Valgprotokoll 2014 - Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Valgprotokoll 2014-2015
Valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
Valg av representanter for gruppe D til universitetsstyret ved Universitetet i Bergen
14. mai 2014
Forfattet av Studentenes valgstyre 2014-2015
v/ Bjørn Kristian Danbolt
1 1. Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
Denne delen av valgprotokollen beskriver kort hvordan valget til Studentparlamentet ved
Universitetet i Bergen har foregått (SP-UiB). SP-UiB er det øverste studentpolitiske organet
ved Universitetet i Bergen. SP-UiB valget velger også indirekte UiB sine representanter til
Velferdstinget i Bergen og til UiB sin delegasjon til landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon
i perioden 2014-2015. Det nyvalgte studentparlamentet tiltrer på det konstituerende møte 26.
mai 2014 og sitter til mai 2015. Valgresultatene i denne delen er basert på rådataene fra
USiT1.
1.1. Oppsummering
Valget til SP-UiB har foregått elektronisk gjennom valgsystemet til USiT. I slutten av
Studentenes valgstyre har brukt nettsiden www.UiB.no/studentvalg og MiSide som portal for
å kunne stemme.
Fristen for å stille til valg ble satt til 1. april 2014. Dette ble annonsert 27. januar på
Studentparlamentsmøte SP 05-13-14. Det ble publisert på uib.no/Studentvalg 7. mars 2014.
Det var også to annonser i Studvest, en 5. mars 2014 og den andre 19. mars 2014
Det var syv lister til Studentparlamentet som stilte til valg: Blå liste, Det eneste reelle
alternativ, Grønn liste, HF-listen, Liberal liste, Radikale Studentar og Sosialdemokratisk liste.
Valget pågikk fra 29. april til 7. mai elektronisk gjennom USiT sine systemer og ved bruk av
MiSide og UiB.no/studentvalg som portaler. Manntallet for valget var Gruppe D ved
Universitetet i Bergen. Dette er studenter som er semesterregistrert ved UiB har betalt
semesteravgift til Samskipnaden i Bergen for våren 2014. Antall stemmeberettigede ved
valget var 13328 personer.
1
Rådatane fra Studentparlamentsvalget 2014 kan leses i sin helhet her:
http://studentvalg.b.uib.no/files/2014/05/detail2.pdf
2 1.2. Valgresultat
Valgresultatet til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen fordelt på lister, antall
stemmer, prosent av stemmene og antall mandater.
Listenavn
Antall stemmer
Prosent
Antall mandater
2408 av 13328
SP-UiB
stemmeberettigede
2014-2015
(18.1% deltakelse)
Blå liste
253
10,5%
2
Det Eneste Reelle Alternativ
394
16,4%
3
Grønn Liste
363
15,1%
3
HF-listen
341
14,2%
3
Liberal liste
153
6.4%
1
Radikale Studentar
191
7.9%
2
Sosialdemokratisk liste
610
25,3%
5
Blanke stemmer
103
4.2%
Totalt:
2408
100%
19
3 1.3. Mandatfordeling basert på proporsjonal representasjon med Sainte-Leagues
metode
I valgreglementet2 til SP-UiB blir mandatene fordelt på de ulike listene som stiller
proporsjonalt etter antall stemmer. Delemetoden er Sainte-Leagues metode. Denne metoden
benytter seg av deletallene 1,3,5 etcetera. Det er en vanlig i valgmetoder som benytter seg av
proporsjonal representasjon, og er kjent for å favorisere de mindre listene/partiene.
Mandatene deles etter antall stemmer per mandat. Den med flest stemmer får første mandatet,
nest flest andre mandatet. Om en liste har flere stemmer delt tre enn en annen liste har delt på
1 vil denne listen få et nytt mandat før den andre listen får sitt første mandat (for eksempel at
Sosialdemokratisk liste får sitt andre mandat før Radikale studenter fikk sitt første).
Nedenfor er mandatfordelingen for listene. Det er 19 plasser i Studentparlamentet UiB, derfor
er det 19 mandater som blir fordelt:
Liste/Deletall
1
3
5
7
9
11
Sosialdemokratisk
610.000
(1. mandat)
203.333
(6.mandat)
122.000
(10.mandat)
87.143
(13.mandat)
67.778
(18.mandat)
55.455
(2.vara)
394.000
(2.mandat)
131.333
(9.mandat)
78.800
(15.mandat)
56.286
(1.vara)
Grønn Liste
363.000
(3.mandat)
121.000
(11.mandat)
72.600
(16.mandat)
51.857
(3.vara)
HF-listen
341.000
(4.mandat)
113.667
(12.mandat)
68.200
(17.mandat)
48.714
(6.vara)
Blå liste
253.000
(5.mandat)
84.333
(14.mandat)
50.600
(5.vara)
Radikale
191.000
(7.mandat)
63.667
(19.mandat)
153.000
(8.mandat)
51.000
(4.vara)
liste
Det Eneste Reelle
Alternativ
Studentar
Liberal liste
2
Fullstendig valgreglement finner du her http://studentparlamentet.uib.no/Directives.html og trykk på linken
”Valgreglement”. Studentparlamentet UiB vil i juni 2014 få nye nettsider. Ved eventuelle problemer med å laste
ned valgreglementet kontakt [email protected]
4 1.4.Valgt til SP-UiB er:
Basert på mandatfordelingen, listeplassering, forhåndskumuleringer og personstemmer er
følgende personer valgt inn i Studentparlamentet UiB for perioden 2014-2015:
Plass
Navn
Liste
1
Tommy Mo Aarethun
Sosialdemokratisk liste
2
Magnus Brekke Nygaard
Det Eneste Reelle Alternativ
3
Ingrid Fjellberg
Grønn liste
4
Pål Halle Johnsen
HF-listen
5
Mia Torgersen Milde
Blå liste
6
Johanne Vaagland
Sosialdemokratisk liste
7
Audun Syltevik
Radikale Studentar
8
Ingrid Handeland
Liberal liste
9
Tord Lauvland Bjørnevik
Det Eneste Reelle Alternativ
10
Lars Arne Nilsen
Sosialdemokratisk liste
11
Fredrik Vikse
Grønn liste
12
Jin Sigve Mæland
HF-listen
13
Rikke With Bergseth
Sosialdemokratisk liste
14
Ida Bring Løberg
Blå liste
15
Eirik Lie Reikerås
Det Eneste Reelle Alternativ
16
Adelheid Maritsdatter Westin Eikje
Grønn liste
17
Pernille Reitan Jensen
HF-listen
18
Jonas Tverberg Sletten
Sosialdemokratisk liste
19
Viktoria Amalie Dahl
Radikale Studentar
5 1.5.Varaer til Studentparlamentet UiB
Følgende varaer ble valgt på de ulike listene. Varaene er i rangert rekkefølge basert på
listeplassering, forhåndskumuleringer, personstemmer og slengere. Dette kan leses i
rådatafilen side 1-6.
1.5.1. Blå liste
For å se listen Blå liste stilte til valg med se: http://studentvalg.b.uib.no/blaa-liste/
1. vara: Susann Strømsvåg
2. vara: Cecilie Andrea Løvseth Arnesen
3. vara: Eivind Gullestad Storm-Olsen
4. vara: Elise Loftheim
5. vara: Andreas Høglund
6. vara: William Alexander Jenssen
7. vara: Heidi Fuglesang
8. vara: Marius Olaussen
9. vara: Robert Langeland
10. vara: Chris Jørgen Knudsen Rødland
11. vara: Lars Patrick Eriksson
12. vara: Fredrik Bjerke Punsvik
13. vara: Eirik Stenby Hauge
14. vara: Kristine Prestby
15. vara: Arne P. Sandvik
16. vara: Jon Fredrik Hole
17. vara: Kjersti Løwehr
18. vara: Petter William Haraldsen
19. vara: Kristoffer Johansen
20. vara: Anine Frølich
21. vara: Ronny Blankenberg
22. vara: Ragnhild Hus Fagerbakke
23. vara: Kristine Hals
24. vara: Live Kroknes Berg
25. vara: Nicolai Såkvitne
26. vara: Sebastian Aguirre
27. vara: Sindre Dueland
28. vara: Christopher Johnsen
29. vara: Niklas Halvorsen
1.5.2. Det Eneste Reelle Alternativ
For å se listen Det Eneste Reelle Alternativ stilte til valg med se:
http://studentvalg.b.uib.no/dera/
1. vara: Leila Feratovic
2. vara: Magdalena Thorbjørnsen
3. vara: Erik Kvalnes Lavik
4. vara: Fredrik Holme Tombra
5. vara: Sondre Moen Myhre
6. vara: Ellida Risan
7. vara: Arsenii Markow
8. vara: Petter Handegard
9. vara: Nils Kirkholm Sveingard
10. vara: Bård Emil Danielsen
11. vara: Henrik Flø Reisænen
12. vara: Olve Eikeli Nystuen
13. vara: Maria Natvik Hellebø
13. vara: Runa Aarre Sommarrset
14. vara: Andreas Fidjeland
6 1.5.3. Grønn liste
For å se listen Grønn liste stilte til valg med se: http://studentvalg.b.uib.no/gronn-liste/
1. vara: Eivind Hjertnes
2. vara: Gunvar Mikkelsen
3. vara: Ingrid Braathen
4. vara: Tiril Kristine Klunderud
5. vara: Erlend Søbye Grønvold
6. vara: Nina Høeg
7. vara: Bendik Nagel Støren
8. vara: Anita Myklebust
9. vara: Silje Midtbø Vevle
10. vara: Lars Henrik Høifødt
11. vara: Martin Mindestrømmen
12. vara: André Marx
13. vara: Marius André Jakobsen
14. vara: Katrine Berg Nødtvedt
15. vara: Ida Salthe Johannessen
16. vara: Jorunn Margrete Kalsnes Sørdal
17. vara: Sondre Sandberg
18. vara: Marius Høye Steen
19. vara: Thomas Bjørkeland
20. vara: Elisabeth Strømmen
21. vara: Tone Stokka
22. vara: Hedia Haugen Ghanizadeh
23. vara: Julia Mellebye Weisethaunet
24. vara: Svein-Martin Hovland Stenseth
25. vara: Synøve Linnea Halstengård
26. vara: Mariann Solheim Kirkebø
27. vara: Marianne Stockinger
28. vara: Ailin Terese Salbu
29. vara: Maria Vyan Ramstad
30. vara: Karoline Øisteinsdatter Opåsen
31. vara: Charlotte Steindal Sognnæs
32. vara: Christian Siegwart Petersen
33. vara: Silje Heltne
34. vara: Siri Tarine Sæbø Sporsheim
35. vara: Aksel Anker Henriksen
1.5.4. HF-listen
For å se listen HF-listen stilte til valg med se: http://studentvalg.b.uib.no/HF-listen
1. vara: Elise Bekkely Røh Petersen
2. vara: Birgit Årdalsbakke Mjeldheim
3. vara: Mikkel Andreas Eriksen
4. vara: Marius Prytz
5. vara: Hilde Kristine Moe
6. vara: Siri Sofie Ovesen
7. vara: Svein-Ingvar Elvik
8. vara: Marte Steller
9. vara: Mariann Egeberg
10. vara: Vegard Falkanger Asbjørnsen
11. vara: Lars Haugerud
12. vara: Miriam Gaidi
13. vara: Vegard Sørhus
14. vara: Stanko Drazic
15. vara: Inge Helland Eliassen
16. vara: Sigbjørn Løland Torpe
17. vara: Maren Østrem Nesse
18. vara: Marius Kobbbeltvedt Hagevik
19. vara: Paul Teisnes
20. vara: Kristine Eriksen
21. vara: Alexander Holvik Nygård
7 1.5.5. Liberal liste
For å se listen Liberal liste stilte til valg med se: http://studentvalg.b.uib.no/liberal-liste/
1. vara: Ingvild Oline Kreÿ
2. vara: Andrea Meyer
3. vara: Johanna Ronneng Winther
4. vara: Njaal Neckelmann
5. vara: Martin Frøyland
6. vara: Sindre August Horn
7. vara: Øydis Lebiko
8. vara: Jan Jacob Hoffmann
9. vara: Anders Tollaksen Rykke
10. vara: Matias Børresen Eilertsen
11. vara: Mathias Fischer
12. vara: Torstein Stråtveit
13. vara: Kevin Johnsen
14. vara: Hanne Kvilhaugsvik
15. vara: Tone Gjesdal Bjørndal
16. vara: Hanne Edvardsen Brørs
17. vara: Per-Martin Jensen
18. vara: Astrid Knutsen Hårstad
19. vara: Geir Angeltveit
20. vara: Silje Helene Lund
21. vara: Maren Eimind Børslien
22. vara: Øyvind Wiik Halvorsen
23. vara: Kristian Wederhus
24. vara: Eirik Brautaset
25. vara: Katrine Karlsen
26. vara: Christian Dreetz Holt
27. vara: Chris-André Elvik
28. vara: Jørgen Aas
29. vara: Mateo Alvarez Caycedo
30. vara: Jesper Olsen
31. vara: Silje Kathrine Høyland
32. vara: Mikael Christensen
1.5.6. Radikale Studentar
For å se listen Radikale studentar stilte til valg med se: http://studentvalg.b.uib.no/radikalestudentar/
1. vara: Thea Katrin Mjelstad
2. vara: Albert Andersen Øydvin
3. vara: Andreas Sjalg Unneland
4. vara: Albertine Eikås Halkjelsvik
5. vara: Håkon Randgaard Mikaelsen
6. vara: Rasmus Bakken
7. vara: Anne Sofie Lid Bergvall
8. vara: Jonas Svendsen
9. vara: Morten Haugland Almås
10. vara: Ida Synnøve Solheim
11. vara: Eldar Sævarstveit Snilstveit
12. vara: Inish-Sofia Heden Næss
13. vara: Johannes Grytnes
14. vara: Åse Birkeland Nesdal
15. vara: Mari Vold Bjordal
16. vara: Julie Brun Bjørkheim
17. vara: Henrik Handal Dørum
1.5.7. Sosialdemokratisk liste
For å se listen Sosialdemokratisk liste stilte med se:
http://studentvalg.b.uib.no/sosialdemokratisk-liste/
1. vara: Håkon Magne Vegrim
2. vara: Anders Sætra
3. vara: Anna Kvalø
4. vara: Astrid-Kristine Hauge Rambøl
5. vara: Mari Skåra Helliesen
6. vara: Håvard Øritsland Eggestøl
7. vara: Knut Knapskog
8. vara: Peter Sebastian Hatlebakk
9. vara: Magne Seierslund
10. vara: Tone Sørfonn Moe
11. vara: Preben Sørheim
12. vara: Line-Mari Sæther
13. vara: Karl Edvin Lysne
14. vara: Joar Offerdal Vatlestad
15. vara: Irene Elise Hamborg
16. vara: Johan Henrik Knutsen
8 1.6. Representanter fra UiB i Velferdstinget i Bergen for 2014-2015 er:
Valget til SP-UiB er også valget av UiBs mandater i Velferdstinget i Bergen hvor UiB har 9
plasser for 20143. Dette er 1 delegat per 1500 påbegynte semesterregistrerte student.
Personene er valgt på samme måte som til Studentparlamentet UiB, bare at nå er det 9 plasser,
istedenfor 19, som skal fordeles. Følgende personer er valgt:
Plass
Navn
Liste
1
Tommy Mo Aarethun
Sosialdemokratisk liste
2
Magnus Brekke Nygaard
Det Eneste Reelle Alternativ
3
Ingrid Fjellberg
Grønn liste
4
Pål Halle Johnsen
HF-listen
5
Mia Torgersen Milde
Blå liste
6
Johanne Vaagland
Sosialdemokratisk liste
7
Audun Syltevik
Radikale Studentar
8
Ingrid Handeland
Liberal liste
9
Tord Lauvland Bjørnevik
Det Eneste Reelle Alternativ
1.vara
Lars Arne Nilsen
Sosialdemokratisk liste
2.vara
Fredrik Vikse
Grønn liste
3.vara
Jin Sigve Mæland
HF-listen
4.vara
Rikke With Bergseth
Sosialdemokratisk liste
5.vara
Ida Bring Løberg
Blå liste
6.vara
Eirik Lie Reikerås
Det Eneste Reelle Alternativ
7.vara
Adelheid Maritsdatter Westin Eikje
Grønn liste
8.vara
Pernille Reitan Jensen
HF-listen
9.vara
Jonas Tverberg Sletten
Sosialdemokratisk liste
10.vara
Viktoria Amalie Dahl
Radikale Studentar
Varaer
3
Dette er basert på fordelingen i Velferdstinget i Bergen for våren 2014. Endringer i antall delegater UiB har i
Velferdtinget kan forekomme. Se www.vtbergen.no for mer informasjon.
9 1.7. Fordeling av delegater til landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon 2015 (LM5)
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er UiBs medlemslag i Norsk
Studentorganisasjon (NSO). Det er SP-UiBs ansvar å velge delegater til landsmøtet til NSO.
Jamfør paragraf 4.3 og 4.4. i vedtektene4 til NSO har hvert medlemslag en delegat per 1000
påbegynte student. Dette ga UiB 14 delegater på Landsmøtet i 2014. Valgreglementet til
Studentparlamentet UiB gjør at disse 14 delegatene fordeles proporsjonalt etter valgresultatet.
Størrelsen på delegasjonen er basert på størrelsen på delegasjonen i 2014. Endringer i
delegasjonsstørrelse kan forekomme. Med utgangspunkt i at det er 14 delegater får listene
følgende antall delegater.
-
Blå liste: 2 delegater
-
Det Eneste Reelle Alternativ: 2 delegater
-
Grønn liste: 2 delegater
-
HF-listen: 2 delegater
-
Liberal liste: 1 delegat
-
Radikale studentar: 1 delegat
-
Sosialdemokratisk liste: 4 delegater
Varaer til UiBs delegasjon til landsmøtet NSO:
-
1.vara: Det Eneste Reelle Alternativ
-
2.vara: Grønn liste
-
3.vara: HF-listen
-
4.vara: Sosialdemokratisk liste
-
5.vara: Radikale studentar
-
6.vara: Blå liste
-
7.vara: Liberal liste
Det er opp til listene selv å velge sine delegater og vara-delegater.
4
NSOs vedtekter sist oppdatert 30.03.2014: http://student.no/wp-content/uploads/2011/12/Vedtekter-for-NSOfra-30.03.2014.pdf
10 2. Valg av fra Gruppe D til Universitetsstyret
2.1. Oppsummering
Valget av representanter fra Gruppe D til universitetsstyret til Universitetet i Bergen foregikk
som to samtidige preferansevalg, ett for hvert kjønn. Dette fulgte i år valgreglementet til
Studentparlamentet5. Frist for å stille kandidatur til styret var 1. april. Dette ble annonsert
samtidig som annonseringen for frist for å stille liste Studentparlamentet.
Valget foregikk elektronisk, samtidig med Studentparlamentsvalget, fra 29. april til 7. mai
gjennom USiT. Valgresultatene er basert på de to rådatafilene tilsendt fra USiT6,7.
Følgende kvinnelig representant er valgt:
- Astrid-Kristine Hauge Rambøl
Følgende mannlig representant er valgt:
- Anders Parmann
5
Valgene foregikk på samme måte i år som i 2013, men da stred det med valgreglementet til
Studentparlamentet. Valgreglementet ble oppdatert på SP 07-13-14 slik at det ikke stred lenger med det sentrale
valgreglementet (Studentens valgstyre 2013: Valprotokoll 2013, s. 10). Elektronisk link:
http://studentvalg.b.uib.no/files/2013/04/Valprotokoll-2013-perioden-2013-2014-for-val-til-Studentparlamentetog-val-blant-studentar-til-universitetesstyret-ved-Universitetet-i-Bergen1.pdf
6
Rådataene fra Universitetsstyrevalget for kvinner 2014 kan leses i sin helhet her:
http://studentvalg.b.uib.no/files/2014/05/detail.pdf
7
Rådataene fra Universitetsstyrevalget for menn 2014 kan leses i sin helhet her:
http://studentvalg.b.uib.no/files/2014/05/detail1.pdf 11 2.2.Valg av kvinnelig representant for Gruppe D til universitetsstyret ved Universitetet i
Bergen
Det ble avgitt 1696 stemmer av 13328 stemmeberettigede. Av disse var 453 blanke stemmer.
Dette gir en valgdeltakelse 12,73%
Det stilte to kandidater til valg blant de kvinnelige studentene:
-
Astrid-Kristine Hauge Rambøl fikk 716 førstestemmer
-
Hilde Kristine Moe fikk 527 førstestemmer
Valget ble gjennomført som preferansevalg. Valgtallet ble satt til 621,51.
I første runde oppnådde Astrid-Kristine Hauge Rambøl 716 stemmer, og oppnådde dermed
valgtallet. Astrid-Kristine Hauge Rambøl ble dermed valgt som kvinnelig representant i
Universitetsstyret for gruppe D.
1. vara ble Hilde Kristine Moe.
Valgt:
-
Astrid-Kristine Hauge Rambøl
Rangert vara:
-
1. Hilde Kristine Moe
12 2.3. Valg av mannlig representant for Gruppe D til universitetsstyret ved Universitetet i
Bergen
Det ble avgitt 1669 stemmer av 13328 stemmeberettigede. Av disse var 422 blanke stemmer.
Dette gir en valgdeltakelse 12,52%. Det stilte tre kandidater til valg blant de mannlige
studentene:
-
Anders Parmann fikk 635 førstestemmer
-
Mikkel Andreas Eriksen fikk 355 førstestemmer
-
Sindre Rødne Dueland fikk 257 førstestemmer
Valget ble gjennomført som preferansevalg. Valgtallet ble satt til 623,51.
Første runde
I første runde oppnådde Anders Parmann valgtallet med 635 stemmer og ble dermed valgt.
Andre runde
I andre runde ble overskuddsstemmene fra Anders Parmann fordelt på de to andre
kandidatene. 290 stemmer var tomme og 345 stemmer ble overført. Valgtallet var nå på
415,67
-
232 stemmer med totalvekt 146.16 ble overført til Mikkel Andreas Eriksen
-
113 stemmer med totalvekt 71.19 ble overført til Sindre Rødne Dueland.
I andre runde, etter overføringen fra Ax’nders Parmanns overskuddsstemmer ga de
gjenværende kandidaten totalt:
-
Mikkel Andreas Eriksen med stemmetall 501,16
-
Sindre Rødne Dueland med stemmetall 328,19
Mikkel Andreas Eriksen oppnådde dermed valgtallet i andre valgrunde og ble valgt som 1.
vara. Sindre Rødne Dueland ble valgt som 2. vara.
Valgt:
-
Anders Parmann
Rangerte vara:
1. Mikkel Andreas Eriksen
2. Sindre Rødne Dueland
13 3. Godkjenning av valgprotokoll
Studentenes valgstyre bekrefter herved at de nevnte valgresultatene i denne protokollen
samsvarer med det elektroniske valget og at valget er gjennomført i tråd med valgreglementet
til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.
Studentenes Valgstyre ved Universitetet i Bergen
Studentsenteret
Rom 208, etasje 2+
Parkveien 1
5007 Bergen
[email protected]
www.uib.no/studentvalg
14