Sov.2 Sov.3 Bad 2 Stue/Kj. Gang Bod Sov.3 Bad 1 Stue

VVS
Bod
2,1 m²
tue/Kj. Gang
Sov.3
6,3 m²
Bad 1
5,0 m²
Sov.3
6,3 m²
S
VVS
Bad 1
Bod
5,0 m²
EL
2,1 m²
S
Stue/Kj. Gang
53,6 m²
Sov.2
6,4 m²
Bad 2
2,7 m²
Sov.3
10,5 m²
Konstr./Tegn:
Godkjent:
AS
Geilotunet
Leilighet: A 103
På grunn av bygningstekniske løsninger kan det
forekomme mindre endringer på mål og arealer
innad i leiligheten.
Mål:
1:50
Arkstr.: Dato:
A3
20.12.2012
BRA:
90,3 m2
P-ROM:
88,2 m2
Arealer er beregnet etter NS 3940:2012 og
veiledningen "Bruk av arealbetegnelser ved
omsetning av boliger"