Hva betyr F-gass godkjenning for deg og din varmepumpe?

l
ostfoldavisen 10
Nr. 11 - 2012 - 35
Nå kan dette kun gjøres av fagfolk
Norske myndigheter
har nå innført en sertifiseringsordning for
fagfolk som skal
installere varmepumper. Fra neste år må
alle montører være
sertifisert for å gjøre
jobben.
Ukyndig montering av
varmepumper har ført til
skader både på varmepumper og boliger, dårlig
varmeeffekt i fra pumpen
og utslipp av skadelige
klimagasser.
I løpet av neste år innføres et regelverk om at det
bare er sertifiserte montø rer som har lov til å
montere og reparere varmepumper.
- Det er svært viktig at
godkjente fagfolk står for
jobben, både av miljøhensyn og for at man
skal få best mulig effekt
av varmepumpene, sier
daglig leder Bård
Baardsen i Norsk varmepumpeforening
(NOVAP).
Strengere regler for
montering av varmepumper er et miljøkrav fra
EU, som iverksettes av
Klima- og forurensningsdirektoratet. En vanlig
luft til luft varmepumpe
inneholder rundt l kg av
HFK gassen R410A, og et
utslipp av dette tilsvarer
et C02 utslipp på l, 73
tonn.
Kobler feil
For ufaglærte kan det
også være direkte farlig å
montere eller demontere
en varmepumpe.
Pumpen inneholder gass
under høyt trykk og temperaturer som kan gi forbrenning eller frostskader.
-Mange har kjøpt varmepumpe på nettet og
gjort feil når de har montert den selv. Vi oppdager
stadig varmepumper
med dårlige ventiler, der
gassen lekker ut og ødelegger varmefunksjonen,
sier Christer Volden i rørleggerkjeden Varme &
Bad.
I noen tilfeller kan pumpen repareres og gass
etterfylles. Men en del
må kasseres.
- Ofte går det galt når
folk skal flytte på varmepumpen, eller bytte ut
den gamle. Mange varmepumper begynner å
bli modne for utskifting
etter å ha vært i drift i
mange år.
Det har vært en stor
utvikling i teknologien
som benyttes i varme-
pumper. Samtidig er kvalitetsforskjellene store.
-Hold deg unna de billigste. Den vi selger mest
av koster drøyt 20 000
kroner ferdig montert.
Da får man en varmepumpe som er tilpasset
norsk klima. Det er langt
mindre enn man betalte
for tilsvarend'e kvalitetspumpe tidligere, sier
Christer Volden i Varme
&Bad.
Mange skader
Går noe galt med varmepumpen, dekkes det ikke
av boligforsikringen,
med mindre skaden skyldes lynnedslag eller at
det kommer feil mengde
strøm gjennom strømnettet.
If Skadeforsikring har så
langt i år mottatt rundt
100 skademeldinger på
varmepumper.
Bygningsskadesjef Inge
Oksvik i If er glad for
innskjerpingen av regelverket. A montere varmepumpe er ikke for amatører, understreker han.
- Mange av skadene kan
føres direkte tilbake til
dårlig eller feil mantering av varmepumpen.
En del nordmenn har
vært fristet til å montere
utstyret selv uten å ha
nødvendig bakgrunn for
å gjøre det. Når ukyndig
montering kommer på
toppen av dårlig teknisk
kvalitet på noe av utstyret, er det fare for skader
på både utstyr og bygning.
Det finnes i dag over en
halv million luft til luft
varmepumper i norske
hjem. Luft til luft er de
vanligste og rimeligste
varmepumpene man kan
skaffe seg.