Byggeindustrien

164-170 BP06 Spjelkavik ung.skole KH 04.04.14 18:56 Side 164
■ SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE
Spjelkavik
ungdomsskole
Spjelkavik er det største vekstområdet i Ålesund. Den gamle ungdomsskolen fra 1972 er
nedslitt og har blitt noen nummer for liten. I slutten av mars kunne nesten 500 elever og
skolens ansatte ta i bruk en flunkende ny ungdomsskole vegg i vegg med den gamle.
KJELL HERSKEDAL
Foreløpig er det bare nybygget på
4.000 kvadratmeter som er ferdig.
Gamleskolen på 3.500 kvadratmeter
skal også rehabiliteres og uteområdene settes i skikkelig stand. Dette arbeidet fortsetter nokså umiddelbart.
Inntil neste skoleår må derfor fortsatt mange av elevene få sin undervisning i brakker og delvis også i
lånte lokaler ved andre skoler.
Rektor Arne Sunde viser Byggeindustrien rundt i de nye lokalene
dagen før elevene tar dem i bruk.
Han forteller at de ansatte har vært
aktivt med i utformingen av nyskolen. Målet har vært å skape et bygg
Fortunen AS
har vore ansvarleg
totalrådgjevar for
Spjelkavik Ungdomsskole
Torgalmenningen 7
5014 BERGEN
55 36 66 00
[email protected]
www.fortunen.no
164 BYGGEINDUSTRIEN NR 6 - 2014
som inviterer elevene ut av klasserommene og til økt samarbeid.
– Vi ønsket ingen åpen skole,
men kaller det en «delvis åpen
skole». Dette er vårt eget prosjekt.
Vi har ikke kopiert andre skoler, sier
rektor.
Han forteller om en byggeprosess
som har vært preget av godt samarbeid med både arkitekt og andre in-
volverte. Byggingen har, ifølge rektor, foregått uten større problemer for
undervisningen i det gamle bygget
ved siden av.
Det er elevene i 9. og 10. trinn
som nå har fått nytt skolebygg.
Elevene i 8. trinn skal inn i bygget
som nå skal rehabiliteres og sammenføyes med nybygget.
Byggeledelse
utført av
Retirovegen 4, 6019 Ålesund
Tlf. 70 17 05 00
www.norconsult.no
BYGGEPROSJEKTER
164-170 BP06 Spjelkavik ung.skole KH 04.04.14 18:56 Side 165
SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE ■
Spennende detaljer
GENERALENTREPRENØR
for Spjelkavik
ungdomsskole
Øran Vest, 6300 Åndalsnes. Tlf. 71 22 74 50
Emblemsvågen, 6013 Ålesund. Tlf. 70 17 72 10
www.kristiseter.no
BYGGEPROSJEKTER
Noen detaljer legger man fort merke
til. Låsbare garderobeskap for både
ansatte og elever. Uteskoene skal av
og inneskoene på så snart en er
kommet inn i skolen. I store felles-
rom utenfor klasserommene er det
tilrettelagt med «bardisker» med
pc'er. Et lite, nedsenket amfi er blant
mange spennende, bygningsmessige
detaljer. Den utvendige kledningen
er i tre kombinert med rustent stål,
Spjelkavik ungdomsskole
Sted: Ålesund
Prosjekttype: Skolebygg
Bruttoareal: 7.500 kvm (4.000 + 3.500 kvm)
Prosjektkostnad inkl. mva: 234 millioner kroner (Bygg 1, 2 og 3)
Kontraktsum ekskl. mva: 131 millioner kroner (Bygg 1 og 2)
Byggherre: Ålesund Kommunale Eiendom
Generalentreprenør: M. Kristiseter
Prosjekteringsgruppeleder: Fortunen
Byggeledelse: Norconsult
Arkitekt, landskaps- og interiørarkitekt: Fortunen
Rådgivere: RIB: Siv. ing. Rakner l RIV: Miljøkonsult l RIE: Trond Wickmann
l RIBr: Sweco
Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Johansen VVS l Ventilasjon: VVS Teknikk Møre l Elektro: Bravida l Grunnarbeid: Vasto Anlegg l Stålarbeider: Procut l Blikkenslager: STS Blikkenslager l Riving: Tretten Betongsaging l Betong: Spenncon l Elementmontering: Nordic Crane l Glass/
alu.fasade: H-Produkter l Heis: Lift-Tech l Vinduer: Nordvestvinduet l Prefab.
trapper: Cementprodukter l Taktekker: Skårhaug Taktekk l Flis, maling og
byggtape: Nielsen & Mele Malermestre l Prefab. tak: Lett-Tak Systemer l
Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Møre Beslag l Fast inn-redning:
Bjarne Espe Trevare l Metallarbeid: Midthaug Møre l Anleggsgartner: Møre
Hageservice l Himling og glassvegger: Moelven Nordia l Fjernvarme: Tafjord
Kraftvarme l Byggevarer: Optimera
BYGGEINDUSTRIEN NR 6 - 2014
165
164-170 BP06 Spjelkavik ung.skole KH 04.04.14 18:56 Side 166
■ SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE
som vi har sett brukt blant annet på
Nasjonale turistvegers anlegg på
Trollstigen.
Innvendig er skolen utstyrt med
gjennomfargede innvendige veggplater. Prosjektleder hos generalentreprenør M. Kristiseter AS, Frode
Kleiva, sier til Byggeindustrien at
dette er en type plater som er mer
tilpasset møbelindustrien, fordi platene ikke har not og penn eller følger
modulmål. Han har ingen tidligere
erfaring med platene. De er gjennomfarget. Det er også hele vitsen
med bruken av platene på utsatte
vegger. Dersom de blir rispet opp vil
skaden ikke være så veldig synlig,
fordi fargen er gjennomgående.
Skolebygget ble overlevert om
lag tre måneder senere enn opp-
Hovedinngangen til den nye Spjelkavik ungdomsskole.
Sentrale personer i arbeidet med Spjelkavik ungdomsskole.
Fra v. prosjektleder Frode Kleiva, Kristiseter AS, anleggsleder
Magne Slyngstad, Kristiseter AS, ingeniør Dag Øverås, Norconsult og prosjektleder Erik Birkevold i Ålesund Kommunale
Eiendom KF.
BETONGSAGING,
RIVE- OG MILJØSANERINGSARBEID
ER UTFØRT AV
13-GRUPPEN
T: 913 50 913
Stolvstadvegen 8
2620 Rudshøgda
www.13gruppen.no
Trapper og rekkverk
er levert og montert av
BETONGSAGING
MILJØSANERING
BYGGENTREPRENØR
Kompetanse satt i system
Ventilasjons- og SD-anlegg
er prosjektert og utført av
VVS Teknikk Møre AS - Tlf. 70 17 28 80
[email protected]
166 BYGGEINDUSTRIEN NR 6- 2014
www.midthaug.no
Stålkonstruksjonene
er utført av
www.procut.no
BYGGEPROSJEKTER
164-170 BP06 Spjelkavik ung.skole KH 04.04.14 18:57 Side 167
SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE ■
Ved inngangen er det garderobeskap for hver enkelt. Uteskone skal
av, inneskone på.
Et av gangarealene i nybygget.
Det er lagt stor vekt på fellesrommene i det nye skolebygget.
rinnelig beregnet. Forsinkelsen
skyldes startvansker som følge av
en omfattende infrastruktur i grunnen. Her var det mange rør og ledninger som måtte legges om. Det
tok tid før Kristiseter kunne starte
på jobben. Fortsettelsen har gått
som forutsatt, og i ettertid er både
prosjektleder Erik Birkevold hos
Ålesund Kommunale Eiendom KF
og prosjektleder Frode Kleiva hos
M. Kristiseter AS fornøyd med
gjennomføringen og samarbeidet
Tlf. 55 56 88 00
Alt av Brannisolering, branntetting og lydtetting
er utført av Firesafe avd. Ålesund
Vi har utført løfteoppdrag og
montasje av betongelementer
Nordic Crane Ålesund AS
underveis.
– Det er vanskelig å legge skylda
på entreprenøren for vanskene vi
hadde i starten, sier Birkevold.
Termobehandlet gran
Byggkonstruksjonen er tradisjonell
basert på stålsøyler og hulldekker.
Lett-Tak blir mye brukt på nye,
større bygg på værharde Nordvestlandet, også på dette bygget.
Ytterveggene er kledd med
termobehandlet gran fra Moelven
www.rakner.no
Siv. Ing. Rakner AS er et rådgivende ingeniørselskap for
byggeteknikk og prosjektadministrasjon. Vår oppgave er
å ivareta byggherrens interesser vedrørende byggeprogram,
økonomi, kvalitet og fremdrift i byggesaker, gjennom seriøs
og profesjonell prosjektering og styring av byggeprosessen.
Målsettingen er å bidra til prosjektenes verdiskapning.
Elektroinstallasjoner
er utført av
Alltid på plass!
www.nordiccranegroup.no
BYGGEPROSJEKTER
Bravida Norge AS, avd. Ålesund
Industrivegen 42, 6018 Ålesund
Tlf. 70 13 53 00 • www.bravida.no
BYGGEINDUSTRIEN NR 6 - 2014
167
164-170 BP06 Spjelkavik ung.skole KH 04.04.14 18:57 Side 168
■ SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE
Spennende takdetalj i nybygget.
Spennende detalj mellom hovedmodulene i nybygget.
Du bygger
– Vi tar oss av resten
Levert og montert Fire Front
brannglassvegger EI30 inkl.
dører og Glass Front vegger.
Levert og montert alle systemhimlinger.
Stolt leverandør
av byggevarer til
Spjelkavik
Ungdomsskole
optimeraproff.no
168 BYGGEINDUSTRIEN NR 6- 2014
Moelven Nordia AS
Breivika Industrivei 69, 6018 Ålesund
Telefon: 06050 www.moelven.no
Gode rom
Vi utfører
utomhusarbeidene
Mob. 922 73 799
Vi bygger utemiljø
BYGGEPROSJEKTER
164-170 BP06 Spjelkavik ung.skole KH 04.04.14 18:57 Side 169
SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE ■
Corten-stål er brukt i deler av kledningen rundt hovedinngangen.
Termobehandlet gran i kledningen på den nye skolen.
som skal være vedlikeholdsfri.
Kledningen skal ikke behandles
etter at den er kommet på. Riktignok
ligger ikke Spjelkavika ytterst mot
havet, men det er ikke langt unna.
Her får den nye Moelven-kledningen virkelig testet seg.
I tillegg til den termobehandlede
grankledningen er det Corten-stål,
stål som ruster, en legger spesielt
merke til i kledningen. Stålet
kommer fra Finland.
Vinduene er i tre med aluminiumskledning. De store vinduene
har rammer i aluminium og er selvrensende. Lav vedlikeholdsgrad går
igjen i mange av materialvalgene i
dette bygget.
Nybygget til Spjelkavik ungdomsskole er bygd som et lavenergibygg. Ifølge prosjektlederne
for byggherren og entreprenøren er
tettheten så god at den tilsvarer
passivhusstandard.
Varmeløsningen kan også nevnes
som noe spesiell for dette bygget,
selv om den er vanlig for flere store
bygg i området rundt søppelfor-
Prefab betongtrapper er levert av
6030 Langevåg
Tlf. 70 19 24 40 • [email protected]
www.cementprodukt.no
Grunnarbeidene
er utført av
6260 Skodje
Tlf 70 27 60 59 – [email protected]
www.vasto.no
Glasstak, dører og
glassfasader er levert
og montert av
H-Produkter AS
www.hprodukter.no
D I N K O M PL E T T E V I N D U S - OG D Ø R P R O D U SE N T
TAKK FOR TILLITEN
www.nordvestvinduet.no
BYGGEPROSJEKTER
BYGGEINDUSTRIEN NR 6 - 2014
169
164-170 BP06 Spjelkavik ung.skole KH 04.04.14 18:57 Side 170
■ SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE
brenningsanlegget på Grautneset i
Ålesund. Det er varmtvann produsert av søppel som skal gi varme til
ungdomsskoleelevene og lærerne.
Tafjord Kraft har bygd ut et omfattende rørsystem for distribusjon av
varmtvann i Spjelkavik-området.
Fornøyd arkitekt
Sivilarkitekt og daglig leder Nils Johan Mannsåker i Fortunen AS sier
til Byggeindustrien at et ordentlig
inntrykk av hvordan bygget blir vil
en ikke få før også gamlebygget er
ferdig rehabilitert og uteområdene
Nybygget mot øst, med tilrettelegging for sykkelparkering.
Rektor
Arne Sunde
i trappa i
nyskolen,
som også
er utstyrt
med
heis.
Klasserom
utstyrt med
pc for hver
enkelt
elev.
Vi har utført flis-, malerog gulvbeleggsarbeid
Malermestrene
Tlf. 70 14 99 00
www.nime.as
Vi har utført radontekking, taktekking,
isolering og membranarbeid.
er fullført. Her blir det et stort amfi
med plass for 600 mennesker. Innvendig vil nye delen og gamle delen
av skolen henge naturlig sammen
med en gang som fortsetter fra
hoveddøren i nord mot kantinen og
uteområdet.
Mannsåker er fornøyd både med
resultatet så langt og skryter av den
håndverksmessige utførelsen.
Interiørarkitekt Jeanette Bu Vindenes i Fortunen AS har medvirket i
materialvalgene både innendørs og
utendørs. Om bruken av Corten-stål
sier hun at det har både estetiske og
vedlikeholdsmessige fortrinn, og at
det opprinnelig vart tenkt brukt mer
av dette materialet i fasaden. Også
den termobehandlede granen fra
Moelven er spennende og i tillegg et
nytt materiale for arkitektene, men
ifølge Bu Vindenes føler de seg
sikre på dette produktet.
– En fordel med termobehandlet
gran er at gråningsprosessen skjer
raskere og jevnere enn med andre
treslag, sier hun.
De gjennomfargede platene som
er brukt på utsatte vegger inne i
bygget har Fortunen god erfaring
med. Det er økologiske plater som
er lett å slipe på nytt. Tilsvarende
plater er tidligere brukt i Tinghuset i
Bergen.
Vi har levert og
montert innredning
Gratulerer med nytt flott bygg!
6770 Nordfjordeid – Tlf 57 86 23 11
www.espetrevare.no
170 BYGGEINDUSTRIEN NR 6- 2014
BYGGEPROSJEKTER