Nyhetsbrev - Juni/juli 2012

Nyhetsbrev - Juni/juli 2012
Namsen Dyrehospital, Holmenvegen 9, 7820 Spillum
www.namsendyrehospital.no
Tlf: 74405270
Reise med hund og katt til Sverige
Alle hunder og katter eldre enn tre måneder som har oppholdt seg i Sverige og som skal til Norge, skal være behandlet mot
revens dvergbendelorm. Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan gi svært alvorlig sykdom hos
mennesker. Dyreeieren kan selv behandle sitt dyr. Du må kunne dokumentere at dyret er behandlet. Egenerklæringsskjema
kan hentes på mattilsynets nettsider. (www.mattilsynet.no)
Behandlingen skal være gjennomført i løpet av de siste 48 timer før innreise til Norge med godkjent preparat (for eksempel
praziquantel eller epsiprantel).
Hunder og katter som reiser regelmessig mellom Sverige og Norge bør behandles jevnlig etter første behandling, og
minimum hver 28. dag. Da slipper du å behandle dyret ved hver grensepassering.
Vær oppmerksom på at det kan komme endringer i reglene om bendelormkur når det gjelder reise til Sverige i 2012. Det kan
også komme krav om pass og ID-merking også for reiser til Sverige. Mattilsynet anbefaler derfor at alle som skal reise
mellom Norge og Sverige sørger for at kjæledyret har gyldig pass og ID-merking.
Reise med hund og katt fra andre EU-land
Hunden skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefaling (vanligvis tidligst når den er tre måneder
gammel). Ved første gangs vaksinering regnes rabiesvaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er
utført. Hvis dyret vaksineres igjen regnes vaksinasjonen som gyldig fra datoen vaksinen ble gitt, hvis gyldigheten av forrige
vaksinasjon ikke har gått ut da ny vaksine ble gitt. Kravet om rabiesvaksinering gjelder også ved innreise fra rabiesfrie
stater, men ikke fra Sverige.
Hunden skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) med godkjent preparat (for
eksempel praziquantel eller epsiprantel). Behandlingen skal være gjennomført i løpet av de siste 10 dagene før innreise til
Norge, og behandlingen skal skje i landet hunden reiser fra. Behandlingen skal så gjentas i løpet av de første 7 dager etter
innreise til Norge. Begge behandlingene skal attesteres i pass/veterinærattest av veterinær. Kravet gjelder ikke for hunder
som kommer direkte fra Finland.
Dyret skal ha godkjent EU-pass. Passet skal inneholde informasjon om navnet til dyrets eier, dyrets ID-merking,
rabiesvaksinasjon og behandling mot bendelorm.
For å reise til andre land bør man kontakte landets ambassade for informasjon om regler for innførsel av dyr.
Andre praktiske råd når man reiser med hund:
*Stopp med jevne mellomrom for å la hunden strekke på beina
og lufte seg litt.
*Sørg for å alltid ha vann tilgjengelig.
*Aldri gå fra hunden i bilen, det blir fort veldig varmt i en bil!
*Legg gjerne opp ruten på forhånd slik at man vet hvilke
hoteller/campingplasser som godtar hunder på sine rom/hytter.
Husk å ta hensyn til hunden når man reiser, la den også ha en fin
tur. God sommer!
Timebestilling og fôrbestilling på nett!
Vi tilbyr nå timebestilling og fôrbestilling over nett.
Klikk deg inn på www.namsen-dyrehospital.no og
sjekk det ut.
Følg oss på
og få informasjon om gode
tilbud og hendelser på klinikken.
Ny valp i huset? Kontakt oss for informasjon
om gratis valpekveld!