2013-1008 Øyvind Granberg - Hva skjer i Tresfjord?

Hva skjer i Tresfjord?
En bygd under store omveltninger.
En bygd som vil overleve.
Innbyggernes aktiviteter er bygdas fremtidsgaranti.
Et sterkt sentrum er avhengig av livskraftige bygder
rundt seg.
www.tresfjord.no
Kulturbygda
Gapskratten
Syltemartnan
Tresfjordrevyen
Dalaskratten
www.tresfjord.no
Tresfjord Janitsjar
Tresfjord Kyrkje
Tresfjord Museum
Tresfjord Idrettslag
Tresfjord Røde Kors
Vestnes Islandshestforening
Hestebygda
Vestnes Islandshestforening
Stall Kjersem
Stall Øvstedal
Stall Wenaas
Stall Skeidsvoll
www.tresfjord.no
Turistbygda
Fagervikane Camping
Ridderkroa
Tursti langs elva
Tømmestasjon
Gapahuk ved Jutevatnet
www.tresfjord.no
Bygda og frivillige
Tresfjord Bygdekvinnelag
Benker og uterom
Tresfjord Bygdelag
Bygdemobilisering
Ildsjeler
www.tresfjord.no
Naturbygda
Unikt rekreasjonsområde
Jakt – fiske – naturopplevelser
Kjersemfjellvegen vinteråpen
Tresfjord Idrettslag
Trimgruppa – Fjellturere og friskus
www.tresfjord.no
Landbruksbygda
Kufjøs på dala
Øvstedal Kraft AS
Rypdal Purkering
Pettergarden
Neræm Hjortefarm
Tine Midt-Norge
www.tresfjord.no
Industribygda
Salthammer Tresfjord
Tresfjord Utvikling
NST
Tresfjord Utvikling
Best
www.tresfjord.no
Og mye annet
Turkart - Julemessa til bygdekvinnelaget - Rasteplass ved båthavna Kjerringplassen - Tresfjord Karateklubben - Tresfjord Skyttarlag - Grønn
omsorg - Tresfjord Landbruk og fritid AS - (nye Moen) Otterlei Auto Etac - Heidi Sy og Strikkestue - Frisør - Rongja Bil og MC - Best - Øvstedal
Spesial - Lavvoutleige - Vikingland - Tressa ombygg - Tresfjord Vassverk
www.tresfjord.no
Fremover
Gode og forutsigbare rammebetingelser til kultur og næringsliv
Ta vare på ildsjelene
Nytt byggefelt på østsida
Ungdomsboliger
Næringsareal
Ikke distansere seg fra andre bygder
Kan bygda satse mer på turisme?
Campingplass?
www.tresfjord.no
www.tresfjord.no