Brosjyre - Produkter

sikkerhetssystemer for blodprøvetaking
sikkerhetsløsninger
Jelco® – Sikkerhet i generasjoner
®
The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
®
smiths medical tilbyr en komplett
serie av avansert sikkerhetsustyr
for blodprøvetaking for klinisk
bruk som venepunksjon,
prøvetaking med veneprøvesett
og sprøyte med nålefri overføring.
prøvetakingskanyler for flere blodprøver
• Utformetmedenekstragjengeforågientettforbindelse
medVenipunctureNeedle-Pro® sikkerhetsenhet
• ISO-fargekodetkanylehetteforåangikanylediameter
Venipuncture needle-pro® sikkerhetsustyr
sikkerhet ved rutinemessig venøs blodprøvetaking
• Utformetforåhindreuttrekkingavkanylenoggjenbrukavholderen
slik at unødig eksponering av kanylen unngås
• Needle-Pro® beskyttelsesskjold beskytter helsepersonellet mot å
bli eksponert mot pasientkanylen. Holderen kan ikke fjernes etter
sikkerhetsaktivering, noe som bidrar til å beskytte helsepersonellet
mot den kontaminerte prøvetakingskanylen og sørger for beskyttelse
under hele prosedyren
• Aktiverermotenfastoverflatevedhjelpavenkelenhåndsteknikk
• Kompatibelmedprøvetakingskanylerforflereblodprøver
hypodermisk needle-pro®
sikkerhetsutstyr for blodprøvetaking
sikkerhet ved kontrollert venøs blodprøvetaking
• Sikkerhetsutstyrettillatervridningavskjoldetfor
tilpasning av retningen på kanylens skråkant
• Aktiveringavsikkerhetsfunksjonsamsvarermed
alleNeedle-Pro® sikkerhetsenheter
• KompatibelmedLuerSlip-ogLuerLocksprøyter med tanke på en kontrollert prøvetaking
The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
saf-t Wing® blodprøvetakingssett
sikkerhet ved krevende venøs
blodprøvetaking
• Bidrar til beskyttelse gjennom hele
prosedyren med intervenøs aktivering og
holder bak med permanent festet kanyle
for å bidra til å beskytte mot eksponering
og gjenbruk
• Intervenøssikkerhetsaktivering
• Tilgjengeligitrekonfigurasjoner
med tre kanylestørrelser og to
slangelengdealternativer
Forhåndsfestet Saf-T Holder®
kanylebeskyttelsesskjold med
permanent festet kanyle og
Luer-kobling.
Hann Luer-adapter for bruk med engangsholder.
Ingenendringavnåværendeteknikk.
UtenSaf-THolder® enhet
eller hann Luer-adapter for
prøvetaking med sprøyte.
nålefrie blodoverføringsenheter
sikkerhet ved kontrollert venøs blodprøvetaking
• KanylebakogLuerpermanentfestettilholderen
• Utformetmedtankepånålefrioverføringetterprøvetakingmedsprøyte
• Errettetmotenomfattenderekkeblodprøvetakings-og
blodkulturanvendelser
The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
sikkerhetssystemer for blodprøvetaking
BestillingsinformasJon
saf-t Wing® BlodprøVetakingssett
saf-t holder® utstyr og BlodoVerføringsenheter
produktkode
BeskriVelse
hylse
farge
enheter
per kartong
produktkode
BeskriVelse
972106
0,8 mm x 19 mm med 15 cm slange
(4 esker à 50)
Grønn
200
96000
Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold
(4 esker à 50)
200
972112
0,8 mm x 19 mm med 30 cm slange
(4 esker à 50)
Grønn
200
96000s
Kort Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold
(4 esker à 50)
200
972306
0,6 mm x 19 mm med 15 cm slange
(4 esker à 50)
Blå
200
96002
Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold med hunn
Luer-adapter (4 esker à 50)
200
972312
0,6 mm x 19 mm med 30 cm slange
(4 esker à 50)
Blå
200
96002s
Kort Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold med hunn
Luer-adapter (4 esker à 50)
200
972506
0,5 mm x 19 mm med 15 cm slange
(4 esker à 50)
Oransje
200
96004
Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold for blodkultur
med hann-Luer
50
972512
0,5 mm x 19 mm med 30 cm slange
(4 esker à 50)
Oransje
200
96005
Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold for blodkultur
med hann-Luer
50
982106
0,8 mm x 19 mm med 15 cm slange og
Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold
(4 esker à 50)
Grønn
200
982112
0,8 mm x 19 mm med 30 cm slange og
Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold
(4 esker à 50)
Grønn
200
982306
0,6 mm x 19 mm med 15 cm slange og
Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold
(4 esker à 50)
Blå
200
982312
0,6 mm x 19 mm med 30 cm slange og
Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold
(4 esker à 50)
Blå
200
982506
0,5 mm x 19 mm med 15 cm slange og
Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold
(4 esker à 50)
Oransje
200
982512
0,5 mm x 19 mm med 30 cm slange og
Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold
(4 esker à 50)
Oransje
200
982106l
0,8 mm x 19 mm med 15 cm slange og
hann Luer-adapter
(4 esker à 50)
Grønn
200
982112l
0,8 mm x 19 mm med 30 cm slange og
hann Luer-adapter
(4 esker à 50)
Grønn
200
982306l
0,6 mm x 19 mm med 15 cm slange og
hann Luer-adapter
(4 esker à 50)
Blå
982312l
0,6 mm x 19 mm med 30 cm slange og
hann Luer-adapter
(4 esker à 50)
982506l
982512l
enheter
per kartong
96007
Rørinnføring for pediatrisk bruk (10 esker à 10)
96009
Engangsholder for bruk med Saf-T Wing®-utstyr med
hann Luer-adapter
100
1000
Alle Saf-T Holder® kanylebeskyttelsesskjold har en Luer-adapter
Venipuncture needle-pro® sikkerhetsutstyr
produktkode
BeskriVelse
4140
Enkeltposer (40 poser à 25)
1000
4141
Storpakke (2 poser à 500)
1000
4142
Dispenserboks (5 bokser à 100)
enheter
per kartong
500
prøVetakingskanyler for flere BlodprøVer
produktkode
BeskriVelse
90201
0,9 mm x 25 mm prøvetakingskanyle
(10 esker à 100)
Gul
1000
90205
0,9 mm x 38 mm prøvetakingskanyle
(10 esker à 100)
Gul
1000
90211
0,8 mm x 25 mm prøvetakingskanyle
(10 esker à 100)
Grønn
1000
90215
0,8 mm x 38 mm prøvetakingskanyle
(10 esker à 100)
Grønn
1000
90221
Svart
1000
200
0,7 mm x 25 mm prøvetakingskanyle
(10 esker à 100)
90225
0,7 mm x 38 mm prøvetakingskanyle
(10 esker à 100)
Svart
1000
Blå
200
hypodermisk needle-pro® sikkerhetsutstyr for
BlodprøVetaking
0,5 mm x 19 mm med 15 cm slange og
hann Luer-adapter
(4 esker à 50)
Oransje
200
0,5 mm x 19 mm med 30 cm slange og
hann Luer-adapter
(4 esker à 50)
Oransje
200
hylse
farge
hylse
farge
enheter
per kartong
produktkode
BeskriVelse
4270
0,9 mm x 38 mm kanyle
Gul
4271
0,9 mm x 25 mm kanyle
Gul
800
4272
0,8 mm x 38 mm kanyle
Mørk grønn
800
enheter
per kartong
800
4273
0,8 mm x 25 mm kanyle
Mørk grønn
800
4274
0,7 mm x 38 mm kanyle
Svart
800
4275
0,7 mm x 25 mm kanyle
Svart
800
4276
0,6 mm x 25 mm kanyle
Mørkeblå
800
4277
0,5 mm x 16 mm kanyle
Oransje
800
4278
0,5 mm x 25 mm kanyle
Oransje
800
INFORMASJONEN I DENNE BROSJYREN VAR KORREKT PÅ TRYKKETIDSPUNKTET. SELSKAPET FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å FORBEDRE UTSTYRET SOM ER VIST.
smiths medical asd, inc.
smiths medical canada ltd.
Norwell, MA 02061, USA
Tlf.: 1-214-618-0218
Gratisnummer i USA: 1-800-258-5361
Markham, Ontario, Canada, L3R 4Y8
Tlf.: 905-477-2000
Gratisnummer: 1-800-387-4346
www.smiths-medical.com
smiths medical er en del av den globale teknologivirksomheten smiths group plc.
Produktene som er beskrevet, er nødvendigvis ikke lisensiert eller tilgjengelig for salg utenfor USA.
Needle-Pro, Saf-T Wing, Saf-T Holder, Jelco og Smiths Medical- og Jelco-designmerkene er varemerker for
Smiths Medical. Symbolet ® angir at varemerket er registrert i U.S. Patent and Trademark Office og enkelte
andre land. Alle andre navn og merker som er nevnt, er handelsnavn, varemerker eller servicemerker til
sine respektive eiere.
©2012 Smiths Medical. Ettertrykk forbudt SS195213NO 07.2012
The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.
Customer and Clinical Services
USA 1-800-258-5361
Canada 1-800-387-4346
www.smiths-medical.com