RD-6700 / RD-5700

SI-5X90B-003-03
Generell sikkerhetsinformasjon
For å oppnå best ytelse, anbefaler vi at følgende
kombinasjon brukes.
Serie
ADVARSEL
ULTEGRA
"Vedlikeholdsintervallene avhenger av bruken og kjøreforholdene. Vask kjedet
regelmessig med egnet kjederenser. Bruk aldri alkalibaserte eller syrebaserte
løsemidler som rustmidler. Hvis disse løsemidlene brukes, kan kjedet komme til
å ryke og forårsake alvorlig personskade."
Girvelger/girspake
• For å oppnå en god ytelse i giringen har CN-7901 / 6701 / 5701 en forside og en bakside og sidene
er merket slik at CN-7901 / 6701 / 5701 vil vende den riktige veien når de er montert. Riktig ytelse
i henhold til utformingen oppnås når CN-7901 / 6701 / 5701 monteres slik at den vender riktig
retning. Hvis kjedet monteres slik at det vender motsatt vei, kan det komme til å falle av og dette
kan forårsake alvorlig personskade.
• Bruk bare den forsterkede skjøtestiften for å koble til den smale kjedetypen.
• Hvis andre skjøtestifter enn forsterkede skjøtestifter velges, eller om en forsterket skjøtestift eller verktøy
som ikke passer for kjedetypen brukes, kan det hende at tilstrekkelig styrke i skjøten ikke oppnås, og
dette kan få kjedet til å ryke eller falle av.
Navgir
Kjede
10-delt supersmalt
kjede som
CN-7901 / 6701 / 5701 /
7801 / 6600 / 5600
Forsterket skjøtestift
med spor (3)
med spor (2)
Kjedekutter
TL-CN32
TL-CN23
TL-CN27
• Pass på at skjøtestiften står i forhold til sideplaten fra den siden
stiften settes inn. Den skal føles jevn og glatt når du føler på
området med fingeren din. Stiften vil stikke litt ut på baksiden etter
at den avtakbare stiften er fjernet.
• Hvis det er nødvendig å justere lengden på kjedet på grunn av en
endring i antall tenner på tannhjulet, skal du kutte på et annet sted enn
Forsterket skjøtestift
stedet der kjedet har blitt skjøtet med en forsterket skjøtestift. Kjedet vil
skades hvis det blir kuttet på et sted der det har blitt satt sammen med
en forsterket skjøtestift.
• Kontroller at strammingen på kjedet er riktig og at kjedet ikke er skadet.
Koblingsstift
Koblingsstift
Hvis kjedet er strammet for svakt eller kjedet er skadet, må kjedet
skiftes ut. Hvis ikke dette gjøres, kan kjedet ryke og forårsake alvorlig personskade.
• Få tak i og les serviceinstruksjonene nøye før du monterer delene. Løse, utslitte eller skadede deler
kan få sykkelen til å velte og alvorlig personskade kan oppstå som følge av dette. Vi anbefaler på det
sterkeste å bare bruke ekte Shimano reservedeler.
• Få tak i og les serviceinstruksjonene nøye før du monterer delene. Hvis justeringen ikke blir utført
riktig, kan kjedet falle av, dette kan få deg til å falle av sykkelen og kan føre til alvorlig personskade.
• Les disse tekniske serviceinstruksjonene nøye og oppbevar dem på et trygt sted for senere bruk.
105
Dobbel Trippel Dobbel Trippel
ST-6700 ST-6703 ST-5700 ST-5703
Gir
10
Wirestrømpe
Største
tannhjul
For 11-28T tannhjul
(kun for SS type)
10
Legg til 2 ledd (med kjedet på
begge sider av det største
tannhjulet og det største
krankdrevet)
Største
krankdrev
Kjede
Type
SS
Baknav
GS
FH-6700
Kassett-tannhjul
CS-6700
RD-5700
SS
GS
FH-5700
CS-5700
CN-6701 CN-6600 CN-5701 CN-5600
Kjede
Wirefører kranklager
SM-SP17
SM-SP17
Spesifikasjoner
1. Toppjustering
Spake (A)
Ytre kant på minste
tannhjul
Drei toppjusteringsskruen
for å justere slik at
trinsehjulet er under den
ytre kanten på det minste
tannhjulet når du ser på
det bakfra.
SS
GS
Største tannhjul
28T
28T
Minste tannhjul
11T
11T
Tannvariasjon på kranksettet
16 tenner eller mindre 22 tenner eller mindre
* Bruk CN-6600 når du bruker juniormodeller.
* Antall tenner i det minste kasetttannhjulet for SS-spesifikasjonen for
navgir er 15T.
* Antall tenner i det minste kasetttannhjulet for GS-spesifikasjonen for
navgir er 13T.
RD-6700 / RD-5700
Løsne wirestrømpens
justeringssylinder til
kjedet berører det 3.
tannhjulet og lager støy.
(mot klokken)
2. Kobling og festing av wiren
Koble wiren til navgiret og feste giret igjen
slik vist i illustrasjonen, etter at du har
strammet den første slakken på wiren.
Dra
Strammingsmoment:
6 - 7 nm
Installasjon av navgir
Wirestrømpens
justeringssylinder
Under montering skal du passe på at deformeringen ikke oppstår på
grunn av at B-tension justeringsskruen kommer i kontakt med den
utstikkende kanten.
5 mm unbrakonøkkel
Wirestrømpens
justeringssylinder
Beste innstilling
Den beste innstillingen er når
girspaken brukes akkurat
tilstrekkelig til å benytte
spillrommet og kjedet berører det
3. tannhjulet og lager støy.
3. Nedre justering
B-tension justeringsskruen
Strammingsmoment til brakettspindel:
8 - 10 nm
Skru den lave justeringsskruen slik at trinsehjulet beveger seg
i en posisjon som står direkte på linje med det største
tannhjulet.
Største tannhjul
Kjedelengde
Trinsehjul
Nedre
justeringsskrue
Merk:
For å oppnå en god ytelse i giringen har CN-7901 / 6701 / 5701
en forside og en bakside og sidene er merket slik at
CN-7901 / 6701 / 5701 vil vende den riktige veien når de er
montert.
Utsiden (ytre siden)
* Sett spaken tilbake til dens originale stilling
(stillingen der spaken er på 2. tannhjulinnstilling og
den har blitt utløst) og drei så krankarmen med
klokken. Hvis kjedet berører 3. tannhjul og lager
støy, skal du dreie wirestrømpens justeringssylinder
forsiktig med klokken for å stramme det til støyen
stopper og kjedet går jevnt.
Bruk spaken for å skifte gir og kontroller at det ikke
forekommer støy i noen av girstillingene.
For beste SIS-ytelse skal du smøre alle delene til
kraftoverføringen med jevne mellomrom.
■ Skifte ut navgiret
4. Hvordan bruke B-tension justeringsskruen
Monter kjedet på det minste krankdrevet og det største
tannhjulet, og drei krankarmen bakover. Drei så B-tension
justeringsskruen for å justere trinsehjulet så nært tannhjulet
som mulig, men ikke så nært at den berører dette. Sett så
kjedet i det minste tannhjulet og gjenta det som står over for
å sikre at trinsehjulet ikke berører tannhjulet.
3 mm unbrakonøkkel
Bakside (innside)
Største tannhjul
Tekniske serviceinstruksjoner
Stram wirestrømpens
justeringssylinder til
kjedet går tilbake til 2.
tannhjul. (med klokken)
Trinsehjul
Merk:Pass på at wiren sitter godt i sporet.
Siden med merke som vises i illustrasjonen er forsiden (utsiden).
• Delene har ikke garanti mot naturlig slitasje eller skade som kommer fra vanlig bruk.
• For alle spørsmål som angår monteringsmetode, justering, vedlikehold eller bruk, kan
du kontakte en profesjonell sykkelforhandler.
Når ingen lyd høres i
det hele tatt
33 tenner eller mindre 39 tenner eller mindre
Girside
Plasthette eller 4-mm hette
Når du skifter over til 3.
Toppjusteringsskrue
Type
Full kapasitet
Justere slag og feste av wire
Spor
Aluminiumshette (RD-6700)
2
3
OT-SP41 (SIS-SP41)
RD-6700
Merk
4-mm
endestykke
Bruk girspaken flere ganger for å overføre kjedet til
det 2. tannhjulet. Så skal du dreie krankarmen mens
du trykker spaken akkurat nok til å bruke spillrommet i
spaken.
Klaring
+2 ledd
Gaffelendekant
• Hvis girskiftingen ikke kan utføres smidig, skal du rengjøre krankgiret og smøre alle bevegelige deler.
• Hvis slarket i leddene er så stor at justering ikke er mulig, må du erstatte giret.
• Du må rengjøre giret regelmessig og smøre alle bevegelige deler (mekanisme og trinsehjul).
• Hvis justering av girskift ikke kan utføres, skal du kontrollere hvor parallelle delene er på sykkelens
bakdel. Du skal også kontrollere om wiren er smurt og om wirestrømpen er for lang eller for kort.
• Om du hører unormal støy fordi et trinsehjul er løst, skal du erstatte trinsehjulet.
• Du må vaske tannhjulene av og til med et nøytralt vaskemiddel og så smøre dem igjen. I tillegg kan det
å rense kjedet med et nøytralt vaskemiddel og smøre det, være en effektiv måte å forlenge levetiden til
tannhjulene og kjedet på.
• Hvis kjedet stadig faller av tannhjulene under bruk, må du erstatte tannhjulene og kjedet.
• For problemfri bruk, bruk den anviste wirestrømpen og kranklagerets wirefører.
• Smør wiren og innsiden av wirestrømpen før bruk for å sikre at de glir ordentlig.
• Bruk av en ramme med indre wireruting frarådes på det sterkeste da det har en tendens til å forringe
SIS vekslefunksjonen på grunn av høy wiremotstand.
• Trinsehjulet har en pil for å vise rotasjonsretningen. Monter trinsehjulet slik at pilen peker med klokken
når den sees fra utsiden av giret.
• Enden av wirestrømpen som har aluminiumsstykket skal være på girsiden (RD-6700). .
5. SIS-justering
Minste
tannhjul
SI-5X90B-003
Trinsehjulet/ trinsehjulets
strammingsmoment: 2,5 - 5,0 nm
Største
krankdrev
Kjede
Trinsehjul
Trinsehjul
Minste tannhjul
90°
Riktig vinkel mot bakken
B-tension
justeringsskruen
* Serviceinstruksjoner på flere språk finnes på:
http://techdocs.shimano.com
Merk: spesifikasjoner kan endres for forbedringer uten forvarsel. (Norwegian)