MÅLET ER Å - Ibsen Sykehuset

IBSENSYKEHUSET
I RUTE: - Vi er klare
til å ta i mot pasienter
fra det offentlige når
kalenderen viser 2014,
sier koordinator Kim
Beate Jacobsen og
anestesisykepleier
Saman Rasapour.
MÅLET ER Å
REDUSERE HELSEKØENE!
Mens køene i det
offentlige helsevesen
øker, står IbsenSykehuset klar til å ta
imot flere pasienter. Fra
årsskiftet vil det private
sykehuset i Porsgrunn
avlaste Helseforetakene
på Østlandet innen en
rekke fagfelt.
bsenSykehuset er det eneste
offentlig godkjente private
sykehus mellom Tønsberg og
Kristiansand. For kort tid siden
I
OFFENTLIG TILBUD: Fra
nyttår av blir IbsenSykehuset en
del av det offentlige helsevesenet.
- Det betyr at pasienter nå kan få
henvisning til oss fra sin fastlege,
forteller kirurg Øyvind Hagen.
vant de to omfattende
anbudsrunder lyst ut av Sykehuset
i Vestfold (SiV) og Helse Sør-Øst
(HSØ), knyttet til utredning av
åreknuter, ortopedi- og
plastikkirurgisk behandling.
SAMME MÅL
Bakgrunnen for anbudene er et
ønske om å redusere pasientkøene innen prioriterte fagområder. I henhold til avtalene
skal IbsenSykehuset levere
kirurgiske tjenester som omfatter
skulder, hånd, fot, kar, arr og
brystreduksjon. - Vi har både
kapasitet og den ekspertisen som
trengs for å ta oss av pasienter
innen disse områdene. I likhet
med SiV og HSØ er vi opptatt av å
få ned behandlingskøene, og vi
ser oss ikke som en konkurrent til
de offentlige helseforetakene.
Heller tvert imot; IbsenSykehuset
skal være et supplement, understreker kirurg, Øyvind Hagen.
ET NATURLIG VALG
I avtalen forplikter IbsenSykehuset
seg til å gi et helhetlig tilbud med
forundersøkelse, operasjon og
kontroll. Etter utredning vil mange
av pasientene ha rett til
medisinsk behandling, og med
køene som er i det offentlige
helsevesen regner Hagen med at
flere velger å benytte seg av
deres tjenester. - Med ordningen
Fritt sykehusvalg er det opp til
den enkelte pasient å bestemme
hvor vedkommende ønsker å la
seg behandle. Ventelistetall fra
helseforetak det er naturlig å
skjele til, gir grunn til å anta
betydelig pågang, sier han.
DEKKER ET STORT OMRÅDE
For: Nærmeste offentlige tilbud er
Sykehuset i Vestfold, som i øyeblikket har en ventetid på hele 88
uker for utredning av åreknuter. Ser man sørover til Arendal, ligger
ventetiden der på 30 uker. Som
eneste private alternativ i
regionen dekker vi et stort geografisk område, og jeg regner
derfor med at mange pasienter i
Buskerud og Agder-fylkene, såvel
som Vestfold og Telemark, vil
komme til oss når nyheten blir
kjent. Man betaler ikke noe mer
her enn ved et offentlig sykehus,
og man har de samme
rettighetene. Dessuten kan man
nyte godt av kort ventetid,
understreker han.
I RUTE
Å levere tjenester i samsvar med
kravene i anbudet blir en
utfordring på alle områder, men
både ledelse og øvrig personale
ved IbsenSykehuset er godt i
gang med å forberede seg på den
nye hverdagen. - Det er mye
logistikk som skal på plass, det
samme gjelder skjerpede rutiner
for oppfølging av pasientene. Men
forberedelsene er i rute, og vi kan
garantere at vi vil være klare for å
ta i mot pasienter fra det
offentlige når kalenderen viser
2014, avslutter en tilfreds
Øyvind Hagen.
VELKOMMEN: Koordinator Kim Beate Jacobsen og sykepleier
Kari Lyngestad ønsker nye pasienter velkommen til
IbsenSykehuset i Porsgrunn.
IbsenSykehuset er et offentlig
godkjent privat sykehus, det
eneste i sitt slag mellom
Tønsberg og Kristiansand. Vårt
faste team består av ledende
spesialister innen sine fagområder, samt erfarne
operasjons- og anestesisykepleiere. IbsenSykehuset skal
være et supplement til det
offentlige helsevesenet.
Vi tilbyr privat og offentlig betalt
utredning og behandling
innenfor følgende fagfelt:
• Generell kirurgi
• Plastikkirurgi
• Gynekologi
• Urologi, omskjæring
• Søvnforstyrrelser og snorking
• Åreknuter
• Muskel og skjelett
• Laserbehandling
• Kosmetologi
HVORFOR VELGE OSS?
IbsenSykehusets spesialister er
en garanti for at tilbudet holder
den høyeste standard. Vi
arbeider etter prinsippet
“Pasientansvarlig lege”, hvilket
betyr at en spesialist følger den
enkelte pasient hele veien fra
utredning, via behandling, til
personlig oppfølging i etterkant.
Pasienttilfredshetsundersøkelser
viser at våre pasienter er meget
godt fornøyd med både resultat
og service. Vår effektive
journalbehandling og ledelse
sørger for rask behandling og
korte ventetider.