Venstre side - Ås videregående skole

6 ● NYHETER
Torsdag 9. Januar 2014
MER ENN VARMEPUMPER: Eivind Simonsen (17) fra Ski synes det er spennende å gå på kulde- og varmepumpeteknikk ved Ås vgs. ØB
ALLE FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN
Et «usynlig» fag
– Elektro er mer enn ele
På Ås videregående
skole har de et fag på
Vg2 som få har hørt
om. Og i dét faget er
det mange jobbmuligheter.
UTDANNING
Karin Hanstensen
[email protected]
ÅS: – Kulde- og varmepumpeteknikk er mer enn varmepumper på bolighus. Faktisk jobber
vi nesten ikke med det. Varmepumper for meg, er det som fyrer opp hele Ahus, sier faglærer
Gunnar Hansen.
Det forteller litt om hvilke
størrelser elevene ved Ås videregående skole jobber med.
– Varmepumper er litt mer
enn boksen på veggen. Vi kan
det og, men det er ikke det som
er yrket, fortsetter Hansen.
De 14 elevene på kulde- og
varmepumpeteknikk får opplæring i mye. Chris Løkken
Aamodt (17) fra Drøbak så for
seg et yrkesliv som elektriker,
men forandret mening.
– Da jeg startet ville jeg bli
elektriker. Men det virket kjedelig bare å montere stikkontakter. Så da jeg tok meg en tur
innom Gunnar og hans verksted, virket det betydelig mer
interessant, sier Chris.
Da Chris i høst var på utplassering, kom han til Johnson
Controls, som er et av verdens
største firmaer i sin bransje.
– De driver med kunstisbaner i stor skala. Og det har jeg
lyst til å fortsette med, sier
Chris opprømt.
Eivind Simonsen (17) fra Ski
skiftet også mening om å bli
elektriker.
– Dette er mye mer interessant enn å jobbe som vanlig
elektriker, sier han.
Ønske fra bransjen
Elevene som går på kulde- og
varmepumpeteknikk i år, er
det andre kullet som går ut fra
Ås videregående skole med
denne utdannelsen.
– Det var bransjen selv som
etterlyste flere med denne typen utdannelse. Da Akershus
fylkeskommune tok opp tråden, satset de stort, sier avdelingsleder ved elektrolinjen Per
Bakke Jensen.
Et tidligere snekkerverksted
ble bygget om, og nå har elevene et topp moderne lokale med
personlige plasser.
– Elevene jobber med moderne utstyr. Noe ble kjøpt inn
av fylkeskommunen, men også
næringslivet har bidratt. Blant
annet fikk vi en stor varmepumpe fra Diplom-Is, sier Hansen.
Bransjen selv er også veldig
interessert i klassen på Ås. De