god sommer! - Hamarøy menighet

Hamarøy
Menighetsblad
Nr. 2 /2013 – 72. årgang
En hellig
alminnelig
kirke!
God Sommer!
Konfirmasjon i Hamarøy og Sagfjord

Andakt
ET LITE
GLIMT
ER NOK
TIL Å TRO?
INSTRUKSJON:
Konfirmant i Sagfjord Anna Westermann Knutstad
og kateket Heidi Strand Mathisen og sokneprest Silje Kristin Meisal.
• Stirr på de tre prikkene midt i
bildet i MINST 15 sekunder.
• Lukk øynene godt igjen.
Se gjerne mot noe lyst.
• Se du noe? Hvis ikke, prøv igjen!
Det er ikke alltid enkelt å tro. Det
er ikke alltid enkelt å finne tegn på
at Gud fins. Man må stirre mange
sekunder på den litt rare tegningen,
for KANSKJE å få et glimt av Jesus.
Bare et par sekunder viste han seg,
så var han borte igjen. Og kanskje
så du ingenting?
Konfirmanter i Hamarøy i tilfeldig rekkefølge: Kennet Andre Abrahamsen, Lasse Bakkeli, Meron Berket, Hans Olsen
Fagnastøl, Hanne Fossvik, Marlene Verneland Kristoffersen, Runar Jacobsen Langvand, Mathilde Øvrevold Løding,
Mathias Molvik, Siv-Katrin Solstad Nilsen, Ronja Olsen, Håkon Øgsnes Solhaug, Emma Karolina Stensland, Marte
Helene Sørdal, Ingeborg Marie Kleppe Øverås, og kateket Heidi Strand Mathisen og sokneprest Silje Kristin Meisal.

Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
Sånn er det med troen også. For de
fleste av oss er det ikke slik at hverdagen flommer over av gudsbevis,
av tegn på at Gud finnes og er her
sammen med oss. Det kommer
kanskje bare i noen små glimt, og
kanskje bare en gang innimellom.
Kan troen overleve på de små glimtene? Jeg tror absolutt det. For Gud
har ikke forlatt oss, selv om han ikke
mer enn rundt 30 år åpenbarte seg
på jorda som mennesket Jesus.
Gud er ikke fraværende i verden,
han har bare skjult seg, slik at vi skal
se hverandre. Men om vi ser nøye
etter, om vi lar troen lete etter tegn,
så får vi små glimt at Gud, av
hellighet, av hverdagslig magi,
kanskje enda oftere enn vi tror!
3
Misjonsringen 2012
Årsmelding
2012 var året da vi feiret 150 årsjubileum for Det norske Misjonsselskap i Hamarøy. Siden vi er
den eneste misjonsforening igjen,
ble det vårt ansvar å sørge for at
begivenheten ble markert som seg
hør og bør. Mye energi ble derfor
lagt ned i planlegging og gjennomføring av jubileet, som ble feiret
24. juni i Hamarøy kirke.
4
Gjester kom for å være med oss
denne dagen:
- Sonja Küspert, som kom helt fra
Etiopia,
- Misjonsprest Malvin Tomren
med frue fra Stavanger,
- Else Lindeløv fra Bispekontoret
- Eldbjørg og Aslaug, «gamle»
medlemmer, fra hhv. Karasjok
og Gjøvik,
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
- Inviterte misjonskvinner fra
Ballangen, Drag og Steigen.
Det gledet oss også at Randi Lund
med hjelp fra gode naboer kom til
kirka og var med oss hele dagen.
Skutvik-koret stilte velvillig opp og
sang for oss. En stor forsamling av
Hamarøyfolk møtte også opp.
Prostiprest Håvard Losvik ledet
gudstjenesten, Malvin Tomren
hadde prekenen. Sonja hadde ordet
før ofringen, og ble, som hele
menigheten, overrasket og veldig
glad da en representant for Hamarøyrussen kom fram og overrakte en
sjekk på 15000 kr til utdanningsstipendier for foreldreløse barn i
Etiopia. Fantastisk!!
Menighetens ofring ble på ca.
8600 kr.
Til kirkekaffen kom det akkurat så
mange som vi hadde dekket til og
hadde plass for i menighetssalen.
Vibeke leverte lekre snitter, og vi
hadde også mange nydelige bløtkaker. Frivillige damer hjalp oss
med serveringen.
Vi hørte litt misjonshistorie, og
vi fikk mange hilsener: Fra Bispekontoret v. Else Lindeløv, fra
Evenes misjonsforening v. Håvard
Losvik, fra Ballangen menighetsråd og misjonsforening v. Sonja
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
Hveding, fra Steigen v. lederen i
misjonsforeninga der.
Sonja viste lysbilder og fortalte fra
arbeidet i Etiopia. Det ble en lang,
men trivelig og innholdsrik kirkedag
i nydelig sommervær.
Vi følte oss velsignet og oppmuntret
til videre innsats. Svært gledelig var
det også at menighetsrådet ga ut et
jubileumsnr. av Menighetsbladet,
med misjonshistorie fra Hamarøy
gjennom 150 år. Vi er veldig
takknemlige for all god hjelp og
støtte fra kirkekontoret og fra alle
hjelpere!
Ellers i året har vi hatt 9 foreningsmøter, derav to på Bygdeheimen
og ett i Nordkil hos Randi Lund.
Til det siste møtet i 2012 var vi
invitert til prestegården. Veldig
hyggelig! Vi må ellers nevne at vi i
høsthalvåret hadde oppmuntrende
besøk på foreningene av Silje og
Vera og småjentene deres.
Og også dette året fikk vi brev fra
Sonja til hvert eneste foreningsmøte, noe som gir stor nærhet til
arbeidet ute.
Til sammen i året kom det inn kr.
14502,50 til prosjektet «Mor, barn
og helse» i Etiopia.
Målfrid Elsbak
5
Søndag 5. mai satte Hamarøy
Barnekor opp musikalen «Hotel
de tusen stjerner» som vi har
øvd på siden nyttår. Det er en
sterk historie som omhandler
livssituasjonen til hjemløse
barn i Bolivia. Over 160 stykker
overvar forestillingen, og til tross
for at det var gratis inngang,
kom det inn 5.192 kroner i
frivillig kollekt. Pengene går i
sin helhet til Strømmestiftelsen,
en organisasjon som står bak
musikalen og som arbeider for å
bedre livsvilkårene til disse
gatebarna.
Foto: Kjell Fredriksen
Musicalen «Hotell de tusen stjerner»
6
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
7
Barn og tro!
Pinse
Vi har nettopp feiret pinse i kirka.
Pinsen er kirkas bursdag, det var i
pinsa at den kristne kirka virkelig
tok av.
Da hadde påska vært, Jesus var korsfestet, død og begravet, og han hadde
blitt levende igjen. Disiplene hans var
nok noe overveldet av alt som hadde
skjedd!
På toppen av alt dette hadde Jesus
plutselig dratt til himmels, mens
disiplene sto og så på. Det skjedde på
Kristi Himmelfart! Nå var de alene
og viste ikke helt hva de skulle finne
på. De hadde fått beskjed om å vente
der de var, for Jesus skulle sende dem
en talsmann. En som skulle lede dem
8
Barn og tro!
videre og forklare alt for dem, slik
at de kunne forstå hva som egentlig
hadde skjedd. De ventet og ventet, og
plutselig, helt ut av det blå kom det
susende en kraftig vind rundt dem,
og det enda de var inne!
Så kom det små flammer og satte seg
på hodet deres. Det må nesten ha
vært litt skummelt! Men de forstod
snart det var noe godt! Flammen
viste seg å være symbolet på talsmannen, og talsmannen, det var Den
Hellige Ånd. Denne ånden kom over
disiplene og de ble fryktløse, kjempemodige og løp ut i gatene og fortalte
alt de plutselig forsto. De fortalte
det på mange språk som de plutselig
kunne og de var så glade og ivrige
at folk trodde de hadde drukket seg
fulle, men det hadde de ikke.
Aftenbønn
Ha takk, o Gud for dagen
Som skinner lys og klar
Ha takk fordi Du ga oss
Så snill en mor og far.
Ha takk fordi vi alle
får være dine barn.
Så legger du om dine små
Din sterke Fader arm
Den Hellige Ånd er den delen av Gud
som bor i oss. Vi får den når vi blir
døpt og siden er det opp til oss om vi
vil la den lede oss i riktig retning.
I Bibelen står det litt om hva og
hvordan Den Hellige Ånd er
«Men Åndens frukt er kjærlighet,
glede, fred, overbærenhet,
vennlighet, godhet, trofasthet,
ydmykhet og selvbeherskelse.»
Gal.5.22
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
Nettsted for barn:
www.nettsprell.no
www.tarnagentene.no
www.osko.no
(nettsted for barn på samisk og norsk)
Nettsted for foreldre
www.barnogtro.no
www.barnevakten.no
www.iko.no
www.guttogjente.no
Nettsted for unge
www.guttogjente.no
Se også:
www.bibelen.no/nettbibel
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
9
Smått om stort
FASTEAKSJON 2013
Årets fasteaksjon gikk av stabelen 12.
mars. 32 personer var ute og samlet
inn penger i Hamarøy og Sagfjord.
Totalt fikk vi inn kr 26 106,- av dette
var 5 477,- offer som ble samlet inn
under 2 gudstjenester i mars. Pengene
går til Kirkens Nødhjelps arbeid for en
rettferdigere verden. For mer detaljert
informasjon om hva pengene går til,
og hvordan de fordeles kan dere se på
www.kirkensnodhjelp.no.
Vi takker alle hjerteligst både for
innsats og gaver!
Til daglig jobber Anne Marit i Bardu
menighet og studerer i Tromsø på
Kirkelig Utdanningssenter i Nord.
KIRKEGÅRDER
«Det er anledning til å ramme inn
plantefeltet med en delt natur-steinskant som flukter med terrenget
omkring.»
Vær så snill og ikke legg ut steiner
som kommer over terrenget eller
ligger løse rundt gravstedene. Vi er
bekymret for at våre flinke ungdommer og kirkegårdsarbeidere skal
bli skadet når de klipper gresset.
Smått om stort
vedlikehold av gravminne og gravsted
er pårørendes ansvar. Bestilling av
arbeidet kan gjøres til Hamarøy
kirkelige fellesråd tlf. 757 71 800.
NY LØPER I TØMMERNES
Den gamle løperen i Tømmernes kirke
var utslitt og det trengtes sårt en ny.
Nå er ny løper kjøpt inn fra Lone
Tepper. Per Arnt og Sven Vidar har
fått løperen på plass og det ble riktig
så fint.
VÅR NYE
KIRKEGÅRDSARBEIDER
18.mars i år begynte Sven Vidar
Hanssen (30) fra Skutvik som kirkegårdsarbeider hos oss. Han har brukt
våren til å sette seg inn i jobben, og å
ta ett grundig vedlikehold på utstyret.
Han vil bli å treffe på kirkegårdene og
som kirketjener ved begravelser i
Hamarøy. Vi er veldig glad for å ha
fått en dyktig ung mann inn i staben.
SØPPELSORTERING
PÅ KIRKEGÅRDEN
Vi har kasser som er merket med
restavfall og med kompost. Vær snill
og hjelp oss med å få til en god
sortering på kirkegården.
SIKRING AV GRAVMINNER/
BOLTING
KATEKETSTUDENT
Denne vinteren har menighetene våre
hatt gleden av å ha kateketstudent. I
fem uker har Anne Marit Norbakken
Prestø vært med og gjort ulike
oppgaver i menighetene våre.
10
Sikring av gravminner/bolting.
Vi fortsetter å minne om at
stående gravminner i stein skal festes
forsvarlig til fundament i stein,
jfr. gravferdsloven § 24.
Det er fortsatt gravminner som ikke er
boltet og vi vil minne om at sikring og
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
LØSNINGER PÅ KIRKEQUIZ:
1A 2B 3B 4C 5A 6C 7B 8A 9A 10C
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
11
Gudstjenester og aktiviteter sommer 2013
Gudstjeneste i Hamarøy kirke
Søndag 30. juni kl. 11.00
Enkel kirkekaffe.
Gudstjeneste i Hamarøy kirke
Søndag 8. september kl.11.00
Enkel kirkekaffe.
Gudstjeneste i Sagfjord kirke
Søndag 7. juli kl 11.00
Kirkekaffe
Gudstjeneste i Sagfjord kirke
Søndag 15. september kl. 11.00
Kirkekaffe
Gudstjeneste i Den Hellige
Dorotheas kapell
Søndag 21. juli kl. 15.00
Gudstjeneste i Tømmernes kirke
Søndag 6. oktober kl. 11.00
Kirkekaffe
Gudstjeneste i Hamarøy kirke
Søndag 28. juli kl. 11.00
50 års konfirmantene feires.
Stor kirkekaffe.
Gudstjeneste i Hamarøy kirke
Søndag 13. oktober kl.11.00
Kirkekaffe
Gudstjeneste i Tømmernes kirke
Søndag 11. august kl. 11.00
Kirkekaffe
Gudstjeneste i Hamarøy kirke
Søndag 18. august kl. 11.00
Enkel kirkekaffe
Gudstjeneste på Søskenheimen
på Skutvik
Søndag 25. august kl. 11.00
Kirkekaffe.
Gudstjeneste i Hamarøy kirke
Søndag 27. oktober.
Bispevisitas og stor kirkekaffe.
Konfirmantleir
20–22. september er det konfirmantleir
i Steigen
Dåp avtales med kirkekontoret.
Med forbehold om endringer. Se også
annonsering i lokalavisa på fredager.
Velkommen!
Aktiviteter
Andakt
Andakt på Hamarøy Bygdeheim
starter opp til høsten igjen. Onsdager
kl. 11.00
Babysang
Det vil bli oppstart av babysang til
høsten igjen. Nærmere beskjed om
tidspunkt kommer senere
Barnekor for aldersgruppen
4 – 7 klasse.
Barnekoret starter opp igjen ved
skolestart. Det vil bli fremføringer
under Bispevisitasen, så blir det øving
på julesanger frem til jul. Etter jul blir
det øving til en påskemusikal som
fremføres rundt påske.
Tensing
Tensing starter opp ved skolestart.
Det vil bli lagt større vekt på flere
aktiviteter og opptredener på flere
arenaer.
Bispevisitas
23.–27. oktober er det Bispevisitas.
Eget program kommer i neste
menighetsblad.
Hamarøy Preste- og menighetskontor
er åpent for henvendelser:
tirsdag til torsdag kl. 09.00- 14.00.
Telefon 75771800
Telefax 75771801
Sokneprest Silje K. Meisal
[email protected]
Kirkeverge Tanja Knutsen
[email protected]
Kontorfullmektig Heidi Maria Sørensen
[email protected]
Kirketjener/graver Hamarøy og Sagfjord:
Per Arnt Pettersen
Kirkegårdsarbeider Sven Vidar Hanssen
Organist Tor Arne Grønbech
[email protected]
Kateket Heidi S. Mathisen
[email protected]
Etter normal arbeidstid treffes
vakthavende prest på tlf. 91 65 58 76.
Hamarøy menighets hjemmeside på
internett: www.hamaroy.kirken.no
Facebookgruppe:
Hva skjer i kirkene på Hamarøy?
Hamarøy menighetsblad
Redaktør Tanja Knutsen
12
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
13
TIL MINNE OM INGRID SOLVANG
KONFIRMANTUNDERVISNING
Ingrid Solvang ble syk og døde, så
hun fikk ikke oppleve å se pulten
ferdig. Etter Ingrids begravelse kom
det inn mange kroner i minnegaver
til Karlsøy kirkeforening. Disse
pengene ble brukt i finansiering av
lesepulten. Ingrid Solvang var et
stå – på menneske, som deltok aktivt
i det som foregikk i nærmiljøet. Hun
var med i menighetsråd, lenge leder
i kirkeforeninga, og var en inspirator
for oss andre på mange områder.
Vi i kirkeforeninga vil se på lesepulten
som et minne om Ingrid Solvang.
Nå er konfirmasjonene i
Hamarøy og Sagfjord over for
i år. Det er alltid et lite vemod
knyttet til det å avslutte
konfirmanttida, fordi vi i denne
tida får anledning til å bli kjent
med ungdommene våre på en
helt spesiell måte.
Gjennom 10 måneder møtes vi
til undervisning, gudstjenester,
konfirmantleir, Hamarøynatt
og samtaler. I dette nummeret
av menighetsbladet har vi med
noen bilder fra konfirmantundervisning i Sagfjord kirke.
Hvert år bruker vi å ta
konfirmantene med hit, slik at
de kan få bli kjent med denne
vakre gamle kirka. Gjennom
mange år nå har sanitetsforeninga på Innhavet laget
lunch til konfirmantene,
så også i år. Tusen takk!
Karlsøy kirkeforening
Lillian Kristensen
Foto: Lokalavisa Nordsalten
Lesepult i Sagfjord kirke
Palmesøndag fikk vi ta i bruk den
flotte og lenge omtalte lesepulten i
Sagfjord kirke. I 1988 kom det brev
med godkjenning fra riksantikvaren,
og der står det at saken er fremmet
fra menighetsrådet allerede i 1979.
En som ivrig stod på for å få lesepult
i kirka var Ingrid Solvang. Hun sørget for at den i 2011 ble bestilt hos
vår lokale bedrift Hamsund Tre, og
de har gjort et veldig fint arbeid.
Første gang pulten var i bruk sa en i
menigheten: «Den passer så fint inn,
at det ser ut som den har vært der
bestandig».
14
Forsidebildet er av Ragnhild
Andersen og sokneprest Silje
Kristin Meisal.
Ragnhild var dagens gjest
på konfirmantdag i Sagfjord.
Foto: Anne-Marit Norbakken Prestø
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
15
Kirkelig utdanning i Nord- Norge
Det er de siste årene bygd opp
omfattende utdanning for kirkelige
yrker i Nord-Norge. I landsdelen gis
det nå full utdanning til å bli prest,
kantor (organist), kateket og trosopplærer. Det meste av diakonstudiet
kan også tas her. Det gis muligheter
for studier både på heltid og
samlingsbasert på deltid. I mange
emner kan du kan følge forelesninger
på høgskole/universitet, eller du kan
basere deg på å lese hjemme. Det er
mulig å ta mindre emner i Bibelen,
kristendommens historie og kristent
livstolkning og etikk ved Institutt
for historie og religionsvitenskap
ved Universitetet i Tromsø ved siden
av ordinært arbeid. Det organiseres
ved å tilby 2-3 samlinger i semesteret
kombinert med egen lesning. Vi ser
at både unge, men også folk i voksen
alder velger kirkelig utdanning og
yrke. Det er gledelig.
Det er også interessant at alternativ
utdanning på bestemte vilkår har gitt
uttelling for flere av yrkene de siste
årene, og til dels for praksis.
Kirkelig utdanningssenter i nord
Kirkelig utdanningssenter i nord
(KUN) gir den praktisk-kirkelige
undervisningen. Det som særpreger
KUN er at utdanningen er tverrfaglig
og at den legger stor vekt på lands16
delen vi ligger i. Nordnorske
perspektiver, inkludert samiske og
kvenske, preger utdanningen. Dette
er viktig om studentene kommer
nordfra eller sørfra. Og KUN har en
del studenter sørfra, selv om de fleste
kommer fra Nord-Norge. Viktig
er det nok også at undervisningen
på KUN er samlingsbasert. Dette
semesteret har KUN 24 studenter
fordelt på prest, kateket, kantor og
diakon. Søknaden for høsten 2013 er
rekordstor.
Nye kirkelige medarbeidere trengs!
I årene som kommer viser alle
prognoser at Den norske kirke
trenger en rekke nye utdannede
medarbeidere. Kort sagt er det jobb å
få. Kirkelig arbeid er ikke hvilket som
helst arbeid. Kirken arbeider med de
store spørsmålene. Den arbeider med
mennesker og med kultur, i sorg og
i glede, ofte med utgangspunkt i de
fineste byggene denne landsdelen har.
Kanskje er dette noe å tenke på for
deg. Kanskje har du spørsmål.
KUN gir gjerne råd på mail eller
telefon. Det er bare å ta kontakt.
[email protected]
Hjemmeside: [email protected]
Tlf: 776 46 575
Stig Lægdene
rektor
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
KIRKEQUIZ:
1) Hva bør vi tenke på ifølge
det tredje bud?
a) Hviledagen
b) Vår neste
c) Å snakke sant
6) Hvor gammel er den nye Paven (Pave Frans)?
a) 56 år
b) 66 år
c) 76 år
2) Hvem var den første disippelen Jesus kalte til å følge ham?
a) Peter
b) Andreas
c) Paulus
7) Og hvor kommer han fra?
a) Brasil
b) Argentina
c) Chile
3) Hvor mange mosebøker finner
vi i Bibelen?
a) 3
b) 5
c) 7
4) Hva er fellesbetegnelsen på
de samme mosebøkene?
a) Pentalogen
b) Tanákh
c) Toraen
5) Hvem regnes som mor til
jomfru Maria (Jesu mormor)?
a) Anna av Jerusalem
b) Konstanse av Nasareth
c) Magda av Babylon
8) Hvor gammel må man være for
å stemme ved bispedømmevalg?
a) 15 år
b) 16 år
c) 18 pr
9) Hva heter Hamarøys egen «konfirmant-sang»?
a) Tør du å være menneske?
b) Tør du si takk til livet?
c) Tør du å konfirmere deg?
10) Hva het «vår» biskop under
2. verdenskrig?
a) Eivind Berggrav
b) Sigurd Johan Normann
c) Wollert Krohn-Hansen
Løsning på kirkequizen finner du på en annen side i bladet!
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
17
Dorotheas Fryd
8297 Tranøy. E-post: [email protected]
Tlf: 757 72 200 / 911 68 502
Steinovnbakeri med kafe og selskapslokale.
Kun hjemmelaget mat
Åpen kafe hver dag fom. 15.juni tom.25.august
Ta kontakt for tilbud og informasjon om våre andre tilbud:
selskap catering bryllup dåp minnesamvær
konfirmasjon møterom ol. Hele året.
Velkommen!
·
8276 Ulvsvåg
Telefon: 75 77 10 00
Telefaks: 75 77 10 01
HELE VEIEN
·
·
·
· ·
·
Hilling
Servicesenter
Jessen Rør A/S
8270 Drag
annonser-rubrikker
bursdagsbilder
leseerbrev-lag/forening
Rør-Sanitær Minigraver
Plastrørsveising
E-post: [email protected]
Mobil : 97 97 30 40
Velkommen til
8260 Innhavet. Tlf. 75 77 25 61
Ta en hyggelig stopp på veien!
- En drivkraft i regionen!
Åpent alle dager kl. 06 – 22
Tlf. 75 772 639
Her får du blomster til fødsel, barnedåp, bursdag,
bryllup, begravelse m.m. Vi beplanter også gravsteder.
Vi formidler til hele distriktet.
Tlf. 99502717 – 97061725 – www.tbob.no
18
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
19
Gudstjeneste med
velsignelse av MC sesongen
Den 28. april hadde vi MC-gudstjeneste i Hamarøy kirke. Temaet for
gudstjenesten var «Å være på vei».
Denne dagen ble også lille Maja døpt.
Bakgrunnen for ha en slik gudstjeneste var at det tidligere har vært
holdt slike gudstjenester andre steder,
og flere i MC-miljøet ønsket en
velsignelse og forbønn før årets
sesong. Mange fra miljøet var med
å planlegge og gjennomføre gudstjenesten som tekstlesere, dåpsmedhjelper, til å bære prosesjonskors og lese kunngjøringer. Terje og
Elisabeth stilte opp med instrumenter,
sangstemmer og i Harley-antrekk og
gjorde gudstjenesten til en fest!
Vi hadde en veldig fin stund sammen i
kirka, og Silje Prest snakket i prekenen
om å være på livets vei, og de
forskjellige stadiene ble illustrert
20
med trehjulssykkel, sykkel med
støttehjul, sykkel uten støttehjul og
motorsykkel inne i kirka. Ved gudstjenestens slutt gikk vi ut til tonene
av «on the road again» fra musikere
og orgel, og i en fullsatt menighetssal
koste vi oss med kaffe og kaker.
Mange var enige om at dette måtte
bli en tradisjon, og det håper vi på!
Her er velsignelsen som ble lyst for
MC-folket under gudtjenesten. Det
er en irsk velsignelse som brukes når
noen skal legge ut på en reise:
Må din vei komme deg i møte,
Vinden alltid være bak din rygg.
Solens lys leke mot ditt kinn,
Regnet falle rolig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg,
Til vi møtes igjen.
Amen.
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013
21
Dåp i Hamarøy
Slekters gang
Hamarøy sokn
Døpte
31.3.2013
Mathea Karette Olsen Sivertsen
28.4.2013
Maja Kristiansen
1.6.2013
Olai Børset Rist
Døde

Døde
Død. 23.3.2013
Ravald Nilsen
Født. 20.1.1926
Død. 19.5.2013
Reidun Kristine Isaksen
Født. 24.7.1922
Utegudstjeneste
1. Pinsedag
Dåp 28.04.2013
Døpt: Maja Kristiansen
Foreldre: Grete Prestegård
Dag-Jarle Kristiansen.
Faddere: Charlotte Ramberg
Kurt Eliassen
Ann Julie Bye Hansen
Sokneprest: Silje Kristin Meisal
Død. 1.4.2013
Mary Gunn Berntsen
Født 23.3.1947
Død. 19.4.2013
Håkon Johan Skoglund
Født 17.5.1924
Sagfjord Sokn
Døpte
16.5.2013
Nicolas Fjodorov
Rene Fjodorov

På 1. pinsedag feiret vi Skaperverkets
dag med utegudstjeneste på Knutplassen
på Kråkmo. Menighetene har en årlig
tradisjon med å holde slike utegudstjenesten i pinsen. Opp mot 30 små og
store ble med ut på denne "Ti-på-topp"
- plassen, hvor vi tente bål, feiret
gudstjeneste og koste oss sammen.
Dåp 1.06.2013
Døpt: Olai Børset Rist
Foreldre: Bodil Børset
Knut-Werner Rist.
Faddere: Arne Andre Solvang Øystein Ask
Silje Rist
Kristin Børset
Sokneprest: Silje Kristin Meisal
Foto: Oddvar Prestegård
22
Døpt: Mathea Karette Olsen Sivertsen
Foreldre: Karianne Eriksen Olsen
Rune Rønning Sivertsen
Fadder: Mike Robin Johansen
Sandra Marlen Olsen
Børge Dahl Monsen
Kristina Willumsen
Ole Jacob Flesjø
Sokneprest: Silje Kristin Meisal

Død. 25.2.2013
Oskar Evald Karlsen
Født. 25.7.1935
Død. 21.4.2013
Åsta Marie Mathisen
Født. 17.1.1921
Dåp 31.03.2013
Hamarøy menighetsblad nr. 2 – 2013

Returadresse:
Hamarøy Kirkekontor
8294 Hamarøy
B
Konfirmasjonssalme
Av T. Hestbråten og B. Valberg
«Tør du å være menneske?»
Står det i et steinbrudd et sted,
her hvor vi bor ved en
Nordlandsfjord,
der ferger kan ta oss med.
Tør du si ja til livet, båten over dypeste vann?
Står du og ser som en tilskuer,
Når livet ditt legger fra land?
Tør du si takk for livet,ydmykt – for alt du vet du kan?
-Være deg selv fra morgen til
kveld? Da takker du også Han.
Foto: Thor Knutsen