1. Link til HØSTPLAN for Herøya konfirmantene

Misjonskirkens konfirmant arbeid!
Innføring i kristen tro
Fellesskap
London-tur
VI SAMLES PÅ FØLGENDE DATOER HØSTEN 2014:
Dag
Tirsdag
Tirsdag
Lørdag
Tirsdag
Dato
09.09
23.09
27.09
30.09
Tirsdag
14.10
Fre/søndag 17.-19.10
Tirsdag
21.10
Tirsdag
28.10
Fredag
31.10
Tid
Sted
Ansv.
Tema
17.15
17.15
08.15
17.15
Herøya
Herøya
Sverige
Herøya
Lederteam Bli kjent ettermiddag
17.15
17.00
17.15
17.15
17.00
Herøya
Vegårshei
Herøya
Herøya
Malin
Annet
Ta med skjerf
Gordon
Husk påmeldingsavgift
Skapelsen, hva tror vi?
Lederteam ”Harry-tur” til Sverige
Gordon Bibelen, gjelder den i dag?
Ta med lommepenger til mat o.l.
Husk påmeld.avg. + gevinst!
Husk påmeld.avg. + gevinst!
1. Gud, finnes han?
Reiseutg. kr 50,- pr vei!
Lederteam Konfirmantleir
2.
Jesus,
levde
og
lever
han?
Malin
Malin
3. DHÅ, hvem er det?
Dugnad GR 1 - kl 16.30-19.30
Herøyahuset Lederteam ”Hallo-venn” arr.
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
02.11
04.11
11.11
18.11
25.11
17.00
17.00
17.15
17.15
17.15
Herøya
Herøya
Herøya
Herøya
Herøya
Lederteam Presentasjon av ALLE konf. Dugnad GR 2 - kl 16.30-19.30
Lederteam Film: ”Facing the Giants” Filmkveld m/snacks
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Onsdag
02.12
09.12
21.12
24.12
17.15
17.00
17.00
15.30
Herøya
Herøya
Gordon
Gordon
Malin
Malin
Dåp, hva betyr det?
Kirken, mer enn et bygg?
Budene, en hjelp i hverdagen?
Hjelper det å be?
Lederteam Film: ”Pay it forward!”
Herøyahuset Lederteam ”Vi synger julen inn”
Herøya
Gordon Julaften gudstjeneste
Juleavslutning m/kos og film
Dugnad GR 3 - kl 16.30-19.30
Frivillig oppmøte J
Angående undervisningen:
1)
2)
3)
4)
5)
Hvis ikke annet er bestemt varer konfirmasjonsundervisningen i ca 1 ½ time.
Gi alltid beskjed til din hovedleder hvis du ikke kan komme! Dine foresatte må sende sms…
Fravær uten gyldig grunn gir anmerkning. Ved flere anmerkninger risikeres Londonturen.
Informasjon vil bli lagt ut på www.herøyamisjonskirke.no . Ellers sms…
NB: Vi gjør oppmerksom på at det kan bli en del forandringer underveis.
Hovedleder / Hjelpeledere:
1) Hovedleder: Gordon Kleppe – mobil 920 69 100
2) Ledere: Malin & Andreas Malmgren-Johannessen, Clare Beech & Bodil Kleppe (reserve)
3) Hjelpeledere: Markus & Benjamin Kleppe, Tereze Nelius & Miriam Esteban Rivera
Vi forventer at konfirmantene er med på:
1) Felles dugnad til inntekt for London tur. Se egen liste senere...
2) Egensalg av lodd til inntekt for London tur. Gave samles inn fra hver konfirmant innen 30/9.
Vi håper at konfirmantene blir med på:
1) Ungdomsklubben ”TreffpUNGt” i Misjonskirken på fredagene (frivillig).
Samling hver fredag kl 19.00-23.00 med godt fellesskap, spill, lek, moro, film, salg av mat og turer etc.
2) Konfirmantene får gratis medlemskap i ungdomsklubben i konf.året. Påmeldingen dekker medlemsavg.
Viktige datoer:
Londontur: Torsdag 26. mars – man/tirdag 30./31. mars 2015. Mer info senere!
Konfirmasjonsgudstjeneste er søndag 26. april 2012 kl. 11.00 i Ælvespeilet.
Mer opplysninger om praktisk gjennomføring med mer kommer senere.
Vel møtt til et spennende år med godt samarbeid og mye moro!
På vegne av lederteamet,
Gordon Kleppe
Hovedleder
©
Pastor Gordon Kleppe · Myragata 16 · 3936 Porsgrunn · Mobil: 920 69 100 · E-mail: [email protected]