Windows Live Mail – endring av konto Brukerveiledning

Windows Live Mail – endring av konto
Brukerveiledning oppdal.com e-postoppsett
Veiledningen viser oppsett av Windows Live Mail med en
oppdal.com-konto. Merk at du må endre [email protected] til
din epost-adresse.
Merk at endring av oppsett er forskjellig alt etter om din epost er satt
opp med «POP» eller «IMAP» Veiledningen videre tar for seg begge
alternativene.
1. Høyreklikk din konto og velg «Properties»
2. Velg deretter fanen «Servers»
Om det står POP3 i ditt vindu så fortsett videre i
bruksanvisningen under. Om det står IMAP så hopp til side 4
1.
2.
3.
4.
Endre navn på inngående epost-server fra mta.vitnett.no til post.vitnett.no
Endre navn på utgående epost-server fra smtp.vitnett.no til post.vitnett.no
Hak av for at ugående server krever autorisering
Klikk deretter på fanen «Advanced»
1.
2.
3.
4.
5.
Endre nummer til 465
Hak av for at serveren krever SSL
Endre nummer til 995
Hak av for at server krever SSL
Bekreft med OK
Om det står IMAP i ditt vindu så fortsett videre i bruksanvisningen
under.
1. Endre inngående epost-server fra mta.vitnett.no til
post.vitnett.no
2. Endre utgående epost-server fra smtp.vitnett.no til
post.vitnett.no
3. Hak av for at utgående epost-server krever autentisering.
4. Klikk deretter på fanen «Advanced»
1.
2.
3.
4.
5.
Endre nummer til 465
Hak av for at server krever SSL
Endre nummer til 993
Hak av for at server krever SSL
Bekreft endringer med OK