Sikker Digitalisering

 Norge skal digitaliseres. Men er vi sikre i et heldigitalt samfunn?»
Torsdag 9. januar
8:00-8:30
8:30-8:40
8:40-9:00
9:00-9:15
9:15-9:45
Registrering, kaffe
Velkommen, Ingelin Killengreen, fung. direktør Difi
Strategi for digitalisering av offentlig sektor
o Seniorrådgiver Hallstein Husand, Datatilsynet
Brukerperspektivet: Næringslivets utfordringer i dialog med
offentlig sektor
o Per Morten Hoff, IKT-Norge
•
Kaffe og frukt
Samhandlingsplattformen Altinn
9:45–11:30
Systemeier
• Hvordan sikres konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
av informasjonen som ligger i Altinn?
o Direktør Altinn, Kjersti Lauritzen
Brukerperspektivet
• Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er ny krevende
bruker av Altinn med elektronisk
personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering:
Hvilke krav stilles?
o Avdelingsdirektør Sikkerhetsstyring Carsten
Rapp, NSM
Autentisering
• Hvordan sikrer vi at rette personer har riktig tilgang til
informasjonen?
o Tor Alvik, systemeier for ID-porten i Difi
Leverandørperspektivet:
• Hva tenker en leverandør som Accenture?
o Gaute Lien, leder for sikkerhetstjenestene i
Accenture Norge
11:30-12:30 Lunsj
Offentlige registre
12:30-14:00
14:00-14:20
14:20-15:20
15:20
15:50
Registereiere
Sikker drift og forvaltning av offentlige registre
• Direktør Hans Christian Holte, Skattedirektoratet
• Fung. dir. Håkon Olderbakk, Brønnøysundregisteret
• Direktør Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket
Kaffe og kaker
Innrullering og autentisering
• Hvordan sikre innrullering av nye identiteter i
Folkeregisteret.
o Programleder Folkeregisterprogrammet,
Marianne Henriksen, Skattedirektoratet.
Leverandørperspektivet
• Evry er Skattedirektoratets distributør for Folkeregisteret
samt distributør/forhandler av Brønnøysundregistrene og
Eiendomsregisteret (Grunnbok/Matrikkel) i tillegg til ca 15
andre offentlige og private kilder.
o Foredragsholder: Egil Årrestad, Head of
Department Information Services
Brukerperspektivet
• Tar vi for lett på sikkerheten ved digitaliseringen av
samfunnet?
o Hacker og IT-konsulent, Einar Otto Stangvik
Takk for i dag v/Kjetil Berg Vejre, NSM
Har du spørsmål eller kommentarer,
ta kontak med:
Christian Meyer
NorSIS
[email protected]