Utsikt fra Ekeberg 23. mars–3. april 2012

kunsthAll oslo
Utsikt fra Ekeberg
23. mars–3. april 2012
kuratert av Harald Østgaard Lund
kunsthAll oslo
Utsikt fra Ekeberg
23. mars–3. april 2012
kuratert av Harald Østgaard Lund
Utsikt fra Ekeberg er en utstilling som presenterer Oslos fortid og nåtid sett fra Ekeberg.
Utstillingen viser en dobbel historie; både utviklingen av byen, og noen spesifikke måter å
se og representere byen på.
Som bakgrunn i Edvard Munchs maleri «Skrik», har utsikten over Oslo fra Ekeberg
nærmest gått ubemerket inn den globale, visuelle kulturen. I historiske fremstillinger av
byen er imidlertid utsiktspunktet fra Ekeberg blitt brukt igjen og igjen, fra de første
prospektene av Christiania til datagenererte projeksjoner av Fjordbyen.
Denne utstillingen vil ikke bare kartlegge utviklingen og transformasjonen av byen, men
også utviklingen av visuelle språk, teknikker og sjangre av bildene som representerer
den: Fra nesten pastorale landskap til containerhavn og fremveksten av et finansielt og
kulturelt knutepunkt i et globalisert, arkitektonisk språk. Gjennom en mengde ulike
prospekter vil utstillingen knytte sammen byens historie og kulturelle representasjon, og
også reflektere over Kunsthall Oslos beliggenhet i dagens bybilde. Utstillingen er et
samarbeid med Nasjonalbiblioteket.
Harald Østgaard Lund (født i Oslo 1964) er forskningsbibliotekar og fotohistoriker ved
Nasjonalbiblioteket. Han har vært aktiv som fotograf og filmmaker, og har blant annet
regissert langfilmen Halvveis til Haugesund (1997). I 2008 var han kurator og redaktør for
utstillingen og boka 80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855–2005
sammen med Jonas Ekeberg. I 2011 har Harald Østgaard Lund vært redaktør (sammen
med Siv Frøydis Berg) og kurator for boka og utstillingen Det norske polarheltbildet 18881928 ved Nasjonalbiblioteket.
Jeg ser ikke havet fra der jeg bor - Osloprosjektet 23. mars- 28. oktober 2012
Kunsthall Oslo har invitert kunstnere til å undersøke byen. Over en periode på syv
måneder presenteres utstillinger, foredrag og arrangementer. Prosjektet er forankret i
Oslo, men har samtidig et bredere perspektiv og en relevans utover lokale forhold der
estetikk, ideologi, sosiale relasjoner, historie og politikk knyttes til hverdagen og til livet i
byen. Kunstnere, historikere, arkitekter, musikere, forfattere med mer deltar. Utsikt fra
Ekeberg er den første utstillingen i dette prosjektet.
1. Utsikt fra Ekeberg - Postkort organisert i tidslinje.
2. Utsikt fra Ekeberg - Postkort organisert romlig i forhold himmelretning og høyde over
havet.
3. Utleiemegleren, 1(2)-roms leilighet med stor 17 kvm balkong -Panorama utsikt-, 2012.
Salgsprospekt laserprint A4 (29,5 x 21 cm).
4. Mittet & Co, Oslo ved natt. Fra Havnen.
Postkort, sølvgelatin 14 x 9 cm, stemplet 1926.
Privat eie.
5. Trygve Indrelid, ”Vi kjenner Oslo sett fra Ekeberg, gjennom en menge århundrer lang
tradisjon. Dette bildet ble tatt i går.” Avisutklipp fra Aftenposten 22.3.2012.
6. Franz Sedivy, ”Kristiania set fra Ekeberg”, 1895, Illustrert Familie-Journal, 1896.
3:1 forstørrelse.
Nasjonalbiblioteket no-nb_blds_01729
7. Milter Lund, Prospect af Aggershuus Festnings, Christiania Byes og Opsloe Forstads
Østre Siide, optaget ved Egeberg udi Opsloe, og forfærdiget udi Aaret 1745 af Milter
Lund, reduceret Auditeur. Akvarell 221 x 35,5 cm, 3,5 : 1 forstørrelse.
Nasjonalbiblioteket no-nb_blds_01731
Explication
A - Festningens egentlige húúse, hvoriblant
B - Laboratorium og
C - Det store Krúdtaarn.
D - Ober=hof=Retten i överste Etage og Slots-kirkken i den nederste. De övrige Hüüse
paa hovedtangen ere private
E - De nÿe Baraquer.
F - Ladegaardøen. Som har tilforn været Statholdrene men nú er General Major Rappe
allernaadigst anbetroet hvis Bygning ei kand sees formedelst Skoven.
I Den til AAggerhuus7Waysenhuus allernaadigst skienkede Casserer Kölles gaard
2 - Raadhuset
3 - Obrist-Lieutenant Cicignons Gaard.
4 - Den Latinske Skole
5 - General Major von Rappes gaard.
6 - Told-kammeret.
7 - Commertz-Raad Anckers gaard.
8 - Pæl-Huset, hvor de Bord angives som udskibes
9 - Vor Frelsers Kirkke
10 - De Fattiges huus.
11 - Christi Kirkke
12 - Peder Löikstörs gaard
13 - Tugthuset
14 - Aggers Kirkke henhører til Landet og er annecte,
Ret til Slots Kirkken
15 - Byens yderste Bygning kaldet Lakkegaarden
16 - Stabler af Bord til Udskibning
Den langsmed Landet fra Festningen til Commerz-Raad Anckers Gaard sig viisende Rad af
Bygninger er Kiøbmændenes Pak og Søe-boder.
Ved Forstaden Opsloe som ellers kaldes Gamle-byen, findes
A - Grunden hvorpaa Allun-værket er anlagt
b - Lande-veien fra Christiania over Egeberg til Friedrichstad, Fridrichshald, Sverrig og
Kiöbenhavn,
c - Opsloe Kirkke, i hvis Bÿgning er en nÿ og en gammel Hospital.
E - en Brygge.
F - Ladegaarden tilhörer Geheimeraad Húsmans Arvinger.
g - Consúmtions húúset.
h - Rudera af forrige Kirkke i Opsloe hvor Byen har været, förend Christiania blev anlagt.
i - Bispe-Gaarden.
k - General Major Súndt tilhörende.
8. O. Bentzon, Parti af Christiania. O.Bentzon lith. efter Fotografi, Udgivet af Chr.
Tönsberg, Hoffensberg & Trap’s Etabl., ca 1880. Innrammet litografi 42 x 32 cm.
Privat eie.
9. Axel Lindahl, 48. Christiania fra Ekeberg. I-IV, 1884.
Panorama av 4 albuminfotografier 9,6:1 forstørrelse.
Nasjonalbiblioteket no-nb_bldsa_AL0048_I-IV
10. Per Adolf Thorén (ant.), ca 1880.
Albumin.
Privat eie.
11. Otto Julius Hagelstam, Karta öfver Staden Kristiania i Norrige och Trakten deromkring,
Stockholm 1816. 49,5x62 cm, 2,6 : 1 forstørrelse.
Nasjonalbiblioteket no-nb_krt_00547
12. Miljøbyen Gamle Oslo, Framtidsbilde år 2000, 1992.
Folder 59 x 42 cm.
Privat eie.
13. Mittet, Oslo, Norway, Ekeberg Camping, udatert ca 1970.
Postkort, offsettrykk. 11 x 15,5 cm, merket 1984.
Utlånt av Nasjonalbiblioteket.