Program våren 2015 for livsglede for eldre på

Program våren 2015 for livsglede for eldre på Bekkelagshjemmet.
2
07.01.15
3
14.01.15
Bingo
Planlegging for 2.termin
4
21.01.15
Lese bøker, spille spill (bingo, yatzy, bowling,
5
28.01.15
kort)
Lese bøker, spille spill (bingo, yatzy, bowling,
6
04.02.15
7
11.02.15
kort)
Bingo, kino?
Pynte fastelavnsris
8
9
18.02.15
25.02.15
10
11
04.03.15
11.03.15
12
18.03.15
Steke vafler
Vinterferie
Kino, eventuelt tur
Elevene kommer ikke denne dagen.
Spille gitar/ musikk, lesing, turgåing
Bowling.
2. termin starter
16.01.2015
13
25.3.15
Kan noen reise til en bowlinghall?
Lage kort til påske, kino.
Kan noen reise til en bowlinghall?
14
15
01.04.15
08.04.15
Påskeferie
Museumsbesøk og kino?
16
15.04.15
Lese bøker, spille spill (bingo, yatzy, bowling,
kort)
Eventuelt eksamen i matematikk for elever som
blir trukket ut.
17
22.04.15
Ta med noen ut på tur i hagen
eller til Åpent bakeri på Holtet, Plantasjen på
18
29.04.15
19
06.05.15
20
13.05.15
Skullerud eller et annet sted.
Forberede fest 20.05.15 for halve gruppen,
Halv gruppe til Bekkelagshjemmet med
aktiviteter
Eldres kirkedag. Alle deltar med å følge/kjøre
Følge fra ca
eldre til kirken og delta på kirkekaffe i etterkant. 11.15- 13.30
Pynte/plante på Bekkelagshjemmet til 17. mai
21
20.05.15
Fest for beboerne og dagsenterpasientene på
Bekkelagshjemmet.
Festen blir i aulaen på Holtet
22
27.05.15
Båttur til øyene i Oslofjorden?
23
03.06.15
Aktivitetsdag på Bekkelagshjemmet.
24
10.06.15
Baking til tur til Frognerparken.
Eventuelt muntlig eksamen for de elevene som
blir trukket ut. Eventuelt noen gå tur eller annet
på Bekkelagshjemmet.
25
16.06.15
25
17.06.15
Tirsdag. Tur til Frognerparken
Grilling/steking av vafler ute. Gå tur,
uteaktiviteter.
Takk for dette året!
Det kan bli noen endringer.
Vennlig hilsen alle elevene i Livsglede for Eldre på Holtet.