Program - Stokke kirke

Stokke
5 år
2
1
e
k
r
i
k
Stokke kirke fyller 125 år i år.
Det er en begivenhet vi har lyst å feire.
Stokke
125 år er kanskje ikke en veldig lang levetid, i hvert fall ikke sammenlignet med mange andre kirkebygg i distriktet, som er vesentlig eldre enn
125 år, men hvis vi skrur tida tilbake, og forestiller oss hva slags
samfunn vi hadde for 125 år siden, så er det en snodig tanke at kirken
har stått mer eller mindre uforandret på samme sted i 125 år.
r
å
5
2
1
e
k
kir
Stokke var den gang et helt annet samfunn enn i dag. I dag begynner
Stokke å likne på en småby med kafeer og butikker. Biltrafikken
svinger seg sakte fordi kirken, på det som kanskje for 125 år siden var
en kjerrevei, og folk jobber ikke lenger bare med jorda, men er også
sysselsatt med yrker som ingen kjente til for 125 år siden.
Stokke kirke har vært et samlingssted for sin befolkning gjennom alle
disse årene. Mennesker har søkt til denne kirken ved ulike anledninger i
livet, og fått hjelp til å sette ord på sin glede eller sorg. Mennesker har
også søkt til denne kirken for å hente næring til sin tro, og selv her i
Stokke, langt fra der Jesus en gang levde og virket, har vi fått sjansen
til å møte frelseren, og bli kjent med ham.
Jubileumskomiteen vil gjerne legge til rette for en verdig feiring
av jubilanten. I dette innstikket finner du en oversikt over hvilke
arrangementer du kan delta på når jubileet feires i høst.
Foto: Lars Arvidsson.
Stokke kirke er et gammelt bygg. Håpet er imidlertid at det samtidig er
et levende bygg, som også i årene framover gir håp og trygghet til sine
innbyggere, gjennom formidlingen av kirkens budskap. Stokke kirke er
også et romslig bygg – et av de største kirkebyggene på landsbygda
i Norge. Håpet er imidlertid at det store rommet vi trer inn i kan gi
hver enkelt en opplevelse av fellesskap og hellighet, og at alle også i
framtida finner en plass til sine liv innenfor kirkens dører.
Stokke kirke ble innviet 24. november 1886 av biskop Essendrop,
etter at grunnsteinen under alteret ble satt ned 1. oktober 1885.
Til oppføringen ble benyttet tegningene til Asker kirke, med enkelte
forandringer. Ca. ½ million mursteiner gikk med til å reise kirken,
og kr 50 000 var den økonomiske rammen. Ved innvielsen hadde kirken
700 sitteplasser, mot nå ca 500. Altertavlen er utført av maleren C. Bruun
og er en kopi av originalen til Tiedemann i Bragernes kirke i Drammen.
år
5
2
e1
k
r
i
k
e
k
k
Sto
Program
Kulturkveld ved bispevisitas
Agnar Kvalbein
27. nov
kl. 11:00
Jubileumsgudstjeneste
Stokke kirke
Domprost David Gjerp preker.
Barnekor fra Stokke og Vear deltar.
Camilla Bjerkelund spiller trompet.
Kirkekaffe i KUF – lokalet straks
etter gudstjenesten.
Alle er hjertelig velkomne.
Camilla Bjerkelund
Konsert
Stokke kirke, entré
Konsert med elever fra kulturskolen
og med Stokke blandakor.
Stokke kirke
Tema: ”Kirkebyggets betydning for
menigheten”. Salmer, kåseri og bilder ved
Agnar Kvalbein.
Stokke kirke, gratis adgang
Kulturkveld med bl.a.
Rockegruppen ”Distortion”
Gjøglerteatret ”Stella polaris”
Camilla Bjerkelund - trompet
Thor Sanna og Karolina Westling - folkemusik
Mina Sofie Lund og Erika Kristine Talset - sang.
Vi presenterer noe av det rike musikklivet
som finnes i Stokke.
19. okt
kl. 19:00
Menighetskveld
27. nov
kl. 18:00
Konsert med Kirsten Bråten Berg
og Daniel Sandén – Warg
foto: Geir Dokka
23. sept
kl. 19:00
23. nov
kl. 19:00
Stokke kirke, entré
14. - 26. nov Jubileumsutstilling
Stokke bibliotek, Bibliotekets åpningstider
Glimt fra Stokke kirkes historie.
22. nov
kl. 19:00
Historisk Aften
Historisk vandring med Stokke historielag
En vandring i kirkebygget, også til steder
vi vanligvis ikke kommer.
Karl Hagelund med flere viser vei.
29. nov
kl. 19:00
Konsert med Stokke Storband
4. des
kl. 19:00
Julekonsert
Stokke kirke, entré
Stokke kirke, entré
Konsert med Elias Akselsen og
Stian Carstensen.
Elias Akselsen
Stian Carstensen