Generalforsamling til Fagutvalget for fysikk og teknologi 29.08.2014

Generalforsamling til Fagutvalget for fysikk og teknologi
Møteleder: Ellen Birgitte Folgerø
Referent: Martin Sandanger Dugstad
29.08.2014
1. Godkjenning av saksliste. Denne ble godkjent.
2. Hva vi har fått til.
FFT har fått ny logo, hjemmeside og facebook side
Link til FFT sin hjemmeside fra Instituttet sin egen side
Fått til intern foreleserpris for å rette mer fokus på undervisningen
Arrangerte NFK, og Oslo er i gang med neste års NFK. Alt av interessante filer er sendt over til
dem.
Hbar gikk veldig bra
Arrangerte fester som halloween og julebord
Passet på at det var med en student i ansettelsesprosessen da ny instituttleder ble valgt
3. Stemme om forandring i paragraf 3 fra
Fagutvalgene innehaver vervene leder, nestleder, webansvarlig, arrangement ansvarlig og ħ
ansvarlig. Alle studenter ved IFT meldes automatisk inn i fagutvalget. leder, nestleder,
webansvarlig, arrangement ansvarlig og ħ ansvarlig velges på generalforsamling ved simpelt
flertall. Alle studenter tilknyttet instituttet, som har betalt semesteravgift, kan stille til valg.
til
Fagutvalgene innehaver vervene leder, nestleder, webansvarlig, arrangement ansvarlig, ħ
ansvarlig og innkjøpsansvarlig. Alle studenter ved IFT meldes automatisk inn i fagutvalget.
leder, nestleder, webansvarlig, arrangement ansvarlig, ħ ansvarlig og innkjøpsansvarlig
velges på generalforsamling ved simpelt flertall. Alle studenter tilknyttet instituttet, som har
betalt semesteravgift, kan stille til valg.
Forandring vedtatt.
4. Valg
Verv
Leder
Nestleder
ħ ansvarlig
Web ansvarlig
Arrangement ansvarlig
Innkjøpsansvarlig
Kandidater
Andreas Hagen
Håkon Kålstø, Fredrik Bratli
Kristin Brekke
Sondre Vestad
Gaute Haustveit Johansson
Sverre magnus
5. Eventuelt
Forslag om navnebytte av ħ gruppen på facebook
Innvilget: Gruppen gikk fra å hete ħ til å hete ħ (h-bar)
Valgt kandidat
Andreas Hagen
Fredrik Bratli
Kristin Brekke
Sondre Vestad
Gaute Haustveit Johansson
Sverre magnus