Markedets mest intelligente komfyrvakt.pdf

Markedets mest intelligente komfyrvakt
Innohome er en prisvinnende utvikler og har i en årrekke vært en ledende produsent av
komfyrvakter på det internasjonale markedet. De har utviklet teknikker som er i særklasse når
det gjelder enkel montering, intelligens, sikkerhet ved fare og mot falske alarmer.
+
HVORDAN SYSTEMET VIRKER
Systemet består av en alarmenhet, vakt (relé enhet) og teknisk stikkontakt og kan
benyttes på alle typer koketopper som gass, keramisk, induksjon og jernplater.
Forskjellige koketopper oppfører seg forskjellig ved bruk med tanke på effekt og hurtighet.
Systemet analyserer dette og justerer seg optimalt til riktig type koketopp.
+
I motsetning til andre komfyrvakter på markedet så har Innohome basert sin teknologi på
intelligens som tilpasser seg brukerens bruksmønster av komfyren. I stede for å koble ut
på et gitt temperaturområde analyserer den bruken og situasjonen til enhver tid ved hjelp
av avansert mikroprosessorteknologi. Den lærer til og med typen platetopp å kjenne.
=
Alarmenheten (sensoren)
Den trådløse alarmen (RF) som kan monters fra 55 – 120cm over koketoppen analyserer
komfyrbruken ved hjelp av avansert mikroprosessorteknologi og lærer hva som er riktig
følsomhetsnivå i det enkelte tilfellet. Den har markedets mest fleksible montasje og kan
med fordel plasseres under ventilatorhetten med magnetfestet. Alarmens intelligens
består av tre avanserte algoritmer som overvåker og analysere temperaturendringer over
kokesonen til enhver tid. Dette gjør den svært sikker mot falske alarmer. Den er
programmert til å gjenkjenne temperaturendringer som skjer raskere enn ved normal
matlaging. En rask endring i temperaturen indikerer at komfyren overopphetes, noe som
trigger alarmen før skade oppstår. Raske temperaturendringer oppstår bare i farlige
situasjoner. Hvis en tom kokeplate er slått på eller mat tørker ut i en kjele, vil
komfyralarmen avgi signal etter 3-25 minutter, avhengig av styrken på kokeplaten. Ved
vanlig matlaging vil temperaturendringer skje tregere, maten og kjelen varmes opp
saktere enn en tom kokeplate eller en tørr gryte eller panne. Alarmen vil også trigges
dersom temperaturen totalt sett når farlig nivå.
I en farlig situasjon avgir sensoren pre alarm i 1 minutt. I løpet av denne tiden kan
alarmsignalet avstilles ved å trykke 2 ganger på testknappen. Dersom den ikke blir avstilt
sendes et radiosignal til komfyrvakten med beskjed om å kutte strøm- eller
gasstilførselen. Den tilbakestilles ganske enkelt ved å trykke på alarmknappen.
Sensorens fabrikkinnstilling er følsom og ved bruk vil sensoren selv justere seg inn til
optimalt følsomhetsnivå tilpasset brukeren.
Komfyrvakten (relé boksen i komfyrstikket)
I motsetning til andre komfyrvakter på markedet, som utelukkende benytter seg av
sensoren for overvåking, har Innohome en intelligent funksjon i relé enhet som overvåker
bruken og energiforbruket på komfyren. Den identifiserer når en plate ikke blir justert i
løpet av en lengre periode, som når en plate har blitt slått på ved ett uhell eller er avglemt
på. Funksjonen starter automatisk og kutter strømtilførselen etter 30-90 minutter,
avhengig av effektforbruket og platetype. Den er programmert slik at den kun reagerer i
farlige situasjoner. Normal bruk av komfyren over lengre periode vil ikke aktivere
systemet. Det er derfor ikke behov for magnetnøkkel eller noen form for betjening for
ekstra koketid som på andre systemer. Den reagerer dessuten på akustikken fra andre
alarmer i installasjonen (røyk, gass etc.) og frakobler komfyren i enhver farlig situasjon.
Akustikk
RF
o
Svært enkel i bruk
o
Svært enkel å installere
o
Ingen knapp for utvidelse av koketid
o
Ingen magnetnøkkel for overstyring
o
Ingen kabling mellom sensor og vakt
o
Ingen skjemmende sensor på vegg
o
Ingen ekstra koblinger – kun teknisk stikkontakt
o
Trenger ikke fri sikt til alle platene
o
Kan benyttes på kokeøy
o
Enormt fleksibel montasje
o
Montasjehøyde sensor: 55 – 120cm
o
Automatisk justering av følsomhetsnivå
o
Innebygd barne-/demeslås.
Installeres på 1, 2, 3
2
1
+
3
=