LABORATORIEUTSTYR GRUNNSKOLEN

89
Laboratorieutstyr
PORSELEN
Porselensmorter med pistill Ø 100
Ytre diameter 100 mm, indre diameter 83 mm, dybde 45 mm. Kinesisk
porselen.
0300.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 57,00
Porselensdigel 15 ml
Diameter 35 mm, høyde 28 mm.
0280.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
Lokk til porselensdigel 15 ml
0285.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00
0300.00
Porselensdigel 38 ml
Diameter 45, høyde 36 mm.
1500.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00
Porselenstriangel
Sidelengde i trekanten 50 mm.
1801.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 9,00
0280.00/
0285.00
1801.30
Porselensskål 77 mm
Diameter 77 mm, høyde 33 mm og volum 72 ml. Tsjekkisk porselen.
0275.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 34,00
0275.15
Porselensskål 80 mm
Diameter 80 mm. Kinesisk porselen.
0275.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
Porselensskål 100 mm
Diameter 100 mm. Kinesisk porselen.
0275.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,00
0275.25
Porselensplate med 12 brønner
Anvendelig til å gjøre småskala kjemiforsøk. Størrelse 115 x 90 x 12
mm. Fordypningenes diameter 20 mm, dybde 5 mm.
0296.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00
0296.00
GRUNNSKOLEN
90
Laboratorieutstyr
BOKSER OG FLASKER
Plastboks firkantet
Firkantet boks med vid hals og skrulokk. Laget i hvit polyetylen med
svart lokk.
0530.10 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
0530.20 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00
0530.30 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00
Plastboks klar, firkantet
Firkantet boks i PVC, gjennomsiktig og med svart skrulokk.
0530.05 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00
0530.06 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7,00
0530.07 300 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00
0530.100530.30
0530.08 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
0530.05-0530.08
Plastflaske
Rund type med smal hals og tettsluttende rødt lokk. Meget robust type
laget i halvgjennemsiktig plast, som er motstandsdyktig overfor de fleste kjemikalier. Hvis man trenger å kunne dosere små mengder, kan det
fås dråpetut til plastflaskene. Minstekjøp av flaskene er 10 stk.
2200.40 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,50
2200.41 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,50
2200.42 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
2200.43 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
2200.40-.43
Dråpetut til plastflasker 100/250 ml pk a 10
2200.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00
Dråpetut til plastflasker 500/1000 ml pk a 10
2200.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00
Plastflaske med vid hals
Robust halvgjennomsiktig flaske med vid hals. Velegnet til ekskursjonsbruk.
2200.75 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,50
2200.76 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,00
0531.10 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
0531.20 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00
0531.30 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00
2200.75-.76/
0531.10-.30
GRUNNSKOLEN
laboratorieutstyr
91
Reagensrør i plast med skrukork, pk a 12
Laget i klar plast, forsynt med skrulokk som tetter godt. Tåler ikke organiske væsker. Høyde 125 mm, Ø 15 mm, volum 16 ml.
0223.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 73,00
Preparatglass 60 ml, pk a 70
Til innsamling og oppbevaring av ulike levende og ikke levende ting.
Klart glass med rødt skrulokk.
0223.00
0559.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 85,00
Dramglass
Små glass med snap-on lokk. Leveres med lokk.
0566.00 0,5 dr/1,7 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2,70
Pris ved kjøp av hel pakke 690 stk . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1,80
0566.10 2 dr/7 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,00
Pris ved kjøp av hel pakke 154 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2,00
0566.20 4 dr/14 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,00
0559.70
Pris ved kjøp av hel pakke 130 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2,00
0566.30 6 dr/21 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,00
Pris ved kjøp av hel pakke 130 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2,00
0566.40 8 dr/28 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,60
Pris ved kjøp av hel pakke 108 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,10
0566.50 16 dr/57 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7,50
Pris ved kjøp av hel pakke 84 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,00
Lokk til dramsglass 0,5 dr/1,7 ml
0566.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,70
0566.10/0566.40
Lokk til dramsglass 16 dr/57 ml
0566.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,70
Lokk til dramsglass 2 - 8 dr
0566.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,75
Medisinflaske
Brun glassflaske med smal hals og svart kork med standardgjenger.
0555.10 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00
0555.10-.60
0555.20 60 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00
0555.30 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,00
0555.40 200 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,00
0555.50 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 11,00
0555.60 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
Pipetteflaske
Brun glassflaske med dåpeteller i korken.
0561.10 30 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7,00
0561.20 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00
0561.30 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
0561.100561.30
GRUNNSKOLEN
92
laboratorieutstyr
Sprøyteflaske 250 ml
Sprøyteflaske i polyetylen, halvgjennomskinnelig. Ø 61 mm.
0525.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00
Sprøyteflaske 500 ml
Sprøyteflaske i polyetylen, halvgjennomskinnelig. Ø 75 mm.
0525.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 30,00
Pipetteflaske i plast
Pipetteflaske i halvgjennomsiktig polyetylen. Skrulokk med dråpespiss
og hette.
0562.10 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,00
0562.20 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,00
0525.10/
0525.20
0562.10/
0562.20
Engangssprøyte i plast 10 ml pk a 25
Inndeling 0,5 ml, spissen har minste diameter 4 mm, største 4,5 mm.
0220.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00
Engangssprøyte i plast 20 ml pk a 25
Inndeling 0,5 ml, spissen har minste diameter 4 mm, største 4,5 mm.
0220.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 62,00
Engangssprøyte i plast 60 ml
0220.20-.60
Inndeling 1 ml, spissen har minste diameter 7 mm, største 10 mm.
0220.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
Engangssprøyte i plast 100 ml
Inndeling 2 ml, minste diameter 7 mm, største 10 mm.
0220.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 31,00
GRUNNSKOLEN
93
Glassutstyr
Begerglass økonomi
Begerglass i varmebestandig borosilikat. Må kjøpes i pakninger a 10.
0074.00 25 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
0074.10 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
0074.20 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
0074.30 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00
0074.40 600 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
0074.50 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00
0074.00-.50
Begerglass i plast
Laget i polypropylen, med krage, helletut og inndeling. Halvgjennomsiktig. Tåler maks 135 °C.
0077.20 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
0077.30 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00
Begerglass i plast, sett
5 begerglass i plast fra 50 ml til 1000 ml. Med lettlest skala. Tåler svake
syrer og baser og temperaturer opp til 120 °C. Velegnet for yngre elever.
0077.20/0077.30
6702.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 99,00
Erlenmeyerkolbe økonomi
Erlenmeyerkolbe i varmebestandig borosilikat. Må kjøpes i pakninger
a 10 stk.
1500.70 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00
6702.83
0079.00 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00
0079.10 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00
0079.20 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 21,00
0079.30 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00
Målesylinder
Målesylinder, høy form, i varmebestandig glass.
0110.20 10 ml per stk i pk a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 30,00
0110.30 25 ml per stk i pk a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00
0110.40 50 ml per stk i pk a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00
0110.50 100 ml per stk i pk a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00
1500.70/0079,00-.30
0110.60 250 ml per stk i pk a 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 54,00
0110.70 500 ml per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 114,00
0110.80 1000 ml per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 177,00
Målesylinder i hardplast
Målesylinder i gjennomsiktig hardplast med fremhevet skala og 6-kantet fot. Tåler inntil 120 °C.
0118.10 10 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 21,00
0118.30 25 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00
0118.20 50 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00
0118.50 100 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 43,00
0110.20-.80
0118.60 250 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 67,00
0118.70 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 101,00
0118.80 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 156,00
0118.10-.80
GRUNNSKOLEN
94
Glassutstyr
Reagensrør 19 x 150 mm
Vårt standard reagensrør, i varmebestandig brorosilikat, med krage.
Selges kun i pakker a 50 stk.
6784.20 pris per stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4,00
6784.20
Gummipropp med 1 hull
Med hull for 5 mm glassrør. mm -tallene angir minste og største diameter på korken. Farge blå.
6701.46 14/18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
6701.47 16/21 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
6701.48 19/24 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00
6701.49 22/27 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
6701.50 25/31 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 17,50
6701.51 31/38 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 50,00
6701.52 46/54 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00
6701.466701.52
Gummipropp uten hull
mm-tallene angir minste og største diameter på korken. Farge rød.
0430.10 14/19 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,00
0435.10 17/22 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,00
0437.10 20/25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,50
0445.10 25/32 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7,00
0455.10 36/45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00
0460.10 46/55 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00
0465.10 56/68 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00
Gummislange Ø 4/6 mm, 5 m
0430.100465.10
Passer til våre glassrør.
0375.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 74,00
Plastslange Ø 4/6 mm, 5 m
I klar PVC. Passer til våre glassrør.
0385.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
Glassrør
0375.10
Glassrør i sodaglass, Ø 5 mm. Leveres i pk a 10
0385.12
6770.00 Glassrør C 90° 5 x 5 cm per pk . . . . . . . . . . . kr 95,00
6770.10 Glassrør E rett 5 cm per pk . . . . . . . . . . . . . . kr 75,00
6770.20 Glassrør F rett 20 cm per pk . . . . . . . . . . . . . kr 75,00
6770.30 Glassrør G 90° 5 x 18 cm per pk . . . . . . . . . . kr 99,00
6770.40 Glassrør H gassoppsamling per pk . . . . . . kr 220,00
Glasstav, rørepinne
Ø 6 mm, 200 mm lang (ikke avbildet).
6701.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 7,00
6770.00-.40
GRUNNSKOLEN
95
Glassutstyr
Glassrør 5 mm soda, 1/2 kg
Glassrør for kutting og bøying. Lengde 50 cm (ikke avbildet)
6702.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 88,00
Glassrørkutter
Skjærer glassrør med diameter 3–30 mm på en trygg måte.
0400.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 88,00
0400.00
Dråpeteller i glass, pk a 20
Dråpeteller med fast smokk.
6701.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00
Dråpeteller med smokk
6701.43
Dråpeteller med utskiftbar smokk. Ø 7 mm x 120 mm.
0145.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00
Smokk for dråpeteller
Passer til dråpeteller 0145.20.
0145.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2,60
Dråpeteller i plast 3 ml, pk a 500
Engangs dråpetellere i polyetylen plast.
0145.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00
Trakt i glass
0145.00-.20
Diameter på øverste kant er angitt.
1504.50 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00
0170.20 70 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 27,00
0170.30 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
Trakt i plast 75 mm, pk a 10
Med rett øvre kant med diameter 75 mm.
0171.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 59,00
Trakt i plast 100 mm
Plasttrakt med øvre diameter 100 mm og diameter ved utløp 11 mm.
0171.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
Filterpapir Ø 90 mm pk a 100
Rundfilter. Passer til små trakter. Ikke avbildet.
0171.15
1504.50/
0170.20-.30
0417.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00
Filterpapir Ø 125 mm pk a 100
Rundfilter. Passer til større trakter. Ikke avbildet.
0417.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,00
Filterpapir ark 43 x 43 cm
0415.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00
0171.30
GRUNNSKOLEN
96
Glassutstyr
Krystallisasjonsskål Ø 140 mm økonomi
Volum 900 ml, høyde 140 mm. Laget i varmebestandig borosilkatglass
og forsynt med helletur.
0156.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 90,00
Krystallisasjonsskål Ø 190 mm økonomi
Volum 2000 ml. Høyde 90 mm. Laget i varmebestandig borosilkatglass
og forsynt med helletur.
0156.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 131,00
Krystallisasjonsskål Ø 230 mm økonomi
Volum 3500 mm. Høyde 100 mm. Laget i varmebestandig borosilkatglass og forsynt med helletur.
0156.20-.50
0156.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 161,00
Petriskål i glass Ø 100 mm, pk a 10
Med bunn og lokk. Høyde 20 mm.
0165.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 107,00
Petriskål i plast Ø 90 mm, pk a 20
Sterile petriskåler i plast.
0166.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00
0165.30
Petriskål i plast Ø 60 mm, pk a 20
Sterile petriskåler i plast.
0166.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00
Saltkar
Glassblokk 4 x 4 cm med slepet fordypning og glasslokk. Har noe av de
samme bruksområder som urglass.
0786.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00
Urglass Ø 50 mm
0166.10/
0166.20
Buet glassplate der det er enkelt å plassere små mengder pulver, væsker eller eventuelt med små dyr til observasjon i stereolupe.
1505.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00
Urglass Ø 80 mm
0160.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
0786.07
0160.10/
1505.05
GRUNNSKOLEN
datalogging
97
DATALOGGERE
Go!Link
Go!Link er en USB-Link som muliggjør tilkobling av de fleste av Verniers
sensorer til PC, som dermed gjøres om til en datalogger. Go!Link er en
ypperlig og prisgunstig måte å komme i gang med datainnsamling på.
Med Go!Link behøves ingen ekstern strømkilde og maksimal målefrekvens er 200 målinger i sekundet. Inkludert med Go!Link er programvaren Logger Lite som har de fleste basisfunksjoner for datalogging og
muliggjør grafisk eller tabellarisk presentasjon av dataene. Innebygget
er også de viktigste statistikkfunksjonene og autoskalering for å nevne
noe. Målingene kan eksporteres til Excel. Grafer og tabeller kan limes
inn i rapporter eller skrives ut.
6790.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 795,00
LabQuest mini
LabQuest mini er mer avansert enn Go!Link og kan tilkobles alle Verniers sensorer, også de digitale sensorene I LabQuest mini har du en
meget rask datalogger (inntil 100 000 målinger i sekundet) med innganger for tre analoge eller to digitale sensorer. Loggeren kommuniserer
med PC via USB-porten og ingen ekstern spenningskilde er nødvendig
da loggeren får nødvendig strøm fra datamaskinen. LabQuest mini kan
brukes med programvaren Logger Lite (inkludert) eller Logger Pro.
6790.00
Sammen med den prisbelønte programvaren Logger Pro har du i LabQuest mini en datalogger som tåler sammenlikning med alle dataloggere i dagens marked. Logger Pro tilbyr de fleste måle- og analysefunksjoner skolen etterspør, men er allikevel enkel og intuitiv å bruke
og forstå.
6790.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1890,00
6790.02
LabQuest
LabQuest er Verniers kraftigste og mest utbygde datalogger og kan
brukes både med og uten PC. 4 innganger for analoge sensorer og 2
innganger for digitale gjør at den dekker alle behov.
LabQuest har innebygget mikrofon og temperatursensor. Måle­­frekvensen
settes fritt fra for eksempel en gang i timen til hele 100 000 ganger i sekundet. Brukt uten PC kan LabQuest styres ved hjelp av en stor, brukervennlig og trykkfølsom fargeskjerm. LabQuest er også utstyrt med
knapper for navigering i menyene. Stort innebygget minne på hele 40
MB kan bygges ut ytterligere med SD/MMC minnekort. Dette sikrer lagring av store datamengder. Innebygget oppladbart Litium-batteri muliggjør bruk også uten tilgang til nettspenning. Dersom datainnsamlingen
gjøres uten PC kan dataene overføres og analyseres i Logger Lite eller
Logger Pro.
LabQuest kan også brukes som datalogger direkte tilkoblet PC hvor
enten programvaren Logger Lite eller Logger Pro er installert. Uavhengig om loggeren brukes med eller uten PC gjenkjenner den automatisk
over 66 sensorer. Alle innstillinger gjøres automatisk og datainnsamlingen kan startes direkte.
6790.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2970,00
GRUNNSKOLEN
6790.01
98
datalogging
SENSORER
6791.01
Akselerasjonssensor - 5 g–+5 g
Den mest brukte akselerasjonssensoren. Egner seg for måling av akselerasjon av de fleste objekter i rettlinjet bevegelse. Liten lett sensor
som lett lar seg feste på objekter for direkte måling av akselerasjon.
Eksempler på bruk er måling på vogner på dynamikkbane for eksempel
Newtons 2. lov, pendelkuler, personer i heis med mer.
6791.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1164,00
Barometersensor
Barometersensoren egner seg godt for generelle værstudier eller
øvelser på laboratoriet hvor man ønsker å måle trykk i området rundt
normalt lufttrykk. Et interessant bruksområde er å ta med sensoren til
høyereliggende områder og bruke den som et altimeter. Måleområde
0,80–1,05 atm, 600– 800 mm Hg.
6791.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 926,00
6791.03
Bevegelsessensor
Bevegelsessensoren benytter ultralyd til å måle avstanden til objekter
som f.eks en vogn, ball, mennesker o.s.v. Måleområde 15 cm–6 m.
Med denne kan man gjøre morsomme og lærerike forsøk. I Logger Lite
kan man f.eks. tegne en graf som elevene skal forsøke å følge ved å
bevege seg i forhold til sensoren. Det hjelper godt på elevens forståelse
av grafer og kan benyttes også i matematikkundervisningen. Sensoren
har justerbart hode for fleksibel oppstilling. Se også Go!Motion som
ikke krever tilkobling til datalogger.
6791.04
6792.07
6791.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1032,00
Holder for bevegelsessensor
Praktisk holder for begelsessensoren. Skrues til baksiden av sensoren.
Kan festes til bordplate eller annet stativmateriell.
6792.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 140,00
Blodtrykksensor
Sensoren leveres komplett inkludert en standard regulerbar armmansjett (27–39 cm), pumpe og trykksensor. Gir mulighet for å måle både
systolisk og diastolisk blodtrykk. En interessant mulighet er å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og blodtrykket. Mindre og
større armmansjetter kan skaffes.
6791.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1370,00
6791.05
GRUNNSKOLEN
datalogging
99
CO2-sensor
Sensorens store måleområde 0–10 000 ppm og 0–100 000 ppm gir
mulighet for måling av CO2 i mange ulike sammenhenger. Eksempler
på forsøk med denne sensoren er fotosyntese, celleånding, inneklimaundersøkelser, spiring av frø med mer.
6791.06
6791.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2956,00
Biokammer 250 ml
Lukket system med hull for innsetting av både O2-sensor og CO2-sensor. Ved bruk av kun en sensor lukkes det andre hullet med en gummipropp.
6792.01
6792.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 90,00
6792.00
Biokammer 2000 ml
Lukket system med hull for innsetting av både O2-sensor og CO2-sensor. Ved bruk av kun en sensor lukkes det andre hullet med en gummipropp.
6792.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 244,00
Effektsensor
6791.09
Måler effekt i watt til elektriske artikler i sanntid. Hva koster mest, en
hårtørker brukt i 10 minutter eller en lampe som står på hele kvelden?
Kan enten brukes med PC, LabQuest eller som selvstendig måleinstrument. Kombinert med LabQuest kan effektforbruket måles sammen
med andre størrelser som temperatur, lys og relativ fuktighet.
6791.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1610,00
EKG-sensor
Gir mulighet til å ta opp meget gode EKG-diagrammer basert på elektriske signaler målt på hudens overflate. Ved hjelp av den innebygde
programvaren i LabQuest eller Logger Pro, kan man bestemme tidsintervaller eller zoome inn spesielle deler av diagrammet. Kan også
brukes i andre fysiologiforsøk hvor man ønsker å måle muskel-sammentrekning, neuromuskulære reflekser eller introdusere EMG. Leveres
komplett med 100 elektrodelapper. Elektrodelapper bestilles separat.
6791.10
6791.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1920,00
Elektrodelapper pk a 100
100 stk. elektrodelapper for EKG-sensor.
6792.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Lysport
Lysport (fotocelle) egner seg for mange ulike forsøk hvor man ønsker å
måle passeringstid for ulike objekter.Typiske forsøk er tidsmålinger for
vogner, pendelbevegelse eller måling på andre objekter som kan passere gjennom gaffelen. Opptil 4 fotoceller kan seriekobles. Fotocellen
leveres med stativstang for feste til muffe eller trinse for lysport.
6791.11
6791.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 595,00
Trinse for lysport
Meget lettløpende trinse som passer til Verniers fotocelle. Festet i
lysporten og med en tråd over som igjen er festet til en vogn som akselerer vil eikene bryte fotocellens stråle og gi målinger som kan benyttes
i videre utregning av hastighet og akselerasjon.
6792.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 316,00
GRUNNSKOLEN
6792.14
100
datalogging
Gasstrykksensor
Gasstrykksensoren har et måleområde og en nøyaktighet som gjør den
egnet for mange ulike forsøk. Sensoren er godt egnet til å undersøke
gassers egenskaper, og brukes også sammen med åndingssensor.
Måleområde 0–2,1 atm, 0–210 kPa.
6791.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1084,00
6791.13
GM-sensor
Geiger-Muller sensoren måler radioaktiv stråling. Den består av et GMrør og et digitalt meter bygget inn i en solid plastkasse. Røret er følsomt
for alfa, beta og gammastråling. GM-sensoren er batteridrevet og kan
således fungere både som et selvstendig instrument samt i kombinasjon med PC. Gir mulighet for mange interessante forsøk som halveringstid, måling av bakgrunnstråling, sammenheng mellom stråling og
avstand og skjerming av stråling.
6791.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3318,00
6791.14
6791.17
GPS-sensor
GPS-sensoren logger posisjonen direkte til LabQuest eller PC. Gir mulighet for å logge posisjon samtidig som man måler andre størrelser.
Dette har praktisk verdi for eksempel ved måling av miljøparametre ved
ulike steder eller ved måling av akselerasjon under en togtur. Posisjonsdataene kan eksporteres til for eksempel Google Maps.
6791.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 836,00
Hånddynamometersensor
Egner seg godt får å måle styrken i et håndgrep eller kraften i et fingertrykk. Sensoren kan brukes alene eller sammen med EKG-sensoren
for måling av sammenhengen mellom hjerterytme og muskelaktivitet.
Målingene kan leses i newton eller kilo. Måleområde for sensoren er
0–600 N.
6791.18
6791.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1292,00
Jordfuktighetssensor
Jordfuktighetssensoren måler fuktigheten i jorda gjennom endring i kapasitans. Sensoren stikkes ned i jordprøven og vanninnhold kan direkte
avleses i prosent. Sensoren egner seg typisk for økologi- og miljøundersøkelse samt ulike biologirelaterte eksperimenter. Måleområde er
0–100 %.
6791.23
6791.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1240,00
GRUNNSKOLEN
datalogging
101
Kraftplate
Kraftplaten fra Vernier er kort sagt en kraftsensor med stort måleområde (-200 N til 800N og -800 N til 3500 N). Den er solid bygget og tåler
å bli hoppet på. Kraftplaten er på størrelsen av en badevekt og inkluderer et sett med håndtak som kan påmonteres plata for forsøk med dra
og skyv. Egner seg godt til for eksempel undersøkelse av kraft i en heis
eller en kraftpuls når plata hoppes på.
6791.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2796,00
6791.25
6791.26
Kraftsensor
Anvendelig kraftsensor med måleområde -10 N til +10 N og -50 N til
+50 N. Brukes som en digital kraftmåler.
6791.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1424,00
Ladningssensor
Sensoren kan brukes som et elektronisk elektroskop for forsøk med
statisk elektrisitet. Målingene gjøres i Coloumb (C). Måleområdene er
+/-5 nC , +/- 20 nC og +/-100nC.
6791.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 980,00
6791.27
Lydnivåsensor
Lydnivåsensor som er bygget og kalibrert for å måle lydnivået i decibel
(dB). Sensoren har display og kan benyttes som en selvstendig lydnivåmåler såvel som sensor tilsluttet datalogger. Brukt som selvstendig
lydnivåmåler kan brukeren selv velge egnet måleområde. Måleområde
er 35–130 dB.
6791.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2154,00
Lyssensor med 3 områder
Lyssensoren brukes til å måle lys i 3 ulike måleområder: 0 – 600 lux,
0–6000 lux og 0–150 000 lux. Dette store måleområdet gjør sensoren
egnet til såvel fysikk, kjemi og biologiførsøk. Typisk bruksområde er
lysintesitet som funksjon av avstand til kilden, måling av lys i fotosyntese
eller lysinnstrålingen til en solcelle.
6791.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 718,00
6791.30
GRUNNSKOLEN
6791.29
102
datalogging
Magnetfeltsensor
Meget følsom sensor som egner seg for måling av magnetfelt rundt
permanente magneter, strømførende ledere eller spoler. Kan også måle
jordas magnetfelt. Tuppen på sensoren kan ”knekkes” 90 °C for måling
enten på tvers eller langs av feltet. Måler magnetfelt i Tesla. Måleområde: - 6,4 til + 6,4 mT og -0,32 til +0,32 mT.
6791.31
6791.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 756,00
Mikrofon
Mikrofon som egner seg for mange spennede førsøk med lydbølger.
Studer bølgeformen fra ulike musikkinstrumenter, stemmer eller andre
lydkilder. Egner seg også godt for forsøk med lydhastiget.
6791.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 490,00
6791.32
Oksygengass sensor
Måler konsentrasjonen av oksygen i luft. Stort måleområde (0–27 %)
gjør sensoren egnet til førsøk med respirasjon i ulike sammenheng.
Sammen med CO2-sensor gir sensoren mulighet for meget interesante
fotosynteseforsøk.
6791.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2456,00
6791.34
Oksygensensor
Oksygensensoren måler konsentrasjonen av oppløst oksygen i vandige
løsninger. Har innebygget temperaturkompensasjon og kort responstid. Inkluderer to standarder for kalibrering, ekstra elektrodehetter med
membran og elektrolytt. Egner seg for undersøkelse av gjensidig avhengighet mellom planter og dyr, aerob respirasjon, profilundersøkelse
av et vann med mer. Måleområde for sensoren er 0–14 mg/l.
6791.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2730,00
pH-sensor standard
6791.35
Standard pH-sensor med måleområde 0–14. Egner seg for mange forsøk i kjemi og biologi som titreranalyse, generelle pH-målinger inne og
ute, undersøke indikatorer og buffere. Sensoren leveres med en liten
beholder med saltløsning. Når den lagres i denne sikres lang levetid på
elektroden.
6791.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1032,00
6791.37
Pulssensor trådløs
Denne trådløse pulssensoren er ideell for kontinuerlig overvåking av
pulsen før, under og etter fysisk anstrengelse. Kan også brukes til utforsking av hvordan hjerterytmen påvirkes av en plutselig høy lyd som
kommer overraskende. Hva skjer med pulsen når vi hoster? Personen
som testes holder i håndtakene som registrerer elektriske signaler generert av hjertet. Dissse overføres trådløst til en mottaker som kobles til
dataloggeren og regner om til slag i minuttet.
6791.40
6791.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1554,00
Pulsbelte
Pulsbeltet kan brukes i kombinasjon med pulssensorens mottaker slik
at hendene frigjøres under målingen. Pulsbeltet sender også trådløst til
mottakeren.
6791.39
6791.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 626,00
GRUNNSKOLEN
datalogging
103
Relativ fuktighetssensor
Sensoren er bygget omkring et element som muliggjør måling av relativ
luftfuktighet i området 0–95 %. Sensoren egner seg godt for værstudier, overvåke inneklima, drivhus med mer.
6791.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 890,00
6791.42
Saltholdighetssensor
Sensoren måler enkelt og presist det totale saltinnholdet i for eksempel
sjøvann eller brakkvann. Gir mulighet til å måle hvordan saltinnholdet
påvirker oppdrift eller hvordan saltholdigheten er der hvor en elv renner
ut i sjøen og blander seg med saltvann. Måleområde er 0–50 ppt.
6791.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1190,00
Spenningssensor
Anvendelig spenningssensor som kan brukes til måling av veksel- eller
likespenning. Måleområde for sensoren er -10 til til +10 V. Typiske forsøk
er utlading av kondensator, induksjonsforsøk, Ohms lov og måling på
ulike voltaceller.
6791.45
6791.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00
6791.49
6791.51
Spirometer
Spirometeret egner seg ypperlig til en rekke fysiologiforsøk hvor kapasiteten til lunger og luftveier har relevans. Spirometeret er laget for å
måle menneskets respirasjon i ro eller i aktivitet. Inkluderer et avtagbart
hode, 5 munnstykker, bakteriefilter og to neseklyper. Alt engangsutstyr
til spirometeret kan bestilles separat.
6791.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2598,00
Strømsensor
Anvendelig strømsensor som kan brukes til måling av veksel- eller likestrøm. Måleområde er -0,6 til +0,6 A. Måleområdet gjør at sensoren
egner seg godt for måling på strømmer i kretser bygget opp av batterier
og lamper. Sammen med spenningssensoren kan sensoren brukes til
sammenhørende målinger av strøm og spenning både i serie- og paralellkoblinger og til etterprøving av Ohms lov. Sensoren kan også brukes
i ulike forsøk innenfor elektrokjemi.
6791.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 490,00
GRUNNSKOLEN
6791.52
104
datalogging
Temperatursensor, standard
Meget prisgunstig temperatursensor som er tilstrekkelig i de fleste sammenhenger. Sensoren har en kappe av rustfritt stål og kan måle i luft,
organiske løsninger, saltløsninger, svake syrer og baser. Måleområde
–40 til +135 °C. Se også den loggeruavhengige Go!Temp.
6791.56
6791.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 378,00
Temperatursensor, stort område
Temperatursensor med ekstra stort måleområde -20 til +330 °C.
6791.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 836,00
6791.54
Temperatursensor, overflate
Denne sensoren har selve følerelementet - termistoren eksponert. Dette sikrer meget kort responstid og sensoren egner seg meget godt til
de forsøk der temperatursensor med betydelig egenvarme ikke vil fungere. Typiske bruksområder vil for eksempel være temperaturmåling på
hudens overflate. Nytt design gjør at sensoren kan brukes både i luft
og vann. Måleområde er -25 til +125 °C.
6791.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 324,00
Temperatursensor IR
Meget egnet temperatursensor der hvor en kontaktfri, responsrask
måling er ønskelig. Sensoren registrerer den infrarøde strålingen som
måleobjektet sender ut og regner om til temperatur. Rett sensoren mot
objektet og les av temperaturen. Et praktisk eksempel er måling av temperaturen ved enden av et lysrør som står og blinker. Denne er ofte
svært høy og sjekkes enkelt med sensoren. Måleområde er -20 til +
400 °C.
6791.55
6791.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2096,00
Temperatursensor, ekstra lang
Sensoren har 30 m ledning og er laget spesielt for måling av temperatur
hos objekter langt unna loggeren eller måling av temperaturen på ulike
dybder i en innsjø. Måleområdet er -50 til +150 °C.
6791.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 940,00
6791.57
6791.58
Termoelement
Standard termoelement type K for måling av høye temperaturer. Sensorens måleområde er -200 til +1400 °C. Det betyr at du med denne
sensoren kan måle temperaturen til flytende nitrogen og helt opp til
flammetemperaturer på 1400 °C. Muliggjør bestemmelse av smeltepunktet for kobber og overvåking av temperatursvingningene i stekeovnen.
6791.59
6791.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 770,00
GRUNNSKOLEN
datalogging
UV-A og UV-B sensor
Vi kan tilby to sensorer for måling av UV-stråling. UV-A-sensoren registrerer UV-stråling i området 320 – 375 nm og UV-B-sensoren registrerer UV-stråling i området 290 – 320 nm. Både UV-A og UV-B kan begge
ha skadelig effekt på huden og en konkretisering og bevisstgjøring av
denne usynlige strålingen er svært viktig. Muliggjør mange interessante
forsøk som vurdering av skjermingen til en solbrille, solkrem, vanlig
glass o.s.v.
6791.61 - 6791.62
6791.61 UV-A-sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1384,00
6791.62 UV-B-sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396,00
Åndedrettssensor
Åndedrettssensoren brukes sammen med gasstrykksensoren for å
måle menneskets åndedrett. Fest beltet rundt brystkassen og pump
opp med den medfølgende håndpumpen. Du kan så overvåke hvordan
brystet hever og senker seg under pusting.
6791.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 780,00
6791.64
6791.15
GO! - PRODUKTER
Go!Motion
Bevegelsessensoren Go!Motion benytter ultralyd til å måle avstanden
til til objekter som f.eks en vogn, ball, mennesker o.s.v. Måleområde 15
cm–6 m. Med denne kan man gjøre morsomme og lærerike forsøk. I
Logger Lite kan man f.eks. tegne en graf som elevene skal forsøke å
følge ved å bevege seg i forhold til sensoren. Det hjelper godt på elevens forståelse av grafer og kan benyttes også i matematikkundervisningen. Sensoren har justerbart hode for fleksibel oppstilling. Se også
bevegelsesdetektor 6791.04 for bruk med datalogger.
6791.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1351,00
Go!Temp
Go!Temp er en temperatursensor med USB-tilkobling. Måleområdet er
-20 til +120 °C med nøyaktighet på 0,5 °C. Denne prisgunstige digitale
sensoren muliggjør en mengde spennende forsøk og alle innstillinger
blir automatisk satt når den medfølgende programvaren Logger Lite
startes. Egner seg ypperlig også på lavere trinn gjerne i sammenheng
med forståelse av grafer i matematikken.
6791.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 450,00
GRUNNSKOLEN
6791.16
105
106
veiing og måling
0916.00
VEKT
Skålvekt
Veier fra 0–500 g. Med denne vekta kan man lære prinsippene bak
veiing av masse. Ved hjelp av medfølgende bord kan også oppdrift
tydelig demonstreres. Vektas høye presisjon sikrer en nøyaktighet på
+/-50 mg. Skruer sørger for nullstilling. Veieskålene har en diameter på
120 mm. Størrelse 35 x 20 x 40 cm.
0916.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1380,00
0917.00
Skålvekt med lodd
En kvalitetsskålvekt i hardplast med medfølgende messinglodd: 2 x 1
g, 2 x 2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 g og 1 x 50 g. Kan nulljusteres. Skålene er
avtakbare og romslige. Vekten veier inntil 2000 g.
0917.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 340,00
Loddsats liten
Loddsats bestående av 16 lodd fra 50 g til 10 mg: 1 x 50 g, 1 x 20 g, 2
x 10 g, 1 x 5 g, 2 x 2 g, 1 x 1 g, 1 x 500 mg, 2 x 200 mg, 1 x 100 mg, 1
x 50 mg, 2 x 20 mg og 1 x 10 mg. Leveres i plasteske med pinsett og
plastlokk til rom for milligramlodd.
0955.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00
0955.30
Loddsats stor
Sett med 20 forniklede messinglodd i størrelsen fra 0,001–200 g. Leveres i treetui med hengslet lokk med snapplås.
6701.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 480,00
6701.20
GRUNNSKOLEN
veiing og måling
107
Lodd 1 g, terninger pk a 1000
1 g lodd i form av firkantede plastterninger med sidelengde 1 cm. Terningene er utstyrt med hull og tapp, slik at de kan settes sammen til
større enheter i ett plan. Leveres i bøtte med 1000 stk. i 10 forskjellige
farger.
1469.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 247,00
Lodd med krok, sett
Lodd med krok 1000 g, 500 g, 200 g, 200 g, 100 g, 50 g, 20 g, 20 g,
og 10 g. Totalt 2100 g.
6701.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 289,00
1469.00
6701.19
Lodd med krok
Forniklede lodd med 2 kroker og påstemplet vekt.
6701.17 200 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 98,00
1910.00 100 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 70,00
1910.10 60 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00
1910.20 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 44,00
1910.30 40 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 40,00
1910.40 30 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 56,00
1910.50 20 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 42,00
1910.001910.80
1910.60 15 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
1910.70 10 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00
1910.80 5 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00
Lodd med krok 50 g pk a 10
6701.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 79,00
Lodd med øyeskrue
Laget i galvanisert jern, med påtrykt vekt. Kan brukes bl.a. til å lage
store pendler.
0960.10 0,5 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 190,00
0960.20 1,0 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 250,00
0960.30 2,0 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 339,00
0960.40 5,0 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 666,00
0960.10-0960.40
GRUNNSKOLEN
6701.18
108
veiing og måling
Mekanikk-kofferten
Denne kofferten tar for seg prinsipper for veiing og presenterer elevene for ulike typer vekter og veiemetoder. Den inneholder skålvekter,
lodd, kraftmålere og vektstangapparater og et sett med materialer for
15 grupper. Engelsk og norsk lærerveiledning er inkludert
5989.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4993,00
Mye aktivitet for hele klassen
samtidig!
Spørsmål som kan besvares :
Hvordan virker en skålvekt?
Hvilket system bygger målingene på?
Hva er forskjellen på å måle masse og tyngde?
Hvordan balanserer man en vektstang?
Hvordan kan man finne oppdriften til et legeme
i vann?
Kraftmåler
Skålvekt og loddsats.
GRUNNSKOLEN
veiing og måling
109
ELEKTRONISKE VEKTER
Vekt 200 g/0,1 g økonomi
En rimelig digitalvekt som veier inntil 200 g med en nøyaktighet på 0,1 g.
Passer godt som kjemikalievekt. Automatisk utkobling. Den har tareringsfunksjon. Bruker seks 1,5 V AA størrelse batterier (ikke inkludert).
Stort display med tallhøyde 15 mm. Veieplaten er 145 x 145 mm stor.
1028.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 237,00
Vekt 2000 g/1 g økonomi
Som vekta ovenfor, men med veieområde opp til 2000 g og med
nøyaktighet 1 g.
1028.70
1028.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 240,00
Vekt 200 g/0,1 g Ohaus
En kvalitetsvekt fra Ohaus som veier inntil 200 g med en nøyaktighet på
0,1 g. Passer godt som kjemikalievekt. Automatisk utkobling og tareringsfunksjon. Bruker seks 1,5 V AA størrelse batterier (ikke inkludert).
Stort display med tallhøyde 15 mm. Veieplaten er 145 x 145 mm stor.
1028.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 420,00
1028.80
Vekt 2000 g/0,1 g Globe
En rimelig vekt med veieområde 0–2000 g, oppløsning 0,1 g og nøyaktighet 0,2 g. Veieplate 145 x 145 mm.
1027.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 615,00
1028.15
1027.40
Vekt 5000 g/1 g Soehlne
Digitalvekt i slankt design med stor veieplate og lettleselig LCD-display.
Trenger 3 stk. 1,5 V AAA batterier (inkl.)
1028.07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 197,00
GRUNNSKOLEN
1028.07
110
veiing og måling
TETTHET
Målemugge i plast
I gjennomsiktig slagfast plast. Inndeling for hver 10 ml. For måling av
volum på større gjenstander. Målesylinder er et alternativ.
1465.00 500 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00
1465.10 1000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00
Tetthetsterninger
Terninger med størrelse 10 x 10 x 10 mm. Settet består av 6 forskjellige
stoffer: Al, Fe, Zn, Cu, Pb og tre. Leveres i plasteske.
1465.00/
1465.10
1500.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00
1500.00
Tetthetssylindre med krok
1510.10
Tre forskjellige lodd med samme volum: Aluminium, kobber og messing. Loddene har øyeskrue og leveres i plasteske.
1510.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00
Tetthetskuber med krok
7 ulike metaller i settet: Messing, bly, stål, kobber, aluminium, jern og
tinn. Terninger med side 20 mm.
6701.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 158,00
6701.21
Tetthetskuler med hull
Settet består av 6 ulike kuler: Aluminium, kobber, jern, messing, bly og
stål. Kan brukes til tetthetsberegninger eller som pendelkuler. Leveres
i plasteske. Størrelse Ø 25 mm.
6701.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00
TID
6701.22
Stoppeklokke økonomi
1901.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 60,00
Pris per stk. ved kjøp av 10 stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 56,00
Stoppeklokke digital
1485.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 94,00
1485.50
1901.34
GRUNNSKOLEN
veiing og måling
111
LENGDE
Metermål i tre
Inndeling i mm og cm. I tre med metalbeslag i endene. 25 x 5 mm i
tverrsnitt.
1405.00 lengde 50 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 88,00
1405.10 lengde 100 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 115,00
Målebånd i plast, 150 cm
Lengde 150 cm. Inddeling i mm og cm.
1405.00/
1405.10
1400.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00
Målebånd i metall, 2 m
Inndeling i mm og cm. Metallmålebånd i selvopprullende holder.
1400.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 47,00
Målebånd i glassfiber, 10 m
I hus med sveiv. Inndeling i mm, cm og meter.
1400.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 82,00
Målebånd i glassfiber, 30 m
1400.00/
1400.10
I hus med sveiv. Inndeling i mm, cm og meter.
1400.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 282,00
Målebånd i glassfiber, 50 m
I hus med sveiv. Inndeling i mm, cm og meter.
2301.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00
1400.15
Linjal i stål, 15 cm
1400.20
Bredde 19 mm, tykkelse 0,5 mm.
1415.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00
1415.10
2301.54
Meterhjul
Meterhjul med håndtak. Indikerer hver omdreining med et klikk svarende til 1 meter. Inndeling i cm, 5 cm og kvarte metere.
1428.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 138,00
1428.00
GRUNNSKOLEN
112
KOFFERTER
FYSIKK-KOFFERTER
Alle kofferter har
norsk bruksanvisning!
Fysikk-koffertene fra CVK i Tyskland er en god løsning på utstyrsbehovet for skoler som ikke har faste naturfagrom, der
undervisningen foregår på vanlige klasserom. Alle koffertene
nedenfor, bortsett fra de to siste, har utstyr for 15 elevgrupper
og demonstrasjonsutstyr for læreren. Koffertene er solide og
enkle å transportere fra rom til rom, samtidig som man beholder oversikten over utstyret. Det nøye utvalgte innholdet er
spesielt egnet for småskolen og mellomtrinnet.
Alt du trenger på en
plass!
Du finner også fysikkoffertene omtalt under de emner de
hører hjemme i katalogen. De er så innholdsrike at det er
vanskelig å få med alt i katalogen. Ta kontakt dersom du
ønsker en fullstendig innholdsfortegnelse.
Vind og vær-kofferten
I denne kofferten finnes utstyr til å lage 6 værstasjoner. Det er termometere, regnmålere, vindmålere, værsymboler, stativ til montering av
utstyr m.m.
Innholder bl.a.6 stk. termometere, 6 stk. små regnmålere, 1 stor regnmåler, 1 vindrose stor, 1 vindrose liten, 1 vindmåler, 1 teleskopstativ, 1
vindfløy (værhane), 2 kompass, 1 maks/min-termometer, 2 flanellograftavler, 5 stk. plastkort for påskriving med vannløslig tusj, 37 værsymboler på plastkort, 1 plastplate for notering av dagens vær-observasjoner,
1 termometermodell, 1 skyspeil, værobservasjonstabeller. Lærerveiledninger på engelsk og norsk.
5983.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4990,00
5983.00
Varmekofferten
Et emne som alltid er aktuelt uansett årstid. Barna bygger selv et termometer og lærer ved avlesning av temperaturforandringer, hvordan et
termometer virker. De ser hvordan væsken i det selvbyggede termometer utvider seg ved oppvarmning og trekker sie sammen ved avkjøling.
De prøver selv å lage en termometerskala, lærer om Celsius-skalaen,
og hvordan den leses av.
Kofferten inneholder bl.a. graderte og ugraderte termometre, glassrør,
telys i holdere, forstøver, begerglass i plast, erlenmeyerkolber, stativer,
plasttrakter, varmekolbe, plastbegere, gummikorker og et demonstrasjonstermometer. Det er utstyr til 15 grupper. Med følger engelsk
og norsk lærerveiledning med 13 nøye beskrevne forsøk og mye bakgrunnstoff.
5982.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3950,00
5982.00
GRUNNSKOLEN
KOFFERTER
113
Lydkofferten
Denne kofferten gir elevene innføring i ulike begreper som frekvens,
resonans, lydbølger m.m. Gjennom ulike instrumenter, stemmegafler,
lydkassett og resonanskasser, kan elevene selv utforske lydens egenskaper. Til 15 grupper.
5991.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4460,00
Magnetismekofferten
Muliggjør grunnleggende øvelser for bl.a. magnetisk nord- og sørpol,
ulike stoffers magnetiske egenskaper, prinsippet for kompasset m.m.
Inneholder stavmagneter, skivemagneter, hesteskomagnet, nålespiss
med vugge m.m. Det kan lages et kompass og det er materialprøver
for finne ut hva slags stoffer som er magnetiske. Utstyr til 15 grupper.
5987.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4790,00
5991.00
5987.00
Mekanikk-kofferten
Denne kofferten tar for seg prinsipper for veiing og presenterer elevene for ulike typer vekter og veiemetoder. Den inneholder skålvekter,
lodd, kraftmålere og vektstangapparater og et sett med materialer for
15 grupper. Engelsk og norsk lærerveiledning er inkludert
5989.00
5989.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4990,00
Elektrisitetskofferten
Med denne kofferten gis det mulighet for mange spennende øvelser
med elektrisitet. Bygg enkle kretser med batterier, lamper, brytere etc.
Test ut forskjellen på en leder og en isolator. Bygg en elektromagnet og
mye annet. Til 15 grupper.
6700.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3590,00
6700.84
GRUNNSKOLEN
114
KOFFERTER
Lyskofferten
Lyskofferten tar for seg lys og skygge og inneholder lommellykter, batterier, speil, speilholdere, figurkort, svart eske, kompass m.m. Det er
utstyr nok for hele 15 grupper. Med engelsk veiledning.
5981.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3970,00
Luftkofferten
I denne kofferten finnes utstyr for 6 arbeidsgrupper. Inneholder bl.a.
ballonger, pumpe, ballongbiler, rakettmodell, stoppeklokke, ventiler,
varmluftsballong, fallskjerm og sugekopper.
5980.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3900,00
5981.00
TRE NYE
KOFFERTER!
5980.10
Brannvernkofferten
Kofferten inneholder utstyr som trengs for å gjøre elevene brannvernkompetente. Lærer elevene om branntrekanten og legger opp til praktiske øvelser i slukking av ild under kontrollerte forhold. Til 6 grupper,
engelsk lærerveiledning er inkludert.
6700.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4488,00
6700.83
GRUNNSKOLEN
115
side
115
side
126
side
129
side
142
side
148
Fenomener og stoffer
side
156
®
116
Stoffers egenskaper
KJEMIKALIER A - J
Aceton (propanon) 1000 ml
Aluminium, folie 20 m
Aluminium, granulert 500 g
Aluminium, pulver 50 g
Ammoniakk, kons 1000 ml
Ammoniumdikromat 500 g
Ammoniumhydrogenkarbonat 500 g (hornsalt)
Ammoniumnitrat 250 g
Askorbinsyre 100 g (C-vitamin)
Bariumklorid 500 g
Bariumnitrat 100 g
Benedicts løsning 200 ml
Benzosyre 1000 g
Bly(II)nitrat 100 g
Bly(II)oksid 250 g
Blyplate150 x 150 x 2 mm
Butan-1-ol
Butansyre 1000 ml
Dimetylglyoksim 50 g
Etanol, denaturert 96 % 500 ml
Etansyre (eddiksyre) 10% 1000ml
Etansyre (iseddik) 1000 ml
Etoksyetan 500 ml (eter, dietyleter)
Etylacetat 1000 ml
Etylenglykol, 1000 ml
Fehling A 1000ml
Fehling B 1000ml
Fruktose 800 g (fruktsukker)
Gelatinpulver 250 g
Glukose 500 g (druesukker)
Glyserol 86 % 1000 ml (1,2,3-propantriol)
Grafitt, pulver 100 g
Hydrogenperoksid 3 % 1000 ml
Hydrogenperoksid 35% 1000 ml
Isoamylalkohol 200 ml
Jern(II)sulfat 500 g
Jern(III)klorid 1000 g
Jernpulver 250 g
Jernbiter 100 g
Jod 100 g
®
8000.38
1185.30
8015.20-3
8016.00-05
8030.00-4
8038.00-3
8043.00-3
8051.00-2
8069.00-1
8072.00-3
8076.00-1
8080.00-2
8085.00-4
8097.00-1
8098.00-2
8092.08
8118.00-4
8838.00
8212.00-05
8270.08
8252.10-4
8253.00-4
8209.00-3
8272.00-4
8274.00-4
8297.00-4
8297.02-4
8304.00-4
8316.50-2
8325.00-3
8321.00-4
8328.00-1
8353.00-4
8350.00-4
8418.00-2
8470.00-3
8456.06
8454.00-2
8453.00-1
841500-1
kr 45,00
kr 23,00
kr 217,00
kr 125,00
kr 45,00
kr 368,00
kr 120,00
kr 44,00
kr 134,00
kr 199,00
kr 156,00
kr 45,00
kr 182,00
kr 88,00
kr 99,00
kr 50,00
kr 120,00
kr 333,00
kr 182,00
kr 98,00
kr 98,00
kr 88,00
kr 112,00
kr 198,00
kr 184,00
kr 54,00
kr 125,00
kr 99,00
kr 99,00
kr 55,00
kr 124,00
kr 75,00
kr 55,00
kr 88,00
kr 55,00
kr 45,00
kr 268,00
kr 112,00
kr 44,00
kr 203,00
GRUNNSKOLEN
stoffers egenskaper
117
KJEMIKALIER K - M
Kaliumaluminiumsulfat (alun) 500 g
KaliumJern(II)cyanid 500g (gult blodlutsalt)
KaliumJern(III)cyanid 250g (rød blodlutsalt)
Kaliumjodid, 100 g
Kaliumklorat 500g
Kaliumpermanganat 500 g
Kalkvann 1000 ml
Kalsium metall 100 g
Kalsiumhydroksid 400 g
Kalsiumkarbid 700 g
Kalsiumkarbonat 1000 g
Kalsiumklorid 2-hydrat 2500 g
Kalsiumoksid fint pulver 800 g
Kloroform, 1 l
Kobber(II)klorid dihydrat 500 g Kobber(II)klorid dihydrat, 100 g
Kobber(II)sulfat 5-hydrat 1000 g
Kobberbiter 250 g
Kobberfolie 0,1 x 150 mm, 500 g
Kobberplate, 200 x 500 x 1 mm
Kobberpulver 250 g
Kobolt(II)klorid 50 g
Kokestein av pimpstein 250 g
Kokosfett 1000 g
Konditorfarge, grønn 30 ml
Konditorfarge, rød 38 ml
Kull, aktivt 200 g
Kull, trekullbiter 500 g
Lanolin 1000 g
Lavendelolje 30ml
Lykopodiumpulver 100 g
Magnesiumbånd, rull 25 g
Magnesiumpulver 200 g
Magnesiumsulfat 500 g (Epsomsalt)
Mandelolje 200 ml
Marmor, granulert 500 g
Metanal 37 % løsning 500 ml (formalin)
Metanol 1000 ml
Metansyre 1000 ml (maursyre)
Metylenblått pulver 25 g
Metylenblåttløsning 1000 ml 1%
GRUNNSKOLEN
8481.00-3
8498.00-3
8497.00-2
8511.00-1
8486.08
8515.00-3
8522.00-4
8132.00-1
8145.00-3
8134.00-4
8136.00-4
8141.00-5
8148.00-4
8181.08
8535.00-3
8535.00-1
8545.10-4
8530.00-2
1185.10
1186.10
853100-2
819100-05
879200-2
855100-4
828418
828438
855400-2
888800-3
858600-4
876838
859800-1
860101
860200-2
860900-3
861400-2
813800-3
830100-3
862200-4
864200-4
862608
862800-4
kr 55,00
kr 265,00
kr 155,00
kr 115,00
kr 426,00
kr 115,00
kr 55,00
kr 290,00
kr 35,00
kr 109,00
kr 65,00
kr 71,00
kr 98,00
kr 210,00
kr 265,00
kr 65,00
kr 229,00
kr 105,00
kr 239,00
kr 153,00
kr 247,00
kr 157,00
kr 40,00
kr 138,00
kr 33,00
kr 32,00
kr 88,00
kr 45,00
kr 189,00
kr 55,00
kr 264,00
kr 115,00
kr 195,00
kr 45,00
kr 46,00
kr 45,00
kr 122,00
kr 76,00
kr 202,00
kr 135,00
kr 205,00
®
118
Stoffers egenskaper
KJEMIKALIER N - S
Naftalen 1000 g
Natrium metall 100 g
Natriumbenzoat 250 g
Natriumhydrogenkarbonat 1000g (natron)
Natriumhydroksid 10% 1000 ml
Natriumhydroksid 1000 g
Natriumkarbonat 800g
Natriumklorid 1000 g
Natriumsulfat 500 g
Natriumtetraborat (boraks) 800 g
Natriumtiosulfat teknisk, 500 g
Paraffin fast 1000 g
Paraffin, flytende 1000ml
Paraffin, vannfri 1000 ml
Pentan 1000 ml
Pepsin 25 g
Petroleumseter 40-65 500ml
Platinatråd 0,25 mm x 1 cm
Polyvinylalkohol 250 g
Propansyre 200 ml
Råolje 1000 ml
Sakkarose 500 g
Salpetersyre kons, 1000 ml
Saltsyre konsentrert 1000ml
Saltsyre 10% 3,2 M 1000 ml
Sand for sandbad 1000 g
Sinkpulver grovt, 500 g
Sinkbiter 500 g
Sitronsyre 250 g
Smørsyre 250 ml
Stivelse vannløselig, 800 g
Strontiumklorid 100 g
Stålull u/såpe
Svovelpulver 500 g
Svovelsyre konsentrert 1000 ml
Sølvtråd 0,5 mm 1 meter
Sølvnitrat 100 g
Sølvnitrat 0,1 M 1000 ml
®
8651.00-4
8655.08
8661.00-2
8678.00-4
8683.10-4
8683.00-4
8666.00-4
8667.00-4
8703.00-3
8108.00-4
8711.00-3
8764.00-4
8765.00-4
8778.00
8772.08
8266.08
8780.00-3
1175.10
8797.00-2
8803.00-2
8816.00-4
8825.00-3
8828.00-4
8830.00-4
8832.10-4
8833.00-4
8962.00-3
8961.00-3
8189.00-2
8838.00-2
8847.00-4
8847.78
5904.00
8853.00-3
8855.00-4
1176.20
8860.00-1
8861.10-4
kr 248,00
kr 169,00
kr 48,00
kr 48,00
kr 135,00
kr 95,00
kr 139,00
kr 48,00
kr 42,00
kr 125,00
kr 54,00
kr 80,00
kr 85,00
kr 45,00
kr 272,00
kr 155,00
kr 155,00
kr 15,00
kr 230,00
kr 70,00
kr 60,00
kr 71,00
kr 79,00
kr 79,00
kr 110,00
kr 33,00
kr 92,00
kr 158,00
kr 40,00
kr 275,00
kr 132,00
kr 226,00
kr 109,00
kr 110,00
kr 79,00
kr 18,00
kr 731,00
kr 158,00
GRUNNSKOLEN
stoffers egenskaper
119
KJEMIKALIER T - V
Talkum 1000 g
Tinn granulert 100 g
Tinn stenger 250 g
Trietanolamin 500 ml
Universalindikator pH 4,0-10,0 100 ml
Vanilin 100 g
Vann, demineralisert 5000 ml
Vann, demineralisert 2500 ml
8870.00-4
8879.00-1
8880.00-2
8887.00-3
8394.08
8910.00-1
8903.00-6
8903.00-5
kr 92,00
kr 62,00
kr 85,00
kr 168,00
kr 214,00
kr 212,00
kr 92,00
kr 75,00
KJEMIKALIEPAKKER
Hudkrempakke
Hudkremen er en bløt, halvflytende krem. Pakken er beregnet til 24
grupper og innholder de nødvendige reagenser og emballasje til det
ferdige produktet. Komplett med veiledning og oppskrift. Ekstra emballasje har produkt nr. 0557.80. Ikke avbildet.
8553.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 630,00
8553.15
Solkrempakke
Kosmetiksett ”Solbeskyttende krem”. I dette settet benyttes titandioxid
som solblokker p.g.a. dens hudvennlige egenskaper. Titandioxider stopper både UV-A og UV-B stråling. Stoffet er gjerne også kjent som det
hvite fargestoffet i tannpasta. Settet er beregnet til 24 elever, og inneholder alle nødvendige reagenser/emballasje til det ferdige produktet (24
stk. salvebegre á 100ml). Komplett inkl. veilledning og oppskrift.
8553.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 770,00
2001.30
pH-PAPIR
pH-papir 1–12 med påtrykt skala, 200 strips
pH-strips med skala påtrykt. La elevene gjøre hjemmeforsøk!
2001.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 90,00
8375.08-8378.08
pH-papir 100 strips
Skala på boksen
8378.08 3,6–6,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 81,00
8375.08 0–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00
pH-papir 3-i-1
Dekker 3 ulike måleområder: A: pH 0,5-5,5, B: pH 5,5-9,0, C: pH 9,0-13.
Oppløsning pH 0,5.
2001.25
2001.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 157,00
pH-papir rull 5 m
Rull med skala på boksen.
8380.08 1–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 60,00
8380.38 1-11 refill 3 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 93,00
GRUNNSKOLEN
8380.03
®
120
Stoffers egenskaper
Molekylbyggesett basis
Molekylbyggesett med store kuler. Kompatibelt med Molymod 001.
Meget prisgunstig sett!
5260.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 180,00
Antall
Farge
Atom
Ant hull
Diameter
24
Hvit
Hydrogen
1 hull
15 mm
12
Svart
Karbon
4 hull
22 mm
6
Rød
Oksygen
2 hull
20 mm
2
Blå
Nitrogen
4 hull
22 mm
2
Blå
Nitrogen
3 hull
22 mm
1
Gul
Svovel
4 hull
22 mm
1
Gul
Svovel
2 hull
22 mm
2
Grønn
Halogen
1 hull
20 mm
1
Brun
Brom
1 hull
22 mm
1
Fiolett
Jod
1 hull
22 mm
16
Grå
Kort bind.
l. 18 mm
8
Grå
Lang bind.
l. 32 mm
Molekylbyggesett tillegg
5260.86
Eddiksyremolekylet laget av molymod til venstre og 5260.86
til høyre
Molekylbyggesett med store kuler. Kompatibelt med Molymod. Anbefales brukt sammen med 5260.86 for å få flere atomer, spesielt uorganiske, men kan også brukes selvstendig.
5260.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 225,00
Antall
Farge
Atom
Ant hull
10
Hvit
Hydrogen
1 hull
6
Svart
Karbon
4 hull
4
Rød
Oksygen
2 hull
2
Blå
Nitrogen
4 hull
1
Gul
Svovel
4 hull
1
Gul
Svovel
2 hull
2
Grønn
Halogen
1 hull
2
Grønn
Halogen
4 hull
1
Fiolett
Jod
1 hull
2
Grå
Metall
1 hull
1
Grå
Metall
2 hull
25
Grå
Kort binding
8
Grå
Lang binding
5260.89
Molekylbyggesett diamant
Karbonatomer med like lange bindinger i alle retninger. Leveres som
byggesett. Kan brukes sammen med molekylbyggesett basis.
5260.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00
Molekylbyggesett grafitt
Karbonatomer med korte bindinger innenfor og lange bindinger mellom
lagene. Leveres som byggsett. Kan brukes sammen med molekylbyggesett basis.
5260.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00
®
5260.87
5260.88
GRUNNSKOLEN
stoffers egenskaper
121
Molekylbyggesett saltkrystall
Krystall av natrium- og klorioner. Leveres som byggesett. Kan brukes
sammen med 5260.86.
5260.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 165,00
Molekylbyggesett CVK nr. 1
Til bygging av enkle uorganiske og organiske forbindelser. Inneholder
25 stk. hydrogen, 15 stk. oksygen, 5 stk. klor, 5 stk. nitrogen, 14 stk.
karbon og 60 stk. bøyelige forbindelsesstykker.
5260.92
5260.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 297,00
Molekylbyggesett Molymod 001
5260.85
Det orginale molekylbyggesettet fra Molymod. Dekker alle organiske
molekyler det er aktuelt å bygge for elevene. Innhold: 20 hydrogen, 7
oksygen, 12 karbon, 6 halogener, 2 nitrogen, 1 svovel, 26 korte bindinger, 26 medium bindinger og 10 lange bindinger. For reservedeler til
Molymod, se vår nettbutikk.
5260.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 290,00
Atommodell Bright, elev
Et fantastisk hjelpemiddel for at elevene skal lære seg de abstrakte begrepene knyttet til atomer, ioner og isotoper. 30 protoner, 30 nøytroner
og 30 elektroner oppbevares i en boks der både bunn og lokk utgjør en
atomkjerne med elektronbaner rundt. Protoner og nøytroner plasseres
i kjernen og elektronene på elektronbanene. Bunn og lokk kan legges
ved siden av hverandre for å vise hvordan to atomer binder seg til hverandre. Bright atommodell er morsom og lett å bruke!
5260.00
6702.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 278,00
Atommodell Bright, lærer
Lærerversjonen er laget for magnetisk whiteboard og er stor nok til å
synes godt i hele klasserommet. Alle deler er magnetiske og kan plasseres hver for seg. Består av 2 atomkjerner, 8 elektronbaner og 20 av
hver av protoner, nøytroner og elektroner.
6702.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1185,00
6702.94
Atommodell Bright, sett
Består av 8 elevmodeller og 1 lærermodell.
6702.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1975,00
6702.95
6702.96
GRUNNSKOLEN
®
122
Stoffers egenskaper
VARMEEGENSKAPER
Drikkefugl
Fuglen dypper nebbet i glasset med jevne mellomrom. Bruker fordamping og kondensasjon. Be elevene komme med en forklaring.
1736.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00
Håndkoker
Væsken i beholderen er farget etanol, og den bør holdes borte fra åpen
ild. Når vi holder hånden rundt den nederste kolben og holder enheten
opp-rett så vil væsken begynne å koke. Energien fra hånden er stor nok
til at væsken koker.
1736.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 79,00
Infrarødt termometer
Et infrarødt termometer kan brukes til å måle overflatetemperaturen på
levende eller døde ting. Rett den mot gjenstanden og vent et sekund
og avles så temperaturen i displayet. Apparatet inneholder også stoppeklokkefunksjon. Måleområdet er -33 til +220 °C, nøyaktigheten er
+/- 2 °C.
1736.10
1736.00
2608.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 395,00
Radiometer
Viser energiovergangen fra strålingsenergi til bevegelsesenergi. Korset
med svarte og hvite sider settes i rotasjon av sollyset. Høyde 210 mm.
2695.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 275,00
2608.00
Adiabatisk fyrtøy
Til demonstrasjon af temperaturstigning når en innelukket luftmengde
komprimeres. Det plasseres et lettantennelig materiale i den gennomsiktige sylinderen og når stempelet presses ned med håndkraft øker
temperaturen så mye at materialet antennes. Fyrtøyet består av en sylinder med stempel, bunnplate, ekstra tetningsringer og lettantennelig
materiale. Som lettantennelig materiale kan man dessuten bruke litt tørkepapir, en serviett eller avispapir. Leveres med bruksanvisning.
2695.00
2649.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00
Varmeledningsapparat økonomi
Plasseres over et telys eller en brenner som varmer opp alle fire metal�lene samtidig i midten. Varmen forplanter seg med ulik hastighet gjennom metallene til fordypningene der det kan plasseres litt stearin som
så smelter i den rekkefølge varmen når fram. Metallene er jern, kobber,
aluminium og messing.
2649.00
2690.10
2690.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 249,00
Bimetallplater på trehåndtak
To sett av ulike metaller, messing - stål og kobber - jern har ulik evne
til varmeutvidelse. De er festet sammen slik at de må bøye seg når de
varmes opp. Dette er prinsippet for å lage en bryter som er avhengig av
varme, som i en termostat.
6700.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00
6700.78
®
GRUNNSKOLEN
stoffers egenskaper
123
Kule med ring
Klassisk apparat som demonstrerer hvordan et stoff utvider seg ved
oppvarming. Kula glir lett gjennom ringen så lenge den er kald, etter
oppvarming gjør den det ikke.
2665.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00
Boltknekker
Viser lengdeutvidelse ved oppvarming og sammentrekning ved avkjøling. Leveres med 10 støpejernsbolter som knekker med et høyt smell
når apparates senterstang utvides eller sammentrekkes. Lengde 320
mm.
2660.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 169,00
2665.00
Bolter til boltknekker, pk a 50
Størrelse Ø 4 mm x 80 mm.
2660.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 79,00
Varmepute
Varmeputa brukes til å vise at et stoff avgir varme når det størkner (faseovergang). Underkjølt natriumacetat i væskeform størkner når vi kryster
væsken mot metallknappen som ligger inne i puta. Under størkningen
avgis varme og temperaturen stiger til ca. 35 °C. Etter bruk legges puta
i kokende vann noe som medfører at acetatet smelter og forsøket kan
gjentas. Natriumacetatet er innesluttet i en solid, gjennomsiktig plastpute. Størrelse 9 x 9 cm, vekt 0,5 kg.
2660.20-.25
2724.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00
Leidenfrostskål
Liten skål laget i stål. Den oppvarmes til noen få hundre grader Celsius
med brenner eller varmeplate og noen dråper vann plasseres i skåla.
En del av vannet forblir i væskeform, til tross for at kokepunktet er overskredet. Væsken former en liten kule som beveger seg på en pute av
damp. Forsøket viser hvor dårlig varmeledningsevenen er i vanndamp,
men også den sterke overflatespenningen i vann. Størrelse Ø 56 mm.
2635.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
2724.00
2635.00
2647.00
Eksplosjonskanne
Brukes til å vise at trykket i en innesperret luftmengde øker med temperaturen. Lokket spretter av når trykket blir tilstrekkelig høyt.
2647.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
GRUNNSKOLEN
®
124
stoffers egenskaper
Varmekofferten
Et emne som alltid er aktuelt uansett årstid. Barna bygger selv et termometer og lærer ved avlesning av temperaturforandringer, hvordan et
termometer virker. De ser hvordan væsken i det selvbyggede termometer utvider seg ved oppvarmning og trekker seg sammen ved avkjøling.
De prøver selv å lage en termometerskala, lærer om Celsius-skalaen,
og hvordan den leses av.
Kofferten inneholder bl.a. graderte og ugraderte termometre, glassrør,
telys i holdere, forstøver, begerglass i plast, erlenmeyerkolber, stativer,
plasttrakter, varmekolbe, plastbegere, gummikorker og et demonstrasjonstermometer. Det er utstyr til 15 grupper. Med følger engelsk
med 13 nøye beskrevede forsøk og mye bakgrunnstoff.
5982.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3950,00
Utstyr til hele 15
grupper samtidig!
Spørsmål som kan besvares:
Hvordan virker et termometer ?
Hvordan finne frysepunkt og kokepunkt for
vann?
Hva er fordamping og kondensering?
Hvor raskt ledes varme gjennom ulike stoffer?
®
GRUNNSKOLEN
125
stoffers egenskaper
MATERIALER
Materialprøver
Sett med 15 stk. For undersøkelse av mekaniske, magnetiske, elektriske og varmeledningsegenskaper. Tøy, skumgummi, porselen, papp,
nikkel, kobber, plast, kull, tre, gummi, glass, jern, magnetisk AlNiColegering og aluminium.
6701.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 281,00
Materialsamling
Samling med 20 metaller og ikke-metalliske materialer. Består av jern,
stål, aluminium, tre, polyetylen, messing, gummi, kobber, ull, nylon,
kork, bly, sink, karbon, glass, polyvinylklorid, bomull, papp, akryl og
nikkel. Plassert i plastlommer.
6701.54
6701.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00
6701.55
Materialplater 25 x 65 mm
Innhold: Eske med 7 ulike plater á 65 x 25 mm: Kobber, messing, aluminium, jern, sink, nikkel, bly. I tillegg er også ei plastplate med samme
dimensjon. Fine til magnetforsøk og til forsøk med hva som kan lede
strøm.
3390.00
3390.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 72,00
Metallskiver, sett
Dobbelt sett av 8 forskjellige metaller og legeringer: Stål, rustfritt stål,
aluminium, messing, sink, nikkel, bronse og kobber. Det ene settet har
navn trykket på, det andre er uten. Størrelse 25 mm i diameter.
2319.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 51,00
2319.60
GRUNNSKOLEN
®
126
stein og jord
Bergartssamling
15 av de vanligste norske bergartene presentert i en kasse. Bergartene
er leirskifer, sandstein, kalkstein, hornfels, kvartsitt, marmor, fyllitt, larvikitt, amfibolitt, glimmerskifer, rombeporfyr, basalt, gneis, granitt og
gabbro. Med norsk veiledning.
6701.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 189,00
Mineralsamling
20 av de vanligste norske mineralene presentert i en kasse. Mineralene
er kvarts, kalifeltspat, plagioklas, hornblende, pyroksen, biotitt, muskovitt, granat, apatitt, epidot, kalkspat, flusspat, turmalin, serpentin,
svovelkis, kobberkis, magnetitt, ilmenitt, blyglans og sinkblende. Med
enkel norsk veiledning.
6701.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 189,00
Geologhammer spiss
Profesjonell hammer støpt i ett stykke av fremragende stål og med solid
grep av elastisk kunststoff. Den spisse enden egner seg til uttak av små
steiner eller til å knuse hard stein. Vekt 800 g.
6701.39
7682.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 228,00
Geologhammer meiselformet
Profesjonell hammer støpt i ett stykke av fremragende stål og med solid
grep av elastisk kunststoff. Den meiselformede enden er velegnet til å
jobbe med skifrig stein. Vekt 900 g.
7682.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 228,00
6701.40
7682.70/
7682.60
Beltestropp til Geologhammer spiss
Gjør det mulig å la hammeren henge i beltet. Av lær.
3900.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 105,00
Beltestropp til Geologhammer meiselformet
Gjør det mulig å la hammeren henge i beltet. Av lær.
3900.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 105,00
®
3900.59-.60
GRUNNSKOLEN
stein og jord
127
Steinboka
Boka er tilpasset elever i småskolen og på mellomtrinnet. Den er robust
med plastbelagte sider og spiralrygg. Formatet er lite og hendig, og
egner seg godt til utebruk. 48 sider.
6701.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 169,00
Vulkan i utbrudd
Denne modellen gjør det enkelt og morsomt å lage sin egen vulkan i
utbrudd. Den kan åpnes, slik at det er mulig å se hvordan er vulkan er
oppbygd innvendig. Vulkanen står på en oppsamlingsbakke med diameter på ca. 30 cm og inneholder et rør som kan tas ut for rengjøring.
Det følger med en oppskrift på lava, samt en faktafylt aktivitetsguide
på engelsk.
4790.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 295,00
6701.41
4790.15
Vulkan, plakat
Viser forskellige vulkantyper og 4 forskellige forkastninger Kart over vulkaner. Det store bildet viser Kilauea Puu Oo på Hawaii.
7990.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 144,00
7990.02
GRUNNSKOLEN
®
128
stein og jord
Vannets kretsløp, modell
7970.00
Lag regnvær i klasserommet! Elevene kan med denne modellen kopiere vannets kretsløp med fordamping, kondensasjon og nedbør. Modellen er formet som en kystlinje med et bakenforliggende fjell. Overdelen
er klar med en skyformasion som kan fylles med isterninger. En flott
fungerende modell! Størrelse 42 x 30 x 12 cm.
7970.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 760,00
Klinometer med pistolgrep
Med denne vinkelmåleren i slagfast plast kan man måle høyden på
menneskeskapte og naturlige ting, dersom man vet avstanden til den.
Tabeller for avlesning er vedlagt hvis man ikke vil benytte utregning ved
hjelp av Pytagoras-likningen. Man sikter seg inn på det høyeste punktet
og stiller inn gradtallet for vinkelen mellom jordoverflaten og punktet.
7970.00
1429.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00
Tegneglobus, oppblåsbar
Stor oppblåsbar tegneglobus som viser konturene av land og kontinenter, samt lengde- og breddegrader. Bruk en whiteboardpenn til til f.eks.
å marker havstrømmer eller liknende. Strekene fjernes igjen ved hjelp av
en bløt klut. Diameter ca. 61 cm.
7920.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 154,00
1429.05
7920.58
7920.09
Svevende globus
Globusen som har en diameter på 20 cm, holdes svevende av en elektromagnet. Det gjør at friksjonen blir meget liten og jordkloden vil rotere
med jevn hastighet i mange timer etter å ha blitt satt i gang.
7920.09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 395,00
Platetektonisk modell
Modell som viser hvordan ny havbunn blir laget og hva som skjer når
jordskorpeplater kolliderer.
7990.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 888,00
®
7990.11
GRUNNSKOLEN
Elektrisitet og magnetisme
129
ELEKTRISITET
Batteriholder for batteri R20
Batteriet plasseres inne i boksen. Med 2 uttak for ledning med bananstikk. Påtrykt symbol for batteri.
3520.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 32,00
Lampeholder E10
3520.31
Holder for lommelyktpærer med E10 sokkel. Med 2 uttak for ledning
med bananstikk. Påtrykt symbol for lampe.
4120.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 35,00
4120.15
Montert motor
Motor med reimdrev på akslingen. Kan brukes med drivreimer 6701.67
eller 6701.68. Med 2 uttak for ledning med bananstikk.
4720.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 96,00
4720.15
Montert summer
Gir lyd når det går strøm gjennom. Med 2 uttak for ledning med bananstikk. Påtrykt symbol for lydgiver.
6700.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00
6700.55
Trykkontakt
Holdes nede for å skape kontakt. Med 2 uttak for ledning med bananstikk. Påtrykt symbol for bryter.
6700.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 51,00
6700.58
Variabel motstand
Med skyvemotstand og 2 uttak for ledning med bananstikk. Påtrykt
symbol for motstand.
4225.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 88,00
Batteri 3R12U 4,5 V
4225.15
3505.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
Batteri LR03 1,5 V (AAA) pk a 4
3510.04 per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00
Batteri LR6 1,5 V (AA) pk a 2
3510.05 per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00
Batteri LR14 1,5 V (C) pk a 4
3510.06 per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
Batteri LR20 1,5 V (D) pk a 4
3510.07 per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00
D
AAA
C
AA
Batteri 6LR61 9 V
3510.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
GRUNNSKOLEN
®
130
elektrisitet og magnetisme
Motstand på brett 10 - 50 - 100 Ohm
6700.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 259,00
Ledning med bananstikk, 25 cm
Gode og rimelige standard laboratorieledninger med 4 mm bananstikk.
1052.00 svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00
Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
6700.56
1052.01 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00
Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
Ledning med bananstikk, 50 cm
Gode og rimelige standard laboratorieledninger med 4 mm bananstikk.
1052.10 svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00
Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
1052.11 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00
Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
Ledning med bananstikk, 100 cm
Gode og rimelige standard laboratorieledninger med 4 mm bananstikk.
1052.10-.21
1052.20 svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00
Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
1052.21 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00
Ved kjøp av 10 stk per stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
Krokodilleklemmer, pk a 50
1090.00
Uisolert krokodilleklemme til bruk med ledning med bananstikk.
1090.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 102,00
Ledningsholder liten
Laget i stål.
1030.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00
Ledningsholder stor
En 350 mm lang aluminiumsskinne med 18 plastikkholdere. Disse kan
innbyrdes justeres og tilpasses forskjellige typer ledninger. Ledningsholderen kan holde minst 60 kabler. Robust utførelse. Enkel å montere
ved hjelp av 2 skruer.
1130.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 225,00
1030.90
1130.75
Glødelampe E10 3,5 V 0,2 A pk a 10
4250.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00
Glødelampe E10 6,0 V 0,05 A pk a 10
4250.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
®
4250.25
GRUNNSKOLEN
Elektrisitet og magnetisme
131
SPENNINGSKILDER
Spenningskilde 12 V AC/DC 6 A
Trinnvis innstilling av av AC og DC med 1 V mellom trinnene. Stilles inn
ved hjelp av reguleringsratt med skala. Kan brukes med likestrømskretser og gir vekselstrøm til transformator.
3610.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1690,00
Spenningskilde 15 V DC 2 A
3610.50
Stabilisert, kontinuerlig varierbar likespenning 0–15 V, 2A. Analog visning av spenning og strøm. Størrelse 200 x 120 x 210 mm, vekt 2,7 kg.
Prisgunstig likestrøms-kilde for elevbruk!
3625.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 389,00
Universal nettadapter 3–12 V
Kompakt switch mode adapter med omskifter til følgende spenninger:
3V (1,5A)–4,5V (1,5A)–6V (1,5A)–7,5V (1,2A)–9V (1A)–12V (0,75A). Leveres med 8 forskjellige stikktyper som kan polvendes.
3550.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 179,00
3625.50
3550.20
MÅLEINSTRUMENTER
Voltmeter likespenning
Med stor, tydelig skråttstilt skala og 2 måleområder -5 til +15 V og -1 til
+3 V. Uttak som passer til ledninger med 4 mm bananstikk.
2327.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00
2327.60
Amperemeter likespenning
Med stor, tydelig skråttstilt skala og 2 måleområder 0–5 A og 0–1 A.
Uttak som passer til ledninger med 4 mm bananstikk.
2327.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00
Galvanometer
Samme type som de to foregående. Galvanometer eller mikroamperemeter måler svake strømmer og egner seg for å vise induksjon i en
spole. Måler -500 til +500 mikroampere. Ikke avbildet.
6700.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 149,00
2327.70
GRUNNSKOLEN
®
132
elektrisitet og magnetisme
Amperemeter digitalt
Enkelt og brukervennlig instrument for digital avlesning av likestrøm.
Måleområde 0–10 A.
0206.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 189,00
Voltmeter digital
Enkelt og brukervennlig instrument for digital avlesning av likespenning.
Måleområde 0–20 V.
0206.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 189,00
0206.00-.02
Multimeter økonomi
Brukervennlig digitalt instrument for måling av strøm, spenning og motstand. Måler opp til 1000 V DC, 750 V AC og motstand opp til 2000
kOhm. Inntil 10 A DC.
6700.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00
Multimeter med automatsikring
Multimeteret er utstyrt med automatisk områdevalg for spenningsmåling og automatsikring. Displayet er beskyttet under plastdeksel og har
lettleslige siffere (15 mm høye). Belysning ved trykknapp. Gummikappe
beskytter kabinettet.
6702.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 280,00
6700.61
Energimåler
Dette er en energimåler som gjør det mulig å måle energiforbruket til et
elektrisk apparat og ved hjelp av energiprisen beregne totalkostnaden
til apparatets energiforbruk. Måleren registrer også overbelastningforhold samt bruksstatistikk. Displayet er delt inn i 3 vinduer. Toppvinduet
viser: spenning (Volt), strøm (Ampere), maks. strøm (Ampere), effekt
(Watt), maks. effekt (Watt) eller overlastverdi. Midtvinduet viser: energiforbruk (kW-timer), totalkostnad eller pris/kW-time. Bunnvinduet viser:
Total brukstid for tilkoblet apparat. Gir muligheter til flere spennende
prosjekter.
6702.85
6700.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 249,00
6700.59
METALLTRÅD
Kobbertråd 0,25 mm lakkisolert
Lakkisolert kobbertråd 0,25 mm på rull.
1140.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00
Kobbertråd 1,0 mm uisolert
1135.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
Konstantantråd
Motstandstråd, uisolert.
1145.10 Ø 0,25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 133,00
1145.20 Ø 0,50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 98,00
1145.30 Ø 1,00 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 119,00
®
GRUNNSKOLEN
Elektrisitet og magnetisme
133
Elektrisitetskofferten
Elektrisitetskofferten er en prisgunstig og praktisk løsning når man vil
drive forsøk med elektrisitet i forskjellige rom på skolen. Kofferten innholder batterier, lamper, brytere, ledninger, krokodilleklemmer, materialer til testing av ledningsevne, termometere m.m. Det er utstyr til hele 15
elevgrupper. Fyldig veiledning på norsk følger med.
6700.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3870,00
Lær barna sikker
omgang med elektrisitet!
Noen spørsmål som kan besvares:
Hvilke komponenter finnes i en elektrisk krets?
Hva er forskjellen på en seriekobling
og en parallellkobling?
Hvordan kan en elektrisk strøm produsere varme, lys og bevegelse ?
Hvordan lager man en elektromagnet?
Hvilke stoffer leder elektrisitet?
Hvorfor er elektrisk strøm farlig?
GRUNNSKOLEN
®
134
elektrisitet og magnetisme
STATISK ELEKTRISITET
Stav pleksiglass
For gniforsøk med statisk elektrisitet. Ø 12 x 250 mm.
4380.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00
Stav PVC
4380.00-.10
For gniforsøk med statisk elektrisitet. Ø 16 x 300 mm.
4380.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
Duk ull
Brukes med staver for forsøk med statisk elektrisitet. 20 x 20 cm.
4390.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
Duk silke
Brukes med staver for forsøk med statisk elektrisitet. 20 x 20 cm.
4390.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 15,00
4390.00-.10
Elektroskop elev
Elektroskopet kan ”fylles” med ladninger slik at nåla slår ut.
6700.63
6700.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 264,00
Vugge for nålespiss på fot
Brukes som holder for plaststang/glasstang for undersøkelse av ladning.
3330.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 34,00
Nålespiss på fot
Fot i umagnetisk metall med stålspiss.
3415.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00
Båndgenerator økonomi
Båndgenerator som drives av motor, men kan også drives med håndsveiv! Gir en spenningsforskjell opp til 300 000 V og en gnistlengde på
ca. 10 cm. Kulas diameter er på 27 cm. Båndet holdes tørt ved hjelp
av en halogenlampe montert under den nederste rullen, noe som gir en
sikker drift uansett luftfuktighet forøvrig. Leveres med utladningskule,
spissutlader, elektrosnurre, hårdusk på stang, reservebånd og vernebrille.
3330.00/
3415.00
6700.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3390,00
Isolert skammel
Brukes til forsøk med statisk elektrisitet, når man ønsker f.eks. å isolere
en person. Laget i 20 mm laminatbelagt plate med 4 stk. Ø 30 x 35 mm
isolerende bein. Størrelse 305 x 305 x 55 mm.
4435.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 449,00
6700.62
4435.00
®
GRUNNSKOLEN
Elektrisitet og magnetisme
135
ELEKTROMAGNETISME
Elektromagnet, 4 V DC
10 cm høy elektromagnet som kobles til 4 V likestrøm.
2319.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00
Verdens enkleste motor
Byggesett med norsk veiledning. Kun en skarp kniv og et 1.5V batteri
D-størrelse (3510.07) trengs i tillegg for å sette sammen modellen som
virkelig vil ’gå.’
2319.04
4720.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 105,00
4720.12
Spole elev
Laget i farget plast med sikkerhetsbøssinger. Spolene er dekket med en gennomsiktig polyesterfolie som isolerer mot spenninger
opp mot 4500 V for å forhindre elektrisk støt. For jernkjerne med størrelse 20,5 x 20,5 mm.
Varenr.
Farge
Viklinger
Strøm
Motstand
4625.10
4625.20
4625.22
4625.25
4625.30
4625.40
blå
gul
grå
grå
rød
grå
200
400
600
800
1600
3200
2A
1A
0,75 A 0,5 A 0,25 A 0,125 A 0,7 Ω 2,3 Ω 4,3 Ω 9,5 Ω 33,3 Ω 146 Ω
Pris
198,00
198,00
198,00
198,00
249,00
288,00
U- og I - kjerne, elev
Til bruk med elevspoler for å lage transformator. Tverrsnitt 20 x 20 mm.
4630.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 339,00
I- kjerne, elev
Ekstra I-kjerne (åk). Størrelse 20 x 20 x 83 mm.
4630.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 134,00
4630.10
4630.00/4625.10-.40
Galvanometerinnsats
Innsatsen plasseres i en elevspole som vist på bildet til høyre. Den består av en fastmagnet påmontert viser og en skala. Magnetisme i spolen trekker på fastmagneten og får nåla til å slå ut, avhengig av styrken
og retningen på magnetfeltet.
4640.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 325,00
4640.00
GRUNNSKOLEN
®
136
elektrisitet og magnetisme
MAGNETISME
Magnetjernsten
3300.00
I naturen kan man finne magneter i form av magnetjernsten, som er en
jernholdig bergart, som på grunn av jordas magnetfelt er blitt magnetisk.
3300.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00
Stavmagneter 10 x 10 x 100 mm, pk a 2
3305.10
Sett med to stavmagneter med fargede poler.
3305.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 90,00
Stavmagneter plastbelagte, pk a 2
Størrelse 80 x 22 x 10mm.
3308.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
Stavmagneter 5 x 12 x 75 mm, pk a 2
3308.50
Rektangulære stavmagneter hellakkert i rødt med sydpolen markert
med ei grop. Størrelse 5 x 12 x 75 mm.
6700.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 84,00
Stavmagneter 5 x Ø 50 mm, pk a 2
Sett med to stk ufargede stavmagneter. Ø 5 x 50 mm.
3305.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 32,00
3305.30
6700.90
Neodymiummagnet, pk a 2
Meget sterke magneter! Bør ikke brukes av mindre barn uten tilsyn.
Eske med 2 stk. Leveres i 3 størrelser:
3318.00 Ø 6 x 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 42,00
3318.10 Ø 10 x 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 66,00
3318.20 Ø 14 x 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 118,00
3318.00-.20
Neodymiummagnet, pk a 10
Diameter 12 mm, høyde 4 mm. Ikke avbildet.
6700.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 115,00
Supermagneter, pk a 2
Disse neodymiummagnetene er kapslet i i plast og har håndtak, derfor
er de tryggere å håndtere for de yngste elevene. Den ene er rød, den
andre er blå.
3315.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 100,00
®
GRUNNSKOLEN
Elektrisitet og magnetisme
137
Hesteskomagnet liten
Størrelse 15 x 60 x 90 mm. Avstand mellem polene er 48,7 mm. Med
anker.
3315.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00
3315.10
3315.00
Hesteskomagnet stor
Stor, kraftig AlNiCo magnet med fargede poler. Leveres med anker.
Størrelse 30 x 82 x135 mm. Avstand mellem polene er 59 mm.
3315.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 375,00
Hesteskomagnet gigantisk
Stor, plastbeskyttet hesteskomagnet, hele 21 cm høy.
3315.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
Ringmagneter, pk a 5
Leveres med 5 ringmagnet og stativ. Putt magnetene på stanga og se
at de svever. Magnetringenes diameter 24 mm.
2319.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 37,00
Ringmagneter luksussett, pk a 5
Som ovenfor, men med forskjellig fargede magneter.
2319.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 44,00
3315.12
2319.00-.10
Neodymium ringmagneter, pk a 50
Rimelig sett med neodymiummagneter, ringformede, tre dem på en
blyant og få dem til å sveve. Forsiktighet må utøves, bør ikke brukes av
de yngste elevene.
6700.87
6700.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 324,00
Magnetbiler
Et sett bestående av 2 biler og 4 ringmagneter. Magnetene passer ned
i spor på bilene og er merkede med nord og sør med ulike farger. Viser
på en morsom måte tiltrekning og frastøting når bilene kjøres mot hverandre. Bilens størrelse er 100 x 50 x 60 mm, magnetenes størrelse er
Ø 36 mm x 8 mm.
3315.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 47,00
3315.15
GRUNNSKOLEN
®
138
elektrisitet og magnetisme
Magnetstav
Magnetstaven er en permanent magnet støpt inn i spissen av en plastikkstav. Dette gjør den godt egnet for magneteksperimenter for de
yngre elevene, fordi de ikke risikerer å klemme fingrene. Magnetstavene
finnes i 5 forskjellige farger.
6700.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 16,00
Magnetsett lite
Bestående av 1 stk. hesteskomagnet 100 mm, 1 stk. hesteskomagnet
25 mm, 2 stk. stavmagneter plastbelagte, 4 stk magnetark 50 x 50 mm,
5 stk. ringmagneter, 5 stk. magnetfirkanter, 3 stk knappemagneter - Ø
12 - 19 - 24 mm, 2 stk kompass for OH Ø 19 mm, 2 stk kompass Ø
16 mm, 2 stk kromstålstenger - rød og blå - Ø 100 x 6 mm, og 1 stk
magnetjernstein.
6700.86
3316.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 265,00
Magnetsett stort
Settet består av 1 stk. hesteskomagnet 100 mm, 2 stk stavmagnet
plastbeskyttet, 2 stk blokkmagneter 50 x 19 x 6 mm, 2 stk stavmagneter 38 x 6 x 6 mm, 1 stk jernfilspon i gjennomsiktig eske, 4 stk magnet
ark 50 x 50 mm, 5 stk ringmagneter Ø 24 mm, 5 stk ringmagneter Ø.
12 mm, 3 stk knappemagneter - Ø 12 - 19 - 24 mm, 4 stk kompass Ø
16 mm, 1 stk hesteskomagnet 25 mm, 2 stk magnetstenger Ø 25 x 8
mm, 1 sett metallplater 8 forskjellige, 2 stk. stavmagnet 50 x 15 x 10
mm, 2 stk stavmagneter, kromstål - 100 mm. Leveres i plasteske størrelse 335 x 230 x 50 mm.
3316.10
3316.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 349,00
Magnetmaterialsett
20 ulike ting laget av forskjellige materialer, hvorav 3 er magnetiske, er
plassert i lukkede men gjennomsiktige rom i en praktisk koffert med
lokk. Med de plastbelagte magnetstavene kan barna teste om tingene
er magnetiske uten at de blir borte. Tingene som kan testes er muslingskall, tre, plastkuler, skiver, tau, kritt, skumgummi, binders, messingskruer, tøy, papir, tegnestifter, småstein, aluminiumsfolie, polystyrenplast, fjær, kobberklips, spiker, rustfritt stål og riskorn.
3316.00
6700.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 195,00
6700.85
Metallskiver, sett
Dobbelt sett av 8 forskjellige metaller og legeringer: Stål, rustfritt stål,
aluminium, messing, sink, nikkel, bronse og kobber. Det ene settet har
navn trykket på, det andre er uten. Størrelse 25 mm i diameter.
2319.60
2319.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00
®
GRUNNSKOLEN
Elektrisitet og magnetisme
139
Bløtjernsstav
Umagnetisert og umalt stav av samme størrelse som stavmagnet
3305.10. Størrelse 10 x 10 x 100 mm.
3345.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00
3345.00
Magnetfeltplate
Gjennomsiktig plastplate med jernfilspon flytende i olje. Jernfilsponet
lager fine magnetfeltlinjer uten søl. Egnet for bruk med stavmagnet eller
hesteskomagnet. Størrelse 223 x 122 x 11 mm.
3396.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 68,00
Magnetfeltsett
3396.20
Magnetfeltplate, magnetfeltkube med magneter for demonstrasjon av
magnetfelt. Jernfilspon flyter i olje i platens og kubens indre, og lager
fine magnetfeltlinjer i 2 og 3 dimensjoner, uten søl med jernfilspon på
magnetene. Størrelse på platen 91 x 157 x 9 mm, på kuben 76 x 76 x 76
mm. Leveres med to stavmagneter og en hesteskomagnet.
3396.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 275,00
Magnetfeltplater, pk a 4
4 plater som hver har 7 x 15 små kammere der det er plassert små
magnetstaver. Viser magnetfeltlinjer uten søl med jernfilspon. Tre plater
sammen kan vise magnetfeltet i 3 dimensjoner. Medfølgende pappskive med diameter 50 mm og holder for magnet kan brukes til å vise
jordas magnetfelt.
3395.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 295,00
3396.10
3395.20
Skuffeinnsats for magneter
Praktisk oppbevaringsløsning for å holde magnetene fra hverandre.
Passer til stavmagnet 3305.10 og hesteskomagnet liten 3315.10. Her
vist i en Gratnell bakke, men kan også legges i en vanlig skuff av passe
størrelse. Se også under Laboratorieutstyr.
5766.58
5766.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00
Jernfilspon
Boks med 250 g fint jernfilspon. I strøboks.
3375.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 19,00
3375.00
GRUNNSKOLEN
®
140
elektrisitet og magnetisme
KOMPASS OG KOMPASSNÅLER
2319.23
Kompassnål, 75 mm
Brukes med nålespiss på fot 3415.00.
2319.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00
Kompassnål, 110 mm
Brukes med nålespiss på fot 3415.00.
3410.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 59,00
Nålespiss på fot
Fot i umagnetisk metall med stålspiss.
3415.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00
Vugge for staver og magneter
3410.00/
3415.00
Brukes som holder for magneter eller plaststang/glasstang for undersøkelse av polaritet. Settes på Nålespiss på fot 3415.00
3330.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 34,00
Kompass Ø 19 mm klare, pk a 10
Kan legges på en overhead for å vises på skjerm.
3400.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
3330.00
Kompass Ø 16 mm, pk a 10
2319.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 34,00
Orienteringskompass
2319.20
Væskefylt kompass 45 mm i diameter, montert på plate 55 x 90 mm.
Platen har skala i mm og tommer.
6700.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 64,00
6700.93
Oppbevaringskoffert for orienteringskompass
Med innsats for plass til 28 stk. orienteringskompass 6700.93.
3405.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 245,00
®
3405.18
GRUNNSKOLEN
Elektrisitet og magnetisme
141
Magnetismekofferten
Muliggjør grunnleggende øvelser for bl.a. magnetisk nord- og sørpol,
ulike stoffers magnetiske egenskaper, prinsippet for kompasset m.m.
Inneholder stavmagneter, skivemagneter, hesteskomagnet, nålespiss
med vugge m.m. Det kan lages et kompass og det er materialprøver
for finne ut hva slags stoffer som er magnetiske. Utstyr til 15 grupper.
5987.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4790,00
Magnetisme fanger
elevenes interesse!
Spørsmål som kan besvares:
Hvilke stoffer påvirkes av en magnet?
Hva er nordpol og sydpol på magneten?
Hvilke poler tiltrekker og hvilke frastøter
hverandre?
Hvordan kan man bygge et kompass?
GRUNNSKOLEN
®
142
lys og lyd
LYS
Lysboksen
Lysboksen er en av våre bestselgere! Det er fordi den gir elevene mulighet til å eksperimentere fritt med linser, speil og farger. Den sterke
lampa gjør det uproblematisk å arbeide med lysstråler, selv uten fullstendig blending av rommet. Til drift av lampen trengs strømkilde som
gir 12 V, 3 A, alternativt kan nettadapter 6702.86 brukes. Innhold: Lysboks med linse, 3 ulike spalter, 8 ulike fargefiltre, rektangulær blokk,
halvsirkel, 45-45-90 trekantet prisme, 60-30-90 trekantet prisme, 6060-60 trekantet prisme, bikonkav linse 7,5 cm brennvidde, bikonveks
linse 7,5 cm brennvidde, bikonveks linse 3,5 cm brennvidde, rett speil
på fot, dobbelt sidig halvsirkelspeil og dobbeltsidig parabolt speil. 1
reservepære. Bruksanvisning. Leveres i en boks med plass til hver del.
2935.00
2935.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 845,00
Reservelampe til lysboksen
Lysstrålene sees tydelig uten at blending
er nødvendig.
4265.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00
Nettadapter til lysboksen
6702.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 249,00
Laserstråleboks
Dette er en 5-strålelaser med magnetisk bakside som sender tydelige,
parallelle lysstråler over tavla. Sammen med magnetiske speil og prismer er det mulig å vise de fleste optiske fenomener i pensumet og flere
til. Lysstrålene er så sterke at blending av rommet ikke er nødvendig!
De er faktisk så sterke at de går gjennom flere prismer etter hverandre,
noe vanlige lyskilder ikke klarer.
2887.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1979,00
2887.90
Optiske komponenter
Hvis du ikke har magnetiske prismer og speil fra før, er dette settet
ideelt for bruk med laserstråleboksen. Her finner du 14 ulike prismer,
linser og speil. Med følger også 6 magnetark med bakgrunner, slik som
kamera, øye og gradskive. En liten whiteboardtavle følger nå med, men
vi abefaler bruk av vår store demotavle for fullt utbytte av produktet.
2940.00
2940.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1980,00
Demotavle
Hvit magnettavle, størrelse 110 x 90 cm. Kan skrives på! Passer til bruk
med laserstråleboksen og andre magnetprodukter.
6701.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 690,00
Laserpeker rød
Laser i klasse II, 650 nm, 1 mW. Leveres i etui sammen med batterier.
Godkjent for bruk i skolen.
Stort utvalg av speil, linser og prismer.
1420.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 213,00
Laserpeker grønn
Gir grønn laserstråle som er mer synlig for det menneskelige øye enn
rød. Laserklasse II, 532 nm, 1 mW.
1420.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 395,00
®
1420.70-.80
GRUNNSKOLEN
lys og lyd
143
Lommelykt Varta
Lommelykt for 2 stk. 1,5 V batterier. Med skyvebryter og blinkeknapp.
Leveres inkludert batterier og reservepære.
2806.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00
2806.00
Lommelykt med LED
Meget robust og lyssterk lommelykt som benytter 4 hvite lysdioder som
lyskilde. Dermed utnyttes energien til lys og ikke varme. Lyset fra denne
typen lykter er noe mer blålig enn fra lykter med vanlig glødelampe.
Ved vanlig temperatur vil lykta lyse i over 35 timer kontinuerlig og den er
både slagfast og vanntett. Leveres inkludert batterier.
2806.10
2806.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 90,00 2806.10
Pleksiglassprisme
Løse prismer, laget i høyglanspoldert 12 mm tykt pleksiglass. Matte på
undersiden. Ikke avbildet.
2920.00 rettvinklet, 45-45-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 101,00
2920.10 rektangulært . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 81,00
2920.20 bikonvekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 81,00
2920.30 bikonkavt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 71,00
2920.40 halvsirkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 88,00
Miragespeil
3067.00
To konkave speil som gir et reelt bilde som gjør at det som speiler seg
synes å sveve i lufta over speilene. Meget morsom!
3067.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 360,00
Glassprisme, likesidet
I optisk glass, side 42 mm, høyde 32 mm.
2327.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00
2327.00
Speil rette, pk a 8
Sett bestående av 8 uknuselige, dobbeltsidede speil i størrelse 87 x 62
mm. Speilene kan klippes eller tapes sammen.
3066.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 85,00
Speil konveks/konkav pk a 10
Sett bestående av 10 uknuselige konvekse og konkave speil.
3066.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 120,00
3066.00
Plasmakule
Består av en lufttom glasskule med en liten mengde edelgass. Innebygget teslatrafo produserer 120 kV med svært lav strømstyrke. Dermed
genereres kontinuerlige utladinger som ser ut som myriader av lyn, som
reagerer både på berøring og lyd (tale og musikk). Et morsomt forsøk er
å holde et lysrør eller en sparepære i nærheten av kula. Denne vil lyse
opp og kan danne grunnlaget for mye undring.
3066.10
6701.38
6701.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 980,00
6701.38
GRUNNSKOLEN
®
144
lys og lyd
Konvekst/konkavt speil
Dobbeltsidig speil i stor størrelse, hele 30 cm i diameter! God krumning
på speilet gir mulighet for mange interessante og morsomme forsøk!
6701.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Speil rette A4, pk a 3
Dobbelsidige, bruddsikre speil i størrelse 292 x 200 mm. Speilene kan
tapes sammen til en kaleidoskop eller bendes for å vise forvrengninger.
De kan til og med klippes til for spesielle formål. Ikke avbildet.
2311.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00
6701.28
Fargeskive med sveiv
Kalles også Newtons skive. Montert på stativ. Når den snurres, får man
demonstrert additiv fargeblanding. Diameter 200 mm.
6701.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 369,00
Fargeskive, enkel
Skive med senterhull som kan settes på en blyantspiss og snurres for å
vise additiv fargeblanding. Størrelse Ø 300 mm.
3200.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 98,00
6701.24
3200.00
Fargeplater
Sett med 6 fargede plastplater for visning av fargeblanding.
3085.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 47,00
3085.00
Fargefilter
Transparente fargefolier i størrelse 50 x 122 cm ruller. Kan klippes til i
ønsket størrelse til elevbruk, og kan legges på overhead.
3089.00 rød primær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00
3089.10 gul primær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00
3089.00-.60
3089.20 grønn primær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00
3089.30 blå primær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00
3089.50 cyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 86,00
3089.60 magenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 81,00
Fargefolie A4, 5 ulike
5 ulikt fargede plastfolier i A4 format. Bl. a. fine til forsøk med fargeblanding – gjerne på en OH. Kan lett klippes med saks.
6701.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 92,00
6701.31
Spektroskop
Meget solid håndspektroskop som gir mulighet til å betrakte spektret
fra spektrallamper og andre lyskilder. Innebygget er et gitter med 600
l/mm og et prismebasert optisk system som sikrer skarpe spektre uten
fargeforvrenging. Dette håndspektroskopet er av meget høy kvalitet og
man ser Frauenhover-linjene i solspekteret. Lengde 105 mm, diameter
25 mm.
3210.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 590,00
®
3210.05
GRUNNSKOLEN
lys og lyd
UV-lampe økonomi
Kompakt UV-lampe drevet av 4 stk. 1,5 V AA-batterier. Har også en
LED-lampe i den ene enden. Kan for eksempel brukes sammen med
UV-perler eller studie av fluorescerende skrift og symboler på pengesedler, kredittkort og førerkort. Størrelse 150 x 55 x 20 mm. Batterier
følger ikke med.
145
2871.10
2871.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00
2871.40
UV-perler 100 g
Disse perlene har den egenskap at de går fra å være fargeløse til å få
farge når de blir utsatt for ultrafiolett stråling. De kan brukes i eksperimenter for å vise virkningen av solkrem, solbriller, bilvindusglass m.m.
Kommer i stor pakke med fargene rød, oransje, gul, blå og fiolett. Det
er ca. 400 perler i en pakke.
2871.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 169,00
Lyskofferten
Lyskofferten tar for seg lys og skygge og inneholder lommelykter, speil,
speilholdere, figurkort, svart eske, kompass m.m. Det er utstyr nok for
hele 15 grupper. Med engelsk veiledning.
5981.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3970,00
Studer lys og skygge!
Spørsmål som kan besvares:
Hvordan virker et solur?
Hva slags egenskaper har et speil?
Kan man se uten lys?
Hva er en lyskilde?
Hvordan oppstår skygger?
GRUNNSKOLEN
®
146
lys og lyd
LYD
Stemmegaffel i stål
2230.01/
2230.05
Laget i forniklet stål med inngravert tonehøyde og frekvens.
2230.01 440 Hz l: 145 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 64,00
2230.05 256 Hz l: 170 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 91,00
Stemmegaffelklubbe
2245.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00
Stemmegaffel demonstrasjon
Gir muligheten for å demonstrere hvordan en stemmegaffel beveger
seg og dermed lager lyd. Stemmegaffelen svinger med en knapt hørbar tone, men elevene kan til gjengjeld lett se bevegelsene. Laget i
forniklet stål. Stor modell, lengde 75 cm.
2220.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 369,00
Syngende stang
Når man gnir denne aluminiumsstanga med fingre påført litt harpiks,
oppnår man en stående bølge i stanga.Med litt øvelse kan man selv
bestemme om det skal være en ganske svak tone eller en øredøvende
hyl. Lengden av stanga er 60 cm. Leveres inkl. en pose med knust
harpiks.
2245.61
2220.00
2476.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 200,00
Syngende rør
Når det fleksible røret slynges rundt i sirkler frembringes en tone av luftstrømmen forbi rørmunningen. Slynges det hurtigere rundt vil man ved
en viss hastighet oppnå en høyere tone. Det er muligh å oppnå inntil til
5 forskjellige tonehøyder. Tonens frekvens bestemmes av den stående
bølgen som dannes i røret.
2476.00
2476.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 33,00
Musiske rør
Sett med 8 fargestrålende plastrør som til sammen lager en C-oktav.
Ved bruk av de medfølgende endeproppene kan tonene senkes en oktav. Fra 30 til 60 cm lange. La elevene leke med settet og oppdage
hvilke faktorer som er avgørende for tonehøyden. Inklusiv aktivitetsforslag på dansk.
2476.10
2476.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 395,00
2476.20
Lydnivåmåler – se s. 156!
®
GRUNNSKOLEN
lys og lyd
147
Lydkofferten
Denne kofferten gir elevene innføring i ulike begreper som frekvens,
resonans, lydbølger m.m. Gjennom ulike instrumenter, stemmegafler,
lydkassett og resonanskasser, kan elevene selv utforske lydens egenskaper. Til 15 grupper.
5991.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4459,00
Spennende forsøk med
lyd!
Spørsmål som kan besvares :
Hva er sammenhengen mellom frekvens og tonehøyde?
Hvordan forsterke eller dempe lyden?
Hvordan forplanter lyden seg gjennom ulike stoffer?
Hvordan lage ulike toner med en streng?
GRUNNSKOLEN
®
148
vÆR OG KLIMA
MÅLING I VANN
Vannanalysesett
En hendig koffert med analysereagenser for analyse av ammonium, nitrit, nitrat, fosfat, pH og hardhet i vann. Resultatene avleses ved å sammenlikne fargen på prøven mot et medfølgende fargekart. Et hefte som
følger med gir tips om enkle elevforsøk, samt mye generell informasjon
om vann og vannkvalitet.
8906.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 691,00
pH-Checker
pH-meter med 2-punkts kalibrering, batteridrevet. Leveres komplett
med utskiftbar elektrode. Kalibreres mot pH 7 og pH 4 eller 10, slik
at man kan opprettholde nøyaktigheten i målingene. Måleområde pH
0,00–14,00. Nøyaktighet 0,2. Drives av 2 stk. 1,5 V AA - batterier. Størrelse 30 x 25 x 50 mm, vekt 60 g.
8906.00
5422.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 385,00
Oppbevaringssett for pH-checker
Flaske med oppbevaringsvæske for pH-checker. Korken har en silikonpakning som slutter tett rundt elektroden og gjør at man unngår
uttørking.
5416.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 84,00
5422.00
5416.00
Elektrodeoppbevaringsvæske 500 ml
Oppløsning av KCl for beskyttelse av pH-elektroder. Ikke avbildet.
848840-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00
pH-meter M350
pH-meter med separat elektrode, batteridrevet og med lettavleselig
digitalt display. Kalibreres mot buffere og justeres for temperatur ved
hjelp av store dreieknapper. Måler pH 0,00 - 14,00 med en nøyaktighet
på 0,01 pH. Drives av 1 stk. 9 V batteri (3510.10). Størrelse 140 x 80 x
35 mm. Leveres med elektrode, batteri og veiledning.
5412.40
5412.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 694,00
®
GRUNNSKOLEN
VÆR OG KLIMA
149
pH-papir 1–12 med påtrykt skala, 200 strips
pH-strips med skala påtrykt. Velegnet til utdeling til elevene uten at man
er avhengig av et begrenset antall skalaer som er trykket på boksen.
Egner seg godt til måling i fargede væsker, siden den påtrykte fargeskalaen påvirkes likt med målefeltet. La elevene gjøre hjemmeforsøk!
8379.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00
pH-papir 3,6–6,1, 100 strips
Gir måleresultater i området for sur nedbør. Skala på boksen
8378.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 81,00.
2001.30
8378.08
Flytetermometer med sugekopp
7615.90
7615.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 10,00
Siktskive/Secchiskive
Av hvit plast påmontert stabiliseringsvekter som gjør at skiven også
kan brukes der det er noe strøm i vannet. Diameter på platen er 20 cm.
Leveres komplett med 10 meter line, gradert.
7670.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 194,00
Vannprøvehenter for skaft
Med denne smarte vannprøvehenteren er det det lett å ta en vannprøve
fra vannoverflaten. Den består av et 1000 ml begerglass i plast med
oppheng i sidene, slik at det svinger fritt og dermed alltid holder seg i
loddrett posisjon. Det er montert i et rustfritt beslag. Vannprøvehenteren monteres på skaft i bøketre 2301.00, eventuelt med forlengerskaft
2301.01.
7670.50
2101.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 190,00
2101.27
Vannprøvehenter
Vannprøvehenter med line som henter en vannprøve på dypet. Når den
senkes ned strømmer vannet gjennom, men i det den er på rette dyp og
trekkes opp igjen, blir den stengt og vannprøven på 1 liter blir holdt på
plass til den er oppe og blir tappet gjennom tappeslangen.
7670.17
7670.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1080,00
GRUNNSKOLEN
®
150
vÆR OG KLIMA
MÅLING PÅ LAND
Værstasjon, trådløs
Måler vind, lufttrykk, nedbør, luftfuktighet og temperatur og overfører
dataene trådløst til displayet og om ønskelig samles opp på en PC. Den
har 3 sensorer som plasseres utendørs: Termohygrosensor, vindsensor og regnoppsamler. Termohygrosensor registrerer utetemperatur
og luftfuktighet, vindsensoren måler vindhastighet i m/s, km/t og knop,
og regnoppsamleren måler nedbør siste time, siste 24 timer, i går, siste
uke, siste måned og nedbørsintensitet.
Displayet har innebygget temperatursensor for innendørs temperatur
og mottar og bearbeider dataene fra utendørssensorene. Den viser
klokkeslett og har kalenderfunksjon. En værutsikt vises med animerte
ikoner. Displayenheten kobles til PC via USB og medfølgende programvare. Stasjonen har en rekkevidde på 25 m i friluft og når displayet er
plassert innendørs litt mindre avhengig av veggkonstruksjonen. Sensorer og display bruker tilsammen 10 stk. batterier LR6 (3510.05).
3903.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1585,00
3903.05
Termo-hygrosensor
Regnoppsamler
Vindsensor
Værstasjon, liten
Barometer, hygrometer og termometer montert sammen i en værbestandig aluminiumramme. Analogt instrument, lett avleselig. Størrelse
215 x 145 mm.
1857.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 259,00
1857.10
®
GRUNNSKOLEN
VÆR OG KLIMA
151
Værstasjon, trådløs Davis Vantage Pro 2
Stor værstasjon med trådløs overføring til basestasjonen. Vantage Pro
har en rekkevidde på hele 300 m i friluft og opp til 60–120 m gjennom
vegger. Dataene vises på panelet, men kan også overføres til PC og
internett ved hjelp programvaren Weatherlink (tilleggsutstyr).
Leveres med regnmåler, termometer og luftfuktighetsmåler. Vindmåler
til måling av vindhastighet og retning. Monteringsbeslag.
1857.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5788,00
Værstasjon ferdig oppstilt
1857.40
Weatherlink programvare og logger til 3903.10
For overføring av data fra Davis Vantage Pro 2 til PC for lagring og bearbeiding og mulighet for opplasting av værdata til internett.
3903.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1480,00
Digitalt inne-ute termometer
Består av et display med mottaker og en temperatursensor med sender
som plasseres der man vil måle. Med minnefunksjon for høyeste og
laveste temperatur. Alarm for overskredet temperatur. Rekkevidden er
ca. 20–30 meter under gunstige forhold. Leveres komplett med batterier, som er 2 stk. LR6 (3510.05) for display og 2 stk. LR03 (3510.04)
for sensor. Kan plasseres på bord eller vegg. Kan tilkobles 2 ekstra
temperatursensorer for visning av opptil 3 temperaturer på displayet.
3903.11
3902.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 390,00
Termometersensor, ekstra
Med innebygget føler og trådløs sender. Ekstrautstyr til 3902.20. Ikke
avbildet.
3902.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00
Termometersensor med ledning
Med innebygget føler og 3 m ledning. Egnet der hvor trådløs overføring
ikke fungerer (ikke avbildet).
3902.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 190,00
3902.22
GRUNNSKOLEN
®
152
vÆR OG KLIMA
Vind og vær-kofferten
I denne kofferten finnes utstyr til å lage 6 værstasjoner. Det er termometere,
regnmålere, vindmålere, værsymboler, stativ til montering av utstyr m.m.
Innholder bl.a. 6 stk. termometere, 6 stk. små regnmålere, 1 stor regnmåler, 1 vindrose stor, 1 vindrose liten, 1 vindmåler, 1 teleskopstativ, 1
vindfløy (værhane), 2 kompass, 1 maks/min-termometer, 2 flanellograftavler, 5 stk. plastkort for påskriving med vannløslig tusj, 37 værsymboler
på plastkort, 1 plastplate for notering av dagens vær-observasjoner, 1
termometermodell, 1 skyspeil, værobservasjonstabeller. Lærerveiledning
på engelsk.
5983.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4980,00
Mange muligheter for
spennende undervisning!
Tavle med
meterologiske
symboler
Termometere
Stativ med vindmåler, vindrose og vindfløy
Stor og liten regnmåler
®
GRUNNSKOLEN
VÆR OG KLIMA
153
Vindmåler, skålkorstype
Vindmåler med skålkors som måler vindhastigheten i km/t eller Beaufort,
uavhengig av vindretningen. Det er forsynt med standard stativgjenger
i bunnen av håndtaket og kan derfor lett monteres på et fotostativ eller
på stativet 3900.35. Samme som finnes i Vind- og vær kofferten.
1875.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1518,00
Stativ for vindmåler
Se bilde på forrige side.
3900.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 825,00
1875.10
Vindmåler, enkel
Vinden blåser gjennom et hull og løfter en nål opp på et nivå som leses
av på en skala. Med kompass som viser vindretning.
3900.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 155,00
Vindmåler, digital
Elektronisk vindmåler med lettavleselig display. Viser vindhastigheten i
km/t, m/s, knop og fot/min. Separat propell i beskyttet hus (anemometer) som kobles til med en kabel som er 110 cm lang. Vindhastigheten
avleses kontinuerlig og verdien oppdateres 2,5 ganger per sekund og
er uavhengig av vindretning. Måleområde 0,8 - 30 m/s (2,8 - 108 km/t).
Nøyaktighet er 3 % av full skala.
3900.20
1876.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 619,00
Regnmåler, trådløs
Trådløs registrering av nedbørmengde og innendørs temperatur. Avleses på displayet som plasseres på en vegg innendørs. Data fra den
utendørs plasserte oppsamlingsenheten overføres med radiobølger til
displayet. Ønsker man å ”tømme” regnmåleren og begynne forfra på
en ny måling, trykker man bare knappen på displayet. Oppsamlingsenheten er sikret mot frostsprengning om vinteren. Måleområde 0–16384
mm nedbør. Senderekkevidde inntil 30 meter. Drives av batterier 2 stk.
LR6 (3510.05) medfølger ikke. Til regnmåleren kan kobles trådløs utendørs temperatursensor 3902.26 som dermed utvider den til en inne-ute
temperaturmåler. Størrelse på innendørsenheten 10 x 7 x 2,3 cm.
1876.05
3902.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 450,00
Trådløs utendørs temperatursensor
Med sender, til 3902.25 (ikke avbildet).
3902.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,00
3902.26
Regnmåler med jordspyd
I plast med plastovertrukket jordspyd.
1870.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 36,00
GRUNNSKOLEN
1870.06
®
154
vÆR OG KLIMA
Universaltermometer
Et digitalt termometer med måleområde -50 til +150 OC med oppløsning 0,1 OC og nøyaktighet 1 OC. Med Auto Off og Hold- funksjon. Tar
vare på maksimum og minimumstemperatur. Med 13 cm lang stålprobe
med beskyttelseshylster i plast. Slår seg av automatisk etter 1 time.
Leveres inklusiv batteri.
0151.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 138,00
151.02
Ekskursjonstermometer i metallhylse
Med lommeklips og ring, slik at den kan henge i en snor. Hylsen kan
monteres på enden av termometeret og dermed forlenge det. Blå eller
rød spritsøyle. Lengde 14 cm. Måleområde 0–50 OC
2307.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 135,00
Ekskursjonstermometer i plasthylse
Med lommeklips. Nesten massiv glasstav med søyle i blå eller rød sprit.
Innstiller seg raskt på riktig temperatur. Måleområde -3 til +100 OC.
Også anvendbart på naturfagrommet.
2307.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 86,00
2307.00
2307.03
Ekskursjonstermometer plast
Lite plasttermometer med lommeklips. Lengde 13 cm. Måleområde -35
til +50 OC
2307.06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00
Jordtermometer mini
I hylster, lengde 13 cm. Måleområde -10 til +110
O
C.
2305.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00
2307.06
2305.80
Jordtermometer
Glasstermometer fastmontert I solid, bruddsikker plasthylse. Måleområde -5 til +60 OC.
2305.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 50,00
2305.75
®
GRUNNSKOLEN
VÆR OG KLIMA
155
Barometer Ø 70 mm
I rundt metallhus. Til måling av lufttrykk i måleområde 710–810 mm Hg
(940–1080 hPa). HektoPascal tilsvarer millibar, som mange er vant til
som enhet for trykk.
1771.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00
Barometer Ø 90 mm
Som ovenstående, men større.
3900.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 105,00
1771.10/
3900.91
Altimeter/Barometer
Instrumentet viser både atmosfærisk trykk i hPa og høyden i meter over
havet. Kalibrering foregår enkelt ved å dreie høydeskalaringen. Oppløsning 20 m. Fungerer uten batterier.
2301.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 424,00
Hygrometer
Til måling av luftfuktighet i området fra 0–100 %. Med forkrommet kant.
Kan etterjusteres. Størrelse Ø 10 cm.
3900.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 105,00
2301.34
3900.95
Termohygrometer, elektronisk
Viser temperatur og relativ luftfuktighet inne og ute. Max - min funksjon
for å ta vare på høyeste og laveste måling. Innebygget temperaturkompensasjon som sikrer at også målingen av relativ fuktighet blir presis.
Leveres med utvendig temperaturføler på ca. 2,9 meter kabel. Måleområde +10 til +40 OC innendørs, -50 til +60 OC utendørs, relativ fuktighet 25–95 %. Leveres med batteri.
0624.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 109,00
Lysmåler
0624.00
Digital lysmåler. Et robust apparat som måler lysstyrke i områdene
0–200 lux, 0–2000 lux og 0–20 000 lux. Med holdfunksjon for enklere
avlesning. Leveres komplett med batterier og praktisk bæreveske og
veiledning. LCD-display.
1888.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 340,00
Lydnivåmåler
Måler i 2 områder -35 til 100 dB og 80 til 130 dB. Med Hold-funksjon
2528.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 595,00
1888.20
2528.32
GRUNNSKOLEN
®
156
Energi
VANNENERGI
Vannenergiverk
Stor og solid demonstrasjonsmodell med Peltonturbin som drives av
vanntrykket. Av sikkerhetsgrunner er selve turbinen montert med pleksiglass på siden. Slangen kobles enkelt til ved hjelp av slangeklemmen
som medfølger. En motor og en glødelampe er påmontert for tydelig
demonstrasjon av de ulike eneergioverganger: Vannenergi, elektrisk
energi, mekanisk energi og strålingsenergi. I tillegg er to 4 mm banankontakter (passer for bananstikk) påmontert baseplaten, slik at man
kan ta ut 6 V/30 W for å drive andre enheter.
6700.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1979,00
6700.77
Peltonturbin
Fungerende modell av en Peltonturbin. Turbinhuset er av pleksiglass
og turbinhjulet av svart plastikk. Som generator er det brukt en alminnelig sykkeldynamo som kan drive en glødelampe. Settes under vannkran uten tilkobling med slanger. Størrelse 195 x 170 x 100 mm.
1705.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 790,00
1705.00
VINDENERGI
Vindmølle, byggesett
Med dette settet er det lett å bygge sin egen vindmølle. Alle deler er
gjort klar, det er bare å montere. Med vindmøllen følger monteringsanvisning og ideer til forsøk man kan gjøre med vindmøllen. I frisk vind
vil vindmøllen produsere nok strøm til å få en lampe til å lyse.Settet inneholder dynamo, kosteskaft, elektrikerrør, propell, haleror, skruer og
muttere.
5994.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 489,00
Vindmølle med 4 sett vinger
Vindmøllen kan rotere med 2, 3 eller 6 vinger og det kan velges mellom forskjellige vingeprofiler. Vingenes pitch kan også justeres. Settet
leveres med 3 sett vinger med profil samt et sett flate. Med 4 mm bananbøssinger for tilkobling til elektrisk utstyr, for eksempel en lampe
eller motor og måleapparat.
5994.10
5005.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 730,00
5005.40
®
GRUNNSKOLEN
energi
157
SOLENERGI
Solcelle med propell
Et enkelt apparat som viser at et solpanel som belyses av solen gir nok
energi til å drive propellen rundt. Solpanelet gir ca. 0,4 W i godt sollys.
Solcellepanelet er montert skråstilt og kan eksempelvis plasseres i en
vinduspost. Solcellens størrelse 25 x 50 mm.
4885.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 177,00
Solcellesett lite
4885.27
Består av solcelleplate med passende motor, propell og ledning. Lyset
som faller på solcellen omdannes til elektrisk energi og propellen går
rundt. Lys fra 40 W lyspære er tilstrekkelig.
4885.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00
Solcellesett stort
Solcellesettet inkluderer solcellepaneler, motor, lydgiver, lyskilde, samleledninger mm. Dessuten et 16 sider engelskspråklig hefte med forslag til aktiviteter.
4885.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 139,00
4885.27
4885.80
Solenergisett
Med 8 solceller som kan serie- eller parallellkobles, motor, vifte og koblingsmateriell. Gir max 3,2 V.
6700.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 197,00
Solcelle 0,45 V
6700.76
Gir 400–1000 mA strøm. Flere kan kobles sammen.
6700.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 37,00
Solcellebil mini
Miniatyr-solcellebil.
4885.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 70,00
6700.75
4885.32
GRUNNSKOLEN
®
158
Energi
Solcellebiler, byggesett
Med dette byggesettet er det mulig å bygge flere forskjellige kjøretøyer
som drives av energien fra en solcelle. Solcellen plasseres på en batteriboks, som kan utstyres med batteri 1,5 V AA, dersom solen ikke
skinner.
2108.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 239,00
2108.30
Solcelle med vannpumpe
Sett bestående av et lite solcellepanel med tre celler (tilsvarende 1,5 V)
og en selvbygger vannpumpe. Bortsett fra å illustrere energiovergangene sol-elektrisk-mekanisk energi, gir dette lille settet innblikk i hvordan
en vannpumpe kan konstrueres. Leveres inkl. det nødvendige lim og
med alle ledninger montert
4885.29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 170,00
4885.29
Motor for solcelle
Motor med propell, til bruk med solceller Montert på holder og forsynt
med sikkerhetsbøssinger.
5005.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 185,00
5005.00
2328.01
Solovn, paraboltype
Parabolen, som har en diameter på ca. 29 cm konsentrerer solens varme til en liten beholder av kobber, der man kan legge et materiale som
man ønsker gi en kraftig oppvarming. Kan gi ekstremt høye temperaturer når det er sommersol.
2328.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1100,00
Solovn med plan reflektor
Denne solovnen er et praktisk eksempel på direkte utnyttelse av energien i solstrålene. Ovnen inneholder et kammer i bunnen, der man plasserer det man vil ha oppvarmet. På en skyfri dag midt på sommeren
går det raskt og temperaturen kan bli langt over 100 °C. Solovnen kan
klappes sammen og tas med på tur for å varme opp turmaten.
5038.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 475,00
®
5038.00
GRUNNSKOLEN
energi
159
DAMPMASKINER
Dampmaskin
Med messingkjele Ø 55 mm med volum 320 cm3 og med vannstandsmåler. Dobbelt reversibel messingsylinder med svinghjul Ø 30 mm,
fjærbelastet sikkerhetsventil med fløyte, dampregulator. Oppvarmes
ved hjelp av sprittabletter. Montert på metallplate 250 x 310 mm. Høyde
inklusiv skorstein 280 mm. Vekt 1,8 kg.
2780.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2390,00
Sprittabletter pk a 20
2780.00
Tørrbrensel for dampmaskin (ikke avbildet).
0053.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00
Verkstedmodell
For tilkobling til dampmaskin 2780.00 Fungerende modell av
bormaskin,slipestein og sirkelsag, montert på lakkert aluminiumsplate.
Drivreim for tilkobling til dampmaskinen er inkludert. Størrelse 270 x
210 x 130 mm.
2785.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1095,00
2785.00
Gatebelysning med dynamo, modell
Når dynamoen roterer produseres det nok strøm til at lampa i gatelykta
lyser. Gatelykten og dynamoen er montert på en metallsokkel.
6700.68
6700.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 398,00
GENERATORER
Dynamo med pære
Omdanner bevegelsesenergi via drivreim (følger ikke med) til elektrisk
energi. Kan brukes med dampmaskin eller motorer med trinse.
2785.01
2785.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 289,00
Håndgenerator, pk a 2
Generator montert i gjennomsiktig plastkabinett. Ved sveiv og utvekslingsgear oppnås en effekt på opptil 7,5 W. Generator er forsynt med
lampefatning E10 for glødelamper og ledninger med krokodilleklemmer
for tilkobling brenselceller, måleinstrumeter, elektriske kretser med mer.
Leveres med øvelsesforslag.
4716.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 165,00
GRUNNSKOLEN
4716.10
®
160
Energi
BRENSELCELLER
Brenselcellebil basis
Brenselcellebil bestående av modellbil med elektromotor samt en reversibel brenselcelle som kan festes på bilen. Brenselcellen er av typen
PEM (Proton exchange membrane) og er en såkalt reversibel brenselcelle. Den kan fungere både som elektrolyseapparat, som spalter vannet i hydrogen og oksygen, og som brenselcelle som omdanner hydrogenet til elektrisk spenning. Som energikilde i vannspaltingen kan det
benyttes en solcelle (4528.76) eller egnet nettadapter. Med ”full tank”
kjører bilen i ca. 10 minutter.
4528.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1525,00
4529.91
Solcellepanel til brenselcellebil
Solcellepanelet består av 6 seriekoplede solceller. Egner seg godt som
energikilde til brenselcellebil 4528.91. Solcellepanelet kan levere 0,48
Watt ved en belysning på 1000 W/m2. Vi kan levere egnet lysintensitetsmåler for kvantitative forsøk der en ønske r å måle systemets virkningsgrad.
4528.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 306,00
Brenselcellebil komplett
Brenselcellebil med reversibel brenselcelle som enkelt klikkes på modellbilen. Denne vil deretter omdanne hydrogenet til elektrisk energi og
drive elektromotoren. Modellbilen kan også drives direkte av solcellen
som kan klikkes fast på bilen og slik sett fungere som en ren solcellebil. Settet inneholder en håndgenerator som gir mulighet til raskt å
generere hydrogen til brenselcellen. Når håndgeneratoren brukes som
energikilde i vannspaltingen kan man i løpet av et halvt minutt generere
nok hydrogen til å drive bilen i flere minutter. Settet inkluderer en målestasjon med digitalt ampermeter, digitalt voltmeter, variabel motstand
og en motor med propell. Målestasjonen muliggjør mange interessante
kvantitative forsøk med solcelle og brenselcelle og oversiktlig veiledning
følger utstyret.
4528.76
4528.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2490,00
Brenselcellebil med tanksstasjon
Settet består av solcellepanel, tankstasjon og brenselcellebil samt nødvendige tilkoblingsledninger. Tankstasjonen består av en elektrolysecelle, batteriholder for to batterier (1,5 V) og tilkobling for solcellepanel
eller ekstern spenningskilde. Dette settet kan betraktes som et steg inn
i fremtiden hvor vi kjører en forurensningsfri bil og tanker på forskjellige måter, enten fra tankstasjonen hvor vannspaltingen drives av enten
batteri eller solcelle eller fyller hydrogen direkte fra en hydrogenflaske.
Bilen kjører med stor fart i 4 minutter før den igjen må fylles med hydrogengass.
4529.10
4529.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 690,00
Brenselcellebil med tanksstasjon IR-styrt
4529.20
Som brenselcellebil 4529.10, men med IR-fjernkontroll. Med IR-kontrollen kan bilen styres framover og bakover (ikke svingbar).
4529.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 885,00
Brenselcelle etanol
Brenselcelle som drives av biodrivstoffet etanol. Brenselcellen er koblet
til en motor med propell. Brukes med denaturert sprit 8270.08.
4529.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 595,00
®
4529.30
GRUNNSKOLEN
energi
161
RAKETTPRINSIPPET
Vannrakett
Utstyr som omgjør en vanlig plastflaske til en rakett som kan skytes
ut til stor høyde. Fylles 1/3 full med vann og pumpes med en sykkelpumpe. Når trykket er stort nok, skytes flasken ut til 10–15 m høyde.
Flaske og sykkelpumpe følger ikke med.
2121.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 161,00
Luftdreven rakett med avfyringsrampe
Dette er egentlig ikke en rakett, men ett rakettformet prosjektil, siden
den drives av lufttrykk fra utskytingskammeret. Det medfølger 4 ulike
utskytingspakninger som gir luften et bestemt trykk i det raketten utløses. Raketten skytes ut fra en stillbar rampe og når en høyde på inntil
70 meter.
2121.00
2123.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 910,00
Fotpumpe med manometer
Velegnet til forsøk med luft eller vanndrevne raketter.
1515.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 79,00
Sykkelpumpe
1515.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00
CO2-rakett
Foreta spennende oppskytninger med gasstrykket fra reaksjonen mellom eddik og bakepulver. Flyr inntil 15 m opp i lufta! Må bare brukes
utendørs, og under kontroll av en voksen.
2123.00/
2123.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 169,00
1515.20
2123.10
Ballongdrevet bil
Bil drevet av rakettprinsippet. Kanskje kan denne inspirere elevene til å
lage sine egne varianter?
1946.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 30,00
1946.20
Rakettballonger
Ekstra store og kraftige ballonger som flyr høyt og med kraftige hyl når
lufta slippes ut. Ballongene er ca. 45 cm lange når de er oppblåst.
6700.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00
Ballonger, runde pk a 100
Assorterte farger. Kan brukes til å vise rakettprinippet, til forsøk med
lufttrykk, statisk elektrisitet med mer. Ikke avbildet.
1945.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,30
1945.10
GRUNNSKOLEN
®
162
Energi
Gjør handelen unna på
www.kptkomet.no
Du har fått en fin katalog som gjør deg kjent
med produktene, men det er mange gode grunner til å fullføre handelen på nett.
Du logger deg inn med skolens brukernavn og
passord og setter opp bestillingen med full
oversikt over antall, priser og sluttsum. Skolens
adresseinfomasjon er ferdigutfylt og betaling
skjer som tidligere med faktura til skolen eller
fylkets fakturasentral.
Hvis du ikke gjør deg ferdig med bestillingen i
en økt, ligger den der til du fullfører eller sletter den. Din bestilling går først til våre erfarne
salgskonsulenter, som vil ta kontakt med deg
dersom det er uklarheter knyttet til bestillingen.
Når handelen er gjennomført, er ordrehistorikken tilgjengelig for deg, slik at du kan se hva du
har kjøpt tidligere.
SLIK HANDLER DU:
Når du går inn på ”Produkter” kommer du inn i nettbutikken. Du finner de ønskede varene ved søk eller
ved å bla i menyene. Klikk på produktet for å få fram
mer informasjon og større bilde.
Tilbudsvarer er merket med gult ikon der det står ”Tilbud”
Når du vil kjøpe en vare, fyller du inn antall og klikker
på handleikonet. Varen dukker opp i handlekurven og
du får vist samlet sum det er handlet for.
Når du velger ”Gå til handlekurv” får du oversikt over
hele bestillingen og kan gjøre ønskede endringer. Du
kan legge til varer gjennom ”Hurtigbestilling” dersom
du kjenner varenummer på forhånd.
Når bestillingen er komplett går du videre og får opp
den ferdig utfylte kontaktinformasjonen. Sjekk at den
er riktig. Skriv eventuell kommentar i kommentarfeltet. Klikk så bestill og bestillingen blir sendt til oss for
effektuering!
GOD HANDEL PÅ WWW.KPTKOMET.NO!
®
GRUNNSKOLEN
163
side
164
side
170
Teknologi og design
®
164
MODELLBYGGESETT
Fischertechnik byggesett for Teknologi og design!
Fischertechnik er en veletablert tysk leverandør av modellbyggesett. De er meget store i
Europa for øvrig og er nå blitt introdusert i Norge av oss.
I forhold til sine konkurrenter har Fischertechnik en fleksibel og naturtro måte å sette
sammen byggeelementene på, som vil være til stor nytte når det gjelder sette elevenes
egne ideer ut i livet.
Fischertechnik lager byggesett som gir utfordringer til alle.
Universal II modellbyggesett
Et veldig allsidig byggesett som gir mulighet til å bygge veldig mange
ulike modeller. Velegnet som introduksjonssett. Inneholder 400 komponenter for å bygge hele 48 ulike modeller, deriblant skålvekt, symaskin.
helikopter, hjulvisp, skrustikke, vindmølle, kranbil og tohjulstraktor.
6702.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 689,00
6702.04
400 komponenter/48 ulike modeller
Mechanic+Static
Inneholder 500 komponenter for å bygge hele 30 ulike modeller, deriblant kjøretøy med gearboks, vindusvisker, heisekran og ulike typer
broer. Settet inneholder forslag til 30 modeller. Under byggingen får
man en intuitiv forståelse av grunnleggende fysiske prinsipper. Hva
skal til for å danne en stabil konstruksjon? Broer, bord, og heisekraner
gir gode eksempler. Hva er prinsippet for bruk av taljer for tunge løft?
Hvordan virker forskjellige typer utvekslinger og gir? Det å bygge et
differensialgir eller planetgir i praksis og se hvordan det virker, er en
fascinerende og lærerik opplevelse, selv for garvede lærere!
6701.94
6701.94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 924,00
500 komponenter/30 ulike modeller
Aktivitetshefte oversatt til norsk og tilpasset
norske forhold!
Vegbom, dreieskive, kjøretøyer med ulike overføringer, ulike typer gear, biljekk, plattformheis,
vindusviskere, sagbenk, ulike typer vekter, ulike
typer stiger, broer, bord og tårn.
®
GRUNNSKOLEN
MODELLBYGGESETT
165
E-tec
Inneholder 250 komponenter for å bygge 12 ulike modeller, deriblant
garasjeåpner. Setter tradisjonell elektrisitetslære inn i en teknologisk
sammenheng! E-Tec-settet kombinerer på en fin måte mekanikk og
elektronikk. Her handler det blant annet om å styre mekanikken ved
hjelp av elektronikk. Oppgavene spenner fra det helt enkle som å bygge en ”lommelykt”, til å lage en dispenser. Elevene får først en liten
innføring i grunnleggende begreper som ladning, spenning og strøm.
De kopler opp og lærer å se forskjellen på serie- og parallellkoplinger.
Noen modeller benytter mekaniske kontroller for styring, mens andre
gjør bruk av den medfølgende mikroprosessoren (som inneholder ferdige programmer.) Det følger med fotosensor og magnetsensor. Disse
kan for eksempel brukes til å lage alarmsystemer eller til å styre den
medfølgende motoren.
6701.92
6701.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1195,00
250 komponenter/12 ulike modeller
Bl.a. kompressor, katapult, skyvedør,
kjøretøy med snøplog, hjullaster, gravemaskin, dreiebord med trykkpresse,
løfteplattform.
Aktivitetshefte oversatt til norsk og tilpasset
norske forhold!
Brukes i skoler over hele
verden, fra barneskole til
universitet!
GRUNNSKOLEN
®
166
MODELLBYGGESETT
Pneumatic II
Inneholder 350 komponenter for å bygge 8 ulike modeller, deriblant
gravemaskin drevet av kompressor og luft. Viser hvordan luftstyrte ventiler og sylindere virker sammen med kompressoren. Pneumatikk-settet er både imponerende og fascinerende! Imponerende ikke minst på
grunn av den utrolige kvaliteten på stemplene og slangene som utgjør
de hydrauliske pumpene. Her er det ikke snakk om dårlige sammenføyninger og lekkasjer! Man starter med å bygge en kompressor som
brukes i alle modellene. Det er 10 modeller som spenner fra katapult
til gravemaskin. Settet gir et fint bilde av mekaniske prinsipper, med
hovedvekt på trykkbegrepet.
6701.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1115,00
Aktivitetshefte oversatt til norsk og tilpasset
norske forhold!
6701.95
350 komponenter/8 ulike modeller
Eco Power
Inneholder 150 komponenter for å bygge 8 ulike modeller, deriblant
vindmølle, soldreven oljepumpe, soldrevet kjøretøy, vannturbin og
vannmølle med spikerhammer. Dette settet kombinerer alternativ energi
med teknologi!
6701.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1150,00
6701.90
150 komponenter/8 ulike modeller
Aktivitetshefte oversatt til norsk og tilpasset
norske forhold!
Sorteringsboks
Fleksibel innredning av boksen gjør det lettere å ta vare på og finne
igjen de mange smådelene. 3–4 bokser per sett er nødvendig for oppbevaring.
6702.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 48,00
Bestilling av enkeltkomponenter fra
settene?
6702.03
Foran i hver byggemanual finner du en bildeoversikt over alle
komponentene med et bestillingsnummer. Send oss en liste
over det du mangler og vi bestiller fra Fischertechnik.
®
GRUNNSKOLEN
modellbyggesett
167
Robo TX Training Lab
Vårt nye begynnersett for konstruksjon av programmerbare roboter.
Består av 200 komponenter som lar deg lage 6 mobile og 5 stasjonære
robotmodeller, deriblant førerløst transportsystem som oppdager hindringer, følger ledelinjer m.m. To sterke, programmerbare motorer gir
mulighet til eksakt posisjonering, flere sensorer, bl.a. infrarød sensor.
Det hele styres av det nye kompakte interfacet Robo TX Controller som
er utstyrt med med et rikt utvalgt av tilkoblingsmuligheter og Bluetooth
radiostyring. Programvaren er den velkjente Robo Pro. Robo TX Training Lab gir deg mange muligheter for kreativ utfoldelse.
Inklusiv heftet ”Programming and Control of Fischertechnik Robots with
the PC.” , Robo TX Controller, Robo Pro programvare, 2 programmerbare motorer, infrarød sensor og 2 andre sensorer. Bør ha Accu Set for
effektiv strømforsyning (ekstrautstyr).
6702.87
6702.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2970,00
200 komponenter/11 ulike modeller
Det som gjør settet helt spesielt og interessant er det
medfølgende programmeringsverktøyet. Ved hjelp
av enkle symboler i et grafisk grensesnitt kan man
programmere modellene som lages. Dette er en
glimrende første innføring i programmering! Verktøyet er så intuitivt at selv helt uerfarne lett kan lage
enkle små programmer. Samtidig har programmet
nok av muligheter for de litt mer viderekommende
elevene.
Robo Pro programvare med enkelt program
Aktivitetshefte oversatt til norsk og tilpasset
norske forhold!
Et litt mer avansert program
GRUNNSKOLEN
®
168
MODELLBYGGESETT
Robo Starter Set
Det ideelle startsettet for den som ønsker å bli kjent med styring av
roboter. 150 komponenter som gjør det mulig å bygge 8 modeller som
styres via Robo I/O Extension og programvaren Robo Pro. Inkluderer
mini motor, 3 brytere, 1 lyssensor, 1 temperatursensor og 3 lamper. Du
kan bygge bl.a. sveiserobot, automatiske garasjedører og stansemaskin.
6702.01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1984,00
150 komponenter/8 ulike modeller
6702.01
150 komponenter/8 ulike modeller
Robo TX Explorer
NY MODELL! Utforsk ”ukjente” områder med Robo TX Explorer ved
hjelp av en rekke sensorer som temperatursensor, lyssensor, avstandsmåler, fargesensor og sporsensor. Med to kraftige motorer er det lite
som stopper Robo Explorer. I tillegg er det lys som slår seg av og på, og
alarm som kan utløse. Totalt kan det bygges 6 ulike modeller med 420
komponenter. Forutsetter Robo TX Controller, Robo Pro programvare
og Accu set,
Settet inkluderer:
420 deler som gir mulighet for 6 modeller. Inneholder bl.a. 2 x kraftige
motorer, 3 x lys, 1 x summer, 1 x NTC motstand, 1 x lysfølsom motstand, 1 x ultralydsensor, 1 x fargesensor, 1 x sporsøker.
Settet leveres uten Robo TX Controller. I tillegg anbefales Accuset som
strømforsyning.
6702.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2970,00
6702.88
400 komponenter/6 ulike modeller
Motorer, sensorer og brytere inkludert:
2 x motor
2 x Trykkbryter
Lyssensor
Fargesensor
®
Ultralydsensor
Sporsøker
Temperatursensor
3 x Lampe 9V
Buzzer
GRUNNSKOLEN
MODELLBYGGESETT
169
Robo Pro programvare
Robo Pro programvare brukes med Robo Interface og Robo I/O Extension. Med Robo Pro kan det lages fra meget enkle til meget avanserte
styringsprogrammer, basert på flytdiagrammer med logiske symboler
og bilder av sensorer og brytere
6702.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 360,00
Energy Set strømforsyning
Strømforsyning som sikrer uendelig med strøm til modellene. Med av/
på - bryter og regulering av strømstyrken. Egner seg godt for modeller
som ikke skal bevege seg.
6701.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 389,00
6702.00
Accu Set strømforsyning
Batteripakke med oppladbart batteri egnet for bevegelige modeller.
6701.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 396,00
6701.91
6701.88
Robo TX Controller
Samme mikrodatamaskin som finnes i Robo TX Training Lab. Trenger
Energy Set eller Accu Set som strømforsyning
6702.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1550,00
Power Motor Set
Kraftig motor med gear, overføring og differensial, kan bytte retning.
Trenger Energy Set eller Accu Set som strømforsyning.
6701.96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 280,00
6702.89
6701.96
Creative Box
Pakke med de vanligste byggesteinene, mer enn 700 stk. Leveres i
eske med 8 sorteringsbokser.
6701.89
6701.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 845,00
GRUNNSKOLEN
®
170
fri modellbygging
BYGGEMATERIALER
Ispinner/tungespatler, pk a 100
0490.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 20,00
0490.00
Modellpinner, pk a 1000
4-kantede pinner i størrese 4 x4 x 150 mm.
6701.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 53,00
Rundpinner 4 mm, pk a 100
Kan brukes til bygging eller som aksling. 600 mm lange.
6701.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 121,00
6701.74
Fyrstikkpinner, pk a 250 g
Fyrstikker uten svovel, pose med 250 g.
2316.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 18,50
6701.80
Modellervoks, 500 g
Type som ikke tørker ut og som er lettere å bearbeide.
2316.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 35,00
FESTEMIDLER
2316.22
Splittbinders 19 mm, pk a 200
Allsidig bruk til å holde sammen byggematerialer
2316.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 26,00
Selvklebende puter, pk a 500
Dobbeltside klebende, fester til og med motorer til underlaget.
6701.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 80,00
2316.92
Ståltråd for modellbygging
Fleksibel, 0,8 mm tykk ståltråd. Leveres i kveil på 1/2 kg.
2464.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 79,00
6701.81
2464.10
Motorklemme, pk a 10
Fester motorer og andre komponenter med diameter 19–25 mm til underlaget. Med selvklebende pute.
4720.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 28,00
Plastnagler
Passer i 4 mm hull og holder 2 plater sammen. Kan brukes om igjen.
Alternativ til splittbinders.
4720.02
6701.76
6701.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 73,00
®
GRUNNSKOLEN
fri modellbygging
171
TANNHJUL
Tannhjul økonomi
Pakken innholder 20 hver av tannhjul med 10, 20, 30 og 40 tenner for 4
mm aksel, 20 stk tannhjul med 10 tenner for 2 mm aksel og 20 stk 75
mm lange tannstag.
6701.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 166,00
Tannhjul, aksler og gear
Sett for bygging av ulike modeller som viser kraftoverføring ved hjelp
av tannhul, aksler og gear. Det kan bygges en bil, en ventilator og en
gearkasse. Engelskspråklig veiledning følger med.
6701.84
2313.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 210,00
2313.70
TRINSER
Trinse 20 mm, pk a 5
6701.85
Trinse for 4 mm aksel.
6701.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00
Trinse 30 mm, pk a 5
Trinse for 4 mm aksel.
6701.86
6701.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00
Trinse, pk a 24
Pakken består av 24 trinser i størrelsene 50 mm, 40 mm, 30 mm og 20
mm. Senterhull 4 mm.
6701.87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 78,00
6701.87
Motortrinse, pk a 10
Settes på motorer med drivaksel 2 mm for kraftoverføring via drivreim
til trinser.
6701.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 13,00
Drivreim Ø 60 mm, pk a 5
670175
6701.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00
Drivreim Ø 90 mm, pk a 5
6701.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 22,00
6701.67/.68
GRUNNSKOLEN
®
172
fri modellbygging
HJUL OG AKSLER
Hjulpakke med aksler
Pakken består av 10 stk. 40 mm plastikkhjul, 10 stk. 50 mm plastikkhjul,
10 stk. 38 mm finerhjul, 10 stk. 50 mm finerhjul, 100 stk. 40 mm papphjul, 100 stk. 50 mm papphjul og 40 stk. 300 mm aksler. Senterhull
4 mm.
6701.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 349,00
Hjulpakke økonomi
Pakken består av 100 stk. plasthjul med diameter 39 mm. Senterhull 4
mm. I diverse farger.
6701.69
6701.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 156,00
6701.70
Stålaksler 4 mm, pk a 5
6702.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 45,00
Rundpinner 4 mm, pk a 100
Godt egnet som aksler. Bilde se side 170.
6701.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 121,00
6702.90
Hullforminsker 4-2 mm, pk a 20.
Reduserer 4 mm hull til 2 mm for kobling til motorer.
6701.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 40,00
6701.71
Akselfester, pk a 100
Fester aksler inntil Ø 5 mm med skruer eller klebeputer.
6701.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 138,00
MOTORER
6701.62
Motor pk a 10
Middels sterk motor for tilkobling til batteri 1,5–4,5 V.
4720.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00
Solcellemotor
Lettdrevet motor for tilkobling til solcelle 1,5–6 V. Trenger 22 mA. Motoren er 30 mm i diameter.
4720.00
6701.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 38,00
SOLCELLER
6701.82
Solcelle 0,45 V
Gir 400–1000 mA strøm. Flere kan kobles sammen.
6700.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 37,00
6700.75
®
GRUNNSKOLEN
fri modellbygging
173
BATTERI- OG LAMPEHOLDERE
Batteriholder for 9 V batteri
Med ledninger som kobler videre til batteri.
3521.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1,30
3521.00
Batteriholder 2 x AA
Brukes sammen med batteriholder for 9V.
3520.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 6,00
Batterideksel med bryter for 4,5 V batteri
3520.60
Monteres som et lokk over polenden av batteriet, slik at det lett kan slå
av og på tilkoblede komponenter. Ikke avbildet.
2325.05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00
LAMPEHOLDERE
Lampeholder pk a 10
2318.10
Kan skrus til underlaget.
2318.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 24,00
Lampeholder økonomi
Lampeholder montert på en Ø 45 mm plastplate, med tilkobling for
avisolert ledning.
4122.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00
BRYTERE
4122.00
Trykkbryter, pk a 10
For montering i en plate, ledninger loddes på. Er på når knappen trykkes inn, av når den slippes.
2322.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 53,00
Av/På - bryter
2322.20
Enkel bryter for permanent av eller på. Ledninger loddes på.
6701.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,00
Knivbryter
Knivbryter montert på en Ø 45 mm plastplate, med tilkobling for avisolert ledning.
4146.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 11,50
6701.63
4146.00
GRUNNSKOLEN
®
174
fri modellbygging
PROPELLER OG IMPELLER
Propeller 2 blader pk a 10
Til montering på motor 4720.00 eller andre motorer med 2 mm aksel.
6701.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 53,00
Propeller 3 blader pk a 10
6701.77
6701.78
Til montering på motor 4720.00 eller andre motorer med 2 mm aksel.
6701.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00
Impeller
Egner seg som vifte. 58 mm i diameter.
6701.72
6701.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 12,00
LEDNINGER
Ledning med krokodilleklips pk a 10
Ledninger i flere farger med fastmonterte små krokodilleklips.
1062.01
1062.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 25,00
Ledning 100 m enleder
Stiv ledning Ø 0,5 mm. Egnet til lodding.
6419.40 svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00
6419.41 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00
6419.42 gul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00
6419.43 blå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00
6419.44 grønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 175,00
Ledning 6 x 10 m
Fortinnet og plastisolert kobbertråd bygget opp av 7 tråder med diameter 0,20 mm hver. Ytterdiameter 1,2 mm. Flertrådet ledning er mer
fleksibel og tåler mer en 1-trådet. Pakke med 6 ulike farger.
6419.40-.44
6701.73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00
LYDGIVERE
Summer 3 V
6701.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 14,00
6701.73
BØSSINGER
Bananpluggbøssing pk a 10
Monteres i plate med 6 mm hull for sammenkobling med fastloddet
ledning på undersiden og ledning med 4 mm bananplugg på oversiden.
6701.66
6701.64 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00
6701.65 svart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 29,00
6701.64/
6701.65
®
GRUNNSKOLEN
fri modellbygging
175
BYGGESETT
Prosjektpakke 50 biler
Bilprosjekt har vært gjennomført med stort hell på mange norske skoler
ved hjelp av vårt utstyr. Vi hjelper også deg i gang ved å sette sammen
en pakke med det du trenger for å bygge 50 biler. Det du trenger forøvrig er noe lett verktøy fra K&H og et understell i f.eks. plast eller tre å
bygge bilene på. Karrosseriet designes fritt fra tilgjengelige materialer.
Egner seg både på mellomtrinnet og i ungdomsskolen.
I pakken finner du hjul, akslinger, motorer, trinser, tannhjul, drivreimer,
ledninger, batterier m.m. Last ned full innholdsfortegnelse og lærerveiledning fra vår hjemmeside!
6702.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 4764,00
Katamaran, byggesett
Med dette byggestettet lærer eleven å arbeide i kunststoff. De to pontongene er laget av bløtt styropor som er lett å bearbeide. Båtens propell drives av en kraftig liten el-motor. Leveres med 4,5V batteri og alle
nødvendige deler samt utførlig illustrert byggeveiledning. Ut over det
skal det brukes alminnelige håndverktøy og vannfast lim.
2325.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 145,00
2325.03
GRUNNSKOLEN
®
176
fri modellbygging
ELEKTRONIKK-KOMPONENTER LØSE
Motstand pk a 100
Faste motstander av typen SFR25, 0,4 W 5%, E12-rekken. Her vises et
utvalg av de mest brukte. Flere kan leveres på forespørsel.
6030.70 100 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
6031.00 330 Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
6031.30 1 kOhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
6032.10 22 kOhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
6032.90 470 kOhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
Motstand
6033.10 1 MOhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
6033.15 1,2 MOhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 39,00
Kondensator, keramisk
Noen eksempler, se vårt nettsted for flere.
6118.10 220 pF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,60
6115.30 1 pF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,60
6119.30 2,2 nF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,60
Kondensator
Transistor
6247.10 BC547B NPN 50 V/0,1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,60
Transistor
Lysdiode pk a 100
Lysdioder 5 mm 20 mA
6221.10 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00
6221.20 gul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00
6221.30 grønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 95,00
Lysdiode
Lysdioder 5 mm 20 mA, selges enkeltvis.
6221.35 blå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,50
6221.40 hvit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,50
Lysdiode blink
Lysdioder 5 mm blinkende, selges enkeltvis.
Lysdioder
6221.50 rød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 8,90
Lysdiodefatning, svart
Holder for lysdioder 5 mm.
6221.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1,60
Reflektor for lysdiode
Reflektor for 5 mm lysdioder.
6223.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 5,90
Diode 1N4007
1 A, 700 V. Kan brukes i stedet for 1N4004 som ofte er angitt.
6233.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 0,60
®
GRUNNSKOLEN
fri modellbygging
177
LODDEUTSTYR OG VERKTØY
Loddebolt 25 W
Leveres med Long Life spiss, skrått avskåret 3–4 mm. 220 V.
7080.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 155,00
7080.10
Loddetinn 100 g
Blyfritt, på spole. Ikke avbildet
6475.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 70,00
Stativ for loddebolt
7084.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00
7084.10
Skrutrekker og bits-sett
Med herdet blad og ergonomisk formet håndtak. Alle er magnetiske og
holder på skruen. Inneholder 21 deler: 3 stk. skrutrekker rett (4 - 5,5 og
8 mm), 1 stk. skrutrekker stjerne nr. 2, 2 stk skrutrekker torx (T15, T25),
1 stk håndtak til bits, 3 stk bits stjerne Phillips (nr 1 - 2 - 3), 3 stk bits
stjerne Pozidrive (nr 1 - 2 - 3), 4 stk bits umbrako (2 - 2,5 - 3 og 4) og 4
stk bits torx (T10, T15, T20, T25).
1907.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 110,00
1907.33
Avbitertang
God, solid kvalitet.
1907.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 89,00
Elektronikktang
Velegnet til å holde små skruer, ledninger med mere.
1907.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 69,00
Skiftenøkkel
1907.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 49,00
1907.33
1907.35
Stanleykniv, pk a 10
Med avbrytbart blad.
2316.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 99,00
1907.36
2316.72
Verktøysett, 11 deler
Inneholder 30 W loddebolt, tinnsuger, avbiter, stanleykniv, flattang,
stjernetrekker i tre størrelser og flat skrutrekker i tre størrelser.
6700.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 165,00
GRUNNSKOLEN
6700.54
®
178
fri modellbygging
ELEKTRONIKKSETT
Elektronikksett modulbasert
Elektronikksett bestående av et brett og 56 moduler som enkelt kan
kombineres til 688 forskjellige forsøk.Man kan lage dørklokker, alarmer,
lysdimmer, bevegelsesdetektor, strømmåler m.m. Sensorer for lys, lyd,
berøring m.m. Rikt illustrert lettlest engelsk manual
2323.03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 349,00
Elektronikk-lab
Med dette byggesettet kan elevene bygge 6 forskjellige elektroniske
kretser som tyverialarm, brannalarm, sirene eller radio. Settet inneholder bl.a. dioder, motstander, integrerte kretser, ledninger og høyttaler.
Dansk illustrert veiledning gjør det enkelt å sette sammen prosjektene.
2323.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 189,00
2323.03
2323.02
Kravlende insekt, byggesett
Smart fargestrålende mikrorobot som likner et insekt. Roboten elsker
lys og beveger seg derfor mot lyset. Denne kan brukes til å illustrere
flere av elektronikkens grunnprinsipper. Størrelse 110 x 90 mm. Trenger
2 x 1,5 V AAA batterier (ikke medfølgende). Bygges ved lodding av ekte
komponenter på et printboard. Punkt-for-punkt veiledning medfølger
(engelsk).
2323.11
2323.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 168,00
Trafikklys, byggesett
Bygges ved lodding av ekte komponenter på et printboard. Punkt-forpunkt veiledning medfølger (engelsk).
6681.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 85,00
6681.31
6681.08
Vannsølvarsler
Bygges ved lodding av ekte komponenter på et printboard. Punkt-forpunkt veiledning medfølger (engelsk).
6681.08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 75,00
Blinklys
To røde lysdioder blinker annenhver gang. Bruker 9 V batteri (medfølger
ikke).Bygges ved lodding av ekte komponenter på et printboard. Punktfor-punkt veiledning medfølger (engelsk).
6681.02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 55,00
6681.02
®
GRUNNSKOLEN
fri modellbygging
A
Accu Set strømforsyning. ................ 169
Adiabatisk fyrtøy............................. 122
Agar på flaske, kjøttpepton................ 30
Agar på flaske, maltekstrakt. ............. 30
Akselerasjonssensor......................... 98
Akselfester...................................... 172
Akvarium/terrarium i plast.................. 42
Akvarium............................................ 43
Albueledd, funksjonsmodell............... 51
Albustix/Uristix.................................. 62
Altimeter/Barometer........................ 155
Aluminium, folie . ..............................116
Amperemeter digitalt....................... 132
Amperemeter likespenning.............. 131
Ansiktsskjerm................................... 74
Arbeidshansker................................. 75
Atommodell Bright............................121
Avbitertang..................................... 177
Avfallstralle komplett. ........................ 76
Av/På - bryter. ................................ 173
Avtrekksskap.................................... 77
B
Ballongdrevet bil. ............................ 161
Ballonger.......................................... 161
Bananpluggbøssing........................ 174
Bankeskjerm..................................... 36
Barometersensor.............................. 98
Barometer. ..................................... 155
Batterier. ........................................ 129
Batterideksel med bryter................. 173
Batteriholder................................... 173
Batteriholder for batteri R20. ........... 129
Begerbørste. .................................... 87
Begerglass i plast.............................. 93
Begerglass økonomi. ........................ 93
Begertang. ....................................... 87
Beholder for ildsfarlig avfall................ 76
Beinsaks........................................... 40
Bekken med baby............................. 64
Beltestropp til Geologhammer......... 126
Bergartssamling.............................. 126
Beskyttelsesskjerm........................... 74
Bestemmelseslitteratur
Bestemmelsesduker ........................... 8
Bestemmelsesnøkkel.......................... 2
Bevegelsessensor............................. 98
Bimetallplater.................................. 122
Biokammer....................................... 99
Blinklys........................................... 178
Blodlansetter. ................................... 56
Blodomløpet, modell......................... 54
Blodserum anti-A og anti-B. .............. 55
Blodtrykksensor................................ 98
Blodtrykksmåler manuell................... 55
Blodtrykks- og pulsmåler digital......... 55
Bløtjernsstav................................... 139
Boltknekker. ................................... 123
Bordklemme..................................... 83
GRUNNSKOLEN
Bordlupe, 10 x. ................................. 12
Brannsikret skap............................... 77
Brannvernkofferten. ........................ 114
Brenselcellebil ................................ 160
Bunngrabb. ...................................... 34
Bunnsikt........................................... 34
Bunnskrape...................................... 34
Bøtte................................................ 35
Båndgenerator................................ 134
C
Cellen, hefte. .................................... 24
Clinistix............................................. 62
CO2-rakett...................................... 161
CO2-sensor....................................... 99
Creative Box................................... 169
D
Dafnienett uten skaft......................... 31
Dampmaskin. ................................. 159
Dataloggere...................................... 97
Dekkglass......................................... 23
Demonstrasjonskyvette..................... 43
Demotavle...................................... 142
Den nordlige stjernehimmel, plakat.... 70
Digitalkameraadapter........................ 26
Digital kameralupe. ........................... 25
Digitalt inne-ute termometer. ........... 151
Dioder............................................ 176
Disseksjonskniv. ............................... 39
Disseksjonsnåler, pk a 100................ 40
Disseksjonssett................................. 40
Disseksjonsskål. ............................... 40
DNA-molekyl modell. ........................ 29
Dramglass........................................ 91
Drikkefugl. ...................................... 122
Drivreim.......................................... 171
Dråpetellere...................................... 95
Duk silke......................................... 134
Duk ull............................................ 134
Dynamo med pære......................... 159
Dyrecelle, skummodell...................... 28
Dyreliv i byen. ..................................... 4
Dyreliv i vann og vassdrag................... 6
Dyr og planter i dammen..................... 3
Dyr og planter i fjæra........................... 3
E
Eco Power...................................... 166
Eddiketer 200 ml............................... 40
Effektsensor. .................................... 99
EKG-sensor...................................... 99
Ekskursjonstermometer................... 154
Eksploroskop.................................... 26
Eksplosjonskanne........................... 123
Eldonkort........................................... 56
Elektrisitetskofferten.................. 113,133
Elektrodekontakt................................ 86
Elektrodelapper. ............................... 99
179
Elektrodeoppbevaringsvæske.......... 148
Elektrolyse........................................ 86
Elektromagnet.................................. 135
Elektromagnetisme.......................... 135
Elektronikksett................................ 178
Elektronikktang............................... 177
Elektroniske vekter.......................... 109
Elektroskop elev.............................. 134
Energimåler. ................................... 132
Energy Set strømforsyning. ............. 169
Engangshansker............................... 75
Engangssprøyte i plast...................... 92
Erlenmeyerkolbe............................... 93
E-tec. ............................................. 165
Etiketter til objektglass pk a 960. ....... 23
F
Fangstsikt......................................... 31
Fargeblindhetstabell.......................... 57
Fargefilter. ...................................... 144
Fargefolie......................................... 144
Fargeplater. .................................... 144
Fargeskive...................................... 144
Fargingssett til mikroskopi................. 23
Feltspade. ........................................ 38
Filterpapir .......................................... 95
Fingerstikker..................................... 56
Fisker. ................................................ 5
Fjellet, flora - fauna - geologi.............. 4
Fleksikamera Ken-A-Vision................ 26
Flowmeter......................................... 61
Flytetermometer.............................. 149
Foldelupe. ........................................ 12
Forbrenningsskje. ............................. 85
Forlengerskaft i bøketre, 95 cm. ........ 33
Fosterutviklingen............................... 64
Fotpumpe med manometer............. 161
Fyrstikker........................................... 84
Fyrstikkpinner, pk a 250 g................ 170
Fødselen, plansje.............................. 63
Førnetrakt......................................... 37
G
Galvanometer................................. 131
Galvanometerinnsats. ..................... 135
Gassboks for gassbrenner. ............... 84
Gassbrenner..................................... 84
Gasstenner....................................... 84
Gasstrykksensor............................. 100
Gatebelysning, modell..................... 159
Generatorer.................................... 159
Geologhammer............................... 126
Gitterplantepresse. ........................... 42
Glassprisme, likesidet. .................... 143
Glassrør....................................... 94,95
Glassrørkutter................................... 95
Glasstav, rørepinne. .......................... 94
Glukometer, blodsukkermåler............ 56
Glødelamper................................... 130
GM-sensor. .................................... 100
®
180
REGISTER
Go!Link............................................. 97
Go!Motion....................................... 105
Go!Temp. ....................................... 105
GPS-sensor.................................... 100
Gratnells bakker................................ 79
Gummipropper . ............................... 94
Gummislange. .................................. 94
H
Hansker............................................ 75
Herbariekartong................................ 42
Hesteskomagnet............................. 137
Hjernemodell. ................................... 60
Hjertemodell, 2 deler......................... 54
Hjertet og blodomløpet, plansje......... 54
Hjul................................................. 172
Hode, mediansnitt............................. 48
Hofteledd, funksjonsmodell............... 51
Holder for bevegelsessensor............. 98
Huden, modell. ................................. 58
Hudkrempakke............................... 119
Hullforminsker................................. 172
Hygrometer..................................... 155
Høydemåler...................................... 53
Hånddynamometersensor............... 100
Håndgenerator................................ 159
Håndkoker...................................... 122
Håndlupe.......................................... 12
I
I- kjerne.......................................... 135
Immersjonsolje.................................. 24
Impeller. ......................................... 174
Infrarødt termometer....................... 122
Innholdspakke til medisinskap........... 77
Innsamlingsglass. ............................. 35
Insektkasse. ..................................... 41
Insektnåler........................................ 40
Insektpinsett..................................... 39
Insektsold......................................... 37
Insektsuger....................................... 37
Isolert skammel. ............................. 134
Ispinner. ......................................... 170
J
Jernfilspon...................................... 139
Jordfuktighetssensor. ..................... 100
Jordprøvetaker. ................................ 38
Jordsiktesett/Soldsats økonomi. ....... 38
Jordtermometer.............................. 154
Kameraer. ........................................ 25
Kastenett.......................................... 32
Kasterive. ......................................... 34
Katamaran, byggesett..................... 175
Keramisk trådnett. ............................ 84
Kikkerter........................................... 10
Kjemikalier................................ 116-119
Klinometer med pistolgrep............... 128
Kneledd, funksjonsmodell. ................ 51
®
Knivbryter....................................... 173
Kobbertråd..................................... 132
Kokeplate. ........................................ 84
Kokestein. .................................. 84,117
Kokosfett ....................................... 117
Kolbebørste...................................... 87
Kompassnål..................................... 140
Kompass.......................................... 140
Kondensator, keramisk.................... 176
Konditorfarge..................................... 17
Kondomer. ....................................... 64
Kondommannekeng64
Konstantantråd............................... 132
Konvekst/konkavt speil. .................. 144
Kraftplate........................................ 101
Kraftsensor..................................... 101
Kranium............................................ 50
Kravlende insekt, byggesett. ........... 178
Krokodilleklemmer. ......................... 130
Krystallisasjonsskål........................... 96
Kule med ring. ................................ 123
Kvinnelige kjønnorganer, modell......... 63
L
Laboratorieforkle............................... 74
Laboratoriefrakk................................ 74
LabQuest. ........................................ 97
Labvett-plakat................................... 76
Ladningssensor.............................. 101
Lampeholder 129,173
Laserpeker. .................................... 142
Laserstråleboks.............................. 142
Ledning 6 x 10 m............................ 174
Ledning 100 m enleder.................... 174
Ledning med bananstikk................. 130
Ledningsholder............................... 130
Leidenfrostskål. .............................. 123
Line for planktonhåver........................ 32
Linjal i stål, 15 cm............................ 111
Linsebokser...................................... 13
Linsepapir......................................... 22
Lodd. ............................................. 107
Loddebolt........................................ 177
Loddetinn....................................... 177
Loddsats.......................................... 106
Lommelykt...................................... 143
Luftdreven rakett............................. 161
Luftkofferten................................... 114
Lunge, hjerte og strupe, modell. ........ 48
Luper. .............................................. 12
Lydkofferten.................................... 113
Lydkofferten.................................... 147
Lydnivåmåler................................... 155
Lydnivåsensor................................. 101
Lysboksen...................................... 142
Lysdioder........................................ 176
Lysdiodefatning............................... 176
Lyskofferten.............................. 114,145
Lysmåler......................................... 155
Lysport............................................. 99
Lyssensor....................................... 101
Løgndetektor.................................... 59
M
Magnesiumbånd...............................117
Magnetbiler..................................... 137
Magnetfeltplater.............................. 139
Magnetfeltsensor............................ 102
Magnetfeltsett................................. 139
Magnetismekofferten. ............... 113,141
Magnetjernsten............................... 136
Magnetmaterialsett. ........................ 138
Magnetsett..................................... 138
Magnetstav..................................... 138
Mannlige kjønnsorganer, modell. ....... 63
Materialplater.................................. 125
Materialprøver................................. 125
Materialsamling............................... 125
Maurby............................................. 44
Mechanic+Static............................. 164
Medisinflaske.................................... 91
Medisinskap. .................................... 77
Meiose, plansje................................. 29
Meitemarkfarm. ................................ 44
Mekanikk-kofferten. .................. 108,113
Metallskiver, sett. ...................... 125,138
Metalltråd. ...................................... 132
Meterhjul. ....................................... 111
Metermål........................................ 111
Micro Life kuvette.............................. 24
Mikrofon......................................... 102
Mikropreparater................................ 27
Mikropreparateske............................ 24
Mikroskop 100 FL............................. 15
Mikroskopkamera Moticam 1000....... 25
Mikroskopkamera Pupilcam. ............. 25
Mikroskop Ken-A-Vision digital. ......... 17
Mikroskop mini. ................................ 15
Mikroskop og sterolupe, hefte. .......... 24
Mikroskop Primolab.......................... 17
Mikroskop Primomic II....................... 16
Mineralsamling................................ 126
Mininøkler........................................... 9
Minitorso. ......................................... 48
Miragespeil..................................... 143
Mitose, plansje.................................. 29
Modellervoks.................................. 170
Modellpinner................................... 170
Molekylbyggesett...................... 120,121
Montert motor................................. 129
Montert summer............................. 129
Morakniv. ......................................... 37
Motor for solcelle. ........................... 158
Motorklemme. ................................ 170
Motor. ............................................ 172
Motortrinse..................................... 171
Motstander..................................... 176
Motstand på brett........................... 130
Motstandstråd. ............................... 132
Muffe dobbelt................................... 83
Muffe enkel....................................... 83
Muffe med kokering. ......................... 83
GRUNNSKOLEN
REGISTER
Muffe med krok. ............................... 83
Muffe vridbar. ................................... 83
Multimeter med automatsikring........ 132
Multimeter økonomi. ....................... 132
Musefelle.......................................... 37
Musiske rør..................................... 146
Musklene, plansje. ............................ 52
Målebånd. ...................................... 111
Målesylinder. .................................... 93
N
Neodymiummagnet......................... 136
Neodymium ringmagneter............... 137
Nervesystemet, plansje. .................... 60
Nervesystemet, relieffmodell.............. 60
Nyre, nefron og kapsel, modell. ......... 62
Nålespiss på fot...................... 134, 140
Porselensdigel.................................. 89
Porselensplate med 12 brønner......... 89
Porselensskål. .................................. 89
Porselenstriangel. ............................. 89
Power Motor Set............................. 169
Preferansebrett for smådyr................ 44
Preferansekasse for meitemark. ........ 44
Preparatglass.................................... 91
Prepareringsnål................................. 39
Pressepapir...................................... 42
Propeller............................................174
Prosjektpakke 50 biler..................... 175
PTC smakspapir. .............................. 59
Pulsbelte. ....................................... 102
Pulsmåler. ........................................ 55
Pulssensor trådløs. ......................... 102
Pumpe til strømakvarium................... 43
R
O
Objektglass. ..................................... 23
Oksygengass sensor....................... 102
Oksygensensor............................... 102
Okular 20 x....................................... 21
Oppvaskbørste................................. 88
Oppvaskklut. .................................... 88
Optiske komponenter...................... 142
Orienteringskompass...................... 140
P
Peltonturbin.................................... 156
Pensel.............................................. 22
Periodisk system............................... 76
Personvekt. ...................................... 53
Petriskåler i plast......................... 30, 96
Petriskål i glass................................. 96
pH-Checker.................................... 148
pH-meter M350.............................. 148
pH-papir.................................. 119, 149
pH-sensor. ..................................... 102
Pinsett.............................................. 39
Pipetteflaske..................................... 91
Pipetteflaske i plast........................... 92
Planetarium. ................................ 67,68
Planeter og stjerner, bok.................... 70
Planktonhåver................................... 32
Plantecelle........................................ 28
Plantepresse..................................... 42
Plantespade. .................................... 38
Plasmakule..................................... 143
Plastbakke........................................ 35
Plastboks. ........................................ 90
Plastflaske........................................ 90
Plastkassett...................................... 41
Plastnagler...................................... 170
Plastslange....................................... 94
Platetektonisk modell...................... 128
Platinatråd. ..................................... 118
Pleksiglassprisme. .......................... 143
Pneumatic II.................................... 166
GRUNNSKOLEN
Radiometer..................................... 122
Rakettballonger. ............................. 161
Reagensrør....................................... 94
Reagensrørbørste............................. 87
Reagensrør i plast............................. 91
Reagensrørklype............................... 87
Reagensrørstativr.............................. 88
Reaksjonstidsstav............................. 59
Reflekshammer................................. 59
Reflektor for lysdiode. ..................... 176
Regnmåler...................................... 153
Relativ fuktighetssensor. ................. 103
Rensepenn for optikk, Lenspen......... 22
Rensevæske for optikk...................... 22
Reservelampe til lysboksen. ............ 142
Reservemembran til 5905.17............. 61
Reservepærer................................... 21
Ringmagneter................................. 137
Robo Pro programvare.................... 169
Robo Starter Set............................. 168
Robo TX Controller. ........................ 169
Robo TX Explorer. .......................... 168
Robo TX Training Lab...................... 167
Rumpetrollakvarium.......................... 43
Rundpinner............................... 170,172
Ryggrad med bekken, modell............ 51
Ryggvirvel med prolaps, modell......... 51
Råolje............................................. 118
S
Saks................................................. 40
Saltholdighetssensor....................... 103
Saltkar......................................... 24,96
Sand for sandbad........................... 118
Selvklebende puter...........................170
Senkenett......................................... 32
Siktskive/Secchiskive...................... 149
Skaft for håver. ................................. 33
Skalpellblad...................................... 39
Skalpellskaft..................................... 39
Skap. ............................................... 77
181
Skiftenøkkel.................................... 177
Skjelett, avansert. ............................. 49
Skjelettet, plansje.............................. 52
Skjelett........................................ 49,50
Skje.................................................. 85
Skrutrekker og bits-sett................... 177
Skulderledd, funksjonsmodell............ 51
Skålvekt. ........................................ 106
Slaghåv. ........................................... 36
Slangeklemme.................................. 87
Smelteøse. ....................................... 85
Smokk for dråpeteller........................ 95
Solarskop......................................... 68
Solceller. ............................ 157,158,172
Solcellebil................................. 157,158
Solcelle med vannpumpe................ 158
Solcellemotor.................................. 172
Solcellepanel til brenselcellebil......... 160
Solenergisett. ................................. 157
Solformørkelsesglass pk a 10............ 68
Solkrempakke................................. 119
Solovn............................................ 158
Solsystemet oppblåsbart................... 67
Solsystemet, plakat........................... 68
Sommerfuglhåv. ............................... 36
Sorteringsbakke................................ 35
Sorteringsboks. .............................. 166
Spatel............................................... 85
Speil......................................... 143,144
Spektroskop................................... 144
Spennbrett. ...................................... 41
Spenningskilder.............................. 131
Spenningssensor ........................... 103
Spirometer.................................. 61,103
Splittbinders. .................................. 170
Spoler. ........................................... 135
Sprittabletter................................... 159
Sprøyteflaske.................................... 92
Stanleykniv..................................... 177
Stativ for loddebolt.......................... 177
Stativ for vindmåler. ........................ 153
Stativfot............................................ 82
Stativmateriell. .................................. 82
Stativstang. ...................................... 82
Stavelektrode. .................................. 86
Stavmagneter. ................................ 136
Stav pleksiglass.............................. 134
Stav PVC........................................ 134
Stemmegaffel. ................................ 146
Stemmegaffelklubbe....................... 146
Stereolupe 30 LED............................ 19
Stereolupe 40 B................................ 19
Stereolupe 40 C................................ 19
Stereolupe 60................................... 20
Stereolupe Mini................................. 19
Stereolupe Primozoom II. .................. 20
Stetoskop......................................... 55
Stjernefinner. .................................... 70
Stjernekikkert............................... 69,70
Stoppeklokke. ............................ 55,110
Strupemodell.................................... 61
Strømakvarium. ................................ 43
®
182
Fri modellbygging
Strømsensor .................................. 103
Stålaksler........................................ 172
Ståltråd for modellbygging............... 170
Stålull. ............................................ 118
Summer 3 V.................................... 174
Supermagneter, pk a 2.................... 136
Svevende globus. ........................... 128
Sykkelpumpe.................................. 161
Syngende rør.................................. 146
Syngende stang.............................. 146
Synsfeltmåler.................................... 58
Synsstyrketavle................................. 57
Syrefaste hansker. ............................ 75
Systemreoler. ................................... 78
Systemvogner................................... 78
T
Tannhjul, aksler og gear................... 171
Tannlegespeil.................................... 53
Tannpleiemodell................................ 53
Tannutvikling..................................... 53
Tegneglobus................................... 128
Teleskop........................................... 11
Teleskopskaft.................................... 33
Teleskopstativ................................... 11
Tellurium .......................................... 66
Telys................................................. 84
Temperatursensor........................... 104
Termode........................................... 59
Termoelement................................. 104
Termohygrometer............................ 155
Termometersensor.......................... 151
Tetthetskuber med krok. ................. 110
Tetthetskuler med hull..................... 110
Tetthetssylindre med krok................ 110
Tetthetsterninger............................. 110
Torso........................................... 46,47
Toveislupe. ....................................... 12
Trafikklys, byggesett........................ 178
Trakt i glass. ..................................... 95
Trakt i plast....................................... 95
Transportkasse til stereolupe............. 24
Trefingerklemme. .............................. 83
Trefot................................................ 83
Trekantlupe....................................... 12
Trinser. ........................................... 171
Trinse for lysport. .............................. 99
Trykkbryter..................................... 173
Trykkluftsboks. ................................. 22
Trykkontakt..................................... 129
Trådkurv........................................... 88
Trådløs temperatursensor................ 153
Tørkestativ........................................ 88
Urglass Ø 80 mm.............................. 96
UV-A og UV-B sensor...................... 105
UV-lampe. ...................................... 145
UV-perler ....................................... 145
V
Vannanalysesett.............................. 148
Vann,demineralisert......................... 119
Vannenergiverk............................... 156
Vannets kretsløp, modell. ................ 128
Vannhåv. .......................................... 31
Vannkikkert....................................... 11
Vannplantedregg............................... 34
Vannprøvehenter........................ 33,149
Vannrakett...................................... 161
Vannsølvarsler. ............................... 178
Variabel motstand........................... 129
Varmebeskyttende hansker............... 75
Varmekofferten. ........................ 112,124
Varmeledningsapparat. ................... 122
Varmepute...................................... 123
Veggoppheng for håver..................... 33
Vekt, elektronisk. ............................ 109
Verkstedmodell............................... 159
Verktøysett, 11 deler. ...................... 177
Vernebriller. ...................................... 74
Vifte eksplosjonssikret....................... 77
Vindmøllet. ..................................... 156
Vindmåler....................................... 153
Vind og vær-kofferten................ 112,152
Voltmeter.................................. 131,132
Vugge for nålespiss på fot. .............. 134
Vugge for staver og magneter.......... 140
Vulkan i utbrudd.............................. 127
Vulkan, plakat................................. 127
Værstasjon. .................................... 150
Z
Zaks skjelett. .................................... 52
Zoologiske plansjer. ............................ 9
Ø
Øremodell 2 deler. ............................ 58
Øremodell 4 deler. ............................ 58
Øyeforstørrelsesspeil......................... 58
Øye, funksjonsmodell........................ 57
Øye i øyehule, delbar i 7 deler............ 57
Øyemodell, delbar i 6 deler................ 57
Å
Åndedrettssensor. .......................... 105
Åreforkalkning/Arteriosklerose........... 54
U
Universal II modellbyggesett............ 164
Universal nettadapter 3–12 V........... 131
Universaltermometer....................... 154
U- og I - kjerne, elev........................ 135
®
GRUNNSKOLEN
Salgsbetingelser
Bestilling
Hos oss har du mulighet til å bestille over telefon 71 58 89 00, faks 71 58 89 49,
epost: [email protected] eller i nettbutikken som du finner på www.kptkomet.no
Føler du at du behøver hjelp og veiledning med valg av utstyr eller annet sitter det mange kompetente medarbeidere hos oss som ser fram til å høre fra deg.
Priser
Alle priser er oppgitt eksklusiv mva i NOK. Vi tar forbehold om prisendringer ved endrede
innkjøpsbetingelser, valutaendringer eller andre forhold KPT Komet ikke kan påvirke. Vi tar også
forbehold om trykkfeil i katalogen eller i nettbutikken. På ordrer under kr 250,- tilkommer et
minsteordregebyr på kr 100,-
Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er normalt per 30 dager fra fakturadato. Etter forfall beregnes renter etter
gjeldende satser.
Levering og varemottak
Vi har normalt de fleste varer på lager og kan ekspedere og levere de fleste ordrer i løpet av 4-6
dager. Mot et gebyr på kr 150,- kan vi levere på 1–2 dager. Vær oppmerksom på at dette vil gi
høyere fraktkostnad enn ved ordinær leveranse. Vi leverer varene til skolen som belastes frakt
og assuranse. Restordre ettersendes fraktfritt. Skolen må sjekke forsendelsen for transportskade og mangler og melde ifra om dette senest 10 dager etter varemottak.
Retur
Retur må alltid avtales med oss på forhånd. Retur som følge av transportskade eller feillevering
dekkes av KPT Komet. Annen retur skjer på kundens regning og risiko, og kunden belastes
15 % av varens verdi. Varene må returneres i originalemballasje. Spesialbestilte varer kan ikke
returneres.
Vareutvalg
Mindre produktendringer kan fra tid til annen forekomme. Vi forbeholder oss retten til å sende
likeverdig eller bedre vare til samme pris.
Garanti
Vår garanti er i henhold til Kjøpsloven. Faktura gjelder som garantibevis.
BESTILLINGSLISTE NATURFAG
Naturfagkatalog for grunnskolen nr. 1 - 2010
Skolens navn: ____________________________________________________ Dato : _______________
Kontaktperson: _______________________________________________ Referanse: ______________
Leveringsadresse: _________________________________ Postnr./sted: _______________________
Fakturaadresse: ___________________________________ Postnr./sted: _______________________
Telefon : _____________________ Evt. epost : _____________________________________________
Tlf. 71 58 89 00/Faks 71 58 89 49/epost [email protected]/web www.kptkomet.no
Artikkel nr.
Artikkel navn
Antall
Alle priser eks. mva.
Bestillers underskrift:
Returadresse: Postboks 2213, 6503 Kristiansund N.
®