Konfirmanter i Enebakk 2015 - informasjon oktober

Enebakk konfirmanter 2014-2015
Enebakk menighet
Ignavn 4, 1912 Enebakk
e-post: [email protected]
Tlf 64 92 37 80 - kl 09-14
8. okt. 2014
Mer informasjon om konfirmanttiden i Enebakk!
LEIR:
Takk for sist! Dere er en flott gjeng med unge mennesker. Nå fortsetter vi:
KONFIRMASJONSDAG
Alle har fått sitt ønske oppfylt om konfirmasjonsdag. Vi har altså disse konfirmasjonene:
30. mai kl 1100 og 1300.
31. mai kl 1100
7. juni kl 1100 og 1300.
Fordelingen av konfirmanter på tidspunktene ligger nederst i dette brevet. Listen ligger også på
vår hjemmeside www.enebakk.kirken.no under konfirmanter Enebakk. Vi skriver bare fornavn
og initialer på etternavn siden dette ligger ute på nettet.
AKTIVITETSGRUPPER I KONFIRMANTTIDEN.
Konfirmantene har valgt grupper på leiren. Det blir tre samlinger i disse gruppene. Nærmere info
om dette kommer.
KLUBBEN PÅ EMAUS
Vi ønsker at konfirmantene også får kjennskap til ungdomsmiljøet på Klubben Emaus. Kirken i
Enebakk har et samarbeid med denne klubben. Derfor har vi sagt til konfirmantene at om de går
to ganger på klubben, så kan de hoppe over en obligatorisk gudstjeneste i kirken. Dette gjelder
ikke Presentasjonsgudstjenesten der alle deltar. Klubben på Emaus har dette programmet i høst:
10.10: Western-Klubb
17.10: Kose-klubb
24.10: Bilrebus
7.11: Lyrisk aften
21.11: Kino-klubb
28.11: Aksjon Klubben
12.12: Juleball-klubb
19.12: Jule-klubb.
Alt foregår på Flateby menighetshus siden Emaus i Kirkebygda er under ombygging.
Møte og underholdning fra 19:30 - 00:00.
PRESENTASJONSGUDSTJENESTEN er 12. oktober kl 1100 i Enebakk kirke. Her skal
konfirmantene delta og blir presentert for menigheten. Fint om foreldre er med her. Det er jo
også en fin mulighet til å invitere konfirmantenes faddere.
LØRDAGSSEMINARER
Konfirmantene deltar på 2 lørdagsseminarer denne høsten. Vi beklager at det ble feil dato på
siste samling i brevet vi sendte når vi sendte opplysninger om konfirmantleiren.
Lørdagsseminaret finner sted i Enebakk kirke kl 1200-1430. Sammen med weekenden utgjør
disse samlingene kjernen i konfirmantundervisningen. I høst blir det lørdagsseminar disse
datoene:
11. oktober kl 1200 til 1430 – Enebakk kirke
22. november kl 1200 til 1430 – Enebakk kirke
KONFIRMANT-GUDSTJENESTER
Også i år blir det slik at konfirmantene deltar på 5 gudstjenester i tillegg til
presentasjonsgudstjenesten og samtalegudstjenesten i mai 2014. Disse gudstjenestene er
tilrettelagt for konfirmantene som også vil delta i gudstjenestene på ulike måter. Disse
gudstjenestene blir da en forlengelse av lørdagsseminarene og blir på disse datoene i
høstsemesteret:
12. oktober kl 1100 – Enebakk kirke (dette er jo presentasjonsgudstjenesten)
23. november kl 1100 – Enebakk kirke
PROGRAM FOR VÅREN.
Vi arbeider med program for våren nå og sender det så fort vi har det klart.
Vi ser frem til fortsettelsen sammen med konfirmanter og foreldre.
Marianne Bondevik
Leder for trosopplæring
Jostein Tegnér
Sokneprest