TKS FeedHopper TKS FeedHopper

TKS
FeedHopper
TKS FeedHopper
5
/ 11lagringskapasitet
/ 20 / 30m3
• stor
• 4 m og 7 m lengder
www.tks-as.no
www.tks-as.noo
www.tks-as.n
TKS FeedHopper
FeedHopper Junior 5m3
FeedHopper Junior 11m3
FeedHopper 20m3
FeedHopper 30m3
TKS FeedHopper
TKS FeedHopper
TKS FeedHopper er beregnet til å rive/dosere alle typer fôr som rundballer, firkantballer, fôr fra plansilo som
blokker eller finsnittet.
TKS FeedHopper passer perfekt som fyllekilde for alle typer utfôringsvogner som for eksempel
TKS K2 FeedRobot, TKS APF appetittfôrvogn. FeedHopper er solid bygd og tåler oppriving av rundballer og
siloblokk, men rivekapasiteten økes når rundballene deles eller ristes opp ved innlasting.
FeedHopper kan utnyttes til å blande forskjellig fôrslag i utfôringsvogn.
Lasting
Lastingen kan enten foregå fra enden eller siden. Tilhengerlass må tippes inn fra enden. FeedHopper
kan bestilles med traktform i enden for lettere tilryggingen med tilhenger. Ved lasting kan en manuellkjøre
bunnbeltet tilbake så eventuell rest i FeedHopper kommer bakerst. En laster da fortløpende mens en
manuellkjører framover til FeedHopper er lastet. TKS FeedHopper er enkel og fleksibel for dem som henter
fôr inn til fjøset fra flere garder, der noen har rundballer andre tårnsilo eller plansilo.
Alle grovfôrslag kan lastes i FeedHopper, ved rotfrukter og annen løs masse som for eks. mais bør Junior
velges.
Avrivervinkel
Avrivervinkel brukes når en ønsker å laste direkte i en utfôringsvogn som TKS FeedRobot, dette for å oppnå
best mulig lasting.
Endring av høstelinje
Om en senere vil endre høstelinje eller lagringsmetode (f.eks fra rundballer til plansilo) vil ikke dette påvirke
fôringslinja i fjøset, da både TKS FeedHopper og K2 FeedRobot takler alle typer fôr, fra langt til kort, fra vått til
tørt.
Lagringskapasitet
Innvendig bredde er 2,15m. TKS FeedHopper er utstyrt med sentralsmørings punkter der alle smørenipler er
lagt ut for enklere betjening.
Hvor stor FeedHopper som trengs er avhengig av forbruket av fôr pr. dag og ønsker å etterfylle FeedHopper
bare en gang pr dag. Lagringskapasitet på FeedHopper er avhengig av fôrtype og konsistens, og vil være
betydelig større ved bruk av finsnittet fôr sammenlignet med rundballer.
Elektrisk betjening
Med i elektrisk betjening leveres også utstyr for enkelt å kunne kommunisere med utfôringsvognen.
En endebryter montert på skinna, påvires av vogna og starter FeedHopper. Over utfôringsvogna monteres
en nivåvakt som stopper lastingen når vognen er full. TKS kan også levere trådløs radiostyring mellom TKS
FeedRobot og TKS FeedHopper.
Trykkregulering
Trykket mot avriveren reguleres av en trykkreguleringsvakt som automatisk overvåker innstilt verdi. Bunnbelte
stopper når trykket overstiges og fortsetter når trykket letner.
På denne måten oppnås en kontrollert utmatning av fôr.
Fleksibelt system FeedHopper Junior
FeedHopper Junior krever forholdsvis liten plass, men har allikevel stor kapasitet. FeedHopper Junior kan
fylle direkte i FeedRobot eller den kan fylle via en transportør, alt etter plass og utforming av fôrrom.
TKS FeedHopper
TKS FeedHopper
Se fordelene
• River og doserer de fleste typer fôr, langt / kort eller vått /tørt
• Horisontal forlenger på toppen av avriver.
• Legg lagvis forskjellig fôr i bordet og få blandevirkning.
• Lasting fra siden eller i enden
• Stor lagringskapasitet, 5 / 11 / 20 / 30m3
• Motstandsregulering mellom river og bunnbeltet (20 og 30m3)
• Frekvensstyring for regulering av river hastighet (5 og 11m3)
• Sentralsmøring
• Elektrisk betjening for 1 eller 10 FeedHoppere
• Solid konstruksjon
Tekniske data
FeedHopper
20m3
30m3
2600 Kg
3600 Kg
PLANBREDDE INNVENDIG
2150 mm
2150 mm
PLANLENGDE INNVENDIG
4080 mm
4080 mm
Vekt
5m3 Junior 11m3 Junior
1700 Kg
1990 Kg
Planbredde/lengde
Total lengde
3160 mm
4425 mm
6057 mm
8782 mm
Total bredde
2460 mm
3650 mm
2469 mm
2469 mm
Total høyde
3010 mm
3020 mm
2841 mm
2841 mm
Innlastingshøyde
Utmatingsbredde
1546 mm
2265 mm
2169 mm
2272 mm
Høyde oppunder avriver
2321 mm
2331 mm
3,0 kW
3,0 kW
5,5 kW
5,5 kW
2,2 kW
4,4 kW
Snekke m/motor:
SNEKKE M/MOTOR - AVRIVER
SNEKKE M/MOTOR - BUNNBELTE
AMP 230V (ANBEFALT SIKRING)
16A
16A
32A
40A
AMP 400V (ANBEFALT SIKRING)
10A
10A
16A
25A
3000 Kg
6000Kg
10000Kg
10000Kg
Max. lastekapasitet
TKS FeedHopper
TKS AS, Kvernalandvn 100, N-4355 Kvernaland
Tel: +47 51 77 05 00, Fax: +47 51 48 72 28
www.tks-as.no e-post: [email protected]