Klare for Europa

8 NyhetER
SUNNMØRSPOSTEN Tirsdag 21. januar 2014
byggeprosjekt
Bildetekst:
fylkeskommunen
Spør om konsulentarbeid
Inviterer til miljøfyrtårndag
Sunnmøre kontrollutval spør rådmannen i Sula om deira praksis
for innleige av konsulentar. Ved nybygg er dette ein del av byggesummen og dei spør om oppdraga vert behandla i kommunestyret, og om dei vert utlyste etter reglane om tilbod. Dei tok også
opp dette med oppgjer ved kjøp og sal av eigedom og spør kva
rutinar kommunen har. Dei spør og om sjukefråvær.
Saman med bl.a. Ålesund kommune og ÅRIM inviterer dei til ein
Regional Miljøfyrtårndag i Ålesund 2. april. Det vert sett søkelys på
korleis Miljøfyrtårn-sertifisering kan bidra til utvikling og auka
lønnsemd i verksemdene. Miljøfyrtårn-sertifisering for bedrifter og
kommunar har vist seg spesielt lønnsam med omsyn til redusert
sjukefråvere og energisparing.
landbruk
Østlandet best for
nydyrking av korn
I en ny forskningsrapport
kommer det fram at dersom
nydyrking skal bidra til økt
matproduksjon i Norge, må
det først og fremst nydyrkes
jord for kornproduksjon. Det
er lønnsomt hvis nydyrking
foregår i lavlandet på Østlandet .– Jorda som finnes
der er for det meste av god
kvalitet, den ligger nært inntil eksisterende dyrket jord,
nydyrkingskostnadene er
relativt små og klimaet er
gunstig for et mangfold av
ålesund
Starter mangaog animegruppe
Ungdomshuset #njård i
Spjelkavik har planer om å
starte en gruppe for fans av
den japanske tegneseriekunsten anime og manga. Torsdag 23. januar arrangerer de
et informasjonsmøte der
kunstner Karin Augusta
Nogva forteller om sin reise
til Japan og besøk på en animeskole. Her skal man også
planlegge aktivitetene fremover.
reiseklare: Noen skal til Spania i mars - resten har nettopp kommet hjem fra Spania. Anita Klokk Helsem er Comenius-ansvarlig mens Linda
Rogne var med elevene sine til Tyrkia. Elevene er Maria De Fatima Franco Molnes, Marthe Sætervik, Camilla Bjørlykke, Sandra Kleppe, Christian
Kjerstad Naalsund, Lars Gagnat, Ingrid Ytterland, Sunniva Kvalsvik og Henrik Bjørkedal.
Klare for Europa
••Spjelkavik-elever med på EU-finansiert prosjekt
utdanning
Man lærer av å reise, og når
EU betaler billetten er det
bare å pakke kofferten.
I mars setter ei gruppe elever
fra Spjelkavik ungdomsskole
kursen mot den spanske byen
Novelda nord for Alicante. I ei
uke skal de lære om språk, kultur, historie og om hvordan
spanske ungdommer på deres
egen alder har det. For ikke så
lenge siden kom fire andre niendeklassinger hjem fra en opplevelsesrik uke i Tyrkia.
fakta
•• Comenius er et program
for samarbeid innenfor
grunn- og videregående
opplæring på tvers av
landegrenser innenfor EU.
Gjennom en rekke tiltak gis
det økonomisk støtte til
samarbeid i Europa, både til
enkeltpersoner og institusjoner.
•• Spjelkavik ungdomsskole
er en av Comenius-skolene,
og EU bevilger 180.000
kroner til prosjektet de
deltar på nå.
Comenius. – Veldig spennende
Kosthold
Frokost holder
folk slanke
Å ha spise god frokost, kan
være gunstig for å holde en
stabil vekt. – Undersøkelser
viser at personer som spiser
frokost, har et sunnere kosthold sammenlignet med
dem som ikke spiser frokost,
forteller ernæringsfysiolog,
Ingvild Steen Nøding. i
De som ikke spiser frokost
spiser mer utover dagen. Å
kutte ut frokosten resulterer
ofte i økt småspising og inntak av snacks og kaloririk
mat.
og lærerikt, synes Marthe
Sætervik som var en av de fire.
Hun ble spesielt imponert
over den tyrkiske gjestfriheten.
– De var oppriktig interesserte i å høre om Norge og Ålesund, sier hun.
Å bli kjent med forholdene i
andre europeiske land er også
hensikten med det såkalte
Comenius-prosjektet som Spjelkavik ungdomsskole er med på.
Det er et EU-finansiert undervisningsopplegg, men norske
skoler har blitt spesielt inviterte
til å være med.
– Vår skole har deltatt på flere
Comenius-prosjekter, og det er
ikke vanskelig å få med interesserte elever som må skrive en
– De var oppriktig
interesserte i å
høre om Norge og
Ålesund
marthe sætervik
ansvarlige: Anita Klokk Helsem er ansvarlig for Comeniusprosjektet
på Spjelkavik ungdomsskole sammen med rektor Arne D. Sunde.
godt begrunnet søknad for å bli
med i Comenius-gruppa, forteller Anita Klokk Helsem som er
sammen med rektor Arne D.
Sunde er skolens Comeniusansvarlige.
– Vi lager oss ofte forestillinger om hvordan folk er i ulike
land. Så reiser vi ut og oppdager
at vi i grunnen er ganske like, og
det kan være en aha-opplevelse
for elevene, tror Sunde.
Elevene bekrefter rektors
teori, selv om de også har vært
med på ting som ikke inngår i en
norsk ungdomsskoleelevs hverdag.
– Vi besøkte blant annet en
jenteskole, og da ble det oppstandelse da gutta fra Spjelkavik
dukket opp, ler jentene.
Elevene bor hjemme hos
vertsfamilier, og det hører med
til oppholdet å by på typisk
norsk mat. Støttespillere fra
lokal matindustri sørget for at
de kunne sette fram både røykt
laks og fenalår til vertskapet.
Neste år er det elevene i Spjelkavik som få besøk, men nå skal
Spaniafarerne legge siste hånd
på forberedelsene til turen før
neste gruppe kan begynne å
planlegge tur til Frankrike til
høsten.
Hilde Hovik
[email protected]
alexander worren (foto)