katalogen - Norsk Ponniavlsforening

Ponni-Nytt
Avl og bruk av ponniraser
Nr. 3 - 2011
16. årgang
Brierdene Nutcracker
1. premie I kvalitet, Nordnorsk hestesenter 2011
HINGSTEKATALOG 2011
www.ponniavl.no
Kontaktpersoner i NPA 2011
Forord
Leder:
Hans Sørum, Brurbergveien 42, 3400 Lier
tlf.: 911 95 166, e-post: [email protected]
Nestleder:
Hilde Solberg, 5760 Røldal
tlf.: 53 64 17 54 / 917 92 094, e-post: [email protected]
Kasserer:
Inger Johanne Espedal Borge, Ringeriksvegen 40, 3400 Lier
tlf.: 911 56 682, e-post: [email protected]
Styremedlem:
Inger Johanne Espedal Borge, se over.
Guri Haarr, 3294 Stavern
tlf.: 33 19 10 77 / 911 78 970, e-post: [email protected]
Tone Steiro, Svarthavnvn. 15, 3400 Lier
tlf.: 32 85 50 64 / 901 25 010, e-post: [email protected]
Varamedlem 1:
Inger Mehren, Haukedalsveien 18, 3960 Stathelle
tlf.: 35 97 67 77 / 996 19 931, e-post: [email protected]
Varamedlem 2:
Birgit (Bitte) Andersen, Kirkevold, 3539 Flå
tlf.: 975 55 838, e-post: [email protected]
Varamedlem 3:
Stein Langørgen, Hanevoldveien 3 , 3090 Hof
Tlf. 995 94 322, epost: [email protected]
Utstillingskoordinator: Inger Mehren (se styret)
Web-ansvarlig: Hans Sørum, e-post: [email protected]
Materialforvalter: Laila Hansen, Bolstadgt. 22, 3070 Sande i Vestfold
tlf.: 33 77 91 07 / 996 27 243, e-post: [email protected]
Kvalitet er et stikkord i all avl – også når vi avler ponnier for både daglig bruk, til sporten og for
videre avl. I Norge har vi et offentlig system for kvalitetsvurderinger av hester og ponnier som skal
brukes i avlen. Spesielt hingstene må gjennom nøye vurderinger før de blir godkjent som avlsdyr. I
«lov om reinavla dyr av hesterasen» har myndighetene fastsatt at kvaliteten på hingstene er av så
stor betydning at det er ulovlig å bruke ukårede hingster for å bedekke sine hopper.
En god avlsesong ønskes dere alle!
N ING
N ING
N O RS K
Leder NPA
NIAVLSGrete
Damm Lyngstad
N
F
Stambokfører
PO
RE
RE
*
Vermund Lyngstad, Påland, 1892 Degernes
tlf.: 480 74 044, e-post: [email protected]
Vibeke B. Laastad, Planetveien 12, 9024 Tomasjord
tlf.: 905 92 921, e-post: [email protected]
Hans Sørum
O
NIAVLSF
N
PO
Vermund Lyngstad, Påland, 1892 Degernes
tlf.: 69 22 43 15, e-post: [email protected]
Eileen Meidell, Tjore, 4887 Grimstad
tlf.: 37 04 12 10 / 918 82 531, e-post: [email protected]
Eva Waters, Hogde 2 A, 1615 Fredrikstad
tlf.: 69 39 15 38 / 415 81 316, e-post: [email protected]
Egon Larsen, Heiane 62, 5131 Nyborg
tlf.: 55 18 13 34 / 906 09 579
Nina Håkonsen, Sundåsvn.131,1816 Skiptvet
tlf.: 69 80 85 00, e-post: [email protected]
Inger Mehren (se styret)
Susan Hellum, Eidsten, 3267 Larvik
tlf.: 33 18 84 36 / 907 96 161, e-post: [email protected]
Hilde Solberg (se styret)
O
ISPC representant: Red. Ponni-Nytt:
2
Vårt mål med katalogen er å gi et riktig bilde av hingstene som kan benyttes for ponniavl i Norge.
Dette skal være til glede både for hoppe- og hingsteeiere, som bruker store ressurser på å holde
sine ponnier i avlen.
Grete Damm Lyngstad, Påland, 1892 Degernes
tlf.: 69 22 35 25 / 906 41 394, faks: 69 22 43 92,
e-post: [email protected], kontortid: Man-fre 08.30-11.30
Raserepresentanter:
Connemara: Dartmoor:
Exmoor:
Gotlandsruss:
New Forest:
Shetland:
Sportsponni:
Welsh:
En hingst vurderes ikke bare gjennom eget eksteriør, bruksverdi og prestasjoner, men også i høy
grad gjennom de samme kriteriene hos sine avkom. Dette gis stor betydning i form av avkomsbedømmelse som gir foreldredyrene spesifikk avlsverdi i det nye utstillingssystemet for hest.
N O RS K
Stambokfører: I tillegg til det offentlige bedømmelsessystemet tillstreber Norsk Ponniavlsforening (NPA) også
ytterlige vurderinger av ponnienes kvalitet, gjennom NPA-show, bruks- og kvalitetsbedømmelser
samt treårstest.
*
Framsidefoto: Welsh sec. A hingsten Brierdene Nutcracker, 1. premie I kvalitet, Nordnorsk hestesenter 2011
Eier og foto: Lola Marie Folcke, Talvik
3
Om hingstekatalogen
Eksteriørkritikker og bruksprøveresultater
Hingsteannonsene inneholder en presentasjon av hingstens
avstamning og utstillingsresultater, som er hentet fra NPAs
stambok.
Den siste delen av katalogen inneholder en komplett liste
over alle hingster som er godkjent for ponniavl for avlssesongen, med premiegrad, en kort avstamning (far, mor og
morfar), oppdretter, eier, oppnådde poeng og helhetsinntrykk, samt en liste over antall avkom og avkom premiert.
Grunnlaget for antall stambokførte avkom er NPAs ponnidatabase.
I tillegg kan hingsteholder presentere bilder og en «skrytetekst» med eventuelle andre resultater for avkom, show og
bruksklasser.
Bedekningslister og springsedler
Hingsteholder plikter å fylle ut bedekningsliste over hingsten for hver sesong og sende et eksemplar innen 1. oktober i
bedekningsåret til:
Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena
og et eksemplar til:
Norsk Ponniavlsforening v/stambokfører
Grete D. Lyngstad, Påland, 1892 Degernes
Hoppeeier skal sende springseddelen til stambokfører så
snart føllet er født, og senest 1. oktober – ferdig utfylt og
signert av hoppeier på baksiden.
Dersom hingsten ikke har bedekket noen hopper, skal melding om dette også sendes stambokfører.
Farge og avtegn skal fylles ut av veterinær når føllet microchipes, mens føllet fortsatt går med moren. Er veterinæren i
tvil om hvilken farge ponnien får som voksen, skal dette bemerkes i passet (eks. svart føll m/stikkelhår, kan bli skimmel)
Hingsteholder plikter å fylle ut en springseddel for hver
bedekning hingsten utfører. Originalen leveres hoppeeier og
skal følge føllet til det skal registreres/sertifiseres. Dersom
hoppen blir solgt drektig må springseddelen følge hoppa slik
at ventende føll kan bli registrert.
En kopi av springseddelen skal hoppeeier ha som kvittering
på betalt springpenger, eventuelt oppstalling og føllavgift.
Den siste kopien beholder hingsteeier i sitt arkiv, og kan om
nødvendig benyttes som grunnlag for utstedelse av duplikat.
Føllet vil da bli midertidig registrert og hoppeeiger får
tilsendt microchip, to hårkonvolutter (til føllet og moren) og
sidene 1–8 i Hestepasset.
Springsedler som sendes stambokfører senere enn 1. oktober
medfører høyere registreringsavgift.
Husk også at selger må melde fra om overdragelse skriftlig til
stambokfører.
Springsedler og bedekningslister fåes ved henvendelse til
stambokfører.
O
N O RS K
Når det gjelder renrasede ponnihingster av rasene: connemara, dartmoor, new forest og alle typer welsh, som er premiert
i 2009 og tidligere så er alle disse godkjent for sportsponniavl.
Dette gjelder premierte hingster dvs. ikke de som er bare kåret. Hingster av disse rasene som premieres fra og med 2010
skal ha det påskrevet dommerkortet dersom de er godkjent
for sportsponniavl. Nytt av året er at hingster kan kåres for
sportsponniavl uten å være kåret for egen rase. Dette fordi
det kan være hingster som er bra individer og ev. med bra
sportsresultater, men som av ulike grunner ikke tilfredsstiller
kravene innenfor egen rasestandard.
*
Hingsten skal være fri for de lidelser som diskvalifiserer fra
kåring i rasen. Dokumentasjon fra veterinær fylles ut på
søknadskjemaet.
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Tallene kommer i følgende rekkefølge tilslutt i
eksteriørkritikken:
nr 1. rasetype
nr 2. kroppsbygning/muskulatur
nr 3. beinkvalitet/beinstilling
nr 4. bevegelser og
nr 5. helhetsinntrykk
Fra 1995 blir også lynne bedømt.
Etter det gamle systemet gis karakterer fra 0–5 og momentene kommer i følgende rekkefølge: 1 for og fraspenning, 2
bakkeprøve, 3 vending, 4 rygging og 5 totalvurdering. Maksimal poengsum er 25 poeng. For å bestå prøven må man ha
minimum 10 poeng etter det gamle systemet.
Kjøreprøve etter 01.01.1995 får poeng fra 0–10 med 10 som
høyest oppnåelig poeng.
Momentene som foretas i kjøreprøven kommer i følgende
rekkefølge: 1. for- og fraspenning, 2. bevegelser,
3. kjøring (bakkeprøve 8-tallsvending og rygging), 4. temperament (fremdrift og samarbeidsvilje) og 5. helhetsinntrykk
– Totalsum.
Etter 01.01.2010 blir følgende momenter bedømt, på en
poengskala fra 0–10.
Rideprøve: 1. Skritt, 2. Trav, 3. Galopp, 4. Ridemomenter,
5. Ridbarhet, 6. Helhetsinntrykk, Lynne.
Kjøreprøve: 1. forspenning/fraspenning, 2. skritt, 3. trav,
4. kjøremomenter, 5. kjørbarhet, 6. helhetsinntrykk, lynne.
Nytt fra 01.01.2011 er to ulike tømmekjøringsprøver, type I og
type II, også for ponnier 4 år og eldre. 3- og 4-åringer skal nå
vise tømmekjøringprøve Type I. Momenter i tømmekjøringsprøvene er:
For Type I: 1. Framdrift, 2. Samarbeidsvilje, 3. Bevegelser, 4.
Helhetsinntrykk, Lynne
For Type II: 1. Skritt 2. Trav 3. Galopp 4. Tømmekjøringsmomenter; serpentiner, holdt og rygging,
5. Kjørbarhet; fremdrift, balanse, samarbeidsvilje
Lynne
NIAVLSF
N
PO
Alle hingster vist fra og med 1999 vil få veterinære
anmerkninger påført sin kritikk.
Fra 01.01.2010 bedømmes eksteriør etter følgende kriterier:
Rasetype og preg
Kroppsbygning, muskulatur
Beinkvalitet, beinstilling og bevegelsenes korrekthet.
Bevegelser i skritt
Bevegelser i trav
Bevegelser i galopp
Helhetsinntrykk
N ING
I henhold til lov om husdyravl i Norge er det kun tillatt å
bruke avlsgodkjent hingst til avl.
Eventuell bruk av egen, ukåret hingst på inntil to egne hopper må søkes og godkjennes på forhånd av Norsk Hestesenter. Se www.nhest.no for mer informasjon
4
N ING
Det finnes kårede hingster for avl blant alle ponnirasene NPA
registrerer (unntatt exmoor). Er du i tvil om valg av hingst,
søk råd hos raserepresentanten for din rase.
Det har vært noe ulik praksis gjennom årene når det gjelder
godkjenning for sportsponniavl. Kåringsnemnda har derfor
kommet fram til en avklaring på dette området.
Hingster vist etter 01.01.1995 har poengberegning i form av
tall fra 0 til 10;
10 - utmerket
9 - meget bra
8 - bra
7 - ganske bra
6 - tilfredstillende
5 - godkjent
4 - utilfredstillende
3 - ganske dårlig
2 - dårlig
1 - meget dårlig
0 - ikke utført
Der ponnien har gjennomført kjøreprøve, er poengsummen
en samlet sum av fem momenter. Her også to systemer, et før
og et etter 01.01.1995.
RE
RE
Kårede hingster til bruk i avl
Karakter nr 1. står for rasetype preg, nr 2. kroppsbygning
muskulatur, nr 3. beinkvalitet beinstilling, nr 4. bevegelse, nr
5. bruksprøver prestasjoner, nr 6. holdbarhet og nr 7. avkom.
De siste tallene har hatt noe forskjellig betydning opp igjennom årene, men dette er betydningen av karakterene i NPAs
hingstekatalog.
O
NIAVLSF
N
PO
Bruksprøveresultater
Dersom hingsten har gjennomført rideprøve, longering eller
annen gangartsbedømmelse (eks. vist løs i ridehus) skal
tallene leses som følger: Skritt – trav – galopp – allment inntrykk. Poengene kan gis fra 0-10 på hvert moment.
Eksteriørkritikker
Hingster vist frem til 31.12.1994 har karakterer;
- (minus)
M (middels)
+ (pluss) eller
++ (to pluss) best oppnåelig
N O RS K
NPAs hingstekatalog er et frivillig tilbud til hingsteholdere
om å presentere sine ponnihingster gjennom hingsteannonser eller stutteriannonser.
For å bestå kjøreprøven, kan en deltaker ikke være under 2
poeng på delmomenter eller under 5 poeng på momentet.
Det er en forutsetning at bruksprøve er bestått før man går
videre til eksteriørbedømmelse og kåring.
Ponniene bør løsvises. Hvis dette ikke er mulig, må trav og
galopp vises i longering. Alle punktene bedømmes etter en
skala fra 1 til 10, hvor 10 er beste karakter.
*
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
5
Avkomsvurdering
Utdrag fra avlsplanen (revidert 2011)
Avlsvurdering av hest omfatter flere elementer. Vi ser på bedømmelsen av alle viste avkom og notere deres premiegrad og
deres vurdering på dommerkortet. Type, kroppsbygning og
muskulatur, bein og beinstilling, bevegelser, bruksprøver og
lynne. Selv om vi ser også evt. på bedømmelsen som unghest,
er bedømmelsen/premiegradene som 3, 4, 5 åring og eldre
som blir mest vektlagt. Resultater fra NPA og utenlandske
show blir også tatt hensyn til.
Vi ser på hoppene som hingsten har bedekt og deres premiegrad og evt. avkom etter andre hingster, for å se hvordan
hingsten slår igjennom.
Vi ser også på bruksegenskaper på disse. Dette omfatter
bruksprøver på utstilling, kvalitetsbedømmelse, bruksbedømmelse, dokumenterte konkurranseresultater, men også
deres egnethet som ponnier for mindre barn. Det er derfor
meget viktig at det svares på alle henvendelser enten fra NHS
eller fra NPA ang. hingsten.
Vi ser på hingstens eget dommerkort og enkeltkarakterer og
ser på hvilke eksteriørtrekk, bruksegenskaper, veterinærstatus (og andre egenskaper) han gir videre til sine avkom.
Hvis en hingst har mange avkom som ikke er vist, er det synd.
Men for en hingst som har mange avkom, en god del vist og viser flere avkom med negative trekk er dette ikke bra. Som sagt
ser vi også på hoppesiden og da blir disse negative elementer
vurderte i forhold til begge foreldredyra.
Med eldre avkom ser vi også på den neste generasjons premiering og bruksegenskaper. Det må understrekes at dette arbeidet aldri er ferdig i og med at nye momenter som kan bidra til
en høyere vurdering av individet kan komme frem.
Dette er en omfattende og interessant arbeid hvor vi forsøker
på en rettferdig måte å belønne hingstene med graden ELITE,
A, B eller C og gjennom dette veileder våre oppdrettere.
Dette arbeidet og resultatene er vurdert av NPA i samarbeid
med NHS.
Det blir gitt poeng til resultater fra kvalitetsbedømmelse, 3-års
test og dokumenterte konkurranseresultater. Disse varierer
noe fra rase til rase. Resultater fra NPA-show og utenlandske
utstillinger og show tas hensyn til. Føll eller unghest som får 8
eller 9 i helhet får 20 poeng.
Hoppens egne resultater blir vurdert med hensyn til eksteriør,
bevegelser, bruk og lynne og granskes i forhold til hennes
avkom. Det burde være avkom etter mer en en hingst.
Hopper
Sammen med NHS skal vi lage et regelverk basert på det svenske systemet.
Dvs. poeng for føll født, 2-års sløyfe, premiegrad hopper, kårete/premierte hingster. Poeng også til avkom med dokumenterte prestasjoner på konkurransebane, bruksbedømmelse,
kvalitetsbedømmelse, treårstest og show. Det er ønskelig at
hoppene har avkom etter flere forskjellige hingster.
Hoppene kan bli tildelt avlsvurdering ELITE, A eller B.
sportsponni
Følgende raser er godkjent i sportsponniavl: connemara, dartmoor,
new forest, alle typer welsh, engelsk-, arabisk- og angloarabisk fullVed første gangs visning som 5 år eller eldre, kan hingsten oppnå 1. 2. blod, shagya-araber. Varmblods ridehest registrert i NV med dokumeneller 3. pr., kåret, lisensiert eller 0. pr. Oppnår en eldre hingst graden
tert mankehøyde under 165 cm målt med stangmål. I tillegg må det
kåret (kåringstidsrom må settes på dommerkortet 1–3 år) må den
dokumenteres resultater for denne tilsvarende kl. MB i en av NRYFs
møte til ny individbedømmelse etter innkalling.
konkurranseformer.
Andregangs individbedømmelse
En kåret hingst skal møte til ny individbedømmelse etter innkalling
når den tidsbegrensede kåringen er over. Bedømmelsen skal skje på
grunnlag av bruksprøveresultater og/eller konkurranseresultater,
samt øvrige egenskaper definert i avlsmålet. Mulig premiegrad er 1.,
2., 3. premie, lisensiert eller 0. pr. Hingster som ikke holder mål eller
som ikke møter etter innkalling, vil miste avlsgodkjenningen.
Alle hingster (unntatt sportsponnihingster) som kåres for sportsponniavl skal være kåret for sitt raseområde. I spesielle tilfeller kan
dette fravikes. Hingsten skal da møte til kåring for ponni. Hingster
og hopper av andre raser enn nevnt ovenfor, kan kåres/godkjennes
for sportsponniavl. Dette vurderes og avgjøres av kåringsnemda for
ponnirasene.
NIAVLSF
N
PO
Senere gangs individbedømmelse for eldre hingster
For eldre tidligere premierte hingster er det to muligheter:
Klasse 1 a. Hingster som ønskes vurdert for en evt. høyere premiegrad meldes i klasse 1 a. Det skal også være mulig å kunne møte til
offisielle utstillinger på et senere tidspunkt under forutsetning av
at det har skjedd endringer som kan gi ny status. Mulig premiegrad
er 1., 2. eller 3. premie, lisensiert, eller 0. pr. Endringer som kan gi
forhøyet premiegrad kan være
- prestasjoner fra konkurranser/løp
- gode resultater fra show (eks. NPA-show)
- bruksbedømmelse v/NPA - resultat fra kvalitetsbedømmelse v/NPA
En samlet vurdering av alle offisielle utstillinger, skuer og show skal
ligge til grunn for individets premiegrad. Dokumentasjon i form av
relevante resultatlister må sendes samtidig med påmelding.
Alle hingster (unntatt ponnihingster) som skal brukes i sportsponniavl, skal ha dokumenterte prestasjoner, tilsvarende kl. MB i
sprang, FEI-klasser i dressur, CNCP* i feltritt, eller middels klasse i
kjøring. Kårete sportsponnihingster bør ha bestått kvalitetsbedømmelse som 4 åring for å opprettholde kåring som 5 åring.
N ING
N ING
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Førstegangs individbedømmelse
Første gang en hingst kan møte til individbedømmelse er som
3-åring. Ved kåring gjennomføres en individbedømmelse hvor en
vektlegger egenskaper definert i avlsmålet. Ved første gangs visning
som 3- eller 4-åring kan hingsten oppnå kåringsgrad, med mulighet
for kvalitetsrangering. Kåringsgrad kvalifiserer til avlsbruk for en
begrenset tidsperiode på 2 år for 3- åringer og 1 år for 4-åringer.
RE
RE
N O RS K
O
*
6
Se også avlsplanen punkt 6.1.8.
Kåringsnemd oppnevnes av Norsk Hestesenter etter innstilling fra
Norsk Ponniavlsforening. Retningslinjene er spesifisert nærmere i
«Forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien».
Hingster kan kåres utenom utstillinger i spesielle tilfeller (interimkåring).
Importerte og utenlandskeide hingster
Hingst godkjent i annet land skal framstilles til norsk kåring for
avlsgodkjenning. Importerte hingster som har resultater fra offisielle
konkurranser eller gode resultater fra offisielle internasjonale utstillinger kan få disse vektlagt i bedømmelsen. Dokumentasjon i form
av relevante resultatlister må vedlegges påmeldingen av hingsten
til individbedømmelse. Hingster som er lisensiert (avlsgodkjent) fra
EØS-området vil beholde sin bedekningslisens selv om de ikke tilfredstiller krav til godkjenning ved norsk kåring så fremt de oppfyller
norske helsemessige krav. For å bli godkjent i Norge må den møte til
norsk kåring og gjennomgå alle bedømmelser. Dispensasjon fra krav
om bruksprøver kan gis dersom det foreligger dokumentasjon av
bruks- og konkurranseresultater som oppfyller norske krav. Bedømmingene av egenskapene eksteriør, bruksegenskaper, lynne og holdbarhet vektes sammen og danner grunnlaget for kåringsavgjørelsen.
Utenlandskeide hingster kan oppnå kåringsgrad for inntil 3 år. Mulig
premiegrad er 1., 2. eller 3. premie, kåret, lisensiert eller 0. pr.
O
NIAVLSF
N
PO
Det blir lagt vekt på evt. hingstens utenlandskdokumenterte
avlsresultater men også på utenlandskdokumenterte konkurranseresultater men utgangskriterier dvs. minst 10 norskregistrerte avkom er nødvendig før vi kan foreta en avkomsvurdering.
Kåring/premiering av hingster
Kåring/premiering gjennomføres av godkjent kåringsnemnd på
kunngjort offisiell utstilling. Kåring/premiering utføres i henhold til
gjeldende avlsplan og retningslinjer for kåring og kåringsnemnder.
Punkt 5.2 i avlsplanen omhandler egenskaper som vektlegges for å
nå avlsmålet til de forskjellige rasene.
N O RS K
Hingster
Ponniene som vurderes er hingster 15 år eller eldre med minst
10 norskregistrerte avkom.
Hingster av rasene engelsk-, arabisk- og angloarabisk fullblod samt
shagya araber skal i hovedsak brukes til foredling av sportsponni.
Det er derfor ikke krav om prestasjoner eller kvalitetsbedømmelse
for disse rasene. Men de skal vises under rytter når de kåres for
sportsponniavl.
Alle hingster som er kåret for sportsponniavl tidligere, beholder sin
kåring inntil de eventuelt blir innkalt til ny bedømmelse. Renrasete
ponnihingster som skal brukes i sportsponniavl, skal ha gjennomført full bruksprøve. De bør også ha gjennomført kvalitetsbedømmelse.
*
Renrasete hingster som kåres for sportsponniavl skal ha dette påført
Åpen klasse. Eldre, tidligere premierte hingster kan også møte i åpen dommerkortet.
klasse. Hingsten vil da få en eksteriør bedømmelse uten at denne vil
bli stambokført.
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
7
High Star NC 089 NPA 5709
Innhold
CONNEMARA
Født: 15.04.2004
Signalement: Borket
Stangmål: 145 cm
Gotlandsruss
Isilon Alassë
12
WELSH SEC. C
Tyreos Storm Buster
NEW FOREST
Skjervas Moscito
Skoglys Zevz
13
14
WELSH SEC. B
Stutteri Molina
- Eyarth Ramah
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
WELSH PART-BRED
Cavalo Camaro
OVERSIKT
A
V
I
LConnemara
N
SF
N
Dartmoor
O
Fell
P
Gotlandsruss
New Forest
Shetland
Sportsponni
Welsh sec A
Welsh sec B
Welsh sec C
Welsh sec D
Welsh Part-Bred
N ING
34
35
36
RE
SPORTSPONNI
Dancing Perique
Magic Dancer H.
Valerossi
15
16
17
18
WELSH SEC. D
Marcello
Storhaug Welsh Stutteri
- Storhaugs Sir Thomas
- Storhaugs Crusader
- Tremymor Showman (sec. C)
- Storhaugs Tito (sec. A)
Sondergårdens Lacour
Trofarth Antur
O
N O RS K
SHETLAND
Almnäs Major
Blacktailed Rascal
Butterby Perfection
Ødegaarden Stall og Stutteri
- Kanteborgs Sprite
- Ødegaardens Future
- Ødegaardens Spring Lover
Jubilant av Bergli
Munin
Neptune of Brygarth
Pinocchio
Picasso fra Holla
Rino
Sack
Sam
Silver
Skogheims Galant
Smevallens Figaro
Snorre fra Dal
Southley Bilberry
Victorias Brown Gipsy
Wulfert v.d. Groote Woerd
37
38
Oppdretter: Stall Frisk v/Geir Grindhaug, Myrdalvn.
100, 4270 Åkrehamn
Eier: Anne Margrethe Tveit, Vestreveaveg 67, 4275
Sævelandsvik
Kontaktinformasjon: Anne Margrethe Tveit,
Vestreveaveg 67, 4275 Sævelandsvik tlf : 92287861
39
40
41
42
Utstillingsresultater:
2. premie, Starum 2009
9-9-7-7-8 Velbygd, maskulin hingst av meget god type.
Harmonisk, meget godt muskelsatt kropp. Lange, spede
piper. Kniper under fremknærne. Trang beinføring. Passaktig skritt, ellers gode bevegelser.
Bruksprøve: Rideprøve: 5-8-7-7-7 Løshopping: 7-7-7
Lynne: 9-9-10
Veterinære anmerkn.: Ømmer BF og HB. Fyller i flere
ledd. Visiteringsøm i alle tåspisser
Stangmål: 145 Båndmål: 155 Brystmål: 172
Pipeomkrets: 18.7 Klavemål: 6.8
Fredriksminde
Hazy Marvel
FAR
9
10
11
WELSH SEC. A
Møllenes Ethan Bo-Peeps Welsh Stutteri
- Betws Pryderi
- Idyllic Toreador
Frederik
CH 92 DK
CH 68 DK
Majgaardens
Iona
C 479 DK
High Star er en utrolig hingst som kan håndteres av både
43
44
45
46
48
49
49
51
53
75
80
83
84
85
86
store og små. Til tross for hans unge alder, har han alt
skaffet seg resultater på sprangbanen inntil 1,05 meter
feilfritt på stevne, og det blir stadig høyere! Han har ingen
problemer med høye hindre, og takler enhver situasjon
som en rutinert spranghest. Hopper med en flott teknikk,
og han har en god klaring over hindrene. River sjeldent.
Har hoppet hinder opp til 1,25 m på trening.
Rebel Justice
MOR
CONNEMARA
High Star
Skatholm King
Påland Connemarastutteri
- Engenes Lucky Joker
High Step
NPA 5296
5734 Conn. DK
Hazy Dawn CH 45 DK
Øxenholm Mandy C 317
Øxenholm Godot CH 17
Majgaardens Skibbereen
C 256 DK
Murphy Rebel CPS 696 IRL IR
CH 90 DK
Tulira Lily 6592 IRL IR
Egebjerggårds
One Step
Maigaardens Killian CH 40 DK
C 567 DK
Hedens Lady-Di C 466 DK
High Star er også en veldig flott dressurhest, og utfører
de fleste øvelser med glans. Han er veldig positiv, og lærer fort. Har utrolig gode og behagelige bevegelser. Han
er en maskulin hingst av meget god type.
På stevner er High Star verdens snilleste og lar seg lett
håndtere, selv i nærheten av hopper. Med sin utrolig
flotte sjarm og utstråling er han en hingst som raskt blir
lagt merke til både på stevner og på stallen.
*
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
9
Skatholm King (DK) NC 079 NPA 5701 208333CO0401649
connemara
Påland Connemarastutteri
presenterer
Født: 13.05.2004
Signalement: Rødskimmel
Engenes Lucky Joker
Stangmål: 144 cm
Oppdretter: Skatholm Stutteri, v/Susanne og Torben
Knak, Gl. Grindstedvej 10, Starup, 7200 Grindsted
Eier: Mona og Jarl Inge Bredesen, Kartheia 55 d, 4626
Kristiansand
Connemara  f. 2008  kåret starum 2011
Kontaktinformasjon: Mona og Jarl Inge Bredesen,
Kartheia 55 d, 4626 Kristiansand, tlf. 907 32 839
2. premie, kåret for sportsponni,
Rogaland 2010
FAR
Utstillingsresultater:
60013753J FR
MOR
9-9-8-8-9 Vakker, maskulin hingst av meget god type.
Pent hode. Velformet hals. God skulder. Avrundet manke
Velformet kryss. Meget god muskelsetting. Rette frambein. Godt markerte ledd. Gode høver. Naturlige, gode
bevegelser. Vist løshopping med middels teknikk og
kapasitet, god framdrift. Meget god rideprøve.
Bruksprøve: Ridning 8-8-8-9-9-9
Lynne: 9-9-7
Vet. Anmerkn.: Halv tannbredde overbitt. Balleforskyvning venstre framhov.
Stangmål 144 Båndmål 153 Brystmål 176
Pipeomkrets 19,5 Klavemål 7,2
Cocum
Thunder
Boy
Skatholm
White
Queen
C 854 DK
Thunderbolt
Thunder IRE 113 IR
IRE 178 IR
Irene Grey IRE 1899 IR
Cocum Bella
Donna
Atlantic Swirl
NPSS06127 GB
Grange Surf
Sparrow
Grange Bobbing Sparrow
623 CPS IR
CH 69 DK
Kilkerrin Surf 8330 CPS IR
Skatholm
Darling
Rosenaharley Lavelle CH 8
M479 GB
C 651 DK
Cocum Prima Donna
M52 GB
Øxenholm Columbine C 417
Skatholm King har en veldig god og spennende stamtavle, hans morslinje er helt unik med fem generasjoner
hopper som er kåret i 1. klasse og er elitehopper.
King ble stilt på NPA-show på Åros og ble Best in Show
der. I fjor ble han ferdigkåret i Danmark med disse karakterene: 9988778889, han var også på Wilhelmsborg og
gikk en 30 dagers materialprøve som han besto med 758
poeng.
Skatholm King er BEC sikker.
Engenes Lucky Joker er en meget lovende unghingst, med meget
godt og rolig lynne. Han blir for tiden innkjørt. Morstammen hans
er en av de beste i Danmark. Far er Skatholm King som er omtalt i
egen annonse.
Kåret I kv, Starum 2011
9-9-8-8-8,5 Rasetypisk hingst av meget god type. Pent
hode med godt uttrykk. Middels lang, velformet hals.
God skulder. Lang, umarkert manke. Velformet kryss
med god lengde. Flate framknær, ellers gode ledd og
vinkler. Mangler skulderfrihet i skritt. Ledig, naturlig
trav. Romslig, ledig galopp, men på framparten.
Påland Connemarastutteri
Påland Connemarastutteri registrert i 1983 og det
eneste connemarastutteri i Norge. Avlsmålet har vært og
er alltid å avle på kun det beste, når det gjelder type og bevegelser. Vi har avlet gode sprang-, dressur- og kjøreponnier
som har hevdet seg godt i sporten.
10
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Skatholm King
NPA 5701 NC 079
Nørlunds Diva
NPA 5807 NC 84
Cocum Thunder Boy
60013753J FR
Skatholm White Queen
C 854 DK
Lærkens Cascade Dawn
CH 65 DK
Nørlunds Debbie
C 654 DK
Vi har gode kontakter i inn- og utland. Vi har importert
hingst fra Skottland e. Lockinge Frederick ECPSS00064,
semin fra England fra Spinway Comet S.49 og importert
hoppe fra Irland fra det kjente stutteriet Castle i Clifden.
Kontakt: Grete og Vermund Lyngstad - tlf.: 69 22 43 15
/ 906 41 394 - e-post:
HINGSTEKATALOG
[email protected]
NORSK PONNIAVLSFORENING
11
Isilon Alassë (SE) NPA 7787 NG 057
Gotlandsruss
Skjervas Moscito NPA 6461 NNF 0279
Født: 19.06.2007
Født: 26.06.2008
Signalement: Leverrød
Signalement: Brun
Stangmål: 124,5 cm
Stangmål: 144,5 cm
Oppdretter: Jerker Klang, 0 V Ämtervik
Oppdretter: Randi Tove Aanstad, Skårvangen,
2680 Vågå
Eier: Jill B. Henriksen, Maursund, 9180 Skjervøy
Eier: Trond Erik Haug, Bergsgt. 22, 3070 Sande i Vestfold
Kontaktinformasjon: Trond Erik Haug, Bergsgata 22,
3070 Sande i Vestfold, Tlf: 91840506
e-post: [email protected] www.stall-berg.no
Kontaktinformasjon: Jill B. Henriksen, Maursund,
Utstillingsresultater:
Utstillingsresultater:
9 - 8,5 - 8 - 8 - 8,5 Hingst av meget god type. Pent hode.
8-8-7-8,5-8 Høystilt oppsynt hingst av god type. Pent
hode. Velformet hals. God skulder. Umarkert manke. Noe
smal. Noe spede piper. Fletter fremme. Ustabile haser.
Stakkato bakbeinsføring i skritt. Svært godt trav. Taktfast,
velbalansert galopp med god bakbeinsføring.
Bruksprøve: Rideprøve etc.: 8-8,5-8-8-9
Lynne: 9-10-7
Vet. anm.: Overbein innv. begge frampiper. Høge drakter,
spesielt v. fram.
Stangmål: 144,5 Brystmål: 167 Pipeomkrets: 18,5
9180 Skjervøy, mobil: 93657571
Isilon Alassë er en ung hingst med en interessant
stamme. Isilon Alassë er importert fra Sverige og trenes i
ponnitrav. Han har gått godkjent prøveløp i ponnitrav og
viser lovende egenskaper som ponnitraver. Han er etter
avdøde Tejas Monljus som flere ganger har vært BIS og
BIR på utstillinger i Sverige, bla. beste hingst på Guld
Russ. Tejas Monljus startet kjøretrening i voksen alder
og etter bare to sesonger ble rekorden 2.10,3. Hans mor
Jubla II har en travrekord på 1.57,2!
Isilon Alassë har et nydelig trav hvor han svever fremover
tilsynelatende uten bruk av energi. Han er også utrolig
kald i hodet og stopper ikke opp for noe. Veldig gøy å ta
han med på nye steder og nye miljøer da han tar situasjonene med storm. Han er lettlært og lærevillig med en
meget god fremdrift. Han har et helt fantasisk gemytt
og trenes av vår datter på 11 år som har håndtert han
og jobbet han frem siden han var åring. På grunn av hans
unge alder er han ennå ikke innridd men viser god teknikk
ved løshopping.
540 SE
Jubla II
4268 SE
Jucent 391 SE
Tejas Monela
3165 SE
Filur 331 SE
Justina 2604 SE
Center 330 SE
Marika 2249 SE
Komet 338 SE
Anemona 2266
Pascal 239 SE
Sussi 1763 SE
Monday’s
Moscan
NPA 5717
NNF 0261
Dart 287
Rusty 887 SE
Moscito er verdens snilleste og den mest lærtlærte ponnien som finnes, ingen tvil. Han går stabilt etter 2 mnd
med ridning (inkl. innridningen). Stabilt LC dressur, og
hopper som en virkelig champion, har løshoppet opp til
110 cm – og han flyr!
Merrie Moscan
Zara
NPA 3655
NNF 252
Merrie Mercury
4049 NPS
He.Imp. 69
Merrie Moth
11632 NPS
Monday’s
Miracle
Mockbeggar Firefly
He. Imp. 16 NLD NF
Horsemosens
Zig Zag
Ll. Møllegård Nero
NFH 72
STB 493 NLD NF
MOR
FAR
MOR
Tejas
Monljus
FAR
Kåret NNHS 2011, Tidsperiode 2011
Kåret I kv. Starum 2011, Tidsperiode: 2011-12
Grov overgang hode-hals. Velformet, vel ansatt hals. God
skulder. God dybde. Middels langt, velformet kryss. Uttåa
venstre fram. Godt skritt. Aktivt, godt trav. Lett, taktfast
galopp. Tømmekjøring 1: Ukonsentrert ponni med bundet
bakbeinsføring i skritt. Ledig trav med kort bakbeinsføring. Løshopping: Løste oppgaven på en grei måte, noe
uerfaren.
Bruksprøve: Tøm.kj.prøve 1: 6,5 - 7 - 7 - 6 - 6,5
Lynne: 9-10-9
Vet. anm.: Fyller litt i bakknær. Såleøm på høyre fram,
ellers ubetydelige anmerkninger.
Stangmål: 124,5 Brystmål: 158 Pipeomkrets: 17
new forest
Undiscovered Beauty
STB 207 NLD NF
NPA 1924 NNF 0213
NFH 90 DK
Horsemosens Belvira
NF 1123
Wanieka
Horsemosens Havana
NPA 1188 NNF 0192
Dk8801417 DK
NPA 1882 NNF 221
Ballerina
NPA 902 NNF 183
Han går sammen med 4 andre hester som fungerer
supert! Denne ponnien er unik og er en perle som må
oppleves. Super ponnien med gullkantene som er en ren
glede å eie ....
Moscito står til bedekking i Nord-Troms og tar i mot
friske hopper uten sko i hele sesongen 2011.
Pris: 3000 kr ved ankomst og 4000 kr ved 60 dagers
påvist drektighet.
Følg med på hans løpskarriere på DNT`s hjemmesider:
www.ponnitravet.no.
Isilon Alassë kan ta imot hopper for naturlig bedekning på
beite her hjemme på Berg Gård, Sande i Vestfold – ca
10 min syd for Drammen.
12
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
13
Skoglys Zevz NNF 0265 NPA 5610
New Forest
Almnäs Major (SE) NPA 5716 NS 0746 38-01-0764
Født: 17.05.2001
Født: 2005
Signalement: Svart
Signalement: Brun
Stangmål: 143 cm
Stangmål: 100 cm
Oppdretter: Else Hasvold, Nordsinni 604, 2870 Dokka
Oppdretter: Jeppsson, Torsten, Almnäs gård
Eier: Kjeldsen fam., Holla gård, Hollavegen 68, 3830
Eier: Else Hasvold, Nordsinni 604, 2870 Dokka
Ulefoss
Kontaktinformasjon: Else Hasvold, Nordsinni 604,
Kontaktinformasjon: Kjeldsen fam., Holla gård,
2870 Dokka. Mob: 908 42 498
e-post: [email protected]
Hollavegen 68, 3830 Ulefoss
E-post: [email protected]
Tlf: 97119882/99270269
Utstillingsresultater:
1. premie I kv, kåret for sportsponni,
Starum 2010
Zevz har et spesielt godt gemytt. Han er meget ridbar
med stor kapasitet i både sprang og dressur.
Hans beste sportlige resultater er at han deltok i 30
dagers stasjonsavprøving i Danmark og fikk høyeste
poengsum av samtlige hingster. Han vandt også NPAs
kvalitetsbedømmelse for 4 års og eldre ponnier 2009.
Han ble også beste hingst uansett rase på kåringen 2010.
Han har en gullkantet stamtavle: Både mor og far har 1
premie. Farfar og oldefar har konkurrert internasjonalt i
dressur med gode resultater. På hoppesida er det noen
av de beste danske linjer med høyt premierte individer.
Utstillingsresultater:
2. premie, II kv, Starum 2008
Foto: Nina Håkonsen
NPA 4506
NNF 0244
0001893 DK
Horsemosens
Henriette
NPA 1311
NNF 211
NF 1405 DK
Mølhedens Tajo NFHE 53 DK
God hårvekst. Sterke velstilte bein. Meget gode bevegelser. Løshopping: Positiv og villig.
Bruksprøve: Rideprøve 7 - 8 - 7 - 7 - 7
Lynne: 9 - 9 - 10
Vet. Anmerkn.: Ubetydelige anmerkninger
Stangmål: 100 Båndmål: 110 Pipeomkrets: 15,5
NFH 99 NF DK
Park’s Maja
220030287 DEU NF
Elmholts
Femineth
Bavian NFH 74/SPH 81
Luckington
Fleetfoot
Merrie Musket NFS 961
Fantail of Luckington NF 348
Major er vist på ulike show en rekke ganger, med meget
Horsemosens
Sally
Exmoor Staldens Pascal Paoli
NFH 60
gode resultater. Beste resultat var på NPA-show i Seljord
2009, med karakterene 10-9-9-9-9. Dommerne sa;
«Vakker hingst med særdeles stor utstråling og sjarme.
Meget godt sluttet kropp. Meget sterke bein. Meget
velgående.» Her ble han Beste Shetland og Best in Show.
Han har også en gullmedalje fra Internasjonalt Shetland
Pony Show i Tyskland 2008.
NF 1518 GW
NFH 44
NF 1125
Yvette NF 1077
Horsemosens Stefanie
NF 762
FAR
Elmholts
Neptun
Park’s Tambour
Edmund v.d.
Brouwerij
38-90-1744 SE
Newton v.
Dorpzicht
Rosson of Transy
S 596
S. 745
Fluke of Marshwood
S 18669
Pauline of
Marshwood
Package of Marshwood
SPSB 1996 RS 64
Newton v.
Dorpzicht
Rosson of Transy
S 596
S 95656
MOR
FAR
9-8-8-9-9 Vakker hingst av meget god type. Pent hode.
MOR
9-8-9-8-9 Sterkbygd, noe smal hingst av meget god
type. Vakkert hode. God hals og skulder. Sterk overlinje.
Snaue underlår. Tørre bein. Stiv bakbeinsføring i skritt.
Rasetypisk trav. Energisk, men lite veivinnende galopp.
Gode resultater fra kvalitetsbedømmelse i Norge og fra
stasjonsafprøv-ning i Danmark.
Bruksprøve: Ridning: 6 - 8 - 9 - 7 - 9 - 9
Sprang u. rytter: 8 - 8 - 8 Utvida bruksprøve på stasjon:
Danmark 839 poeng Meget bra
Lynne: 9-9-10
Veterinære anmerkn.: Noe fyllinger i knær
Stangmål: 143 Båndmål 152 Brystmål 173
Pipeomkrets 19 Klavemål 6,8
shetland
Bridgela v.
Bangaerde
NPA 5681
NS 801
RS 2524 SE
S. 745
Serenade v.
Spuitjesdom
S. 90643 NL
Primula of Marshwood
SPSB 5572
Fluke of Marshwood
S 18669
Rosengo of Transy
S.658 NL
Nocturne v. Spuitjesdom
S.72510 NL
Major er en vennlig hingst, som preger avkommene sine
med meget godt lynne, gode rasetyper og gode bevegelser. Han er far til Årets Shetlandsføll 2008 og 2010.
Almnäs Major tar imot hopper til bedekking på flotte beiter hele sesongen. Daglig tilsyn og oppfølging garanteres.
Bedekningsavgift: 3500,- inkl. beiteleie.
Horsemosens Cayenne, sønnen til Elmholts Neptun og
da halvbroren til Skoglys Zevz ble kåret i Danmark i 2011.
Han ble også årets hingst med flotte karakterer både på
eksteriør og bruksegenskaper.
14
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
15
Blacktailed Rascal NPA 6061 NS 0915
shetland
Født: 06.06.2006
Butterby Perfection
(GB) NS 0983 NPA 6775 AT2469
Shetland
Født: 21.04.2007
Signalement: Svart/hvit
Signalement: Rød
Stangmål: 101 cm
Stangmål: 101 cm
Oppdretter: Mrs L. Hutchings & Ms V.E. Bell
High Croxdale Farm, Croxdale co Durham, GB
Eier: Roald Skogland, Halseidvn 185, 5514 Haugesund
Oppdretter: Alice Naustbakk, 6640 Kvanne
Eier: Gro Bjørke Ingebretsen, Kviteseidv. 1705, 3853
Vrådal
Kontaktinformasjon: Skogheims Stutteri
Anne Reidun og Roald Skogland, Halseidvn.185,
Haugesund
E-post: [email protected], www.skogheim-stutteri.com
Tlf. 45 41 32 01 /45 46 72 65 / 52 77 61 28
Kontaktinformasjon: Gro Bjørke Ingebretsen, Kvites-
eidv. 1705, 3853 Vrådal, Tlf. 916 05 127
E-post: [email protected]
www.lonnemoen.com
Utstillingsresultater:
NPA 5311
NS 0693
S.817184 NL
Kovin V. Malang
S.808602 NL
Leonora V.
Heesselt
Narco v.d. Uitweg
S.812 NL
Kärlingehults
Orkan
Bartje v. Bergharen RS 97
Almnäs Verry
Gletness Rockall RS 155
S.120765 NL
Älvåsens
Vynja
NPA 4872
NS 787
38-01-0257 SE
Daisy V. Malang
S. 102932 NL
RS 176
RS 2280
Nora V. Vosbergen
S.74237 KR.PREF. NL
Dieltje v. Herveld RS 570
Kerry v. Bunswaard RS 1323
Utstillingsresultater:
Kåret 1 kv. Rogaland 2010
9-8-8-8-8 Sterkbygd hingst av meget god type. Pent
hode. Godt uttrykk. Bredt ansatt hals. God overlinje.
Snaue underlår. Piphas. Aktive, gode bevegelser i skritt
og trav. Middels tømmekjøringsørøve.
Bruksprøve: Tømmekjøring: 8 - 7 - 10 - 7 - 7
Lynne: 9-9-10
Vet. Anmerkninger: Knepper litt i venstre patella.
Høyre testikkel er rotert.
Stangmål 101 Båndmål 111 Brystmål 147
Pipeomkrets 15 Klavemål 5,4
Blacktailed Rascal er en vakkert tegnet svart/hvit
hingst. Han har meget godt lynne og er veldig grei i all
håndtering. Han er en fin kjøreponni og fikk god kjøreprøve til 40,5 poeng på kåringa i år. Rascal er også en god
rideponni, og har blitt ridd av barn både på tur og bane.
Rascal blei Res. Best in show på NPA show i Lunde
25.09.2010 med karakterene 9-8-8-8-8, han fikk også
41 poeng av Torstein Jeppson i Løten sept. 2009.
Rascal har en solid stamme, og med rein Marshwood
bak i stammen. Hans mor Älvåsens Vynja er vist med 42
poeng i Sverige og har 2 res. BIS derfra før hun kom til
Norge. Rascals far PR.v.d. Bosrand fra det kjente Bosrand-stutteriet i Nederland er Elitepremiert i Nederland
og har over 60 avkom der. Hans mor igjen er kroon pref.
hoppa Leonora v. Heesselt, som var mor til «årets føll» i
Nederland ett år.
Perfection er en hingst med godt lynne og som har en
ny «blodslinje» her hos oss.
FAR
PR. V.D.
Bosrand
Zenith v. Stal Noordzuid
S. 940 NL
Butterby
Express
AF0395 S99
10 GB
Eastlands
Bright Light
Eastlands Lightning
003490 GB
003900 GB
Ballogie Pride 009867 GB
Abbeyfield
Christina
Lockinge Lawrence
003545 GB
Eastlands
Lightning
Lakeland Lightning
SPSB 2394
Slacks Silver
Queen
Robin of Yarpha 001670 GB
016583 GB
MOR
nakke. God dybde. God muskulatur.Steile framkoder. inntået h.f. Uttået v.f. Upara høver. Trange drakter. Padlene
bevegelser. Taktfast, noe kort skritt. Taktfast og bærende
galopp.
Bruksprøve: Kjøreprøve: 10-7-7,5-8-8
Lynne: 10-10-10
Vet. anm.: U.A.
Stangmål: 101 Brystmål: 148 Pipeomkrets: 16
MOR
8-8-7-8-8 Rasetypisk hingst av god type. Pent hode. Kort
FAR
2. premie, II kv, Starum 2011
Eastlands
Mighty
Mary
015578 GB
003490 GB
006002 GB
Christine of Melland
012008 GB
Kitty Hawk of Haybrake
SPSB 9524
Slacks Silver Charm
148 B GB
Han er etter den flotte rødschekhingsten Butterby Express fra Durham i England. Express har mange championat både som unghest og voksen. Både Perfection sin far
og mor, Eastlands Mighty Mary, har vunnet «breed show»
i England.
Beiteleie: De første 14 dager gratis, deretter Kr. 20,pr.dag.
Vi ønsker registrerte og vaksinerte hopper velkommen til
Perfection. Ta kontakt for en hyggelig hesteprat.
Rascal tar imot friske, vaksinerte og fullregistrerte hopper til naturlig bedekning fra medio mai. Vi har fine beiter
i rolige omgivelser, og holder til i Vrådal i Vest-Telemark.
16
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
17
Jubilant av Bergli NPA 5104 NS 0763
SHETLAND
Født: 22.04.2004
Signalement: Rødblakk
Stangmål: 101 cm
Vi stiller i år 3 hingster til avlstjeneste.Kanteborsg Sprite er i år 20 år og tar for siste år i
mot andre sine hopper. Fremover vil nå hans sønner som ble kåret på Starum overta.
Kanteborgs Sprite
239, 2380 Brumunddal, tlf. 416 56 985 www.bergli.org
9-8-8-7-8 Hingst av meget god type. Vakkert hode. Godt
muskelsatt kropp med god overlinje. Noe inntået venstre
bakbein. Marktrang frambeinsføring. Svak haseaksjon.
Bra kjøreprøve
Bruksprøve: Kjøreprøve: 8 - 7 - 7 - 7 - 7
Lynne: 9-9-9
Vet. anm.: Ubetydelige anmerkninger
Stangmål 101 Brystmål 143 Pipeomkrets 15
Fireball of Marshwood
Gletness Rock Rose
FAR
2. premie, III kvalitet, Starum 2009
Nicky v.d. Hoek
Kerry v. Bunswaard
Jubilant er an av få rødblakke hingster i hele norden.
Han fikk 10 på NPA-show i Sylling 2008. Det fikk også
hans datter, Fiol fra Øya, som ble årets shetlandsføll
2009.
Jubilant har en meget flott frampart og meget god
manvekst.
Abildores
Houdini
NPA 2516
NS 0523
Dk9701544 DK
Eastlands
Thunder
SH 307
Abildores Bliss
S 1607
Linus II
MOR
Teresia
Kontaktinformasjon: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn
Utstillingsresultater:
1. premie II kv, 2007, Avkomsvurdering: Elite
9-9-9-8-9 Harmonisk hingst av meget god type.
Velbygd med god muskulatur. Gode bevegelser.
Gletness Rockall
Oppdretter: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 239,
2380 Brumunddal
Eier: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 239,
2380 Brumunddal
Graffiti’s
Ramona
NPA 4093
NS 662
NPA 2095 NS 0362
SPAR 38-90-4768 SE
Ramparts
Graffiti
NPA 2535 NS 431
SPSB AC2031 GB
Lakeland Lightning
SPSB 2394
Eastlands Hello Gorgeous
SPSB 12634
Gillinto of Drakelaw
SH 233
Abildores Isabella
S 939
Almnäs Origo
RS 198
Lina
SPAR 38-86-5275
Lockinge Mervyn
NPA 1608 NS 0258
SPSB 3946 GB
Backhill Snowflake
NPA 2533
SPSB 16230 GB
Ren engelsk stamme.
Jubilant blir stående på stasjon hos familien Kjeldsen i
Ulefoss denne sommeren. Pris: 3000,- + beiteleige.
Ødegaardens Future
Ødegaardens Spring Lover
Kåret, Starum 2011
Kåret II kv, Starum 2011
Kanteborgs Sprite
Kanteborgs Sprite
Kanteborgs Fay D
Roson
Kanteborgs Sangria
Vi tar kun imot fullregistrerte hopper,og reserverer oss
mot og plukke hingst vi mener passer til valgt hoppe.
18
Binet v.d. Hapseweg
Ulft v.d. Provinciale-Weg
Ursela v. Haps
Pris for bedekning med Sprite kr 4500
Pris for bedekning med Spring og Foffe kr 2500
Kr 25 pr dag i beite penger.
Inger og Richard Mehren, Haukedalsveien 18, 3960 Stathelle
HINGSTEKATALOG 2011
Tlf NORSK
+47 35PONNIAVLSFORENING
97 67 77 el 996 19 931 - www.odegaarden.dk
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
19
Munin NPA 6507 NS 01018
shetland
Født: 13.06.2007
Signalement: Svart/hvit
Stangmål: 85 cm
Stangmål: 84 cm
Oppdretter: Kjersti Loe, Bingsvn 102, 3330 Skotselv
Oppdretter: Forteath Mrs.C, Brygarth, Lower Shurton
Brae, Gulberwick, GB
Eier: Siv-Anett Nyland, Rønold Gård, 2164 Skogbygda
Eier: Kjersti Loe, Bingsvn 102, 3330 Skotselv
Kontaktinformasjon: Kjersti Loe, Bingsvn 102, 3330
Skotselv, tlf 938 03 108
Kontaktinformasjon: Siv-Anett Nyland, Rønold Gård,
2164 Skogbygda. Tlf: 971 14 095
E-post: [email protected]
www.szarabian.webs.com
Utstillingsresultater:
Kåret, Starum 2011, Tidsperiode: 2011
Utstillingsresultater:
Hans far er Neptune of Brygarth er en 2. premiert minihingst med supre utstillingsresultater.
Mor er Quennells Strawberry Tart, som er vist på utstilling med gode resultater.
Munin selv er i 2011 vist på show med 44 poeng fordelt
9-9-8-9-9!
Munin vil stå på et stort og næringsrikt beite sommeren
2011 og tar imot hopper av mini størrelse.
NPA 5707
NS 0745
AJ0429 S05
61 GB
Quennells
Strawberry
Tart
NPA 2872
NS 460
SPAR 38-922457 GB
Sprite of Berry
SPSB 3271
Tansie of Gott
016141 GB
Birling Hello
Dandy
SPSB 4099
Boltwood
Bucephala
RS 2728
Glitter of Berry
SPSB 7020
Penmorfa Barnaby
SPSB 3690
Justification
SPSB 12197
8-8-8-9-8 Smalbygd hingst av god type med meget gode
bevegelser.
Bruksprøve: Kjøreprøve: 7 - 8 - 6 - 6 - 6
Vet. Anmerkn.: U.a.
Stangmål 84 Båndmål 89 Brystmål 121
Pipeomkrets 14 Klavemål 4,4
Sprite of
Berry
SPSB 3271
Hippominimus Peter Pan
SPSB 3304
Hello Gorgeous of Jamboree
RS 1702
Deanland Carlo of Boltwood
SPSB 2541
Bucks Fizz
SPSB 13428
Neptune of Brygart er en vakker mini hingst med
helt fantastiske bevegelser. Neptune har de annerkjente
kvalitetslinjene fra Gott Stud på mor-siden og Berry Stud
på far-siden. Neptune er født på Shetland hos Brygarth
stud. Hans mor Tansie of Gott, og hans søster Bronte of
Brygarth vant begge sine klasser under det prestisjefylte
Breed Show på Shetland 2009. Neptune selv har gjentatte ganger vært klassevinner og Best in Show. Han ble
blant annet i 2010 klassevinner og beste Shetland under
nyttårs showet på Sylling.
MOR
FAR
MOR
Munin er en snill hingst med godt temperament og
bruksegenskaper.
Neptune of
Brygarth
Bon Bon of Berry
SPSB 2693
FAR
2. premie IV kv, Starum 2006
8-8-7,5-8-8 Maskulin hingst av god type. Pent hode. Bredt
Liten gråblakk hingst av god type. Han er sterkbygd og
rasetypisk. Gode, fremaddrivende bevegelser og grove
bein med gode ledd.
SHETLAND
Født: 30.05.1999
Signalement: Gråblakk
ansatt hals. God overlinje. God dybde. Godt muskelsatt
kropp. Tåvid frembeinsstilling. Underskutte drakter.
Gode ledd. Taktfast skritt. Ledig trav. Går på fremparten
i galopp.
Bruksprøve: Tømmekjøring I: 7-9-9-9-8
Lynne: 10-10-10
Vet. anm.: U.A.
Stangmål: 85 Brystmål: 120 Pipeomkrets: 14
Neptune of Brygarth (GB) NS 0745 NPA 5707 AJ0429 S05 61
Tansie of
Gott
016141 GB
Bon Bon of
Berry
Patch of Berry SPSB 1933
Glitter of Berry
Veister of Berry SPSB 1932
SPSB 2693
Yo-Yo of Berry SPSB 6076
SPSB 7020
Gay of Berry SPSB 5627 GB
Penmorfa
Barnaby
Seva Harry O SPSB 3025
SPSB 3690
Ulverscroft Heidi
SPSB 10567
Justification
Lockinge Macaroon
SPSB 2064
SPSB 12197
Mirage SPSB 9843
Neptune ble også rangert blandt de 12 beste av hele 28
mini hingster under det Internationale Shetland Pony
Showet på Hickstead i England 2010. Neptune avsluttet
showsesongen med å bli Reserve Best in Show under
Spone Open show.
Neptune har den spennende fargen gråblakk og hvit, og
det viser seg at han avler denne gråblakke fargen. Han
har et herlig gemytt og stor utståling, og er snill i all håndtering. En gentleman mot sine hopper ved bedekning.
Han vil i sesongen 2011 være tilgjengelig for et begrenset antall registrerte og premierte hopper, og da av mini
størrelse.
20
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
21
Pinocchio NS 0756 NPA 4965
SHETLAND
Signalement: Gul
Signalement: Skimmel
Stangmål: 92,5 cm
Stangmål: 98 cm
Oppdretter: Kjeldsen fam., Holla gård,
Hollavegen 68, 3830 Ulefoss
Eier: Kjeldsen fam., Holla gård,
Hollavegen 68, 3830 Ulefoss
Oppdretter: Guri-Anne Ryeng, Pb. 6, 9059 Storsteinnes
Eier: Birgitte Forshaug, Ny Jord, 6390 Vestnes
Kontaktinformasjon: Stall Sævelund
v/ Birgitte Forshaug, Ny Jord, 6390 Vestnes.
Tlf: 97542542, e-post: [email protected]
www.stallsavelund.piczo.com
Kontaktinformasjon: Kjeldsen fam., Holla gård,
Hollavegen 68, 3830 Ulefoss
Tlf: 971 19 882/992 70 269
e-post: [email protected]
Utstillingsresultater:
hadde kåringens beste kjøreprøve med 43 poeng og han
er en ypperlig bruksponni som selv de minste barna kan
håndtere og ri på.
I 2009 ble 2 av føllene etter Pinocchio kvalifisert til
føllfinalen med GULL og Sævelunds Joleen ble beste føll
på tvers av alle raser og Res. Unghest Champion på NPA
show Orkdal. På NPA show i Tresfjord 2010 ble Sævelunds Mirakel Res. Beste hoppeføll og Sævelunds Casanova beste hingsteføll. Han har nå flere lovende unghester
etter seg som vi gleder oss til å vise frem.
Pinocchio har en flott og spennende stamme med mye
godt blod og hans foreldre har gjentatte ganger bevist at
de avler godt.
Waulkmill
Jackdaw
NPA 3024 NS
0467
SPSB 3480
Berrystead Saturn
SPSB 1213 B
Jolly of
Marshwood
Robin SPSB 1607
MOR
SPSB 9402 NS 105
Äppelbo
Pims
NPA 1883 NS
308
Waulkmill Macduff
SPSB 2540
Timothy v. St.
Geerhof
Pia-Johanna
RS 904
Jostle of Marshwood
SPSB 7140
Newton v. Dorpzicht
S. 745
Rosie of Transy
S. 22164
Package of Marshwood
RS 64
Mary Habbie
SPR 21119/72
Utstillingsresultater:
Kåret I kv, Starum 2011, Tidsperiode: 2011-12
8,5-9-8-8-8,5 Vakker, rasetypisk, lågstilt, velbygd hingst av
god type. God overlinje og muskulatur. Små høver, ellers
bra bein. På forparten i galopp, ellers gode bevegelser.
For dagen i litt for godt hold.
Bruksprøve: Tømmekj. I: 7,5-8-8-7-7,5
Lynne: 10-10-10
Vet. anm.: To roterte testikler
Stangmål: 92,5 Brystmål: 148 Pipeomkrets: 15
FAR
FAR
Leo of Wilverley
MOR
2. premie II kv, NNHS 2007
Pinocchio er en flott hingst med et godt lynne. Han
shetland
Født: 16.05.2008
Født: 10.07.2003
8-8-8-9-8 Sterkbygd hingst av god type. Pent hode.
Velformet hals. God overlinje. Sterke gode bein. Meget
gode bevegelser. God hårvekst. Noe smal bringe. Positiv
og villig i løshopping. Meget gode bruksprøver
Bruksprøve: Kjøreprøve: 8-9-8-9-9
Lynne: 10-9-10 Veterinære anmerkn.: Høyre testikkel rotert.
Stangmål: 98 Båndmål: 103 Brystmål: 126
Pipeomkrets: 14.5 Klavemål: 5,1
Picasso fra Holla NPA 6685 NS 01016
Skattens
Creol
NPA 3046
NS 0542
SPAR 38-985652 SE
Peggy V.
Botterland
NPA 4945
NS 676
V. 132988 NL
Capone-Fire
RS 252
Almnäs Ariette
RS 2345
Jolly Roger of Marshwood
NPA 3292 NS 0501
RS 215 SE
Teresia RS 1704
Timothy v. St. Geerhof
NPA 5299 NS 0691
RS 200 SE
Almnäs Succè
SPR 23549/85
Kristof V.D.
Bolster
Adam v. Spuitjesdom S 961
Linda V.
Botterland
Galant V.D. Kostersweide
S. 809991 NE
S.807629 NL
S. 119292 NE
Felicia L.H. S.105367 NL
Diane V. Botterland
S. 102867 NE
Picasso fra Holla ble beste 3 års hingst på årets kåring
på Starum. Han har et godt eksteriør, i tillegg til en spesiell farge, noe som bør gjøre han interessant i fargeavl.
Picasso er en meget trivelig og positiv ponni på alle
måter, en sjarmerende hingst med ordentlig shetlandskarakter!
Picasso tar imot et begrenset antall hopper på flotte beiter i Telemark hele sesongen. Daglig tilsyn og oppfølging
garanteres.
Bedekningsavgift: 3000,- inkl. beiteleie
Pinocchio tar imot friske og registrerte hopper hele sesongen på flotte beiter med daglig tillsyn og oppfølging.
Bedekningsavgift kr 3000,- inkl 10 dagers beite, deretter
kr 25 pr døgn.
Velkommen til Stall Sævelund.
22
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
23
Rino
NS 0539 NPA 2126
shetland
Sack (SE) NS 0547 NPA 3396 SPAR 38-95-3048
shetland
Født: 06.05.1995
Født: 29.05.1996
Signalement: Rød
Signalement: Mørk brun/hvit
Stangmål: 102 cm
Stangmål: 106 cm
Oppdretter: Linda Karlsson, Lindehult, Sverige
Oppdretter: Aireen Karlsen Helland, Natmålsveien 12,
Eier: Ragnhild Kverndal, Brydalen, 2500 Tynset
8400 Sortland
Eier: Tonje Kverndal, Brydalen, 2500 Tynset
Kontaktinformasjon: Stall Granli v/ Ragnhild Kverndal,
Brydalen, 2500 Tynset
E-post: [email protected] Tlf.: 977 86 782
Kontaktinformasjon: Stall Granli v/ Ragnhild Kverndal,
Brydalen, 2500 Tynset.
E-post: [email protected] Tlf.: 977 86 782
Utstillingsresultater:
Bedekningsavgift kr. 2500.Beiteavgift kr. 20.- pr. døgn
Hjertlig velkommen til Stall Granli!
24
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
NPA 1141
NS 0251
NPA 1030 NS 0168
Maika
Ali Baba
Rosita
NPA 1421
NS 497
NPA 842 NS 0127
Cinderella
NPA 1186 NS 115
Calypso of Berry NPA 204 NS
045 SPSB vol. 71 GB
Conelli NPA 650 NS 46
Prins NPA 266 NS 0104
Silja NPA 1035 NS 91
Blaze of Foula
SPSB 2606
Nancy II of Crosbister
SPSB GB
Clyde of Effirth
NPA 28 SPSB vol. 71 GB
Pansy of Skotaing
NPA 96 SPSB vol. 73 GB
Høyreist hingst med god muskelsetning 8. God overlinje
og kryss 8. Sterke gode bein. Bra ledd 8. Godt overtramp.
Noe trang frambeinsføring. Energiske bevegelser i skritt
og trav. 8. Helhet: Høyreist hingst, med energiske bevegelser 8.
Lynne: 9
Veterinære anmerkn: u.a
Stangmål: 102 Brystmål: 138 Pipeomkrets: 15.5
Vi tar i mot friske hopper for naturlig bedekning på gode
beiter med daglig tilsyn og god oppfølging.
Pemboa
Spanish
Gold
RS 216
MOR
Vi tar i mot friske hopper for naturlig bedekning på gode
beiter med daglig tilsyn og god oppfølging.
Teodor
Opstads Sinclair
NPA 1006 NS 105
MOR
Hingst av god type med godt uttrykk. 8. Pent hode, god
overlinje, grunne lår og overarm 8. Tåvid, spelemmet 7.
Gode bevegelser 8. Hingst av god type med godt uttrykk
og gode bevegelser 8.
Lynne: 10
Vetrinære anmerkn: Testikler u.a.
Stangmål: 106 Brystmål: 150 Pipeomkrets: 15
FAR
2. premie IV kv, Starum 2004
FAR
2. premie, II kv Avkomsvurdering: C
Utstillingsresultater:
Lilissi RS
2990 SE
Southley
Redskin
Newtown Northman
SPSB 1668
Southley
Gold Leaf
Wells Gold Dust SPSB 1722
SPSB 2925
Prima Donna of Felbridge
SPSB 5707
SPSB 10044
Hurtwood Roda SPSB 6145
Almnäs Ra
Richard v. Empel S 828
RS 217
Erika
RS 1069 SE
Rosetil v.d. Römer RS 1098
Dulex RS 110
Horshaga Bally RS 26
Bedekningsavgift kr. 2500.Beiteavgift kr. 20.- pr. døgn
Hjertlig velkommen til Stall Granli!
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
25
Sam NPA 6113 NS 0916
shetland
Silver NPA 6769 NS 01021
Født: 16.05.2006
Født: 20.04.2008
Signalement: Gul/hvit
Signalement: Svart
Stangmål: 94 cm
Stangmål: 102 cm
Oppdretter: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu
Oppdretter: Marianne Markussen, Heim,
9055 Mestervik
Eier: June Kanstad, Josefvatn, 9050 Storsteinnes
Eier: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu
shetland
Kontaktinformasjon: Tonje Bøe, Stor-Reevangen,
Kontaktinformasjon: June Kanstad, Josefvatn, 9050
2338 ESPA. www.thbshetland.com, mob. 938 61 055
Storsteinnes, Tlf: 48 06 37 90
E-post: [email protected]
Utstillingsresultater:
2.premie I kv, Starum 2011
Utstillingsresultater:
Kåret, NNHS 2011, Tidsperiode: 2011 og 2012
gentlemann mot hoppene og veldig tålmodig med følla.
SAM har en sjelden og spesiell farge som han har nedarvet til sine føll. Han har en enorm manvekst.
SAM befinner seg i sommer på Espa hos Tonje Bøe, der
han tar imot friske hopper til bedekking. Store fine beiter.
Bedekkingsavgift, kr. 3000 inkl. 4 uker beite.
Garpy Du Mury-Marais
DXII SH BLE
Japeloepe Van
De Capriolen
Francis De Valk
DCXCII SH BLE
Halstock
Highland Mist
Windswift Crusader Gold
AA0524 GB
Kirkstall
O-Me-O-Mi
Tawna Sweet William
003797 GB
DCCXXI SH BLE
S 2153 SH DK
Jackmoor
Evening
Mist
NPA 5702
AN1669 GB
AF 0044 S99 112 GB
017383 GB
Wendy Van De Capriolen
2196 SH BLE
Fleur De Dikkelinde
2514 SH BLE
Kerswell Morag
014491 GB
South Sands Delilah
014346 GB
7,5-8-8-7-7,5 Hingst av bra type. Pent hode. Velformet
hals. God skulder. Kort, men godt muskelsatt kryss. Føre
bein. Litt uttået frambeinsstilling. Korrekte bevegelser.
Stiv bakbeinsføring i skritt. Taktfaste og ledige bevegelser
i trav og galopp, men noe uengasjert.
Bruksprøve: Tømmekjøring: 7,5-9-8-9-8
Lynne: 9-10-10
Vet. anm.: u.a.
Stangmål: 102 Brystmål: 133 Pipeomkrets: 15,5
Waulkmill
Jackdaw
FAR
Gwen Van De
Capriolen
Pinocchio
NPA 4965
NS 0756
Jolly of Marshwood
SPSB 9402
Äppelbo Pims
Timothy v. St. Geerhof
NPA 5299 NS 0691
RS 200 SE
Ivrig
Silver er en sjarmerende hingst av god stamme.
Nydelig gemytt og han har tross sin unge alder allerede
rukket å bli en god bruksponni.
Silver tar imot friske registrerte hopper hele sesongen.
(ca 4,5 mil ifra NNHS/ca 9 mil fra Tromsø)
Little
Rosalitha
NPA 3470
Leo of Wilverley
SPSB 3480
NPA 3024 NS 0467
SPSB 4379 GB
NPA 1883 NS 308
SPAR 38-92-0333 SE
MOR
SAM er en meget rolig og avbalansert hingst. Han er en
Shetlandsgaards
Jackpot
SH 449 SH DK
MOR
uttrykk. Velformet hals. God overlinje. God dybde. Godt
kryss. Uttået h.f. Smale bakhøver. Taktfast skritt. Ledig
trav. Taktfast, fremadgripende galopp.
Bruksprøve: Kjøreprøve: 9-8-8-7-8
Lynne: 10-10-10
Vet. anm.: U.A.
Stangmål 94 Brystmål: 138 Pipeomkrets: 15
FAR
9-8-7-8,5-8 Maskulin hingst av meget god type. Godt
NPA 2679 NS 0397
SPAR 38-93-8364 SE
Rosanna
NPA 2870
SPAR 38-95-4613 SE
Pia-Johanna
RS 904
Almnäs Ulex
RS 256
Elina
RS 2442
Ekeholms Manolo
RS 108
Sonja v.d. Ritj
RS 2083
Bedekningsavgift kr 2500 inkludert 2 uker beite, deretter
kr 20 per døgn i beiteleie.
26
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
27
Smevallens Figaro (SE) NS 0620 NPA 3367 SPAR 38-00-2502
Født: 01.06.2005
Født: 03.05.2000
Signalement: Rød
Signalement: Rød
Stangmål: 105 cm
Stangmål: 106 cm
Oppdretter: Roald Skogland, Halseidvn 185, 5514
Haugesund
Eier: Roald Skogland, Halseidvn 185, 5514 Haugesund
Oppdretter: Jeanette Bodin & Jonas Svenneskog,
Smevallens Stutteri,PL 2723, 458 92 Fägerlanda, SE
Eier: Roald Skogland, Halseidvn 185, 5514 Haugesund
Kontaktinformasjon: Skogheims Stutteri
Kontaktinformasjon: Skogheims Stutteri
Anne Reidun og Roald Skogland, Halseidvn.185,
Haugesund, E-post: [email protected]
Tlf. 454 13 201 /454 67 265 / 52 77 61 28
www.skogheim-stutteri.com
Anne Reidun og Roald Skogland, Halseidvn.185,
Haugesund
E-post: [email protected]
Tlf. 45 41 32 01 /45 46 72 65 / 52 77 61 28
www.skogheim-stutteri.com
Utstillingsresultater:
Jolly Roger of
Marshwood
Med sin 1. pr. og 1.kv. viser han sin kvalitet, og han er en
hingst med godt humør og godt lynne.
Han var beste hingst både som 3-åring og nå som
5-åring. Han har flere «best in show» titler.
Galant har en unik stamme med den kjente topphingsten
Almnås Flis som far. Hans mor Kompis Unnika er en
meget høgt skattet avlshoppe med flere gode avkom, og
hun har selv vert utstillt flere ganger med 10 på type. Hun
er igjen etter superhoppa Kompis Olina.
Vi ønsker registrerte og vaksinerte hopper velkommen til
Galant.
Almnäs Flis
NPA 4873
NS 0652
RS 343 SE
NPA 3292 NS 0501 RS
215 SE
Pieta v.
Kleynwijk
RS 1550
MOR
9-9-8-9-9 Sterkbygd, maskulin hingst av meget god type.
Pent hode. Velformet hals. God skulder og dybde. God
overlije. Føre bein. Gode, veivinnende bevegelser. God
kjøreprøve.
Bruksprøve: Kjøreprøve: 10 - 8 - 8 - 8 - 9 - 8
Lynne: 9-9-10
Vet. Anmerkninger: Uten veterinære anmerkninger.
Stangmål: 105 Båndmål: 114 Brystmål: 148
Pipeomkrets: 15,5 Klavemål: 5,5
FAR
1. premie 1 kv Rogaland 2010
Kompis
Unnika
NPA 5008
NS 660
RS 4552 SE
Kanteborgs
Sprite
NPA 6099 NS 0764
RS 271 SE
Kompis Olina
RS 3047 SE
Gletness Rockall RS 155
Jolly of Marshwood
SPSB 9402
Wells Fireman S. 294
Helma v. Kleynwijk S 19658
Gletness Rockall RS 155
Teresia RS 1704
Lakris RS 226 SE
Kompis Helga RS 1732
Utstillingsresultater:
2. pr. I kv Starum 2005
Hingst av meget god type med godt preg 9. Vakkert
ansatt hals. God overlinje, godt kryss 9. Gode velstilte
bein med godt markerte ledd 8. Aktive, ledige og framadgripende bevegelser i skritt og trav. Løsmønstring: Ledig,
god galopp 8. Helhet 9.
Figaro var Norges beste hingst både som 3-åring og
5-åring, med 1. kv. og 2. pr. Han har flere «best in show»
titler.
FAR
Shetland
MOR
Skogheims Galant NS 0857 NPA 5574
CaponeFire
RS 252
Brenda V. D.
Karissteeg
RS 2971 SE
Jolly Roger of
Marshwood
NPA 3292 NS 0501
RS 215 SE
Teresia
SHETLAND
Gletness Rockall RS 155
Jolly of Marshwood
SPSB 9402
Nicky v.d. Hoek S 741
RS 1704
Kerry v. Bunswaard RS 1323
Vincent
v.Rijswijk
Orchis v.d. Sandberg-s
S 778
Wieske V. D.
Beerseweg
Leopold V. Graafland
S 705
S 893
V 94625
Rozalinda v: Rijswijk
S 80160
Karin V. D.Langedijk
S 22722
Figaro er en flott solid hingst med godt humør. Han er etter den kjente elitehingsten Capone-Fire fra Sverige.
Hans mor er den flotte gullpremierte hoppen, Brenda v.d.
Karissteeg, fra Holland.
Vi ønsker registrerte og vaksinerte hopper velkommen
til Figaro bedekningssesongen 2011.
Beiteleie: De første 14 dager gratis, deretter kr. 20,- pr.
dag.
Sprangavgift: Kr. 3.500,Beiteleie: De første 14 dager er gratis, deretter kr. 20,- pr.
dag. Ta kontakt for en hyggelig hesteprat.
28
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
29
Snorre fra Dal NPA 5347 NS 0863
shetland
Født: 08.05.2005
Southley Bilberry (gb) NPA 6558 NS 0859
shetland
Født: 04.05.1995
Signalement: Mørkbrun
Signalement: Skimmel
Stangmål: 101,5 cm
Stangmål: 102 cm
Oppdretter: Njål Kverneland, Dal søndre, Kåpevn 366
3174 Revetal
Eier: Silje Ursin-Holm Ommedal, Semsbyveien 23 b,
3170 SEM
Oppdretter: Lory & Bown Mesdames, 33 Codmore
Crescent, Chesham
Eier: Monica Sjølie, c/o Jan Arve Tollefsen, 3632 Uvdal
Kontaktinformasjon: Monica Sjølie, c/o Jan Arve
Kontaktinformasjon: Per tlf til Njål Kverneland
Tollefsen, 3632 Uvdal, tlf. 951 65 516
tlf. 33 06 26 06 eller Silje Ommedal mob. 906 48 977
Utstillingsresultater:
3. premie, Starum 2008
Utstillingsresultater:
2. premie I kv, Starum 2010
åpne og vennlige øyne. God hårvekst. Noe hellende kryss.
Uttåa f.b.stilling. Ledig godt trav. Romslig, god galopp.
Løshopping: Villig med god teknikk. Ikke i utstillingsform.
Ikke fullført kjøreprøve.
Løshopping: villig med god teknikk.
Lynne: 9 10 10
Vet. anm.: Ubetydelige anmerkninger
Stangmål: 102 Brystmål 133 Pipeomkrets 16
Snorre fra Dal er en vakker, maskulin hingst av meget
FAR
Godt muskelsatt kropp og med god dybde. Uttået venstre fram. Trykt i knærne, ellers gode ledd. Gode sterke
høver. Skrur noe bak i høyre kode i skritt, ellers gode
bevegelser.
Kjøreprøve: 6 - 9 - 9 - 8 - 8 - 8
Løshopping: 8 - 8 - 8
Lynne: 9 - 9 - 9
Vet. Anmerkn.: Ubetydelige anm. 9
Stangmål: 101,5 Brystmål: 151 Pipeomkrets: 16
Snorre ble vist på Bolstad gård i Sande i 2009 og ble 2/3
med gull i sin klasse der hans helbror ble 1/3. Der vant
han også tømmekjøringsklassen. Han ble vist på show i
Seljord sommeren 2009 og ble 2/6 med gull og poengene 9-9-10-9-9 i en meget sterk hingsteklasse.
Snorre er sønn av Eastlands Lochsong som har 2. pr. 1
kv og er elitepremiert for sine gode avkom (45 poeng for
kjøreprøve). Hans mor er Almnas Jasmin som har 2 pr. 1
kv.
MOR
god type med herlige bevegelser og mye hårvekst.
Han er en solid, sterkbygd ponni med godt lynne.
Han er en fantastisk bruksponni med mye fremdrift som
daglig håndteres av både barn og voksne.
Eastlands
Lochsong
NPA 3019
NS 0469
Almnäs
Jasmine
NPA 3044
NS 567
SPAR 38-980467 SE
Eastlands
Hi-Light
NPA 4468 NS 0615
AA 1915 GB
Eastlands One
in a Million
Lakeland Lightning
SPSB 2394
Kitty Hawk of Haybrake
SPSB 9524
Lakeland Lightning
SPSB 2394
SPSB 12598
Donnachaidh Mingulay
SPSB 9271
Timothy v.
St. Geerhof
Newton v. Dorpzicht
S. 745
NPA 5299 NS 0691
RS 200 SE
Almnäs
Edelweiss
SPAR 38-93-2167
Rosie of Transy
S. 22164
Bonance v. Dorpzicht
RS 255
Prelude v. Spuitjesdom
RS 1328
Prancer of
Methven
SPSB 3161 GB
Kirkbride
Honeycomb
Lakeland Hurricane
SPSB 1915
SPSB 2206
Wells Eros SPSB 5697
Passion of
Marshwood
Fireball of Marshwood
SPSB 1686
SPSB 6176 GB
Southley Tigre
Southley Billberry er flueskimmel-hvit. Han er spesiell
med et enestående gemytt – en riktig gentelmann med
hopper og føll. Bilberry har vært i avl i England, Danmark
og Sverige, med flere premierte og kårede avkom. Bildene gjør han ikke helt rett, han må bare sees og oppleves.
MOR
9-8-7-8-8 Maskulin, oppsynt hingst av meget god type.
FAR
8-8-7-8-8 Sterkbygd hingst av god type. Pent hode med
Southley
Mignonette
016155 GB
Avening Red Pepper 2nd
SPSB 5232
Timogen of Hutton
SPSB 2760 GB
003508 GB
Southley Lavender Blue
SPSB 8666
Southley
Thistledown
Timogen of Hutton
SPSB 2760 GB
0011193 GB
Southley Lavender Blue
SPSB 8666
Southley Bilberry tar imot friske, registrerte og markekurte hopper i vakre omgivelser i Uvdal. Beitene er koselige, med tilgang til ly og vann. Daglig tilsyn.
Kr 2500. inkl beite en uke, deretter kr 20. pr dag. Grip
sjansen å få ett føll etter denne vakre og snille hingsten.
Southley Bilberry blir sluppet i starten av juni, du/dere
bestemmer når hoppen leveres og hentes. Betaling når
hoppen leveres. Ring for mer info og en koselig hesteprat.
Snorre ønsker registrerte hopper velkommen hele sesongen på store og gode beiter med daglig tilsyn.
Bedeknningsavgift kr 2500,- Beiteleie kr 25,-pr. døgn.
Ta kontakt pr tlf til Njål kverneland 33 06 26 06 eller Silje
Ommedal 906 48 977.
30
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
31
Victorias Brown Gypsy NPA 6791 NS 01017
shetland
Wulfert v.d. Groote Woerd NPA 7788 NS 01020
Født: 26.05.2008
Født: 10.05.2005
Signalement: Huskbrun
Signalement: Svart
Stangmål: 102 cm
Stangmål: 96,5 cm
Oppdretter: Hilde og Karianne Reiten, Larsstua, 6680
Halsanaustan
Eier: Birgitte Forshaug, Ny Jord, 6390 Vestnes
Oppdretter: G.A. v. Herwaarden, Alsdijk 3a, 416 BT
Buren
Eier: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 239,
2380 Brumunddal
SHETLAND
Kontaktinformasjon: Stall Sævelund
Kontaktinformasjon: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn
v/Birgitte Forshaug, Ny Jord, 6390 Vestnes.
Tlf: 97542542, e-post: [email protected]
www.stallsavelund.piczo.com
239, 2380 Brumunddal, tlf. 416 56 985 www.bergli.org
Utstillingsresultater:
Gypsy er en ung og kjekk herremann med stor selvtilitt
og mye utstråling!
Han hadde kåringens beste bruksprøve med 44 poeng og
er svært samarbeidsvillig og stabil. Positiv i løshopping og
god fremadbydning.
Hans far er flotte Skattens Creol som er 2. premiert og
igjen har bevist at han avler godt og er en god nedarver.
Han har flere ganger blitt Best In Show med 46 poeng
på det meste. Han ble nr. 2 på Årets Avlshingst 2005 og
ble Årets Avlshingst 2006, 2007 og 2008 på tvers av alle
ponniraser.
Hans mor er Violas Victoria som er 2. premiert og en
meget god bruksponni.
Gypsy`s stamme er derfor spekket med masse spennende og godt blod. Vi gleder oss derfor veldig til å se
hva han avler videre.
Gypsy tar imot friske og registrerte hopper hele sesongen på flotte beiter med daglig tilsyn. Bedekningavgift
kr 2500,- inkl 10 dagers beite, deretter 25 kr pr. døgn.
Velkommen til Stall Sævelund!
32
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
MOR
Mektig frempart. God dybde. Godt kryss. Inntået frembeinsstilling. Krokhaset. Padlende frambeinsføring i skritt.
Ledig trav.
Bruksprøve: Tømmekjøring I: 9-8,5-9-8,5-9
Lynne: 10-7-10 Vet. anm.: U.A.
Stangmål: 102 Brystmål: 153 Pipeomkrets: 16,5
FAR
8-7-7-7,5-7 Oppsynt hingst av god type, med pent hode.
Skattens
Creol
NPA 3046
NS 0542
Viola’s
Victoria
NPA 2074
NS 482
Capone-Fire
RS 252
Almnäs Ariette
Jolly Roger of Marshwood
NPA 3292 NS 0501
Teresia RS 1704
Timothy v. St. Geerhof
NPA 5299 NS 0691
RS 2345
Almnäs Succè
SPR 23549/85
Silhouette Bon
Iano 17 SH
NPA 1852 NS 0320
Viola NPA 1857
Silvia Bom 570 SH
Opstads Sirocco
NPA 975 NS 0171
9-9-7-8-8 Vakker rasetypisk hingst av meget god type.
Pent hode. God hårvekst. God frampart. God Dybde. God
muskulatur. Hellende kryss. Uttået v.f. Trange drakter.
Smale høver. Krokhaset. Gode ledd. Taktfast skritt. Ledig
trav.
Bruksprøve: Kjøreprøve: 7,5-9-8-7-8
Lynne: 10-10-10
Vet. anm.: U.A.
Stangmål: 96,5 Brystmål:148 Pipeomkrets: 15,5
Polansky v.
Gelre
V. 00081
7395 NL
Weststar v. St.
De Hoeve
Okay v. Geldersoord
S 761
Daisy v.d.
Amstelhof
Newton v. Dorpzicht
S. 745
Nelantines v.d.
Groote Woerd
Amice v.d. Amstelhof
v.861041741 S.977 NL
Edelroos v.d.
Groote Woerd
Thank You v.d Stoommolen
S 880
S 914
M.89010 2646 NL
MOR
Kåret, Starum 2011, Tidsperiode: 2011-12
FAR
2.pr. II kv, Starum 2011
Utstillingsresultater:
Simone
v.d. Groote
Woerd
M.020140
0724 NL
V.980814496 NL
M.90010 3428 NL
Cornetta NPA 480 NS 47
Musette v. Dorpzicht
S 23041
Viola v.d. Amstelhof
M.830093046 NL
Helantina v.d. Groote Woerd
M.930111873 NL
Tarissa v.d. Hasekamp
M.820092183 NL
Wulfert vant sin klasse både i 2009 og 2010 ved den
nasjonale hingstekåringen i Holland. 1. premie begge
gangene.
Wulfert’s far er 1. pr hingsten Polansky v. Gelre. Hans
mor er Simone v.d Groote Woerd som er datter av den
1. pr hingsten, nasjonal champion, Nelantines v.d Groote
Woerd.
Wulfert’s beste egenskap er nok bevegelser. I 2010 ble
6/8 føll premierte og videre i føllfinale. 3/4 åringer ble
også best i sine klasser. Wulfert er en hingst jeg bare
måtte ha. Han passer mine svarte hopper bra. Han er helt
en shetland etter min type, og tilfører nytt topp blod hit
til oss. Marswood/transy i alle ledd bakover i stamtavlen!
Wulfert vil stå i Brummundal med hopper fra 1. juni til
1. september. Han bedekker løs på stort flott beite.
4000,- inkl. beite i 8 uker.
1. premierte hopper får halv pris.
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
33
NSP 070 NPA 3898
SPORTSPONNI
Magic Dancer H.
NSP 068 NPA 4580
Født: 19.04.2001
Født: 05.06.2001
Signalement: Skimmel
Signalement: Svart
Stangmål: 128 cm
Stangmål: 147 cm
Oppdretter: Hanne Lystad og Rune Moen, Lystad gård,
2312 Ottestad
Eier: Hanne Lystad og Rune Moen, Lystad gård,
2312 Ottestad
Oppdretter: Hilde Haugsrud og Stian Norstad, 2332
Åsvang
Eier: Kristin G. Andresen, Madserud Allé 21, 274 Oslo
SPORTSPONNI
Foto: Wiegaarden, www.ridehesten.com
Dancing Perique
Kontaktinformasjon: Kristin G. Andresen, Madserud
Kontaktinformasjon: Hanne Lystad og Rune Moen,
Lystad gård, 2312 Ottestad. Tlf.: 477 55 551
e-post: [email protected]
Allé 21, 274 Oslo. t: 917 86 526
Stasjon 2011: JJHorses v/vet. Ole Jørgen Jørgentvedt,
Momarkedet
Utstillingsresultater:
Utstillingsresultater:
2 Premie II kv, Starum 2006
Dancing Perique e. Golden Moondancer er tilgjenge-
Perique har avkom med 9 på type på føllskue. Ser ut til at
han gir sitt fantastiske gemytt videre til sine avkom.
Dancing Perique tar imot hopper til bedekking hjemme i
Ottestad, eller det er muligheter for transportsæd.
Ta kontakt for mer info, eller om du ønsker tilsendt
brosjyre.
MOR
Perique er kåret med 2. premie i 2006, har 2x BIS og 1x
res BIS på ponnishow. Beste norskfødte og beste sprangponni blandt 5- og 6-åringer på kvalitetsbedømmelse
for ponni i 2007. Har startet sprang med meget gode
resultater i 2008, mange plasseringer og seiere opptil LB
ponni og 90 cm hesteklasser.
FAR
lig for hopper godkjent i sportsponniavl. Han er en kat 3
ponni med godt eksteriør, godt gemytt og gode bruksegenskaper.
Golden
Moondancer
NPA 3296
NSP 050
DE 343
430547497 D
Karisma Ow
Zham
NPA 3352 B
Golden
Moonlight
DE 343 447541692
DR D
Valencia
Golden Dancer
DE 343 445502587 DR
Eileen 2
DE 343 440003575 DR
Valentino
DE 343 440085372 DR
DE 343 440686980
Sally
DE 343 440056473 DR
EL Zham ox
Zareef ox DE
NFA 12/79 SE
Grisette
NPA 215 NWM 10
Erobaba ox SE
Dyrin Laramie
WSB 5526
Ty’r Bryn Yvonne
WSB 26207
Kåret i Sverige, Norge og Danmark | Fløjhingst i Norge |
Gull og Best in Show NPA Sylling 2009 og 2010
Materialprøvevinner i Danmark.
Magic Dancer er en sportspony af internationalt format
med en udstråling, som alle må misunde ham. Hans store
fuldblodsandel kombineret med solidt tysk ponyblod gør
ham særdeles interessant som beskeler. Magic Dancer er
kåret i Danmark, Sverige og Norge, hvor han var fløjhingst
med 10 i type, 8-9-9 i gangarter og 9-9 i løsspringning.
Endvidere er han materialprøvevinder i Danmark med en
samlet pointscore på 843, og han blev her tildelt et 10-tal
for staldmanerer og 9 i ridelighed. Bestemt ikke uinteressante egenskaber, når man taler ponyavl.
Magic Dancer har været i træning hos OL-rytteren Stein
Endresen, som udtaler: ”Magic Dancer er en hingst med
stor blodandel. Han er særdeles ridelig og kan komme
langt i alle discipliner. Han har en meget justerbar galop
med super balance. Han er såvel forsigtig som modig.
Kapacitet, teknik, taksation – alt er til stede. Det er en
hingst, som indeholder kvalitet til at springe Grand-Prix
klasser. Vi uddanner sideløbende hingsten i dressur, hvor
han ligeledes viser et stort talent – han har ved flere starter opnået høje pointsummer med over 70%.”
De første afkom er allerede bedømt i 2007. To af disse
blev samlede vindere i Norge. Hingsten havde i sæsonen
2007 i Sverige en drægtighedsprocent på fornemme 97
efter 90-dages kontrollen.
34
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Golden
Moondancer
NPA 3296
NSP 050
DE 343
430547497 D
Tinsel Star
xx
Golden
Moonlight
DE 343 447541692
DR D
Valencia
Golden Dancer
DE 343 445502587 DR
Eileen 2
DE 343 440003575 DR
Valentino
DE 343 440085372 DR
DE 343 440686980
Sally
DE 343 440056473 DR
Sparkling Boy xx
Comedy Star xx
NSP 011
Tinsel xx
Lady Rimonde
xx
His Lordship xx
Rimonde xx
Foto: Wiegaarden, www.ridehesten.com
10-9-7-9-9 Ponni av svært god type med vakkert hode.
Velforma kryss. Meget god muskelsetning. Tåvid og
marktrang frambeinsstilling. Meget gode bevegelser.
Meget god rideprøve.
Rideprøve: 8 - 9 - 9 - 9 - 9
Lynne: 9 - 9 - 9
Stangmål: 147 Båndmål: 157 Brystmål: 171
Pipeomkrets: 18 Klavemål: 6,2
MOR
8-8-7-7-8 Maskulin, velbygd av god type Litt rund manke.
Tåvid frambeinsstilling. Lite overbein hf. Trykte framknær.
Veivinnende, ledig skritt. Ønsker mer bakbeinsaksjon i
trav og galopp. meget gode sprangegenskaper. Velpresentert. Bra rideprøve.
Bruksprøve: Rideprøve: 7-7-7-8-7 Lynne: 9-9-9
Veterinære anmerkn.: Lite overbein hf.
Stangmål: 128 Brystmål: 157 Pipeomkrets: 16.0
FAR
2. premie I Kv, Starum 2006
Magic Dancer var i 2009 far til flere topføl i Dansk Sports
Ponyavl, og desuden far til bedste føl i Dansk Knabstrupper
Avl.
Magic Dancer blev i januar 2009 og 2010 tildelt GULD ved
Norges største ponytræf og desuden hædret som BEST in
SHOW.
Konstateret fri for OCD.
Vil stå på stasjon hos JJHorses v/vet. Ole Jørgen Jørgentvedt, Momarkedet 2011.
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
35
Møllenes Ethan NWM 0431 NPA 5540
welsh sec a
Født: 07.05.2005
Signalement: Rød
Stangmål: 121 cm
Oppdretter: Lola Marie Folcke, Talvikbukta 75,9540
Talvik
Eier: Vigdis og Stein Klungland, Haugestrandvn 3,
4550 FARSUND
Kontaktinformasjon: Vigdis og Stein Klungland
Haugestrandvn 3, 4550 Farsund
Tlf.: 97029087, e-post: [email protected]
Utstillingsresultater:
2. premie I kv, Starum 2010
Møllenes Ethan ble visst på Nord Norsk hestesenter
hvor han fikk sløyfe og ble DAGENS HEST på tvers av alle
raser.
Han fikk gull på NPA show i Søgne
Han ble beste gangartsponni, beste sprangtalent og
beste norskfødt treåring på treårstesten i 2008.
Han fikk gull på NPA show i Seljord i 2009.
Ethan har supre bevegelser i alle tre gangarter, og er snill
i flokk med hopper og føll.
Ethan ønsker friske hopper velkommen til bedekkning på
Ponnyhaugen Ridesenter på sørlandet.
Bedekkning kr 3500,- + kr 30 pr døgn
36
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
MOR
god skulder. God overlinje. Trykt i framknær og lange
høver med lave drakter. Avspent, godt skritt. Mangler
innundergripen i trav. Aktiv, god galopp. Bra tømmekjøringsprøve. Meget gode sprangegenskaper.
Bruksprøve: Tømmekjøring 2: 7-7-7-7-7-7
Lynne: 9-9-10
Vet.anm.: Venstre testikkel rotert. Er for dagen noe løs i
bakkneleddene.
Stangmål: 121 Båndmål: 133 Brystmål: 158
Pipeomkrets: 16,5 Klavemål: 5,8
FAR
8-8-7-8-8 Velbygd hingst av god type. Velformet hals med
Brierdene
Nutcracker
NPA 4906
NWM 0341
Lanners
Emily Rose
NPA 3984
NWM 324
Friars Golden
Sovereign
Caeronnen Dafydd
WSB 8951
Brierdene
Nightingale
Fuchsia Quince
WSB 8978
WSB 89840 GB
Brierdene Naughty But Nice
WSB 74178
Brierdene Toryn
Fuchsia Quince
WSB 8978
WSB 30102 GB
NPA 3028 NWM 0228
WSB 28102 GB
Brierdene
Rosina
NPA 3113
WSB 78392 GB
Friars Sidan
WSB 66573 GB
Brierdene Nerys
WSB 68823
Menai Smartie
WSB 19753
Criccieth Rosie
WSB 45038
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
37
Bo-Peeps
Welsh stutteri
Vi har i år til avlstjeneste følgende welsh mountain hingster:
Tyreos Storm Buster (GB) NWCT 0309 NPA 4490 WSB 52300
welsh sec. c
Født: 19.04.1998
Signalement: Brun
Stangmål: 133 cm
Oppdretter: Mr. & Mrs. R. Robinson, Little Ty’r Eos,
Gwehelog, Usk
Eier: Marianne Wessel, Steinsrud, 3330 Skotselv
Kontaktinformasjon: Steinsrud stutteri, v/Marianne
Wessel, 3330 Skotselv, Tlf: 402 47 640
E-post: [email protected],
www.steinsrud-stutteri.net
Foto: Anne-Mette Kirkemo
Utstillingsresultater:
2. premie I kv, Starum 2003
Betws Pryderi
Betws Pryderi
GB NWM 0312 NPA 4491 WSB 48031
Mange gode utenlandske resultater; bl.a. vinner på Lampeter Stallion Show 1998-99, male unghestchampion
Royal Welsh 1999 og champion Royal show 2002, overall
unghestchamp. internasjonalt show Gøteborg 1998,
2. premie, II kv. Starum 2003
Betws Serenllys
Nantdywyll Sant
Nantdywyll Santes
Idyllic Toreador
Idyllic Toreador
GB NWM 0465 NPA 7415 WSB 64853
Et av de siste avkommene til legendariske Pendock
Legend. Multi medaljevinner, supreme champion fra GB.
2. premie, I kv. Starum 2010
Coed Coch Bari
Revel Jeeves
Pendock Legend
Betws Gwenan
Coed Coch Madog
Coed Coch Madog
Betws Valmai
Foxhunter Panther
Coed Coch Prydferth
Betws Seren
Bengad Parrotia
Revel Jewel
Twyford Juggler
Pendock Lilac Time
Coed Coch Saint Ann
Coed Coch Pryd
FAR
Merioneth
Storm
WSB 25142
WSB 4382
Menai Ceridwen
WSB 11517
Chalkhill
Dragonfly
Turkdean Cerdin
WSB 5532
WSB 36310
Menai Fury
Tyreos
Furietta
WSB 78015 GB
Gredington Oswallt
WSB 2858
Dalis Fly
WSB 11703
Gredington Oswallt
WSB 2858
WSB 4382
Menai Ceridwen
WSB 11517
Cathedine
Aggie Gwyn
Cathedine Rainbow
WSB 4977 GB
WSB 29280 GB
Cathedine Sparkle II
No. 9747-FS2 GB
Velkjente Mr. Len Bigley (Llanarth stud) beskrev ham i
Sverige i 2002: «Grand sort sec. C. Very typical. Lovely
quality bone. EXTRAVAGANT MOVER!»
Mrs. Mary og Mr. Garaint Jones (Nebo stud) beskrev ham
på welsh showet i 2008: «Carries alle the criteria of a
sec. C.»
Buster er både kjørt og ridd og har en trivelig innstilling
til det meste.
Coed Coch Pryd
Betws Seren
Buster har vært vist både i inn- og utland, og har mange
gode resultater å vise til. SENIOR CHAMP. SEC. C OG
RES. BIR i Sverige 2002. BESTE GANGARTSPONNI (5 og
6 åringer) på kvalitetsbedømmelsen i 2003.
BIR og BIS på den svenske riksutstillingen i 2004.
BIR og RES. BIS og 43 poeng på den svenske kåringen i
2005. BESTE WELSH SEC. C på welsh showet i 2008.
Menai Fury
MOR
Maskulin hingst av svært god type. Vakkert hode. 10.
Grov overgang hode hals. God muskelsetning. 9. Skjeve
tåakser. 7. Godt skritt. Godt trav med lite løft. 8. Maskulin
hingst av svært god type. Gode bevegelser. 9.
Løsmønstring: 8-9-8-8
Bruksprøve: Rideprøve: 8-9-8-8
Lynne: 8-9-9 Veterinære anmerkn.: Ingen anmerkninger.
Stangmål: 133 Brystmål: 174 Pipeomkrets: 18
Idyllic Carmen
Cui Flora
Foxhunter Tern
Foxhunter Parakeet
Revel Tornado
Foxhunter Gwener
Busters foreldre og hans farmor er alle Royal Welsh vinnere. To av hans helbrødre virker i avlen i Storbritannia.
Buster er linjeavlet på legendariske Menai Fury, som bl.a.
er far til Synod William.
Foxhunter Glenda
Buster har gitt mange gode avkom som det blir spennende å følge på forskjellige arenaer i fremtiden; bla. kan
nevnes; Steinsrud Dafydd (welsh sec. C), res. beste føll
i finalen 2007 - nå vallak og klar for en ridekarriere - og
Flying Bindi (welsh partbred) som utmerket seg på 3
årstesten i 2010.
Foto Leena Kahisaari
38
Bo-Peeps Welsh Stutteri v/Anne Marit Watterud, Haugsjåsund, 3855 Treungen
– mail: [email protected]
HINGSTEKATALOG
PONNIAVLSFORENING
tlf.: 35 042011
58 NORSK
17 – mobil:
41 68 44 53
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
39
Marcello NWC 0339 NPA 2934
welsh sec. D
Født: 12.05.1998
Signalement: Gul
Stangmål: 144 cm
Welsh sec.A
Welsh sec.B
Sportsponni/WPB
Oppdretter: Kristin Sindre Bjørkelo, 6867 Byrkjelo
Eier: Linda Eitrheim, Knuts Hyttegrend, 3580 Geilo
Kontaktinformasjon: Linda Eitrheim, Knuts Hytte-
grend, 3580 Geilo, mob. 908 71 047, tlf. 32 09 47 24
Utstillingsresultater:
Marcello har et fantastisk lynne, gode gangarter og
bruksegenskaper. Han gjorde en meget bra kjøreprøve
under kåringen og har vist at han arver dette videre, da
mange av hans avkom har vist seg frem i sporten. I 2010
gikk han rideklasser og kom til finalen under den svenske
riksutstillingen.
MOR
Maskulin hingst av meget god type og med vakkert uttrykk 9. Mektig, godt muskelsatt kropp 8. Sterke velstilte
bein med godt markerte ledd 9. Taktfaste gode bevegelser 8. Maskulin hingst av meget god type med meget
sterke bein og gode bevegelser 8 Meget gode bruksegenskaper.
Bruksprøve: Kjøreprøve 9-8-9-8-9
Lynne: 10 9 9
Vet. anm.: Har balansesko med påsveiset stål i tåspissen
Stangmål 144 Brystmål 178 Pipeomkrets 19,5
FAR
2. premie I kv, Starum 2004
Kildegaards
Marco Polo
NPA 1621
NWC 0134
Dk9207172 DK
Flicka
NPA 1313
NWC 106
WC 19 DK
Menai Sparkling
Omega
WSB 32084
Nebo Cymraes
Nebo Daniel WSB 17236
Menai Lady Corona
WSB 53235
Nebo Brenin WSB 12046
WD 75
Nebo Princess Ann
WSB 44811
Dyfnog Valiant
Derwen Rosina’s Last
WSB 9736 GB
WDH 2
Diana WM 487
Valiant Pride WSB 14787
Robin Hood WMH 47
Olivia WM 196
Marcello har ikke vært mye vist på show, men han var på
nyttårsshowet 2010 og fikk karakterene 9-9-9-9-9, av
dommer Stein Langørgen, sener på året ble han BIS ved
to andre show.
Toppstammed welsh hingst med internasjonalt ettertraktet blod. Har bl.a.
vunnet RWAS som føll, og flere første- og andreplasser på på prestisjefylte show
i Wales. Kåret med 43 p. i Norge.
Welsh sec. B, 2. premie I kv, Rogaland 2004
Ramah vil i år være tilgjengelig for et begrenset antall hopper av welsh sec. B
og sportsponni.
Avkom:
Molinas Charmer
Molinas Anna Karenina
hingst f. 2007. sløyfe 1 kval.
Sentralutstilling 2009.
Nr. 3 på internasjonalt
Welsh-Show i NL 2009.
hoppe f. 2003. Diplompremiert i Sverige -06.
Res. sec.B champion &
res. BIR Sverige 2009.
Her er noen av hans avkom:
Moslåttas Lady Linwen 2. pr 1. kv, karakterene 8-8-8-88, som med sin eier Linda Thomsen, hun har begynt sin
karriere i kjøring.
Moslåttas Magical Fion gull Bolstad 2009 - klassevinner
og gull Nyttårs showet 2010
Moslåttas Magical Dutchess Beste føll og reserve unghestchampion sec. D 2007 på welsh showet.
Moslåttas Flying Entry beste føll og res.unghestchampion
Welsh showet 2008.
Moslåttas Magical Tempest klassevinner og gull Bolstad
2009.
Moslåttas Flying Idris beste føll sentralutstillingen 2009
Eponas Unigryw Gwenogwen nr. 2 på tre-årstesten 2008.
Beste gangartstalent kvalitetsbedømmelsen 2009.
Vi har p.t. en del ponnier for salg. Bl.a, ridde ponnier sec.A og sec.B, unghester sec.B og sportsponni/WPB.
Alle er reg. i NPA og fulgt opp med vaksiner, markkurer og hovstell. Ta kontakt for mer informasjon.
40
StutteriPONNIAVLSFORENING
Molina v/Helle Larsen, 5590 ETNE, tlf 905 77 081
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK
Hjemmesideadresse: www.welshpony.no
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
41
Sondergardens Lacour (GB) NWC 0367 NPA 5313 WSB 134881
WELSH SEC. D
Født: 20.05.2002
Signalement: Rød
Stangmål: 152 cm
WElsh cob sEc. D, 158 cm
e. nEbo Thomas
u. bryniThon sEa brEEzE
Tar imot enkelte hopper,
vil ikkje vera i noreg i 2012.
Kontaktinformasjon: Hege Jaren og Kjetil Heitmann,
Bjønnåsen, 3628 Veggli, Tlf. 470 23 662 / 909 19 860
E-post: [email protected], www.bjonnasen.com
Utstillingsresultater:
3. premie, Starum 2011
9-9-7-6-7 Rasetypisk hingst av meget god type. Pent
hode. Velformet, vel ansatt hals. God skulder. Velformet kryss. God overlinje. Trykte, runde framknær. Noe
umarkerte haser. Aktivt skritt, men trang beinføring bak.
Mangler cob-aksjon i trav. Taktfast galopp. Rideprøve:
Ponni med godt skritt. Mangler noe cob-aksjon, men viser
god ridbarhet. Løshopping: Gjør bra løshoppingsprøve
med positiv innstilling. Har startet i lette klasser i forskjellige disipliner. Allsidig bruksponni.
Vet. anm: Fylt og frodig i begge forkoder og forkneledd,
haseledd, og begge bakkneledd. For godt hold.
Rideprøve: 8 - 6,5 - 6,5 - 8 - 8, Lynne: 10 - 10 - 10
Stangmål: 152 Brystmål: 198 Pipeomkrets: 22
StorhaugS cruSader
WElsh cob sEc. D, 153 cm
e. nEbo crusaDEr
u. cWmglyn Ebrill
Nebo Brenin
FAR
StorhaugS Sir thomaS
Oppdretter: Randi Christiansen, Overvindigevei 35,
4760 Vordingeborg, Danmark
Eier: Hege Jaren og Kjetil Heitmann, Bjønnåsen,
3628 Veggli
MOR
Til avlsTenesTe 2011:
Nebo Daniel
WSB 17236
Pennal
Miss Alice
WSB 112447 GB
Parc Welsh Flyer WSB 5861
WSB 12046
Nebo Rosebud WSB 25836
Nebo Princess
Ann WSB 44811
Hafrena Brenin WSB 4063
Wishaw
Revelation
Derwen Replica WSB 20465
Pennal Miss
Magic
Nebo Magic WSB 16413
WSB 36526 GB
WSB 103501 GB
Tyngwndwn Mathrafal Lady
WSB 12953
Buckswood Elegant Lady
WSB 42576 GB
Cefncoch Margaret
WSB 89379 GB
SONDERGARDENS LACOUR
– allsidig, vakker og letthåndtert!
tremymor Showman
WElsh ponni av cob TypE sEc. c, 128,5 cm
nEbo bouncEr / TrEmymor lucKy charm
vil sannsynligvis stå i sandefjord hos Theresa hammer deler
av sesongen. For salg/fôravtale.
StorhaugS tito
Show:
Welsh Show, Skotselv 2007: Gull, klassevinner
NPA Show Vallermyrene 2008: Gull
Nyttårsshow, Sylling 2009: Gull
Bruksbedømmelsen 2008:
Nest beste gangartsponni 5-6 år, og 10 i lynne!
Helsetilstand: 9,25
Eksteriør: 8,67
Gangarter: 8,43
Sprang: 7,32
Lacour er en allsidig og trivelig hingst som ved siden
av show og bruksbedømmelse har vært ute og startet
sprangstevner, feltritt og distanse. Agilitybanen har han
også prøvd seg på med godt resultat. Bruksegenskaper
og lynne er viktig for oss, og Lacour imponerer oss stadig
med sitt milde og ukompliserte vesen.
WElsh mounTain sEc. a, 122 cm
TWyForD nighTsTar / alumE Tina
For salg.
Lacour inviterer rasetypiske og friske hopper til sommerflørt hjemme i Paradisgrenda i Numedal.
Welsh mountain sec. a, Welsh ponni av cob Type sec. c og Welsh cob sec. D for salg. Føll, unghest og enkelte vaksne. i år tar vi ikkje imot hopper seint i sesongen.
42
+47
917 92
094
E: [email protected]
HINGSTEKATALOGT:
2011
NORSK
PONNIAVLSFORENING
www.welshcob.no
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
43
Trofarth Antur (GB) NPA 6096 NWC 0467 WSB 73439
welsh sec. d
Født: 19.05.2006
Cavalo Camaro NPA 7143 NWPB 0486
Welsh Part-Bred
Født: 01.07.2007
Signalement: Svart
Signalement: Mørk Brun
Stangmål: 153 cm
Stangmål: 164 cm
Oppdretter: Roberts D.O., Plas Yn Trofarth, Llangernyw
Abergele, Clwyd
Eier: Theresa Hammer, Åsrumveien 33,3242 Sandefjord
Oppdretter: Anita Gunnarsen, Søvik,
8800 Sandnessjøen
Eier: Anita Gunnarsen, Søvik, 8800 Sandnessjøen
Kontaktinformasjon: Theresa Hammer, Åsrumveien
Kontaktinformasjon: Anita Gunnarsen, Søvik,
33,3242 Sandefjord. Tlf.: 916 00 813
e-post: [email protected]
www.trofarth-antur.com
8800 Sandnessjøen, tlf. 473 53 516
e-post: [email protected]
Utstillingsresultater:
Utstillingsresultater:
Kåret, Starum 2010
Kåret I kv. Starum 2011, Tidsperiode: 2011
9-8-7-8-8 Høyreist, vakker hingst av meget god type.
8 - 8 - 7 - 7 - 7,5 Storrammet hingst av god type. Pent
et fantastisk godt og mildt gemytt. Hans type,
bakbeinsakjson og kraftige bein kan tilføre mye i Welsh
Cob avlen.
Stamtavlen til Trofarth Antur er meget god. Han er
linjeavlet på de legendariske hingstene Fronarth Victor
og Ebbw Victor som begge har vunnet utallige champion
titler, inkludert flere seiere på Royal Welsh Show. Ikke
minst har begge disse hingstene også hatt enorm
innflytelse på Cob avlen i Wales. Avkommenes triumfer
er for mange til å kunne nevnes her, senest i 2010 vant
Fronarth Victor datteren Haigmoor Glain alt som kunne
vinnes på Royal Welsh Show, inkludert Prince of Wales
Cup.
FAR
WSB 51383 GB
Trofarth Gwawr
WSB 105917 GB
Ebbw Victor
Brenig Fergi
WSB 107964 GB
WSB 21024
Brenig Fanwy
WSB 76854 GB
Fronarth Boneddiges
WSB 74723 GB
Derwen Desert Express
WSB 24420 GB
Trofarth Gwennan
WSB 80646 GB
Ebbw Prince WSB 11529
Cathedine Pride II
WSB 24131
Derwen Railway Express
WSB 19035
Brenig Fiona
WSB 51092 GB
hode. Kort nakke. Underhals. God skulder og manke.
Langt, velformet kryss. Langt skritt for hånd, men knapt
taktfast. Kort trav og noe ujevn bak. God, romslig, noe på
framparten i galopp. Rideprøve: Meget ridbar hingst med
meget gode gangarter. Løshopping: Gode sprangegenskaper og meget god innstilling til oppgaven.
Bruksprøve: Rideprøve 9-8-8-9-9
Lynne: 10-10-9
Vet. anm.: Avhelede overbein innvendig begge frambein.
Stangmål: 164 Brystmål: 187 Pipeomkrets: 22
Camaro er en behagelig hingst med fantastisk gemytt,
Flying
Seaking
NPA 2063
NWC 0215
Derwen
Tennessee
Express RWD 3
Rotherdale
Ffasiwn
NPA 1842 NWC 142
WSB 80165 GB
Thunder
Caprice xx
NPA 7142
NOR000
00141
Viking xx
NSP 026 71RH US
Derwen Railway Express
WSB 19035
Derwen Tawela WSB 65614
Gwrthafarn Commander
WSB 23021
Cerrig Dulais WSB 59506
Northern Dancer xx
Paddy’s Song xx
Maledetto xx 04-1089 IR
Thunder Lass xx
A-3654 IR
Ukjent
og bruksegenskaper.
Utstilling som 2-års:
Mosjøen - 05.09.2009 8-7-8-9-8 Pr: Sl Kv: I
Show som 3-års
Orkdal – 29.08.2010 Unghest champion og res. Best in
show!! 9-8-8-7-8 Kritikk: Velutviklet hingst av meget god
type, god utstråling, kort nakke, vel liggende bog, god
manke, velformet kryss. Overbein begge fremben, ellers
bra. Ledige bevegelser. Ønsker mer bogfrihet. GULL 1/1
Foto: Stine Rebekka Røstad
Trofarth Anturs elgante ridetype, følsomhet for rytter og
størrelse bør også gjøre ham til en velegnet hingst for
Welsh Partbred avl. Antur ble beste gangartstalent og
beste sprangtalent på treårstesten i 2009.
Trofarth
Celt
WSB 34934 GB
Ebbw Victor WSB 21024
MOR
Trofarth Antur er en stor, høyreist hingst med
Fronarth Victor
MOR
Vakkert hode. Velformet hals. God skulder. Noe overbygd.
Trykte framknær og kniper under knærne. Flettende
frambeinsføring. Meget godt trav. God galopp. Middels
rideprøve, anspent. Ordinær løshopping.
Bruksprøve: Ridning: 7 - 7 - 8 - 7 - 7 - 7
Lynne: 9 - 9 - 10
Vet. Anmerkn.: Noe fyllinger i haser og bakkneledd.
Raspe begge bakbein.
Stangmål: 153 Brystmål: 186 Pipeomkrets: 21
FAR
Foto: Stine Rebekka Røstad
Ikke vist seg i sporten enda grunnet ung alder. Men ser ut
til å bli en lovende dressurhest med sine gode gangarter.
Og også som spranghest med sin gode teknikk og gode
innstilling til oppgaven.
Han har rundt om på show og utstillinger blitt godt lagt
merke til pga. sin enorme sjarm og utstråling. Han avla en
meget god rideprøve på Starum 2011. Og utmerket seg
med sin høye ridbarhet og gangarter. Og helhetskomentaren: Meget ridbar hingst med meget gode gangarter!
Storhaugs Black Bess f. 2010 e. Trofarth Antur u. Dyffryngwy Black Bess.
44
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Camaro er kåret til avl av WPB, dvs han kan bedekke: Welsh hopper, fullblod (arabisk, engelsk ,shagya ) + varmblodige ridehest raser.
Camaro vil i sommer stå til tjeneste for friske hopper til
avl av WPB!
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
45
CONNEMARA
CONNEMARA
HIGH STAR NC 089 NPA 5709
I årets hingstekatalog finner du kårede hingster av rasene:
NNIAVLS
N ING
N O RS K
RE
Sportsponni - 20 stk
Welsh sec A - 16 stk
Welsh sec B - 3 stk
Welsh sec C - 5 stk
Welsh sec D - 9 stk
Welsh Part-Bred - 1 stk
F
O
Connemara - 9 stk
Dartmoor - 3 stk
Fell - 1 stk
Gotlandsruss - 9 stk
New forest - 8 stk
Shetland - 105 stk
PO
Født 2004, 145 cm
2. premie, Starum 2009
*
ENgenes Lucky Joker NPA 6772 NC 0100
Født 2008, 145 cm
Kåret I kv, Starum 2011
9 - 9 - 8 - 8 - 8,5 Rasetypisk hingst av meget god type. Pent hode med godt uttrykk. Middels lang, velformet hals. God skulder. Lang, umarkert manke. Velformet kryss med god lengde. Flate framknær, ellers gode ledd og vinkler. Mangler
skulderfrihet i skritt. Ledig, naturlig trav. Romslig, ledig galopp, men på framparten. Tømmekjøring 1: Ponni med gode bevegelser, men vrangstilt på voltene i
trav. Løshopping: Ujevn frambeinsteknikk, ellers god løshopping.
Far: Skatholm King NPA 5701 NC 079
Mor: Nørlunds Diva NPA 5807 NC 84 Mf: Lærkens Cascade Dawn CH 65 DK
Oppdretter: Monica Hansen, Maristien 8B, 4638 Kristiansand
Eier: Grete og Vemund Lyngstad, Påland, 1892 Degernes
t: 69 22 43 15 / 906 41 394 e-post: [email protected]
FATHER PETER (IR) NC 085 NPA 6237 97/428
Født 1997, 146 cm
2. premie I kv, Starum 2008
8-7-8-8-8 Vakker, rasetypisk hingst med godt uttrykk vist i noe snaut hold.
Langlagt, smalbygd og noe svakt muskelsatt. Sterke, velstilte bein. Gode bevegelser. Løshopping: 7 teknikk - 9 kapasitet. God rideprøve.
Far: Spring Con S0000725 IR
Mor: Orlean’s Holiday M0010513 IR Mf: New Beginning S0000819 IR
Registrerte avkom: 2010/7
Oppdretter: Mrs Helen Troughton, Ballinteggart Stud, Irland
Eier: Heidi Skarås, Kyllingstad, 4330 Ålgård, t: 402 91 932
FREJ (DK) NC 070 NPA 4190 Født 1983, 146 cm
1. premie I kv, Biri 2002
Avkomsvurdering: B
9-8-8-7-8 Hingst av god type med uttrykksfullt hode, gode bein og
bevegelser.
Far: Rory Ruadh IE NC 011 NPA 786 CSB 517/CH 28
Mor: Holens Nerthus DK DEN 254 Mf: Rosenaharley Mac Milo CH 5
Registrerte avkom: Flere kårede avkom i utlandet. I Norge: 2003/4, 2004/1,
2005/1, 2007/1, 2008/1 herav en 3. pr. hingst Magakaan NPA 5632, en 3. pr. og
to 2. pr. hopper.
Oppdretter: Lone Ziegler, Danmark
Eier: Linn M. Solli, Paasche Aasensvei 17, 3514 Hønefoss, t: 988 66 385
46
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
9-9-7-7-8 Velbygd, maskulin hingst av meget god type. Harmonisk, meget godt
muskelsatt kropp. Lange, spede piper. Kniper under fremknærne. Trang beinføring. Passaktig skritt, ellers gode bevegelser.
Far: Frederik CH 92 DK
Mor: High Step 5734 Conn. DK Mf: Rebel Justice CH 90 DK
Registrerte avkom: 2010/1
Oppdretter: Stall Frisk v/Geir Grindhaug, 4270 Åkrehamn
Eier: Anne Margrethe Tveit, Vestre Veaveg 67, 4275 Sævelandsvik
INGLINGSTAD YME NC 075 NPA 4417
Født 2002, 140 cm
2. premie I kv, Starum 2007
8-8-8-8-8 Maskulin, passe stor hingst av god type. Rasetypisk hode. God skulder
og velformet hals. Umarkert manke. Kort kryss med god muskelsetning. Føre
bein med godt markerte ledd. Inntået venstre bakbein. Avspent, veivinnende
skritt. Naturlig og ledig trav.
Far: Pålands Mike O’Connor NC 049 NPA 1406
Mor: Pålands Sixi Star NC 45 NPA 958 Mf: Rory Ruadh IE NPA 786 NC 011
Registrerte avkom: 2008/1, 2010/1
Oppdretter: Helge Aabøe, Inglingstad, 3490 Klokkarstua
Eier: Helge Aabøe, Inglingststad, 3490 Klokkarstua, t: 971 62 880
Magakaan NPA 5632 NC 094
Født 2005, 147,5 cm
3. premie, kåret for sportsponni, Rogaland 2010
8-7-8-8-8 Hingst av god type med vakkert hode. Velforma hals. God skulder.
Velforma kryss. Snau muskelsetting. Er noe uferdig. Rette frambein. Marktrang
beinføring, men gode ledd og høver. Noe korte koder. Gode, ledige bevegelser.
Vist løshoppingsprøve med god kapasitet. Har utviklingspotensiale.
Far: Frej NPA 4190 NC 070 33-83-4232 DK
Mor: Løvalds Maja NPA 1224 NC 44 Mf: Linå Vesterskovs Cecil NPA 828
NC 017 DK
Registrerte avkom: 2007/1
Oppdretter: Heidi Skarås, Kyllingstad, 4330 Ålgård
Eier: Heidi Skarås, Kyllingstad, 4330 Ålgård, t: 402 91 932
SKATHOLM KING (DK) NC 079 NPA 5701
Født 2004, 144 cm
2. premie, kåret for sportsponni, Rogaland 2010
9-9-8-8-9 Vakker, maskulin hingst av meget god type. Pent hode. Velformet hals.
God skulder. Avrundet manke Velformet kryss. Meget god muskelsetting. Rette
frambein. Godt markerte ledd. Gode høver. Naturlige, gode bevegelser. Vist løshopping med middels teknikk og kapasitet, god framdrift. Meget god rideprøve.
Far: Cocum Thunder Boy 60013753J
Mor: Skatholm White Queen C854 DK Mf: Grange Surf Sparrow
Registrerte avkom: 2007/1, 2008/1, herav en kåret hingst Engenes Lucky
Joker NPA 6772
Oppdretter: Skatholm Stutteri, v/S. og T. Knak, 7200 Grindsted, Danmark
Eier: Mona og Jarl I. Bredesen, Kartheia 55 d, 4626 Kristiansand, t: 90732839
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
47
DARTMOOR
CONNEMARA
QUICK PATRIC NC 066 NPA 3376
Født 1995, 142 cm
3. premie, Starum 2007
7-7-8-9-7 Maskulin hingst av bra type. God nakke, men underhals. Lang manke og
rygg. God muskulatur. Velstilte bein med godt markerte ledd. Kraftfulle bevegelser
med god bakbeinsaksjon og god bogfrihet.
Far: Fredriksminde Hazy Marvel DK CH 68
Mor: Quickstepp DK C599 Mf: Øxenholm Markbook DK CH 36
Registrerte avkom: 2001/1, 2002/1, 2007/2, 2009/1
herav en kåret hingst Vidvandrer Aragorn NPA 6599 og en 2. pr. hoppe.
Oppdretter: Mette Søndergård
Eier: Tina Solbakken, Hansnesveien 1, 4839 Arendal t: 928 33 387
Vidvandrer Aragorn NPA 6599 NC 095
Født 2007, 143 cm
Kåret, Rogaland 2010
Middels stor, velutviklet unghingst av god type. Noe grov overgang hode-hals. God
overlinje. Harmonisk, god kropp. Trykte framknær, ellers velmarkerte ledd. Velstilte
bein, kniper under forkne. Aktive bevegelser med god dynamikk. Viste løshoppingsprøve med middels teknikk og kapasitet. Ordinær tømmerkjøringsprøve.
Far: Quick Patrick NPA 3376 NC 066
Mor: Funny Girl NPA 2590 Mf: Pålands Mike O’Connor NPA 1406 NC 049
Registrerte avkom: ingen
Oppdretter: Stephanie Aasen Rønning, Hagnesaunveien 108 a, 7500 Stjørdal
Eier: Janne-Britt Grødeland, 4330 Ålgård
VINDENS BROR ND 032 NPA 2573
Født 1996
2. premie I kv, Biri 2001
9-8-9-9-9 Rasetypisk hingst med meget gode bevegelser.
Far: Feldholms Mr. Dundee DK NPA 1622 ND 020 Dk 9108200
Mor: Gydens Flower DK NPA 1550 ND 22 D444 Mf: Sweet Jonnye DAH 35
Registrerte avkom: 2001/3, 2002/1, 2003/4, 2004/2, 2005/1, 2007/2,
2008/2, 2009/1
Oppdretter: Ingunn Langlo og Audun Tho, Uggdal
Eier: Per Åge Nerhus, 6390 Vestnes, t: 934 95 844
FELL
UPPER GUNNER GAVIN (NL) NPA 6592 19970010
Født 1997, 141 cm
2. premie I kv, NNHS 2008
9-9-9-9-9 Meget vakker, maskuling og rasetypisk hingst. Harmonisk kropp. Meget gode bein og bevegelser. Positiv i løshopping. God fremdrift.
Far: Urwins Black Den FP50162C*
Mor: Branthwaite Star FP2338* Mf: Townend Ross FP727C*
Registrerte avkom: 2008/1
Oppdretter: J.B.M. Scholten Meilink, Gunnerstraat 42, 7597 LH Saasveld
Eier: Anna Kristine Evensen, Kilhusvn 28, 9402 Harstad, t: 902 06 009
GOTLANDSRUSS
IBIQUS NG 021 NPA 2243 SPAR 30-96-5692
Født 1996, 130 cm
3. premie, Biri 2000
DARTMOOR
KASPER (SE) ND 041 NPA 3328
Født 1998
2. premie I kv, Starum 2003
8-8-7-9-8 Rasetypisk hingst med godt uttrykk, god muskelsetting, meget gode
bevegelser.
Far: Boveycombe Banner RD 3
Mor: Taras Donna NPA 3272 ND 39 Mf: Springs Nougat
Registrerte avkom: 2002/1, 2003/3, 2004/2, 2005/3, 2008/1, 2010/1, herav
en 2. pr. hoppe
Oppdretter: Amanda og Filippa Børjesson, Sverige
Eier: Tone Østereng og Roy Eng, 1816 Skiptvet, t: 69 80 96 56
CIDER NPA 6688 ND 059
Født 2008
Kåret, Starum 2011, Tidsperiode: 2011-2012
8 - 7 - 7 - 6,5 - 7 Rasetypisk hingst av god type. Pent hode. God lengde på halsen, men noe underhals. God skulder. God overlinje. Noe kort, men velformet
kryss. Flate framknær. Kniper under knærne. Uttåa begge fram. Aktive, men
korte bevegelser. Tømmekjøring 1: Lydig ponni med noe svake bevegelser. Løshopping: Svak teknikk, men positiv innstilling til oppgaven.
Far: Mr Touchy NPA 3685 ND 042 Mor: Tia Maria NPA 4822 ND 54
Mf: Shilstone Rocks North Country Man RD 6 SE
Oppdretter: Camilla L. Frøvoll, Oppstad, 2100 Skarnes
Eier: Camilla L. Frøvoll, Oppstad, 2100 Skarnes, tlf: 482 16 333
123hjemmeside.no/blakkfjellet
48
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
8-8-8-7-8 Rasetypisk, velutviklet hingst med godt trav.
Far: Nomad G 424 Mor: Bettsi SE NPA 2075 NG 3 Mf: Rabalder 174
Registrerte avkom: 2000/2, 2001/2, 2002/1, 2003/1, 2004/3, 2005/1,
2006/1, 2007/2, 2009/1, herav to 2. pr. hopper,
Oppdretter: Daniel Nilsson, Läshult, Södregård 1, 36050 Lessebo
Eier: Tomtebo Ponnistutteri, v/Egon Larsen, Heiane 62, 5090 Nyborg,
t: 55 18 13 34 / 906 09 579
Isilon Alassë NPA 7787 NG 057
FØDT 2008, 124,5 cm
Kåret I kv. Starum 2011, Tidsperiode: 2011-2012
9 - 8,5 - 8 - 8 - 8,5 Hingst av meget god type. Pent hode. Grov overgang hodehals. Velformet, vel ansatt hals. God skulder. God dybde. Middels langt, velformet
kryss. Uttåa venstre fram. Godt skritt. Aktivt, godt trav. Lett, taktfast galopp.
far: Tejas Monljus 540 SE mor: Jubla II 4268 SE mf: Filur 331 SE
Registrerte avkom: ingen
Oppdretter: Jerker Klang, 0 V Ämtervik
Eier: Trond Erik Haug, Bergsgata 22, 3070 Sande i Vestfold, Tlf: 91840506
e-post: [email protected] www.stall-berg.no
KETTLAS (SE) NG 033 NPA 5502 30-97-6166
Født 1997, 124 cm
2. premie I kv, Starum 2006
8-7-7-8-8 Hingst med godt preg. Bra kropp med god frampart og snau bak.
Svakt x-beint. Meget gode hpver. Naturlige, lette bevegelser. Meget ledig trav.
Meget gode bruksegenskaper. Svært gode travprestasjoner.
Far: Niklas 467 Mor: Ketteli 3149 SE Mf: Grus 363 SE
Registrerte avkom: 2007/2, 2008/1, 2009/1
Oppdretter: Henrik Andersen, Björkeröd, Tollarp, Sverige
Eier: Andrea L. Solheim, Tiurvn. 18, 2032 MAURA
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
49
GOTLANDSRUSS
GOTLANDSRUSS
LASER ESS (SE) NG 034 NPA 5813
Født 1997, 120 cm
3. premie, Starum 2007
8-7-6-7-7 Maskulin av god rasetype. Mektig hals med god overlinje. Smal i brystet. God bog. Rund manke. Vel muskelsatt kryss. Marktrang, tåvid f.b.stilling. Noe
hjulbeint b.b.stilling. Veivinnende skritt. Ledig trav. Korte,
energiske bevegelser. Travpr: 27 p. Kåres med vekt på prestasjoner, holdbarhet
og avstamning.
Far: Ripadals Jinnic 409 SE Mor: Leilu 3489 SE Mf: Vagabond 360
Registrerte avkom: 2008/1, 2009/1, 2010/1
Oppdretter: Stuteri Ess, Smide, Ekeby, 621 70 Visby, Sverige
Eier: Frode Hansen og Christine Pedersen, Midtkleiva 9, 5119 Ulset,
t: 918 40 919
YMER (SE) NG 044 NPA 6591
Født 1997, 127 cm
2. premie II kv, Starum 2008
8-9-8-7-8 Rasetypisk, maskulin og langlagt hingst av god type. Vakkert hode. God
overgang hode-hals. Bra reisning. Sterk overlinje. Velvinklet bog. Tåvid frambeinstilling. Ganske gode bevegelser, mangler noe haseaksjon.
God utstillingsform.
Far: Major G 418 Mor: Pomona 2762 Mf: Fanfar 362
Registrerte avkom: 2004/1
Oppdretter: Lisbeth og Kurt Larsson, Holmåkra, Sverige
Eier: Caroline Berntzen, Svenske stuvegen 13, 2050 Jessheim, t: 913 82 478
LOJSTAS STARLIGHT NG 051 NPA 6998
Født 1999, 124 cm
2. premie I kv, NNHS 2009
8-8-8-8-8 Smalbygd hingst av god type. Uttrykksfullt hode, velformet hals, god
bog/skulder. Godt muskelsatt kryss. Tørre ben, kuhaset. Lette rasetypiske bevegelser.
Far: Juventus 468 SE Mor: Maritza 2808 SE Mf: Hubertus 299
Registrerte avkom: Ingen
Oppdretter: Öjefors Stern, Storgatan 63, 62012 Hemse, Sverige
Eier: Benedicte Andreassen, Naurstad, Slettevold, 8050 Tverrlandet,
t: 480 01 218
Mosedragets Facio (DK) NPA 1959 NG 01
Født 1986
2. premie, Forus 1996
8-8-7-8-8 Harmonisk hest med godt hingstepreg. God rasetype. Pent hode og
velformet hals, noe hellende kryss, men godt muskelsatt. Godt markerte ledd,
noe små høver. Noe kort bakbeinsføring, ellers ledige bevegelser. God takt.
Far: Brunte 220 Mor: Fanny-Girl 30-71-1704 MF: Sorken 204
Registrerte avkom: 1996/1, 1997/1, 1998/4, 1999/4, 2006/1 herav en 2.
pre mie og en 3. premie hoppe.
Oppdretter: Carsten Tørholm, Mosedraget 6, 3230 Græsted, DK
Eier: Sylvia Jeanette Neser, Kulåsvn, 2260 Kirkenær
TOKER 503 (SE) NG 043 NPA 6087
Født 1993, 124 cm
1. premie I kv, Starum 2008
8-8-8-9-8 Maskuling hingst av god rasetype. Tiltalende modell. Noe tynn. Tåvid
frembeinsstilling. Meget gode bevegelser. Meget god holdbarhet. Utmerkede
avkomsprestasjoner.
Far: Pajas 443 SE Mor: Pomona 2762 SE Mf: Fanfar 362
Registrerte avkom: Mange i Sverige, 2001/1, 2008/1, 2009/3, 2010/1, herav
en 3. pr. hoppe
Oppdretter: Hellgren Ulf, Krogsered, 31060 Ullared, Sverige
Eier: Renèe M. Sandersen, Aulie,1929 Auli, t: 95 87 47 00
Viktor NPA 4825 NG 055
Født 2003, 130 cm
2. premie I kv, Rogaland 2010
8-8-8-8-8 Hingst av god type med rasetypisk hode og godt uttrykk. Underhals.
Harmonisk kropp med god skulder og manke. God overlinje. Velforma kryss. Rette
forbein, men noe steile koder. Ledige, korrekte bevegelser i skritt og trav. Vist løshoppingsprøve med god teknikk og godt temperament. Meget god travprøve.
Far: Vital NPA 3112 NG 016 SPAR 30-95-5210 SE
Mor: Fuxia NPA 2249 NG 13 3007 SE Mf: Jardin 389
Registrerte avkom: ingen
Oppdretter: Kjell Ole Tøge, Østhusvik, 4150 Rennesøy
Eier: Kjell Ole Tøge, Østhusvik, 4150 Rennesøy
50
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
NEW FOREST
ELMHOLTS NEPTUN (DK) NNF 0244 NPA 4506
Født 2000, 147 cm
1. premie I kv, Starum 2009
10-8-8-9-10 Maskulin hingst av meget god type. Vakkert, rasetypisk hode. Velformet hals. Meget god skulder. For dagen snaut muskelsatt i ryggen. Velformet
kryss. Noe snaue underlår. Tørre bein. Særdeles gode bevegelser. Meget god
rideprøve. Gode prestasjoner i dressur.
Far: Park’s Tambour NFH 99 NF DK
Mor: Elmholts Femineth NF 1518 GW, Mf: Bavian NFH 74/SPH 81
Registrerte avkom: 2004/6, 2005/6, 2007/3, herav en 1. premie hingst Skoglys Zevz NNF 0265, 1 kåret hingst i DK Horsemosens Cayenne, en 3. pr hoppe.
Oppdretter: Hilda Nielsen og Niels E. Stutteri Elmholt, 7490 Avlum, DK
Eier: Else Hasvold, 2870 Dokka, t: 61 11 08 27/ 908 42 498
FIRFOD JETSET NNF 0267 NPA 6929
Født 2002, 144 cm
2. premie II kv, Starum 2009
7-9-8-9-8 Edel maskulin hingst av bra type. Pent hode. Noe underhals. Meget
god skulder og manke. Velformet, godt muskelsatt kryss. Noe spede, men korrekte bein og korrekt beinføring. Elastiske, veivinnende og meget gode bevegelser i trav og galopp. God rideprøve.
Far: Bakkegaards Pinpoint 302 020385797 DE
Mor: Firfod Jaloux 302 020500098 DE Mf: Firfod Facon
Registrerte avkom: Flere i utlandet. Norge: 2009/7, 2010/5
Oppdretter: Plenborg, Morten, Stutteri Firfod, 4990 Sakskobing, DK
Eier: Birgit og Vetle Øverland, Voldsvn. 672 3739 Skien, t: 412 14 670
HORSEMOSENS ZIG-ZAG (DK) NNF 0213 NPA 1924
Født 1989
2. premie I kv, Biri 1996
Avkomsvurdering: a
8-9-7-7-8 Vakker hingst av god type. Trang beinføring, ellers gode bein.Velpresentert.
Far: Ll. Møllegård Nero NFH 72
Mor: Horsemosens Belvira 3 Mf: Staplecross Spitefire
Registrerte avkom: 1993/1, 1994/1, 1997/4, 1998/5, 1999/5, 2000/5,
2001/6, 2002/3, 2003/1, 2005/3, 2008/3, 2010/1, herav 2 kårede hingster:
Melbystallens Fus NNF 0239 og Zenedine NNF 0240, to 2. pr., fem 3. pr. og en
godkjent hoppe.
Oppdretter: Ole Wienecke og Jytte N. Madsen, Danmark
Eier: Else og Maren Hasvold, 2870 Dokka, t: 61 11 08 27/ 908 42 498
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
51
SHETLAND
NEW FOREST
KANTJE’S TOP-BOY (NL) NNF 0254 NPA 5298
Født 2000, 143.5 cm
2. premie I kv, Starum 2005
9-8-7-7-8 Vakker, rasetypisk hingst med god kropp og bra bevegelser.
Far: Marits Mistique NL He. Imp. 89
Mor: Kantje’s Eclantant NL Stb. 5549 Mf: Ralph NL He. 188 pref.
Registrerte avkom: 2006/6, 2007/3, 2008/3
Oppdretter: van de Rakt, 5388 X. B. Nistelrode
Eier: Ingvald Dahl, Melby, 3960 Stathelle, t: 35 97 43 34/951 88 770
MERRIE MARSHMAN (GB) NNF 0222 NPA 2403
ABILDORES HOUDINI (DK) NS 0523 NPA 2516
Født 1997, 97.5 cm
3. premie, Rogaland 2010
8-7-7-6-7 Hingst av god rasetype. Pent hode. Velformet hals. God dybde. God
overlinje. Snau bakpart. Smale høver, ellers gode bein. Marktrang bak. Stiv og kort
bakbeinsføring. God hårvekst.
Far: Eastlands Thunder SH 307
Mor: Abildores Bliss S 1607 Mf: Gillinto of Drakelaw SH 233
Registrerte avkom: 2001/3, 2002/4, 2003/2, 2004/6, 2005/2, 2006/3,
2007/5, 2008/4, 2009/3, 2010/3 herav en 2. pr hingst Jubilant av Bergli NS
763 og en kåret hingst Saigon av Bergli, en 2. pr. hoppe og tre 3. pr. hopper.
Oppdretter: Ian Lambert, Danmark
Eier: Christine Bakkane, 5694 Onarheim
Født 1991
2. premie I kv, Biri 1998
Avkomsvurdering: a
9-8-8-8-8 Kraftig bygd, middels stor av god type. Godt hingstepreg. Godt muskelsatt. Vakkert uttrykksfult hode. Lavt ansatt, grov hals. Velstilte, godt markerte
bein. Ledige gode bevegelser.
Far: Merrie Marmalade NF 5751
Mor: Silverlea Ryan’s Daughter NFM 29/372 Mf: Silverlea Flash Harry
Registrerte avkom: 1998/2, 1999/6, 2000/2, 2001/5, 2002/2, 2003/2,
2004/2, 2005/3, 2006/2, 2007/1, 2010/1 herav: 2 kårede hingster: Meltvedts
Sway NNF 0235 og Meltvedts Starflight NNF 0241, fire 2. pr. og en 3. pr. hoppe.
Oppdretter: Messrs. Merrie Stud, GB
Eier: Birgit og Vetle Øverland, Voldsvn. 672, 3739 Skien, t: 412 14 670
PALLE (DK) NNF 0236 NPA 3338
ALMNÄS HAMLET (SE) NS 0541 NPA 2209 SPAR 38-96-3650
Født 1996, 101 cm
2. premie III kv, Biri 2001
8-8-8-8-8 Sterkbygd hingst, godt musklet, gode bevegelser.
Far: Timothy v. St. Geerhof RS 200
Mor: Witch v. Bunswaard RS 1842 Mf: Roy v. Bunswaard RS 184
Registrerte avkom: 2002/2, 2004/1, 2005/1, 2006/1
Oppdretter: Torsten Jeppsson, Sverige
Eier: BS Hestesenter v/Inger Burum, Bjørnstadgrenda 46, 1712 Grålum
ALMNÄS MAJOR (SE) NS 0746 NPA 5716 38-01-0764
Født 2001, 100 cm
Født 1988
2. premie II kv, Starum 2008
2. premie I kv, Biri 2001
8-8-6-8-7 Høystilt hingst av ridetype, med svake bein, men gode bevegelser.
Far: Horsemosens Sandro NFH 65
Mor: Anastasia DK NF 1117 Mf: Silverlea Buckskin NFH 52/RNF96
Registrerte avkom: 1995/1
Oppdretter: Bendt Vestergård, Danmark
Eier: Solveig H. Maurtvedt, Bortan, 673 91 Charlottenberg, www.lovsjoen.se
9-8-8-9-9 Vakker hingst av meget god type. Pent hode. God hårvekst. Sterke
velstilte bein. Meget gode bevegelser. Løshopping: Positiv og villig.
Far: Edmund v.d. Brouwerij SE 38-90-1744
Mor: Bridgela v. Bangaerde SE Mf: Newton v. Dorpzicht
Registrerte avkom: 2007/4, 2008/3, 2009/3, 2010/7
Oppdretter: Torstein Jeppson, Almnäs Gård, Vellinge, Sverige
Eier: Kjeldsen fam., Holla gård, Hollavegen 68, 3830 Ulefoss
Skjervas Moscito NPA 6461 NNF 0279
Almnäs Utopi SE NPA 7118 NS 01014
Født 2007, 144,5 cm
Kåret, nord-norsk hestesenter 2011, Tidsperiode: 2011
8-8-7-8,5-8 Høystilt oppsynt hingst av god type. Pent hode. Velformet hals. God
skulder. Umarkert manke. Noe smal. Noe spede piper. Fletter fremme. Ustabile
haser. Stakkato bakbeinsføring i skritt. Svært godt trav. Taktfast, velbalansert
galopp med god bakbeinsføring.
Far: Monday’s Moscan NPA 5717 NNF 0261
Mor: Zara NPA 3655 NNF 252 Mf: Horsemosens Zig Zag NPA 1924 NNF 0213
Oppdretter: Randi Tove Aanstad, Skårvangen, 2680 Vågå
Eier: Jill B. Henriksen, Maursund, 9180 Skjervøy
Født 2008, 97,5 cm
Kåret, Starum 2011
8-7-7,5-7,5-8 Rasetypisk hingst av god type, med pent hode. God frempart,
bredt, hellende kryss. Tåvid frambeinsstilling. Knapt taktfast skritt. Ledig trav.
Far: Perigueux v. Isala S. 0817092 RS 490 NL
Mor: Almnäs Malva NPA 7113 Mf: Edmund v.d. Brouwerij RS 384 SE
Oppdretter: Torsten Jeppsson, Almnäs gård
Eier: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 239, 2380 Brumunddal,
tlf. 416 56 985 www.bergli.org
SKOGLYS ZEVZ NPA 5610 NNF 0265
Født 2005, 143 cm
1. pr. kval I, kåret for sportsponni, Starum 2010
9-8-9-8-9 Sterkbygd, noe smal hingst av meget god type. Vakkert hode. God
hals og skulder. Sterk overlinje. Snaue underlår. Tørre bein. Stiv bakbeinsføring i
skritt. Rasetypisk trav. Energisk, men lite veivinnende galopp. Gode resultater fra
kvalitetsbedømmelse i Norge og fra stasjonsafprøvning i Danmark.
Far: Elmholts Neptun NPA 4506 NNF 0244 0001893
Mor: Horsemosens Henriette NPA 1311 NNF 211 Mf: Luckington Fleefoot
Registrerte avkom: 2009/2
Oppdretter: Else Hasvold, Nordsinni 604, 2870 Dokka
Eier: Else Hasvold, Nordsinni 604, 2870 Dokka,
t: 61 11 08 27/ 908 42 498
52
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Fargebilde av din hingst i oversikten?
Send bilde til [email protected] så kommer det i
hingstekatalogen på NPAs hjemmeside www.ponniavl.no
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
53
SHETLAND
SHETLAND
AMANDUS FRA STEINSRUD NS 0472 NPA 2295
BLACKTAILED RASCAL NS 0915 NPA 6061
2. premie II kv, Biri 2001
2.pr. II kv, Starum 2011
8-8-8-9-8 Rasetypisk hingst av god type, gode bein og ledige bevegelser.
Far: Paradisets Bjarke DK NS 0242
Mor: Connie NPA 1345 NS 256 Mf: Kairon SE NS 0172
Registrerte avkom: 2000/3, 2001/2, 2002/6, 2003/1, 2005/5, 2006/2,
2007/2, 2008/1, 2009/1, 2010/2
Oppdretter: Stein og Marianne Langørgen, Skotselv
Eier: Desiree Lorentzen, Storhagen, 6230 Sykkylven, t: 466 84 603
8-8-7-8-8 Rasetypisk hingst av god type. Pent hode. Kort nakke. God dybde.
God muskulatur.Steile framkoder. inntået h.f. Uttået v.f. Upara høver. Trange
drakter. Padlene bevegelser. Taktfast, noe kort skritt. Taktfast og bærende
galopp.
Far: PR. V.D. Bosrand NS 0693
Mor: Älvåsens Vynja NS 787 Mf: Kärlingehults Orkan RS 176
Registrerte avkom: 2010/2
Oppdretter: Alice Naustbakk, 6640 Kvanne
Eier: Gro Bjørke Ingebretsen, 3853 Vrådal. t: 916 05 127
ARCHIBALD NPA 3573 NS 0860
Butterby Perfection (GB) NPA 6775 NS 0983
2. premie III kv, Starum 2008
Kåret Kv 1, Rogaland 2010
Født 1996, 98 cm
Født 1999, 100 cm
9-8-7-8-8 Maskulin hingst av meget god type. Harmonisk. God hårvekst. Aktive
bevegelser. Kniper under framknærne. Noe krokhasa. Skrur bak i skritt. God galopp. Løshopping: Villig og positiv.
Far: Blacky Boy NPA 1237 NS 0204
Mor: Blondie 2 NPA 2871 NS 422 Mf: Pemboa Spanish Gold
Registrerte avkom: 2009/1
Oppdretter: Lars-Ola Amundsen, Furulys Ponnistutteri, 2260 Kirkenær
Eier: Lars-Ola Amundsen, 2260 Kirkenær, t: 911 99 208
BIRK NS 0760 NPA 5014 NS 0760
Født 2004, 106 cm
3. premie, Starum 2009
8-7-7-7-7 Stor hingst av god type med godt uttrykk. Mektig hals. Velformet,
langt kryss. Spedlemmet med grunne underlår. Uttået høyre frambein. Runde
ledd. Lite haseaksjon. Bra kjøreprøve.
Far: Gilbert v.h. Iebenbos NPA 1802 NS 0289 V.801866 NL
Mor: Calina NPA 2010 NS 685 Mf: Småen NPA 1637 NS 0260
Registrerte avkom: 2008/2, 2009/3, 2010/2
Oppdretter: Alf Inge Remen, 6320 Isfjorden
Eier: Alf Inge Remen, 6320 Isfjorden, t: 40 41 67 44
Født 2006, 101 cm
Født 2007, 101 cm
9-8-8-8-8 Sterkbygd hingst av meget god type. Pent hode. Godt uttrykk. Bredt
ansatt hals. God overlinje. Snaue underlår. Piphas. Aktive, gode bevegelser i skritt
og trav. Middels tømmekjøringsørøve.
Far: Butterby Express AF0395 S99 10 GB
Mor: Eastlands Mighty Mary 015578 GB Mf: Eastlands Lightning 003490 GB
Registrerte avkom: ingen
Oppdretter: Mrs L. & Bell Ms V.E Hutchings, Croxdale co Durham
Eier: Roald Skogland, Halseidvn 185, 5514 Haugesund,
t: 454 13 201/454 67 265/52 77 61 28
BRYNJAR NS 0399 NPA 1902
Født 1995, 86 cm
2. premie III kv, Biri 2000 Avkomsvurdering: c
8-8-8-8-8 Harmonisk hingst med energiske bevegelser.
Far: Blacky Boy NPA 1237 NS 0204
Mor: Shanty NPA 1380 NS 245 Mf: Darwin SE NS 057
Registrerte avkom: 2001/1, 2002/1, 2003/4, 2004/3, 2005/3, 2006/4,
2007/1, 2008/3, 2009/1, 2010/1 herav en kåret hingst Wilois Doffen NPA
4652, en 2. pr og en 3. pr. hoppe
Oppdretter: André H. H. Martin, Ytre Skårhaug, 6770 Nordfjordeid
Eier: Siv Irene Larsen, Skoleveien 1, 2265 Namnå, t: 93 28 55 89
Caspar fra Øya npa 5957 NS 0985
BELLMANN PINOCIO NS 0563 NPA 2411
Født 1996, 98 cm
3. premie, Starum 2003
7-7-7-6-7 Hingst med god frampart, snau bakpart, bred bakbeinsføring, god
hårvekst.
Far: Bayard SE NPA 1162 NS 0187
Mor: Norrhaga Bellami SE NPA 1363 Mf: Brunte RS 188
Registrerte avkom: 2002/3, 2004/1
Oppdretter: Erik B. Wiik, Skjærhallen
Eier: Mona Virtanen, Skulevegen 60, 6770 Nordfjordeid
Født 2006, cm
Kåret kval I, Starum 2010
9-8-8-8-8 Oppsynt hingst av meget god type. Sterkbygd med god overlinje.
Gode bein med gode ledd. Trange, men korrekte bevegelser. Meget godt trav
under kjøreprøven. God kjørbarhet.
Far: Furunäs Jotex RS 378 SE
Mor: Bridgela v. Bangaerde NPA 5681 NS 801 Mf: Newton v. Dorpzicht S. 745
Registrerte avkom: ingen
Oppdretter: Eldrid Hoel Slotnæs, Helgøyvegen 767, 2350 Nes H.
Eier: Eldrid Hoel Slotnæs, Helgøyvegen 767, 2350 Nes H.
CHAGALL FRÅ BJØNNÅSEN NS 0621 NPA 4023
Bjørgen av Bergli npa 6269 NS 0986
Født 2007, 93,5 cm
Kåret kval I, Starum 2010
8-8-8-8-8 Rasetypisk, sterkbygd hingst. God dybde og muskulatur. Aktive og
veivinnende bevegelser. Meget god løshopping. God tømmekjøringsprøve.
Far: Skogheim’s Canon NPA 3733 NS 0694
Mor: Kanteborgs Finesse NPA 2280 NS 383 Mf: Timothy v. St. Geerhof NPA
5299 NS 0691
Oppdretter: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 327, 2380 Brumunddal
Eier: Eldrid Hoel Slotnæs, Helgøyvegen 767, 2350 Nes H.
54
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Født 2000, 100 cm
2. premie V kv, Starum 2006
8-8-7-8-8 Velbygd hingst av god type med godt uttrykk. Noe steil skulder. Godt
kryss. Kniper under forkne, ellers velstilte bein med gode høver. Energiske, korrekte bevegelser. God rideprøve.
Far: Waulkmill Jackdaw GB NPA 3024 NS 0467
Mor: Isotonic of Clibberswick GB NPA 2391 NS 566 Mf: Startrek of Gerreatoun
Registrerte avkom: 2004/3, 2005/1, 2006/5, 2007/5, 2008/3, 2009/2,
2010/3
Oppdretter: Hege Jaren, Rollag
Eier: Mona E. Haugan, Gallebergvn. 199, 3070 Sande i Vestfold, t: 33 77 80 04
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
55
SHETLAND
SHETLAND
Claes av Bergli NPA 5366 NS 0864
EASTLANDS LOCHSONG (GB) NS 0469 NPA 3019
1 premie I kv, Starum 2011
Avkomsvurdering: Elite
8-8-8-9-9 Stor, velbygd hingst av god type med veivinnende bevegelser.
Far: Eastlands Hi-Light GB NPA 4468 NS 0615
Mor: Eastlands One of a Million 12598 Mf: Lakeland Lightning 2394
Reg. avkom: 2000/11, 2001/3, 2002/8, 2003/5, 2004/4, 2005/7, 2006/3,
2007/3, 2009/1 herav en kårede hingst Loke NS 0696, og en 2. pr hingst Snorre
fra Dal NS 0863, en 3. pr. hingst Erik fra Dal NS 0622 og tre 2. pr. hingster Odin
fra Dal NPA 3828, Kjell fra Dal NS 0965 og Balder fra Dal NS 0758, en 1. pr. hoppe Frøya fra Dal NPA 4986, samt tre 2. pr. hopper og tre 3. pr. hopper
Oppdretter: Mr. & Mrs. Staveley, Eastland Stud, GB
Eier: Heidi Hasseleid og Magne Wrål, Gamle Sørlandske 486, 3960 STATHELLE
Født 2005, 96 cm
9-9-9-9-9 Maskulin, harmonisk hingst av meget god type. Godt uttrykk. God
hårvekst. Pent hode. God overlinje Godt muskelsatt kropp.Uttået framme. Gode
ledd.Taktfast godt skritt. Skrur noe bak. Ledig trav. Taktfast galopp.
Far: Skattens Creol NPA 3046 NS 0542 Mor: Peggy V. Botterland NPA 4945 NS
676 Mf: Kristof V.D. Bolster S.807629 NL
Registrerte avkom: 2009/1, 2010/2
Oppdretter: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 239, 2380 BRUMUNDDAL
Eier: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 239, 2380 Brumunddal,
tlf. 416 56 985 www.bergli.org
Født 1994, 100 cm
2. premie I kv, Biri 1999
CLOTHIE X-ELLE (GB) NS 0318 NPA 1739 SPSB AC0347
Født 1993, 95 cm
Avkomsvurdering: A
9-9-9-9-9 Vakker, maskulin hingst av meget god type. Godt muskelsatt kropp med
god overlinje. Tørre velstilte bein. Bruker alle ledd og har meget gode bevegelser.
Viser utmerket shetlandskarakter. Svært god holdbarhet og meget godt lynne
Far: Paddy of Quendale SPSB 4078
Mor: Clothie Flobell SPSB 1517 B Mf: Lockinge Macaroon SPSB 2064
Reg. avkom: 1997/5, 1998/10, 1999/6, 2000/5, 2001/6, 2002/5, 2003/3,
2004/2, 2005/6, 2006/6, 2007/3, 2009/3, 2010/2 herav fire 2. pr. og fire 3.
pr. hopper, en 2. pr hingst Lucifer NS 0913 og to kårete hingster Peter Pan fra
Steinsrud NS 0540 og Monty NS 0866
Oppdretter: Mrs. Marie Brooker, GB
Eier: Berges stall & stutteri, Hantovn. 248, 3825 Lunde, t: 909 81 562
1. premie I kv, Starum 2009
CLOTHIE YELL (GB) NS 0360 NPA 1740 SPSB AD0214
Født 1994, 92 cm
Kåret, Biri 2000 Avkomsvurdering: c
7-7-7-7-6 Ordinær hingst med noe stive bevegelser. Ikke i utstillingsform.
Far: Leo of Wilverley SPSB 3480
Mor: Clothie Rosebell SPSB 14891 Mf: Drum Vampire SPSB 3309
Registrerte avkom: 1997/2, 1998/5, 1999/1, 2000/1, 2001/2, 2003/5,
2004/1, herav en 2. pr. hoppe.
Oppdretter: Mrs. Marie Brooker, GB
Eier: Knut Wågø, 7273 Norddyrøy, t: 72 44 72 63
DENNIS FRÅ NORDGARD NS 0285 NPA 1438
Født 1992
Avkomsvurdering: c
8-8-8-7-8 Hingst av fin type. Sterk bygget. Sterk kropp, bra overlinje og kryss.
Føre bein. Tendens til passgang. Pga. vanskelig lynne ved dagens vet. undersøkelse gis 3.pr.
Far: Ungi of Setterhall GB NPA 593 NS 041
Mor: Stall Rohlans Dora NPA 764 NS 238 Mf: Darwin NPA 657 NS 057
Registrerte avkom: 1996/2, 1997/2, 1998/3, 1999/2, 2000/1, 2001/1,
2005/1, 2006/4, 2007/3, 2008/3, 2009/5, 2010/2 herav to 3. pr. hopper.
Oppdretter: Jorunn Stadheim, Vestre Åmøy
Eier: Inger Mehren, Haukedalsvn 18, 3960 STATHELLE
3. premie, Biri 1998
EIGERØY PELÈ NS 0473 NPA 2156
Født 1996
2. premie I kv, Foss-Eikeland 2001
9-8-8-8-9 Vakker hingst av utmerket type med stor utstråling og taktfaste, ledige
bevegelser.
Far: Wessel v.d. Amstelhof RS 235
Mor: Äppelbo Pims SE NPA 1883 NS 308 Mf: Timothy v. St. Geerhof RS 200
Reg avkom: 2000/5, 2001/7, 2002/8, 2004/1, 2005/1, 2006/1, 2007/2 herav
en 3. pr hoppe.
Oppdretter: Arne Berthelsen, Egersund
Eier: Mona Håland, Horpestadveien 175, 4340 BRYNE
EIGERØY RUBEN NS 0398 NPA 1932
Født 1995, 103 cm
3. premie, Biri 2001
7-8-7-7-7 Stor hingst med noe tungt hode, ledige bevegelser.
Far: Almnäs Ulex RS 256
Mor: Lilla Rubina SE NPA 1760 NS 310 Mf: Kompis Fritiof RS 196
Reg avkom: 1999/5, 2000/3, 2001/1, 2002/1, 2004/3, 2008/1 herav en 2. pr.
hingst Jonatan NS 0651.
Oppdretter: Arne Berthelsen, Egersund
Eier: Lene Bjånes, Engli, 2656 Follebu, t: 61 22 74 14
EMIL NS 0206 NPA 1261
Født 1981
3. premie, Biri 1991
1: + 2: + 3: M 4: + 5:+
Far: Ace of Mousa GB NPA 52 NS 054 SPSB vol. 72
Mor: Trulte NPA 623 Mf: Robin of Bardister GB NPA 50 NS 05
Registrerte avkom: 1986/1, 1993/2, 1994/2, 1996/1
Oppdretter: Leif Claussen, Råde
Eier: Connie Botnermyr, Grønli Gård, 1519 Moss t: 917 40 071
DIOR (SE) NS 0396 NPA 2427 SPAR 38-92-8928
Født 1992, 93 cm
2. premie I kv, Biri 2001
9-8-7-8-8 Harmonisk hingst med godt uttrykk, god frampart, snau bakpart, energiske bevegelser.
Far: Björnslunds Jesper RS 102
Mor: Mässeboda Agata RS 2449 Mf: Gletness Rockall RS 155
Registrerte avkom: 1999/2, 2000/1, 2001/2, 2002/1, 2004/4, 2009/1,
herav to 3. pr hopper og en 2. pr hingst Grabben Dior NS 0761
Oppdretter: E. & S. Gustavsson, Sverige
Eier: Eli Marit Berg, Stunnervei 60, 1400 Ski
56
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Vil du vite mer om hingstene?
På NPAs hjemmeside www.ponniavl.no finner du stamboken på nett
Der kan du søke på navn eller NPA nummer og finne ut mer om
- Stamtavle - Avkom - Utstillingsresultater
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
57
SHETLAND
SHETLAND
FJELLVIND NS 0287 NPA 1096
GLÀNTANS PORJUS (SE) NS 0529 NPA 3295 RS 352
Avkomsvurdering: C
8-7-8-8-8 Tiltalende hingst med grov hals, velstilte bein og energiske bevegelser.
Far: Ungi of Setterhall GB NPA 593 NS 041
Mor: Groken Easter GB NPA 1095 NS 180 Mf: Star of North Dale SPSB 2390
Reg avkom: 1996/2, 2003/1, 2004/1, 2005/3, 2006/2, 2007/3, 2008/1,
2009/2
Oppdretter: Inger-Lill Portaas, Hovden
Eier: Anne Kristin Ibsen og Egil Svela, Åsmarkvn. 1880, 2365 Åsmarka
t: 95 21 41 04
3. premie, Biri 2000
9-8-8-9-8 Harmonisk hingst med god muskelsetting og gode bevegelser.
Far: Aramis RS 246
Mor: Furunäs Paulina RS 1372 Mf: Dulex RS 110
Reg avkom: 2000/3, 2001/7, 2002/7, 2003/4, 2004/7, 2005/5, 2006/6,
2007/10, 2008/1
Oppdretter: Magnus Karlsson, Sverige
Eier: May Gunn Flenes og Lars-Ola Amundsen, Furulys ponnistutteri,
2260 Kirkenær, t: 907 38 193
FREUD AF NØRVANG (DK) NS 0584 NPA 3955
GRABBEN DIOR NS 0761 NPA 5777
Født 1988, 86 cm
3. premie, Biri 1995
Født 1988, 92 cm
2. premie III kv, Biri 2002
8-8-7-7-8 Hingst av god type med et vakkert hode.
Far: Hele of Transy DK SH 129
Mor: Ferentina af Nørvang DK S891 Mf: Gauguin af Nørvang SH 107
Registrerte avkom: 2003/1, 2004/2, 2005/2, 2006/3, 2008/3
Oppdretter: Inge Rasmussen, Danmark
Eier: Ida Nicolaysen, Hamborg, Tomtevn. 50, 1914 Enebakk, t: 64 92 41 24
FRIDHEMS GOGO (SE) NS 0753 NPA 5725
Født 1992, 100.5 cm
2. premie I kv, NNHS 2006
8-8-8-8-8 Sterkbygd, noe lågstilt hingst av god type. Pent hode. Godt muskelsatt
med god overlinje. Sterke bein med gode høver. Godt markerte ledd. Noe runde
framknær. Ledige taktfaste gode bevegelser.
Far: Jamil RS 169
Mor: Wänga Alouette RS 1262 Mf: Östertorps Dagobert RS 151
Reg avkom: 2005/1, 2006/1, 2007/4, 2008/2, 2009/1, herav en 2. pr hoppe
Oppdretter: Claeson, Ulla & Jan, Stuteri Fridhem, Toar, Sverige
Eier: Anna Kristine Evensen, Kilhusvn 28, 9402 Harstad, t: 902 06 009
FURUNÄS MADISON (SE) NS 0188 NPA 1190
Født 1985, 90 cm
Avkomsvurdering: C
8-8-7-6-8 Velbygd, rasetypisk hingst med slepende bakbeinsføring.
Far: Locking Mason RS 83
Mor: Furunäs Pandora RS 938 Mf: Rosafir of Transy RS 66
Reg avkom: 1991/3, 1992/4, 1993/4, 1994/3, 1995/1, 1996/1, 2000/1,
2001/2, herav to 2. premierte og to godkjente hopper.
Oppdretter: Bengt Ohlsson, Sverige
Eier: Cecilie Kilde, Nordre Hauger Gård, 1475 Finstadjordet, t: 67 90 67 41
3. premie, Biri 1995
Født 1996, 99 cm
Født 2004, 92 cm
2. premie II kv, Starum 2009
9-8-7-8-8 Sterkbygd hingst av meget god type. Harmonisk med god utstråling.
Føre bein. Aktive bevegelser. Skrur i begge haser. Meget god kjøreprøve
Far: Dior NPA 2427 NS 0396
Mor: Binet v.d. Hapseweg NPA 2877 NS 445 Mf: Ulft v.d. Provinciale-Weg
Registrerte avkom: 2008/1, 2009/2, 2010/1
Oppdretter: Inger Mehren, Haukedalsvn 18, 3960 Statelle
Eier: Monica Torp, Finstad, Øvre Hagavei, 2150 Årnes
Harvestoun Pericles GB NPA 7783 NS 01019
Født 1996, 100 cm
2. premie, Starum 2011
8-8-7-7-8 Hingst av god type. Pent hode, god overlinje, god dybde. Snaue lår.
Tåvid steile koder, trykte framknær, ellers sterke bein. Marktrangt, taktfast skritt.
Taktfast, noe kort trav. Fremadgripende galopp, men går noe på framparten.
Far: Export of Drum SPSB 3092
Mor: Harviestoun Perdita 01566M GB Mf: Harviestoun Sahib SPSB 2304
Oppdretter: L. Poett, Aberdona House, Alloa
Eier: Tore Bråstad, Solstad, Bureisningsvegen 160, 2847 Kolbu
HAPPYLAND JASPAR (GB) NS 0910 NPA 7001 AJ0112 S02 30
Født 1999, 82 cm
2. premie II kv, Starum 2009
9-9-7-7-8 Sjarmerende hingst av meget god type. Harmonisk og velbygd. Noe
rette haser, ellers gode bein. Energiske bevegelser, særlig under løsvisning. God
kjøreprøve.
Far: Birchwood Apollo 004380 GB
Mor: Birchwood Yellow Rose NPA 6973 Mf: Kerswell Suntan
Registrerte avkom: 2005/3, 2010/1, herav 3. pr hingsten Merkisayre Tactic
NS 0914 og lisensierte hingsten Merkisayre Caspar NPA 6976
Oppdretter: Mossman-Evans Mrs NK, Happyland Farm, Toddingten
Eier: Eldrid Hoel Slotnæs, Helgøyvegen 767, 2350 Nes H., t: 970 88 035
GARDIE MARCUS (GB) NS 0354 NPA 1782
Født 1993, 96 cm
Avkomsvurdering: B
8-8-8-8-8 Oppsynt hingst med gode bevegelser.
Far: Thule of Stoorigarth SPSB 4162
Mor: Gardie Di SPSB 13924 Mf: Rattle of Berry SPSB 3372
Reg avkom: 1997/1, 1998/2, 1999/2, 2000/5, 2001/1, 2002/1, 2004/10,
2005/4, herav fire 3. pr., en 2. pr og en 3. pr hingst Lykkebodens Chivas NS 0757
Oppdretter: N. Thomson, Shetland
Eier: Hogde shetlandstutteri, v/ Eva og Svein Erik Waters,1615 Fredrikstad,
t: 415 81 316
2. premie, Biri 2000
58
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Opplysningene i hingstekatalogen baserer seg på NPAs stambok
Husk å melde fra til stambokfører om hingster som er
* kastrert
* død
* solgt
Vi oppfordrer hoppeeiere til å registrere føll, slik at antall avkom blir korrekt
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
59
SHETLAND
SHETLAND
HARTSIDE JOSHUA (GB) NS 0762 NPA 1776
Født 1991, 100 cm
Kåret, Starum 2007
8-8-7-5-6 Langlagt hingst av god type med god hårvekst. God dybde, godt
muskelsatt kropp. Rette bakbein. Tåvid b.f. Korte uregelmessige bakbeinsbevegelser. Hingsten blir kåret fordi den har godkjent kåring fra England i 1992
Far: Hartside Benjamin Mor: Janet of Killochan Mf: Jason of Southley
Registrerte avkom: 1999/1
Oppdretter: J.L. Lowthian, Zetland, Gamblesby, Cumbria
Eier: Hogde shetlandstutteri, Eva og Svein Erik Waters,1615 Fredrikstad
t: 415 81 316
HEATHERS LILLE BUSTER NS 0747 NPA 4426
Født 2008, 102 cm
Kåret, Starum 2011, Tidsperiode: 2011 og 2012
7,5-8-7-8-7,5 Høystilt, smalbygd hingst av bra type. Pent hode. For dagen uferdig. God overlinje. God dybde. Velformet kryss. Fransk frambeinsstilling. Trange,
små høver. Taktfast skritt. Ledig trav. Taktfast galopp.
Far: Peter Pan fra Steinsrud NPA 3063 NS 0540
Mor: Skattens Crinoline NPA 4640 NS 877 Mf: Capone-Fire RS 252
Oppdretter: Vibeke H-H Tharaldsen, Fjellbuvn. 11, 1832 Askim
Eier: Vibeke H-H Tharaldsen, Fjellbuvn. 11, 1832 Askim, m: 922 69 265
KANTEBORGS SPRITE (SE) NS 0764 NPA 6099
Født 1991, 96 cm
9-8-8-8-8 Harmonisk hingst av meget god type. Sterkbygd og god kropp. Godt
markerte ledd og gode høver. Aktivt skritt med noe trang frambeinsføring.
Far: Peter Pan fra Steinsrud NPA 3063 NS 0540
Mor: Kolviks Heather NPA 1292 NS 218 Mf: Elic of Transy RS 209
Registrerte avkom: 2007/3, 2008/2, 2009/2, 2010/5
Oppdretter: Hege R. Braathen, Sole, 3359 Eggedal
Eier: Cathrine Bødtker, Kviaveien 42, 4365 Nærbø. T: 932 85 660
E-post: [email protected]
1. premie II kv, Starum 2007
Avkomsvurdering: Elite
9-9-9-8-9 Harmonisk hingst av meget god type. Velbygd med god muskulatur.
Gode bevegelser.
Far: Gletness Rockall RS 155 Mor: Teresia RS 1704 Mf: Nicky v.d. Hoek S 741
Registrerte avkom: 1996/3, 1997/2, 1998/2, 1999/1, 2000/1, 2003/1,
2006/1, 2008/14, 2009/10 herav en 2. pr hingst Kanteborgs Sir William NS 617
og en 3. pr hingst Kanteborgs Sir Oakridge NS 653, to kårede hingster Ødegaardens Future og Ødegaardens Spring Lover, samt fem 2. pr. hopper.
Oppdretter: Kanteborgs stuteri, 4550 Kanteborg, Vänersborg, Sverige
Eier: Inger Mehren, Haukedalsvn 18, 3960 Stathelle, t: 996 19 931
IVRIG (SE) NS 0397 NPA 2679
Kerberos NPA 6205 NS 0987
Avkomsvurdering: C
7-8-6-7-7 Smalbygd hingst av god type i løpskondisjon, men god kropp og ledig
trav.
Far: Almnäs Ulex RS 256 Mor: Elina RS 2442 Mf: Almnäs Ra Rs 217
Registrerte avkom: 1999/8, 2000/1, 2001/1, 2003/1, 2005/1, 2006/1,
2007/1, 2008/3, 2009/1, 2010/1, herav to 3.pr. og en godkjent hoppe.
Oppdretter: Östen Ljungar, Sverige
Eier: Arild Sæthre, 6867 Byrkjelo, t: 57 86 72 76
Kåret I kv, NNHS 2010
Født 2002, 99 cm
2. premie I kv, Starum 2006
Født 1993, 102 cm
3. premie, Biri 2001
JONATAN NS 0651 NPA 3463
Født 1999, 106 cm
2. premie I kv, Rogaland 2004
9-9-8-8-8 Sterkbygd hingst av svært god type med gode bein og bevegelser.
Far: Eigerøy Ruben NS 0398
Mor: Majgaardens Thistle NPA 2782 NS 406 Mf: Cliff 77
Registrerte avkom: 2005/2, 2006/2, 2008/3, 2009/3, 2010/2
Oppdretter: Tanja Thunheim og Svein A. Hamre, Sætre, 4462 Hovsherrad
Eier: Ragnhild Bergheim Ruud, Pb 15, 6364 Vistdal, t: 934 97 648
Født 2007, 103 cm
Velutvikla hingst av god type. Pent hode. Litt mektig hals. God skulder. Velf. kryss.
God muskelsetting. Understilte drakter. Skjeve høver. Noe krokhaset. Taktfast
skritt med stiv b.b.føring. Taktfast trav. Meget god galopp. God teknikk i løsh.
Meget godt gemytt, men virker litt matt for dagen.
Far: Månstorps Fax NPA 5686 NS 0744 Mor: Valerie of Pinehoulland NPA 3160
NS 656 Mf: Kestrel of Clivocast SPSB 2983
Oppdretter: Kirsti Volden Andersen, Vik, 8400 Sortland
Eier: Eva Adele Hagen, Bjørnlia, 8100 MISVÆR, mob: 971 57 779
KING CREOL NS 0752 NPA 4755
Født 2003, 99 cm
3. pr, Starum 2008
9-8-8-8-8 Sterkbygd, maskulin hingst av meget god type, vist i for godt hold.
Mektig hals. Gode bein. Ledige, gode bevegelser. Løshopping: God teknikk og
vilje. Begge testikler rotert 180 grader
Far: Skattens Creol Mor: Finess Mf: Gletness Rockall
Registrerte avkom: 2007/1, 2008/1, 2009/1, 2010/1
Oppdretter: Mari Østby-Deglum, Lykseth gård, 2320 Furnes
Eier: Anne Katrine Sakkestad, Vågavg. 274, 5550 SVEIO
JUBILANT AV BERGLI NS 0763 NPA 5104
KJELL FRA DAL NS 0695 NPA 4263
2. premie III kv, Starum 2009
2. premie I kv, NNHS 2007
9-8-8-7-8 Hingst av meget god type. Vakkert hode. Godt muskelsatt kropp med
god overlinje. Noe inntået venstre bakbein. Marktrang frambeinsføring. Svak
haseaksjon. Bra kjøreprøve
Far: Abildores Houdini NPA 2516 NS 523 Dk9701544 DK
Mor: Graffiti’s Ramona NS 662 NPA 4093 Mf: Linus II NS 0362 NPA 2095
Registrerte avkom: 2008/1, 2009/2, 2010/6
Oppdretter: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 327, 2380 Brumunddal
Eier: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 327, 2380 Brumunddal, t: 41 65 69 85
9-8-8-8-8 Stor sterkbygd hingst av meget god type. God overlinje. Godt muskkelsatt kropp. Sterke gode bein. Skrur bak. For lange høver. God hårvekst. Gode
bevegelser. Villig og positiv i løshopping. Meget gode bruksegenskaper
Far: Eastlands Lochsong NPA 3019 NS 0469
Mor: Inger fra Dal NPA 1570 NS 376 Mf: Falcon RS 142
Registrerte avkom: 2006/7, 2007/2, 2008/7, 2010/1
Oppdretter: Njål Kverneland, Dal Søndre, 3174 Revetal
Eier: Cecilie Skotnes, Grønhaugvegen 30, 6092 FOSNAVÅG
Født 2004, 101 cm
60
Jupiter NPA 6693 NS 01015
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Født 2002, 106 cm
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
61
SHETLAND
SHETLAND
LAUGE BOMLUND (DK) NS 0224 NPA 1241
LUCIFER NS 0913 NPA 5463
3. premie I kv, Forus 1992 Avkomsvurdering: C
2. premie I kv, Starum 2009
1: + 2: + 3: + 4: +
Far: Kirkbride Natal SH 96
Mor: Majgaardens Little Squirrel S 701 Mf: Littlestoke White Chartreuse SH 18
Registrerte avkom: 1992/3, 1993/4, 1994/1, 1998/3, 1999/5, 2000/1,
2001/1, 2002/1, 2004/2, 2005/2, 2006/1, herav to 2. pr. og en 3. pr. hoppe.
Oppdretter: Søren Chr. Henriksen, Danmark
Eier: Lars-Erik Larsen, Heiane 62, 5090 Nyborg
9-8-7-8-8 Vakker, rasetypisk hingst av meget god type. Stor utstråling. God
kropp. Uttået begge frambein. Trang frambeinsføring i skritt. Aktivt, godt trav.
Positiv og samarbeidsvillig i løshoppingen. God kjøreprøve
Far: Clothie X-Elle NPA 1739 NS 0318
Mor: Højlunds Lucima NPA 1761 NS 663 Mf: Skovlundens Ivanhoe
Oppdretter: Siv Berge, Hantovn. 248, 3825 Lunde
Eier: Berges stall & stutteri, Hantovn. 248, 3825 Lunde, t: 909 81 562
LILL-KASPER (SE) NS 0466 NPA 2978
LYKKEBODENS CHIVAS NS 0757 NPA 5056
1. premie I kv, Biri 1999
3. premie, NNHS 2009
8-8-8-8-9 Høgstilt hingst med meget gode prestasjoner. Hingst som viser meget
god holdbarhet, prestasjoner og avkom.
Far: Kasper RS 25 Mor: Tjorven RS 1146 Mf: Harviestoun Habbie RS 4
Registrerte avkom: 1992/1, 1994/1, 2000/12, 2001/3, 2002/2, 2003/2,
herav en 2. pr. hingst Linne (SE) NS 0530, en 3. pr. hingst Vargtass NS 0650 og
fire 3. pr. hopper, samt avkom i Sverige
Oppdretter: Elon Arvidsson, Sverige
Eier: Kristian Skullerud, Engesvea Søre, 2614 Lillehammer, t: 909 10 484
8-8-7-7-7 Maskulin rasetypisk hingst med godt preg. Pent hode, velformet hals,
sterk overlinje. Inntået b.b. Passaktig skritt. Aktivt, meget godt trav. Velpresentert.
Far: Gardie Marcus NPA 1782 NS 0354
Mor: Stjernens Chia NPA 4227 NS 646 Mf: Stjernens Gambler
Registrerte avkom: 2007/1, 2008/2, 2009/1, 2010/1
Oppdretter: Marit Sætrevik, Postboks 74, 8414 Hennes
Eier: Ole-Morten og Martin Sætrevik, Postboks 74, 8414 Hennes, t: 977 96 291
LINNÈ (SE) NS 0530 NPA 3260
LØKKAS MARCUS NS 0583 NPA 2609
Avkomsvurdering: C
8-7-7-8-8 Hingst av god type, med veivinnende travbevegelser.
Far: Lill-Kasper NPA 2978 NA 0466 Mor: Linda RS 821 Mf: Coco RS 59
Registrerte avkom: 2001/8, 2002/8, 2003/5, 2004/4, 2005/3, 2006/3,
2007/5, 2008/1, 2009/2, 2010/2, herav en 2. pr. hoppe.
Oppdretter: Ivan Olsson, Sverige
Eier: Vibeke Iversen, Hauge Østre, 4550 Farsund, t: 975 40 045
2. premie I kv, Biri 2002
Født 1985
Født 1982
Født 1994, 106 cm
2. premie, Starum 2004 Født 2005, 86 cm
Født 2004, 103 cm
Født 1997, 96 cm
9-9-8-7-8 Oppsynt sterkbygd hingst av god type.
Far: Filip fra Helgen NS 0226 NPA 898
Mor: Mirrie of Ark NS 336 Mf: Nord of Berry SPSB 2694
Registrerte avkom: 2007/2, 2008/3, 2010/1
Oppdretter: Løkka Stall & Stutteri, 3400 Lier
Eier: Sigmunn Salomonsen, Høynes, 8370 Leknes, t: 67 90 11 31
LINUS II (SE) NS 0362 NPA 2095
Født 1990, 94 cm
2. premie I kv, Biri 2000
Avkomsvurdering: B
9-9-8-8-8 Dyp hingst med gode bein.
Far: Paddy of Quendale SPSB 4078
Mor: Mirrie of Ark NPA 1770 NS 336 Mf: Nord of Berry SPSB 2694
Registrerte avkom: 2000/1, 2002/3, 2003/5, 2004/3, 2005/3, 2006/6,
2007/1, 2008/1, 2009/1 herav en 2. pr hingst Løkkas V. Casper NS 0765 NPA
4547
Oppdretter: Løkka Stall & Stutteri, 3400 Lier
Eier: Løkka Stall og Stutteri v/Steiro, 3400 Lier, t: 901 25 010
LOCKINGE MERVYN (GB) NS 0258 NPA 1608
LØKKAS V. CASPER NS 0765 NPA 4547
2.premie I kv, Forus 1994 Avkomsvurdering: B
2. premie I kv, Starum 2007
Født 1985, 102 cm
1: ++ 2: ++ 3: + 4: + Sterkbygd hingst av meget god type.
Far: Hestrup of Transy SPSB 3294
Mor: Lockinge Myrtle SPSB 12195 Mf: Lockinge Cornelius SPSB 2440
Registrerte avkom: 1993/1, 1994/1, 1995/6, 1996/7, 1997/3, 1998/1,
1999/2, 2000/2, 2001/2, 2002/4, 2003/1, 2009/1, 2010/1, herav: en 3. premiert hingst Eigerøy Black Pelly NPA 1931 NS 0533, to 3. pr. og tre 2. pr. hopper
og en 1. pr. hoppe Ramparts Graffiti NPA 2535
Oppdretter: Mrs. G. Knight, Lockinge Manor, GB
Eier: Irmelin Skiftesvik, Lyngneset 11, 5302 Strusshamn, t: 905 01 358
62
LØKKAS RUBEN NS 0464 NPA 1957
Avkomsvurdering: B
8-8-7-8-8 Harmonisk hingst av god type. Pent hode, små øyne. God kropp. God
hårvekst, hovskjegg. Uttået framme, godt markerte ledd. Aktivt skritt, med godt
overtramp. Marktrang.
Far: Almnäs Origo RS 198 Mor: Lina SPAR 38-86-5275 Mf: Bronto RS 81
Registrerte avkom: 1998/12, 1999/6, 2000/6, 2001/9, 2002/3, 2003/1,
2004/1, 2005/2, 2006/2, 2007/1 2008/1, 2010/1 herav seks 3. pr. og en
godkjent hoppe.
Oppdretter: Nils Jönsson, Sverige
Eier: Ute Mählitz og Johan Nesvik, Hognestad, 4340 Bryne, t: 906 70 281
2. premie I kv, Biri 1997
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Født 1995, 104 cm
Født 2002, 101 cm
8-8-8-8-8 Rasetypisk hingst av god type. God hårvekst. Velformet hals, god
muskulatur. Tåvid B.f. Godt markerte ledd. Aktivt skritt, noe bundet trav. Gode
bevegelser i løsvisning.
Far: Løkkas Ruben NS 0464 NPA 1957
Mor: Løkkas Winny NPA 2169 NS 507 Mf: Filip fra Helgen NS 0226
Registrerte avkom: 2008/3, 2009/2, 2010/1
Oppdretter: Løkka Stall & Stutteri, 3400 Lier
Eier: Eva og Ketil Wisløff, PB 104, 7517 Hell, t: 970 91 070
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
63
SHETLAND
SHETLAND
LØKKAS WEBSTER NS 0543 NPA 3001
Munin NPA 6507 NS 01018
3. premie, Starum 2004
Kåret, Starum 2011, Tidsperiode: 2011
8-8-7-6-7 Hingst av god type med lite veivinnende bevegelser.
Far: Filip fra Helgen NS 0226
Mor: Wally av Friheten NS 221 Mf: Kilagårdens Maffe RS 93
Registrerte avkom: 2002/2, 2003/1, 2005/1, 2006/2, 2009/1 herav en 3. pr
hoppe.
Oppdretter: Løkka Stall & Stutteri, 3400 Lier
Eier: Løkka Stall og Stutteri v/Steiro, 3400 Lier, t: 901 25 010
8-8-7,5-8-8 Maskulin hingst av god type. Pent hode. Bredt ansatt hals. God overlinje. God dybde. Godt muskelsatt kropp. Tåvid frembeinsstilling. Underskutte
drakter. Gode ledd. Taktfast skritt. Ledig trav. Går på fremparten i galopp.
Far: Neptune of Brygarth NPA 5707 NS 0745
Mor: Quennells Strawberry Tart NPA 2872 NS 460
Mf: Birling Hello Dandy SPSB 4099
Oppdretter: Kjersti Loe, Bingsvn 102, 3330 Skotselv
Eier: Kjersti Loe, Bingsvn 102, 3330 Skotselv, t: 938 03 108, [email protected]
MERKISAYRE caspar (GB) NPA 6976 NS 0984
MÅNSTORPS FAX (SE) NS 0744 NPA 5686
Lisensiert, Starum 2010
2. premiert II kv, Starum 2009
7-7-6-5-6 Hingst av svak rasetype. Pent hode og godt uttrykk. Godt muskelsatt
og god dybde. Spelemmet. Trang beinføring. Ustabile haser. Hastige, korte bevegelser. God kjørbarhet i tømmekjøringsprøven.
Far: Happyland Jaspar NPA 7001 NS 0910 AJ0112 S02 30 GB
Mor: Merkisayre Carly AH0724 GB Mf: Dinky of Burland AC 1456 GB
Oppdretter: Mr. G. Tait, Merkisayre Sanik, Bridge-End, Burra
Eier: Siv Berge, Hantovn. 248, 3825 Lunde
9-8-8-8-8 Hingst av meget god type. God overlinje med god muskulatur. Noe
grunn. Runde framknær og uttået, ellers tørre, sterke bein. Energiske, gode bevegelser. Meget god travprøve. Svært gode travprestasjoner. Svært god holdbarhet
Far: Gläntans Domino Mor: Furunäs Gunboj Mf: Furunäs Fernando
Registrerte avkom: 2007/5, 2009/1, 2010/1, herav en kåret hingst Kerberos
NPA 6205
Oppdretter: Jan Hermansson, Vetlanda, Sverige
Eier: Per Kåre Vinterdal, Gangåsvassbygda, 7320 Fannrem, t: 480 73 990
MERKISAYRE DANCER (GB) NS 0751 NPA 5322
NEPTUNE OF BRYGARTH (GB) NS 0745 NPA 5707
3. premie, Starum 2008
2. premie IV kv, Starum 2006
8-7-7-8-7 Rasetypisk hingst. Pent hode med åpne, uttrykksfulle øyne. Hellende
kryss. Gode bein. Aktive, gode bevegelser. Løshopping: Velvillig og lærenem
Far: Hazelhead Dormouse Mor: Merkisayre Carly Mf: Dinky of Burland
Registrerte avkom: 2007/8, 2008/7, 2009/3, 2010/2
Oppdretter: Mr. G. Tait, Shetland
Eier: Cathrine Bødtker, Kviaveien 42, 4365 Nærbø. T: 932 85 660
E-post: [email protected]
8-8-8-9-8 Smalbygd hingst av god type med meget gode bevegelser.
Far: Sprite of Berry SPSB 3271 Mor: Tansie of Gott Mf: Penmora Barnaby
Registrerte avkom: 2007/5, 2008/6, 2009/2, 2010/5 herav en kåret hingst
Munin NPA 6507
Oppdretter: Mrs. C. Forteath, Brygarth, Shetland
Eier: Siv-Anett Nyland, Sagenveien, 2164 SKOGBYGDA. t: 971 14 095
MERKISAYRE DATLDO (GB) NS 0766 NPA 6117
ODIN FRA DAL NS 0754 NPA 3828
3. premie, Starum 2007
2. premie I kv, NNHS 2006
8-8-7-7-7 Hingst av god type med utrykksfullt hode. Marktrang. Aktive bra bevegelser.
Far: Hazelhead Dormouse AC2663 GB Mor: Merkisayre Dusty Mf: Scapa Jack
Registrerte avkom: 2008/3, 2009/2, 2010/1
Oppdretter: Mr. G. Tait, Merkisayre Sanik, Shetland
Eier: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu, t: 97 56 70 22
8-8-7-8-8 Stor dyp hingst med god kroppog muskulatur. Pent hode. God skulder.
Noe tåvid h.f. Skrur g.b. ellers gode bein. Taktfast skritt. Gode ledige bevegelser
med god haseaksjon. Bruker alle ledd.
Far: Eastlands Locksong Mor: Inger fra Dal NS 376 Mf: Falcon
Registrerte avkom: 2005/1, 2006/2, 2007/4, 2008/3, 2009/2, 2010/3
Oppdretter: Njål Kverneland, Dal Søndre, 3174 Revetal
Eier: Marte S. og Stig Martiniussen, Nesnavn. 1074, 8725 UTSKARPEN
MERKISAYRE TACTIC (GB) NS 0914 NPA 6987 AR2790
OMAR L.H. (NL) NS 0861 NPA 6548 S.816010
3. premie, Starum 2009
3. premie, Starum 2008
8-7-8-7-7 Hingst av god type. Pent hode. God hårvekst. Svak muskulatur. Gode
underlår. Gode bein. Bra skritt. Ledig trav. Bra kjøreprøve.
Far: Happyland Jaspar NPA 7001 NS 0910 AJ0112 S02 30 GB
Mor: Ramnaberg Brandy AJ0417 M04 629 GB Mf: Dinky of Burland
Registrerte avkom: 2010/2
Oppdretter: Mr. G. Tait, Merkisayre Sanik, Shetland
Eier: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 327, 2380 Brumunddal,
t: 416 56 985
7-8-7-7-7 Lettbygd av bra type. Pent hode. Langlagt. God hårvekst. Spedlemmet. Trang beinføring. Ledige bevegelser, men utypisk kneaksjon for shetland.
Far: Grandioso V. Wegdam S.8803069 NL
Mor: Centha L.H. S.100823 NL Mf: Tempo v.d. Zandkamp S 911
Registrerte avkom: 2009/2, 2010/5
Oppdretter: E. Liewes, Molenstraat 2, 9481 BB Vries
Eier: Oskar Malvin Johanssen, Løland, 4520 SØR AUDNEDAL
Født 1998, 101 cm
Født 2005, 83 cm
Født 2003, 86 cm
Født 2003, 82.5 cm
Født 2005 , 79 cm
64
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Født 2007, 85 cm
Født 2000, 104 cm
Født 1999, 84 cm
Født 2001, 106.5 cm
Født 1992, 96.5 cm
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
65
SHETLAND
SHETLAND
PAULUS (SE) NS 0767 NPA 5954
QUIGLEY OF BRYGARTH (GB) NS 0912 NPA 6994 AN0211 S05 63
Avkomsvurdering: B
9-9-9-9-9 Harmonisk hingst av meget god type. Velformet godt muskelsatt
kropp. Sterke bein. Gode bevegelser.
Far: Jolly Roger of Marshwood NPA 3292 NS 0501 RS 215 SE
Mor: Paulien v.h. Oranjeplein Mf: Leopold v.d. Strengstraat
Registrerte avkom: 1993/2, 1995/1, 1996/1, 1999/1, 2000/1, 2001/2,
2008/6, 2009/5, 2010/6, herav en 3. pr. hingst Valhall Newton NPA 3562, en
1. pr. hoppe Kanteborgs Four Roses NPA 4571, samt to 2. pr og en 3. pr hoppe.
Oppdretter: Nils-Arne Åkesson, Ladugårdsmarken, 225 91 Lund, Sverige
Eier: Merethe Birk, Sjåvikvn 18, 5515 Haugesund
8-7-7-7-7 Hingst av god type. Pent hode med godt uttrykk. Lavt ansatt hals.
God dybde. Noe avrundet kryss. Spedlemmet. Krokhaset. Lette bevegelser, viser
bedre bevegelser løs. Bra kjøreprøve. Hingsten er kåret fordi den er avlsgodkjent
i annet ISPC-land
Far: Sprite of Berry SPSB 3271
Mor: Robins Brae Shunnie II AA0290 M97 146 GB Mf: Mack of Knowe
Registrerte avkom: 2010/1
Oppdretter: Forteath Mrs.C, Brygarth, Lower Shurton Brae, Gulberwick
Eier: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu, t: 975 67 022
Født 1989, 106 cm
1. premie I kv, Starum 2007
PETER PAN FRA STEINSRUD NS 0540 NPA 3063
Født 1998, 93 cm
2. premie III kv, Starum 2007
RINO NS 0539 NPA 2126
Født 1996, 106 cm
2. premie IV kv, Starum 2004
9-9-8-7-8 Harmonisk hingst av god type. Godtmuskelsatt kropp. Velbygd. Uttået b.f. Kort skritt, ellers energiske bevegelser. God hårvekst. Kvalitetssløyfe og
gavepremie fra NPA
Far: Clothie X-Elle NPA 1739 NS 0318 SPSB AC0347 GB
Mor: Firth Ivory Primly NPA 1741 NS 429 Mf: Firth Gold-n-Ivory SPSB 3807
Registrerte avkom: 2002/5, 2003/8, 2008/2, 2009/1, 2010/3 herav en 2. pr
hingst Heathers Lille Buster, en kåret hingst Jupiter NPA 6693 og en 1. pr. hoppe
Yasmin fra Steinsrud NPA 4732
Oppdretter: S. og M. Langørgen, Steinsrud, 3330 Skotselv
Eier: Laila Hansen, Bolstadgt. 22, 3070 Sande i Vestfold, t: 996 27 243
8-8-7-8-8 Hingst av god type med godt uttrykk og gode bev.
Far: Teodor NPA 1141 NS 0251
Mor: Rosita NPA 1421 NS 497 Mf: Ali Baba NPA 842 NS 0127
Registrerte avkom: 2001/1, 2002/1, 2003/4, 2004/4, 2005/3, 2006/2,
2007/2, 2008/2, 2009/3, 2010/2
Oppdretter: Aireen Karlsen Helland, Sortland
Eier: Tonje Kverndal, Brydalen, 2500 Tynset, t: 977 86 782
Picasso fra Holla NPA 6685 NS 01016
Avkomsvurdering: B
7-8-7-8-8 Langt hode, små ører, Bra hårvekst. Velformet, lang hals. God manke,
lang lend. Litt kort, toppet kryss. Tåvid framme, ellers sterke bein. Godt markerte
ledd. Bra skritt, veivinnende og god bogfrihet i trav. Bra bruksprøve.
Far: Jolly Roger of Marshwood SE NPA 3292 NS 0501 RS 215
Mor: Persilja RS 1706 Mf: Gletness Rockall RS 155
Registrerte avkom: 1994/8, 1995/6, 1996/5, 1997/3, 1998/8, 1999/8,
2000/5, 2001/2, 2002/3, 2003/4, 2004/4, 2005/4, 2006/3, 2007/3 2008/1,
2010/1, herav tre 2. pr. og fem 3. pr. hopper.
Oppdretter: Karin Ekdahl/Lena Lannerus, Sverige
Eier: Franch Andersen, Navagosiens Ponnistutteri, 5956 Vågseidet, t: 413 17 017
Født 2008, 92,5 cm
Kåret I kv, Starum 2011, Tidsperiode: 2011-12
8,5-9-8-8-8,5 Vakker, rasetypisk, lågstilt, velbygd hingst av god type. God overlinje og muskulatur. Små høver, ellers bra bein. På forparten i galopp, ellers gode
bevegelser. For dagen i litt for godt hold.
Far: Skattens Creol NPA 3046 NS 0542
Mor: Peggy V. Botterland NPA 4945 NS 676 Mf: Kristof V.D. Bolster S.807629 NL
Oppdretter: Kjeldsen fam., Holla gård, Hollavegen 68, 3830 Ulefoss
Eier: Kjeldsen fam., Holla gård, Hollavegen 68, 3830 Ulefoss,
Tlf: 971 19 882/992 70 269 e-post: [email protected]
PINOCCHIO NS 0756 NPA 4965
Født 2003, 98 cm
2. premie II kv, NNHS 2007
8-8-8-9-8 Sterkbygd hingst av god type. Pent hode. Velformet hals. God overlinje. Sterke gode bein. Meget gode bevegelser. God hårvekst. Noe smal bringe.
Positiv og villig i løshopping. Meget gode bruksprøver
Far: Waulkmill Jackdaw NPA 3024 NS 0467
Mor: Äppelbo Pims NPA 1883 NS 308 Mf: Timothy v. St. Geerhof
Registrerte avkom: 2008/3, 2009/5, 2010/8, herav en kåret hingst Silver
NPA 6769
Oppdretter: Guri-Anne Ryeng, Pb. 6, 9059 Storsteinnes
Eier: Birgitte Forshaug, Ny Jord, 6390 Vestnes, t: 975 42 542
PR. V.D. BOSRAND (NL) NS 0693 NPA 5311
Født 2000, 101.5 cm
2. premie III kv, Starum 2005
8-8-7-7-8 Hingst av godt type med godt hingstepreg. God frampart, god overlinje. Spelemmet. Trang bakbeinsføring i skritt og trav.
Far: Kovin V. Malang NL S. 808602
Mor: Leonora V. Heesselt Mf: Narco v.d. Uitweg NL S. 812
Registrerte avkom: 2005/1, 2006/7, 2007/5, 2008/3, 2009/2, 2010/1, herav
en 2. pr hingst Blacktailed Rascal NS 0915 og en 3. pr. hoppe.
Oppdretter: Comb. H.v.d. Velds/A.H. Klaasses, Holland
Eier: Annfrid T. Storvik, 7622 MARKABYGDA
66
Født 2002, 80.5 cm
3. premie, Starum 2009
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
ROCKONESS (SE) NS 0240 NPA 1492
Født 1989
2. premie, Forus 1995
ROSENGÅRDS GIMMIC (SE) NS 0546 NPA 3372
Født 1996, 97 cm
2. premie I kv, Biri 2001
9-9-8-9-9 Vakker hingst av god type, velformet hals, god kropp, ledige bevegelser.
Far: Capone-Fire RS 252 Mor: Candy RS 2607 Mf: Garvis RS 157
Registrerte avkom: 2002/5, 2003/12, 2004/5, 2005/1, 2006/5, 2007/3,
2009/1, 2010/2, herav en 3. pr hoppe og en 3. pr hingst Rosengårds Monsun NS
0697.
Oppdretter: Ulla Larsson, Sverige
Eier: Trine og Peder Lindfjord, Vesterhaug Gård, 2412 Sørskogbygda,
t: 62 42 72 30
ROSENGÅRDS MONSUN (SE) NS 0697 NPA 5275
Født 2002, 92.5 cm
3. premie, Starum 2007
8-8-8-7-7 Hingst av god type med god hårvekst. God muskulatur. Aktivt skritt,
bundet bakbeinsføring i trav.
Far: Rosengårds Gimmic (SE) NPA 3372 NS 0546
Mor: Kompis Pretiosa (SE) Mf: Almnäs Origo RS 198
Registrerte avkom: 2007/2, 2008/2
Oppdretter: Ulla Larsson, Sverige
Eier: Anita Hjartholm, Brattelia, 6924 Hardbakke, t: 908 04 428
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
67
SHETLAND
SHETLAND
SACK (SE) NS 0547 NPA 3396
SILJUBERGETS CAZINO NS 0750 NPA 4698
Avkomsvurdering: C
Far: Pemboa Spanish Gold RS 216
Mor: Lilissi SE RS 2990 Mf: Almnäs Ra RS 217
Registrerte avkom: 2001/2, 2002/1, 2003/6, 2004/7, 2005/1, 2007/4,
2008/2, 2009/2, 2010/2 herav en 2. pr. hoppe
Oppdretter: Linda Karlsson, Sverige
Eier: Ragnhild Kverndal, Brydalen, 2500 Tynset, t: 977 86 782
2. premie I kv, Starum 2008
SAM NS 0916 NPA 6113
Silver NPA 6769 NS 01021
Født 1995, 102 cm
2.premie II kv
Født 2006
2.pr. I kv, Starum 2011
9-8-7-8,5-8 Maskulin hingst av meget god type. Godt uttrykk. Velformet hals.
God overlinje. God dybde. Godt kryss. Uttået h.f. Smale bakhøver. Taktfast skritt.
Ledig trav. Taktfast, fremadgripende galopp.
Far: Shetlandsgaards Jackpot SH 449 SH DK
Mor: Jackmoor Evening Mist NPA 5702 Mf: Halstock Highland Mist
Registrerte avkom: 2010/2
Oppdretter: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu
Eier: Sissel Skjelbred, Dalsve, 7710 Sparbu, t: 975 67 022
Født 2003, 90 cm
8-8-8-8-8 Maskulin hingst av god type. Harmonisk, god kropp. Sterke velstilte bein.
Aktive gode bevegelser. God hårvekst. Løshopping: Samarbeidsvillig og positiv
Far: Capone-Fire Mor: Lezah of Longalley Mf: Barflat 20th Century Boy
Registrerte avkom: 2007/4, 2008/2, 2009/8, 2010/3
Oppdretter: Trine G. Lindfjord, Vesterhaug Gård, Sørskogbygda
Eier: Siv Berge, Hantovn. 248, 3825 Lunde, t: 909 81 562
Født 2008, 102 cm
Kåret, NNHS 2011, Tidsperiode: 2011 og 2012
7,5-8-8-77,5 Hingst av bra type. Pent hode. Velformet hals. God skulder. Kort,
men godt muskelsatt kryss. Føre bein. Litt uttået frambeinsstilling. Korrekte
bevegelser. Stiv bakbeinsføring i skritt. Taktfaste og ledige bevegelser i trav og
galopp, men noe uengasjert.
Far: Pinocchio NPA 4965 NS 0756
Mor: Little Rosalitha NPA 3470 Mf: Ivrig NPA 2679 NS 0397
Oppdretter: Marianne Markussen, Heim, 9055 Mestervik
Eier: June Kanstad, Josefvattn, 9050 STORSTEINNES
SCAMELLS SUPERSONIC (GB) NS 0273 NPA 1384
Skattens Capsyl (se) NPA 7411 NS 0982
Avkomsvurdering: B
8-8-7-6-7 Vakker hingst av god type. Flott frampart. Langlagt. Lav rygg. Uttået
foran. Gode ledd. Kort bak, litt trang, skrur bak og ustabile haser i skritt. Mangler
påskyv bakfra i trav.
Far: Scamells Concorde SPSB 3694
Mor: Skye of Netherley SPSB 13842 Mf: Gay Gordon of Netherley
Registrerte avkom: 1994/1, 1995/1, 1996/3, 1997/5, 1998/5, 1999/6,
2000/6, 2001/3, 2003/1, 2004/2, 2005/1, herav: en kåret hingst Super Muffin
NS 0527, tre 2. pr., en 3. pr. og to godkjente hopper.
Oppdretter: Mrs. P. Monro, Old Tanyard Farm, GB
Eier: Fam. Waters, Hogde 2, 1615 Fredrikstad, t: 41 58 13 16
2. premie 1 kv, Rogaland 2010
Født 1990
2.premie, Biri 1997
Født 1996, 103 cm
9-8-8-7-8 Hingst av meget god rasetype. Pent hode. Velformet hals. God skulder. God dybde. Toppet kryss. Uttået. Rette haser. Gode ledd og høver. Stiv bak i
skritt, bedre i trav. God kjøreprøve.
Far: Capone-Fire RS 252
Mor: Almnäs Aurora RS 2430 SE Mf: Zingaro v. Keizerhof S 945
Registrerte avkom: ingen
Oppdretter: A. & F. Jedenius, Frövet Skattegård 285
Eier: Janny Sørensen, Davidsvænge 7, 3480 Fredensborg
SKATTENS CREOL (SE) NS 0542 NPA 3046
Født 1998, 97 cm
SCHAMIL (SE) NS 0698 NPA 5126
Født 1990, 104 cm
2. premie I kv, NNHS 2005
8-8-8-8-8 Sterkbygd hingst av god type. Mangler noe hingstepreg. Tungt hode,
god kropp. Sterke, gode bein med gode høver. Inntået, skrur bak, men energisk
godt skritt, lette gode bevegelser i trav, god galopp.
Far: Jamil Mor: Schaikina Mf: Näsets Curry
Registrerte avkom: 2003/1, 2004/1, 2005/1, 2006/1, 2007/2, 2009/1
Oppdretter: John Karsson, Örkeljunga, Sverige
Eier: Kirsti H.H. Pettersen, Birkestrand, 9845 Tana, t: 93 82 00 70
SCORPIO ERROLL FLYNN (SE) NS 0545 NPA 1652
Født 1991, 103 cm
2. premie II kv, Biri 2001
8-8-7-7-8 Mektig hingst av god type, godt muskelsatt.
Far: Robertino RS 96
Mor: Stelpas of Transy RS 1474 Mf: Pericles of Netherley SPSB 1987
Registrerte avkom: 2003/1, 2005/3, 2006/7, 2007/7, 2008/1, 2009/1,
2010/5
Oppdretter: Ulla Jung, Sverige
Eier: Tonje Helene Bøe, Heggvn., 3340 Åmot, t: 938 61 055
68
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
2. premie II kv, Starum 2003
9-9-8-9-9 Vakker hingst med gode bein og meget gode bev.
Far: Capone-Fire Mor: Almnäs Ariette RS 2345 Mf: Timothy v. St. Geerhof
Registrerte avkom: 2002/6, 2003/6, 2004/7, 2005/6, 2006/10, 2007/9,
2008/6, 2009/1, 2010/2 herav to kårede hingster Picasso av Holla NPA 6685
og Victorias Brown Gipsy NPA 6791, en 3. pr hingst King Creol NS0752, en 1. pr.
hingst Claes av Bergli NPA 5366, samt to 3. pr. og syv 2. pr. hopper, en godkjent
hoppe og en 1. pr. hoppe Karamell av Bergli.
Oppdretter: A. og F. Jedenius, Sverige
Eier: Daghild Rånes, Kårvåg, 6530 Averøy, t: 908 55 214
SKOGHEIMS CANON NS 0694 NPA 3733
Født 2001, 91 cm
2. premie II kv, Starum 2005
8-8-8-9-8 Hingst av god type med godt preg. Pent hode, god overlinje og kryss,
god muskulatur. Velstilte bein, korte, gode piper. God haseaksjon, ledig og framadgripende bevegelser.
Far: Jolly Roger of Marshwood (SE) RS 215 NS 0501
Mor: Kompis Sally (SE) NS 492 Mf: Kanteborgs Sprite
Registrerte avkom: 2006/6, 2007/5, 2008/1, 2009/9, 2010/6, herav en 3. pr.
og en 2. pr. hoppe og en kåret hingst Bjørgen av Bergli NPA 6269.
Oppdretter: Anne Reidun Reiersen, Sagbakken, 5570 Aksdal
Eier: Hans M. Mørstad, Åndervåg, 8412 Vestbygd
Utleigd til Danmark for sesongen 2011/2012.
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
69
SHETLAND
SHETLAND
SKOGHEIMS GALANT NPA 5574 NS 0857
Født 2005, 105 cm
1.pr kval I, Rogaland 2010
9-9-8-9-9 Sterkbygd, maskulin hingst av meget god type. Pent hode. Velformet
hals. God skulder og dybde. God overlinje. Føre bein. Gode, veivinnende bevegelser. God kjøreprøve.
Far: Almnäs Flis NPA 4873 NS 0652 RS 343 SE
Mor: Kompis Unnika NPA 5008 NS 660 RS 4552 SE
Mf: Kanteborgs Sprite NPA 6099 NS 0764 RS 271 SE
Registrerte avkom: 2009/5, 2010/1
Oppdretter: Roald Skogland, Halseidvn 185, 5514 Haugesund
Eier: Roald Skogland, Halseidvn 185, 5514 Haugesund, t: 454 13 201
SOUTHLEY BILBERRY (GB) NS 0859 NPA 6558 S97 150 AE620
Født 1995, 102 cm
3. premie, Starum 2008
8-8-7-8-8 Sterkbygd hingst av god type. Pent hode med åpne og vennlige øyne.
God hårvekst. Noe hellende kryss. Uttåa f.b.stilling. Ledig, godt trav. Romslig, god
galopp. Løshopping: Villig med god teknikk. Ikke i utstillingsform. Ikke fullført
kjøreprøve.
Far: Prancer of Methven SPSB 3161 GB
Mor: Southley Mignonette 016155 GB Mf: Southley Tigre 003508 GB
Registrerte avkom: 2009/2, 2010/3
Oppdretter: Lory & Bown Mesdames, 33 Codmore Crescent
Eier: Monica Sjølie, co Jan Arve Tollefsen 3632 Uvdal, t: 951 65 516
SKOGMYRENS IGGY POPP (SE) NS 0528 NPA 2190
SMEVALLENS FIGARO (SE) NS 0620 NPA 3367 SPAR 38-00-2502
8-8-8-8-8 Vakker hingst med god kroppsbygning og gode bev.
Far: Damit RS 270
Mor: Skogmyrens Tanja SE NPA 2188 NS 457 Mf: Bardin RS 224
Registrerte avkom: 2001/5, 2002/3
Oppdretter: Skogmyrens Ponnystuteri, Sverige
Eier: Bjørn Johan Stakseng, 5785 Vøringsfoss, t: 53 66 52 76
9-9-8-8-9 Hingst av meget god type med godt preg. Vakkert ansatt hals. God
overlinje, godt kryss. Gode velstilte bein med godt markerte ledd. Aktive, ledige
og framadgripende bevegelser i skritt og trav. Løsmønstring: Ledig, god galopp
Far: Capone-Fire RS 252 Mor: Brenda V.D. Karissteeg SE Mf: Vincent v. Rijswijk
Registrerte avkom: 2004/6, 2005/3, 2006/4, 2007/1, 2008/2 herav en 1. pr.
hoppe Skogheims Fiona NPA 5080
Oppdretter: Fam. Svenneskog, Smevallens Stutteri, Sverige
Eier: Roald Skogland, Halseidvn. 185, 5514 Haugesund, t: 454 13 201
Født 1996, 90 cm
3. premie, Biri 2000
SKOGMYRENS JOKER (SE) NS 0582 NPA 2191
Født 1996, 97 cm
2. premie I kv, Biri 2002
8-8-8-8-8 Hingst av meget god type med god utstråling og gode bevegelser.
Far: Damit RS 270 Mor: Skogmyrens Sinnica SE NS 458 Mf: Bardin RS 224
Registrerte avkom: 2002/1
Oppdretter: Skogmyrens Ponnystuteri, Sverige
Eier: Eilin Sandbakken, c/o Anne Brønner, Rute 603 Tynset
Født 2000, 106 cm
2. premie I kv, Starum 2005
SNORRE FRA DAL NS 0863 NPA 5347
Født 2005, 101,5 cm
2. pr. I kv, Starum 2010
9-8-7-8-8 Maskulin, oppsynt hingst av meget god type. Godt muskelsatt kropp
og med god dybde. Uttået venstre fram. Trykt i knærne, ellers gode ledd. Gode
sterke høver. Skrur noe bak i høyre kode i skritt, ellers gode bevegelser.
Far: Eastlands Lochsong NPA 3019 NS 0469
Mor: Almnäs Jasmine NPA 3044 NS 567
Mf: Timothy v. St. Geerhof NPA 5299 NS 0691 RS 200 SE
Oppdretter: Njål Kverneland, Kåpeveien 366, 3174 Revetal
Eier: Silje Ursin-Holm Ommedal, Semsbyveien 23 b, 3170 SEM
SLÄTTENS NILS (SE) NS 0737 NPA 5472
STALLGÅRDENS SVARTEPER NS 0536 NPA 3152
8-8-7-7-7 Hingst av god type med god hårvekst. Bred, fin panne. Bra skulder.
Godt muskelsatt. Godt kryss. Skjeve framhøver. Energiske bevegelser.
Far: Slättens Madgic II
Mor: Slättens Lina Mf: Dirk v.d. Achterdijk
Registrerte avkom: 2007/3, 2008/1, 2009/4, 2010/3
Oppdretter: Inga-Lill Pettersson, Slätten Stuteri, 302 64 Halmstad, Sverige
Eier: Tomtebo Ponnistutteri, v/Egon Larsen, 5131 Nyborg, t: 906 09 579
9-9-8-9-9 Vakker, maskulin hingst av meget god type og gode bevegelser.
Far: Nashes Sage GB NPA 1775 NS 0291
Mor: Ulotte SE NPS 2273 NS 474 Mf: Gletness Rockall RS 155
Registrerte avkom: 2002/2, 2003/2, 2004/2, 2005/7, 2006/5, 2007/9,
2008/6, 2009/2 herav en godkjent og en 2. pr. hoppe.
Oppdretter: Hege Smedsrud, Gran
Eier: Camilla Alexandra Knutsen, Jektvik, 9057 VIKRAN
Født 2002, 95.5 cm
3. premie, Forus 2006
Født 1998, 106 cm
2. premie I kv, Starum 2003
TEODOR NS 0251 NPA 1141
SOFUS BOMLUND (DK) NS 0243 NPA 1149
Født 1987
3. premie, Biri 1993
1: + 1: + 3: + 4: +
Far: Kirkbride Natal SH 96
Mor: Suzanne of North Booth S 704 Mf: Little Nipper of Vesquoy
Registrerte avkom: 1990/1, 1991/1, 1992/1, 1994/2, 1995/1, 1997/1,
1999/2, 2000/1 herav en 3. pr. hoppe.
Oppdretter: K./S.Henriksen, DK
Eier: Willy S. Poulsen, Møklegårdsslia, 1620 Gressvik
70
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Født 1989, 104 cm Avkomsvurdering: B
2. premie III kv og 2. premie avkomstklasse, Starum 2004
Hingst av god type med pent hode og godt uttrykk 8.Godt ansatt hals, god overlinje, noe grunn, grunne lår 8. Tåvid ellers gode bein 7. Godt overtramp i skritt
men marktrang, ledig og aktivt trav 8. Maskulin, oppsynt hingst med godt uttrykk,
god overlinje, ledige bevegelser 8.
Far: Opstads Sinclair NPA 1030 NS 0168
Mor: Maika NPA 1006 NS 105 Mf: Prins NPA 266 NS0104
Registrerte avkom: 1992/1, 1993/1, 1994/1, 1996/2, 1999/5, 2000/9,
2001/3, 2002/1, 2003/3, 2004/3, 2005/8, 2006/5, 2007/2, 2008/4, 2009/2,
2010/1, herav en 2. pr. hingst Rino NS 0539, to 2. pr. og tre 3. pr. hopper.
Oppdretter: Lydia Thomassen, Sortland
Eier: Vigdis O. Klungland, Haugestrandvn. 3, 4550 FARSUND
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
71
SHETLAND
SHETLAND
TUTU OF THE PIGGYFARM (NL) NS 0856 NPA 6524
Født 2003, 95 cm
Kåret, Rogaland 2008
6-7-7-6-6 Langlagt hingst av middels type med lite hingstepreg. Pent hode. Steil
skulder. Hellende kryss. Trange høver. Bruker ikke hasene i trav og galopp. God
bruksprøve. Hingsten blir kåret fordi den har kåringsgrad i Danmark fra 2006.
Far: August v.d. Kosterweide SB 0000970 NL
Mor: Isabelle v. doornik SB 0113630 NL Mf: Berlad V. Keizershof
Registrerte avkom: 2009/4, 2010/3
Oppdretter: P.van Boekel, 002661, A.J.D. Dibbits, 6631 KJ Horssen
Eier: Stall Reianes v/ Hege Nilsen og Trond Reianes, 4150 Rennesøy
Kontaktinfo: Monica og Eivind Stokkeland, t: 975 23 363
VALHALL NEWTON NS 0619 NPA 3562
Født 1999, 98 cm
3. premie, Starum 2003
8-8-8-7-8 Hingst av god type med god kropp, godt uttrykk.
Far: Paulus RS 251 Mor: Kanteborgs Finesse SE NPA 2280 NS 383
Mf: Timothy v. St. Geerhof RS 200
Registrerte avkom: 2004/1, 2005/4, 2006/1, 2007/3, 2008/1, 2009/1,
2010/2
Oppdretter: Randi Michelle Andresen
Eier: Espen Mørck Andersen, Jarnsby, 2165 Hvam, t: 936 38 094
VISCOUNT OF GRUTNESS (GB) NS 0742 NPA 5657
Født 1992, 95 cm
1. premie II kv, Starum 2006
9-9-8-8-8 Sterkbygd hingst av god type med god bredde og ramme. Godt
markerte ledd. Noe marktrang frambeinsstilling. Bred bakbeinsbev. i skritt. Korte,
men taktfaste og ledige travbevegelser.
Far: Zeal of Houlland SPSB 3979
Mor: Lena of Quendale SPSB 12791 Mf: Eschonchan Bacchus
Registrerte avkom: flere gode avkom i utlandet, 1997/1, 2005/2, 2009/1
Oppdretter: Mrs. E.M.D. Flaws, Grutness House, Shetland
Eier: Hogde shetlandstutteri, Eva og Svein Erik Waters,1615 Fredrikstad
t: 415 81 316
WAULKMILL JACKDAW (GB) NS 0467 NPA 3024
Født 1990
2. premie I kv, Biri 1999
Avkomsvurdering: B
9-9-8-7-9 Vakker hingst av god type med gode utstillingsresultater fra utlandet.
Far: Leo of Wilverley SPSB 3480
Mor: Jolly of Marshwood SPSB 9402 Mf: Robin 1607
Registrerte avkom: 1998/1, 2000/7, 2001/11, 2002/5, 2003/6, 2004/1,
2005/2, 2006/4, 2007/2, 2009/6, 2010/3 herav to to 2. pr og tre 3. pr hoppe,
samt to 2. premierte hingster; Chagall frå Bjønnåsen NS0621 og Pinocchio.
Oppdretter: Mrs. R. Provan, GB
Eier: Kjersti og Nils Johan Bontveit, Bontveitvn 674, 5229 Kalandseidet,
t: 55 22 80 65
Victorias Brown Gypsy NPA 6791 NS 01017
WAULKMILL MacLINTOC (GB) NPA 6590 NS 0858 SH 280 RS 311
8-7-7-7,5-7 Oppsynt hingst av god type, med pent hode. Mektig frempart. God
dybde. Godt kryss. Inntået frembeinsstilling. Krokhaset. Padlende frambeinsføring i skritt. Ledig trav.
Far: Skattens Creol NPA 3046 NS 0542
Mor: Viola’s Victoria NPA 2074 NS 482 Mf: Silhouette Bon NPA 1852 NS 0320
Oppdretter: Hilde og Karianne Reiten, Larsstua, 6680 Halsanaustan
Eier: Birgitte Forshaug, Ny Jord, 6390 Vestnes, Tlf: 97542542,
e-post: [email protected], www.stallsavelund.piczo.com
10-9-9-8-9 Sterkbygd hingst av utmerket type. Frie, gode bevegelser. God
hårvekst. Meget sterke og velstilte bein. Løshopping: Villig og positiv. Meget god
holdbarhet. Utmerkede avkomsprestasjoner.
Far: Leo of Wilverley SPSB 3480
Mor: Jolly of Marshwood SPSB 9402 Mf: Robin SPSB 1607
Registrerte avkom: 1997/1, 1998/1, 2001/1, 2007/1, 2009/12, 2010/6,
herav en 2. pr. hoppe.
Oppdretter: Mrs. R Provan, Summerfield, Glenfarg, GB
Eier: Stall Reianes v/Hege Nilsen og Trond Reianes, 4150 Rennesøy,
t: 934 22 703
Født 2008, 102 cm
Kåret, Starum 2011, Tidsperiode: 2011-12
VINCENT (DE) NS 0743 NPA 5634 335 350408297
Født 1997, 95 cm
3. premie, Starum 2006
8-8-7-7-7 Hingst av god type med god frampart. Kort kryss. Trang beinstilling.
Uttået bak. Trangt, men aktivt skritt. Lite haseaksjon i trav.
Far: Viskan 335350377489
Mor: Hauptstutbuch Kessy 054393 Mf: Baldwin
Registrerte avkom: 2007/3, 2008/6, 2009/1
Oppdretter: Petra Volkers, Jethausermoorweg 6, 26316 Varel
Eier: Monica Bekken, Nord-Odal, 2133 Gardvik, t: 930 98 042
Født 1991, 98 cm
1. premie I kv, Starum 2008
WAULKMILL ROWAN (GB) NS 0855 NPA 6551 SH 402 AD0217
Født 1994, 103 cm
3. premie, Rogaland 2008
8-7-6-6-6 Smalbygd hg av god type med snaut hingstepreg. Steil skulder. Grunn
i brystet. Uttåa HF. Trang bakbeinsføring. Gode høver. Bruker ikke haser i trav og
galopp. Meget god bruksprøve. Hingsten er avlsgodkjent i Danmark.
Far: Stelstorm of Transy SPSB 3861 GB
Mor: Juniper of Waukmill SPSB 16276 GB Mf: Leo of Wilverley SPSB 3480
Registrerte avkom: 2009/5, 2010/1
Oppdretter: Mrs. R Provan, Summerfield, Glenfarg, GB
Eier: Merethe Birk, Sjåkvn 18, 5515 Haugesund, t: 930 81 618
Wulfert v.d. Groote Woerd NPA 7788 NS 01020
Vil du vite mer om hingstene?
På NPAs hjemmeside www.ponniavl.no finner du stamboken på nett
Der kan du søke på navn eller NPA nummer og finne ut mer om
- Stamtavle - Avkom - Utstillingsresultater
72
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Født 2005, 96,5 cm
2.pr. II, Starum 2011
9-9-7-8-8 Vakker rasetypisk hingst av meget god type. Pent hode. God hårvekst.
God frampart. God Dybde. God muskulatur. Hellende kryss. Uttået v.f. Trange
drakter. Smale høver. Krokhaset. Gode ledd. Taktfast skritt. Ledig trav.
Far: Polansky v. Gelre V. 00081 7395 NL
Mor: Simone v.d. Groote Woerd M.020140 0724 NL
Mf: Nelantines v.d. Groote Woerd V.980814496 NL
Oppdretter: G.A. v. Herwaarden, Alsdijk 3a, 416 BT Buren
Eier: Bjørn Roar Larsen, Spikdalsvn 239, 2380 Brumunddal,
tlf. 416 56 985, www.bergli.org
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
73
SHETLAND
SPORTSPONNI
YTTERHALLS MISTRAL (SE) NS 0911 NPA 6784 RS400
Født 1999, 98 cm
2. premie I kv, Starum 2009
(P.R.E.) Født: 1995, 156 cm
2. premie 1 kv. Starum 2004
9-9-7-8-8 Maskulin hingst av meget god type. Vakkert hode. Særdeles god frampart. God overlinje. God hvelving på ribbbeina. God dybde. Kort kryss og rette
haser. Noe uttået, ellers gode bein. Velbalanserte, gode bevegelser.
Far: Capone-Fire RS 252
Mor: Ytterhalls Evita RS 2787 SE Mf: Furunäs Porfyr RS 222
Registrerte avkom: 2003/1, 2005/2, 2010/14, herav to 2. pr. hopper
Oppdretter: Larsson Per & Pia Ytterhall 3179, 44160 Alingsås
Eier: Hans og Janne Mørstad, Åndervåg, 8412 Vestbygd
Rasetypisk og maskulin hingst med stor utstråling 9. Velansatt og velformet hals,
god skulder og manke, god overlinje, godt muskelsatt 9. Tørre, sterke bein, litt
skjev hov HFB 8. Noe trange men svært ledige bevegelser, rasetypisk 9. Vakker
og rasetypisk hingst med gode bevegelser 9.
Far: Centinela II (P.R.E.) Mor: Brisa XV (P.R.E.) Mf: Silvestri (P.R.E.)
Registrerte avkom: 2010/1
Oppdretter: Jorge Sanz Roldan, Spania
Eier: Carina Johnsen, Våttålia Nedre 7355 Eggkleiva. t: 415 74 448
ZASPEL AUS WAAT (DE) NS 0909 NPA 4941 343 430414495
Backerdal’s Schott (DK ) NPA 5846 NSP 0106
3.premie, Starum 2009
Kåret for sportsponni i 2 år, Rogaland 2010
8-7-6-6--6 Maskulin hingst av god type. Pent hode, umarkert kjeve. Mektig hals.
God dybde og bredde. Godt muskelsatt. God overlinje. Spedlemmet. Korte, stive
bevegelser. God kjøreprøve. Hingsten er kåret fordi den er avlsgodkjent i annet
ISPC-land
Far: Zephyrius v.Ha. 028556985 DE
Mor: Wilma 444007186 DE Mf: Willy de Valk 020010882 DE
Registrerte avkom: 2010/2
Oppdretter: Annas Sabine, Uhlandtstr.71
Eier: Marika Mo og Geir Are Bråtrø, 7074 Spongdal, t: 458 05 842
8-8-8-8-8 Hingst av god type med vakkert hode. Bredt ansatt hals og noe kort
manke. Sterkbygd kropp. Føre bei. Aktive, gode bevegelser, bedre løs. Viste løshoppingsprøve med god teknikk, men er ikke forberedt på oppgaven. Meget god
travprøve. Over mål for Welsh sec. A (122 cm)
Far: Møllegaards Janus WSB 55074 GB
Mor: Backerdal’s Summertime WM 751 DK Mf: Cui Mi Lord WMH 86
Registrerte avkom: Ingen
Oppdretter: Nielsen og Jensen, Stutteri Backersdal, 4520 Svinninge, DK
Eier: Ingve Dubland, Møllevn 8, 4360 Varhaug, t: 916 00 637
Født 1995, 81.5 cm
Ødegaardens Future NPA 6755 NS 01012
Født 2008, 98 cm
Kåret, Starum 2011, Tidsperiode: 2011 og 2012
8,5-7,5-7-7-7,5 Maskulin, smalbygd hingst av meget god type. God hårvekst.
Grov overgang hode/hals. Velformet hals. God dybde. Kort kryss. Tåvid v.f. Små
koder. Trykte framknær. Trang beinføring. Taktfast skritt. Ledig trav. Går på framparten i galopp.
Far: Kanteborgs Sprite NPA 6099 NS 0764
Mor: Kanteborgs Fay D NPA 6188 NS 904 Mf: Roson RS 329 se
Oppdretter: Ødegaarden Stall og Stutteri v/Inger og Richard Mehren
Haukedalsvn 18, 3960 Stathelle
Eier: Ødegaarden Stall og Stutteri v/Inger og Richard Mehren
Haukedalsvn 18, 3960 Stathelle, Tlf +47 35 97 67 77 el 996 19 931
www.odegaarden.dk
Ødegaardens Spring Lover NPA 6648 NS 01013
Født 2008, 96 cm
Kåret II kv, Starum 2011, Tidsperiode: 2011 og 2012
8-9-8-8-8 Hingst av god type. Pent hode. Godt uttrykk. Harmonisk, sterkbygd
kropp med god ramme og muskulatur. Moderat uttået fremme, ellers gode,
sterke bein. Marktrangt, taktfast, vegvinnende skritt. Ledig, godt trav. Går på
fremparten i galopp.
Far: Kanteborgs Sprite NPA 6099 NS 0764
Mor: Binet v.d. Hapseweg NPA 2877 NS 445 Mf: Ulft v.d. Provinciale-Weg S 897
Oppdretter: Ødegaarden Stall og Stutteri v/Inger og Richard Mehren
Haukedalsvn 18, 3960 Stathelle
Eier: Ødegaarden Stall og Stutteri v/Inger og Richard Mehren
Haukedalsvn 18, 3960 Stathelle, Tlf +47 35 97 67 77 el 996 19 931
www.odegaarden.dk
74
Añador I (ES) NPA 7035 NSP 071
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Welsh sec. A Født 2004, 125 cm
CHOICE ox (DK) NSP 033 NFA 1/96
Fullblodsaraber Født 1988
3. premie I kv, Biri 1996
Rasetypisk, høyreist hingst med bra overlinje. God halsansetting. Bra nakke, men
noe rund manke. Smalt bryst, rette haser.
Far: WN Oquendo ox DK-ox 566 Mor: Zahda-Yama ox DK-ox 442 Mf: Malik ox
Registrerte avkom: Ingen
Oppdretter: Stutteri Calbar, Danmark
Eier: Kristian Lian, Tangen 31, 6523 Frei, t: 71 52 82 18
CYKLON TEXASS (PL) NSP 093 NPA 6589
Sportsponni Født 1997, 150 cm
2. premie I kv, Starum 2008
8-7-7-7-8 Hingst av god type. Pent hode med godt uttrykk. Velmarkert manke.
Steil skulder. Noe stram overlinje. Velformet kryss. Tørre, men spe bein. Skjev VF.
Trange høver. Svært gode prestasjoner i sporten med flere internasjonale plasseringer i Grand Prix (sprang).
Far: Nando 2/91 By PL Mor: Chanel 193 G Ko PL Mf: Czerta xx 5 EI PL
Registrerte avkom: 2010/1
Oppdretter: Polen
Eier: Nina Surana, Sorenskriver Ellefsensv 5, 1440 Drøbak, t: 64 98 88 76
DANCING PERIQUE NSP 070 NPA 3898
Sportsponni Født 2001, 128 cm
2. premie II kv, Starum 2006
8-8-7-7-8 Maskulin, velbygd av god type. Litt rund manke. Tåvid framb.stilling.
Lite overbein hf. Trykte framknær. Veivinnende, ledig skritt. Ønsker mer bakbeinsaksjon i trav og galopp. Meget gode sprangegenskaper. Velpresentert. Bra
rideprøve.
Far: Golden Moondancer NSP 050
Mor: Karisma Ow Zham NPA 3352 B Mf: El Zham ox NFA 12/79
Registrerte avkom: 2006/2, 2007/1, 2008/1, 2009/4, 2010/2
Oppdretter: Hanne Lystad og Rune Moen, Lystad, Ottestad
Eier: Hanne Lystad og Rune Moen, Lystad, 2312 Ottestad, t: 477 55 551
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
75
SPORTSPONNI
SPORTSPONNI
EKRAS BRILLIANT EDITION NSP 061 NPA 4492
Sportsponni Født 2000, 147.5 cm
2 premie II kv, Starum 2005
8-8-7-8-8 Maskulin hingst av god type med god kropp.
Far: Brilliant DR 350062878
Mor: Grey DR NPA 3333 Mf: Triton DR 340116579
Registrerte avkom: 2005/2, 2006/3, 2010/2
Oppdretter: David Martens, Sørumsand
Eier: David Martens, Ekra Gård, Sørumsand, t: 63 82 63 43
FLYING ROMEO NSP 062 NPA 4010
Sportsponni Født 2000, 140.5 cm
2. premie I kv, Starum 2005
9-8-7-9-8 Vakker, maskulin hingst av meget god type.
Far: Koh-i-Noor DK NSP 030 ShN + 89/06
Mor: Flicka DK NPA 1313 NWC 106 Mf: Dyfnog Valiant
Registrerte avkom: 2004/1, 2005/2, 2006/2, 2007/1, 2008/2, 2010/1
Oppdretter: Kristin Sindre Bjørkelo, Byrkjelo
Eier: Margunn Rygg, Øyrane 3 b, 6800 Førde. t: 92 02 37 60
KOH-I-NOOR (DK) NSP 030 SHN +89/06 NSP 030
Shagya araber Født 1989
Avkomsvurdering: B
10-8-9-8-9 Praktfult hode og hals. Meget godt uttrykk. Svært rasetypisk.
Langlangt, godt muskelsatt. Gode ben og høver, godt markerte ledd. En anelse
uttået. Godt overtramp, veivinnende og avslappet skritt. Regelmessig, godt trav.
Far: Scherasmien Mor: Koheila I D-ShA-2101 Mf: Koheilan II A-2077
Reg avkom: 1998/2, 1999/1, 2000/2, 2001/2, 2002/1, 2003/1, 2006/1 herav
2. pr. hingst Flying Romeo NSP 062, 3. pr. hingst Harley NSP 056 og en godkjent
hoppe.
Oppdretter: Ulla Nyegaard, Stutteri Barthahus, Danmark
Eier: Anne Stine Foldal Aam, Åmdal, 6150 Ørsta, t: 959 42 595
1. premie, Starum 1998
LUNDHAUG`S MACODY NSP 069 NPA 3667
Sportsponni Født 1999, 132 cm
2. premie I kv, Starum 2004
8-7-8-9-8 Lettbygd hingst med svært gode bevegelser.
Far: Norums Nonchalant NPA 2469 NSP 038
Mor: Blæsebjergs Marina NPA 1522 NWM 123 Mf: Revel Coco WMH 93
Registrerte avkom: 2004/1
Oppdretter: Kristine Lund Zeiner, Haakon den Godesvei 8, Oslo
Eier: Kristine Lund Zeiner, Haakon den Godesvei 8, 0373 Oslo,
t: 900 56 027
MAGIC DANCER H. NSP 068 NPA 4580
Sportsponni Født 2001, 147 cm
2. premie I kv, Starum 2006
10-9-7-9-9 Ponni av svært god type med vakkert hode. Velfoma kryss. Meget
god muskelsetting. Tåvid og marktrang frambeinsstilling. Meget gode bevegelser.
Meget god rideprøve.
Far: Golden Moondancer NSP 050
Mor: Tinsel Star xx Mf: Sparkling Boy xx NSP 011
Registrerte avkom: 2005/4, 2006/2, 2009/1
Oppdretter: Hilde og Stian Haugsrud, Norstad, 2332 Åsvang
Eier: Kristin G. Andresen, Madserud Alle 21, 0274 Oslo, t: 917 86 526
MYKLEBY SØLMIR NSP 046 NPA 2008
Sportsponni Født 1995, 140 cm
2. premie, Biri 2000
8-8-8-8-8 Hingst av god type med særdeles fin frampart.
Far: Mykleby Miramis NPA 1596
Mor: Sølvi NPA 813 NW 34 Mf: Apollo SE NW 017
Registrerte avkom: 2005/1, 2007/1, 2008/1
Oppdretter: Kiær Mykleby v/Anne Ulvik, Koppang
Eier: Elisabeth Harsem, Svingen, 2411 Elverum, t: 959 08 710
NORUMS NONCHALANT NSP 038 NPA 2459
LAMARK ox (SE) NSP 034 NFA 38/96
Fullblodsaraber Født 1989, 148 cm
2. premie I kv, Nes 1997
Vakker hingst av god type. Fint hode, store ører. Noe muskelfattig kryss, ellers bra
bygd. Skjeiv vfb. Ledige og fine bev.
Far: Bomarc ox FA 56/83 Mor: Laritza ox FA 78/84 Mf: Relax ox
Registrerte avkom: ingen
Oppdretter: Ivan Bengtsson, Sverige
Eier: Vigdis O. Klungland, Haugestrandvn. 3, 4550 Farsund
LUAR (PT) NSP 059 NPA 4483 PSL 59681
Lusitano Født 1992, 160 cm
2. premie I kv, Biri 2002
8-7-7-8-8 Hingst av god type med god frampart og gode bev.
Far: Hipus (PSL) PT NLA 1550 Mor: Tina (PSL) PT Mf: Golpe (PSL) PT
Registrerte avkom: 2004/1
Oppdretter: Portugal
Eier: Anne Nordby, Elgestad, 3160 Stokke
76
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Sportsponni Født 1994, 148 cm
Avkomsvurdering: A
8-7-8-8-8 Hingst med godt uttrykk og bra preg. Edelt hode. God dybde, lang
lend. Godt muskelsatt.
Far: Welcar Pegasus ox NSP 015 NFA 11/87
Mor: Bonita II DK NPA 2109 Mf: Agadez ox 312
Reg avkom: 1999/1, 2000/1, 2003/1, 2006/2, 2007/1, 2008/5, 2009/4,
2010/2, herav en 2. pr. hingst Lundhaug`s Macody NSP 069 og en kåret hingst
Skjellåsens Sheridan NPA 6293
Oppdretter: Øyvind Kirsebom, Sørum
Eier: Øyvind Kirsebom, Vestre Norum, 1990 Sørum, t: 458 54 034
2. premie I kv, Biri 1999
Opplysningene i hingstekatalogen baserer seg på NPAs stambok
Husk å melde fra til stambokfører om hingster som er
* kastrert
* død
* solgt
Vi oppfordrer hoppeeiere til å registrere føll, slik at antall avkom blir korrekt
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
77
SPORTSPONNI
SPORTSPONNI
RØGILDS KIDOGO (DK) NPA 6572 SPH 119 NSP 094
Sportsponni Født 1998 , 150 cm
SAREK DB KUHAILAN HAIFI OA Sh N 00/08 NSP 081
Shagya araber Født 2000, 153 cm
2. premie I kv, Rogaland 2008
8-8-7-8-8 Edel ponni med godt uttrykk. Pent hode. Velforma, velansatt hals.
Smalt bryst. God overlinje. Trange høver. Inntåa VF. Trang frambeinsføring. Korte
bevegelser under mønstring. Gode, veivinnende bevegelser i løsmønstring. Gode
sprangegenskaper.
Far: Manitu N. SPH 95 DK
Mor: Sulaatik’s bumble Bee SDH 89 DK Mf: Emarco NPA 92001189 NL
Registrerte avkom: Ingen i Norge
Oppdretter: Anette Nielsen, Stutteri Røgild, 6753 Agerbæk
Eier: Kvalheim Gry, Bjånesvn 23, 5200 Os, t: 404 91 846
Sir Cisco (San Diego E) (DE) DE 427270645306 NPA 7063 NSP 0100
Varmblods ridehest (Mecklenburg) Født 2006, 159 cm
2. premie I kv, NNHS 2010
8-8-7-8-8 Harmonisk hingst av god type. Godt uttrykk. Grov overg. hode/hals,
ellers god hals. God overlinje. Bra skulder. Velforma kryss. God muskelsetning.
Spedlemmet. Rette b.b. Skritt med bra overtramp, men stiv b.b.føring. Trang
framme, skøytende bak. Ledig trav med god b.b.aksjon. God galopp.
Far: Carino db Kuhailan Haifi oa Sh N 82/02
Mor: Soheila db Gazlan 1852 Sh N 96/03 Mf: Koh-I-Noor NSP 030
Registrerte avkom: 2007/1
Oppdretter: Ann Kristin Moen, Karlstad, 2340 Løten
Eier: Liss Mari Johnsen, Naurstad, 8050 Tverlandet, t: 452 53 746
Skjellåsens Sheridan npa 6293 NSP 0105
Sportsponni Født 2007, 142 cm
2. premie I kv, Starum 2011
8,5 - 8 - 7 - 8,5 - 8 Harmonisk, høyreist hingst av god type. Vel ansatt hals. Noe
steil skulder. Lang, men umarkert manke. Sterk overlinje. Velformet kryss. Godt
muskelsatt lår og underlår. Spede frambein. Gode høver. Ledige, gode bevegelser
i alle gangarter.
Far: Sancisco DE 330504201 Mor: Florida E (DE) Mf: Arpeggio (DE)
Registrerte avkom: 2010/1
Oppdretter: Elisabeth Ernflykt, Tyskland
Eier: Lillian Strand, Åsvangveien 417, 2332 Åsvang, t: 922 16 640
Kåret, Starum 2010
8-7-7-8-8 Velutviklet unghingst av god type. God ramme. Middels lang, velformet hals. God skulder og manke. God dybde. Muskelfattig, lav lend. Snau bakpart.
Føre bein. Tåvid beinstilling. Lange, asymmetriske høver. Gode bevegelser. Gode
gangarter i løsvisning, meget god tømmekjøringsprøve.
Far: Norums Nonchalant NPA 2459 NSP 038
Mor: Flying Cobra NPA 5149 Mf: Flying Seaking NPA 2063 NWC 0215
Registrerte avkom: ingen
Oppdretter: Heidi Dahl Beck, Skjellåsen, 7357 Skaun
Eier: Heidi Dahl Beck, Skjellåsen, 7357 Skaun, tlf: 938 51 541
SR El PATRON ox N-2001-7175 NPA 7412 NSP 104
Fullblodsaraber Født 2001, 150 cm
VALEROSSI (DE) NSP 091 NPA 6184 443 430113002 NSP 091
2. premie, Rogaland 2008
9-8-7-7-8 Vakker hingst av meget god type. Meget velbygd, godt sammensatt
kropp. Steil skulder. Rund manke. Små høver, inntåa HF. Trang frambeinsføring,
vid bakbeinsføring i skritt. Korte, men aktive bevegelser. På forparten.
Far: Peleng (SU) Mor: Qatana (DK) Mf: El Shaklan (DE)
Registrerte avkom: 2009/1
Oppdretter: Stutteri Rine, Tegle, 4340 Bryne
Eier: Oda Ravn Bern, Midtåsen 51 B, 1166 Oslo
NIAVLSF
N
PO
RE
N ING
N O RS K
HUSK: Så snart føllet er født, og senest 1. oktober må baksiden av sprangseddelen fylles ut og sendes til NPAs stambokfører:
Grete D. Lyngstad
Påland, 1892 Degernes
Tlf.: 69 22 35 25/906 41 394
Så snart føllet er registrert vil du få tilsendt signalementskjema, microchip og
hårkonvolutter.
*
Springsedler innsendt etter 1. oktober medfører høyere registreringnsavgift!
78
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
2. premie I kv, Starum 2008
10-9-8-8-9 Langlagt, vakker hingst av utmerket type. Pent hode. God overgang
hode/hals. Velformet hals. God muskulatur. Noe spe bein. Tidvis passaktig skritt
for hånd med meget trang beinføring. Meget gode bevegelser i trav og galopp.
Løshopping: 7 teknikk -7 kapasitet. Meget god rideprøve.
Far: PRH Valido 343 444126085 DE
Mor: Nadin 341 420168481 DE Mf: Nadler I 341 420056267 DE
Registrerte avkom: 2008/9, 2009/10, 2010/12
Oppdretter: Wolfgang Schmitz, Flockenhof 1, 41569 Rommerskirchen
Eier: Rolf Lauritz Sæthern, Solheim, 2240 Magnor, t: 48 23 77 46
Hingster av andre raser som er kåret for sportsponniavl:
O
ÅRETS FØLL
Sportsponni (Tysk rideponni) Født 2002, 151 cm
Følgende raser er godkjent i sportsponniavl: Connemara, Dartmoor, New Forest, alle typer Welsh, engelsk-, arabisk- og
angloarabisk fullblod, Shagya-araber. Varmblods ridehest registrert i NV med dokumentert mankehøyde under 165 cm
målt med stangmål. I tillegg må det dokumenteres resultater for denne tilsvarende kl. MB i en av NRYFs konkurranseformer.
Nytt fra 2010
Til og med 2009 ble alle premierte renrasete hingster av connemara, new forest, dartmoor, og alle typer welsh automatisk kåret for sportsponniavl. Fra 2010 skal det dokumenteres på hvert dommerkort hvilke renrasete ponnihingster som
også skal kåres for sportsponniavl. Det er kun ponnihingster som har gjennomført en full bruksprøve som kan kåres for
sportsponniavl.
Alle hingster som er kåret for sportsponniavl tidligere, beholder sin kåring inntil de eventuelt blir innkalt til ny bedømmelse.
Se ellers s. 6 «kårede hingster til bruk i avl» og avlsplanen for ponnier.
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
79
WELSH sec A
WELSH sec A
BETWS PRYDERI (GB) NWM 0312 NPA 4491
GÅRDER’S SANDY NWM 0291 NPA 3620
2. premie II kv, Starum 2003
3. premie, Starum 2004
10-10-8-10-10 Vakker hingst av svært god type med utmerkede bevegelser.
Far: Nantdywyll Sant WSB 36355
Mor: Betws Gwenan WSB 54118 Mf: Coed Coch Pryd WSB 4209
Reg avkom: 2004/1, 2005/1, 2006/2, 2007/2, 2008/2, 2009/3, 2010/3
herav en 2. premiert hoppe
Oppdretter: Mr. Gwen Berry, Wales, GB
Eier: Marianne Wessel, Steinsrud, 3330 Skotselv, t: 402 47 640
8-8-7-7-7 Rasetypisk hingst med bra bein og godt trav.
Far: Wilcrick Sandman GB NWM 0175 NPA 1828
Mor: Godsets Super B DK NWM 186 NPA 1799 Mf: Ovington Remus WMH 88
Reg avkom: 2003/5, 2004/6, 2005/3, 2008/1, 2010/1 herav en 2. pr. hingst
Gårder`s Prince Royal NWM 0390 og en 3. pr hoppe
Oppdretter: Jorunn Signe Ballangrud, Gårder, Rute 503, 2840 Reinsvoll
Eier: Nina B. Østbye, Vestre Gaarder, 2850 Lena, t: 913 45 856
Født 1996, 114 cm
Født 1999, 117.5 cm
BRIERDENE GWILLIAM (GB) NWM 0370 NPA 4959
Født 2001, 118 cm
2. premie I kv, Starum 2005
9-8-9-7-8 Vakker hingst av god rasetype med god kropp og meget gode
bein.
Far: Brierdene Berwynfa WSB 22855
Mor: Loumic Gwyneth GB 98205 Mf: Fuchsia Quince
Registrerte avkom: 2004/1, 2006/2, 2007/8, 2008/3, 2009/2, 2010/2
Oppdretter: Mrs. A.W. Dobinson, GB
Eier: Anne Marit Watterud, Haugsjåsund, 3855 Treungen, t: 35 04 58 17
BRIERDENE NUTCRACKER (GB) NWM 0341 NPA 4906
Født 1996, 121,5 cm
1. premie I kv, Nord-Norsk Hestesenter 2011
10-9,5-8-8-9 Vakker oppsynt hingst av særdeles god type. Vakkert hode.
Velformet hals. God skulder. Vakkert hode. Velforma hals. God skulder og
manke. God overlinje. Velforma kryss. Litt trykt i framknær. Noe fransk frambeinsstilling. Tørre bein. Flate fine piper. Ustabil høyre has, ellers korrekte
bevegelser. Aktivt, men noe kort skritt. Naturlige lette fine bevegelser i trav.
Meget god galopp.
Far: Friars Golden Sovereign Mor: Brierdene Nightingale Mf: Fuchsia Quince
Registrerte avkom: 2005/4, 2006/4, 2007/4, 2008/1, 2009/2, 2010/2
herav en 2. pr. hingst Møllenes Ethan NWM 0431 og en 2. pr hoppe.
Oppdretter: Mrs. A.W. Dobinson, GB
Eier: Lola Marie Folcke, Talvikbukta 75, 9540 Talvik, t: 915 24 889
BUBBLY MACON (DK) NWM 0112 NPA 1495
Født 1988, 118 cm
Født 1990, 119 cm
2. premie I kv, Biri 1995
9-9-9-9-9 Rasetypisk hingst av utmerket type. Særdeles vakker frampart. Meget
gode bevegelser.
Far: Revel Coco WMH 93
Mor: Bine DK NPA 1825 NWM 145 Mf: Coed Coch Shon WMH 51
Reg avkom: 1995/3, 1996/4, 1997/2, 1998/1, 1999/3, 2000/1, 2003/1 herav
en 2. pr. hoppe og en godkjent hoppe
Oppdretter: Zanne Jedig, DK
Eier: Lennart Pedersen, Solheim, 8700 Nesna, t: 75 91 35 70
IDYLLIC TOREADOR (GB) NPA 7415 NWM 0465
Født 2003, 118 cm
2. pr. kval I, kåret for sportsponni, Starum 2010
9-9-7-9-9 Vakker og velbygd hingst av meget god type. Pent hode og velformet
hals. God overlinje. Velformet kryss. Fransk frambeinsstilling. Asymmetriske
framhøver. Umarkerte haser. Trang beinføring, ellers meget gode bevegelser.
Gode bruksegenskaper med god samarbeidsvilje.
Far: Pendock Legend WSB 26739 GB
Mor: Idyllic Carmen WSB 82566 GB Mf: Foxhunter Panther WSB 22597 GB
Registrerte avkom: ingen
Oppdretter: Mrs J. Kilbey, Brook Farm, Dullingham Ley, Newmarket, Suffolk
Eier: Anne Marit Watterud, Haugsjåsund, 3855 Treungen t: 35045817/41684453
LANNERS BELLMAN NWM 0267 NPA 2135
Født 1996, 122 cm
Avkomsvurdering: A
9-9-9-8-9 Vakker hingst av meget god type, god kropp, gode bevegelser.
Far: Ovington Remus WMH 88
Mor: Bubbly Malu WM 622 Mf: Egetofte Minton 45
Reg avkom: 1994/7, 1995/3, 1996/3, 1997/5, 1998/11, 1999/11, 2000/7,
2004/2, 2005/3, 2007/1, 2008/3, 2009/4 herav: tre kårede hingster: Shetan NSP 037, Roselyns Pinto NWM 0290 og Ponnyhaugens Monty, fire 2. pr.
og fem 3. pr. hopper.
Oppdretter: Anne Jensen, Danmark
Eier: Cathrine Bødtker, Kviaveien 42, 4365 Nærbø. T: 932 85 660
E-post: [email protected]
10-9-7-9-9 Hingst av svært god type med spesielt vakkert og uttrykksfullt hode.
Far: Wilcrick Sandman GB NWM 0175 NPA 1828
Mor: Bine DK NPA 1825 NWM 145 WN 502 Mf: Coed Coch Shon WMH 51
Reg avkom: 2001/1. 2002/2, 2003/2, 2005/2, 2006/3, 2007/1, 2009/1 herav
en 3. pr hoppe.
Oppdretter: Wenche Lanner, Langangen
Eier: Ellen Sofie Tanum Dahl, Brunlanesveien 510, 3267 Larvik, t: 992 74 068
GÅRDER’S PRINCE ROYAL NWM 0390 NPA 5005
Født 1996, 115 cm
1. premie I kv, Starum 2003
Født 2004, 121 cm
2. pr. kval I, kåret for sportsponni, Starum 2010
8-8-8-8-8 Velbygd hingst av god type. Mangler utstråling. God skulder.
Velformet, vel ansatt hals. Godt muskelsatt overlinje. Uttået frambeinsstilling.
Steile bakhøver, ellers føre bein. Gode bevegelser. Viser gode bevegelser på
rideprøve og meget god ridbarhet. Gode sprangegenskaper.
Far: Gårder’s Sandy NPA 3620 NWM 0291
Mor: Brierdene Nora NPA 4461 NWM 356 Mf: Fuchsia Quince WSB 8978
Registrerte avkom: 2007/1
Oppdretter: Jorunn Signe Ballangrud, Gårder, Rute 503, 2840 Reinsvoll
Eier: Marte Helene Hopp-Andreassen, 3622 Svene. T: 979 54 434
80
HARVEST BEAUJOLAIS (DK) NWM 0117 NPA 1669
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
2. premie I kv, Biri 2001
LANNERS RAINMAN NWM 0271 NPA 2128
3. premie, Starum 2003
8-8-8-6-7 Oppsynt hingst av god type med gode bein, men korte, spente bevegelser.
Far: Wilcrick Sandman GB NWM 0175 NPA 182
Mor: Harvest Myrtle Grass DK NPA 1523 NWM 115 Mf: Criban Brenin WMH 80
Reg avkom: 2002/3, 2003/1, 2004/1, 2005/2, 2006/2, 2007/2, 2008/1,
2010/1, herav en 2. premiert hingst Molinas Allegro
Oppdretter: Wenche Lanner, Langangen
Eier: Linn Kristin Johansen, Bekkeveien 62, 3070 Sande i Vestfold, t: 977 62 728
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
81
WELSH sec a
WELSH sec A
MØLLENES ETHAN NPA 5540 NWM 0431
Født 2005, 121 cm
2 pr. Kval I, Starum 2010
tanggårds shadow (DK) NPA 7414 NWM 0464
Født 2003, 122 cm
Lisensiert, Starum 2010
8-8-7-8-8 Velbygd hingst av god type. Velformet hals med god skulder. God
overlinje. Trykt i framknær og lange høver med lave drakter. Avspent, godt skritt.
Mangler innundergripen i trav. Aktiv, god galopp. Bra tømmekjøringsprøve. Meget
gode sprangegenskaper.
Far: Brierdene Nutcracker NPA 4906 NWM 0341
Mor: Lanners Emily Rose NPA 3984 NWM 324 Mf: Brierdene Toryn
Registrerte avkom: 2009/2, 2010/1
Oppdretter: Lola Marie Folcke, Talvikbukta 75, 9540 Talvik
Eier: Vigdis og Stein Klungland, 4550 Farsund, t: 970 29 087
7-7-7-8-7 Hingst av bra type, men mangler hingstepreg. Velformet, vel ansatt
hals. God skulder og manke. Svak bakpart. Stram overlinje. Veivinnende skritt,
skrur bak og hasevid. Ledig trav. God galopp. Middels rideprøve.
Far: Pendock Crisp WSB 42041 GB
Mor: Fakla Beate WM 867 DK Mf: Singel’s Chip Wip WMH 85 DK
Registrerte avkom: ingen
Oppdretter: Jette og Jørgen Granhøj, Nyborgvej 54, Trunderup, 5772 Kværndrup
Eier: Hanne Eriksen, Luksefjellvn. 706, 3721 Skien
ORLANDO NWM 0336 NPA 3993
EYARTH RAMAH (GB) NW 0274 NPA 3341
Født 2000, 122 cm
2. premie, Starum 2009
8-8-8-7-8 Maskulin hingst av god type. Rasetypisk hode med godt yttrykk. God
frampart. God dybde. Noe snaut muskelsatt kryss. Føre bein. Lette, taktfaste
bevegelser i skritt og trav. God galopp.
Far: Wilcrick Sandman NWM 0175 NPA 1828
Mor: Åvangs Leading Star NWM 175 NPA 1824 Mf: Twyford Major WMH 92
Reg avkom: 2006/1, 2007/3, 2008/2, 2009/1, 2010/1
Oppdretter: Helle Larsen, Osvåg, 5590 Etne
Eier: Mia Nybraaten, Kolleveien 3, 1832 Askim
Ponnyhaugens Monty NPA 6643 NWM 0483
Født 2008, 118 cm
Kåret, Nord-norsk hestesenter 2011, Tidsperiode 2011 og 2012
8,5-8-8,5-7,5-8 Oppsynt hingst av god type. Pent hode. Velforma, velansatt hals.
Velforma skulder. Velforma kryss. God muskelsetting. Gode føre bein. Trang, men
ellers korrekt beinføring. Kort stiv bakbeinsføring i skritt. Meget godt trav. God
skulderfrihet, men noe parallell bakbeinsføring i galopp.
Far: Bubbly Macon NPA 1495 NWM 0112
Mor: Islyn Melodi NPA 5695 NWM 395 Mf: Blackhill Picalo WSB 34102 GB
Oppdretter: Vigdis og Stein Klungland, Ø. Hauge, 4550 Farsund
Eier: Lola Marie Folcke, Talvikbukta 75, 9540 Talvik, t: 915 24 889
WELSH sec B
Født 1997, 136 cm
2. premie I kv, Rogaland 2004
10-9-8-8-9 Vakker velbygd hingst av utmerket type, gode bein og energiske
bevegelser.
Far: Carwed Charmer WSB 37263
Mor: Eyarth Isabella WSB 89924 Mf: Eyarth Celebration WSB 19617
Registrerte avkom: 2002/2, 2003/4, 2004/3, 2005/6, 2007/7, 2008/6,
2009/4, 2010/3, herav to 2. pr. og to 3. premierte hopper.
Oppdretter: Mrs. J.I. Parry, GB
Eier: Helle Larsen, Osvåg, 5590 Etne, t: 905 77 081, www.welshpony.no
MOLINA’S ALLEGRO NW 0388 NPA 4287
Født 2002, 137 cm
2. premie I kv, Starum 2007
8-8-7-7-8 Hingst av god type. Velformet, middels lang hals. God skulder. God
dybde. Velforme kryss. Inntået, skeiv frambeinsstilling. Forsiktig, kort skritt. Kort,
stivt trav. Bra takt.
Far: Lanners Rainman NWM 0271 Mor: Desire II NW 259 Mf: Coed Coch Endor
Registrerte avkom: 2005/2, 2006/1, 2007/3, 2008/6, 2009/2, 2010/4
herav to 3. pr. hopper
Oppdretter: Helle Larsen, Osvåg, 5590 Etne
Eier: Birgit Andersen, Kirkevold, 3539 FLÅ, t: 975 55 838
ROSINAS LAST STORM NWM 0393 NPA 4427
SIMBERG SOLOIST (SE) NW 0172 NPA 2046
2. premie I kv, Starum 2007
2. premie I kv, Biri 1998
Avkomsvurdering: B
9-9-7-9-9 Vakker hingst av god type. Vakkert hode, hals, god overlinje. Velformet, godt muskelsatt kryss. Rette hasevinkler, Ledige, veivinnende bevegelser.
Far: Linksbury Royalist GB RW 82
Mor: Møllegaards Susie DK RW 821 Mf: Coed Coch Endor WBH 8
Registrerte avkom: 1997/1, 1999/1, 2000/4, 2001/2, 2002/1, 2003/2,
herav en 2. pr, tre 3. pr. hopper og en 2. pr. hingst Lottes Elling
Oppdretter: Ylva Lindh, Sverige
Eier: Marit Andal og Bjørnar Beck-Hanssen, Engevoll 2, 8616 Båsmoen,
t: 975 19 986
Født 2002, 120 cm
9-9-8-9-9 Maskulin hingst av utmerket type. Mektig, menvelformet hals. Lang,
velliggende bog. God bakpart. Skrur høyre bak på hard bunn. Ledig, veivinnende
skritt. God løft og fremgripen i trav. Energiske, sv gode og rasetypiske bevegelser.
Far: Brierdene Toryn NWM 0228 NPA 3028
Mor: Brierdene Rosina NPA 3113 Mf: Menai Smartie WSB 19753
Reg avkom: 2008/4, 2009/3
Oppdretter: Hege Renée Braathen, Sole, 3359 Eggedal
Eier: Ole Kristian Jahr Indresæter, Jarveien, 3340 Åmot, t: 971 79 749
Stasjon 2011: Sverige
Født 1993, 136 cm
storhaugs tito NPA 6760 NWM 0487
Født 2008, 122 cm
Kåret, Starum 2011, Tidsperiode: 2011-2012
8,5-7,5-7-7-7,5 Rasetypisk, harmonisk hingst av god type. Pent hode. Velformet
hals. God dybde. Kort, hellende kryss. Snaue underlår. Kniper under framknærne,
ellers føre bein. Padler noe foran. Lite markvinnende skritt. Aktivt trav og galopp,
men mangler skulderfrihet.
Far: Twyford Nightstar NPA 3256 NWM 0268
Mor: Alume Tina NPA 1666 NWM 162 Mf: Nøddegaardens Daddy WMH 65
Oppdretter: Hilde Solberg, Storhaug Welsh-stutteri, 5760 Røldal
Eier: Hilde Solberg, Storhaug Welsh-stutteri, 5760 Røldal, Tlf: 917 92 094
www.welshcob.no
82
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Fargebilde av din hingst i oversikten?
Send bilde til [email protected] så kommer det i
hingstekatalogen på NPAs hjemmeside www.ponniavl.no
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
83
WELSH sec D
WELSH sec C
PLASSEN’S KING DANIEL NWCT 0310 NPA 3961
Født 2000, 135.5 cm
2. premie I kv, Starum 2005
8-9-9-9-9 Maskulin hingst av god type med meget gode bein og bevegelser.
Far: Nebo Daniel WSB 17236
Mor: Springfieldpark Unique NPA 3241 NWC 254 Mf: Horeb Euros WSB 27999
Registrerte avkom: 2006/1, 2008/2, 2010/2
Oppdretter: Nina Sandberg, Banevn. 290, 3410 Sylling
Eier: Lise Qviller Halvorsen, Fagerlia 6, 3410 Sylling, t: 971 74 352
STEINSRUD SION NWCT 0394 NPA 4735
Født 2003, 136 cm
2. premie I kv, Starum 2007
8-8-7-8-8 Høyreist, maskulin hingst av god type. God skulder. Velformet hodt
muskelsatt kryss. Korrekte bein, men underskutte ddakter. Rasetypisk skritt. Korrekt trav. Energisk og rytmisk galopp
Far: Gweunydd Sionyn NWCT 0334 NPA 3353
Mor: Howellfly Monica NWCT 316 NPA 4463 Mf: Glantraeth Sion WSB 32204 GB
Registrerte avkom: 2007/1, 2008/1, 2009/2
Oppdretter: Stein og Marianne Langørgen, Steinsrud, 3330 Skotselv
Eier: Eva og Ketil Wisløff, PB 104, 7517 Hell, t: 970 91 070
THORNEYSIDE CRACKER (GB) NWCT 0275 NPA 3382
Født 1987, 135 cm
2. premie I kv, Biri 2001
8-8-9-9-9 Vel presentert hingst av god type med særdeles gode ben og
bevegelser.
Far: Paddock Lightning GB WSB 17681
Mor: Thorneyside May Magic WSB 72337 Mf: Brynymor Welsh Magic WSB 13506
Registrerte avkom: 2002/3, 2003/4, 2004/1, 2005/1, 2006/1, 2007/1
Oppdretter: P.J. Gray, Moorwards farm, Chandlershill, GB
Eier: Jenny Johannessen, Vestsidevn 352, 3400 Lier
TREMYMOR SHOWMAN NWCT 0387 NPA 4917
Født 2003, 127.5 cm
3. pr, Starum 2009
9-8-8-7-6-7 Maskulin hingst av meget god type med vakkert hode. Velbygd
harmonisk kropp. Godt muskelsatt. Moderat inntået. Underskutte drakter. Korte
og uregelmessige bevegelser. Meget velpresentert. Gode sprangegenskaper.
Beholder avlsgodkjenning pga. avstamning og rasetype
Far: Nebo Bouncer WSB 23380 GB
Mor: Tremymor Lucky Charm WSB 96706 GB Mf: Brynarqoed Ap Little Magic
Registrerte avkom: 2007/1, 2009/2, 2010/1
Oppdretter: D. & R. Jones, Bwynfa Bethannia, Wales
Eier: Hilde Solberg, Storhaug Welsh-stutteri, 5760 Røldal, t: 917 92 094
Stasjon 2011: Theresa Hammer, Åsrumveien 33, 3242 Sandefjord t: 916 00 813
TYREOS STORM BUSTER NWCT 0309 NPA 4490
Født 1998, 133 cm
2. premie I kv, Starum 2003
10-9-7-8-9 Maskulin hingst av svært god type. Gode bevegelser.
Far: Merioneth Storm WSB 25142
Mor: Tyreos Furietta GB WSB 78015 Mf: Menai Fury WSB 4382
Registrerte avkom: 2004/2, 2005/3, 2007/5, 2008/1, 2009/4, 2010/1,
herav en 3. pr. hoppe
Oppdretter: Mr. & Mrs. R. Robinson, GB
Eier: Marianne Wessel, Steinsrud, 3330 Skotselv, t: 402 47 640
84
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Drogeda Jack the Lad (GB) NPA 7563 NWC 0484 WSB 61662
Født 2002, 146 cm
Lisensiert, starum 2011
9-9-7,5-9-8,5 Vakker, rasetypisk hingst av meget god type. Pent hode med godt
uttrykk. Velformet hals. God skulder. Mangler noe dybde. Velformet kryss med
meget god muskelsetting. Kort, spent skritt. Ledig, meget godt trav. Taktmessig,
noe tung galopp.
Far: Nebo Daniel WSB 17236
Mor: Trefaes Golden Pearl WSB 95008 GB Mf: Horeb Euros WSB 27999
Registrerte avkom: 2010/3
Oppdretter: M. Peaty, 96 Stannington Crescent, Totton, Southampton, Hants
Eier: Linda Eitrheim, Knuts Hyttegrend, 3580 Geilo, t: 905 87 797
LORD CELEBRATION NWC 0386 NPA 4591
Født 2003, 152 cm
2. premie I kv, Starum 2008
10-9-9-9-10 Vakker, maskulin hingst av utmerket type. Velbygd og meget godt
muskelsatt kropp. Meget gode bein. Velbalanserte, meget gode bevegelser. Gode
bruksegenskaper.
Far: Nebo Celebration WSB 24641
Mor: Hafael Wendy NPA 3249 NWC 281 Mf: Lasqrug Sparkling Boy
Registrerte avkom: 2007/1
Oppdretter: Siv Merete Kindlistuen, Brettengen, 2607 Vingrom
Eier: Bente Forberg, Alfheim 31, 1384 Asker, t: 936 84 664
MARCELLO NWC 0339 NPA 2934
Født 1998, 144 cm
2. premie I kv, Starum 2004
9-8-9-8-8 Maskulin hingst av meget god type med meget sterke bein og gode
bevegelser. Meget gode bruksegenskaper.
Far: Kildegaards Marco Polo NWC 0134
Mor: Flicka NWC 106 NPA 1313 Mf: Dyfnog Valiant
Registrerte avkom: 2004/2, 2005/6, 2006/4, 2007/4, 2008/3, 2009/2,
2010/3, herav en 2. premiert hoppe
Oppdretter: Kristin Sindre Bjørkelo, 6867 Byrkjelo
Eier: Linda Eitrheim, Knuts Hyttegrend, 3580 Geilo, t: 905 87 797
NEBO CRUSADER (GB) NWC 0226 NPA 2177
Født 1992, 156 cm Avkomsvurdering: A
1. premie I kv og 1. premie avkomsklasse, Starum 2003
10-10-8-9-10 Vakker hingst av meget god type, meget god kropp, flott trav.
Far: Nebo Brenin WSB 12046
Mor: Tewgoed Janet WSB 71631 Mf: Nebo Daniel WSB 17236
Registrerte avkom: 1995/1, 1996/1, 1997/2, 1998/3, 1999/3, 2000/3,
2001/1, herav: to 2. pr. hingster Storhaugs Magic Flyer NPA 3417 NWC 0308
og Storhaugs Crusader NWC 0366, to 2. pr., tre 3. pr. hopper og to 1. pr. hopper:
Storhaugs Miss Betina og Storhaugs Lady Lorraine
Oppdretter: W.G. & M.E. Jones, Nebo, GB
Eier: Hilde Solberg, Storhaug Welsh-stutteri, 5760 Røldal, t: 917 92 094
SONDERGARDENS LACOUR (DK) NWC 0367 NPA 5313
Født 2002, 152 cm
3. premie, Starum 2011
9-9-7-6-7 Rasetypisk hingst av meget god type. Pent hode. Velformet, vel ansatt
hals. God skulder. Velformet kryss. God overlinje. Trykte, runde framknær. Noe
umarkerte haser. Aktivt skritt, men trang beinføring bak. Mangler cob-aksjon i trav.
Taktfast galopp.
Far: Nebo Daniel WSB 17236
Mor: Pennal Miss Alice GB NPA 4541 Mf: Wishaw Revelation GB WSB 36526
Registrerte avkom: 2006/5, 2007/2, 2008/5, 2009/1, 2010/2, herav to 3. pr
hopper
Oppdretter: Randi Christiansen, Vordingeborg, Danmark
Eier: H. Jaren og K. Heitmann, Bjønnåsen, 3628 Veggli, t: 470 23 662
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
85
WELSH sec D
storhaugs sir thomas NPA 5949 NWC 0485 WSB 79844
Født 2006, 158 cm
Lisensiert, starum 2011
8,5-8-6-8,5-8 Mektig hingst av god type. Pent hode. Grov overgang hode-hals.
Velformet, vel ansatt hals. Kort, umarkert manke. God overlinje. Sterkt, velformet
kryss. Noe spelemmet. Myke koder. Meget flettende bakbeinsføring. Taktmessig
skritt. Godt trav, med god aksjon. Tung, taktfast galopp.
Far: Nebo Thomas WSB 36447 GB Mor: Brynithon Sea Breeze NPA 5948 NWC
418 Mf: Thorneyside the Terminator WSB 45541 GB
Registrerte avkom: 2010/2
Oppdretter: Hilde Solberg, Storhaug Welsh-stutteri, Røldal
Eier: Hilde Solberg, Storhaug Welsh-stutteri, 5760 Røldal, t: 917 92 094
STORHAUGS CRUSADER NWC 0366 NPA 3900
Født 2001, 153 cm
2. premie I kv, Starum 2005
9-9-8-8-9 Meget vakker, rasetypisk hingst med gode bevegelser.
Far: Nebo Crusader GB NPA 2177 NWC 0226 WSB 38019
Mor: Cwmglyn Ebrill NPA 3340 NWC 349 Mf: Derwen Royal Express WSB 29010
Registrerte avkom: 2004/1, 2005/1, 2006/4, 2007/3, 2008/4, 2009/5,
2010/2
Oppdretter: Hilde Solberg, Storhaug Welsh-stutteri, Røldal
Eier: Hilde Solberg, Storhaug Welsh-stutteri, 5760 Røldal, t: 917 92 094
www.welshcob.no
TIREINON ROGER (GB) NWC 0384 NPA 5495
Født 1995, 154 cm
2. premie I kv, Starum 2006
9-8-8-8-8 Maskulin, vakker av meget god type. Velbygd og godt muskelsatt.
Langlagt. Korrekte bevegelser, men kunne ønske mer ledig ved mønstring for
hånd. God galopp. Fungerer godt under rytter.
Far: Cyttir Telynor Mor: Tireinon Rose Queen Mf: Derwen Rosina’s Last
Registrerte avkom: 2006/3, 2007/4, 2008/4, 2009/2, 2010/1
Oppdretter: D.R. Higgins, Wales
Eier: Elke Kastell og Morten Hast, Holtungvn. 64, 3080 Holmestrand,
t: 909 10 769
Trofarth Antur (GB) NPA 6096 NWC 0467
Født 2006, 153 cm
Kåret, Starum 2010
WELSH PART-BRED
9-8-7-8-8 Høyreist, vakker hingst av meget god type. Vakkert hode. Velformet hals.
God skulder. Noe overbygd. Trykte framknær og kniper under knærne. Flettende
frambeinsføring. Meget godt trav. God galopp. Middels rideprøve, anspent. Ordinær
løshopping.
Far: Trofarth Celt WSB 51383 GB
Mor: Brenig Fergi WSB 107964 GB Mf: Ebbw Victor WSB 21024
Registrerte avkom: 2009/1, 2010/1
Oppdretter: Roberts D.O., Plas Yn Trofarth, Llangernyw, Abergele, Clwyd.
Eier: Theresa Hammer, Åsrumveien 33, 3242 Sandefjord t: 916 00 813
Cavalo Camaro NPA 7143 NWPB 0486
Født 2007, 164 cm
Kåret I kv. Starum 2011, Tidsperiode: 2011
Foto: Stine Rebekka Røstad
86
8-8-7-7-7,5 Storrammet hingst av god type. Pent hode. Kort nakke. Underhals. God
skulder og manke. Langt, velformet kryss. Langt skritt for hånd, men knapt taktfast.
Kort trav og noe ujevn bak. God, romslig, noe på framparten i galopp.
Far: Flying Seaking NPA 2063 NWC 0215
Mor: Thunder Caprice xx NPA 7142 NOR00000141 Mf: Viking xx NSP 026 71RH US
Oppdretter: Anita Gunnarsen, Søvik, 8800 Sandnessjøen
Eier: Anita Gunnarsen, Søvik, 8800 Sandnessjøen, tlf. 473 53 516
e-post: [email protected]
HINGSTEKATALOG 2011 NORSK PONNIAVLSFORENING
Et føll.
Mange muligheter.
Gi nykomlingen den trygghet som hvert nytt sårbart liv fortjener! Føllets behov for forsikring er
like stort som for en voksen hest. Sett sammen
og lag din forsikring helt etter egen lommebok,
egne behov og eget føll!
Vi har rabatter for føll og unghester. Er du
medlem i Norsk Hesteeierforbund, Norsk
Islandshestforening, Norsk Varmblod eller Norsk
Ponniavlsforening får du 10% rabatt i tillegg.
Forsikre ditt føll og du får en føllgrime på kjøpet!
Kontakt ditt lokale hesteombud, som du finner
på Agria.no. Du kan også ringe 815 20 005 så
forteller vi mer.
B-Postabonnement
Returadresse:
Hans Sørum
Brurbergv. 42
3400 Lier
NOrsk ponniavlsforening
Norsk Ponniavlsforening er godkjent avlsorganisasjon for ponnirasene shetland, welsh, connemara, new
forest, dartmoor, exmoor, gotlandsruss og sportsponni. Nye raser som nå har fått godkjent rasebeskrivelse er welsh part bred, fell, dales, highland, spotted
ponni og amerikansk miniatyrhest.
Foreningen ble stiftet i 1970 og målet er å fremme
avl og bruk av ponnier i Norge. NPA er av Mattilsynet
godkjent instans for føring av stambok/register for
ovennevnte raser. For spørsmål om registrering/stambokføringen, kontakt: Grete D. Lyngstad,
[email protected]
Norsk Ponniavlsforening arrangerer show og bruksklasser for ponnier i hele Norge. For andre opplysninger, se innom Norsk Ponniavlsforenings hjemmeside:
ponniavl.no. På hjemmesiden finner du alle registrerte
ponnier i Norge, stamboka for alle premierte ponnier,
ponnier til salgs og masse ponnistoff. NPAs hjemmeside holder deg løpende orientert om foreningens arrangementer og aktiviteter. Du vil også finne kontaktinformasjon til styret, raserepresentantene og andre
aktuelle kontaktpersoner.
Som medlem vil du motta vårt medlemsblad PonniNytt fire ganger i året, dessuten hingstekatalog i farger
og en fyldig årsmelding med utstillingsresultatene.
Slik blir du medlem i Norsk Ponniavlsforening:
Send medlemskontingenten til konto: 9365 11 84302.
(enkeltmedl. 300,- familie 350,-) Skriv navn og adresse
i merknadsfeltet hvem betalingen gjelder for og ”medlemskap 2011”.
88