Spesialist innen ristgods uttak og behandling

Spesialist innen ristgods
uttak og behandling
Fin- og grovsiler
Markedsleder på kanalmonterte finsiler
Tilpasses for kommunalt avløpsvann, industri- og drikkevann.
⊲⊲ Komprimering
⊲⊲ Avvanning og komprimering
⊲⊲ Vasking, avvanning og komprimering
Skreddersys kundens ønsker.
En serie av utstyr for ristgodsbehandling
er tilgjengelig for å møte
kundens behov
Automatisk selvjusterende børste gir optimal rensing av silen og forlenger børstens levetid.
Longwood Escalator® har blitt uavhengig testet til en gjennomsnittlig Screen Captura Ratio
(SCR) – altså uttak av silgods på 79%, noe som er meget bra. Dette sammen med børstens
høye effektivitet fører til maksimalt uttak av silgods fra innløpsvannet.
Overløpssiler – “storm siler”
Markedsleder på finsiler til overløp
Fin siler utviklet for å beskytte vassdrag mot opphopning av flytende gods
ved store vannføringer, samt å beskytte pumpestasjoner og installasjoner.
Ikke behov for videre silgodsbehandling da dette blir tilbakeført i vannstrømmen.
Over 100 års erfaring, kunnskap og utvikling har ført
Longwood frem som markedsleder i England
siden 1950-tallet. Sammen med
kunden finner vi løsning
på utfordringene
Alle Longwood’s produkter blir designet, utviklet og produsert
på en og samme plass – Huddersfield i England. Dette fører til fleksibilitet,
tett oppfølging og kontroll gjennom hele prosessen – fra tegnebrett til ferdig
maskin. Longwood Engineering etterstreber hele tiden å levere produkter
av beste kvalitet.
Krüger Kaldnes AS
Hegnasletta 11, N-3217 Sandefjord
tel: 91 60 80 00 | [email protected]
HIAS valgte Escalator® fra Longwood
HIAS valgte Escalator® fra Longwood når de skrev kontrakt med Krüger Kaldnes vedrørende
rehabilitering av innløpet. Krüger Kaldnes vant totalentreprisekontrakten i sterk konkurranse
der HIAS til slutt la vekt på at Escaltor® fra Longwood var teknisk det beste valget.
Kontrakten omfatter:
Mai 2013
⊲⊲ 2 stk. Escalator® model roterende hullplatesil hver med en kapasitet på 1000 l/s
⊲⊲ 1 stk. lukkede “launder” transportrenner for transport av ristgods
til ristgodsvasker
⊲⊲ 2 stk. Longwood ristgodsvaskere av typen Combi-Wash
⊲⊲ 1 stk Sandvasker fra HUBER type ROSF4 BG2
⊲⊲ Bygningsmessige arbeider med
oppgradering og fliselegging
Dette er den andre installasjonen i Norge med Escalator® fra Longwood. Den første var på Lillehammer RA og ble installert
i 2012. Longwood har produsert Escalator® siden 1993 og har med siltypen satt en ny standard for effektiv utskilling av ristgods
fra avløpsvann. Escalator® er utvilsomt den beste risten på markedet i dag med avgjørende detaljer slik som automatisk
børstestramming og gunstig service.
www.krugerkaldnes.no