programmet - Nordahl Grieg videregående skole

Framtidskonferansen 2012
Nordahl Grieg videregående skole, Bergen
20-22 februar
Menneskeverd og teknologi
Hva vet vi om framtiden? Hvordan skal vi løse de store
utfordringene i verden? Hvordan skal vi ha det i
nærmiljøet? Hvilken rolle skal teknologien spille?
Hvilken rolle skal du spille?
Nordahl Grieg vgs inviterer til Framtidskonferansen
2012 den 20-22 februar.
Dette er andre året på rad at konferansen arrangeres,
og tema for årets konferanse er «Menneskeverd og
teknologi». Vår skole satser mye på teknologi, og vi
har en stor realfagssatsing. Vi samarbeider tett med
Universitetet i Bergen og VilVite. I år vil vi kombinere
dette med det faktum at skolen bærer et navn vi er
svært stolte av. Vi føler at vi har et ansvar for å vise
omverdenen at innholdet i «Til ungdommen» er
levende på vår skole.
Framtidskonferansen blir arrangert i
samarbeid med Universitetet i Bergen,
VilVite og Bergen Næringsråd
”Gå mot det ukjente, fravrist det svar!”
-Nordahl Grieg.
Program neste side
Program – Framtidskonferansen 2012
”Hva skal jeg kjempe med, hva er mitt våpen?”
Nordahl Grieg
”Fortell videre. Send videre. Rop det videre. Gjør noe! Gjør mer!”
Mads Gilbert 2009
Mandag 20. februar
10:00
10:45-11:30
11:30
12:30-14:00
14:00
Tirsdag 21. februar
Sted: Skoletorget
10:00
12:00
Ansvarlig: Rektor Lin Holvik
Åpning
Lege Mads Gilbert
Forfatter Pedro Carmona-Alvarez
Musikk
Foredrag
Mads Gilbert: Foredrag om GazaPalestina-konflikten.
Lunsj
20 workshop
Forskjellige organisasjoner,
fagpersoner og forskningsmiljøer
fra Universitetet i Bergen.
Foredrag
TORO/Rieber om sitt samarbeid
med Unicef v/Geir Mikalsen.
Hvor
Skoletorget
Skoletorget
Hele
skolebygningen
Dristige hjerner
Ansvarlig: Rektor Lin Holvik
Appell
AUF-leder Eskil Pedersen
Paneldebatt
Deltagere: Eskil Pedersen, advokat Einar Drægebø,
Gard Steiro (BT), Kjetil H. Dale og Dyveke Buanes
(TV2), og Marius Tetlie (VG). Leder for debatten:
Samfunnsredaktør Hilde Sandvik (BT).
Tirsdag 21. februar
Sted: Dristige hjerner
13:45-14:30
14:30-15:15
15:15
15:30-16:15
Ansvarlig: Margreta Tveisme
Forfatter Øyvind Strømmen
Louiza Louhibi
Pause
NRKbeta v/Anders Hofseth
Tirsdag 21. februar
Sted: Ukjente stjerner
13:45-14:30
Ansvarlig: Arve Aksnes
Advokat Jon Wessel-Aas
14:30
14:45-15:30
Pause
Georg Apenes
«Det mørke nettet»
Foredrag om nettekstremisme
«Twitterterror – nettsamfunnets
reaksjoner på 22 juli»
«Ytringsfrihet i en digital
kommunikasjonsverden»
Foredrag om personvernet
Foredrag
Onsdag 22. februar
09:45-10:30
10:30-11:15
11:15
11:30-12:15
12:30
13:30-14:30
Sted: Dristige hjerner
Ansvarlig: Arve Aksnes
Årets nordmann Synnøve
Kvamme: «Hardangersaka: Ein
kamp om natur, miljø og
demokrati»
Professor Tore Furevik: «Er
det mulig å unngå dramatiske
klimaendringar?»
Pause
Professor Harald Kryvi:
«Overbefolkning: Vårt største
Sted: Ukjente stjerner
Ansvarlig: Lucia Bjørsvik
Eirik kufås, Aker Solutions
problem, og vårt største tabu»
Responsibility - bør bedriftene våre være
opptatt av samfunnsansvar?"
Førsteamanuensis Tom Christian
Adamsen
Bergen Næringsråd v/Solveig Holm og
Martin Halvorsen. "Corporate Social
Lunsj
Førsteamanuensis Cathrine
Bjorvatn: "Moderne
genteknologi; nye muligheter
nye dilemma"
Om deltagerne på foredrag/paneldebatt:
Adamsen, Tom Christian
Førsteamanuensis ved Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen. Leder av PET-senteret v Haukeland
Universitetssykehus.
Apenes, Georg
Jurist, tidligere stortingsrepresentant for Høyre og leder for Datatilsynet fra 1989 til 2010. Har
skrevet bøkene «Panoptikon: vårt gjennomsiktige samfunn» og «Fra tillit til kontroll».
Bjorvatn, Cathrine
Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.
Buanes, Dyveke
Programleder, TV2.
Carmona-Alvarez, Pedro
Forfatter og musiker, bosatt i Bergen. Aktuell bidragsyter i boken Respons 22/7.
Dale, Kjetil H.
Programleder, TV2.
Drægebø, Einar
Advokat og partner i advokatfirmaet Kyrre.
Furevik, Tore
Professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen, og direktør for det nystartede Senter for
klimadynamikk. Han er også visedirektør ved det internasjonalt anerkjente Bjerknessenteret for
klimaforskning, og har deltatt på flere av FNs klimakonferanser de siste årene.
Gilbert, Mads
Lege, kjent for sitt internasjonale engasjement, særlig fra blokaden av Gaza i 2009, der han og kollega
Erik Fosse ble eneste vestlige stemmer fra innsiden.
Halvorsen, Martin
Rådgiver, Bergen Næringsråd
Hofseth, Anders
NRKs utviklingsavdeling. Laget en presentasjon/visualisering av twitter-meldingene etter 22/7.
Holm, Solveig
Leder for prosjektutvikling, Bergen Næringsråd
Kryvi, Harald
Professor i zoologi ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen.
Kufås, Eirik
Aker Solutions
Kvamme, Synnøve
Årets nordmann 2011 for sin kamp mot monstermastene i Hardanger.
Louhibi, Louiza
Vinner av Fritt Ords honnørpris for sitt mot i debatten om seksualisert vold mot kvinner og for aktivt
å ha imøtegått ekstreme holdninger som har religiøs og politisk forankring.
Mikalsen, Geir
Kommunikasjonsdirektør i matvarekonsernet Rieber & Sønn.
Pedersen, Eskil
Leder i AUF.
Sandvik, Hilde
Samfunnsredaktør, Bergens Tidende.
Steiro, Gard
Redaktør, Bergens Tidende.
Strømmen, Øyvind
Journalist, oversetter og forfatter av Det mørke nettet. De siste årene har han kartlagt
kontrajihadistiske og høyreekstreme mil-jøer på internett.
Tetlie, Marius
Nyhetssjef i VG. Leder for koordineringen av VGs 22. juli dekning.
Wessel-Aas, Jon
Advokat/partner i Bing Hodneland advokatselskap, og styremedlem og daglig leder i Den
internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling.
Deltagere på workshop:
Andersen, Bjørn Snorre
Institutt for biologi, Universitetet i Bergen, og VilVite
Buanes, Trygve
Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen
Christiansen, Ivar
Norsk Folkehjelp
Fosse, Torbjørn
Aktivitetskoordinator Hordaland Røde Kors
Hagen, Thina
OilSim / PetroChallenge
Hansen, Ragnhild
Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen
Hem, Thore
NORAD
Holmedal, Marianne
Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen
Hollup, Siv
Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen
Isaksen, Hildegunn
Dialogprest
Kindem, Ina
BKK
Nodland, Egil
Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen
Omsland, Maria
Med. ont. Fakultet, Universitetet i Bergen
Skogestad, Jan Ole
Matematisk institutt, Universitetet i Bergen
Svendsen, Christina
Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
Torkildsen, Marte
Institutt for biologi, Universitetet i Bergen