Søskenheimen Betania, Senja

Søskenheimen Betania, Senja
På tettstedet Gibostad på det vakre og vilde Senja, ligger “Søskenheimen
Betania”. Søskenheimen ble reist av Håkon Livollen for ca. 20 år siden og
består av møtelokale samt spisesal med kjøkken.
Her har “Misjonsringen på Senja” hatt sine møter. På sommeren har
stevnet “Jesusdagene på Senja” funnet sted her. Stedet har vært
drevet av Margot og Håkon Livollen. Håkon Livollen døde i slutten
av desember og eiendommen overdras nå DFEF. Et ønske, både fra
Livollen og DFEF er at virksomheten skal gjenopptas på Senja i Troms.
Vi etterspør derfor noen som kjenner på et kall til å flytte til Senja for
en periode og starte opp menighetsarbeid der, samt bidra med praktisk
arbeid/vedlikehold på stedet. Stedet ligger ca 15 km fra Finnsnes, hvor
det evt. kunne være jobbmuligheter. Det følger også en enebolig med
eiendommen, som vil stilles til disposisjon for de som måtte gå inn i en
slik oppgave.
Kjenner du at dette kunne være noe for deg, eller ønsker mer informasjon,
kontakt:
DFEFs misjon- og hjemmeutvalg ved Vidar Aronsen,
E-post: [email protected] eller tlf. 452 78 650
Svarfrist 15. juni 2013