630847 - Rob Arnesen

"Ride-On"
BRUKSANVISNING
ADVARSEL:
Fare for kvelning. Inneholder små deler.
Egner seg ikke for barn undet 3 år.
INNHOLD
OM "RASTAR BABY"
3
SPESIFIKASJONER
4
DELER
5
MONTERING
6
SETTE I/BYTTE BATTERI
9
BATTERI - LADING OG VEDLIKEHOLD
9
OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE
10
BRUK
10
ADVARSEL
12
VEDLIKEHOLD
13
FEILSØKING
13
EL.SKJEMA
14
OM "RASTAR BABY"
Takk for at du valgte et av våre produkter. Vi har bestrebet oss på å lage et
produkt med høy grad av komfort og sikkerhet, for en fargerik og morsom
barndom for deg og dine barn.
Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Bruksanvisningen
inneholder monteringsanvisning og informasjon om hvordan du bruker
bilen slik at du unngår skader ved feil bruk.
Bilen kan brukes både av barnet selv, med padelaer og ratt, eller styres
av en voksen, med fjernkontrollen. Bilen kan kjøre forover, bakover,
svinge til høyre og til venstre. Den er også utyrt med lys og innebygget
MP3-inngang for å kunne spille musikk.
3
SPESIFIKASJONER
Størrelse
110 x 57,8 x 49 cm
Alder
37–96 md.
Max lastevekt
25 kg
Nettovekt
10,3 kg
Strøm
Oppladbart batteri
Hastighet
3–4 km/t
Batteri
6V, 7Ah lead-acid/ 6V 4,5 Ah lead-acid
Strømforsyning
Inngang: AC 220V, 50 Hz | Utgang: DC 6V 500 mA
Ladetid
10–15 timer gir kjøretid på 1–1,5 t.
Antall oppladinger
Mer enn 300
Temperaturområde
5–35 °C
Motor
DC 6V, 25 W
DELER/I ESKEN
Nr.
Beskrivelse
Antall
Nr.
Beskrivelse
Ratt
Fjernstyring
Frontrute
Smøremiddel
Nakkestøtte
Nøkkel
Sete
MP3-kabel
Skrue
Sidespeil
Transportbeskytter
Karosseri
Batteri
Hjulkjerne/hjulspindel
Batteriklemme
Pakning/Skive
Lokk til batterirom
Klips
Bolt til ratt
Hjul/Dekk
Mutter
Hjulkapsel
Lader
Bruksanvisning
4
Antall
Illustrasjonen over kan vise deler annerledes i form og antall enn de er i
esken. Noen av delene kan allerede være montert siden fabrikken prøver
å gjøre monteringen så enkel som mulig. Vennligst sjekk og gjennomgå
alle deler i esken.
5
MONTERING
1. Installere batteri i bilen
• Plasser batteriet i batterirommet.
Sett i kontaktene, pass på at de er
montert rød til rød, og sort til sort
(batteriet kan kortsluttes om det
monteres feil).
• Sett på batteriklemmen (8) og skru
den fast med to skruer (5).
• Sett på batterilokket og skru det fast
med to skruer (5).
Bytte eller ta ut batteriet i bilen
Ta av batterilokket (9) ved å skru ut de
to skruene (5), løft av lokket. Koble fra
kontaktene og skru ut de to skruene (5)
på batteriklemmen (8). Ta ut batteriet.
2. Montere setet
• Plasser i setet (4) i riktig posisjon,
klem det fast i spennene foran så det
sitter i sporene i karosseriet.
• Trykk setet ned til det er festet i
sporene og spennene bak.
Bakre spenner
BEMERK: Sikkerhetsbelte er kun for
dekor og beskytter ikke som et vanlig
sikkerhetsbelte.
Spor
3. Montere nakkestøtten
• Plasser nakkestøtten (3) i posisjon
og trykk ned.
Fremre spenner
Spor
Spor
6
4. Montere rattet
• Ta av transportbeskytteren (6) på
rattstammen. Ta vare på den til evt.
senere bruk.
• Sett rattet (1) i posisjon på rattstammen og sett i låsebolten (10),
og skru mutteren (11) godt til.
• Plugg i kontakten til rattet, og fest
kabelen i kroken under
instrumentpanelet.
5. Montere frontrute og
sidespeil
• Plasser frontruten (2) i posisjon og
trykk ned til den er festet i
spennene.
• Plasser sidespeilene (17) i posisjon
og trykk dem inn til de er festet.
a
Kabelenkrok
b
5
7
Smør innsiden
av hjulkjærnene/
hjulspindlene.
6
6. Montere hjulene/dekkene
• Smør innsiden av hjulkjærnene/hjulspindlene (19) med smøremiddelet.
• Træ én pakning/skive (20) etterfulgt av én hjulkjærne/hjulspindel (19) på akselen.
• Træ på hjulet/dekket (22).
• Træ på én hjulkjærne/hjulspindel (19) etterfulgt av én pakning/skive (20).
• Sett på klipsen (21). Sett på hjulkapselen (23).
• Gjenta på de tre andre hjulene/dekkene
8
SETTE I/BYTTE BATTERI
9. Sette batteri i fjernkontroll
periode. Dette for å unngå at lekkasje
• Skru fast antennen.
og korrosjon kan skade leketøyet.
• Ta av lokket på batterirommet og sett i
et 9V batteri i henhold til polaritet. Sett Fjernkontrollen bør kun brukes av en
på lokket.
voksen eller under tilsyn av en voksen.
BEMERK:
Batteri
AV-/PÅ-bryter
• Lad kun oppladbare batterier.
• Oppladbare batterier skal tas ut av
henholdsvis fjernkontroll/bil før de
lades.
• Forskjellige typer batterier, eller nye
og gamle batterier må ikke blandes.
Tomme batterier fjernes fra leketøyet.
• Ikke la barn bytte batterier.
• Unngå å komme borti begge polene
på batteriet samtidig. Det kan gi
kortslutning.
• Ta ut batteriene av henholdsvis
fjernkontroll/bil når de ikke brukes eller
ikke skal brukes over en lengre
BATTERI - LADING OG VEDLIKEHOLD
• Ladekontakten er under “tanklokket”.
for å lade batteriet.
• Åpne «tanklokket» og sett i
• Bruk kun det medfølgende batteriet i
ladepluggen. Sett så den andre enden
bilen.
av laderen (12) i strømnettet.
• Vennligst ta vare på bruksanvisningen
• Batteriet lades i 10–15 timer for hver
for senere referanse.
times bruk/kjøring. Lades også 10–15
timer før første gangs bruk.
• Ikke lad batteriet lenger enn 24 timer
av gangen.
• Både lader og batteri vil bli varmt
under lading.
• Ikke bruk skadet batteri eller lader.
• Lader og batteri er ikke leketøy.
• Batterier og lader bør jevnlig sjekkes
for skader, spesielt plugger og kabler.
• Vennligst skru AV-/PÅ-brytere til AV
når leketøyet ikke brukes.
Ladeinngang
• Batteriet bør lades etter lengre tid uten
Indikatorlampe
at det er brukt.
• Kun medfølgende lader må benyttes
9
OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE
Flatsikring
(smeltesikring)
Automatsikring
• Overbelastningsbeskyttelse er plassert
under setet.
• Motoren er utstyrt med automatsikring.
Ved overbelastning vil sikringen
automatisk kutte strømmen. Slå av
tenningen, vent 30 sekunder så slår
sikringen seg automatisk på igjen.
“Start” på nytt.
• Strømforsyningen er utstyrt med en
flatsikring. Ved overbelastning vil
strømmen kortsluttes. Defekt sikring
må byttes. Sørg for å bytte til
tilsvarende sikring.
BRUK
12. Fjernkontroll
• Fjernkontrollen har en rekkevidde på
ca. 20 meter. Dersom fjernkontrollen/
bilen ikke fungere som den skal må
batteriet sjekkes, eventuelt byttes med
et nytt.
BEMERK: For å beskytte motoren vil
strømmen kuttes dersom du holder
sving høyre/venstre-knappene inne
mer enn 2 sekunder. For å svinge
kontinuerlig må du trykke gjentatte
ganger på henholdsvis høyre/
venstre-knappen.
Antenne
Forover
Bakover/
rygge
Venstre
Høyre
Horn
Blinklys
venstre
Blinklys
høyre
Akselerasjon (lydeffekt)/
Start avspilling av musikk fra MP3-spiller
13. Ratt
• Blinklys venstre: Trykk på venstre
knapp. En tikkelyd imiterer lyd, og
venstre blinklys blinker.
• Blinklys høyre: Trykk på høyre knapp.
En tikkelyd imiterer lyd, og høyre
blinklys blinker.
• Bilhorn/tute: Trykk på hornet og
hornet tuter.
• Akselerasjon/Musikk: Trykk på
knappen for å simulere lyden av
akselerasjon eller spille musikk. Trykk
en gang til for neste sang.
10
Tenning/
nøkkelhull
Reservebryter
(under dashbord)
Volumkontroll
Hovedlys-bryter
MP3-inngang
Forover
Fjernkontroll-/
Pedal-/ratt-modusbryter
Stopp
Rygge
Pedal/Gasspedal
14. Ride-On betjening/brytere/kjøring/modus
Sett nøkkelen i tenningen og vri om til du hører et klikk.
Kjøre forover: Trykk forover-knappen, trykk på pedalen og bilen kjører forover.
Rygge: Trykk på rygge-knappen, trykk inn pedalen og bilen rygger.
Singe til venstre: Drei rattet mot venstre og bilen svinger til venstre når bilen kjører
forover/rygger.
Svinge til høyre: Drei rattet mot høyre og bilen svinger til høyre når bilen kjører
forover/rygger.
Stopp: Slipp pedalen, og trykk på stopp-knappen.
Reservebryter er plassert under instrumentpanelet. Den har samme funksjon som
nøkkelen. Skyv opp for å slå av strømmen, skyv ned for å slå på strømmen. Bilen
fungere funger når nøkkelen eller reservebryteren er slått på. Bare når både
reservebryteren og nøkkelen er slått av er bilen slått av.
Fjernkontroll-modus eller Pedal- og ratt-modus
Når du styrer/kjører bilen med fjernkontroll-modus vil pedal og ratt være inaktiv. Når
du styrer/kjører bilen med pedal- og ratt-modus vil fjernkontrollen være inaktiv.
Hver gang du starter å kjøre er bilen satt til “kjør sakte”-modus de første 2–4
sekundene. Etter det kjører bilen i normal hastighet.
BEMERK
Når du har koblet til en MP3-spiller vil andre lyder være dempet/slått av. Trekk ut
kontakten av MP3-spilleren for å høre bilens lydeffekter.
11
ADVARSEL
Viktig informasjon
• Ikke la barn lade eller leke med batteri og batterilader.
• Ikke la barn leke med/kjøre bilen uten tilsyn av en voksen
• Bilen må monteres av en voksen, eller monteres med tilsyn av en voksen.
• Det er ikke lov å kjøre bilen på offentlige veier eller gater, i nærheten av
svømmebasseng, eller andre steder forbunder med fare for sikkerheten.
• Pass på å ikke overbelaste bilen. Maks vekt på fører/bruker er 25 kg.
• Bilen er ment for barn mellom 37 og 96 md.
• Deler eller hele bilen kan gå i stykker ved feil bruk.
• Ikke skift direkte fra kjøre forover til rygge mens bilen kjører. Stopp bilen og trykk
stopp-knappen før du velger henholdsvis kjøre forover/rygge.
• Bilen tørkes/vaskes med fuktig klut. Bilen skal ikke spyles med vann/slange.
• Laderen er ikke et leketøy. Vennligst oppbevar utenfor rekkevidde for barn.
• Bilen er laget av plast. Holde den vekk fra varme kilder/åpne flammer.
• Start av motoren kan gi gnister. Det er forbudt å bruke bilen på brannfarlig og
eksplosive områder, f.eks. bensinstasjoner.
• Pass på at barnet ikke rør hjulene/dekkene mens bilen kjører. Hold god avstand
til andre barn og voksne.
• Egner seg til flatt underlag. Ikke kjør bilen i sand eller andre røffe underlag.
• Unngå at barn leker med emballasjen.
• Bruksanvisningen må leses av en voksen som så gir barnet korrekte
retningslinjer for bruk av bilen/leketøyet før bruk.
• Sikkerhetsbeltet er kun for dekor, og er der kun for å gi barnet en følelse av
sikkerhet. Sikkerhetsbeltet har ingen funksjon for beskyttelse.
• Vis barnet hvordan bilen brukes før hun/han leker/kjører med bilen.
• Ikke bruk ødelagt bil før den er reparert.
BEMERK
Dersom du finner ødelagte batteri, batteri som lekker el.l. liknende må dette byttes.
• Fjernkontrollen bruker et 9V batteri.
• Bytte av batteri må alltid gjøres av en voksen.
• Sørg for å sette i batteri etter korrekt polaritet/anvsning.
• Hovedbatteri tas ut og lades.
• Batterier skal destrueres etter gjeldende bestemmelser. Skal ikke kastes i vanlig
søppel.
• Kun oppladbare batterier må lades. Ta alltid batterier ut av hhv. fjernkontroll/bil
før lading.
• Ikke la barn lade batterier.
12
• Når batteriene begynner å gå tom for strøm vil det påvirke rekkevidden. Skift/lad
batteri.
• Ta batteriene ut av henholdsvis fjernkontroll/bil når de ikke brukes eller ikke skal
brukes over en lengre periode. Dette for å unngå at lekkasje og korrosjon skal
skade leketøyet.
• Pass på å ikke kortslutte batteripolene.
• Egner seg ikke for barn under 3 år. Inneholder små deler.
• Fjernkontrollen skal bare benyttes av en voksen eller under tilsyn av en voksen.
VEDLIKEHOLD
•
•
•
•
•
Vennligst ikke bruk bilen/leketøyet dersom det er skadet eller ødelagt.
Sjekk bilen for skader med jevne mellomrom.
Sjekk og etterstram skruer om nødvendig.
Sjekk alle deler og funksjoner før barnet bruker bilen/leketøyet.
Les bruksanvisningen nøye før du monterer/demonterer bilen.
FEILSØKING
FEIL
Bilen går ikke
Bilen kjører med
lav hastighet
Batteriet lar seg
ikke lade
ÅRSAK
LØSNING
• Dårlig kontakt i
batterikontakten.
• Bilen er overbelastet.
• Sikring(er) er kortsluttet.
• Sjekk batterikontakten
• Sørg for at fører veier
under 25 kg.
• Vent 30 sekunder til
automatsikring slått seg
på igen.
• Skift flatsikring.
• Batteri begynner å bli
tomt for strøm.
• Ujevnt underlag.
• Lad batteriet.
• Kjør på flatt underlag.
• Dårlig kontakt i
batterikontakten.
• Laderen har ikke strøm.
• Laderen er
ødelagt/skadet.
• Sjekk batterikontakten.
• Sjekk at kontakten sitter
riktig i.
• Bytt lader.
13
Kort rekkevidde
Svak lyd (during)
og varme
oppstår når
batteriet lades
Strømindikator
lyser ikke
• Batteriet begynner å bli
tomt for strøm
• Lad eller bytt batteri
• Kjemisk reaksjon
• Normal reaksjon
• Bryteren er slått AV
• Batteri er uten strøm
• Skry bryteren til PÅ
• Lad batteriet
14
15