Smil til kamera – så åpner døren seg Øk sikkerheten med en

EASY
AS
BUSINESSPROFILEN : 3
STEPACCESS
IT
Øk sikkerheten med en nøkkelfri hverdag:
desidert beste vi kunne finne på markedet.
Dette er et «må sees» produkt, scann QR-
Smil til kamera
– så åpner døren seg
Lei av nøkler som kommer på avveie og ikke vite hvem som har tilgang? Da kan den nye unike låsen
Easy3D-Face være løsningen for din bedrift. For ved å skanne inn ansiktene til de ansatte kan de
ansatte bare se inn i kameraet og så åpner døren seg. Systemet har høy sikkerhet og kundene er svært
fornøyde, spesielt med hvor raskt systemet reagerer og godkjenner.
koden eller se video på www.fingeravtrykk.no.
Nøkkelfri hverdag
Easy3D-Face kan håndtere 400 ansikter og 10
000 RFID kort. Det er også mulig å bruke kode
på touch skjermen. Skulle man ønske dobbel
sikkerhet med en kombinasjon av kode/ansikt
eller kort/ansikt er det enkelt å sette opp.
Norsk meny tar deg igjennom den enkle
måten å registrere seg på. Det er enkelt å
tenke seg alle bruksområdene til dette produktet, bensinstasjoner og butikker der man
trenger rask tilgang til lager/bakrom, kanskje
V
år erfaring er at de fleste av
og valgte å teste ut låsen. Og det ble en kjem-
med noe i begge armene, det er uproblema-
våre ansatte en eller annen
pesuksess. For systemet er optimalt, krever
tisk med Easy3D-Face. Med dette produktet
gang mister eller forlegger
minimal administrering og ansiktsskanningen
fjerner man også problemet med at noen
nøklene og vi har mye tra-
har gjort det enklere for både oss i ledelsen og
«stjeler» koden ved å se hva som blir tastet
fikk inn og ut av kontorene,
for de ansatte.
inn eller at nøkkelbrikker/kort kommer på
avveie, sier Hans Helmenbakken. Lignende
og det at nøkler forsvinner
Vi har blant annet flere konsulenter som
gir oss mye ekstra administrativt arbeid sam-
jobber på oppdrag i kortere perioder og det å
systemer er brukt i store fornøyelsesparker og
tidig som sikkerheten svekkes. For ingen liker
skanne inn ansiktene deres tar bare noen sek-
treningssentre i utlandet for enkelt å kunne gi
at nøkler er på avveie. Vi driver jo med data-
under og når oppdraget er over er det like
tilgang når kunden har kjøpt års- eller måneds-
sikkerhet og for oss er det viktig å vite at loka-
enkelt å fjerne dem igjen. Så vi er svært fornøy-
kort. Avslutningsvis sier Helmenbakken at
lene er trygge.
For å få løst problemet bestemte vi oss for
å sjekke ulike nøkkelløsninger og kom ved en
de, sier administrerende direktør Knut Øyvind
interessen for produktet har vært enorm, på
Blystad i datasikkerhetsselskapet Protego AS i
linje med det vi opplevde da vi introduserte
Oslo .
fingeravtrykkslåser for markedet i 2009 og
han føler seg sikker på at denne teknologien
tilfeldighet over Easy3d-Face og ble fasinerte
NYHET! Easy Access AS har nå nettopp
lansert en ny kodelås Easy903G2 som er
spesielt utviklet for utleiemarkedet. Med
Easy903G2 så kan man via smarttelefon
eller PC enkelt opprette en ny kode på
døren til neste gjest. For mer info se vår
hjemmeside: www.easyaccess.no
er neste skritt til en nøkkelfri hverdag.
Brukervennlig og sikker
– Så vidt jeg vet er vi i Easy Access AS helt
alene om denne tekniske løsningen i NordEuropa, og vi har utviklet produktet i samarbeid med et firma fra Malaysia, og vi har nå
hatt låsen ute på test i noen måneder og det
fungerer meget tilfredsstillende. Ansiktsgodkjenning er faktisk en av de vanligste og eldste biometriske måtene å identifisere en per-
Daglig leder Hans Helmenbakken i Easy
Access AS. Helmenbakken har brukt mye tid
på å utvikle produktet slik at det både er svært
brukervennlig og konkurransedyktig på pris.
Scann QR-koden
og se videoen her!
son på, men da manuelt med det blotte øye.
Det nye nå er at det er kamera og avansert
bakken har brukt mye tid på å utvikle produk-
teknologi som utfører prosessen raskere og
tet slik at det både er svært brukervennlig og
mer presis. Og som navnet tilsier gir Easy3D-
konkurransedyktig på pris. Easy3D-Face kan
Face deg tilgang ved hjelp av ansiktsgodkjen-
ikke benyttes utvendig da første utgave ikke er
nelse, den leser ansiktet i 3D umiddelbart og
vanntett eller godkjent for minusgrader, den
dette gjør den svært brukervennlig og sikker.
er tiltenkt innvendig sikring av dører hos
Falsk adgangsprosenten er så lav som 0.01
bedrifter ved at den kobles opp mot eksiste-
prosent, mens sjansen for ikke å bli godkjent
rende elektronisk sluttstykke som svært
selv om du er autorisert er 0.1prosent .Tester
mange bedrifter har i dag.
viser at produktet er meget raskt, det er
enklere fordi man ikke trenger noen kort eller
kode og forholde seg til. Terminalen har også
innebygd berøringsfri RFID teknologi slik at
om man ønsker kan man kun benytte kort
eller nøkkelbrikke, forteller daglig leder Hans
Helmenbakken i Easy Access AS. Helmen-
84 : LEDERNYTT 2012
– Vi har brukt mye tid på å finne den rette
teknologien som både er god nok og rimelig
nok til at det kan la seg benytte til adgangskontroll, det har vi nå lykkes godt med og den
teknologien som Easy3D-Face benytter er
den desidert beste vi kunne finne på markedet. Dette er et «må sees» produkt, scann QRkoden eller se video på www.fingeravtrykk.no,
oppfordrer Hans Helmenbakken.
KONTAKTINFO:
Rimelig teknologi
– Vi har brukt mye tid på å finne den rette teknologien som både er god nok og rimelig nok
til at det kan la seg benytte til adgangskontroll, det har vi nå lykkes godt med og den teknologien som Easy3D-Face benytter er den
EASY ACCESS AS
Smiegata 2, 2750 Gran
Telefon: 45 49 29 23
[email protected]
www.easyaccess.no
LEDERNYTT 2012 : 85