Delsikring er aktivert. Dette vil si at noen av sonene

Vaktselskap:
Telefonnummer:
Delsikring er aktivert. Dette vil si at noen av
sonene kan være deaktivert. Ring ditt vaktselskap
hvis du har spørsmål om dette
Alarmen er aktivert. Alle soner er aktive.
Vis brikke. Følg instruksjonene fra
Betjeningsenheten.
Inngangsforsinkelse pågår (Alarmen er aktiv eller i
delsikring).
Betjeningsenheten avgir en rask pipetone under
inngangsforsinkelsen. Sirkelsegmenter slås på én
om gangen for å gi visuell status for tiden.
En alarm lyder hvis alarmen ikke er slått av i den
angitte tidsperioden.
Gult display: Første halvpart av
inngangsforsinkelsen
Rødt display: Andre halvpart av
inngangsforsinkelsen
Du har ______ sek* til å slå alarmen av før alarmen
går.
Trykk [i]-knappen. Følg instruksjonene
fra betjeningsenheten.
Brann- eller innbruddsalarmer har skjedd mens
systemet er deaktivert.
Tast inn koden. Følg instruksjonene
fra betjeningsenheten.
Brann- eller innbruddsalarmer har skjedd mens
systemet er i delsikring.
Brann- eller innbruddsalarmer har skjedd når
systemet er fult på.
Betjeningsenhet test. Ikonene blinker vekselvis.
Betjeningsenheten avgir en rask dobbelt pipelyd
fem minutter før testen avsluttes.
Systemet er slått av. Det er ingen alarm- eller
problemsituasjoner. Du kan slå systemet på.
Det er et problem med systemet.
Følg alle instruksjonene fra betjeningsenheten.
En sone er åpen, alle må være lukket før påslag.
Følg alle instruksjonene fra tastaturenheten.
Utgangsforsinkelse pågår (alarmen er fult på eller
i delsikring).
Betjeningsenheten meddeler tiden som gjenstår
med faste mellomrom. Sirkelsegmenter slås på én
om gangen for å gi visuell status for
utgangsforsinkelsen.
I de siste 10 sekundene høres en rask pipelyd før
Alarmen slår seg på.
Du har ______ sek* til å forlate bygningen før
Alarmen aktiviseres.
Hvis en alarm lyder, venter alarmen i 15 sekunder før det sendes
en alarmrapport til vaktselskapet. I løpet av denne
forsinkelsesperioden
kan du vise brikken din eller taste inn koden for å avbryte
alarmen. Alarmen blir avstilt.
Du har ______ sek* til å avbryte en alarm.
Hvis en alarm oppstår og
alarmen sender alarmrapporten
når forsinkelsesperioden
avsluttes, viser du brikken
eller taster inn koden for
å kansellere alarmrapporten.
Alarmen blir avstilt.
Du har ______ sek* til å
Kansellere en alarmrapport.
Brukerautoritet
Funksjoner
Masterbruker Vanlig bruker
Slå alarmen av eller på
Start en toveis kommunikasjonsøkt
Tilgang til alarmens vedlikeholdsmeny
Endre egen kode
Tilgang til bruker menyen
Ved spørsmål kontakt dit vaktselskap.
Nødknapper
Vaktselskapet ditt må aktivere disse knappene i alarmen før du
Kan bruke dem. Trykk inn og hold den aktuelle nødknappen i to
sekunder hvis du vil starte en alarm.
Dørklokke
Hvis dørklokke er slått på, avgir betjeningsenheten et
signal hver gang
Inn/utgangs sone blir åpnet mens alarmen er av.
Slå dørklokke på eller av.
Brann
Pulserende
Panikk
Fast
Nød
Ingen
Justere volum
Vedlikehold av bruker
Dette systemet er beregnet på opp til 22 brukere:
Master bruker
Vanlig bruker
Bruker utsatt for overfall. Systemet sender en
Overfallsrapport når personen utsatt for overfall
bruker sin brikke.
Eller kode til å slå alarmen av.
* Lengden på alle kodene kan være fire eller seks sifre, avhengig
av hvordan systemet er programmert.
Følg alle instruksjonene fra betjeningsenheten.
Audiogrensesnitt
Snakk inn mot dette punktet for å snakke med noen på
telefonen Under en toveis kommunikasjonsøkt.