Kyrkjebladet nr.3 2012 - Hemsedal kyrkjelege fellesråd

GOL OG HEMSEDAL
Nr. 3 Sommer 2012
63. årgang
I nnha l d
Konfirmantane i Hemsedal..........1
Min Salme..................................2
Andakt.. .....................................2
Med tid til å leva .......................4
Utdrag frå årsmelding for 2011....5
Kunngjeringar.......................6 / 7
Velkomen til kyrkje!....................7
Konfirmantane i Gol og Herad.. ...8
Konfirmantane i Hemsedal
Konfirmantane i Hemsedal
Fyrste rad frå venstre: Tonje Vold Intelhus, Margit Kjærnås, Vanja Gauteplass, Ingrid Wøllo, Alis Wiken Wilson, Oda Marie Rosell Sandvik. Andre og tredje rad frå venstre:
Isabel Müller Eidhamar, Ingrid Johansson Thorset, Ole Martin Anderdal, Line Halbjørhus, Emma Sofie Rossing Mindegård, Sigrid Børresen, Anine Hermansen, Thea Løken
Andsjøn, Nina Karina Sørensen. Fjerde og femte rad frå venstre: Stian Halbjørhus, Torger Ulviksbakken, Børge Nergård, Simen Østvik, Sindre Taaje Rusto, Morten Fossen,
Håvard Ulsaker, Henrik Severin Østlie Sæther, Mikkel Storeskar, Vemund Lien, Sokneprest Allan Madsen
Foto: Marit Skredegård, Gol
Men tolsamt han bar deim, og aldri han klaga;
Då grodde dei fast og til vengjer seg laga.
Dei bar han mot himmelen høgt yver tufti,
Og lett han i solglans seg leikar i lufti
So høgt yver strevet, det aldri fær tyngja –
og difor er fuglen so glad i å syngja.
Vil byrdene trugen og tolsamt du bera,
Dei skal, fyrr du varest, til vengjer seg gjera;
Dei lyfter deg opp frå den trykkjande lægdi,
Og syngjande stig du som fuglen i hægdi.
Min
Salme
Kjell S.
Øystein Kjerulf Brenno har stilling som
spesialkonsulent i Gol kommune, er
forfattar av fleire bøker og er med i
Herad sokneråd etter valet sist haust.
Han tek med glede imot utfordringa om
å velje salme/dikt, og lurer på om han
kan få med TO, som begge har betydd
mykje for han:
I
Anders Hovden: Vengjer
Koss fuglen fekk vengjer? Ei segn det meg sagde.
Som byrder dei vart uppå ryggen hans lagde;
Den myrkaste gråt vert til ljosaste gaman,
Der truskap og tolmøde blandar seg saman.
Den beiskaste striden, den hardaste sprengen
just lyfter deg høgt som på stormsvalevengen!
- Vi budde i si tid på Østre Toten, fortel
Øystein, der diktarpresten Anders Hovden hadde sitt virke nokre år. Han var
norskdomsmann og ihuga nynorskbrukar. Då det vart kjent at Hovden hadde
fått tilbod om presteembetet, utløyste
det eit brev frå stadlege representantar
for det ”gode borgerskap”. Dei gjorde
Hovden merksam på at målfolk ikkje var
velkomne til Toten. Hovden svara slik: ”Eg
og Kari kjem lell!”
- Dette diktet har følgd meg gjennom
livet, og vore til hjelp i tunge stunder.
Det ber eit håp i seg, som lyfter deg høgt
over kvardagsstrevet og daglege bører
som der og då kan kjennast tyngjande.
I Helligåndens kraftfelt
”Då vil eg be Far, og han skal gje dykk ein annan talsmann, og han skal
vera hos dykk alltid: Sanningsanden, … de kjenner Han, for Han bur hos
dykk og skal vera i dykk. Eg vil ikkje la dykk vera att som foreldrelause
born. Eg kjem til dykk.” Joh 14,16-18
D
et har nettopp i skrivende stund
vært pinse – og vi har hatt konfirmasjon i Hemsedal. En alle-tiders dag
å feire konfirmasjon på! Fordi pinsen
er kirkens bursdag – det var da Gud
manifesterte seg på en særlig måte
som den Hellige Ånd. Og konfirmantene
og vi har på en særlig måte opplevd et
inspirerende år sammen.
Nå er det sommer, men Ånden
er den samme ”og han skal vera hos
dykk alltid: Sanningsanden”, sier Jesus.
Vi lever i Hellig Åndens tidsalder – ja
i Helligåndens kraftfelt – og vi har
virkelig bruk for Ham i denne tid med
alle de kirkelige reformene og de mange
endringer og utfordringer som møter
oss i dagligdagen. Bruk for at Gud ved
sin Hellige Ånd inspirerer oss til de rette
beslutninger og avgjørelser. Jeg tenker
spesielt på gudstjenestereformen, og
2
jeg tror at den ligger de fleste av oss på
sinne. Men også ellers i menighetslivet.
Vi kjenner Guds Ånd, sier Jesus – ”for
Han bur hos dykk og skal vera i dykk”!
Trusvedkjenninga til Faderen, Sønnen
og Den Hellige Ånd, leser vi under enhver
gudstjeneste: ”Eg trur på den Heilage
Ande!”, som det tredje i vår bekjennelse
til en hellig, treenig Gud; en Gud som
er i stadig utveksling om alle ting og
i inter-relasjon til de andre personer i
treenheten – ja bare disse tre vers i Johannes Evangeliet manifesterer allerede
i det første århundrede denne enhet
i treenigheten som var fra skapelsens
morgen. Guds Ånd er i vår kirke, Den
Hellige Ånd er i oss – det er en trygghet
og en trøst.
Vi er ikke ”foreldrelause born” – Gud,
Jesus og Den Hellige Ånd er hos oss. Vi
kan miste våre jordiske foreldre, men
II Hans Børli: Ei vårnatt aleine
Hør, går du med tongsinte tanker
Og reddes for dagens sår,
Da søk i de susende skoger
Et møte med natt og vår.
For der vil du alltid finne
Den freden du aldri fant
Og hatet, den harde høker,
Tok hjertene grisk i pant.
Ja, kvil dine dagtrøtte tanker
Ved nyingens flakkende skinn,
Og skognatta viser deg vegen
til freden i sjel og sinn.
For natta ho står ved ditt leie
Av angende, vårgrønt bar
Og gir dine redde spørsmål
Sitt susende, milde svar.
Og da skal du føle dette
at Herren er stor og nær,
og var du en tviler i verda,
du lærer at Herren er.
Du hører han går gjennom ødet
Med sålaupen full av frø. –
Han tenner med veldige hender
Et vårhåp som aldri kan dø.
Øystein er ein naturens mann. Ikkje
uventa vel han seg difor Hans Børli:
- Ingen har som han skildra det daglege
slitet med tømmerhogst på gamlemåten
i norsk vinterskog. Diktet formidlar på ein
måte som berre Børli kan, menneskets
møte med Gud i naturen. Det betyr
mykje for meg, understrekar han.
Andakt
Den Hellige Ånd er alltid hos oss som
representant for Guddommen – han er
vår far og mor, søster og bror! Dette er
den nære og familiære relasjon vi har
med Gud, Han er alltid hos oss.
Konsekvensene av at Guds Ånd er
i Guds folk og altså i menigheten er at
Guds framtid er midt iblant oss. Guds
framtid kommer ikke fra noe fremmet,
ikke fra noe som ikke er vårt og ikke fra
noe som vil gjøre oss til noe annet enn
det vi er av Hans nåde. Guds framtid
finnes midt iblant oss – derfor kan vi
møte reformene, endringer og utfordringer med ro i sinnet – for møte dem
det må vi, uansett! Men når Gud har en
framtid med deg og meg må vi altså
også åpne oss for Sanningsånden, og la
oss inspirere til å møte det nye i ”Ånd og
sannhet”. Snart vil du bli utfordret på hva
du kan være med på i utformingen av en
ny lokal ordning for våre gudstjenestervær da inspirert og la deg på ny fylle av
Ånden, så du kan være med til å gjøre
gudstjenestelivet inspirerende (det betyr
åndsfyllende).
Allan Madsen
Soul Children festival
11.—13. mai 2012 ble The International Soul Children
festival for ­åttende året på rad arrangert i Oslo. 1500
sangere i alderen 10–19 år fra 80 forskjellige kor
fra hele landet, – og utlandet deltok. Nasjonale og
internasjonale artister og instruktører underviste
og holdt konserter. Lørdag var det friluftskonsert
på Rådhusplassen med et enormt MASS CHOIR
med alle 1500 på en gang. Søndag var det konsert
i Oslo konserthus.
Ø
nsket med festivalen er at unge i
denne aldersgruppa skal få utfolde
seg i sitt eget uttrykk og på sitt nivå,
samtidig som de har muligheten til å
utvikle sitt talent. Målet for Soul Children
Festivalen er å inspirere sangere og
ledere, – og gi dem nye ideer til videre
lokalt arbeid. Hemsedal Soul Children
reiste med 22 sangere og 7 ledere for
oppleve denne store festen.
Lina Merethe Yvonne Söderblom, 13
år fra Hemsedal, skriver dette på sin
blogg:
På fredag dro vi på Oslo tur, på Soul
Children festival 2012!!!!  Vi tok bussen
fra Trøym klokka ti, og vi stoppet litt på
Gol osv. På bussen var det P-A-R-T-Y!! 
(Rettelse: det var party bakerst i bussen!)
Når vi kom frem i Oslo, gikk vi til konserthuset og la fra oss bagasjen osv... så gikk vi
til Peppes Pizza!  Så var det åpningskonsert i konsert-huset!! Etter konserten var det
"Mass Choir" øvelse med
alle de andre 82 korene som var der. Så var
vi ferdig med øvelsen klokka halv elleve, og
gikk ut for å ta trikken til KFUM hallen. Der
skulle vi sove. I en gigantisk gymsal.
Så var det lørdag, og vi ble vekt halv
åtte. Det var ikke digg og bli vekt så tidlig
når man ikke har sovet noe fordi det var så
kaldt!!!! :( Men men, vi stelte oss osv. så gikk
vi ut og tok bussen til konsert-huset. Ti på
ti var det sånn "Wake Up" dings, eller hva
det nå het. Vi skulle alle være med å synge
og danse  Så var det "Mass Choir" øvelse
til kvart over tre, da gikk vi til McDonalds.
Etter det så gikk vi til Rådhusplassen og
hadde konsert!  Det var så gøy, og så
masse folk!!
Etter konserten gikk vi på kiosk og så til
konsert huset igjen, der så vi på en musikal
som "Oslo Soul Teens" hadde laget.
Den het "Victory". Det
var kjempe flinke! 
Så dro vi hjem og skulle prøve å sove..
Så var det søndag, og vi dro med trikken til
konsert-huset for den "Wake Up"dingsen.
Så var det "Mass Choir" øvelse til kvart over
ett. Og så en times pause. Klokka tre var
halve Mass Choir i salen og skulle holde
konsert! Det var gøy!!
Så var det tid for å dra hjem... bussen
kom, og vi var på vei hjem.. Når vi kom til
Drammen, gikk vi på Lizzy's og spiste pizza.
Så dro vi videre. Når vi var på Gol, så sier
lederen at vi skal bruke den ene sangen på
Oslo Soul Children cd'en og danse og synge
til den på vei ut av bussen. Det gjorde vi, jeg
vet ikke jeg men det så ut som foreldrene
likte det 
GOL OG HEMSEDAL KYRKJEBLAD
Antall nr.:
Utgjevar:
Redaksjon:
6 nummer i året
Sokneråda i Gol og Hemsedal prestegjeld
Kjell Slåtten, Kåre Olav Solhjell,
Toril Østby, Kjetil Th. Storebråten
Jan Olav Skinnemoen, Rune Abrahamsen (red.)
Ekspedisjon:
Kasserar:
Bankgiro:
E-post:
GOL, herad OG HEMSEDAL
Gol kyrkjekontor,
Gol kommunehus 3. etg.:
Tlf.: 32 02 90 00 • Fax: 32 02 90 10
E- post: [email protected]
www.kyrkjaigol.no
Kyrkjeverje: Anne Gerd Jorde
Kontortid: Måndag-fredag kl. 09.00–15.00
Dir.tlf. 32 02 91 35 • Mobil: 971 58 134
[email protected]
Sokneprest: Jan Olav Skinnemoen
Kontortid: Onsdag og fredag kl. 09.00–11.00
Dir.tlf. 32 02 91 37 • Mobil: 952 75 312
[email protected]
Måndag: Fridag.
Soknediakon: Ingrid Økesveen
Kontortid: Man–ons–fre kl. 09.00–11.00.
Dir. tlf. 32 02 91 38
[email protected]
Sekretær: Berit Langehaug
Kontortid: Mandag, tysdag, torsdag
kl. 09.00 – 14.30 • Dir.tlf. 32 02 91 39
[email protected]
Kyrkjetenar: Arne Braathen • Mobil: 90 13 66 47
Kyrkjetenar: Knut Ole Klepp • Mobil: 906 58 761
Menighetspedagog i Gol og Hemsedal:
Olga Løken Møllerplass
Mobil: 489 59 826
[email protected]
HEMSEDAL KYRKJEKONTOR
Hemsedal kommunehus
Tlf.: 31 40 88 45 • Fax: 31 40 88 30
[email protected]
www.kyrkjaihemsedal.no
Kyrkjeverje: Rune Abrahamsen
Kontortid: Måndag og torsdag kl. 10.00–15.00
Tlf.: 31 40 88 45 • 411 26 321
[email protected]
Kyrkjekontoret 3550 Gol
Arne Oddmund Tuv, 3560 Hemsedal.
Sparebank 1 Hallingdal 2367.60.00097
[email protected]
Sokneprest: Allan Madsen
Tlf.: 31 40 88 46 eller 993 89 654
[email protected]
Kyrkjetenar: Hans Vidar Sørensen
Tlf.: 911 76 827
Ungdomsdiakon Marianne Gilje Løining
Tlf.: 991 50 933
[email protected]
Sokneråda:
Gol:
Leiar:Leiar Trygve Lono
Smedsgård • Mobil 900 63 161
Herad:
Leiar:Lars Riise
Mobil:
951 03 305
Hemsedal:Leiar:Karin Slåtto
Mobil:
995 91 684
Fellesråda:
Gol:
Leiar:Ola Grønseth
Mobil:
920 97 939
Hemsedal:Leiar:Karin Slåtto
Mobil:
995 91 684
Ynskjer du å gje ei gåve til kyrkja:
Hemsedal: 2367.20.49482 Gol: 2324.20.01354
Herad: 2324.62.05795
3
Med tid til å leva
Kjem du køyrande forbi Tuv i Hemsedal på RV 52 frå Lærdal oppdagar
du eit raudt hus like ved vegen. Det som gjer at akkurat dette huset
blir lagt merke til er at det står skrivi noko med store kvite bokstavar
på veggen: Basecamp 3.16. Kyrkjebladet svinga innom huset for å finne
ut kva meininga bak orda kunne vera.
Marianne Eide
Gründer frå Eikelandsosen
På tunet treff me Marianne Eide. Ho kjem
frå Eikelandsosen utanfor Bergen, og er
ansvarleg for bufellesskapet som heldt til
i huset. For om lag tre år sidan kom ho til
Hemsedal fordi ho vart spurd om å vera
med i staben på bibelskolen «TimeOut»
på Krik Høyfjellssenter.
I løpet av skuleåret bad ho mykje
å kunne bli brukt av Gud i ei evangeliserande og praktisk teneste. Eg vart
minna på at eg skulle starta eit team
i Hemsedal, fortel Marianne. En type
praksis etter bibelskolen, der elevene kan
praktisere det dei har lært. Difor starta
eg ein praksisteneste for elevane som
hadde gått på Fjellbibelskulen.
4
Time To Go
Opplegget vart kalla ”Time To Go” som
tyder: På tide å gå. Opplegget vart godt
motteke av både elevar og fastbuande i
Hemsedal. Dei fekk raskt etablert kontakt
med kyrkja, og det andre kyrkjelydsarbeidet i bygda, fortel Marianne.
I år har teamet bestått av åtte studentar i alderen 20 til 28 år. Desse er 50% i
vanleg arbeid og 50% frivillig i TimeToGo
teamet. Sjølv arbeidar Marianne som
miljøterapeut ved Gol vidaregåande
skule i tilegg til å vera teamleiar. Stillinga
er betalt av KRIK Høyfjellssenter. Teamet
utgår frå KRIK høyfjellssenter og er ei
forlenging av skulen TimeOut.
Hemsedal med sin fantastiske natur
er ei flott ramme for å byggje fellesskapet. Deltarane i teamet har bakgrunn
frå ulike kristne fellesskap. Teamet har
mykje entusiasme og glød, og eit ynskje
om å motivera og inspirera andre. Me
prøver kvart år å finne ut kva deltakarane
i teamet er flinke på, og motiverte til å
vera med på. Så oppgåvene til teamet
kan variere noko frå år til år ut frå kva
talentar og ynskjer deltakarane har, seier
Marianne.
Ein ressurs for bygda
Kva slags arbeid utfører teamet?
Målet er at teamet skal vera ein ressurs
for bygdene Hemsedal og andre steder i
Hallingdal. Me har vore med i konfirma­
Time to Go
teamet er vorte
ein samanspleisa
gjeng den tida
dei har vore i lag.
bak frå v: Mari
Stana, Hanna
Songøygard
Smørvik, Felicia
Kristiansen, Lars
Erik Beck, Anne
Lise Storegjerde
sjonsundervisninga i Gol og Hemsedal,
og på måndagar har me hatt KRIK aktivi­
tetar for ungdom på Gol Samfunnshus.
På onsdagar er det open bibelgruppe
på Basecamp 3.16 der ungdommar kan
kome og vera med på bibel og bønefellesskap. Dette er meint å vera eit supplement til ungdomslaget i Hemsedal, der
me også deltek og driv med leiartrening
for styret. Andre ting teamet er enga­
sjert i er AsylKRIK, husmøte, bønemøte,
påsketreff og konfirmantleirane på KRIK
senteret, i tilegg til å hjelpa til på kafeen
for sesongarbeidarane i Hemsedal.
Utgangspunktet har vore at teamet
skulle vera eit prøveprosjekt på to år.
Men me kjem til å fortsette med å ha
team. Neste haust vil Hilde Brandal,
tidlegare elev ved fjellbibelskulen og
Time To Go, leia teamet, seier Marianne.
Sjølve huset me brukar eig Hans Einar
Thorset som kjøpte det for at det skulle
tena bygda Hemsedal. Huset er ypparleg
for å huse eit bufellesskap av engasjert
ungdom. Her lever alle tett på kvarandre,
samtidig som det er plass til å invitera
folk inn.
Kva slags visjon har Time To Go?
Me har laga ein visjon fortel Marianne,
som er formulert slik:
”Unge mennesker skal få merke at Gud
elsker dem, og at den enkelte har en
unik verdi.
De begynner å elske seg selv og andre”
Det er det som er målet med teamet,
seier Marianne Eide, før ho blir med på
grillfesten som resten av gjengen har
starta på verandaen på Basecamp 3.16,
eit hus til Guds ære ved RV 52.
Tekst og foto Kjetil Th. Storebråten
Utdrag frå årsmelding for 2011
Uttdrag frå årsmelding for
Hemsedal Sokneråd 2011
Uttdrag frå årsmelding for
Herad Sokneråd 2011
Kyrkjeleg årsstatistikk
(fjorårstall i parentes):
Døypte: 28 (28)
Konfirmerte: 19 (22)
Tal på vigsler: 20 (18)
Tal på gravferder: 11 (21)
Tal på gudstenester: 57 (51)
Det har delteke totalt 5243 på
guds­tenester i 2011 (5074). Kollekt: kr
161.765 inkl fasteaksjonen til Kirkens
Nødhjelp (kr 146.289). Av dette går kr
28.349 (kr 32.982) til kyrkjelyds­arbeid.
Kyrkjeleg årsstatistikk
(fjorårstall i parentes):
Døypte: 10 (13)
Konfirmerte: 18 (12)
Tal på vigsler: 1 (3)
Tal på gravferder: 11 (13)
Tal på gudstenester: 32 (25)
Det har delteke totalt 1908 (1769) på
gudtenester i 2011.
Kollekt: kr 41.772 (kr 37.499 i ). Av dette
går kr 14.600 (kr 6.817) til kyrkjelyds­
arbeid. Fasteaksjonen til Kirkens
Nødhjelp, fekk inn kr 8.329 (kr 11.555) i
Herad sokn.
Soknerådet i arbeid.
Soknerådet har hatt 5 møter og
handsama 46 saker.
Her er nokre av soknerådsakene i 2011
• Gudstenesteforordning for
Hemsedal
• Gudsteneste- og offerliste for 2011
• Ny gudstenesteordning
• Soknerådsvalet 2011
• 50-års jubileum for Lykkja kapell
• Rehabilitering av Lykkja kapell
• Årsmelding og rekneskap 2010
• Open kyrkje
• Årsfest 20. februar
• Misjonsprosjekt
• Brosjyre om kyrkjegarden og til
pårørande ved gravferd
• Informasjon om doktoravhandling
• Konstituering av soknerådet
• Råd og utval for soknerådet
Me vil få takke kvar einskild av dykk
som på sin måte støttar opp om
arbeidet i kyrkjelyden. Utan innsats
frå mange, hadde det ikkje vore
mogeleg å drive så godt over lang
tid. Takk til alle konfirmantane som
bidrar ved fasteaksjonen. Takk òg til
staben i Hemsedal kyrkje som har
ein veldig stor betydning for det som
skjer i og rundt kyrkja. Me vil spesielt
takke Audun Haugeplass som slutta
som organist 30. september, Ragnhild
Jordheim som har vore vikar som
menighetspedagog.
Alf Erik Solbakken og Karin Slåtto
Soknerådet i arbeid.
Soknerådet har hatt 7 møter i 2011
og handsama 56 saker
Soknerådet har arrangert og arbeidd
med desse sakene:
• Kyrkjeval 2011
• Årsmøte/årsfest m/kyrkjekaffe 20.
februar
• Offersøknader for 2011
• Fordeling av kyrkjevertar
• Fasteaksjonen 12. april 2011.
• Dugnad på kyrkjegarden 2. mai
• Konfirmasjonsfesten var på Gol
bedehus 3. mai
• Kyrkjekonsert 2. juni med Vest
Norge og Steinar Engelbrektson
• Det er kjøpt inn safe til dåps­
sakrestiet
• Restaurering av alterduken
• Konstituering av soknerådet
• Val av medlemar råd og utval
• Val av leke medlemar til Tunsberg
bispedømeråd/kirkemøtet.
På vegne av Herad sokneråd vil eg
takke alle tilsette i kyrkja og alle
frivillige medarbeidarar samt Gol kommune for eit godt samarbeid i 2011.
Leif Engene og Lars Riise
Uttdrag frå årsmelding for
Gol Sokneråd 2011
Kyrkjeleg årsstatistikk
(tall frå 2010 i parentes):
Døypte: 29 (23)
Konfirmerte: 18 (32)
Tal på vigsler: 9 (11)
Tal på gravferder: 31 (26)
Tal på gudstenestera: 47 (46)
Det har delteke totalt 3123 (3452) på
gudstenester i 2011.
Kollekt: kr 107.144 (kr. 80.456). Av
dette går kr 20.090 (kr 27.839) til
kyrkjelydsarbeid. Fasteaksjonen til
Kirkens Nødhjelp, fekk inn kr 36.548
(kr 37.685) i Gol sokn.
Soknerådet i arbeid.
Soknerådet har i 2011 hatt 7 møter og
59 saker til behandling
Soknerådet har arrangert og arbeidd
med desse sakene:
• Gudstenestelister og vedta ofringar
til dei enkelte sundagane
• Kyrkjevalet 12. september
• Nye kyrkjetekstilar
• Årsmøtet 13. februar
• Dugnaden på kyrkjegarden 4. mai.
• Konfirmantfest og konfirmasjon
• Open kyrkje
• Puter til kyrkja
Gudstenestene har i hovudsak vore
ved Jan Olav Skinnemoen. Allan
Madsen, sokneprest i Hemsedal,
har hatt nokre få gudstenester i Gol
kyrkje dette året. Ved ferieavvikling og
permisjonar har vi hatt besøk av andre
prestar. Organisten vår, Maija Pelecè,
valgte å avslutta engasjementet sitt
her hjå oss no i haust. Det er eit stort
sakn, men det er bra at det er flinke og
villige vikarar som tek på seg å spela
til gudstenster og andakter. Vi ynskjer
Maija lykke til der ho er.
Soknerådet vil på vegne av kyrkjelyden
få takke Gol Normisjon for eit godt
samarbeid i 2011. Det er kjekt å få
leiga bedehuset til kyrkjelydsarbeid.
Konfirmantane trivst godt her, og
det er eit godt hus til festar og andre
tilstellingar. Til slutt ein stor takk til
soknerådet som no tek farvel etter to
år. Det går så flott når ein kan vera i
lag i eit råd som kjem med idèar og
tek på seg mykje ansvar. Vil spesielt
få takke staben på kyrkjekontoret for
godt og nært samarbeid. Utan dykk
hadde det vore vanskeleg. Jan Olav
Skinnemoen, soknepresten vår, du er
den som held det heile i saman. Du
har tid og omsorg for oss alle!
Trygve Lono Smedsgård og Gro
Jordheim
5
Kunngjeringar
Briller funne
Både på kyrkjegarden i Herad og i Gol.
Henv: Gol kyrkjekontor tlf 32 02 90 00
Døypte
Gol kyrkje
15.04.12 Mats Larsen Kletthagen
(døypt i Hemsedal kyrkje)
22.04.12 Sondre Helling-Venedokken
(døypt i Nes kyrkje)
29.04.12 Embrik Berglund Flatland
(døypt i Torpo kyrkje)
29.04.12 Cassandra Maria Wong Kongsvoll
29.04.12 Marie Wøllo
Herad kyrkje
01.04.12 Kasper Bråten
01.04.12 Aleksander Lauvang Rivedal
09.04.12 Ingrid Mosserud Gladhus
22.04.12 Isalill Holeplass Løkken
22.04.12 Amalie Ljungberg Roe
22.04.12 Lotta Lerberg Solbakken
28.05.12 Semire Kristina Sell Oya
Hemsedal kyrkje
05.04.12 Sofie Hutchinson Stenholt
08.04.12 Frøya Dokk Østvik
(døypt i Eikefjord kyrkje)
15.04.12 Mats Larsen Kletthagen
Vigde
Gol kyrkje
24.03.12 Trine Aslaksrud
og Kjetil Børtnes
Hemsedal kyrkje
24.03.12 Elin Aamodt og Truels Erikstad
Harahorn kapell
14.04.12 Trude Tomter og Nikolai Johns
21.04.12 Ann-Iren Bue og Håkon Elvevoll
Døde
Gol kyrkje
26.03.12 Margit Krohn Sletten
27.03.12 Reidar Halden
23.04.12 Ingeborg Olava Bry
06.05.12 Barbro Nymoen
11.05.12 Gerda Ulsaker
f. 1922
f. 1924
f. 1932
f. 1927
f. 1919
Herad kyrkje
25.03.12 Wojciech Jan Kula
f. 1967
14.04.12 Per Amund Bråthen f. 1946
17.04.12 Torbjørn Skjelbred
f. 1925
20.04.12 Astrid Fekene
f. 1932
28.04.12 John Asgeir Henningef. 1976
04.05.12 Mai-Britt Trøstheim f. 1961
Hemsedal kyrkje
25.03.12 Jeger Trøim
07.05.12 Anne O. Wøllo
6
f. 1922
f. 1920
Gudstjenestegrupper i Hemsedal
Vi beveger oss fra «få gjør alt» til «Mange
gjør litt!»
I gudstjenesteutvalget i Hemsedal
forestiller vi oss at det skal bli opp
til 5 gudstjenestegrupper som skal
forberede gudstjenestene her hos oss.
Én av gruppene skal møtes tirsdagen
før hver gudstjeneste og forberede
den praktiske gjennomførelse av guds­
tjenesten – sammen med organist og
prest. Gudstjenestegruppene blir ledet
av en fra soknerådet som jo i forveien
fungerer som kirkevert. Vi trenger derfor
gode medarbeidere som gjerne vil bidra
til at gudstjenestene hos oss blir preget
av stedegenhet og delaktighet, og ser
for oss, at hver gruppe trenger 5 medarbeidere som er bredt sammensatt også i
kjønn og alder. Har du mot på en sådan
oppgave ca. en gang annenhver måned?
Meld deg gjerne som frivillig til Allan
Madsen – 27. september vil vi så gjennomføre et orienteringsmøte for alle nye
medarbeidere i gudstjenestegruppene.
Allan
Kollekt via sms
Hemsedal kyrkje fått ei ordning med
kollekt via sms. Ved å sende kodeord
HKYR + mellomrom + beløpet du ynskjer
å gje til 2434, så gjer du dette beløpet til
Hemsedal kyrkje minus 20 % som går til
leverandør og drift. Maks beløp er 300
kr. Beløpet kommer på telefonrekninga.
Meldingar som sendast på gudsteneste­
dagar går til same formål som på guds­
tenesta. Meldingar som sendast andre
dagar går kyrkjelydsarbeidet. Vær med
å gje – send HKYR til 2434!
Kyrkjekaffi
Hemsedal sokneråd har bestemt at det
skal være kyrkjekaffi etter dei fleste
gudstenesta i Hemsedal kyrkje. Kunne
du tenke deg å vere med å bake litt til
dette eller vere å sette fram så at kontakt
med Susanne Madsen på tlf 468 28 043.
Høgt og lågt
Hold av fredag 29. juni og laurdag 30.
juni du som har fylt 7 år og meir! Då er
tid for årets HØGT & LÅGT leir i regi av
Sundagsskulen i Hemsedal 
Vi skal vere på KRIK høyfjellssenter og
gjere masse moro. Vi skal ut i skog og
mark, og vi kan klatre i tårnet, spele
sandvolleyball og fotball, hoppe slengtau og fleire spennande aktivitetar.
Fyller du 9 år i år, eller er eldre, kan du
få overnatte i telt ved høyfjellssenteret.
Gje beskjed ved påmelding dersom du
vil vere med. Vi ordnar telt!
Du kan velje ein av desse aktivitetane:
1: Kanopadling
2: Naturkunst
3: Sykkel og natursti 4: 61°Lio
Det er maksimum 12 stk pr gruppe,
så fyrstemann til å melde seg på… Meir
informasjon får du når du har meldt deg
på! Leiren kostar 100 kr.
Meld deg på seinast 22. juni til: Rune
Abrahamsen tlf: 411 26 321 eller Signe
Lise Jordheim 908 64 516
Holde og Thorsets Legat
Renter for 2011 av Signe og Jakob Holdes
legat, Gunvor Thorsets legat og Margit
Thorsets legat skal delast ut. Føremålet
med dei tre legata er å støtta: ”Kristen
virksomhet og arbeide i Hemsedal som
drives på luthersk evangelisk grunn”.
Søknad om tildeling kan sendast
Hemsedal Kyrkjekontor v/sokneprest
Allan Madsen, 3560 Hemsedal – innan
1.juli 2012. Søknaden bør innehalda
rekneskap og kort rapport for 2011, samt
mål/planer for 2012.
På vegne styret, Allan Madsen
Stell av graver
Det er mogleg å bestille stell av graver
både i Gol og i Hemsedal, enten for eit
år om gongen eller for fleire år. Prisen
er i utgangspunktet den same i Gol og
Hemsedal, men i Gol har kyrkjekontoret
vorte momspliktige frå 2011 så i Gol kjem
det 25 % moms på prisane. I Hemsedal
slepp ein dette tillegget. Det blir planta i
starten av juni og kyrkjegardspersonalet
sørgjer for at desse vert stelt og står fint
fram til hausten. For å ta stellet, krev
båe kyrkjekontora at det er sett ned ei
plantekasse. Pris for planting, stell og
vatning pr. år er: Hemsedal kr 850 / Gol
kr 1.062, 50
Plantekasser
Ei plantekasse er ei kasse som gravast
ned og blir fylt med vatn. Deretter set ein
ei mindre kasse med jord og blomster
oppi den største kassa. Ei veike sug opp
vatn frå den store kassa og til jorda. På
den måten slepp ein å vatne kvar dag
i tørre periodar, og blomane held seg
friske og fine heile sommaren. Pris for
plantekasser er: Hemsedal kr 1.100 / Gol
kr 1.375
Det kan sendast rekning for gravstell
kvart år, eller ein kan inngå ei avtale der
ein på førehand betaler inn for fleire år.
Du kan og få sett ned ei plantekasse på
graver du sjølv steller. Er du interessert i
stell av graver eller i å kjøpe plantekasser
så ta kontakt med kyrkjekontoret
(Gol tlf 32 02 90 00
eller Hemsedal tlf 31 40 88 45).
Velkomen til kyrkje!
1. juli – 5. s. i treeiningstida
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen
Takkoffer.
LYKKJA KAPELL KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd. Raastad.
Takkoffer: Normisjon nasjonalt.
4. juli – onsdag
GOL STAVKYRKJE KL. 20.00.
Completorium/kveldsbøn.
Skinnemoen.
1. august – onsdag
GOL STAVKYRKJE KL. 20.00.
Completorium/kveldsbøn. Madsen
5. aug. – 10. s. i treeiningstida
HEMSEDAL STAVKYRKJETOMT KL. 11.00
Gudsteneste. Innsetjing av ny trus­
opplærar, Lina Turøy. Madsen.
Takkoffer: Trospplæring i Hemsedal.
8. august – onsdag
GOL STAVKYRKJE KL. 20.00.
Completorium/kveldsbøn. Skinnemoen
8. juli – 6. s.i treeiningstida/­
Aposteldagen
GOL KYRKJE KL.11.00
Gudsteneste. Madsen.
Takkoffer.
12. aug – 11. s. i treeiningstida
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Folkemusikkmesse. Nattverd. 50 årskonfirmantar. Madsen. Takkoffer: Song
og musikkarbeidet i kyrkjelyden.
11. juli – onsdag
GOL STAVKYRKJE KL. 20.00.
Completorium/kveldsbøn. Madsen.
HERAD KYRKJE KL. 19.00
Gudsteneste. Nattverd. Madsen.
Takkoffer.
15. juli – 7. s. i treeiningstida
LYKKJA KAPELL KL. 11.00
Song- og musikkgudsteneste ved
Frelsesarmeen.
Takkoffer: Frelsesarmeen.
19. august – 12. s. i treeiningstida
GOL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd. Innsetjing av
organist Justin Mark ­Vickery og presentasjon av trusopp­lærar Lina Turøy.
Skinnemoen. Takkoffer.
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Madsen
Takkoffer.
18. juli – onsdag
GOL STAVKYRKJE KL. 20.00.
Completorium/kveldsbøn. Madsen.
22. juli – 8. s. i treeiningstida
LYKKJA KAPELL KL 11.00
Gudsteneste. Arne Jensen.
Takkoffer til Lykkja kapell.
25. juli – onsdag
GOL STAVKYRKJE KL. 20.00.
Completorium/kveldsbøn.
Prostiprest Arne Jensen.
29. juli – 9. s. i treeiningstida
GOL STAVKYRKJETOMT KL. 11.00
Gudsteneste. «Skaperverkets dag».
Prostiprest Arne Jensen
Takkoffer.
Kyrkjekaffe på Skagamuseet ved
­museumslaget
OSET KAPELL KL. 16.00
Oslokmesse. Prostiprest Arne Jensen
Kyrkjekaffe på hotellet
26. aug – 13. s. i treeiningstida
HERAD KYRKJE KL. 11.00
Familiegudsteneste. Utdeling av
Barnas kyrkjebok til 4-åringane.
Skinnemoen. Turøy. Takkoffer.
HEMSEDAL KYRKJE KL. 19.30
Kveldsmesse. Nattverd. Skinnemoen
Takkoffer: IKO - kirkelig pedagogisk
senter.
2. september – Vingardssundagen
GOL KYRKJE KL. 11.00
Familiegudsteneste.
Utdeling av Barnas kyrkjebok til
4-åringane. Skinnemoen. Turøy
Takkoffer.
HEMSEDAL KYRKJESTUGO KL. 16.00
Sundag for alle
9. september – 15. s. i treeiningstida
VÅRSTØLEN KL. 13.00
Hemsedalsmarsjen. Medberg.
HERAD KYRKJE KL. 19.00
Gudsteneste. Nattverd. Medberg.
Takkoffer.
16. september – 16 .s. i treeiningstida
GOL KYRKJE KL. 19.00
Gudsteneste. Presentasjon av konfirmantane. Skinnemoen. Takkoffer.
23. september – 17. s. i treeiningstida
HEMSEDAL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Utdeling av Barnas
kyrkjebok til 4-åringane. Presentasjon
av konfirmantane. Madsen.
Takkoffer: Trosopplæring i Hemsedal.
30. september – 18. s. i treeiningstida
GOL KYRKJE KL. 11.00
Gudsteneste. Nattverd. Dei eldre sin
dag Skinnemoen. Økesveen.
Takkoffer: Diakoniarbeidet.
Kyrkjekaffe på Helselagstugu.
Forbønn for dåpsbarna
Hemsedal kyrkjelyd hadde fra 2005
en forbønnstjeneste, der mange
frivillige i menigheten tok på seg
oppgaven å be for et av de barna som
vi døper i Hemsedal kyrkje og Lykkja
kapell. I løpet av disse årene var det
62 slike forbønnsbarn i Hemsedal
kyrkjelyd.
For alle som tror på bønnens
makt, er det godt å tenke på hva
disse barna har fått med seg ut i livet.
Forbønnstjenesten har ligget nede i
noen år, men nå ønsker soknerådet
å få den tilbake. Vi innbyr alle som
vil hjelpe oss med denne viktige
tjenesten i Guds rike, til å sende et
”ja” til de ansvarlige for forbønnstjenesten, Liv og Jan-Fredrik Raastad,
Svøovegen 99, tlf./SMS (4040 7452)
eller E-post: [email protected]
gmail.com innen 15. juli.
NESTE KYRKJEBLAD
Nr. 4/2012 kjem ut rundt 14. september.
Stoff sender ein til:
[email protected]
innan 28. august.
GOL GRAVFERDSBYRÅ
c/o Bente Andreassen
Tlf.: 32 07 75 51/mob. 480 23 477
HEMSEDAL GRAVFERDSBYRÅ
Olav Støyten og Hans Vidar Sørensen
Tlf.: 97 41 41 00
Hallingdal Gravferdsbyrå
Steinar Aa
www.hallingdalgravferd.no
Tlf 32 08 23 00
GRAVSTEINER OG GRAVERING
Kontakt gravferdsbyrået eller
Roar og Tor Erik Strand 3576 Hol
Tlf.: 32 08 81 94/mob. 911 65 008
7
Informasjon
Konfirmantane
Konfirmantane
i
i
Herad
Herad
Fyrste rad frå venstre:
Vilde Fossum Walaker, Hanne
Jeanette Sørbøl Rekdal, Ingvild
Blyverket Brenno.
Andre rad frå venstre:
Anette Brøto, Sondre Bjørge
Sillerud, Anna Cecilie Slettemoen
Brenno, Vebjørn Jøtun Fauske,
Silje Marie Søgnen.
Tredje rad frå venstre:
Marius Heggernes Pettersen,
Anders Vestheim, Hilde Magnetun Brennhovd.
Fjerde rad frå venstre:
Prest Jan Olav Skinnemoen,
Simen Bjørøen Markussen, Jonas
Rønsgård Trøstheim.
Konfirmantane
i
Konfirmantane
i Gol
Foto: Marit Skredegård, Gol
Gol
Fyrste rad frå venstre:
Anna Hagen, Frida Hagaeie
Bråten, Malene Eidsgaard, Elise
Gallego Haavelmoen, Torunn
Jegleim, Kjerstine Hamre, Liv
Malin Jørmeland Evenstad.
Andre rad frå venstre:
Linda Skogseth Stølen, Thomas
Medgård, Tore Kvinnegard,
Maria Lybekk, Cassandra Fekene
Berdahl, Tonje Lauvdokken
Hagen, Bjørn Haugstad Stake,
Yrjan Narum Tveito, Tonje
Brenno Opheim.
Tredje rad frå venstre:
Ola Midtgård, Bjørn-Kristian
Jonsgård, Jørgen Rust, Knut
Skrindo, Olav Møllerplass Roe,
Fredrik Støbakk Nibstad, Mikkel
Buøen Øynebråten, Mathias
Fleten, Ole Henrik Haugen.
Fjerde rad frå venstre:
Prest Allan Madsen, Per Henning
Hammerstad Møllevold, Emil
Løstegård, Kristian Lauvdokken
Eidsberget, Eivind Vestenfor,
Morten Rese, Jonas Køso
Svarstad, Henrik Flåta Ness,
Tobias Grangård, Ole Kristian
Eldstad Eriksen.
Foto: Marit Skredegård, Gol
Gol Grafiske as – tlf. 32 07 43 65