Last ned produktark

Produksjonsutstyr og rekvisita
adnJJJ
Produksjonsutstyr og rekvisita
Boltepistoler................................................................ 118-119
Skrapemaskin for fisk.................................................. 129
Hylseladning for boltepistoler..................................... 120
Sirkelsagblader .......................................................... 130
EFA boltepistol............................................................. 121
Sagblader for brystbeinsag og båndsag ..................... 131
Hydrauliske tenger...................................................... 121-122
Svorekniver og trykkrull til Nock svoremaskin............. 131
Flåmaskiner................................................................. 123
Krok og heng............................................................... 132
Brystbensaks............................................................... 123
Håndsag og sagblad.................................................... 132
Brystbeinsager............................................................ 124
Diverse kjøtt- og slakterekvisita.................................. 133-135
Kløvsager..................................................................... 125-126
Merkeutstyr................................................................. 136
Oppdelingssager......................................................... 126-127
Merkefarger................................................................. 136
Kjøttsager.................................................................... 128
Merketenger, sverte og tall.......................................... 137
Svoremaskin for skinker etc......................................... 129
Wiegand utstyr, Nock svoremaskin og Reich båndsager.. 138
5
117
Produksjonsutstyr og rekvisita
Boltepistoler
Cash Magnum
Varenr.
Varenavn
Salgsenhet
303212 Boltepistol Cash-Magnum kaliber 22
Velprøvd, sikker og solid boltepistol. Pistolen er enkel å vedlikeholde. Lagerføres i kaliber 22 (6 mm).
Stk
303227 Boltepistol Cash-Magnum kaliber 25
Stk
Cash Special
Varenr.
Varenavn
Salgsenhet
303214 Boltepistol Cash-Special kaliber 22 Stk
Boltepistol med pistolgrep. God avbalansering
reduserer belastninger i bruk. En velprøvd modell
som gjennom mange år har vist sin drifts­sikkerhet.
Lavt støynivå og enkelt vedlikehold. Lagerføres i kaliber 22 (6 mm).
303681 Boltepistol Cash-Spesial kaliber 25
Stk
Slitedeler Cash Magnum .22, Cach Spesial .22 og .25
303282 Bufferfrontskive Rød Cash 303283 Bufferendeskive Blå Cash
303284 Buffer Spesial og Magnium
Stk
303230 Buffer hard Sort
Stk
303231 Buffer myk Rød
Stk
Stk
Stk
Slitedeler Cash Magnum .25
5
Cash Stun-check
Cash «Stun-check» er et praktisk og effektivt
redskap for å sjekke at boltehastigheten er i
overenstemmelse med spesifikasjon.
• Enkel og effektiv indikasjon på bedøvelses-ytelse ved hjelp av indikatorlys for Hurtig / Ok / Sen.
• Enkel å bruke.
307673 Boltepistol Cash Magnum kontroll kaliber 22
Stk
307603 Boltepistol Cash Special kontroll kaliber 22
Stk
118
Kan også leveres for kaliber 25
Produksjonsutstyr og rekvisita
Boltepistoler
Boltepistol Schermer
Varenr.
Varenavn
Salgsenhet
301282 Boltepistol Schermer KR
Den er sikker i bruk og robust utførelse. Sikring for avtrekk
Stk
Slitedeler Scermer KR
300997 Gummibuffer Sort Pos 41
Stk
300995 Gummibuffer Rød Pos 41
Stk
301182 Boltepistol Schermer KS
Stk
Automatisk retur av bolten
Sikring for avtrekk
Slitedeler Scermer KS
301056 Buffer endestykke (2 Stk) Pos 22
Stk
301038 Buffer O-ring Pos 21
Stk
301063 Buffer (8 Stk) Pos 23
Stk
Boltepistol Dick VSG-9LC
302955 Boltepistol Blitz/Dick
Stk
Bedøvelsestang
400575 Bedøvelsestang Schermer Z3, Stk
For småfe/gris. Tangen er helisolert, rørene mantlet med plastslange, elektrodene omsluttet av nylon. El-ledningene går ubrutt til elektrodene.
400579 ZR1 Reserve-elektrode sau/lam
Stk
400597 Transformator modell EC-2-1m/ampéremeter Stk
En boltepistol er et våpen!
Boltepistolen må behandles som ethvert annet våpen. Løpet skal alltid peke bort fra – og i god avstand fra din egen eller andre
personers kropp!
• Følg alltid produsent/forhandlerinstruksjoner for korrekt lading og styrke på hylseladningen!
• Påse at ladet boltepistol er sikret inntil dyret er klart for avlivning/bedøving.
• Legg aldri boltepistolen fra deg ladd!
• Etter endt arbeidsøkt skal pistolen avleveres til ansvarlig for daglig rengjøring.
• Alle feil/mangler ved boltepistolen skal rapporteres til ansvarlig for vedlikehold, og boltepistolen skal ikke brukes før feil/mangler er reparert!
• Dersom det skulle oppstå en klikk i avfyringen, må ikke boltepistolen (løpet) åpnes før det er gått 30 sekunder!
Bruk hylseladninger av riktig styrke – og merke. Dersom andre hylseladninger brukes, kan dette gå ut over:
- Sikkerheten til operatøren
- Den humane siden ved avlivningen/bedøvingen
- At boltepistolen ikke fungerer korrekt, for tidlig slitasje av deler.
119
5
Produksjonsutstyr og rekvisita
Hylseladning for boltepistoler
Pakningsstørrelse: Eske á 1000 skudd
Hylseladning for Cash Special og Cash Magnum kaliber 22
300074 Hylseladning Rosa Svak 1,25 grain
For Special/Magnum
Sau/Småfe
300073 Hylseladning Fiolett Sterk 2,5 grain
For Special/Magnum
Gris/Kalv
300075 Hylseladning Grønn Meget Sterk
3,0 grain
Special/Magnum Storfe
303213 Hylseladning Rød Kraftig 4,0 grain
Kun for Magnum
Storfe
303217 Hylseladning Sort Meget Kraftig 4,5 grain
Kun for Magnum
Store okser
Hylseladning for Cash Special og Cash Magnum kaliber 25
303280 Hylseladning Gul Sterk
2,5 grain
For Special
Småfe
303678 Hylseladning Blå Meget sterk
3,0 grain
For Special
Storfe
303331 Hylseladning Orange Meget kraftig
3,5 grain
For Special
Store okser
303679 Hylseladning Sort Meget kraftig
4,0 grain
Kun for Magnum Store okser
5
Pakningsstørrelse: Eske á 50 skudd
Hylseladning for Blitz/Dick boltepistoler 9x17 mm
300049 Hylseladning. Grønn Medium
Gris/kalv
300052 Hylseladning Gul Sterk
Storfe/okse
300053 Hylseladning. Rød Meget Sterk
For store okser
Pakningsstørrelse: Eske á 100 skudd
Hylseladning for Schermer KS/KR 68x15 mm
301226 Hylseladning Gul Svak
Gris/kalv
301227 Hylseladning Blå Medium
Storfe/okse
301229 Hylseladning Rød Sterk
For store okser
120
Produksjonsutstyr og rekvisita
EFA boltepistol
Kontakt oss for ytterligere opplysninger og pristilbud!
EFA VB 215 Pneumatisk boltepistol
Enkel og trygg å håndtere, dobbel sikkerhetsfunksjon.
Lave driftskostnader (ingen hylseladning).
Rask skuddtakt.
Alle utvendige deler produsert i ikke korroderende materiale.
Tekniske data:
Driftstrykk: Luftforbruk pr. skudd: Penetr. Dybde: Vekt: 12 bar
12 ltr
135 mm 9 kg.
Hydrauliske tenger
EFA Z 079 E Labbesaks, hydraulisk
Effektiv og lett saks med 1-hånds betjening.
Ikke sagespon eller beinsplintring.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Kan også leveres med pistolgrep.
Tekniske data:
Åpning:
Klippekraft:
Åpne/lukketid:
Vekt:
Vekt el.hydr.aggregat:
Varenr. 411036
80 mm
Max. 8.700 N
0,8 sek
3,8 kg
18,5 kg
EFA Z 08 E Labbesaks, hydraulisk
Effektiv saks med 2-hånds betjening.
For klipping av bein og labber.
Alle utvendige deler produsert i ikke korroderende materiale.
Tekniske data:
Åpning: Klippekraft: Lukketid: Driftstrykk 2-håndsbetj.: Vekt: Vekt el.hydr.aggregat: 5
80mm
Max. 18 kN
0,75 sek
5 – 8 bar
12 kg
48 kg
EFA Z12 Hydraulisk horn og beinsaks
Effektiv saks med 2-hånds betjening.
For klipping av frambein og horn.
Alle utvendige deler produsert i ikke korroderende
materiale.
Tekniske data:
Åpning:
120 mm
Klippekraft:
Max. 55.900 N
Lukketid:
3 sek.
Driftstrykk 2-håndsbetj. :
5 – 8 bar
Vekt:
27 kg
Vekt el.hydr.aggregat:
48 kg
121
Produksjonsutstyr og rekvisita
Hydrauliske tenger
EFA Z 13 Hydraulisk ”Gilliotin” hornkutter
Effektiv kutter med 2-hånds betjening.
Klipper tettere inn til skallen enn tradisjonelle sakser.
Alle utvendige deler produsert i ikke korroderende
materiale.
Tekniske data :
Åpning:
Klippekraft:
Lukketid:
Driftstrykk 2-håndsbetj. :
Vekt:
Vekt el.hydr.aggregat:
130 x 160 mm
62.300 N
3 sek
5 – 8 bar
31 kg
48 kg
EFA Z 140 Hydraulisk horn og beinsaks
Effektiv saks med 2-hånds betjening.
For klipping av frambein og horn.
Alle utvendige deler produsert i ikke korroderende
materiale.
Tekniske data:
Åpning: 140 mm
Klippekraft: Max. 65,5 kN
Lukketid: 1,3 sek
Driftstrykk 2-håndsbetj.: 5 – 8 bar
Vekt: 27 kg
Vekt el.hydr.aggregat: 65 kg
EFA Z 14 Hydraulisk beinsaks
Effektiv saks med 2-hånds betjening.
For klipping av bakfot.
Alle utvendige deler produsert i ikke korroderende
materiale.
5
Tekniske data:
Åpning:
Klippekraft:
Lukketid:
Driftstrykk 2-håndsbetj. :
Vekt:
Vekt el.hydr.aggregat:
140 mm
Max. 24.300 N
1,3 sek
5 – 8 bar
14 kg
48 kg
EFA Z 27 S Hydraulisk hodesaks/kvartesaks
Effektiv saks med 2-hånds betjening.
Ikke sagespon eller beinsplintring.
Blad design for forskjellige applikasjoner tilgjengelig.
Alle utvendige deler produsert i ikke korroderende materiale.
122
Tekniske data: EFA Z 27S (Gris) EFA Z 28S (Sau) EFA Z 28
Åpning i mm: Klippekraft : Lukketid: Driftstrykk
2-håndsbetj.: Vekt: Vekt el.hydr.
aggregat: 336
Max. 26.500 N
1,3 sek
250 511/611
Max. 65.500 N Max. 65.500 N
1,3 sek
1,3 sek
5 – 8 bar
22,5 kg 5 – 8 bar
24 kg 5 – 8 bar
24 kg
48 kg 65 kg 65 kg
Produksjonsutstyr og rekvisita
Flåmaskiner
EFA 620 Flåmaskin, pneumatisk
Hendig og enkel i bruk hindrer kutt og hull i hudene.
Robust og pålitelig.
Tekniske data:
Effekt:
Driftstrykk:
Luftforbruk:
Diameter flåblad:
Snittfrekvens:
Vekt:
300W ved 6 bar, 0,4 Hk
6 bar
0,4 m3/min
110 mm
7200/min
1,3 kg
Varenr. 411047
401334 Flåblad til EFA 600-610-620 Ø110 mm Par
401335 Flåblad avrundede tenner Par
SIG Flåkniv, pneumatisk
Hendig og enkel i bruk hindrer kutt og hull i hudene.
Brukes som en vanlig flåkniv, lett og effektivt.
Lett vedlikehold og lavt luftforbruk.
Tekniske data:
Effekt:
Driftstrykk:
Luftforbruk:
Snittfrekvens:
Vekt:
250W ved 6 bar, 0,35 Hk
6 bar
0,22 m3/min
20.000 – 25.000/min
0,75 kg
Varenr. 411790
401815 Reserveblad til Sig flåkniv
Stk
5
Brystbensaks
EFA Z10D Brystbeinsaks, pneumatisk
Effektiv saks med 2-hånds betjening.
Pent og rent kutt.
Ikke sagespon eller beinsplintring.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Tekniske data:
Driftstrykk:
Luftforbruk pr. kutt:
Åpning:
Åpne/lukketid:
Vekt :
6 – 8 bar
11,5 ltr
130 mm
2 sek
18,5 kg
123
Produksjonsutstyr og rekvisita
Brystbeinsager
EFA kjøttsager fra Schmid & Wezel er led­ende på trykkluftdrevne og elektriske sag­er til kjøtt­ind­­u­­­strien.
EFA 66 Brystbeinsag, elektrisk
Kraftig 3-fas AC motor, 42 eller 3x230/400V/50Hz.
Fullstendig lukket, vanntett IP 65.
Større motorkraft og lavere vekt.
Minimal vibrasjon, lett vedlikehold
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Tekniske data:
Effekt:
Transformator v/42V:
Sagblad lengde:
Kutt - kuttlengde:
Vekt:
1800W / 2,4 Hk
3000 VA
269 mm
6000/min – 180mm
25 kg
42V Varenr. 402010
230V Varenr. 402009
EFA 57 Brystbeinsag, pneumatisk
Robust og sikker i bruk.
Stor motorkraft og lav vekt.
Minimal vibrasjon, lett vedlikehold.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Toppmonterte lufttilkoblinger.
Tekniske data:
Effekt:
Hk
Driftstrykk:
Luftforbruk :
Sagblad lengde:
Kuttfrekvens:
Vekt:
1150W ved 6 bar, 1,6
6 - 8 bar
1,5 m3/min
312 mm
3200/min
17 kg
Varenr. 402302
5
EFA SK18-8D Brystbeinsag, pneumatisk
Hendig og lett brystbein sag med stor motorkraft.
Enkelt vedlikehold.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Levers standard med 3,5mm tanning.
Tekniske data:
Effekt: 790 W ved 7 bar, 1,1 Hk
Rotasjonshastighet: 2000 omdr./min
Driftstrykk: 7 bar
Luftforbruk: 0,9 m3/min
Diameter sagblad: 180 m/m
Snittdybde: 60 m/m
Vekt: 3,0 kg
124
Produksjonsutstyr og rekvisita
Kløvsager
EFA`s kløvsager er utstyrt med kaldtvannsdyser for kjøling
av sagbladet.
Et varmtvannssystem på modell SB 295 E, og SB 322 E
sørger for innvendig rengjøring.
Elastisk føring av sagbladet er med på å sikre lang levetid
på sagbladene. Sagene er utstyrt med sikkerhetsbrytere
for deksel.
EFA SB 287 E Kløvsag, elektrisk
Kompakt og enkel båndsag for alle dyreslag.
Kraftig 3-fas AC motor, 42 eller 3x230/400V/50Hz, IP 65.
Minimal støy og vibrasjon.
Sikkerhetsbrytere på sidedeksler.
Fjærbelastet bladstyring sikrer optimal levetid på sagbladet.
Enkelt kaldvanns dysesystem for effektiv rengjøring og
kjøling av sagblad.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Tekniske data:
Effekt:
Transformator v/42V:
Snittlengde:
Lengde sagblad:
Vekt:
1500W, 2 Hk
3000 VA
460 mm
2904 mm
48,5 kg
EFA SB 288 E Kløvsag, elektrisk
Kompakt og effektiv båndsag for alle dyreslag.
Kraftig 3-fas AC motor, 42 eller 3x230/400V/50Hz, IP 65.
Minimal støy og vibrasjon.
Sikkerhetsbrytere på sidedeksler.
Fjærbelastet bladstyring sikrer optimal levetid på sagbladet.
Automatisk kaldvanns dysesystem for effektiv rengjøring
og kjøling av sagblad.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Tekniske data:
Effekt:
Transformator v/42V:
Snittlengde:
Lengde sagblad:
Vekt:
1900W, 2,5 Hk
3000 VA
460 mm
2904 mm
50 kg
EFA SB 295 E Kløvsag, elektrisk
Kompakt og effektiv båndsag for alle dyreslag.
Kraftig 3-fas AC motor, 42 eller 3x230/400V/50Hz, IP 65.
Minimal støy og vibrasjon.
2-håndsbetjening, samt sikkerhetsbrytere på sidedeksler.
Fjærbelastet bladstyring sikrer optimal levetid på sagbladet.
Automatisk kaldvanns dysesystem for effektiv rengjøring
og kjøling av sagblad.
Automatisk hettvanns dysesystem sikrer effektiv
innvendig rengjøring.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Tekniske data:
Effekt:
Transformator v/42V:
Snittlengde:
Lengde sagblad:
Vekt:
2300W, 3,1 Hk
3000 VA
460 mm
2904 mm
55 kg
125
5
Produksjonsutstyr og rekvisita
Kløvsager
EFA SB 322 E Kløvsag, elektrisk
Kompakt og effektiv båndsag for storfe.
Kraftig 3-fas AC motor, 42 eller 3x230/400V/50Hz, IP 44.
Minimal støy og vibrasjon.
2-håndsbetjening, samt sikkerhetsbrytere på sidedeksler.
Fjærbelastet bladstyring sikrer optimal levetid på
sagbladet.
Automatisk kaldvanns dysesystem for effektiv rengjøring
og kjøling av sagblad.
Automatisk hettvanns dysesystem sikrer effektiv
innvendig rengjøring.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Tekniske data:
Effekt:
Transformator v/42V:
Snittlengde:
Lengde sagblad:
Vekt:
2500W, 3,4 Hk
5000 VA
500 mm
3225 mm
85 kg
Oppdelingssager
EFA SK 18 WB Oppdelingssag, elektrisk
Kraftig 1-fas motor, 42 eller 230V/50Hz.
Sprutsikker IP 24.
Ergonomisk plasserte håndgrep.
Innebygget patentert sagbladbrems.
Robust sag, enkelt vedlikehold.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Leveres standard med 6 mm tanning.
Tekniske data:
Effekt:
Transformator v/42V:
Rotasjonshastighet:
Diameter sagblad:
Snittdybde:
Vekt :
5
1020W, 1,38 Hk
1250 VA
1650 omdr/min
180 mm
15 - 65 mm
6,6 kg
Varenr. 402008
EFA SK 23/18 Oppdelingssag, elektrisk
Kraftig 1-fas motor, 42 eller 230V/50Hz.
Sprutsikker IP 24.
Ergonomisk plasserte håndgrep.
Innebygget patentert sagbladbrems.
Robust sag, enkelt vedlikehold.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Leveres standard med 6 mm tanning.
Tekniske data:
Effekt:
Transformator v/42V:
Rotasjonshastighet:
Diameter sagblad:
Snittdybde:
Vekt:
Varenr. 400239
126
1800W, 2,4 Hk
2000 VA
1350 omdr/min
230 mm
15 - 75 mm
10 kg
Produksjonsutstyr og rekvisita
Oppdelingssager
EFA 86 Oppdelingssag, elektrisk
Kraftig 3-fas AC motor, 42 eller 3x230/400V/50Hz.
Fullstendig lukket, vanntett IP 65.
Ergonomisk plasserte håndgrep.
Innebygget patentert sagbladbrems.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Leveres standard med 12 mm tanning.
Tekniske data:
Effekt:
Transformator v/42V:
Rotasjonshastighet:
Diameter sagblad:
Snittdybde:
Vekt:
1500W, 2 Hk
3000VA
1150 omdr/min
230mm
15 - 75 mm
16 kg
230V Varenr. 402192
400V Varenr. 409991
EFA 85 Oppdelingssag, elektrisk
Kraftig 3-fas AC motor, 42 eller 3x230/400V/50Hz.
Fullstendig lukket, vanntett IP 65.
Ergonomisk plasserte håndgrep.
Innebygget patentert sagbladbrems.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Leveres standard med 12 mm tanning.
Tekniske data:
Effekt:
Transformator v/42V:
Rotasjonshastighet:
Diameter sagblad:
Snittdybde:
Vekt:
1500W, 2 Hk
3000VA
1150 omdr/min
300 mm
100 mm
16 kg
5
EFA SK 16-8 D Enhånds oppdelingssag,
pneumatisk
Hendig og lett sag med stor motorkraft.
Enkelt vedlikehold.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Leveres standard med 3,5 mm tanning.
Tekniske data:
Effekt: Rotasjonshastighet:
Driftstrykk:
Luftforbruk:
Diameter sagblad:
Snittdybde:
Vekt:
790W ved 7 bar, 1,1 Hk
2000 omdr/min
7 bar
0,9 m3/min
160 mm
15 - 45 mm
2,7 kg
Varenr. 400321
127
Produksjonsutstyr og rekvisita
Kjøttsager
EFA 17 Oppdelingssag, pneumatisk
Større motorkraft og lavere vekt.
Ergonomisk plasserte håndgrep.
Enkelt vedlikehold.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Toppmonterte lufttilkoblinger.
Leveres standard med 6 mm tanning.
Tekniske data:
Effekt:
Rotasjonshastighet:
Driftstrykk:
Luftforbruk :
Diameter sagblad:
Snittdybde:
Vekt :
880W ved 6 bar, 1,2 Hk
1800 omdr/min
6 – 8 bar
1,2 m3/min
210 mm
15 - 75 mm
8,4 kg
EFA 19 Oppdelingssag, pneumatisk
Større motorkraft og lavere vekt.
Ergonomisk plasserte håndgrep.
Enkelt vedlikehold.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
Toppmonterte lufttilkoblinger.
Leveres standard med 6 mm tanning.
Tekniske data:
Effekt:
Rotasjonshastighet:
Driftstrykk:
Luftforbruk :
Diameter sagblad:
Snittdybde:
Vekt :
880W ved 6 bar, 1,2 Hk
1200 omdr/min
6 – 8 bar
1,2 m3/min
270 mm
100 mm
9 kg
Varenr. 400287
EFA 63 Stikksag, elektrisk
Kraftig 1-fas motor, 42 eller 230V/50Hz.
Sprutsikker IP 24.
Ergonomisk plasserte håndgrep.
Utstyrt med vibrasjonsdemping.
Robust sag, enkelt vedlikehold.
Glatte, ikke korroderende overflater sikrer god hygiene.
5
Tekniske data:
Effekt:
Transformator v/42V:
Sagblad lengde:
Kuttfrekvens:
Vekt:
1020 W / 1,4 Hk
1250 VA
350 mm
5600/min
7,1 kg
Varenr. 400304
EFA 805 Kniv, pneumatisk
Optimal ytelse og myk gange,
Sikkert grep med god vibrasjonsdemping.
Hurtig og enkelt knivbytte.
8 forskjellige knivformer og lengder.
Tekniske data:
Effekt:
Hk
Driftstrykk:
Luftforbruk:
Kutt - kuttlengde:
Vekt:
128
300W ved 6 bar
0,5
6 bar
0,25 m3/min
12000/min – 9 mm
0,7 kg
Produksjonsutstyr og rekvisita
Svoremaskin for skinker etc.
EFA 900 Håndholdt svoremaskin, pneumatisk
Effektiv håndholdt svoremaskin for skinker og lignende.
Stor motorkraft og lav vibrasjon. Lett å håndtere.
Beregnet for kontinuerlig drift.
Alle utvendige deler produsert i ikke korroderende
materiale.
Tekniske data:
Effekt: 270 W
Driftstrykk: 6 bar
Luftforbruk: 180 l/min
Tilkobling / slange: 1/8’ / 7 m/m
Hastighet valse: 420 omdr/min
Støy nivå: 81 db (a)
Vibrasjon: 0,22 ms2
Vekt: 1,8 kg
Skrapemaskin for fisk
EFA 750 Skjellskrape
Effektiv skjellskrape. Lett å håndtere.
Stor motorkraft og lav vekt, beregnet for kontinuerlig drift.
Minimal vibrasjon, lett vedlikehold.
Alle utvendige deler produsert i ikke korroderende
materiale.
Tekniske data:
Hastiget: 2000 omdr/min
Støy niva: 66 db (A )
Vekt håndstykke: 0,9 kg.
Vibrasjon: 1,9 ms2
Kabel lengde: 2,5 mtr
Spenning drivunit / motor: : 230 V / 48 V
129
5
Produksjonsutstyr og rekvisita
Sirkelsagblader
Sagblad for EFA oppdelingssager
Modell Ø
(mm)
Tann
(mm)
Antall
tenner
Se.
bilde
Varenr.
SK 16 D
160
3,5
42
130
12
A
D
400920
*
SK 18 WB
(EFA 50)
180
3,5
6
8
40,5
Spesial
15,5 (HM)
160
94
70
14
36
A
B
B
D
E
F
400938
400940
*
400939
411043
*
B Middels
EFA 17
(EFA 16)
210
3,5
6
8
41
Spesial
16,5 (HM)
180
110
82
16
40
A
B
B
D
E
F
400904
400906
*
*
*
*
C Mellomgrov
EFA 86
EFA 186
SK 23 WB
230
6
12
42,5
Spesial
16,5 (HM)
120
60
17
44
B
C
D
E
F
404884
402185
*
400910
*
A Fin
3,5 mm
6 - 8 mm
12 - 20 mm
D Grov
5
EFA 19
(EFA 15)
270
3,5
6
12
53
Spesial
16,5 (HM)
240
140
70
16
52
A
B
C
D
E
F
400909
400907
400908
*
410027
*
40 - 45 mm
E Spesial
(stillegående)
EFA 85
EFA 185
SK 30 WB
300
*) = Ikke lagervare
130
6
12
20
41
Spesial
18 (HM)
156
78
48
22
52
B
C
C
D
E
F
*
402184
*
*
*
*
F Hardmetall
(HM)
Produksjonsutstyr og rekvisita
Sagblader for brystbeinsag og båndsag
Sagblad for brystbeinsag og stikksag
Art nr
Varenavn
Grunnenh.
Annet
400942 Sagblad EFA 56 /57
Stk
Lengde 312 mm
400945 Sagblad EFA 66 Stk
Lengde 269 mm
409951 EFA 63 stikksagblad
Stk
Lengde 350 mm
401964 Båndsagblad EFA SB285 - SB 295
L 2904 mm
Stk
10 stk pr pose
401915 Båndsagblad EFA-SB305E L 3057mm
Stk
10 stk pr pose
402125 Båndsagblad EFA-321E/322E/Buster 5 L 3226 mm
Stk
10 stk pr pose
400943 Båndsagblad EFA 60/Buster 080 L 2845 mm
Stk
10 stk pr pose
400900 Båndsagblad Bankeryd 8/Berbai 20x4450mm
Stk
5 stk pr krt
400889 Båndsagblad Bankeryd 45/380/400/440 18-3050
Stk
Båndsagblader
Sagblad for Reich båndsag
411045 Sagblad Reich Combi 200 Stk
Lengde 1750 x16 mm
411055 Sagblad Reich Universal 300
Stk
Lengde 2490 x16 mm
400892 Sagblad Reich Profi 400
Stk
Lengde 3204 x16 mm
411044 Sagblad Reich Industri 500
Stk
Lengde 3800x16 mm
411059 Sagblad Reich Mammut 800
Stk
Lengde 4045x16 mm
5
Svorekniver og trykkrull til Nock svoremaskin
Kniver
402241 Svorekniv F/CB 460/495 460x20x1 mm
Stk
402242 Svorekniv F/CB 560/595/501
520x20x1 mm
Stk
402267 Svorekniv F/CB 695 620x20x1 mm
Stk
400036 Svorekniv F/CB 720 720x20x1 mm
Stk
401039 Svorekniv 434x20x1mm
Stk
Trykkrull
409936 Trykkrull Nock hvit
Stk
131
Produksjonsutstyr og rekvisita
Krok og heng
Opphengsneller
Varenr.
Salgsenhet
300256 Opphengsnelle 1-2 kg
Stk
300257 Opphengsnelle 2-3 kg
Stk
300258 Opphengsnelle 3-5 kg
Stk
300259 Opphengsnelle 4-6 kg
Stk
300261 Opphengsnelle 4,5-7 kg
Stk
300262 Opphengsnelle 9-14 kg
Stk
300264 Opphengsnelle 12-20 kg
Stk
300265 Opphengsnelle 45-60 kg
Stk
300266 Opphengsnelle 65-80 kg
Stk
300267 Opphengsnelle 80-90 kg
Stk
300268 Opphengsnelle 90-100 kg
Stk
Varenavn
Andre størrelser på forespørsel
S-krok og stikkjede
303656 S-krok Rfr l-spiss 120x5mm
Stk 10 stk pr eske
303657 S-krok Rfr I-spiss 140x5,5mm Stk
10 stk pr eske
306374 S-krok Rfr 1-spiss 160x6mm Stk 10 stk pr eske
301016 Stikkjede m/krok 1500 kg Stk
Stk
800mm
5
301011 Rullekrok ujustert 1,4 kg
Håndsag og sagblad
Buesag
302968
302913
132
302968 Dick buesag Hurtigkobling, 50 cm.
Stk
306368 Sagblad for Dick buesag Pakker á 10 stk
Pak
300441 Sagblad rfr. for Dick buesag Pakker á 10 stk
Pak
302913 Baconsag, 30 cm
Stk
306941 Sagblad for Baconsag Pakker á 10 stk
Pak
Produksjonsutstyr og rekvisita
Diverse kjøtt- og slakterekvisita
Blodkanyle
Varenr.
Varenavn
Salgsenhet
400206 Blodkanyle for gris Komplett
Stk
400207 Løsblader for BL-14 (inner+ytter)
Set
400208 Blodkanyle for storfe Komplett
Stk
Krt. á 1700
Krt
Spiserørklips og rodder
300922
300922 Hvit klips for storfe
309982
303675
303676
309982 Blå klips for storfe, spiserør Krt. á 900
Krt
303675 Hvit klips for lam/småfe
Krt. á 6000
Krt
303680 Blå klips for storfe, spiserør Krt. á 2000
Krt
303680
303676 Lamme-klips rodder til klips 303675
300924 Roddestav for storfeklips
Stk
300924
Strikk og rodder
309706
307156
306480 Strikk for spiserør lam 10000 pr eske, 6 esker pr krt
Esk
309705 Strikk for spiserør storfe 5000 pr krt.
Krt
309706 Roddetang for storfe, strikk Stk
307156 Roddetang for småfe, strikk Stk
309704 Ladestasjon for småfe, strikk
Stk
303314 Strikk for sau/lam, frambein Hvit 140/8
180 pr eske 50 esker pr krt
Eske
310068 Strikk for endetarm storfe 17/6
500 gr pr eske 20 esker pr krt
Eske
310195 Strikk for endetarm storfe 14/6
500 gr pr eske 20 esker pr krt
Eske
133
5
Produksjonsutstyr og rekvisita
F
Diverse kjøtt- og slakterekvisita
Ribbensuttrekker
Varenr.
Varenavn
Salgsenhet
401084 Ribbensuttrekker med 14 mm knivblad
401084
Stk
411046 Ribbensuttrekker leveres uten knivblad
310194 Ribbensuttrekker Dick
411046
310194
Stk
401086 Knivblad ribbensuttrekker 14 mm for gris
Pakning á 5 stk
Stk 402116 Knivblad ribbensuttrekker 16 mm for gris Pakning á 5 stk
Stk 411041 Knivblad ribbensuttrekker 18 mm for gris Pakning á 5 stk
Stk 401088 Knivblad ribbensuttrekker 22 mm for purke Stk
Pakning á 5 stk
Lakesprøyte
300430 Lakesprøyte manuell Dick
303523 Reservenål for Dick lakesprøyte
Stk
Stk
Pølsestopper Dick
303159 Manuell pølsestopper
5
Enkel I bruk, rengjøringsvennlig
Nylon stempel med lufteventil
Kapasitet: 6 ltr
Vekt: 13,5 kg
Høyde : 44 cm
Fotplate: 22 x 34 cm Beholder og fotplate I rustfritt stål
Stk
Klipsemaskin
306709 Klipsemaskin KT-MS1 for klips T-75 Enkel pneum. klipsemaskin for tarm, poser og nett
Produsert i anodisert aluminium og rfr. stål. Bordmodell.
Tekniske data: Driftstrykk: 6 bar
Slaghastighet: 40 pr. min.
Vekt: 8 kg
306610 Klips T-75 krt. á 50.000 stk
310095 Klips G-200 krt. á 22.500 stk
134
Stk
Ff
Produksjonsutstyr og rekvisita
Diverse kjøtt- og slakterekvisita
Kjøttkrok
300879 Kjøttkrok 14 cm, orange plasthåndtak
Stk
Sponskrape
300896 Sponskrape plast blå Stk
301350 Krok for oppheng av bacon Stk
Baconkrok
Gulvmatte
309696 Gulvmatte 120 X 80 cm blå neopren
til næringsmiddelindustrien
Stk
Hängfix hempeautomat
For automatisk knyting av løkker på kjøtt. Hängfix har en kapasitet på inntil 2400 løkker i timen. Konstruksjonen er velprøvd
og meget robust, egner seg godt for bruk i våte miljøer.
Leveres i ulike modeller:
B 10 Standardversjon med vippebord
B 10 Med glidebord
B 20 Med bredt standardbord (hengslet)
B 20 Med bredt glidebord
B 80 Med fast bord og ekstra kraftig nål for svært
store/tunge kjøttstykker
5
Dimensjoner B/H/D i mm:
B 10 1180x550x670
B 20 1180x700x700
B 80 1180x700x750
Motor: 0,37 kW
Tråd og utstyr til Hängfix
400010 Hvit tråd f/Hängfix
900 m/ kg – 6 ruller pr kart
HANG-HVIT
Rull
402245 Nål 5mm Hängfix
HANG-1630
Stk
402247 Kniv Hängfix
HANG-3650
Par
402248 Trewire Hängfix
HANG-8800
Stk
402252 Sjalter 5678
HANG-5678
Stk
135
Produksjonsutstyr og rekvisita
Merkeutstyr
Dennison
303224 Merkepistol Dennison
Stk
303223 Nål for Mark lll rfr. stål
Stk
303480 Festesnor 20 mm nøytral, nylon
Eske à 5000
Eske
303481 Festesnor 20 mm Blå
Eske à 5000 Eske
303485 Festesnor 25 mm Lys grå
Eske
303381 Festesnor 125 mm Hvit
Eske à 5000
Eske
Kjøttspik
301708 Blå kjøttspik
Pose à 2500 15000 pr kartong
Tus
Øremerke
310085 Øremerke m/preg Tus
300722 Fargestift Raidl, Rød
Stk
300723 Fargestift Raidl, Blå
Stk
300724 Fargestift Raidl, Grønn
Stk
300725 Fargestift Raidl, Svart
Stk
300726 Fargestift Raidl, Violett
Stk
303337 Merkespray, Blå 500 ml
12 pr krt
Stk
303338 Merkespray, Grønn 500 ml
12 pr krt
Stk
303339 Merkespray, Rød 500 ml
12 pr krt
Stk
Merkefarger
Hauptner fargestift
5
Leveres i eske á 10 stk
Merkespray
Stempelfarge brun
306491 Stempelfarge E155/111 Brown
30 flasker pr. kartong
Stk
Blåfargepulver
301710 Blåfargepulver 5kg
for SRM avfall
136
Stk
Produksjonsutstyr og rekvisita
Merketenger, sverte og tall
Imerco
Merkeklubbe
For 10 mm tall
300810 Merkeklubbe 5 Siffer IM-K10-505
Stk
300812 Merkeklubbe 3 Siffer IM-K19-503
Stk
300813 Merkeklubbe 4 Siffer
IM-K19-504
Stk
300814 Merkeklubbe 5 Siffer
IM-K19-505
Stk
300815 Merkeklubbe 3+3 Siffer
IM-K19-533
Stk
300816 Merkeklubbe 4+4 Siffer
IM-K19-544
Stk
306553 Merkeklubbe 5+3 Siffer
IM-K19-553
Stk
300818 Merkeklubbe 5 Sif Quick
IM-K19-605
Stk
For 19 mm tall
10 mm er beregnet for smågris
19 mm for slaktegris
Imerco
300898 Sverte boks 600g
IM-460
Stk
300901 Stempelpute Komplett
IM-700
Stk
306919 Sverteflaske 300g
76 pr kartong
IM-300
Stk
5
Imerco Eske á 50 Stk
Tallsett 10 mm
Tallsett 19 mm
Bokstaver
Bokstaver
300845
Tallsett 0-9 10mm
300883
Tallsett 0-9 19mm
300857
Bokstav A 19mm
300870
Bokstav N 19mm
300846
Tall 1 10mm
300886
Tall 1 19mm
300858
Bokstav B 19mm
300871
Bokstav O 19mm
300847
Tall 2 10mm
300887
Tall 2 19mm
300859
Bokstav C 19mm
300872
Bokstav P 19mm
300848
Tall 3 10mm
300888
Tall 3 19mm
300860
Bokstav D 19mm
300874
Bokstav R 19mm
300849
Tall 4 10mm
300889
Tall 4 19mm
300861
Bokstav E 19mm
300875
Bokstav S 19mm
300850
Tall 5 10mm
300890
Tall 5 19mm
300862
Bokstav F 19mm
300876
Bokstav T 19mm
300851
Tall 6 10mm
300891
Tall 6 19mm
300863
Bokstav G 19mm
300877
Bokstav U 19mm
300852
Tall 7 10mm
300892
Tall 7 19mm
300864
Bokstav H 19mm
300878
Bokstav V 19mm
300853
Tall 8 10mm
300893
Tall 8 19mm
300865
Bokstav I 19mm
300880
Bokstav X 19mm
300854
Tall 9 10mm
300894
Tall 9 19mm
300866
Bokstav J 19mm
300856
Bokstav Ø 19mm
300855
Tall 0 10mm
300895
Tall 0 19mm
300867
Bokstav K 19mm
300884
300868
Bokstav L 19mm
Blindsiffer 1/1 Str
19mm
300869
Bokstav M 19mm
300885
Blindsiffer 1/2 Str
19mm
137
Produksjonsutstyr og rekvisita
Foredlingsmaskiner
Wiegand
Leverandør av spesialmaskiner til kjøtt
bransjen, bl.a:
• Hängfix sløyfeknyttere .
• For opp­heng­­ing av spekeskinker, fenalår, bacon og bog etc.
• Netman skinkekanoner og nettpådragere for produ­k­ter i nett og tarm.
Rollmatic surremaskin for surring av steker.
NE 60 skinkekanon
NRG 60 nettpådrager
Hängfix sløyfeknytter
Nock
Nock er en tysk kvalitetsprodusent med et
bredt spekter av:
Svoremaskiner, skinnemaskiner, strimlemaskiner og flakismaskiner til kjøtt-, fjærfe- og
fiskeindustrien.
Maskinene leveres med eller uten transportører, som enkeltstående maskiner
eller innebygget i linjer.
Maskinene har robust konstruksjon, hygienisk utførelse og enkel betjening.
Membran skinner
5
Reich rustfrie båndsager
Sagene leveres med fast bord, halvt eller helt glidebord, eller
topp med ruller.
Vibrasjonsfri stille gange, enkel bladjustering og minimalt
ettersyn kjennetegner disse sagene. Sagene leveres i alle
størrelser, fra bordmodell til de største industrimodellene.
• Produsert i 3,4 og 5 mm rfr.stål. Selvbærende ramme,
kraftig helsveist bordkonstruksjon.
• Presisjonsstøpte driv- og løpehjul for stille og jevn gange.
• Styrekant hindrer sagbladet i å hoppe av, utfrest spor beholder vigging på bladet.
• Gassdemper gir korrekt stramming og enkelt bladbytte.
• Bladstyringene og sponskrapene kan byttes uten verktøy.
• Vedlikeholdsfri elektronisk bremsemotor. • Sikkerhetsbrytere i hygienisk design og egen kontrollenhet gir
automatisk stopp av motor om dører/deksler åpnes under drift
• El-komponenter i standard utførelse plassert i innvendig skap
med IP65.
• Ingen utvendige kabler ut over strømtilførselen. Start/stopp brytere med IP66.
Båndsager i flere størrelser
138
Svoremaskin CB 601