SLETTVOLL - Digipage

L
S
V
SLET T VOLL
HJEMMET
ditt
(IX½RRIWQERKIWPEKWLNIQ
7XSVISKWQo-F]IRToPERHIXToJNIPPIXSKZIHWN IR
6SQQIHTPEWWXMPQERKIIPPIVFEVIXMPHIK
:MWOETIVQ FPIVWSQOERJ]PPIVSQQIRI
6SQWPMKIOSQJSVXEFPIQ FPIVQIHIXXMHP WXHIWMKR
1 FPIVPEKIXEZWXSPXILoRHZIVOIVITo7YRRQ VI
&]KKIXToEPPZoVOYRRWOETJVEXMPMHEK
0EHIKMRWTMVIVIEZHIRIWXIWMHIRI
SKWIIOWXVER ]IToWMHIXMP
(IV½RRIVHYIRLIPXR]OSPPIOWNSRQIHWXVEQQIVIPMRNIV
:MLoTIVHYPMOIVHIR
:oVIH]OXMKIQIHEVFIMHIVIKPIHIVWIKXMPoZMWIHIKFoHIHIR
SKEPXHIXERHVIHYOERZIPKIQIPPSQXMPLNIQQIXHMXX
:IPOSQQIRXMP7PIXXZSPP
8SVMPP7PIXXZSPP
/VIEXMZPIHIV
Vi presenterer en helt ny urban kolleksjon.
Utviklet for å passe i store og små rom.
Sofaer, stoler, bord, og kommoder som du kan møblere
etter din egen puls.
4
5
NYHET ElliotWSJE½RRIWMQERKIZEVMERXIVSKOER
WIXXIWWEQQIRWPMOEXHIRTEWWIVTIVJIOXLSWHIK
6
7
NYHET Her er ElliotWSJEZMWX
WEQQIRQIH6I¾IGXMSRMRRWOYHHWFSVH(YOERZIPKIWIXXQIHFSVH
IPPIVHIXIRIFSVHIXWSQTEWWIV
EOOYVEXXMPHIK7XSPIRYXIREVQPIR
LIXIVSKWoElliot SKHIRPEZILZMPI
WXSPIREast%PPIPEQTIVXITTISK
MRXIVM VZEVIVJVE7PIXXZSPP
NYHET LoftWTMWIFSVH
t
SKWTMWIWXSP&SVHIX½RRIWM
XSWX VVIPWIV0IZIVIWQIH
XSYXXVIOOWTPEXIVWSQKMV
TPEWWXMPIOWXVEQERKIKNIWXIV
7TMWIWXSPIRPIZIVIWQIH
TVEOXMWOEZXEKFEVXXVIOOSK
HYOERZIPKIJVELIPIZoV
WXSVIXIOWXMPOSPPIOWNSR
8
9
NYHET ElliotWXSPZMWX
t
QIHV]KKTYXI(IVWSQHY
RWOIVIXQIVEZWPETTIX
YXXV]OOOERHYZIPKIWTMWW
TYXIMV]KK7IWMHI
)EWXJKNOJEKKOJKE KO¾HEKJHK
EssexHMZERQIHTPEWWXMPXSKSHIZIRRIV
NYHET EastLZMPIWXSPIVMRWTMVIVX
EZIREZWPETTIXPMZWWXMPSKKMVHIK
JVMLIXXMPoWMXXIEOOYVEXWSQHYZMP
/SQFMREWNSRIREZVIXXISKFYIHI
PMRNIVKMVIXYRMOXHIWMKRSKXMPJ VIV
Q FPIVMRKIRWTIRRMRK
11
12
13
NYHET /SQQSHISKWTIMPMQIXEPP
-FYXMOOIR½RRIVHYIXWXSVXYXZEPKSTT
FIZEVMRKWQ FPIVMXVIWOMRRXIOWXMPSKQIXEPP
-RXIVM VZEVIRIOSQQIVSKWoJVESWW
HJEMME
hjemlengsel, hjemkomst,
hjemlig, hjemmekjær
Komme hjem.
Legge fra seg arbeidsdagen.
Kjenne pulsen synke.
Nyte livet i hjemmet du selv har
komponert.
15
Maud skjenk. Brett
og lykter fra Slettvoll.
16
Rock
Ro
cket
ck
e da
et
dayb
ybed
yb
ed.. En rrom
ed
omsl
om
slig
sl
ig
drøm
dr
ømme
øm
meso
me
sofa
so
fa m
med
ed pla
lass
ss ttilil
hele
he
le ffam
amilililie
am
ien,
ie
n, eellllller
er b
bar
aree de
ar
deg.
g.
17
Denne side: 1MPER
FEVWXSP
Motsatt side: Salomé
WTMWIWXSPZMWXQIHPERKX
EZXEKFEVXXVIOO/SVX
XVIOOWIWMHI
18
19
/PEWWMWOPIMPMKLIXMRRVIHIX
QIH(SVMERWSJESKWXSPIV
)PIQIRXIRIM(SVMERWIVMIR
OERWIXXIWWEQQIRToQERKI
QoXIVXMPWXSVIIPPIVWQo
Q FPIVMRKIV7I[[[WPIXXZSPP
GSQ0EQTIFSVHIXLIXIV
6EZIRRESKLEVL]PPIXMPF OIV
SKQEKEWMRIV'SZIRXWSJEFSVH
X
MZŸVFMXXSK;MRHIVQIVITEPP
QIHLNYP8ITTIMYPPQIH
PMROERXPIZIVIWQoPXMPTEWWIX
20
21
22
23
NYHET East hvilestol og pall.
Passer både alene og i en større
møblering.Velg gjerne en frisk farge
om du vil gi rommet ekstra energi.
Ray, en behagelig hvilestol med pall.
Windermere pall med hjul. Den
kan også leveres med nagler.
Salomé spisestol med avtagbart kort
trekk. Langt trekk vist på side 19.
25
SOMMER
sommerhus, sommerfugl,
sommerferie, sommerbrun
Lange, lyse sommerkvelder.
Duften av blomster og sjø.
Leve inne
med lyse møbler som innbyr til avslapning.
Leve ute
med møbler som tåler sol, regn og sjøsprøyt.
Sommeren er tiden for å si ja
til livet.
27
0]WXWSQQIVLYW
Q FPIVXQIH 6SGOIX
WSJELIVZMWXQIH
EZXEKFEVXXVIOO
6SGOIX ½RRIWSKWo
WSQHMZERTEPPSK
HE]FIH&SVHWXSP
PEQTISKERXMOZMXIXIV
IVTVMZEX0]OXIVFVIXX
SKOMWXIJVE7PIXXZSPP
29
30
31
6SGOIXHE]FIHQIHQ]OITYXIV
X
(YOERIROIPXJSVR]ILNIQQIX
HMXXIXXIVWIWSRKZIHoF]XXIYX
TYXIVSKTPIHH-ZoVOSPPIOWNSR
½RRIVHYIXWXSVXYXZEPKMFILEKIPMKIREXYVQEXIVMEPIV
)EVRIWXWTMWIWSJE
X
Salomé
WTMWIWXSPQIHPERKXXVIOO
SK7TIVER^EWTMWIWXYIWXSP
%RXMOZMXIXIVMTVMZEXIMI
32
33
34
%VGLMFEPHWXSPQIHPERKX
H
XVIOOMOVEJXMKPMR*MRRIWSKWo
QIHOSVXXVIOOWIWMHI
35
36
2]XZEVQIWSQQIVHEKIVMYXIQ FPIVWSQ
XoPIVZŸVSKZMRH7PIXXZSPPPERWIVIVLZIVZoV
IRR]OSPPIOWNSRZIHPMOILSPHWJVMIYXIQ FPIV
37
Essex½RRIWMQERKIWX VVIPWIV
SKZEVMERXIVWSQWSJEHMZER
LN VRISKTEPP'SZIRXWSJEFSVH
MZŸVFMXXFatEWXSPIVMPMR0EQTI
SKZIKKWOETMTVMZEXIMKI
38
39
VINTER
vinterhytte, vinterdvale,
vintersport, vinterferie
Fra skiløypa og inn i varmen.
Se snøfnuggene smelte mot vinduet.
Krype opp i store, komfortable møbler
og kjenne på følelsen.
Livet kan leves godt
også om vinteren.
43
44
&SOL]PPIVJVESTTFIZEVMRKWWIVMIR
Haag7IIKIRTVSHYOXOEXEPSK
EssexWSJESK/EWEFMWSJEFSVH
45
46
47
Essex sofa i eksklusiv alpakka
velour. Puter og pall i belgisk
jaquard. Windermere pall, her
vist med nagler. Kasabi rustikt
sofabord med herdet glassplate.
Haagg bokhyller. Måltilpasset
teppe i sisal.
7IRKIXITTISKTYXIVMFIPKMWONEUYEVH
48
Speranza spisestol med avtagbart
trekk i lin og York spisebord i
antikk brun. Basildon stol innerst
i rommet.
49
50
6SGOIXHE]FIHMQYPHZEVTJEVKIX
ZIPSYVCapriTEPPWSQSKWoOER
PIZIVIWQIHTVEOXMWOFSVH
&EWMPHSR VIPETTWXSPMKVoPMR
51
52
53
Innred en hyggelig spiseplass
med Earnestt spisesofa, York
spisebord og Speranza spisestol.
,EZIRWTMWIWXSPSK1EYHWOMZIFSVH
(SVMER1E\MQIHJEWXWXSTRMRK
SKREDDERSØM
skreddersaks, skredderverksted, skreddersydd
Våre dyktige håndverkere skreddersyr møblene etter dine ønsker. Velg mellom
utallige tekstiler. Velg trefargen du liker best. Velg bena du har mest sansen for.
Kort sagt, skap ditt helt eget Slettvollmøbel. For full oversikt over alle varianter
du har å velge mellom, se slettvoll.com
56
ELLIOT SOFA
ESSEX SOFA
2]LIX7SJEWIVMIWSQ½RRIWMQERKIZEVMERXIV0IZIVIWQIHWTMWWTYXIVIPPIV
vanlige ryggputer. Myke vendbare sete- og ryggputer med avtagbare trekk.
Bein i metall. Mål: B: 222, D: 102, H:78, SH: 38. Se eget produktark.
Design: Helene Hennie
Sofamodell med mange muligheter. Vendbare myke puter med
avtagbart trekk. Mål: B: 210/230/266, D: 95, H: 71, SH: 43. Ramme
eller bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca og
grålasert. Se eget produktark. Design: Helene Hennie
ELLIOT DIVAN
ESSEX DIVAN
2]LIX7SJEWIVMIWSQ½RRIWMQERKIZEVMERXIV0IZIVIWQIH
spissputer eller vanlige ryggputer. Myke vendbare sete- og ryggputer med avtagbare trekk. Bein i metall. Divan leveres med
høyre eller venstre vange. Mål: B: 111, D: 182, H:78, SH: 38.
Se eget produktark. Design: Helene Hennie
)WWI\HMZERPIZIVIWQIHL ]VIIPPIVZIRWXVIZERKI7XoV½RX
alene eller som modul. Ramme eller bein i heltre eik; ubeh., oljet,
lakkert, antikk brun, mocca og grålasert. Mål: B: 115, D: 152,
H: 71, SH: 43. Se eget produktark. Design: Helene Hennie
ELLIOT SOFA MED DIVAN
ESSEX SOFA MED DIVAN
2]LIX7SJEWIVMIWSQ½RRIWMQERKIZEVMERXIV0IZIVIWQIHWTMWWTYXIV
eller vanlige ryggputer. Myke vendbare sete- og ryggputer med avtagbare
trekk. Bein i metall. Sofa kan leveres med høyre eller venstre side.
Mål: B: 324/294, D: 182, H:78, SH: 38. Se eget produktark.
Design: Helene Hennie
Essex sofa satt sammen med Essex divan. Ramme eller bein i heltre eik;
ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca og grålasert. Finnes også som
hjørne. Mål: B: 248/304/324, D: 95/152, H: 72,5, SH: 43 Se eget
produktark. Design: Helene Hennie
57
DORIAN SOFA
ROCKET SOFA
Modellen leveres i mange sofavarianter, stoler og pall. Ni enheter
som gir mange møbleringsmuligheter. Leveres også med avtagbart
trekk. Ramme i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca
og grålasert. Mål: B: 226, D: 89, H: 76, SH: 44.
Design: Helene Hennie
Modellen leveres som sofa i to forskjellige størrelser, daybed, divan
og pall. Leveres også med avtagbart trekk. Mål: B: 230/204, D: 91,
H: 77, SH: 42. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk, mocca
og grålasert. Design: Helene Hennie
DORIAN SJESELONG
ROCKET SOFA
Dorian divan leveres med høyre eller venstre vange. Leveres
også med avtagbart trekk. Mål: B: 93, D: 184, H: 76, SH: 44.
Ramme i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca
og grålasert. Design: Helene Hennie
Et luksøriøst møbel med eksklusiv stopning og fem løse
puter i dun. Mål: B: 173, D: 162, H: 77, SH: 42. Bein i heltre
eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk, mocca og grålasert.
Design: Helene Hennie
DORIAN SOFA MED DIVAN
ROCKET MED DIVAN
Dorian divan satt sammen med Dorian sofa 202 m/en vange. Avtagbart
trekk anbefales ikke på denne sammenkoblingen. Mål: B: 295, D: 184/89,
H: 76, SH: 44. Ramme i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun,
mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
Rocket divan 100 og Rocket sofa 184 med en vange. Leveres også
med avtagbart trekk. Mål: B: 284, D: 91/160, H: 77, SH: 42. Bein i
heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk, mocca og grålasert.
Design: Helene Hennie
58
DUBLIN SOFA
EARNEST SOFA/SPISESTUESOFA
Vendbare sete- og ryggputer med fast eller mykt innlegg.
Velg med eller uten ramme. Mål: Sofa: B: 144, D: 90, H: 80, SH: 42.
Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, rustikk, mocca og grålasert
eller stål. Design: Slettvoll
Modellen leveres i to forskjellige beinhøyder. Bein i heltre eik; ubeh., oljet,
lakkert, antikk brun, mocca og grålasert. 3 korsryggputer á 70x50. Fast
stopning. Leveres med eller uten nagler. Modellen leveres også med kort
avtagbart trekk. Mål: B: 202, D: 82, H: 88/93, SH: 45/50.
Design: Helene Hennie
DUBLIN SOFA
WINDERMERE SOFA/SPISESTUESOFA
Vendbare sete- og ryggputer med fast eller mykt innlegg.
Mål: Sofa: B: 173/194/221, D: 90, H: 80, SH: 42. Bein i heltre eik;
ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca, grålasert eller stål. Velg med
eller uten ramme. Design: Slettvoll
Modellen leveres i to størrelser, og med to forskjellige beinhøyder.
Fem puter i rygg og vanger. Kan leveres med nagler i bronse eller
krom. Mål: B: 180/235, D: 92, H: 85/90, SH: 46/51. Bein i heltre eik;
ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca og grålasert.
Design: Helene Hennie
DUBLIN HJØRNESOFA
MERCER SOFA/SPISESTUESOFA
Hjørne 227x304. Vendbare sete- og ryggputer med fast eller mykt
innlegg. Bein i stål eller tre. Hjørneløsninger leveres kun uten ramme.
Mål: B: 227/256/277/304, D: 90, H: 80, SH: 42. Design: Slettvoll
Høyrygget sofa leveres med høye bein til spisebord eller med
normal sittehøyde. Leveres med to korsryggputer. Mål: B: 200, D:
80, H: 94/100, SH: 43/51. Ramme i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert,
antikk brun, mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
59
CASPIAN SOFA
HAVEN
Nyhet! Sofa i 3 størrelser med vendbare sete- og ryggputer i
kaldskum. Leveres med stikning eller kantsøm. Mål: B: 160/200/220, D:
83, H: 79, SH: 44. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun,
mocca og grålasert. Se eget produktark. Design: Slettvoll
Stol med løs vendbar setepute. Mål: B: 74, D: 80, H: 77, SH: 44.
Kryssbein i heltre eik; antikk brun, mocca og grålasert.
Design: Helene Hennie
CASPIAN HJØRNESOFA
MOOR
Nyhet! Hjørnesofa med vendbare sete- og ryggputer i kaldskum.
Leveres med stikning eller kantsøm. Mål: B: 232/272/292, D: 83, H: 79,
SH: 44. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca og
grålasert. Se eget produktark. Design: Slettvoll
Stol med fast trukket rygg og myk vendbar setepute. Bein i heltre
eik; ubeh., oljet, lakkert antikk brun, mocca og grålasert. Mål: B: 69,
D: 77, H: 76, SH: 44. Design: Helene Hennie
METZ SOFA
FATA
1SHIPPQIHWXSV¾IOWMFMPMXIX(IQERKIQSHYPIRIOEROSQFMRIVIWSK
kk fforskjellige
k ll møbleringsløsninger,
bl
l
samt hhjørnesofa.
f
settes sammen till en rekke
Vendbare sete- og ryggputer i kaldskum. Putetrekkene kan tas av. Mål: B: 172/207/226/
252/304/376/412/464, D: 97, H: 79, SH: 42. Bein i heltre eik: ubeh., oljet, lakkert, antikk
brun, mocca og grålasert. Se eget produktark. Design: Slettvoll
Myke vendbare puter i sete og rygg. Bein i heltre.
Mål: B: 62, D: 85, H: 84, SH: 46. Design: Cajus Mæhlum
60
ELLIOT
ELLIOT
Nyhet! Stol med myke vendbare sete- og spissputer i rygg.
Bein i metall. Mål: B: 76, D: 86, H: 83, SH: 43.
Design: Helene Hennie.
Nyhet! Stol med myke vendbare sete- og ryggputer.
Bein i metall. Mål: B: 76, D: 86, H: 83, SH: 43.
Design: Helene Hennie.
WINDERMERE
SCOTT
Hjørnestol: Mål: B: 87, D: 87, H: 85/90, SH: 46/51. Bein i
heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca og
grålasert. Kan leveres med nagler i bronse eller krom.
Design: Helene Hennie
Nyhet! Stol med myke vendbare sete- og ryggputer.
Bein i metall. Mål: B: 72, D: 85, H: 71, SH: 42.
Design: Helene Hennie
DORIAN MAXI
DORIAN
Leveres også med avtagbart trekk. Mål: B: 110, D: 102, H: 76,
SH: 44. Ramme i heltre eik; ubeh., lakkert, antikk brun,
mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
Mål: B: 74, D: 89, H: 76, SH: 44. Ramme i heltre eik; ubeh., oljet,
lakkert, antikk brun, mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
61
AUBURN
ARCHIBALD
ARCHIBALD
Stol i heltre eik. Mål: B: 65, D: 83, H: 82, SH: 44.
Heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun og mocca.
Design: Helene Hennie
Mål: B: 71, D: 86, H: 88, SH: 43. Stol med langt
avtagbart trekk. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk
brun, mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
Mål: B: 71, D: 86, H: 88, SH: 43. Stol med kort avtagbart
trekk. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun,
mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
MILAN
RUSSEL
LEAN
Barstol i 3 forskjellige sittehøyder leveres
M¾IVIFIMWJEVKIV1oP&(,
SH: 70/75/80.
Hvilestol med myk vendbar setepute, korsryggpute og
nakkepute. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun,
mocca og grålasert. Pall leveres med eller uten hjul. Mål: B:76,
D:97, H:95, SH:45. Pall: B: 68, D: 48, H: 38. Design: Slettvoll
Hvilestol med fast stoppet rygg med korsryggpute
og vendbar setepute. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert,
antikk brun, mocca og grålasert. Mål: B: 74, D: 98, H: 96,
SH: 45. Pall: B: 63, D: 52, H: 42, SH: 42. Design: Slettvoll
EAST
KINGSLEY
RAY
Nyhet! Hvilestol med myke vendbare sete- og
ryggputer. Bein i bøk: mocca. Mål: B: 89, D: 98, H: 78,
SH: 38. Kan leveres med East pall. Mål: B: 72, D: 52,
H: 33. Design: Helene Hennie
Trinnløs regulering. Kan leveres med svingmekanisme.
Pall med hengslet topp og oppbevaringsrom. Mål: B: 77,
D: 87, H: 106, SH: 45. Mål pall: B: 58, D: 45, H: 42.
Design: Slettvoll
Ørelappstol med fast trukket sete og rygg. Kan leveres
med pall mål: B: 72, D: 48, H: 37. Bein i heltre eik; ubeh., oljet,
lakkert antikk brun, mocca og grålasert. Mål: B: 82, D: 98, H: 95,
SH: 42. Design: Helene Hennie
62
HAVEN
SPERANZA
LOFT
Spisestuestol med avtagbart trekk. Kryssbein i eik; antikk
brun, mocca og grålasert. Mål: B: 50, D:62, H: 90, SH: 49.
Design: Helene Hennie
Spisestol med avtagbart trekk. Mål: B: 48, D: 56,
H: 85, SH: 50. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk
brun, mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
Nyhet! Spisestol med ekstra bred rygg og avtagbart trekk.
Mål: B: 51, D: 58, H: 78, SH: 48. Bein i heltre eik; ubeh., oljet,
lakkert, antikk brun, mocca og grålasert.
Design: Helene Hennie
SALOMÉ
SALOMÉ
BASILDON
Spisestol med langt avtagbart trekk. Mål: B: 60, D: 57,
H: 93, SH: 51,5. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk
brun, mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
Spisestol med kort avtagbart trekk. Mål: B: 60, D: 57,
H: 93, SH: 51,5. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk
brun, mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
Stol med kort avtagbart trekk. Mål: B: 60, D: 71,
H: 122, SH: 50. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk
brun, mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
FELICIA
FELICIA
BASILDON
Spisestol med avtagbart trekk. Bein i heltre eik; ubeh., oljet,
lakkert, antikk brun, mocca og grålasert. Mål: B: 46, D: 62,
H: 99, SH: 49. Design: Cajus Mæhlum
Spisestol med langt avtagbart trekk. Bein i heltre eik;
ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca og grålasert. Mål:
B: 46, D: 62, H: 99, SH: 49. Design: Cajus Mæhlum
Stol med langt avtagbart trekk. Mål: B: 60, D: 71,
H: 122, SH: 50. Bein i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk
brun, mocca og grålasert. Design: Helene Hennie
63
LOFT SPISEBORD
YORK SPISEBORD
Nyhet! Spisebord i eik m/2 ileggsplater. Mål: 170x90, H: 73
og 220x90, H: 73. Ileggsplater 50x90. Leveres i mocca, antikk
brun og værbitt. Design: Helene Hennie
Spisebord i eik m/ 2 illeggsplater. Mål: 220x100, H: 75.
Ileggsplate 50x100 (320). Leveres i mocca, antikk brun og
værbitt. Se egen produktkatalog. Design: Helene Hennie
DEVON SPISEBORD
RAVENNA
Rundt spisebord i heltre eik. Mål: Ø:135,
H: 75 med utrekk. Leveres med inntil 3 ileggsplater (á B:
60cm). Ø:150, H: 77 uten uttrekk; platen vil være delt.
Leveres i mocca, antikk brun og værbitt.
Design: Helene Hennie
Bord i eik. Mål: Ø:70, H: 47. Leveres i mocca, antikk brun
og værbitt. Design: Helene Hennie
RHONDA
RHONDA
Bord i heltre eik. Mål: Ø: 50, H: 60, Ø: 70/100/120, H: 45.
Leveres i mocca, antikk brun og værbitt. Design: Helene
Hennie
Bord i heltre eik med plate i herdet glass.
Mål: Ø: 120, H: 45. Leveres i mocca, antikk brun og værbitt.
Design: Helene Hennie
64
FLO
PADUA
REFLECTION
Sofabordet leveres i heltre eik og i fargene: ubeh., oljet,
lakkert, antikk brun, mocca og værbitt. Mål: L: 170, B: 60,
H: 43. | 110x110, H: 43. Design: Slettvoll
Bord i eik. Mål: L: 50, B: 50, H: 50 | L: 70, B: 50, H: 43.
Leveres i mocca. Design: Helene Hennie
Nyhet! Sofabord i 3 størrelser. Leveres i antikk brun, mocca
eller værbitt. Mål: 100x100 H: 44, 94x47 H: 39, 47x47 H: 39.
Kan også leveres som sett av 3 bord. 1 stk 100x100 og 2 stk
94x47. Design: Helene Hennie
CHEVELY
KASABI
COVENT
Sofabord i eik. Mål: L: 130/170, B: 70, H: 47 | 135x135,
H: 47 | 110x110, H: 47. Leveres i mocca, antikk brun og
værbitt. Design: Helene Hennie
Sofabord med plate i herdet glass, grovt resirkulert
tre og bein i polert stål. Mål: 165x85, H: 41 | 110x110,
H: 41 | Ø: 60, H: 50
Sofabord i eik med metallunderstell i tre størrelser.
Mål: 170x70 |130x70 |110x110, H: 45. Sidebord: 60x60, H: 50.
Finnes også som konsollbord: Mål: 160x37 H: 70. Leveres i
mocca, antikk brun og værbitt. Design: Slettvoll
CAPRI BORD
SILENCIO
CYRIL SPEIL
&SVHQIHLNYPWTIWMIPXXMPTEWWIX'ETVMTEPPQIRSKWo½RXWSQ
enkeltstående småbord. Eik i mocca, antikk brun og værbitt.
Mål: B: 63, D: 50, H: 47. Design: Helene Hennie
Silencio-serien består av fem forskjellige bordvarianter i
heltre eik og glassplate. Ubeh., oljet, lakkert, antikk brun,
mocca og værbitt. Mål: 120x70 | 100x100 | 60x60,
2 høyder: 45/50. Design: Slettvoll
6EQQIMIMO½RIVQIHLIPXVIOERXIVQSGGEERXMOO
brun og værbitt. Mål: 225x80 | 120x167 | 120x90.
Design Helene Hennie
65
MAUD
MAUD
MAUD
7OETIRI½RRIWM¾IVIZEVMERXIVLIVZMWXQIHLIVHIX
glass. Avbildet i mål: B: 93, D: 50, H: 215. Heltre eik
i hvitpigmentert, værbitt, antikk brun eller mocca.
Se egen produktkatalog. Design: Helene Hennie
Skap satt sammen med city topplist. Fås også
med tette skap eller åpne hyller. Avbildet i mål: B: 170, D: 47,
H: 214. Heltre eik i hvitpigmentert, værbitt, antikk brun og
mocca. Se egen produktkatalog. Design: Helene Hennie
7ONIRO½RRIWM¾IVIZEVMERXIVSKWX VVIPWIV
Avbildet i mål: B: 162, D: 46, H: 93. Heltre eik i
hvitpigmentert, værbitt, antikk brun eller mocca.
Se egen produktkatalog. Design: Helene Hennie
HAAG
HAAG
HAAG
7ONIROOSRWSPP½RRIWMQERKIZEVMERXIVSKWX VVIPWIV
Avbildet i mål: B: 217, D: 47, H: 70. Utførelse: værbitt eik.
Leveres også i mocca, antikk brun og hvitpigmentert.
Se egen produktkatalog. Design: Helene Hennie
Glasskap i værbitt eik. 2 størrelser. B: 115, D: 47, H: 169
eller B: 89, D: 47, H: 208. Leveres også i mocca, antikk brun
og hvitpigmentert. Se egen produktkatalog.
Design: Helene Hennie
Skap og hyller i værbitt eik. Leveres også i mocca,
antikk brun og hvitpigmentert. Håndtak i blank krom,
matt/børstet eller brun eloksert. Se egen
produktkatalog. Design: Helene Hennie
MAUD TV-BENK
MAUD SKRIVEBORD
CHEVELY
2 høye skuffer med demping og sotet glass i front.
Glasshyller og rygg med utsparing for ledninger. Eik; antikk
brun, mocca, værbitt og hvitpigmentert. Håndtak i krom,
børstet stål eller ring i antikk tinn. Mål: L: 162,
D: 45, H: 52. Design: Helene Hennie
2 skuffer med demping. Eik; antikk brun, mocca, værbitt
og hvitpigmentert. Mål: L: 160 D: 60, H: 78.
Design: Helene Hennie
Konsollbord i eik. Mål: B: 160/200, D: 30, H: 70.
Leveres i mocca, antikk brun og værbitt.
Design: Helene Hennie
66
DORIAN PALL
ESSEX PALL
ELLIOT PALL
Mål pall: B: 74, D: 64, H: 42. Ramme i heltre eik; ubeh.,
oljet, lakkert, antikk brun, mocca og grålasert. Leveres også
med avtagbart trekk. Design: Helene Hennie
Mål pall: B: 88, D: 88, H: 43. Ramme eller bein ein
i heltre eik; ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca
og grålasert. Design: Helene Hennie
Nyhet! Pall som kan brukes frittstående eller bygges
sammen med Elliot sofa. Bein i metall. Mål: B: 102,
D: 80, H: 38. Design: Helene Hennie
CAPRI PALL
MAXIM PALL
ROCKET PALL
Pall med fast stopning. Løst trekk kan leveres i tillegg.
Mål: B: 124, D: 52, H: 39. Ramme i heltre; ubeh., oljet, lakkert,
antikk brun, mocca og grålasert. Kan leveres med tilpasset bord.
Design: Helene Hennie
Mål: B: 72, D: 52, H: 42. Bein i heltre eik; ubeh.,
oljet, lakkert, antikk brun, mocca og grålasert. Leveres
med eller uten nagler. Design: Slettvoll
Mål pall: B: 98, D: 72, H: 39. Bein i heltre eik; ubeh.,
oljet, lakkert, antikk brun, mocca og grålasert. Leveres
også med avtagbart trekk. Design: Helene Hennie
WINDERMERE PALL
Bein i heltre eik med hjul. Mål: B: 100, D: 50, H: 35.
Ubeh., oljet, lakkert, antikk brun, mocca og grålasert. Leveres
med og uten nagler. Design: Helene Hennie
HAVEN PALL
BOND PALL
Pall med fast stopning. Bein i eik; antikk brun,
mocca og grålasert. Mål: B: 103, D: 58, H: 46.
Design: Helene Hennie
Mål: B: 68, D: 47, H: 47. Bein i heltre eik; ubeh.,
oljet, lakkert, antikk brun, mocca og grålasert.
Design: Helene Hennie
:MXEVJSVFILSPHSQIZIRXYIPPIXV ]OOJIMP4VSHYOXIRHVMRKIVOERWONIMP TIXEZFVSWN]VIRWPIZIXMH
67
KRISTIANSAND
STAVANGER
Møbelmiljø
Avenyen
Barstølveien 86
Tlf. 909 38 000
Marierovn. 21A
Tlf. 51 88 18 88
BÆRUM / KOLSÅS
TRONDHEIM
Dyre Halsesgt. 1
Tlf. 73 50 70 90
Brynsvn. 140
Tlf. 67 13 23 00
KRISTIANSUND
DRAMMEN
Løkkemyrveien 1
Tlf. 71 58 40 43
TØNSBERG
LILLESTRØM
Øvre Langgt. 50
Tlf. 33 33 27 00
Ellingsen Møbler
Blichsgt. 3
Tlf. 32 83 39 31
Voldgt. 2B
Tlf. 63 81 36 00
ÅLESUND
Atle Naustdal
Naustdalsvn. 5
Tlf. 57 82 13 76
MOSS
Smibakken 3
Tlf. 46 62 30 01
GJØVIK
OSLO / SKØYEN
Kiil InteriørDesign
Øvre Torggate 11
Tlf. 61 24 73 80
Karenslyst Allé 7
Tlf. 22 55 71 08
FØRDE
Ekholtvn. 114
Tlf. 69 02 06 00
SKI
HAUGESUND
In-Design
Longhammarvn. 7
Tlf. 52 72 90 52
Åsenvn. 8
Tlf. 64 85 09 20
GÖTE
GÖ
TEBO
BORG
RG
A&Co
A&Co
Ebbe
Eb
be LLie
iebe
bera
rath
thsg
sgat
atan
an 6
Tlf.f. 0031
Tl
31-7
-773
7301
0100
00
STOC
ST
OCKH
KHOL
OLM
M
Regeri
Rege
ring
ngsg
sgat
atan
an 6655
Tlf.f. 008Tl
8-21
2141
4170
70
SLETTVOLL MØBLER AS: Skaffarvegen 105, 6200 Stranda, Norge. Tlf. +47 70 26 88 10, www.slettvoll.com
Fotograf: Margaret de Lange | 4VSHYOXFMPHIV Peder Otto Dybvik, Roar Nord Jensen | 7X]PMRK Slettvoll | (IWMKR Slettvoll / | 8V]OO
BERGEN
Christiesgt. 5
Tlf. 55 32 50 00