Jesus din søte forening å smake..

ARRANGØR
Fredheim forsamling i Sandnes, har i samarbeid
med en frittstående gruppe gleden av å stå som
arrangører av denne helgen.
Jesus din søte forening
å smake..
Alle møter blir på Fredheim Arena.
Velkommen til en helg med
sterk forkynnelse hvor vårt
forhold til Jesus står i sentrum.
Indremisjonsforbundet , Sandnes
Postboks 155
4302 Sandnes
Årsvollveien 21
Taler; Stein Solberg
Fr eda g 15 - sø nda g 17.
o kto ber
Program
D i v e r s e o p p ly s n i n g e r
Pris for hele helgen; kr. 300,-
Fredag:
Enkeltmøter kr. 100,-
Kl. 19.00: Registrering
Påmelding for hele seminaret innen tirsdag
12. oktober. Dette gjelder også hvis en blir
med bare på lørdagen og ønsker å få lunch.
Kl. 19.30: Undervisning
Påmelding til tlf. 51603173 Eller mail;
[email protected]
Lørdag:
Kl. 10.00: Undervisning
Kl. 11.15: Lunch. Stille måltid!
Kl. 12. 30. Undervisning.
P r e s e n ta s j o n
Her kan du omtale spesielle nyheter for organisasjonen, som for eksempel
Lørdag ettermiddag er det anledning
til personlige samtaler og sjelesorg for
de som måtte ønske det.
Kl. 19.00: Undervisning.
Søndag:
Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Tema:
Kristus i dere, håpet om herlighet. KOL 1:27
Stein Solberg er 58 år og bor i
Halden. Han er teolog, og har tidligere reist som evangelist i Indremisjonsselskapet. De senere år har
han virket som vikarprest og har
vært engasjert i Stiftelsen Levende
Steiner. Solberg har skrevet flere
bøker. Den siste med tittelen
” Forenet med den elskede”
handler om den kristnes nære relasjon med Jesus. Om denne boken skriver Edin Løvås: ”Denne
boken kommer til å gi mange lesere en
fornyet glød i kjærligheten til Jesus og
den inderlige hengivenheten til ham.”