Deltidsgartner fikk jobbgaranti

44
❆
❆
❆AGASIN
M
R
E
T
VI❆N
❆
8. februar
Stor guide
til vintereventyret
13
– 1. april 20
ypene
beste skilø
■ Her er de
til spark-VM
■ Din guide
er
nd
itetskale
■ Stor aktiv
-bakke
Svindals
■ Aksel L.
siders
bilag
❆
FREDAG
8. FEBRUAR 2013
❆
❆
❆
NEDRE
Nr 33, uke 6
❆
❆
112. årgang
Løssalg kr 25
rb.no
RYDDER ENDELIG OPP I DELTIDSJUNGELEN:
SIDE 8 OG 9
STØRRE TRIVSEL OG TRYGGHET: Regjeringens prosjekt for å redusere ufrivillig deltidsarbeid bærer frukter hos Plantasjen, den eneste private bedriften på Romerike som deltar. Gartner Monica Janzso Hamre har endelig fast jobb og fast lønn, for første gang på 11 år. – Det gir trygghet og forutsigbarhet, sier hun.
FOTO: KAY STENSHJEMMET
kom som
ventet
IKKE OVERRASKET:
Politiets fagforeningsleder Arild
Hustad.
SIDE 2 OG 3
LOKALT
*!0C8J9A-abaaff!
KRISESLAKT
Holmenkollmarsjen
for 40. gang
SPREKING: Ragnar B. Johnsen (69) trener to ganger daglig, og
går Holmenkollmarsjen for 40. gang lørdag. DEL 2, SIDE 2 OG 3
8
ROMERIKES BLAD
FREDAG 8. FEBRUAR 2013
Hytteprisene på fjellet står stille
DNB varsler høyere utlånsrente
OSLO: En hytte på fjellet kostet omtrent det samme i fjor som i 2007. Prisene på fjellhytter har så å si stått uendret over en seksårsperiode. I fjor
var prisoppgangen på beskjedne 1 prosent, viser den årlige analysen av
markedet for fritidsboliger på fjellet som Eiendomsmeglerforetakenes
Forening (Eff) og FINN har utarbeidet. – Prisutviklingen har nærmest stått
stille siden 2007. Den samlede prisøkningen fra 2007 til og med 2012 er
på 5 prosent, eller 83.000 kroner for gjennomsnittshytta, sier Leif J. Laugen, nestleder i Eff. – Regner vi inn den økte kjøpekraften, betyr det at
prisene reelt sett har gått ned med 20 til 25 prosent. (ANB-NTB)
OSLO: DNB-sjef Rune Bjerke (bildet) er godt fornøyd med resultatet
han la fram torsdag, men åpner samtidig for å øke utlånsrenta. – Nye
reguleringer fra europeiske og norske myndigheter vil føre til at bankene må øke marginene ytterligere i år, og til at lån sannsynligvis blir
dyrere for både bedrifter og forbrukere, sier konsernsjefen. Bjerke viser
til at norske finansmyndigheter stiller strengere krav til bankenes egenkapital. Den må være så høy at banken tåler tap dersom boligmarkedet
skulle falle kraftig. For hele året var resultatet før skatt 17.689 millioner
kroner, mot 18.407 millioner kroner i 2011. (ANB-NTB)
Deltidsgartner fikk
FRA DELTID TIL HELTID: Monica Janzso Hamre stempler inn på Plantasjen.
Gartner Monica Janzso
Hamre (53) er
deltidsarbeider med
ønske om å jobbe mer.
Plantasjen har klart å
redusere ufrivillig deltid
med å gi ansatte kontrakt
og jobbgaranti.
Trond Henriksen
[email protected]
63 80 48 77
■ LILLESTRØM
Altfor mange jobber ufrivillig deltid. Oppmerksomheten om dette
har først og fremst vært rundt
ufrivillig deltid i helsevesenet.
Nå er det satt i gang et prosjekt
som også inkluderer privat næringsliv for å få ned ufrivillig deltid. Dette er et samarbeid mellom
arbeidsgiverorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor (HK).
Fast lønn
I handelsnæringen er det mange
kvinnelige ansatte, og ufrivillig
deltid svært utbredt.
Monica Janzso Hamre (53) fra
Skedsmo har jobbet 11 år som deltidsansatt på Plantasjen, en bedrift med lange åpningstider og
svært varierende behov for arbeidskraft gjennom året. Hun arbeidet på timebasis, med rundt
100 prosent stilling i høysesong
og 70 prosent i lavsesong.
Nå har Plantasjen gjort en
gjennomsnittsberegning av ansattes (kjernestaben) timeinnsats
gjennom året, og gitt dem fast arbeidskontrakt. Monica Janzso
Hamre har nå fast arbeidskontrakt på 88 prosent stilling, med
garanti om mer jobb når behovet
er der.
– Den nye ordningen betyr at
jeg går i fast turnus og får fast
lønn hver måned, noe som gir
meg mye større forutsigbarhet og
trygghet. Jeg jobber i utgangspunktet ikke mer, men jeg har en
fortrinnsrett til mer arbeid når
det er behov for det, sier hun.
– Med en slik kontrakt vil Monica og andre som ønsker det i
praksis få jobbe det de vil, sier til-
FAKTA
Ufrivillig deltid
Prosjektet i varehandelen er
finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet og er ett av 47
prosjekter i regjeringens satsing
«Krafttak mot ufrivillig deltid».
Målet med prosjektet er å identifisere suksessfaktorer som bidrar
til å redusere ufrivillig deltid i
varehandel.
70 prosent av de som jobber
ufrivillig deltid er kvinner. Den
totale tiden disse ønsker å jobbe
mer tilsvarer 25.000 heltidsstillinger.
Lav utdanningsgrad, lav organisasjonsgrad og ufrivillig deltid
henger sammen. Ni prosent er
undersysselsatte i varehandel
mot 14 prosent i helse og
omsorg. 70.000 var undersysselsatte i 2011.
Høy deltidsandel er vel kjent
som bemanningsstrategi. Varehandel er en stor bransje med
370.000 ansatte. Av disse jobber
30 prosent heltid.
litsvalg på Plantasjen på Hvam,
Hege Brandhaug.
En fast arbeidskontrakt gir de
ansatte mange andre fordeler, på
lik linje med fast ansatte.
Tidligere jobbet Monica Janzso
Hamre og andre ansatte på timebasis, og fikk lønn for de timene
de var på jobb. Monicas har nå garanti om 88 prosent jobb og lønn.
– Fast jobb og kontrakt ligger i
bunn for vårt prosjekt for å redusere deltidsarbeid. Målet er å beholde kvalifisert arbeidskraft og
redusere ufrivillig deltid, sier
daglig leder i Plantasjen på
Hvam, Merete Sandberg Fyhn.
Lykkes i kampen mot ufrivillig
BLOMSTRER MED JOBBEN: Gartner Monica Janzso Hamre blomstrer med fast jobb og fast lønn, for første gang e
året. Deretter har de tilbudt de
ansatte fast jobb, fast turnus og
fast lønn ut fra den beregningen.
Når været betyr noe
Pådriver
– Vi jobber i en svært sesongbetont bransje der været betyr mye
for behovet er etter arbeidskraft.
Får vi en tidlig vår og fin forsommer, har vi stort behov for arbeidskraft. Er været dårlig trenger vi ikke like mange, sier hun.
Plantasjen har gjort en grundig
jobb med å kartlegge alle ansattes
arbeid, og gjennomsnittsberegnet deres arbeidstid gjennom
– Dette har vært viktig for oss fordi vi får en mer stabil arbeidskraft, og vi beholder dyktige medarbeidere, som bidrar til fornøyde kunder i tøff konkurranse, sier daglig leder Sandberg Fyhn og
legger til:
– Våre kunder vet mye om planter og hage. Da setter de også stor
pris på å få hjelp av ansatte med
kunnskap om dette.
Plantasjen er den eneste private bedriften på Romerike som er
med i prosjektet med å redusere
ufrivillig deltidsarbeid.
– Plantasjen på Hvam har vært
pådriver i prosjektet, og både ledelse og tillitsvalgte har hatt ett
oppriktig engasjement i å gjøre
endringer som leder til forbedring for begge parter. Alt i alt
handler dette om god personalpolitikk. Det som blir bra for ansatte blir også bra for virksomheten,
sier prosjektleder for «ufrivillig
deltid i varehandelen», Runa Bolstad Laume.
Vil lovfeste fo
■ LILLESTRØM: Regjeringen vurderer å lovbestemme fortrinnsrett for
deltidsansatte til mer jobb, nettopp
det som er gjort frivillig for de ansatte i Plantasjen.
Også retten til en reell stillingsprosent er foreslått. Mange deltidsarbeidere tar ofte ekstravakter, og
jobber i praksis mer enn den prosentandelen de har etter arbeidsavtalen.
Forslagene ble sendt ut på høring
i desember, med høringsfrist i dag.
9
ROMERIKES BLAD
FREDAG 8. FEBRUAR 2013
1,3 mill. til korrupsjonsbekjempelse
OSLO: KS får 1,3 millioner kroner til å videreføre kampen mot korrupsjon i kommunene. Pengene går til prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren». – Mange kommuner
arbeider systematisk med å forebygge og avdekke korrupsjon. Uønskede hendelser skjer likevel i kommunene. Derfor må arbeidet med
etikk, egenkontroll og internkontroll i kommunene skje kontinuerlig
og systematisk over tid, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete
(Sp). KS skal samarbeide med Transparency International, og prosjektet skal omfatte rundt 30 kommuner. (ANB-NTB)
næring
økonomi
TLF: 63 80 50 50
SMS/MMS: RBTIPS til 2005
E-POST: [email protected]
k jobbgaranti
Færre fløy SAS
OSLO: Færre passasjerer fløy med
SAS i januar, samtidig som flyene
ble mindre fulle. Totalt reiste 1,9
millioner passasjerer med SASgruppen i januar, en nedgang på
0,2 prosent. Antall passasjerer per
kilometer (RPK) økte med 3,9
prosent, mens kabinfaktoren
sank med 0,5 prosentpoeng til
64,5 prosent. (ANB-NTB)
BØRS
http://www.oslobors.no
Oslo Børs hovedindeks
469,24 (+1,14%)
sep
okt
nov
des
jan
feb
OSLO BØRS
07. februar 2013
Vinnere siste børsdag
Oceanteam Shipping ...................17,14
Indre Sogn Sparebank ...................9,31
Agasti Holding ...............................8,70
DNB.................................................7,26
Sparebanken Øst ...........................6,34
Tapere siste børsdag
Norske Skogindustrier ............... -14,87
Blom ........................................... -11,24
InterOil Exploration and Prod..... -6,51
Kværner........................................ -6,37
Eitzen Chemical ........................... -5,22
Vinnere siste uke
Norse Energy Corp. ......................87,80
Bridge Energy ..............................22,73
Norway Pelagic ............................14,39
Sparebanken Vest ........................13,24
DOF ...............................................11,67
Tapere siste uke
Northland Resources ................. -33,02
Eitzen Chemical ......................... -25,60
Blom ........................................... -18,56
Norske Skogindustrier ............... -15,74
Codfarmers................................. -11,11
Norske Fond på topp
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Danske Invest Norge Aksj. Inst 2 12,15
Danske Invest Norge II.................11,87
Danske Invest Norge Aksj. Inst 1 11,49
Nordea Norge Verdi ....................11,28
Danske Invest Norge I..................10,94
Norske Fond på bunn
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Holberg Norge ............................. -4,63
Nordea SMB ................................. -4,40
DNB SMB ...................................... -4,05
ODIN Norge....................................0,09
Terra SMB .......................................0,98
tter 11 år i Plantasjen. – Det bidrar til trygghet og forutsigbarhet for meg, sier hun. Monica er fornøyd med at hun kan jobbe mer og trives.
FOTO: KAY STENSHJEMMET
ortrinnsrett for deltidsarbeidere
– Ufrivillig deltid er en utfordring i norsk arbeidsliv, og en av
grunnene til store lønns- og pensjonsforskjeller, uttalte Arbeidsminister Anniken Huitfeldt til
Dagsavisen i desember i fjor.
Stortingsrepresentant
for
Akershus Høyre og medlem i
Stortingets Arbeids- og sosialkomité, Sylvi Graham, sier til Romerikes Blad at hun vil se på forslagene med åpent sinn når saken
kommer til Stortinget.
– Ufrivillig deltid er et betydelig
problem, spesielt i helsesektoren.
Vi er spente på å se høringsuttalelsene som har kommet inn. Men
vi er opptatt av at det også må være mulig å avtale mer fleksible
ordninger lokalt, slik man har
gjort på for eksempel Plantasjen,
sier hun og legger til :
– Arbeidsgiver må også ha en
viss fleksibilitet.
Regjeringen har bevilget penger til tiltak og partene i arbeidsli-
vet har kommet med forslag til
bruk av midlene. En del av pengene er brukt mot etter- og videreutdanning som kan gjøre det lettere for den enkelte å komme over
i heltidsarbeid. Og en del av midlene er brukt til utredningsprosjekt og til å fine gode løsninger.
LOV: Arbeidsminister Anniken
Huitfeld vil lovfeste fortrinnsrett
for de som jobber deltid.
FOTO: ILJA C. HENDEL
Valuta
Australske dollar
Danske Kroner
Euro
Japanske Yen
Kanadiske Dollar
Pund Sterling
Sveitsiske Francs
Svenske Kroner
US Dollar
07.02 06.02
AUD
5,66
5,66
DKK 99,66 99,51
EUR
7,43
7,42
JPY
5,86
5,87
CAD
5,51
5,50
GBP
8,62
8,60
CHF 603,88 601,15
SEK 86,11 86,42
USD
5,49
5,49
Pengemarkedsrenten
sep
okt
nov
des
jan
feb
©NTB/OBI
deltid