – 70 og -80 tallet som for
eksempel Øystein Gulbrandsen, Sissel Andersen,
Georg Andersen, Lars Arvid
Nilsen, Odd
Evensen, Olav
Jensen og
Bjørn Bang
Andersen.
Anlegg og
baner
Gamle Urædd
Stadion lå jo midt i byen og
med Jernbanestasjonen som
nærmeste nabo. Det ble derfor
ganske tidlig, i samarbeid med
Porsgrunn kommune, vurdert
hvor et nytt, større og moderne anlegg kunne bygges. I
1979 kom begynnelsen til det
vi i dag kaller Kjølnes
Idrettspark, som med sitt store
areal har mange muligheter. Det bør nevnes at det i 1982
ble arrangert
NM og i 1983
landskamp
mellom Sverige
og Norge på det
som da ble utropt som
en av landets beste friidrettsanlegg. Men 30 år uten større
fornyelse setter sitt tydelige
preg på både baner og tribuner. Det er derfor mange flere
enn Urædd som ser frem til et
nytt og bedre anlegg som må
komme! Og helst ganske
snart.
Nåtid og fremtid!
BoGlede møtte Per Sætersdal,
sportslig leder i Urædd
Friidrett og spurte om hva det
er gruppa tilbyr de unge!
– Først og fremst kvalifiserte
trenere. Alle er tidligere aktive
på høyt nivå, som er genuint
interesserte friidrettsfolk, og
alt er dugnadsinnsats. Det
eneste de får dekket er tilskudd til transportutgifter. De
tar stort ansvar, viser ungene
respekt men også lederskap,
Per Sætersdal, sportslig leder i Urædd Friidrett
ser lyst på fremtiden og ønsker nye og gamle
utøvere velkommen til trening!
og det gir resultater. Ungene
må føle seg trygge, og i et godt
sosialt miljø vokser vennskap
og omtanke frem. Derfor drar
vi så ofte som det er mulig på
treningsleire og stevner, og nylig var vi på 10 dagers tur til
Hellas med en stor tropp 15 til
17 år gamle, og med ledere ble
vi til sammen ca. 40 stykker.
Ikke EN ubehagelig episode.
Det er vi glade for og stolte
over. Det er 230 medlemmer i
gruppa, som støttes av foreldre
og en egen støttegruppe.
Rekruttering
Det er viktig å få frem at friidrett i alle sine aspekter er et
tilbud. Vi tar derfor i mot alle
som kommer til oss. Mange
barn og unge følger ”flokken”
– gjør som kamerater og venninner gjør, men uten at de får
prøvd ut om det er annet enn
fotball og lignende, som passer
bedre for dem. Individuell
idrett skal liksom være vanskeligere å bli god i. Men erfaring
viser at det er mange, både
gutter og jenter som kommer
til friidretten etter kort eller
lengre tid. Tanken er at alle må
føle seg velkommen, så får vi i
lederskapet finne løsningen på
at vi allerede har for få trenere
og ledere.
Hva satses det på?
Vi er en stor klubb og grunnlaget er bredden. Jo flere glade
og trygge utøvere, jo flere blir
gode. ”Det er faktisk gøy å
være god.” Det er topputøveren som motiverer nybegynneren, og det er talentene i bredden som gir topputøvere.
Framtida
Er det mangel på ressurser
som alltid trekkes fram
negativt? Nei! Det vi fortviler
over er mangel på vedlikehold.
Vi har både plass og utstyr
godt nok til å gi mange gode
tilbud. Men husene må ikke
falle fra hverandre. Vi ønsker
selvfølgelig å utvikle oss, og
kan drømme om et oppjustert
anlegg med nye baner og tribuner som kunne gi oss et nasjonalt/internasjonalt mesterskap. Grenland trenger en stor
hall med løpebaner med godt
og riktig dekke, og stor nok
for mange aktiviteter samtidig,
avslutter Sætersdal som slett
ikke er pessimist.
• Knut G. Bendiksen
BoGlede nr 1 - 2011
15
Matglede
Pralinparfait
med mo/rk sjokoladesaus og blodappelsinsorbet
Lyst på noe søtt og syndig? Her får du en oppskrift fra
Grenlands mest fristende spisested: Jacob & Gabriel Folkegourmet på Langbryggene i Skien.
- Dette er en perfekt avslutning på et godt måltid! smiler sjefskokk Lars Ludvig Jacobsen. Prailparfait
er en mektig dessert, derfor har vi valgt å kombinere den med en forfriskende blodappelsinsorbet
(pluss karamelliserte pistasjnøtter og tynne, søte kjekser). Prøv gjerne et glass av den
sødmefylte eliksiren Vin Santo fra Toscana - da får du en superb match!
Handleliste (16 pers)
• Eggeplommer
• Sukker
• Kremfløte
• Melkesjokolade
• Pralin
• Gelatin
• Blodappelsin
• Glukose
• Mørk sjokolade
• Kakao
16
BoGlede nr 1 - 2011
Ærlig franskmann
Helt siden jeg smakte 1998-årgangen, har det lille, familiedrevne Chateau de Segries har vært blant mine favoritter.
Tre ganger har jeg vært på besøk for å følge utviklingen på
gården, som aldri skuffer med sin røffe slottsvin.
Mørk sjokoladesaus:
Ta en kjele og ha i 520 gram
sukker, 300 gram vann, 320
gram kremfløte og 150
gram glukose. Kok opp
og tilsett 90
gram kakao
og 150 gram
mørk sjokolade. Rør
godt og avkjøl.
Blodappelsinsorbet:
Ha 150 gram
sukker og 2
dl vann i en
kjele. Kok
opp. Avkjøl og bland inn 1
liter blodappelsinsaft. Ha dette
i en ismaskin. Har du ikke
ismaskin, må du sette
sorbetblandingen i fryseren og
røre jevnlig til den får riktig
konsistens.
Pralinparfait:
Legg 2 gelatinplater i en skål
med vann. Bruk en stor kjele.
Ha i 150 gram vann og 300
gram sukker.
Kok til sirup
- 122 grader.
Tilsett gelatinplatene. Pisk
16 eggeplommer til en luftig konsistens
og ha i sirupen
- litt etter litt.
Smelt 150
gram melkesjokolade i et
vannbad og tilsett 200 gram
pralin (finner
du i matbutikker med et
bredt vareutvalg). Vend forsiktig inn eggeblandingen i pralinmiksen
og avkjøl. Pisk 900 gram
kremfløte til en lett og luftig
konsistens. Vend denne kremen inn i pralinblandingen.
Sett i fryser. Lykke til!
Chateau de Segries 2008
FREMGANGSMÅTE:
Chateau de Segries ligger i området Lirac, noen kilometer
nordvest for Avignon. ”Slottet” ble bygd på 1700-tallet av
en lokal adelsmann. Tunge økonomiske tider gjorde at
gården forfalt. Familien de Lanzac overtok bygningene
og vinmarkene i 1994. Lanzacene har drevet med vin
lenge. Henri på 67 år er sjefen. Med seg på laget har han
datteren Anne, svigersønnen og en niese. Sammen lager
de rundt 250.000 flasker - rød, hvit og rosé.
Plukkingen av druer startet tidlig i Sør-Frankrike i
2008. Allerede i den første uken av september var
det full aktivitet hos Chateau de Segries. Gården har
15 plukkere som høster fra 44,5 hektar med vinmarker. Det dyrkes flere druesorter, som må høstes
på ulike tidspunkter, noe som gjorde at selve plukkingen strakk seg over flere uker
Gamle druestokker er hemmeligheten bak den internasjonale suksessen
til Chateau de Segries. Den røde slottsvinen har lenge hatt kultstatus hos
kjennere. Nylig ble 2008-årgangen (Nr 31335 og Kr 154,90) lansert: Tett
og intens rubinrød farge. Svarte bær, kaffe, lakris og ristet pepper. Ung
og saftig i munnen, fast og autentisk, middels fyldig, masse krydder, jord
og modne skogsbær. Dette er, og har alltid vært, en herlig
matvin, som
liker gryter, biff, pasta med ost- eller fløte
saus, kalv og lammekjøtt.
av Lars Christensen
BoGlede nr 1 - 2011
17
KRYSSORD
Finn svaret på kryssordet og vær med i
trekningen av en flott premie!
BoGlede
Medlemsblad for
Porsgrunn Bamble
Borgestad
Boligbyggelag
Nr. 1 April 2011
Utgitt av:
Porsgrunn Bamble
Borgestad BBL
Ansvarlig redaktør:
Direktør Anders Hoel
Redaksjon:
Knut G. Bendikssen
Medarbeidere:
Inger Lise Drage
Nina Mjølstad Nord
Adresse:
PBBL
Postboks 44
3901 Porsgrunn
Tlf: 35 57 31 00
E-post:
[email protected]
www.pbbl.no
Redaksjonell og
teknisk produksjon:
Petit Grafisk AS
Postboks 2544
Kjørbekk
3702 Skien
Tlf: 35 91 34 40
www.petit-grafisk.no
Trykk:
Thure Trykk AS
Skien, Tlf: 35 90 55 90
Løsning BoGlede 4-10:
DE GAMLE ER UTEN TVIL ELDST.
Vi gratulerer vinner:
Astrid Thorstensen.
Rett trekning bevitnet av 3
i økonomiavdelingen.
Svar sendes på e-post til:
[email protected]
eller på postkort til:
PBBL, Postboks 44,
3901 Porsgrunn.
Merk e-post eller postkort
med «Kryssord BoGlede».
Husk å oppgi eget navn og
telefonnummer!
18
BoGlede nr 1 - 2011
Flott premie!
Dresden
oppladbar lykt
fra Momenti.
Premien er levert
av Lys Idé,
Stathelle.
Vinner av
gjettekonkurransen:
”Hvor høy er Rådhusgrana” ble:
Bergitte Lossius Barman
med svar 15,7 m.
Riktig svar var 15,4 m.
MEDLEMSFORDELER
Vi har samarbeidsavtale med:
BYGNINGSARTIKLER - TRELAST
- MALING - DØRER - VINDUER
MONTÈR PORSGRUNN
Tlf. 97 19 30 00
Bjørkedalsvn. 4, 3946 Porsgrunn
På kjøkken,
garderobe, dører og
vinduer be om pris!
Fra
÷10 – 55%
rabatt
GRENLAND MINILAGER
Tlf. 35 55 10 00
Hydroveien 15,
3933 Porsgrunn
www.grenlandminilager.no
Fra
250,- pr.
mnd.
Medlemmer i PBBL 1 måned gratis leie ved
kontraktinngåelse på min. 3 mnd. Ved kortere
avtaler ÷10% rabatt i inntil 3 mnd.
TEKSTILER - TILBEHØR
- INNVENDIG SOLSKJERMING
Egen
interiørkonsulent
– ta kontakt og
avtal tid!
LILAND TEXTILHUS
Tlf. 35 56 99 60
Jernbanegt. 11/13,
3916 Porsgrunn
HUS OG HAGE
÷10%
rabatt
DRIVHUSET HEISTAD HAGESENTER
tlf. 35 56 99 50
Pansv. 10, 3940 Porsgrunn
JONNYS INTERIØR MALING - TAPET - GULV
Egen håndtverksavdeling
og fargekonsulent.
JONNYS INTERIØR AS
Tlf. 35 93 35 00
Øyekastvn. 32, 3926 Porsgrunn
ALT INNEN GLASS,
DØRER OG VINDUER
STATHELLE GLASS-SERVICE AS
Tlf. 35 96 19 95
Pedellen 15, 3960 Stathelle
Timepris kr. 320,eks. m.v.a.
SOLSKJERMING
Fra
÷20 – 25%
rabatt
CELSIUS SOLSKJERMING
GRENLAND
Tlf. 35 58 40 10
Hagebyveien 39, 3735 Skien
Inntil
÷40%
rabatt
RAMIRENT PORSGRUNN
Tlf. 35 51 66 00
Floodmyrv. 20
3946 Porsgrunn
JERNIA - HANS J. LARSEN
Tlf. 35 56 99 70
Storgt. 110, 3921 Porsgrunn
SPORTSUTSTYR
Inntil
÷25%
rabatt
INTERSPORT PORSGRUNN
OG DOWN TOWN
Storgt. 101, 3921 Porsgrunn
Inntil
÷25%
rabatt
Sanitærutstyr, rør og rørdeler
inntil ÷35%
Standard baderomsmøbler
fra Foss, Tema og Fiol ÷25%
Timepris rørlegger: kr. 495,- + m.v.a.
For større bestillinger
over 10 stk. av samme
produkt – be om tilbud.
BYGNINGSARTIKLER – TRELAST
– MALING – DØRER – VINDUER
BYGGERIET RUGTVEDT
BYGGSENTER
tlf. 35 96 05 55
Omborsnesveien 7,
3960 Stathelle
SANITÆRUTSTYR
PORSGRUNN
RØRLEGGERFORRETNING AS
Tlf. 35 93 09 00
Bjørnslettv. 2, 3917 Porsgrunn
Vakttelefon: 934 38 715
÷15%
rabatt
÷10%
rabatt
UTLEIE - MASKINER - UTSTYR
Generelt
utleieutstyr
÷20%
Leie av lift
÷25%
– INNE OG UTE
JERNVARER
FLISER - SKIFER - TILBEHØR
Keramiske fliser fra lager ÷20%
Keramiske fliser som best. vare ÷15%
Skifer fra Alta, Oppdal og Otta
MODENA FLIS-SPESIALISTEN A.S (fra lager ) ÷10%
Tlf. 35 90 46 30
Tilbehør ÷25%
Hagebyveien 39, 3735 Skien Ovner ÷15%
÷10%
rabatt
På vinduer ÷ 25%
og inne-/ytterdører
÷20%
Fra
÷10 – 15%
rabatt
Fra
÷5 – 42%
rabatt
BILUTLEIE
Inntil
÷35%
rabatt
HERTZ BILUTLEIE GRENLAND AS
tlf. 35 55 09 30
Hovengagt. 6,
3915 Porsgrunn
Til utlandet i sommer
– lei bil før du reiser!
÷20%
rabatt
Hva med Club Gold medlemskap?
Da slipper du køene på flyplassen.
Gratis innmelding!
MEDLEMSFORDELER
Vi har samarbeidsavtale med:
BoGlede nr 1 - 2011
19
VELKOMMEN TIL
NY BUTIKK OG NY KJEDE!
• Ny og moderne butikk
• Vi er de samme folkene
• Kvalitetsprodukter
TA MED MEDLEMSKORTET DITT...
FÅ:
%
0
2
÷
KEN!*
K
I
T
U
B
I
ARSVEARRER OG TILBUDSVARER
V
E
L
L
A
Å
P
STILLING
IKKE BE
*GJELDE R
Vi har
mange registrerte
på jakt etter bolig.
Selge?
Ring oss på
tlf: 35 57 31 00
Stort utvalg i
• Tapeter
• Miljøtapet
• Parkett
• Maling
• Laminat
• Belegg
• Tepper
• Verktøy
Med mer...
VI HAR EGEN HÅNDVERKSAVDELING!
JONNYS INTERIØR
Øyekastveien 32 • 3925 Porsgrunn
Telefon 35 93 35 00
E-post: [email protected]
www.nordsjoidedesign.no
Åpningstider: Mandag – fredag 07.30 – 17 Lørdag 09.00 – 14.00
Kom og la deg bli inspirert!
Vi kan tilby skreddersydde
løsninger. Stort utvalg i gardiner
og liftgardiner til hytte og hjem.
Vi besøker messer og handler
direkte med ledende veverier
rundt om i verden.
Vi har
løsninger
til alle
vinduer!
Vi kan gardiner!
Egen systue, hjemmebesøk
og montering!
Kontakt gjerne våre
interiørkonsulenter
Porsgrunn
Skien
35 56 99 60
35 52 80 04
Arkaden, Skien
Jernbanegata, Porsgrunn
www.liland.no
Vi har snekkere, rørlegger, malere, vaktmester,
mur/flislegger og brannvernleder!
BBL Bo-service as er et
håndverk/vaktmesterfirma,
eid av Porsgrunn Bamble
Borgestad og Skien
Boligbyggelag.
Vi tilbyr våre tjenester for
borettslag og andelseiere.
Medlemmenes eget
håndverksfirma!
BBL BO-SERVICE AS
Leirvollen 27 • 3736 Skien Tlf: 478 03 080
Faks: 35 54 17 40 E-post: [email protected]
(2;0=,9269;,;+0;;
6.-g-3,9,-69+,3,9
=055
9,0:,=,9+0
(2;0=,9269;,;
>>>-69+,3:269;,;56
*O¡G
)Y\R-VYKLSZRVY[L[KP[[[PSrMrLUYLRRLWYVK\R[LY
VN[QLULZ[LY[PSSH]LYLWYPZ
(R[P]LYLYK\-VYKLSZRVY[L[KP[[MrYK\Z[HKPNÅLYL[PSI\KMYHTHUNLZWLUULUKLSL]LYHUK¥YLY5VLULRZLTWSLYLY!
‹ )VSPNHSHYTMYH.:
ERQXVSnPnQHGVSULV
‹ 3HTWLO\ZL[
ERQXVSnDOOHNM¡S
*MHOGHURJVnUDEDWWHUWHSURGXNWHU
‹ -VYZPRYPUNMYH
5VYZRL)VSPNI`NNLSHN
‹ -S…NNLYMHY]L
UDEDWWRJERQXV
‹ /\Y[PNY\[LU
ERQXVSnDOOHUHLVHUODQJV
1RUVNHN\VWHQ
‹ 2YHM[PUVY
1RUJHVJXQVWLJVWHVWU¡PDYWDOH
ERQXVSnIRUVLNULQJVSUHPLHQ
4HUNLH][PSI\KLULMVY\[ZL[[LYH[K\OHYYLNPZ[YLY[KPULPU[LYLZZLYVNVWWYL[[L[LNLUIVU\ZRVU[V
3VNNPUUWr^^^MVYKLSZRVY[L[UVLSSLYIVSPNI`NNLSHNL[ZOQLTTLZPKLVNHR[P]LYRVY[L[KP[[PKHN
ZZZIRUGHOVNRUWHWQR
.ORSKE"OLIGBYGGELAG
Ta Vannsjekken
- forebygg dyre vannskader!
www.vannsjekken.no
Omfanget og skadevirkningene fra vannlekkasjer i boliger har økt
dramatisk de siste årene. Vannsjekken er en systematisk gjennomgang av
røropplegg, kraner og koblinger for å forebygge lekkasjer og vannskader.
En Vannsjekk er en kontroll av de synlige komponentene som har med vann å gjøre. Vi
sjekker blant annet kraner, rør, sluk, vannlås, vaskemaskin- og oppvaskmaskintilkoplinger,
varmtvannsbereder, feste av servant, toalett med mer. Alle rom med vann og avløp, som
kjøkken, bad, toalettrom og vaskerom kontrolleres. Det foretas ikke undersøkelser av
komponenter som er inne i vegg, gulv og tak og heller ikke fuktmålinger på flater.
Vannsjekken gjennomføres av Varme & Bads dyktige fagfolk. Etter at Vannsjekken er
gjennomført, får du en oversiktlig tilstandsrapport som forteller deg hvordan det står til
med røropplegg, kraner og koblinger i hele huset. På bakgrunn av denne kan de ta de
nødvendige grepene før det er for sent.
Vannsjekken
• Forebygger vannskader
• VVS anlegget gjennomgås og du får en oversiktlig
tilstandsrapport
• Gjennomføres av dyktige fagfolk
• Gir deg tips og råd om hvordan du kan forebygge
vannskader
• Koster kr 1500,- (Medlemmer i PBBL får
kr 500,- i rabatt)
Visste du at:
• Utviklingen av vannskader viser at
• I 2007 ble det utbetalt
det er færre, men mer kostbare
1,46 milliarder kroner i erstatning
skader
etter vannskader i boliger og fritids
hus fordelt på 44.000 skader
• Med små grep kan du
(Kilde: Finansnæringens Hovedorganisasjon)
forebygge kostbare vannskader
i boligen din. Vannsjekken er et
• Forsikringen ikke dekker alle
enkelt tiltak som kan forebygge
skader forårsaket av vann
og begrense vannskader
Vannsjekken
en tilstandsrapport
t ta
a
DAGVAKT TELEFON:
934 38 715
DØGNVAKT TELEFON:
980 13 000
Bjørnslettveien 2 - Vallermyrene - Telefon 35 93 09 00
B-BLAD
Hadji.
Elsker ”Greys anatomy”.
(Eller egentlig McDreamy.)
Jan Espen.
Lidenskapelig fluefisker. Tar opp alle
programmer som har fisk i seg.
Laila.
Elsker dart på Eurosport HD,
men er ofte ute om kveldene.
Steinar.
Skilt, men gift med
Liverpool. Tar opp alle
Premier League-kamper.
Returadresse:
Porsgrunn Bamble Borgestad
Boligbyggelag
Postboks 44 - 3901 Porsgrunn
Nina.
Ler av ”Torsdag kveld fra
Nydalen”, men det kræsjer
med baskettreningen.
Ove.
Tar opp matprogrammer
og lager maten samtidig
som han ser dem.
Se favorittprogrammet ditt når det passer deg.
HD PVR-dekoder for kun kr 1990,- (spar 1000,-)
Alle har vi våre ulike interesser og fritidsaktiviteter. Med en HD PVR-dekoder kan du pause, spole og ta opp i tv-sendingene.
Dermed kan du dra på trening og likevel se favorittprogrammet ditt når du kommer hjem. Eller legge barna og se Dagsrevyen
i opptak. Vi har et spesielt godt tilbud på dekodere til borettslag og sameier med egen avtale om digital-TV hos Canal Digital
(Komplett- eller Pluss-avtale). For bare kr 1990,- (ordinær pris kr 2990,-) kan de beboerne som ønsker det kjøpe sin egen
HD PVR-dekoder. HD-dekoder uten PVR koster kun kr 990,- (ordinær pris kr 1990,-).
Les mer på canaldigital.no/borettslag