Brukerveiledning

 EasyLift Kajakkstativ. BRUKERVEILEDNING EasyLift kajakkstativet er patentert og har bestått City crash test. Produktet er ment for transport av kajakker på biltak og er produsert i henhold til høye kvalitetskrav for å sikre pålitelighet, enkel bruk og maksimal sikkerhet. SYMBOLER: Dette symbolet brukes for å informere om viktige momenter som dersom de ikke følges, kan føre til personskade eller skade på stativ, bil eller annet nærværende materiell. Sikkerhet: Les alle instruksjoner grundig. Dersom instruksjonene ikke følges, kan dette føre til personskade og skade på eget og andres materiell. Bruksområde: Se produktbeskrivelse. Pakkeliste: Se produktbeskrivelse. Vedlikehold og ettersyn: Se produktbeskrivelse. Jevnlig vedlikehold: Se produktbeskrivelse. Bruk stativet kun til transport av kajakk på egnet biltak. Husk jevnlig ettersyn og vedlikehold. 1 Pålessing av kajakk: -­‐Fest fremre og bakre krybbe, slik at de henger ned langs bilens side. Krybbenes teleskoper er trukket maksimalt ut. Kajakken ligger på bakken med baugen fremover og parallelt med bilen. -­‐Ta tak med begge hender i sittebrønnens kant, nærmest bilen. -­‐Løft kajakken opp og legg den inn i krybbene. -­‐Sittebrønnen skal nå ligge omtrent midt mellom stativene, men dette kan variere noe avhengig av type kajakk. Kajakkens tyngdepunkt bør ligge midt mellom stativene. -­‐Fest den øverste stroppen rundt kajakken på fremre stativ. Fig. 1 -­‐Løft kajakken oppover med venstre arm og stram stroppen så vidt til. Fig. 1 -­‐Fest så de to øverste stroppene rundt kajakken på bakre stativ. -­‐Løft kajakken oppover med venstre arm. Klem den hardt opp under krybben og stram stroppene godt til. -­‐Stram så godt til på fremre stativ, ved å løfte kajakken oppover med venstre arm og samtidig dra i stroppen. 2 -­‐Fest så stropp-­‐enden i nedre låsestropp. Fig. 2
Fig.2 -­‐Dytt teleskopen opp og stram stroppen godt til. -­‐Gjenta denne prosedyren på fremre stativ. -­‐Ta tak i kajakkens nederste side (nærmest bakken) og midt mellom stativene. Beveg så kajakken oppover i en pendelbevegelse. Krybbene plasserer seg nå ned i de to øvre voggene og går i lås. Sjekk at låsehendelen sitter helt inntil vuggen. Da er stativet i lås. Fig. 3 Fig. 3. Ta tak i kajakkens baug eller akter og kontroller at den sitter godt fast. -­‐Du er nå klar til å kjøre. 3 AVLESSING AV KAJKK: -­‐Vipp de to låsehengslene ut til ca. 90 grader (rett ut). Fig. 4. Fig. 4. Vippehendelene skal ikke vippes helt opp eller snurres rundt sin egen akse. -­‐Plasser høyre arm på bakre krybbe, så langt opp du rekker og venstre arm mot bilens side. Fig. 5 Fig. 5 -­‐Vipp krybben med kajakk utover. -­‐Plasser hendene midt mellom stativene og så langt ut på kajakkens side som mulig. Altså på kajakkens ytre side. Fig. 6 4 Fig. 6 Ikke plasser hendene midt under kajakkens bunn. Da kan hengselet gå ut av den ovale bolten. Fig. 7 Fig. 7 -­‐Beveg kajakken i en pendelbevegelse ned til den stopper noe utenfor bilens side. -­‐Løsn nedre stropp helt og øvre stropp litt på fremre stativ. -­‐Løsn så nedre og øvre stropper helt på bakre stativ. -­‐Fullfør prosedyren på fremre stativ. -­‐Ta tak i sittebrønnens øverste kant og løft kajakken ut av krybbene. Fig. 8 5 Fig. 8 -­‐Plasser kajakken ned på bakken, langs bilens side. -­‐Ta fremre og bakre krybber ut av vuggene. 6