PRODUKTDATABLAD

PRODUKTDATABLAD
Asak Miljøstein AS
ASAK HAGEHELLER
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
Asak hageheller er heller i betong.
Helle Nenset har overflate med natursingel som gjør den meget slitesterk.
Helle grå / farget har en slett overflate som gir enkelt vedlikehold.
Helle kolleksjon er produsert i 2-sjikts betong, med en sterk grov betong i bunn og en finere
betong i toppen, som gir en tettere overflate og en lekker finish.
Herregård Helle er del av vår Herregårdsserie og har vært igjennom en aldringsprosess.
Relieff XXL er designet for å passe i kombinasjon med de øvrige formatene i Relieff-serien.
Navn
Helle Nenset
Helle grå / farget
Helle Kolleksjon
Herregård Helle
Relieff XXL
Frilagt
X
Fugeknast
Lett belastning
X
X
X
Bruksområde
Asak hageheller er beregnet for områder med lettere belastning,
som for eksempel gårdsrom, terrasser, stier, takterrasser og
hageganger etc. For mer informasjon, se gjeldende katalog eller
våre nettsider www.asak.no
Farger
Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no
Overflatebehandling
Helle kolleksjon: Vi anbefaler at det nylagte dekket med heller
impregneres på nytt før det tas i bruk.
Tilbehørsprodukter
Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no
1 av 4
X
X
X
X
2014
PRODUKTDATABLAD
Asak Miljøstein AS
ASAK HAGEHELLER
2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
Navn
Mål (cm)
Helle Nenset
40x40x4
Helle
30x30x5
30x30x7
40x40x5
20x40x5
50x50x5
25x50x5
Helle Kolleksjon
Tilvirkn.mål
LxBxT mm
Antall
pr m2
Vekt
pr stk
6,3
15,4 kg
297x297x48
297x297x68
397x397x48
197x397x48
497x497x48
247x497x48
11,1
11,1
6,3
12,5
4
8
10 kg
14,3 kg
19,1 kg
9,6 kg
28 kg
14 kg
40x40x4
40x20x4
60x40x4
60x60x4
-
6,3
12,5
4,2
2,8
14,4 kg
7,2 kg
21,4 kg
32,1 kg
Helle Herregård
27x20x6
266x198x58
18,5
7,2 kg
Relieff XXL
30x20x6
298x198x58
17
135 kg (pr m2)
3. MONTERING / UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse
K22.3 Utendørs belegg av betongheller
NS 3451-kode for bygningsdel
77 Parker og hager
Referanse til SINTEF Byggforskserien:
517.112 Belegg på mindre veger og plasser.
Øvrige henvisninger: Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no
Transport og lagring
Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. Utvis forsiktighet under transport.
4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling:
Type emballasje:
Leveres på egnet pall
2 av 4
EAL kode
170101
Avfallstoffnr
1611
2014
PRODUKTDATABLAD
2014
Asak Miljøstein AS
ASAK HAGEHELLER
5. HMS-REFERANSER
Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og ev. regntøy.
Se også HMS-FAKTA angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct
Ikke beregnet.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Ingen
6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Kontrollrådet
Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)
Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard NS-EN 1339 for produktet.
System for samsvarsattestering (AoC)
Bruksområde(r):
Grupper/Klasser:
Samsvarssystem nr.:
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Deklarasjonsskriv:
Produkter klassifisert og merket i henhold til NS-EN 1339, som følger:
Produkt
3 av 4
Målavvik
Diagonaler
Frostmotstand
Bøye-strekkfasthet
Slitasjemotstand
Bruddlast
Kl
Mrk
Kl
Mrk
Kl
Mrk
Kl
Mrk
Kl
Mrk
Kl
Mrk
Helle Nenset
3
R
3
L
3
D
2
T
3
H
70
7
Helle 30x30x5
3
R
3
L
3
D
2
T
3
H
70
7
Helle 30x30x7
3
R
3
L
3
D
3
U
3
H
140
14
Helle 40x40x5
3
R
3
L
3
D
2
T
3
H
70
7
Helle 40x20x5
3
R
3
L
3
D
2
T
3
H
70
7
Helle 50x50x5
3
R
3
L
3
D
2
T
3
H
70
7
Helle 50x25x5
3
R
3
L
3
D
2
T
3
H
70
7
Herregård Helle 27x20x6
3
R
3
L
3
D
2
T
3
H
70
7
Relieff XXL 30x20x6
3
R
3
L
3
D
2
T
3
H
70
7
Helle Kolleksjon
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRODUKTDATABLAD
Asak Miljøstein AS
ASAK HAGEHELLER
7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/importør
Asak Miljøstein AS
Organisasjonsnr.
980 281 130
Adresse Hvamstubben 17
Postnr. og poststed
2013 Skjetten
Telefon 64 00 60 60
Telefaks 64 00 60 70
[email protected]
Internettadresse www.asak.no
4 av 4
2014