Untitled - føllfestivalen

FØLLFESTIVALEN 2014.
JJ HORSES - BRÅTEN GÅRD – TOBAJO SPORTHORSES
ØNSKER VELKOMMEN TIL FØLLFESTIVAL 2014
Årets Festival er den 7.ende i rekken. I løpet av Føllfestivalens historie er det til sammen bedømt
350 norskfødte ridehestføll. I samarbeid med hingsteiere, sponsorer og annonsører har
Festivalen totalt stimulert ridehestoppdrettet med ½ million kroner i form av prispenger og
bedekningsrettigheter. Mange føll som mottok sin første premierosett på Føllfestivalen har vi
senere kunne se igjen som kårede hingster, premiehopper, vinnere av championater og
representanter for Norge ved Unghest-VM og Falsterbo. I 2011 og 2012 var det endog føll fra
Føllfestivalen som senere ble føllvinnere ved Dansk Varmblods Eliteskue i Danmark. Alle disse
årene har føllene blitt kyndig vurdert av Dansk Varmblods kåringsdommere Poul Graugaard
og Ole From Christensen.
Føllfestivalen er et åpent og inkluderende arrangement, der alle norskeoppdrettede ridehestføll
er hjertelig velkommen til å delta. Arrangementet er offentlig, med gratis adgang for publikum
og presse. Publikum får anledning til å se mange gode kvalitetsføll, og har mulighet til å se hva
hingstene avler. Mange av føllene er til salgs, - så anledningen burde også appellere til
spekulantene. Ingen grunn til å gå ”over bekken etter vann”. Det er utvilsomt at føllene på
Føllfestivalen holder en generell meget god kvalitet, - og at det hvert år kan plukkes et 10-talls
føll i særklasse som møtes til dyst i en spennende avsluttende finale! Årets kolleksjon er intet
unntak, - og det er på papiret svært mye spennende avstamningsmessig. Dette gjelder ikke minst
morlinjene, - der vi ser at hoppematerialet stadig blir bedre og bedre.
Alle føll blir fremvist og bedømt enkeltvis i katalogrekkefølge i respektiv klasse for sprangføll og
dressurføll. Dette gjøres på bakgrunn av en moderne sportslig avlsmålsetning der intensjonen
er å produsere en hest som kan prestere på toppnivå enten i sprang eller dressur. Klassifisering
i så måte er utelukkende gjort på bakgrunn av foreliggende avstamningsopplysninger. For føll
med kombinasjonsavstamning, er plassering skjedd på bakgrunn av hovedvekt av sprang- eller
dressurbetonet avstamningsgitter. Avlsforbund-logo er oppført ved siden av hvert
katalognummer. Dette viser hvilket Avlsforbund føllet er registrert i.
ALLE føll med 9 eller 10 i helhetskarakter er automatisk kvalifisert for deltagelse i finalering på
slutten av dagen, der det kjempes om henholdsvis tittelen ” Bråten – Tobajo beste sprangføll”
og ” JJ Horses beste dressurføll ”. Dommerne kan også velge å invitere føll til finalering med 8
i helhetskarakter. Vinnerne vil motta hver sin toppgevinst på 10.000,-kroner, og 2. og 3. plass
premieres med henholdsvis 3000,- og 2000,- i pengepremier. I tillegg utdeles mange flotte
gavepremier i samarbeid med våre sponsorer. DVNorge-registrerte føll er berettiget uttagelse til
Eliteskue og Eliteauksjon i Danmark 30-31 sept. Ærespremie fra DVNorge til henholdsvis beste
DV-registrerte dressurbetonte og sprangbetonte føll.
Takk til alle hingsteeiere, sponsorer, annonsører og samarbeidspartnere som ser verdien av å
støtte norsk ridehestoppdrett. Uten dere hadde vi aldri klart det!
MED ØNSKE OM EN STRÅLENDE FØLLFESTIVAL!
BRÅTEN GÅRD
TOBAJO SPORTHORSES
JJ HORSES
UTSTILLINGSINNFORMASJON
For at avviklingen av arrangementet skal gå for seg på beste måte, - oppfordrer vi
alle utstillere til å følge henvisningene gitt nedenfor.
Ankomst
Ved ankomst er det viktig at dere følger parkering - og oppstallingsanvisninger angitt
av funksjonær på stedet. Kort og raskt opphold ved stallene for avlessing av hest og
utstyr. Deretter må transportmiddelet umiddelbart parkeres på anvist plass. Stallen er
åpen fra kl. 17.00 på fredag, og seneste tidspunkt for ankomst fredag kveld er kl. 20.00.
For ankomst fredag, skal det sendes sms til 98846088 som angir katalognummer og
ca. ankomsttid. Eventuelle avmeldinger skal det også sendes beskjed om (sms) til tlf
98846088. På lørdag vil det være parkeringsvakter / funksjonærer tilstede fra kl 09.00
Oppstalling
Hestene plasseres i angitt boks i henhold til oppstallingskart /områdeskisse (utdeles
ved ankomst). Alle boksene er merket med katalognummer. Hoppe og føll må
oppholde seg på boksen utenom selve visningstiden. Det må medbringes eget for.
Det er innlagt drikkekar i alle boksene. Alle bokser må rengjøres før avreise. Utenfor
hver boks vil dere finne nummerskilt og katalog.
Visning
Alle føllene har fått eksakt starttid. Kat 1-12 vises hos Tobajo Sporthorses fredag 22/8
etter nærmere avtale. Kat 13-52 vises hos JJ HORSES lørdag 23/8 i henhold til
tidsskjema i katalogen. Hold dere klar ved visningsbanen til tiden, slik at vi unngår
forsinkelser. De som skal ha mønstringshjelp, må holde hoppe/føll klar på banen
(i slusen) i tide. Etter avsluttet visning, må hesteeier være umiddelbart klar til å overta
hesten fra mønster (i slusen). NB: Nummerskilt skal være festet på hver side av
hoppens hodelag. Føllet skal ikke merkes. Visningen skal foregå på følgende måte:
(se skjematisk skisse)
-
-
-
-
-
-
-
-
Fra slusen skrittes hoppe og føll inn foran dommerne. (se ”inngang” på skissen)
Oppstilling foran dommerne (telt 2)
Føllet slippes, og hoppen mønstres på høyre hånd rundt hele banen 1 runde.
Ved behov 2 runder, - og i så fall etter dommeranvisning.
Ny oppstilling foran dommerne (telt 2) med opplesning av bedømmelse
beskrivelse.
½ mønstringsrunde i trav til utgangen. (se ”utgang” på skissen)
Hoppen og føllet skrittes tilbake inn i slusen (se ”utgang” på skissen)
Føllet fanges i slusen før man forlater selve baneområdet.
Alle føllene vises 1 gang. Føll uttatt til finalen blir vist 2 ganger, - der 2 gangs
visning er finalerunde.
Tidspunkt for FINALEN er lørdag 23/8 kl 15.45
SERVERING
På stevneplassen er det restauranttelt med sitteplass for 150 personer. Det selges
mat og drikkevarer. Fra teltet har man åpen utkikk til hva som til enhver tid skjer i
visningsarenaen. Røyking forbudt i serveringsteltet.
NB : Det vil ikke være noe stevnesekretariat under arrangementet. All
utstillingsinformasjon finnes i katalogen eller på www.føllfestivalen.no
Det er absolutt båndtvang av hunder under hele arrangementet.
Tidsskjema
Kat.nr. 1-7 vises fredag hos Tobajo Sporthorses etter nærmere savtale.
SPRANGFØLL
kl. 11.00 - Kat.nr.13 - Grusets Ticket to Ride kl. 11.05 - Kat.nr.14 - Bull’s Eminent kl. 11.10 - Kat.nr.15 - Rudi la Quest kl. 11.15 - Kat.nr.16 - Dark Delight kl. 11.20 - Kat.nr.17 - Sc Mr Crichton kl. 11.25 - Kat.nr.18 - Engs NN kl. 11.30 - Kat.nr.19 - Emilia Rosa kl. 11.35 - Kat.nr.20 - SG’s Camelian kl. 11.40 - Kat.nr.21 - Sky’s Kharisma kl. 11.45 - Kat.nr.22 - SD Dannan kl. 11.50 - Kat.nr.23 - Gjeteruds Loveday kl. 11.55 - Kat.nr.24 - Quattro De Lui kl. 12.00 - Kat.nr.25 - Sc Flawless kl. 12.05 - Kat.nr.26 - Engas Laranja -Azteca VDL
-Cabachon
-Carmargue
-Corino VDL
-Corino VDL
-Favorit Ask
-Heartbeat
-Kannan
-Kannan
-Kannan
-Luidam
-Quin
-Tobajo Picez
-Untouchable
MIDDAGSPAUSE 12.10 -13.20
Chip og sertifisering
I forbindelse med Føllfestivalen er det mulighet for sertifisering og mikrochipsmerking
av deltagende føll. Tjenesten utføres av hestepraktiserende veterinær Jeanette Skjenneberg
fra Trøgstad. Tjenesten er tilgjengelig både fredag kveld og hele lørdag. Avtale gjøres med
veterinær på forhånd tlf 92047859
Dokumenter for registrering av føllet må medbringes av eier. For DV-registrering blir
mikrochip utlevert på stedet. Det er også mulighet for vaksinering av føll og eventuelt
hoppe. Jeanette Skjenneberg er også behandlende veterinær under arrangementet, dersom hest skulle bli syk eller komme til skade. All veterinærbehandling utført under
Føllfestivalen er å anse som privat avtale mellom behandlende veterinær og
vedkommende kunde, - og arrangør bærer intet ansvar i så måte.
Kontant betaling.
PRISER:
-
Serifisering / mikrochip merking 500,- + mva
-
Vaksinering med influensa/tetanus 350,- + mva
-
Annen behandling
etter avtale
Tidsskjema
Kat.nr. 8-12 vises fredag hos Tobajo Sporthorses etter nærmere avtale.
DRESSURFØLL
kl. 13.20- Kat.nr.27 - True Romance kl. 13.25- Kat.nr.28 - SoRo’s Don Philip kl. 13.30- Kat.nr.29 - Mesmerize Master kl. 13.35- Kat.nr.30 - Lerskalls Bailar kl. 13.40- Kat.nr.31 - Politesse kl. 13.45- Kat.nr.32 - Lundhaugs Bellelus kl. 13.50- Kat.nr.33 - Belize H. kl. 13.55 - Kat.nr.34 - World Dancer kl. 14.00- Kat.nr.35 - Othilia kl. 14.05- Kat.nr.36 - Don Ferro kl. 14.10- Kat.nr.37 - Wilmine kl. 14.15- Kat.nr.38 - Fürstinne Jubile kl. 14.20- Kat.nr.39 - JJ Farah Diba kl. 14.25- Kat.nr.40 - Royal Prime kl. 14.30- Kat.nr.41 - Royal Artic kl. 14.35- Kat.nr.42 - JJ Sancerre kl. 14.40- Kat.nr.43 - El Nino’s Sezuana kl. 14.45- Kat.nr.44 - Tailormade Sophia Loren kl. 14.50- Kat.nr.45 - Pulchra Stella kl. 14.55- Kat.nr.46 - Shiva
kl. 15.00- Kat.nr.47 - El Nino’s DJ Star kl. 15.05 - Kat.nr.48 - JJ Sasha kl. 15.10 - Kat.nr.49 - M.Y. Santiago kl. 15.15 - Kat.nr.50 - Beau’s Zamba HF kl. 15.20 - Kat.nr.51 - LA Normann kl. 15.25 - Kat.nr.52 - Zamira FINALER STARTER 15.45
1. finale: BRÅTEN-TOBAJO BESTE SPRANGFØLL
2. finale: JJ HORSES BESTE DRESSURFØLL
-Tailormade Attention
-Bariole Magique
-Belamour
-Belamour
-Belamour
-Belamour
-Belamour
-Don Noblesse
-Blue Hors Don Olymbrio
-Blue Hors Don Olymbrio
-Blue Hors Don Romantic
-Fürstenball
-Fürstenball
-Royal Olymp
-Royal Olymp
-Sezuan
-Sezuan
-Sezuan
-Sezuan
-Sezuan
-Sezuan
-Sezuan
-Sunny Boy
-Blue Hors Zack
-Blue Hors Zack
-Blue Hors Zack
Bedømmelse Tobajo Sportshorses
22.august
SPRANGBETONTE FØLL
Kat.nr. 1 Tobajo Aztina
Hoppeføll født 28.04.14 far: Azteca VDL
mor: Chakkenge e. Sheck in
eier/oppdretter: Tormod Bakke Johnsen
Kat.nr. 2 Tobajo Aquamenti
Hingsteføll født 01.05.14 far: Corino VDL
mor: N.Meigroet e. Aurelio
eier: T Bakke Johnsen/Emmeline Johnsen/oppdr: T Bakke Johnsen
Kat.nr. 3 Tobajo Carin
Hoppeføll født 21.04.14 far: Corino VDL
mor: Cara I Z e. Sheck in
eier/oppdretter: Tormod Bakke Johnsen
Kat.nr. 4 Tobajo Pilona
Hoppeføll født 31.05.14 far: Tobajo Picez
mor: Ilona xx e. Carolus I xx
eier/oppdretter: Tormod Bakke Johnsen
Kat.nr. 5 Tobajo Polander
Hingsteføll født 24.07.14 far: Tobajo Picez
mor: Platina Toltien e. Guidam
eier: T Bakke Johnsen/Emmeline Johnsen/oppdr: T Bakke Johnsen
Kat.nr. 6 Tailormade Poppin Eye
Hoppeføll født 24.04.14 far: Tobajo Picez
mor: Tobajo One Eye Shut e. Aurelio
eier/oppdretter: Tailormade Horses
Kat.nr. 7 AC’s Contez
Hingsteføll født 17.03.14 far: Tobajo Picez
mor: Gamborg’s Corla e. Come Back II
eier/oppdretter: Ann-Cathrin Ottosson
DRESSURBETONTE FØLL
Kat.nr. 8 Tailormade Sezunitha
Hoppeføll født 22.05.14 far: Sezuan
mor: Zenitha e. Tobajo Picez
eier/oppdretter: Tailormade Horses
Kat.nr. 9 Candyman L (til salgs)
Hingsteføll født 11.05.14, far: Tobajo Picez
mor: Laika L e. Lauries Crusador
eier/oppdretter: Camilla Lynne
Kat.nr. 10 AC’s Pik Midaz
Hingsteføll født 19.04.14 far: Tobajo Picez
mor: What’s Up e. Walt Disney
eier/oppdretter: Ann-Cathrin Ottosson
Kat.nr. 11 Tobajo Pricella
Hoppeføll født 20.05.14 far: Tobajo Picez
mor: Miss Angelique e. Castelini
eier/oppdretter: Tormod Bakke Johnsen
Kat.nr. 12 EKS Sixth Sence (til slags)
Hoppeføll født 24.06.14 far: Tobajo Picez
mor: Beautiful e. Bernstein
eier/oppdretter: Eva Kindahl
Bedømmelse Jørgentvedt Gård
23.august
SPRANGBETONTE FØLL
Kat.nr. 13 Grusets Ticket to Ride
Hoppeføll født 18.07.14 far: Azteca VDL
mor: Victoria V e.Taipan
eier/oppdr: Dagny Tidemandsen/Ingeborg Schjelderup Høye
Kat.nr. 14 Bull’s Eminent
Hoppeføll født 18.05.14, far: Cabachon
mor: Ackworth Dazzler e. Animo
eier/oppdretter: Bulls Sportshorses
Kat.nr. 15 Rudi la Quest
Hoppeføll født 29.04.14 far: Carmargue
mor: Juhsgaardens Casia e. Casir Ask
eier/oppdretter: Naja Jeremiassen
Kat.nr. 16 Dark Delight
Hoppeføll født 08.05.14 far: Corino VDL
mor: Casta Diva e. Capitol I
eier: Pernille Gunneng/oppdretter: Gun Helen Gunneng
Kat.nr. 17 Sc Mr Crichton (til salgs)
Hingsteføll født 20.05.14 far: Corino VDL
mor: Galactik Spy e. Gloriosus
eier/oppdretter: Stacey Marie Crichton
Kat.nr. 18 Engs NN
Hoppeføll født 10.04.14 far: Favorit Ask
mor: Quasper II van Stal Bessemeind e. Quasimodo Z
eier/oppdretter: Lise Thon Gustavsen
Kat.nr. 19 Emilia Rosa
Hoppeføll født 03.06.14 far: Heartbeat
mor: Romalinda e. Animo
eier/oppdretter: Kari Egge
Kat.nr. 20 SG’s Camelian (til salgs)
Hingsteføll født 29.05.14 far: Kannan
mor: Love a Lot e. Love 2 U 2
eier/oppdretter: Hanne M Dyngeland
Kat.nr. 21 Sky’s Kharisma
Hoppeføll født 25.04.14 far: Kannan
mor: Salome e. Corratus
eier: Karianne Christoffersen/oppdretter: Sky Horses
Kat.nr. 22 SD Dannan (til salgs)
Hingsteføll født 11.05.14 far: Kannan
mor: Diamant van het Gevahof e. Heartbreaker
eier/oppdretter: Silje Hagren
Kat.nr. 23 Gjeteruds Loveday
Hingsteføll født 24.06.14 far: Luidam
Castella e. Casir Ask
eier/oppdretter: Gjeterud Gård v/ Kjersti Vik
Kat.nr. 24 Quattro De Lui
Hingsteføll født 16.04.14 far: Quin
mor: Dominga de Lui e. Vigo D’Arsouilles
eier/oppdretter: Ida Margrete Kihle
Kat.nr. 25 Sc Flawless (til salgs)
Hoppeføll født 10.04.14 far: Tobajo Picez
mor: Anitra e. Animo
eier/oppdretter: Stacey Marie Crichton
Kat.nr. 26 Engas Laranja
Hoppeføll født 27.05.14 far: Untouchable
mor: Engas Naranja e. Casir Ask
eier/oppdretter: Kady Besseberg
DRESSURBETONTE FØLL
Kat.nr. 27 True Romance (til salgs)
Hingsteføll født 04.06.14 far: Tailormade Attention
mor: Venezza e. De Niro
eier/oppdretter: Charlotte Berg Jacobsen
Kat.nr. 28 SoRo’s Don Philip
Hingsteføll født 12.04.14 far: Bariole Magique
mor: Hedens Celine e.Don Kennedy
eier: Nina Raanæs/oppdretter: Linda Solberg/Christer Rognlie
Kat.nr. 29 Mesmerize Master (til salgs)
Hingsteføll født 14.05.14, far: Belamour
mor:Cincinatti e. Tiger Ben
eier/oppdretter: Bjørn Borglund
Kat.nr. 30 Lerskalls Bailar (til salgs)
Hoppeføll født 18.04.14 far: Belamour
mor: De Mendi e. Don Frederico
eier/oppdretter: Antje Heinrich
Kat.nr. 31 Politesse
Hoppeføll født 18.05.14 far: Belamour
mor: Pallas Athene e. Paridor
eier: Eva Merete M Thorud/oppdr: Son Miljøhestesenter
Kat.nr. 32 Lundhaugs Bellelus
Hingsteføll født 24.06.14 far: Belamour
mor: Spring Beauty e. Vigour B
eier/oppdretter: Kristine Lund Zeiner
Kat.nr. 33 Belize H. (til salgs)
Hoppeføll født 23.06.14 far: Belamour
mor: Vemmetofte Raindrop e. Rambo
eier/oppdretter: Hilde og Stian Haugsrud
Kat.nr. 34 World Dancer
Hingsteføll født 27.06.14 far: Don Noblesse
mor: W Holmklit e. Rambo
eier/oppdretter: Ida-Marie Askvig
Kat.nr. 35 Othilia
Hoppeføll født 08.07.14 far: Blue Hors Don Olymbrio
mor: Sandbæk’s Margit e. Blue Hors Future Cup
eier/oppdretter: Mette Lis Albretsen
Kat.nr. 36 Don Ferro
Hingsteføll født 07.06.14 far: Blue Hors Don Olymbrio
mor: Mermaids Fair Cup e. Blue Hors Future Cup
eier/oppdretter: Tara Lie
Kat.nr. 37 Wilmine (til salgs)
Hoppeføll født 09.05.14 e. Blue Hors Don Romantic
mor: Wakita e. Blue Hors Future Cup
eier/oppdretter: Eli Gjørven
Kat.nr. 38 Fürstinne Jubile
Hoppeføll født 03.06.14 far: Fürstenball
mor: Malette af Strandbjerggård e. Manstein
eier/oppdretter: Camilla Hoel Skjønhaug
Kat.nr. 39 JJ Farah Diba (til salgs)
Hoppeføll født 29.03.14 far: Fürstenball
mor: Midt-West Silke e. Davignon
eier/oppdretter: JJ Horses
Kat.nr. 40 Royal Prime
Hingsteføll født 15.05.14 far: Royal Olymp
mor: Primadonna Gold e. Coriander
eier/oppdretter: Nathalie Gundersen
Kat.nr. 41 Royal Artic (til salgs)
Hingsteføll født 03.05.14 far: Royal Olymp
mor: Reggy e. Concorde
eier/oppdretter: Tove Mathisen
Kat.nr. 42 JJ Sancerre (til salgs)
Hingsteføll født 14.05.14 far: Sezuan
mor: JJ Romania e. Blue Hors Romanov
eier/oppdretter: JJ Horses
Kat.nr. 43 El Nino’s Sezuana (til salgs)
Hoppeføll født 12.06.14 far: Sezuan
mor: Zonata Firfod e. Angrib Firfod
eier/oppdretter: Stutteri El Nino
Kat.nr. 44 Tailormade Sophia Loren
Hoppeføll født 28.04.14 far: Sezuan
mor: JJ Riviera e. JJ Rayban
eier/oppdretter: Tailormade Horses
Kat.nr. 45 Pulchra Stella
Hoppeføll født 05.07.14 far: Sezuan
mor: Pola III e. Warsteiner
eier/oppdretter: Sandra Madeleine Lie
Kat.nr. 46 Shiva
Hoppeføll født 19.06.14 far: Sezuan
mor: Vanilla e. Depardieu
eier/oppdretter: Kristin Andresen
Kat.nr. 47 El Nino’s DJ Star (til salgs)
Hingsteføll født 09.07.14 far: Sezuan
mor: Zolstreif Firfod e. Gribaldi
eier/oppdretter: Stutteri El Nino
Kat.nr. 48 JJ Sasha
Hoppeføll født 16.03.14 far: Sezuan
mor: JJ Saga e. Sandro Hit
eier: Kristin Andresen/oppdretter: JJ Horses
Kat.nr. 49 M.Y. Santiago (til salgs)
Hingsteføll født 24.06.14 far: Sunny Boy
mor: Gørklintgårds Lacanta e. Leandro
eier: Line Molversmyr/oppdr: M.Y. Sportshester
Kat.nr. 50 Beau’s Zamba HF (til slags)
Hoppeføll født 20.04.14 far: Blue Hors Zack
mor: Beau Van De Donkhoeve e. Don Renoir
eier/oppdretter: Elin Fosmo Scheie/Jeanette Westlund Hegna
Kat.nr. 51 LA Normann (til salgs)
Hingsteføll født 13.05.14 far: Blue Hors Zack
mor: Vinaya e. De Niro
eier/oppdretter: Linn Authen v/ Sanner Gård
Kat.nr. 52 Zamira
Hoppeføll født 08.05.14 far: Blue Hors Zack
mor: D’Olympia e. D’Olympic
eier/oppdretter: Mette Lis Albretsen
Egne notater
Egne notater